اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.15 در سایت

 1. فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تکمیل شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر ...
 2. مناقصه انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام باقیمانده اجرایی لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- نوبت دوم
 3. مزایده دو دانگ و 5 سیر و 11 مثقال و 4 نخود و یک گندم و سه ارزن از آپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 5 سیر و 11 مثقال و 4 نخود و یک گندم و سه ارزن از آپارتمان
 4. مناقصه خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اقلام کیف های بهداشتی بیماران - نوبت دوم
 5. اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات نوبت دوم / اگهی مناقصه , اگهی مناقصه واگذاری امور تعمیر و نگهداری تاسیسات نوبت دوم
 6. مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر
 7. مزایده ترموستات .... / مزایده,مزایده ترموستات....
 8. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
 9. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول
 10. مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر بیرونی و اندرونی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مشتمل بر بیرونی و اندرونی
 11. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 147.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 147.86متر
 12. مناقصه خرید یک دستگاه پمپ P-06003 A/B - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی با اخذ سپرده,مناقصه خرید یک دستگاه پمپ P-06003 A/B - نوبت دوم
 13. مزایده قطعه زمینی مساحت 94.46متر / مزایده,ممزایده قطعه زمینی مساحت 94.46متر
 14. مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 131.84متر / مزایده,مزایده یک واحد اپارتمان مساحت 131.84متر
 15. مزایده فروش یک دستگاه بذر پاش ... نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بذر پاش... نوبت دوم
 16. مزایده لوله و اتصالات و شیرآلات فلزی .... نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده لوله و اتصالات و شیرآلات فلزی .... نوبت دوم
 17. مناقصه خرید P/F SWITCH BOARD ALSTOM - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید P/F SWITCH BOARD ALSTOM - نوبت دوم
 18. مناقصه خدمات بهره برداری زون بوشهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات بهره برداری زون بوشهر
 19. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیفات و بهسازی کل / فراخوان مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز، تنظیفات و بهسازی کل
 20. تجدید مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه تامین خودروهای در اختیار شرکت عمران پرند - نوبت دوم
 21. مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه احداث شبکه جمع آوری فاضلاب مناطق - نوبت دوم
 22. تجدید مزایده فروش لوله های فولادی - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ,تجدید مزایده فروش لوله های فولادی - نوبت دوم
 23. مزایده واگذاری بازارچه های هفتگی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری بازارچه های هفتگی
 24. مناقصه روکش آسفالت و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه روکش آسفالت و ...
 25. مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS....نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F NATIONAL DRAWWORKS....نوبت دوم
 26. مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62 -96.06.15 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کاتالیست NAPHTA CATALYTIC REFORMING R62 - 96.06.15
 27. مناقصه احداث روشنایی، فنس کشی و ایجاد دستک ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث روشنایی، فنس کشی و ایجاد دستک ...
 28. مناقصه پروژه احداث مرکز فرهنگی / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه احداث مرکز فرهنگی
 29. مزایده پلاک ثبتی شماره 6020 فرعی از سی و چهار اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 6020 فرعی از سی و چهار اصلی
 30. مناقصه خرید COOPPER/BRONZE RODS - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان خرید COOPPER/BRONZE RODS - نوبت دوم
 31. مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین غذای گرم کارکنان عملیاتی - نوبت دوم
 32. مزایده انواع باطری اسقاطی / مزایده انواع باطری اسقاطی
 33. استعلام طرح فیبر نوری رینگ سیستم های otn / استعلام بهاء, استعلام طرح فیبر نوری رینگ سیستم های otn
 34. مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی
 35. استعلام خرید ملزومات / استعلام خرید ملزومات
 36. استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll غرب استان به تعداد 105 سایت / استعلام بهاء, استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll غرب استان به تعداد 105 سایت
 37. تجدید استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبیر نوری FTTH / تجدید استعلام بهاء, تجدید استعلام تامین ملزومات و اجرای طرح فیبیر نوری FTTH
 38. استعلام بست کمری و ... / استعلام، استعلام بست کمری و ...
 39. استعلام بهاء تیر فلزی لوله ای 6 متری و ... / استعلام , استعلام بهاء تیر فلزی لوله ای 6 متری و ...
 40. استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll با تامین ملزومات / استعلام بهاء, استعلام انجام عملیات pm سایتهای موبایل و wll با تامین ملزومات
 41. تجدید استعلام رکتی فایر / استعلام بهاء, تجدید استعلام رکتی فایر
 42. مزایده ششدانگ زمین مساحت 375مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 375مترمربع
 43. مزایده البسه زنانه / آگهی مزایده ,مزایده البسه زنانه
 44. مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 96.6.15 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان 96.6.15
 45. مزایده فروش اقلام عمومی مربوط به تجهیزات CNG از قبیل اتصالات، کابل و .. نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام عمومی مربوط به تجهیزات CNG از قبیل اتصالات، کابل و .. نوبت دوم
 46. اصلاحیه تجدید مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی 96.6.15 / اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی 96.6.15
 47. مناقصه خریداری اسید سولفوریک 98% مورد نیاز یکساله 96.6.15 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری اسید سولفوریک 98% مورد نیاز یکساله 96.6.15
 48. مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سبک... / آگهی مزایده، مزایده فروش تعداد 8 دستگاه خودرو سبک...
 49. همایش حفظ ، قرائت ، ترتیل و معارف قرآن و عترت / همایش حفظ ، قرائت ، ترتیل و معارف قرآن و عترت
 50. مزایده وگذاری کیوسک مطبوعات و تنقلات ... / آگهی مزایده، مزایده وگذاری کیوسک مطبوعات و تنقلات...
 51. مناقصه خدمات احداث ساختمانهای نگهبانی نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خدمات احداث ساختمانهای نگهبانی نوبت دوم
 52. مزایده 2 دانگ یک دستگاه کامیون کشنده داف تیپ XF1 / مزایده, مزایده 2 دانگ یک دستگاه کامیون کشنده داف تیپ XF1
 53. مزایده یک قطعه زمین مساحت 160مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160مترمربع
 54. مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو ... / مزایده عمومی، مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو ...
 55. مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه آماده سازی و اجرای جدول بندی معابر - نوبت دوم
 56. مزایده حراج 2 دستگاه آسانسور هیدرولیکی / مزایده,مزایده حراج 2 دستگاه آسانسور هیدرولیکی
 57. مناقصه توسعه پست برق 800 (33/6.6) فولادسازی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه پست برق 800 (33/6.6) فولادسازی نوبت دوم
 58. مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی ادوات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آماده سازی سطح و رنگ آمیزی ادوات
 59. مزایده اجاره واحد تجاری 230 نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحد تجاری 230 نوبت دوم
 60. مزایده تعدادی خودرو ارزیابی شده / آگهی مزایده اموال غیر منقول,مزایده تعدادی خودرو ارزیابی شده
 61. مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 100 هزار تن ذرت وارداتی از واردکنندگان داخلی - نوبت دوم
 62. مزایده فروش رول شیرینگ 8 تن ، رول سه لایه 500 کیلو... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش رول شیرینگ 8 تن ، رول سه لایه 500 کیلو....
 63. مزایده فروش درب های آسانسور مارک otis وسایل کارکرده و اسقاطی .... / آگهی مزایده , مزایده فروش درب های آسانسور مارک otis وسایل کارکرده و اسقاطی ....
 64. مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل ساخت 1383 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه اتومبیل پژو پارس مدل ساخت 1383
 65. مناقصه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی ... نوبت دوم
 66. مناقصه خرید 2 دستگاه Server , Proliant DL380G9 , HD / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 دستگاه Server , Proliant DL380G9 , HD
 67. مناقصه تراش و روکش آسفالت معابر نواحی 1 و 2.... / آگهی مناقصه , مناقصه تراش و روکش آسفالت معابر نواحی 1 و 2....
 68. مناقصه خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی نوبت دوم
 69. مناقصه خرید یکدستگاه مینی لودر باب کت BOBCAT با متعلقات / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه مینی لودر باب کت BOBCAT با متعلقات
 70. مزایده بهره برداری از پارکینگ ضلع شرق مترو.... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از پارکینگ ضلع شرق مترو....
 71. َمناقصه رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه یک.... / آگهی مناقصه , مناقصه رنگ آمیزی نماهای شهری ناحیه یک....
 72. مزایده فروش ملک اداری / مزایده,مزایده فروش ملک اداری
 73. مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مدیریت و کنترل پروژه های مشارکتی خود در سطح شهر
 74. مناقصه عملیات اجرایی کارهای ساختمانی / مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرایی کارهای ساختمانی
 75. مناقصه مناسب سازی معابر / آگهی مناقصه ,مناقصه مناسب سازی معابر
 76. مزایده یک بلوک 48 واحدی / مزایده یک بلوک 48 واحدی
 77. اصلاحیه مزایده فروش املاک اقساطی بدون کارمزد / اصلاحیه مزایده فروش املاک اقساطی بدون کارمزد
 78. فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت ساخت و تجهیز ، بهره برداری و انتقال BOT نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی ، فراخوان شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار جهت ساخت و تجهیز ، بهره برداری و انتقال BOT نوبت دوم
 79. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1.... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 1....
 80. مناقصه بازسازی و اجرای سوله انبار موقت خودرو / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی و اجرای سوله انبار موقت خودرو
 81. مناقصه طراحی ، تهیه متریال، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق / آگهی مناقصه ,مناقصه طراحی ، تهیه متریال، اجرای عملیات نصب و راه اندازی سیستم اطفاء حریق
 82. مزایده 24 سهم مشاع از 126 سهم از خانه احداثی / مزایده,مزایده 24 سهم مشاع از 126 سهم از خانه احداثی
 83. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 88 ... / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 مدل 88 ...
 84. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت نوبت دوم
 85. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور قره ضیاالدین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور قره ضیاالدین نوبت دوم
 86. مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاردریل دو موج و سه موج به همراه متعلقات مربوطه نوبت دوم
 87. تجدید مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون تجدید 96.6.15 / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای ,تجدید مزایده فروش حدودا مقدار 280 تن محصولات باغات زیتون تجدید نوبت اول 96.6.15
 88. مزایده واگذاری اجاره عرصه ها و دکه نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری اجاره عرصه ها و دکه نوبت دوم
 89. مزایده نسبت به واگذاری رستوران / مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری رستوران
 90. استعلام ست میز و صندلی ۶ نفره / استعلام ,استعلام ست میز و صندلی ۶ نفره
 91. استعلام 17 عدد صندلی / استعلام, استعلام 17 عدد صندلی
 92. استعلام تهیه و نصب راه بند / استعلام, استعلام تهیه و نصب راه بند
 93. استعلام عملیات بهسازی محوطه و ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی محوطه و ...
 94. استعلام تعمیر و نصب I/O و موارد دیگر / استعلام , استعلام تعمیر و نصب I/O و موارد دیگر
 95. استعلام 2 عدد فتوسل و ... / استعلام, استعلام 2 عدد فتوسل و ...
 96. استعلام پشتیبانی نرم افزار 5 دستگاه سرور / استعلام, استعلام پشتیبانی نرم افزار 5 دستگاه سرور
 97. استعلام کابل 70*3 با عایق و روکش swr / استعلام, استعلام کابل 70*3 با عایق و روکش swr
 98. استعلام تبدیل اتصالات UPVC / استعلام تبدیل اتصالات UPVC
 99. استعلام روغن سرخ کردنی / استعلام روغن سرخ کردنی
 100. مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی... / مناقصه , مناقصه تکمیل عملیات ساختمانی ...
 101. استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله / استعلام دستگاه وایداس pc پنج کاناله
 102. استعلام گشت و مراقبت / استعلام , استعلام گشت و مراقبت
 103. استعلام مایع جرم گیر 4 لیتری پینار / استعلام ,استعلام مایع جرم گیر 4 لیتری پینار
 104. استعلام دو دستگاه تلویزیون 65 اینچ XVISION / استعلام، دو دستگاه تلویزیون 65 اینچ XVISION
 105. استعلام سرور پشتیبانی / استعلام , استعلام سرور پشتیبانی
 106. استعلام آنتن مخابراتی و... / استعلام آنتن مخابراتی و...
 107. مناقصه خرید کیف سلامت بیماران / مناقصه , مناقصه خرید کیف سلامت بیماران
 108. استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث / استعلام، استعلام صدور بیمه نامه شخص ثالث
 109. استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته
 110. استعلام محوطه سوله ورزشی / استعلام, استعلام محوطه سوله ورزشی
 111. استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب / استعلام تامین سرویس ایاب و ذهاب
 112. فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک با سه توقف... / فراخوان مناقصه تهیه و نصب آسانسور هیدرولیک با سه توقف...
 113. فراخوان عملیات رفع نشتی حوضچه های فاضلاب تصفیه خانه / فراخوان , فراخوان عملیات رفع نشتی حوضچه های فاضلاب تصفیه خانه
 114. مناقصه خرید برقگیر و فیوز کات اوت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید برقگیر و فیوز کات اوت نوبت اول
 115. استعلام سه راهی پلی اتیلن / استعلام ,استعلام سه راهی پلی اتیلن
 116. استعلام تیغه اسکراپر / استعلام ,استعلام تیغه اسکراپر
 117. استعلام پینچ ولو 96.6.15 / استعلام ,استعلام پینچ ولو 96.6.15
 118. فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گزار به منظور تامین مستمر دبی سنج / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گزار به منظور تامین مستمر دبی سنج
 119. مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای و بویین جرثقیلها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیم پیچی الکتروموتورهای و بویین جرثقیلها
 120. مناقصه اقلام مصرفی تولید واحد احیاء ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اقلام مصرفی تولید واحد احیاء ها
 121. استعلام مبدل حرارتی پوسته... / استعلام ,استعلام مبدل حرارتی پوسته...
 122. استعلام کاغذ / استعلام ,استعلام کاغذ
 123. مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های جامع یکپارچه اداری و مالی...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ,مناقصه خرید، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های جامع یکپارچه اداری و مالی... نوبت دوم
 124. استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳- / استعلام ,استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳-
 125. استعلام لوله فین دار هیتر مازوت / استعلام لوله فین دار هیتر مازوت
 126. استعلام ترانسفورماتور تکفاز / استعلام ترانسفورماتور تکفاز
 127. استعلام چراغ روشنایی خیابانی / استعلام چراغ روشنایی خیابانی
 128. استعلام UPS-3KVA ONLINE.... / استعلام UPS-3KVA ONLINE....
 129. مناقصه خرید کالسکه کرین سقفی کارگاه مرکزی / مناقصه , مناقصه خرید کالسکه کرین سقفی کارگاه مرکزی
 130. استعلام بها همسطح سازی منهول های فاضلاب شهر / استعلام ,استعلام بها همسطح سازی منهول های فاضلاب شهر
 131. مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت واحد دو گازی / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای تعمیرات دوره ای یکصد هزار ساعت واحد دو گازی
 132. مناقصه اندازه گیری و سنجش پارامترهای زیست محیطی / مناقصه اندازه گیری و سنجش پارامترهای زیست محیطی
 133. استعلام فیلتر هوا سامسونگ و ... / استعلام , استعلام فیلتر هوا سامسونگ و ...
 134. استعلام ساخت زنجیر ریکلیمر / استعلام ,استعلام ساخت زنجیر ریکلیمر
 135. استعلام ماشینهای الکتریکی دوار / استعلام ماشینهای الکتریکی دوار
 136. استعلام شاتون موتور بنز اکتروس LA501 مرسدس / استعلام شاتون موتور بنز اکتروس LA501 مرسدس
 137. خدمات رفع عیب و اورهال کلیدهای قدرت ۶ کیلوولت / خدمات رفع عیب و اورهال کلیدهای قدرت ۶ کیلوولت
 138. ارتقاء سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن / ارتقاء سیستم کنترل و مانیتورینگ بارگیری معدن
 139. مناقصه پیمان ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیمان ایاب و ذهاب
 140. مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان بهسازی و نوسازی پست برق
 141. مناقصه جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت بوفه و رستوران... / مناقصه، مناقصه جهت سرمایه گذاری در زمینه ساخت بوفه و رستوران...
 142. مناقصه عمومی عملیات اصلاح خیابان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات اصلاح خیابان
 143. فراخوان مناقصه عمومی خیابان سازی و ترمیم خیابان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی خیابان سازی و ترمیم خیابان
 144. مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 40.54مترمربع / مزایده,مزایده فروش آپارتمان اداری مساحت 40.54مترمربع
 145. مناقصه خرید خدمات پشتیبانی سخت افزار و ... / مناقصه ,مناقصه خرید خدمات پشتیبانی سخت افزار و ...
 146. مناقصه پروژه عملیات احداث محور گته ده به گراب / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه عملیات احداث محور گته ده به گراب
 147. مزایده اجاره سالن های پرورش طیور / مزایده, مزایده اجاره سالن های پرورش طیور
 148. استعلام ملزومات IT / استعلام، استعلام ملزومات IT
 149. استعلام کت و شلوار 3 دست... / استعلام، استعلام کت و شلوار 3 دست...
 150. استعلام صاعقه گیر الکترونیکی خازنی / استعلام، استعلام صاعقه گیر الکترونیکی خازنی
 151. استعلام ساماندهی زیرساخت شبکه از حالت سنتی به معماری سه لایه / استعلام ,استعلام ساماندهی زیرساخت شبکه از حالت سنتی به معماری سه لایه
 152. استعلام کامپیوتر / استعلام، استعلام کامپیوتر
 153. استعلام HP MSA 2040 ENERGY STAR SAN K2R80A / استعلام, استعلام HP MSA 2040 ENERGY STAR SAN K2R80A
 154. استعلام هارد 96.6.15 / استعلام, استعلام هارد 96.6.15
/ 0 نظر / 17 بازدید