سایت مناقصه ها و مزایده ها، تاریخ 1394/02/01 اخبار گردآوری شده در پارس نماد

 1. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به 11 روستا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به 11 روستا
 2. تجدید مناقصه اجرای ساختمان اداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساختمان اداری
 3. مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، موتورخانه، کلینیک و محوطه بیمارستان / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه تکمیل ساختمان اصلی، موتورخانه، کلینیک و محوطه بیمارستان
 4. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی
 5. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به دهستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به دهستان
 6. مناقصه تامین غذای روزانه / آگهی مناقصه , مناقصه تامین غذای روزانه
 7. فرم استعلام بها خرید اتصالات لوله / فرم استعلام بها , فرم استعلام بها خرید اتصالات لوله
 8. مناقصه نظارت بر فعالیتهای توزیع برق / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی , مناقصه نظارت بر فعالیتهای توزیع برق
 9. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی تویسرکان / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای ,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی تویسرکان
 10. مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مشاغل خدماتی
 11. مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری زباله، حمل آن به سکوی دفن بهداشتی زباله، رفت و روب و نظافت کامل شهر / آگهی مناقصه, مناقصه کلیه امور مربوط به جمع آوری زباله، حمل آن به سکوی دفن بهداشتی زباله، رفت و روب و نظافت کامل شهر
 12. مناقصه عملیات مربوط به امور فضای سبز / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات مربوط به امور فضای سبز
 13. مناقصه عمومی پروژه آبیاری بارانی بلوار / مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبیاری بارانی بلوار
 14. مناقصه عمومی اجرای خط انتقال آب / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای خط انتقال آب
 15. مناقصه انجام عملیات تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت / آگهی فراخوان پیمانکار مناقصه,مناقصه انجام عملیات تعمیر و نگهداری سیستم حفاظت
 16. مناقصه تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل و تجهیز سالن آمفی تئاتر
 17. مناقصه تکمیل سالن ورزشی دولاب / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی دولاب
 18. آگهی مناقصه عمومی خرید FUJI TRANSMITTER / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید FUJI TRANSMITTER
 19. تجدید مناقصه عملیات بهره برداری تاسیسات آب / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات بهره برداری تاسیسات آب
 20. مناقصه خدمات جمع آوری زباله و تنظیف معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات جمع آوری زباله و تنظیف معابر
 21. مناقصه اجرای طرح هادی روستاها / اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای طرح هادی روستاها
 22. مناقصه روکش آسفالت معابر / آگهی ارزیابی کیفی روکش آسفالت معابر
 23. آگهی مناقصه عمومی اجرای علف چینی محوطه‌های داخلی و بیرونی / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای علف چینی محوطه‌های داخلی و بیرونی
 24. فراخوان طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم میترینگ / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم میترینگ
 25. مناقصه انجام حجم خدمات تنظیفات صنعتی و غیر صنعتی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام حجم خدمات تنظیفات صنعتی و غیر صنعتی
 26. مناقصهP.F. VOITH EBARA / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان,مناقصه P.F. VOITH EBARA
 27. مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه کابل و هوایی
 28. مناقصه اجرای عملیات انتقال آب با لوله / آگهی مناقصه عمومی یکمرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال آب با لوله
 29. فراخوان انتخاب پیمانکار برای انجام امور پستی و ارسال و مراسلات حوزه قضایی / فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکار برای انجام امور پستی و ارسال و مراسلات حوزه قضایی
 30. مناقصه خریداری تعداد 3 دستگاه آسانسور تمام فول / مناقصه , مناقصه خریداری تعداد 3 دستگاه آسانسور تمام فول
 31. مناقصه اجرای عملیات سیستم آبرسانی ، فاضلاب ، آتش نشانی و سیستم گرمایش... / آگهی مناقصه محدود , مناقصه اجرای عملیات سیستم آبرسانی ، فاضلاب ، آتش نشانی و سیستم گرمایش...
 32. تجدید مناقصه زیرسازی معابر روستای / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه زیرسازی معابر روستای
 33. مناقصه تهیه نقشه وتجهیزات ونصب۱دستگاه سوئیچگیرسیار۲۰کیلوولت / مناقصه تهیه نقشه وتجهیزات ونصب۱دستگاه سوئیچگیرسیار۲۰کیلوولت
 34. مناقصه طراحی تهیه نصب راه اندازی یک بیترانس پست۲۰/۶۳ویان / مناقصه طراحی تهیه نصب راه اندازی یک بیترانس پست۲۰/۶۳ویان
 35. تجدید خرید P/F" CONVERTEAM"ELECTRIC MOTORفراخوان / تجدید خرید P/F" CONVERTEAM"ELECTRIC MOTORفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فرخوان
 36. خرید HEAT EXCHANGER AND CONDENSER TUBESفراخوان / خرید HEAT EXCHANGER AND CONDENSER TUBESفراخوان , فراخوان
 37. تجدید مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ایی به کارخانه آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و حمل مخلوط رودخانه ایی به کارخانه آسفالت
 38. مناقصه اجرای طرح مبارزه با جوندگان موذی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای طرح مبارزه با جوندگان موذی
 39. مناقصه زیرسازی خیابان... / آگهی مناقصه, مناقصه زیرسازی خیابان...
 40. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای خرید کنتور تک فاز دیجیتالی ترمینالی تخت / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید کنتور تک فاز دیجیتالی ترمینالی تخت
 41. مناقصه سرمایه گذاری برای احداث واحدهای LNG / آگهی فراخوان , مناقصه سرمایه گذاری برای احداث واحدهای LNG
 42. مناقصه اجرای کلیه خدمات مربوط به فعالیت های قرائت ، توزیع ، نظارت و وصول مطالبات مشترکین عادی و دیماندی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای , مناقصه اجرای کلیه خدمات مربوط به فعالیت های قرائت ، توزیع ، نظارت و وصول مطالبات مشترکین عادی و دیماندی
 43. مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت فلزی طرح توسعه مجتمع تجاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث فونداسیون و اسکلت فلزی طرح توسعه مجتمع تجاری
 44. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات تست و بازرسی و تعویض و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و تعویض و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین
 45. مناقصه تکمیل زمین فوتبال / مناقصه , مناقصه تکمیل زمین فوتبال
 46. مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
 47. مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای کوتنا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای طرح هادی روستاهای کوتنا
 48. مناقصه انجام عملیات زیرسازی آسفالت معابر فرعی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات زیرسازی آسفالت معابر فرعی سطح شهر
 49. مناقصه توسعه و احداث شهری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث شهری
 50. آگهی مناقصه تهیه وتوزیع البسه بیمارستانی / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه وتوزیع البسه بیمارستانی
 51. مناقصه پیمان خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان خدمات پشتیبانی
 52. مناقصه امور بازرسی فنی و عملیات نشت یابی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور بازرسی فنی و عملیات نشت یابی
 53. مناقصه فاز دوم بهسازی و آسفالت معابر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه فاز دوم بهسازی و آسفالت معابر...
 54. مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه گازرسانی
 55. آگهی مناقصه عمومی خرید تعدادی پرینتر , اسکنر , سرور و روتر / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی خرید تعدادی پرینتر , اسکنر , سرور و روتر
 56. آگهی مناقصه عمومی خرید تعدادی سیستم رایانه کامل / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه عمومی خرید تعدادی سیستم رایانه کامل
 57. مناقصه تعداد 5000 دستگاه کنتور 2/1 کلاس B تمام خشک 150 دستگاه کنتور 4/3 و 50 دستگاه کنتور 1 اینچ / مناقصه , مناقصه تعداد 5000 دستگاه کنتور 2/1 کلاس B تمام خشک 150 دستگاه کنتور 4/3 و 50 دستگاه کنتور 1 اینچ
 58. آگهی مناقصه فضای سبز و خدمات عمومی / آگهی مناقصه فضای سبز و خدمات عمومی
 59. تجدید مناقصه اجرای لایه زیراساس ، اساس و آسفالت رمپ های ورود و خروج شرکت مجتمع خدماتی رفاهی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای لایه زیراساس ، اساس و آسفالت رمپ های ورود و خروج شرکت مجتمع خدماتی رفاهی
 60. مناقصه احداث رمپ های پل ... / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه احداث رمپ های پل ...
 61. آگهی مناقصه عمومی اجرای پروژه احداث ساختمان و سالن اجتماعات فرمانداری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان و سالن اجتماعات فرمانداری
 62. مناقصه مراقبت و نگهداری و عملیات زراعی / مناقصه, مناقصه مراقبت و نگهداری و عملیات زراعی
 63. تجدید مناقصه احداث مجتمع تجاری، پارکینگ و اقامتی پذیرایی / تجدید آگهی فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی, تجدید مناقصه احداث مجتمع تجاری، پارکینگ و اقامتی پذیرایی
 64. استعلام اجرای عملیات آذین بندی سطح شهر / استعلام بهاء عمومی , استعلام اجرای عملیات آذین بندی سطح شهر
 65. دعوتنامه عملیات تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی ٬احداث و تجهیز ایستگاه .... / دعوتنامه عملیات تکمیل شبکه آبیاری و زهکشی ٬احداث و تجهیز ایستگاه ...
 66. مناقصه مجتمع آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع آبرسانی
 67. مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز / مناقصه واگذاری نگهداری فضای سبز
 68. مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه دیزل ژنراتور
 69. فراخوان عمومی انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان
 70. مناقصه خرید دو دستگاه گیربکس 750 کیلو ولت / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه گیربکس 750 کیلو ولت
 71. مناقصه خرید یک دستگاه واتر جت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه واتر جت
 72. مناقصه اجرای پیاده روسازی ، جدول کانیو روستا / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای پیاده روسازی ، جدول کانیو روستا
 73. مناقصه اجرای کفسازی ، جداره ، کانیو سنگی ، جدول ، پیاده رو روستا / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای کفسازی ، جداره ، کانیو سنگی ، جدول ، پیاده رو روستای
 74. تجدید مناقصه دو مرحله ای خرید یک دستگاه سونوگرافی کالرداپلر / تجدید مناقصه دو مرحله ای , تجدید مناقصه دو مرحله ای خرید یک دستگاه سونوگرافی کالرداپلر
 75. اصلاحیه تیر سیمانی / اصلاحیه , مناقصه تیر سیمانی
 76. تجدید مناقصه عمومی خرید یک دستگاه آمبولانس / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عمومی خرید یک دستگاه آمبولانس
 77. مناقصه پروژه خرید علائم ایمنی / مناقصه , مناقصه پروژه خرید علائم ایمنی
 78. مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان اداری
 79. مناقصه تهیه مصالح و احداث طبقه فوقانی ساختمان اداری و سوله های انبار کالا و اجرای 200 متر عملیات زیر سازی جاده دسترسی سوله ها / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح و احداث طبقه فوقانی ساختمان اداری و سوله های انبار کالا و اجرای 200 متر عملیات زیر سازی جاده دسترسی سوله ها
 80. مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی
 81. تجدید مناقصه تبدیل و تجهیز یک دستگاه اتوبوس اسکانیا به اتوبوس آمبولانس / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تبدیل و تجهیز یک دستگاه اتوبوس اسکانیا به اتوبوس آمبولانس
 82. مناقصه گازرسانی به 248 روستا / آگهی مناقصه , مناقصه گازرسانی به 248 روستا
 83. مناقصه مطالعات ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب / آگهی فراخوان شناسایی مشاور , مناقصه مطالعات ارتقا مدول اول تصفیه خانه فاضلاب
 84. مناقصه پروژه اصلاح قوس جهت تامین ایمنی مسیر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح قوس جهت تامین ایمنی مسیر...
 85. مناقصه برق رسانی به ایستگاههای CGS شاهو , CGS/TBS قلعه شیان اسلام آباد غرب و سو خورشید گیلانغرب / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه برق رسانی به ایستگاههای CGS شاهو , CGS/TBS قلعه شیان اسلام آباد غرب و سو خورشید گیلانغرب
 86. مناقصه آبرسانی و حفر چاه عمیق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آبرسانی و حفر چاه عمیق
 87. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه و انشعاب آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه و انشعاب آب
 88. مناقصه پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری برق / مناقصه, مناقصه پروژه مقاوم سازی ساختمان اداری برق
 89. مناقصه آبرسانی به روستای / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه آبرسانی به روستای
 90. مناقصه آبرسانی به روستای / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه آبرسانی به روستای
 91. مناقصه احداث غیرهمسطح / مناقصه, احداث غیرهمسطح
 92. مناقصه آبرسانی به روستا / مناقصه , مناقصه آبرسانی به روستا
 93. مناقصه آبرسانی به روستای / مناقصه یک مرجله ای,مناقصه آبرسانی به روستای
 94. مناقصه حفر چاه به عمق ۱۵۰متر / مناقصه , مناقصه حفر چاه به عمق ۱۵۰متر
 95. مناقصه آبرسانی به روستای / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه آبرسانی به روستای
 96. مناقصه خرید حمل و راه اندازی چیلر و برج خنک کن / مناقصه,خرید حمل و راه اندازی چیلر و برج خنک کن
 97. مناقصه خرید 244 اصله انواع تیر سیمانی / مناقصه عمومی,مناقصه خرید 244 اصله انواع تیر سیمانی
 98. مناقصه آبرسانی / مناقصه,مناقصه آبرسانی
 99. مناقصه خرید 12000 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی / مناقصه , مناقصه خرید 12000 دستگاه کنتور تکفاز چند تعرفه دیجیتالی
 100. مناقصه خرید 113961 متر لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید 113961 متر لوله پلی اتیلن
 101. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بر روی دودکش کوره کک سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بر روی دودکش کوره کک سازی
 102. مناقصه باقیمانده عملیات ساختمانی، تأسیسات برقی و مکانیکی سیلوی فلزی 50 هزار تنی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام باقیمانده عملیات ساختمانی، تأسیسات برقی و مکانیکی سیلوی 50 هزار تنی
 103. مناقصه خریداری کارتن های بسته بندی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری کارتن های بسته بندی
 104. مناقصه ساخت و نصب 1300 انشعاب پلی اتیلن پراکنده / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه ساخت و نصب 1300 انشعاب پلی اتیلن پراکنده
 105. مناقصه آسفالت کوچه ... / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت کوچه ...
 106. مناقصه عمومی بیمه مازاد درمان تکمیلی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بیمه مازاد درمان تکمیلی
 107. مناقصه انجام پروژه های دادسرای عمومی و انقلاب / مناقصه عمومی یک مرحله ا ی,مناقصه انجام پروژه های دادسرای عمومی و انقلاب
 108. مناقصه برق رسانی به شهرک لندی از توابع شهرستان اردل / مناقصه برق رسانی به شهرک لندی از توابع شهرستان اردل
 109. مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان / مناقصه , مناقصه بیمه تکمیلی درمان کارکنان
 110. فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی به تعداد 39 پست / فراخوان , فراخوان انجام خدمات حراست و نگهبانی به تعداد 39 پست
 111. مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی شامل احداث مرکز و تکمیل سلف سرویس / مناقصه یک مرحله ای, مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی شامل احداث مرکز و تکمیل سلف سرویس
 112. مناقصه پروژه پارک تپه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه پارک تپه ای
 113. مناقصه پروژه پارک تپه ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه پارک تپه ای
 114. مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای و شبکه / مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای و شبکه
 115. مناقصه بهینه سازی و احداث سامانه حفاظت کاتدی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه بهینه سازی و احداث سامانه حفاظت کاتدی
 116. مناقصه انجام خدمات انسداد چاههای غیر مجاز در محدود شهرهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات انسداد چاههای غیر مجاز در محدود شهرهای...
 117. مناقصه حمل سود مایع و اسید سولفوریک / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل سود مایع و اسید سولفوریک
 118. تجدید مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی / تجدید مناقصه, مناقصه تهیه تجهیزات و مصالح اختصاصی عهده پیمانکار و اجرای عملیات گازرسانی
 119. مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب ...
 120. مناقصه واگذاری فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فعالیت های حفظ و نگهداری فضای سبز نیروگاه
 121. مناقصه پروژه پخش آسفالت به صورت مکانیزه معابر ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه پخش آسفالت به صورت مکانیزه معابر ...
 122. مناقصه پروژه پخش آسفالت به صورت مکانیزه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه پخش آسفالت به صورت مکانیزه...
 123. مناقصه اجرای عملیات احداث بلوار / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات احداث بلوار
 124. آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات سالن همایش / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات سالن همایش
 125. مناقصه نگهداری اداره برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری اداره برق
 126. مناقصه نگهداری بوستان های شهری و فضای سبز سطح شهر / مناقصه , رنگهداری بوستان های شهری و فضای سبز سطح شهر
 127. مناقصه تامین نیروی انسانی خود در سال 1394 / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خود در سال 1394
 128. مناقصه خرید خدمات مهندسان مشاور / مناقصه, مناقصه خرید خدمات مهندسان مشاور
 129. مناقصه احداث ساختمان اداری ثبت اسناد در شهرهای کهک و جعفریه / مناقصه احداث ساختمان اداری ثبت اسناد در شهرهای کهک و جعفریه
 130. مناقصه لوله / مناقصه , مناقصه لوله
 131. مناقصه خرید انواع کابل (مسی ، آلومینیوم، خودنگهدار) فشار ضعیف / مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل (مسی ، آلومینیوم، خودنگهدار) فشار ضعیف
 132. مناقصه خرید 5740 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی / مناقصه , مناقصه خرید 5740 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی
 133. آگهی مناقصه عمومی واگذاری تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تهیه و تامین خودروهای سبک با راننده
 134. فراخوان مشاور ارزیابی کیفی نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال ، تغذیه و شبکه های گازرسانی / فراخوان مشاور ارزیابی کیفی , فراخوان مشاور ارزیابی کیفی نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال ، تغذیه و شبکه های گازرسانی
 135. مناقصه نمک حفاری / آگهی فراخوان , مناقصه نمک حفاری
 136. مناقصه خرید 4000 کیسه 25 کیلوگرمی CMCH.V / آگهی فراخوان , مناقصه خرید 4000 کیسه 25 کیلوگرمی CMCH.V
 137. آگهی فراخوان خرید 1000 تن LIMESTONE POWDER / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید 1000 تن LIMESTONE POWDER
 138. فراخوان نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال / آگهی فراخوان مشاور و ارزیابی کیفی دو مرحله ای,مناقصه نظارت بر عملیات احداث پروژه های خطوط انتقال
 139. مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت محور... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات روکش و لکه گیری آسفالت محور...
 140. مناقصه احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان
 141. مناقصه احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان
 142. مناقصهP/F ELECTRICAL EQUIPMENT / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه P/F ELECTRICAL EQUIPMENT
 143. فراخوان نظارت پروژه مشاور خدمات کارشناسی و انجام بخشی از نظارت عالیه / آگهی فراخوان مشاور و ارزیابی کیفی دو مرحله ای,مناقصه نظارت پروژه مشاور خدمات کارشناسی و انجام بخشی از نظارت عالیه
 144. مناقصه مربوط به انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی مربوط به انجام خدمات نگهبانی
 145. مناقصه به منظور تامین پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه به منظور تامین پهنای باند اینترنت
 146. مناقصه عملیات آب بندی و رفع نشت و تراوش آب زیرگذر / مناقصه , مناقصه عملیات آب بندی و رفع نشت و تراوش آب زیرگذر
 147. مناقصه دستمزد واگذاری انجام خدمات کارشناسی / مناقصه , مناقصه دستمزد واگذاری انجام خدمات کارشناسی
 148. مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر (تهیه مصالح ، پخت و پخش) / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر (تهیه مصالح ، پخت و پخش)
 149. مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری
 150. مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و بیس و آسفالت تکمیلی شهرک صنعتی... / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و بیس و آسفالت تکمیلی شهرک صنعتی...
 151. مناقصه پروژه زیرسازی و رفوژگذاری ، زیراساس و اساس ماکادمی و آسفالت ناحیه صنعتی ... / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و رفوژگذاری ، زیراساس و اساس ماکادمی و آسفالت ناحیه صنعتی ...
 152. مناقصه احداث شبکه داخلی برق و تهیه و نصب تابلوهای کنتور / آگهی مناقصه, مناقصه احداث شبکه داخلی برق و تهیه و نصب تابلوهای کنتور
 153. آگهی مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز
 154. مناقصه خاکبرداری قسمتی از مسیر راه... / آگهی مناقصه , مناقصه خاکبرداری قسمتی از مسیر راه...
 155. مناقصه پروژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه روژه خرید و اجرای شبکه توزیع آب
 156. مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای کانیوا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و اجرای کانیوا
 157. مناقصه تامین نیروی نگهبانی به منظور حفاظت فیزیکی واحدهای اداره کل پزشکی قانونی / مناقصه , مناقصه تامین نیروی نگهبانی به منظور حفاظت فیزیکی واحدهای اداره کل پزشکی قانونی
 158. مناقصه پروژه خرید و اجرای خط انتقال آب / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه خرید و اجرای خط انتقال آب
 159. مناقصه عملیات تکمیلی رختشویخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی رختشویخانه
 160. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جابجایی شبکه برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات جابجایی شبکه برق
 161. مناقصه عمومی اجرای پروژه تهیه مصالح و اجرای یک باب منبع ذخیره 500 متر مکعبی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای پروژه تهیه مصالح و اجرای یک باب منبع ذخیره 500 متر مکعبی
 162. مناقصه لیتوگرافی و چاپ هفته نامه شهر راز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لیتوگرافی و چاپ هفته نامه شهر راز
 163. مناقصه اجرای پروژه تهیه مصالح و اجرای یکباب منبع ذخیره 500 متر مکعبی.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تهیه مصالح و اجرای یکباب منبع ذخیره 500 متر مکعبی....
 164. اصلاحیه مناقصه تهیه نصب و پشتیبانی سیستم اعلام حریق / اصلاحیه آگهی مناقصه,مناقصه تهیه نصب و پشتیبانی سیستم اعلام حریق
 165. مناقصه عملیات پیگیری کلیه امور ثبتی و صدور اسناد مالکیت شهرداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات پیگیری کلیه امور ثبتی و صدور اسناد مالکیت شهرداری
 166. مناقصه واگذاری مدیریت کارگاههای آموزشی / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت کارگاههای آموزشی
 167. مناقصه تعریض پل ورودی شهر مهر / آگهی مناقصه تعریض پل ورودی شهر مهر
 168. مناقصه عملیات حفاظتی رویه راههای شریانی حوزه استحفاظی / آگهی مناقصه عملیات حفاظتی رویه راههای شریانی حوزه استحفاظی
 169. مناقصه خرید گاردریل سه موج / آگهی مناقصه , مناقصه خرید گاردریل سه موج
 170. استعلام تابلو 73.5 کیلووات 2 عدد / استعلام , استعلام تابلو 73.5 کیلووات 2 عدد
 171. استعلام درب اتاق چرم کوب / استعلام درب اتاق چرم کوب
 172. استعلام گاز کلر 20000 سیلندر / استعلام , استعلام گاز کلر 20000 سیلندر
 173. استعلام انواع تابلو فشار ضعیف / استعلام,استعلام انواع تابلو فشار ضعیف
 174. استعلام تابلو راه انداز درایو 2.2 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو راه انداز درایو 2.2 کیلووات
 175. مناقصه عمومی دو مرحله ای ئاجرای آبنمای بلوار / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای ئاجرای آبنمای بلوار
 176. استعلام تابلو سافت استارتر 62.5 کیلووات / استعلام, استعلام تابلو سافت استارتر 62.5 کیلووات
 177. استعلام لوله پلی اتیلن / آگهی استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن
/ 0 نظر / 3 بازدید