اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.24 در سایت

 1. مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه پیگرانی هوشمند خط لوله چهارم نوبت دوم
 2. مناقصه عملیات مالچپارشی و نهالکاری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مالچپارشی و نهالکاری نوبت دوم
 3. مناقصه پروژه نیرورسانی شهرستان شوشتر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نیرورسانی شهرستان شوشتر نوبت دوم
 4. تجدید مناقصه عملیات حفاری و مغزه گیری / فراخوان تجدید مناقصه، تجدید مناقصه عملیات حفاری و مغزه گیری
 5. فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز - نوبت دوم
 6. مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان
 7. مناقصه اجرای عملیات باقیمانده، سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات باقیمانده، سفتکاری، نازک کاری، تاسیسات مکانیکی...
 8. مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه غذای گرم کارکنان انبار نفت سنندج
 9. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد
 10. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - نوبت دوم
 11. آگهی ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت مراغه / ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی عملیات امور جاری انبار نفت مراغه
 12. ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات / فراخوان ، ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات
 13. مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع
 14. مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های... - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه های... - نوبت دوم
 15. مناقصه سرویس و نگهداری و رفع خاموشی های شبکه های روشنایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه سرویس و نگهداری و رفع خاموشی های شبکه های روشنایی نوبت دوم
 16. مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی
 17. مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... نوبت اول
 18. مناقصه امور خدماتی شهرداری / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی شهرداری
 19. مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف تجدید / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات جمع آوری ، حمل و دفع فاضلاب پیکره های مختلف تجدید
 20. مناقصه ساخت 1500 عدد مخزن نگهداری پسمان نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ساخت 1500 عدد مخزن نگهداری پسمان نیروگاه نوبت دوم
 21. مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای هتل / مناقصه ، مناقصه سرویس و نگهداری آسانسورهای هتل
 22. مناقصه P/F "ELECTROCOTALYTIC" ELECTROLYZER- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه P/F "ELECTROCOTALYTIC" ELECTROLYZER- نوبت دوم
 23. مناقصه دو دستگاه ماشین پاکت زنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دو دستگاه ماشین پاکت زنی
 24. فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ، فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله ... نوبت دوم
 25. مناقصه خرید P/F IMO- نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده , مناقصه خرید P/F IMO- نوبت دوم
 26. مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... نوبت دوم
 27. فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و مجریان محصولات GFRC / فراخوان شناسایی تولیدکنندگان و مجریان محصولات GFRC
 28. مناقصه انتخاب بیمه گر به منظور بیمه عمر و پس انداز کارکنان شرکت / مناقصه عمومی ، مناقصه انتخاب بیمه گر به منظور بیمه عمر و پس انداز کارکنان شرکت
 29. مناقصه مقدار 3000 سه هزار تن آهک هیدراته / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مقدار 3000 سه هزار تن آهک هیدراته
 30. فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند - نوبت دوم / فراخوان، فراخوان مشارکت در ساخت مرکز محله دنا و غرب مرکز ناحیه سهند - نوبت دوم
 31. مناقصه تعدادی جعبه فلزی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعدادی جعبه فلزی
 32. مناقصه خرید 2 ست یاتاقان CPE نوبت دوم / دعوت به مناقصه, مناقصه خرید 2 ست یاتاقان CPE نوبت دوم
 33. مناقصه احداث چمن مصنوعی مجموعه شهر سالم / آگهی مناقصه، مناقصه احداث چمن مصنوعی مجموعه شهر سالم
 34. مناقصه خرید تجهیزات پایش نوبت دوم / دعوت به مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات پایش نوبت دوم
 35. مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ...
 36. مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه (قسمت ششم ) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه حفر و تجهیز یک حلقه چاه (قسمت ششم ) - نوبت دوم
 37. فراخوان خدمات پیمانکاری نیروی انسانی خود / فراخوان, فراخوان خدمات پیمانکاری نیروی انسانی خود
 38. مناقصه خدمات فضای سبز پارک / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات فضای سبز پارک
 39. مناقصه تهیه و تدارکات تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و تدارکات تجهیزات شامل سیم محافظ هوایی- نوبت دوم
 40. مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه، تاسیسات عمومی برق و مکانیک و محوطه سازی نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی پیمانکاران, مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیرات ابنیه، تاسیسات عمومی برق و مکانیک و محوطه سازی نوبت دوم
 41. فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیرات اساسی و مقاوم سازی چهار دستگاه مخزن
 42. مناقصه ممیزی املاک منطقه (2) شهر... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه ممیزی املاک منطقه (2) شهر قم نوبت دوم
 43. فراخوان خرید لوله 22 و 30 اینچ نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید لوله 22 و 30 اینچ نوبت دوم
 44. فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان شناسایی پیمانکار در زمینه تهیه و نصب وراه اندازی دوربین های مداربسته
 45. مناقصه خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 200 عدد پروتز حلزون شنوایی
 46. مناقصه دو دستگاه ماموگرافی.... / آگهی مناقصه ، مناقصه دو دستگاه ماموگرافی....
 47. مناقصه خرید کیسه 50 کیلویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید کیسه 50 کیلویی
 48. مناقصه نظافت ترمینالها، اماکن و ساختمانها و... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نظافت ترمینالها، اماکن و ساختمانها و... نوبت دوم
 49. مناقصه مقدار 15 تن رزین اپوکسی و هاردنر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 15 تن رزین اپوکسی و هاردنر
 50. مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس - نوبت دوم / مناقصه، مناقصه 23500 تن سنگ سیلیس - نوبت دوم
 51. تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث / آگهی تجدید مناقصه عمومی تک مرحله ای , تجدید مناقصه بیمه درمان تکمیلی و عمر و حوادث
 52. مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ
 53. مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه
 54. مناقصه کلیه عملیات پوششی قطعات (آنادایز ، گالوانیزه ، کرومات و...) / آگهی مناقصه , مناقصه کلیه عملیات پوششی قطعات (آنادایز ، گالوانیزه ، کرومات و...)
 55. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 56. تجدید مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه عملیات بهره برداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی- نوبت دوم
 57. مناقصه عملیات بهسازی معابر - ترمیم و جدول گذاری معابر / آگهی مناقصه محدود ، مناقصه عملیات بهسازی معابر - ترمیم و جدول گذاری معابر
 58. مناقصه خرید ساندویچ پانل پروژه عمرانی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ساندویچ پانل پروژه عمرانی
 59. مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه ، تاسیسات مکانیکی.... / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی ، تهیه مصالح ، ساخت و نصب ابنیه ، تاسیسات مکانیکی....
 60. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها
 61. مناقصه خریداری 500 تن روغن پارافینیک 96.7.24 / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 500 تن روغن پارافینیک 96.7.24
 62. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای... / آگهی فراخوان، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...
 63. مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات اداری و امور پشتیبانی طرحهای عمرانی - نوبت دوم
 64. مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2
 65. مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهارگوش مسلح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع پایه بتنی چهارگوش مسلح - نوبت دوم
 66. مناقصه خرید 2 دستگاه تانک 30 تنی / مناقصه , مناقصه خرید 2 دستگاه تانک 30 تنی نوبت اول
 67. مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل، باراندازی و تسطیح مصالح پوسته ...
 68. مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز هوشمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور تکفاز و سه فاز هوشمند
 69. مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند... / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تهیه، حمل، نصب، راه اندازی و بهره برداری کنتور هوشمند...
 70. فراخوان طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی / فراخوان , فراخوان طراحی و اجرای تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی
 71. فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی...
 72. فراخوان اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت
 73. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 74. فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرحها / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین نیرو جهت انجام خدمات فنی و جانبی مهندسی طرحها
 75. فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ...
 76. فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای عملیات شبکه فاضلاب خانگی نقاط پراکنده...
 77. تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... / فراخوان ، تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و ....
 78. مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث 8 دستگاه پست هوایی برق نوبت دوم
 79. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 20394 شماره ای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 20394 شماره ای
 80. تجدید مناقصه سیستم تحت وب یکپارچه جامع کد گذاری کل کشور / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه سیستم تحت وب یکپارچه جامع کد گذاری کل کشور
 81. فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی و مقدماتی ... - نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انتخاب مشاور جهت مطالعات امکان سنجی و مقدماتی ... - نوبت دوم
 82. مناقصه تخم مرغ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تخم مرغ...
 83. تجدید مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی , تجدید مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... - نوبت دوم
 84. مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر (محله های پنجگانه) و ..نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات جاروکشی و نظافت سطح شهر (محله های پنجگانه) و .نوبت دوم
 85. مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه
 86. مناقصه انواع جعبه مقوایی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انواع جعبه مقوایی
 87. تجدید مناقصه تکمیل سوله ورزشی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل سوله ورزشی- نوبت دوم
 88. مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه خرید کابل ژله فیلد خاکی
 89. مناقصه اجاره خودرو سبک با راننده تجدید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجاره خودرو سبک با راننده تجدید
 90. ارزیابی کیفی مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق
 91. فراخوان تولید شمع بتنی 40*40 / فراخوان تولید شمع بتنی 40*40
 92. تجدید مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید قطعه موتورهای گاز سوز INGERSOLL RAND
 93. ارزیابی کیفی تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی تهیه و اجرا سازه و تجهیزات هیدرومکانیکی دریچه های استاپ...تجدید نوبت دوم
 94. مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل
 95. اصلاحیه فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه / اصلاحیه فراخوان ، فراخوان مطالعات تعیین حریم و بستر و مرحله اول ساماندهی رودخانه
 96. مناقصه انجام فعالیت های مربوط به افزایش فضای رستوران های سالن بدنه 4 و 6 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام فعالیت های مربوط به افزایش فضای رستوران های سالن بدنه 4 و 6
 97. فراخوان مناقصه امور تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تجدید / فراخوان تجدید مناقصه ، فراخوان مناقصه امور تعمیر , نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی تجدید
 98. آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی / آگهی استعلام ارزیابی،آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی
 99. مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر صالحیه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر سطح شهر صالحیه
 100. مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث شبکه مخابرات شهرک های صنعتی ... نوبت دوم
 101. فراخوان مناقصه مقاوم سازی بهینه سازی سیستم ارتینگ 39 ایستگاه حفاظت کاتدی ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مقاوم سازی بهینه سازی سیستم ارتینگ 39 ایستگاه حفاظت کاتدی ... نوبت دوم
 102. مناقصه خرید گلوله فورج / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید گلوله فورج
 103. مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، اجرای حوضچه شیرآلات و ..... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مخزن 2000 مترمکعبی ، اجرای حوضچه شیرآلات و .....
 104. فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... (نوبت دوم) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... (نوبت دوم)
 105. فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ....نوبت دوم
 106. مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه تعمیرات پارکینگ اداره ترابری
 107. مناقصه خدمات احداث و نگهداشت فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات احداث و نگهداشت فضای سبز
 108. مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای اداری و پشتیبانی) نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه انجام خدمات پیمانکاری ( فعالیتهای اداری و پشتیبانی) نوبت دوم
 109. اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز و ... / اصلاحیه مناقصه ,مناقصه نگهداری فضای سبز و ...
 110. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 111. مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی ماشاری - درگیران
 112. مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه حرارتی- تمدید / آگهی تمدید مناقصه, مناقصه خرید قطعات یدکی مورد نیاز نیروگاه حرارتی- تمدید
 113. مناقصه پروژه عملیات اجرایی پل بزرگ- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه عملیات اجرایی پل بزرگ- نوبت دوم
 114. همایش معرفی توانمندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران / همایش معرفی توانمندی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 115. مناقصه تکمیل راه روستایی نسا، بندکو و نارمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی نسا، بندکو و نارمند
 116. فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل / فراخوان , مناقصه الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل
 117. مناقصه خرید لباس پرسنل حراست / آگهی مناقصه عمومی خرید لباس پرسنل حراست نوبت اول
 118. مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه خرید 110 کیلومتر انواع کابل فشار ضعیف مسی و ... نوبت دوم
 119. واسپاری نگهداری تاسیسات / واسپاری نگهداری تاسیسات
 120. فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ / آگهی فراخوان مشاوران , فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ
 121. مناقصه اجرای رابیتس کاری همراه با اندود سیمانی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای رابیتس کاری همراه با اندود سیمانی
 122. مناقصه لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لوله چدن داکتیل
 123. مناقصه خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب تجدید / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب تجدید
 124. اصلاحیه مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی / اصلاحیه مناقصه, مناقصه اجرای دکل مخابراتی و لینک رادیویی
 125. آگهی تجدید مناقصه پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری روستا / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی آسفالت و جدول گذاری روستا
 126. استعلام کابل RG11 کواکسیال ۷۵ اهم , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام کابل RG11 کواکسیال ۷۵ اهم
 127. مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه
 128. مناقصه تعمیرات زیرآبی / آگهی مناقصه,مناقصه تعمیرات زیرآبی
 129. تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار
 130. استعلام ریل نگهدارنده , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام ریل نگهدارنده
 131. استعلام یخچال فریزر , سایت ستاد / استعلام ,استعلام یخچال فریزر
 132. مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه پروژه واگذاری بهسازی و تعریض جاده
 133. تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت اول مرحله دوم / اگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت اول مرحله دوم
/ 1 نظر / 19 بازدید
خرید کتاب

فروشگاه اينترنتي کتاب فردا با بيش از 100 هزار عنوان کتاب داراي کاملترين مجموعه از کتاب هاي فني و مهندسي ,حقوق,علوم انساني,مديريت,روانشناسي و... ميباشد که اماده ارائه خدمت به شما هموطنان عزيز ميباشد