اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.25 در سایت

 1. مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن نوبت دوم
 2. مزایده فروش سنگ آهن / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش سنگ آهن
 3. مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 12000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی آبی مساحت 12000متر
 4. مناقصه خرید ماده شیمیایی ضد خوردگی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ماده شیمیایی ضد خوردگی و ...
 5. مناقصه انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات از مشترکین و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام کارهای مربوط به وصول مطالبات از مشترکین و ...
 6. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 13 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 13 تفکیکی
 7. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 408متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 408متر
 8. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 2009 سیستم ب ام و / مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری مدل 2009 سیستم ب ام و
 9. مزایده واگذاری اجاره تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری اجاره تعدادی از فضاهای مازاد بر نیاز آموزشی و تجاری نوبت دوم
 10. مزایده فروش بخشی سهام / مزایده,مزایده فروش بخشی سهام
 11. مزایده قالپاق پراید ، قالپاق پژو / مزایده,مزایده قالپاق پراید ، قالپاق پژو
 12. مزایده ملک بخش یک ثبت ساری / مزایده,مزایده ملک بخش یک ثبت ساری
 13. فراخوان ارزیابی کیفی مهندسینن مشاور نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی مهندسینن مشاور نوبت دوم
 14. مزایده فروش اراضی تجاری مغازه / مزایده,مزایده فروش اراضی تجاری مغازه
 15. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/60 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 1005/60 مترمربع
 16. مزایده پلاک 5580 فرعی واقع در ابتدای جاده آقچه کلاسه 952375 ج نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک 5580 فرعی واقع در ابتدای جاده آقچه کلاسه 952375 ج نوبت دوم
 17. مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری 206
 18. مزایده فروش هشت خط تلفن ثابت / آگهی مزایده، مزایده فروش هشت خط تلفن ثابت
 19. مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 2.26444 کلاسه 950060 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی به پلاک ثبتی 2.26444 کلاسه 950060
 20. مزایده یک قطعه زمین متراژ 915متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 915متر نوبت دوم
 21. مزایده یک واحد دامداری به مساحت 3250 مترمربع / مزایده,مزایده یک واحد دامداری به مساحت 3250 مترمربع
 22. مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 699/97 مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 699/97 مترمربع
 23. ارزیابی کیفی پشتیبانی و نگهداری سخت افزار نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، ارزیابی کیفی پشتیبانی و نگهداری سخت افزار نوبت دوم
 24. مزایده یکدستگاه لباس شویی پاک شوما و ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه لباس شویی پاک شوما و ... نوبت دوم
 25. مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه وانت پیکان نوبت دوم
 26. مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری نوبت دوم -مرحله اول / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی و تکمیل کادر خدمات عمرانی و اداری - نوبت دوم-مرحله اول
 27. مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی با زیربنای 120 مترمربع / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان مسکونی با زیربنای 120 مترمربع
 28. مزایده ملک به مساحت 1144.1متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1144.1متر
 29. مناقصه عملیات تهیه مونتاژ و نصب چراغ روی پایه های روشنائی محوطه / آگهی مناقصه، عملیات تهیه مونتاژ و نصب چراغ روی پایه های روشنائی محوطه ...
 30. فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی و فنی خرید خدمات مشاوره- نوبت دوم
 31. مناقصه خرید چراغ لاک پشتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید چراغ لاک پشتی- نوبت دوم
 32. مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی - تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خط و جمع کننده فاضلاب خانگی -تجدید- نوبت دوم
 33. مزایده ملک به مساحت 250 مترمربع کلاسه 9500705 / مزایده,مزایده ملک به مساحت 250 مترمربع کلاسه 9500705
 34. مناقصه 4506 متر لوله آبده تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه 4506 متر لوله آبده تجدید نوبت دوم
 35. مزایده اجاره بوفه پارک نیلوفر / مزایده اجاره بوفه پارک نیلوفر
 36. مزایده ششدانگ زمین مساحت 539متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 539متر
 37. مزایده پوست و روده گوسفندی و بزی / آگهی مزایده , مزایده پوست و روده گوسفندی و بزی
 38. مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور عملیات بارگیری و صفافی شکر سفید / آگهی مناقصه ، مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط به منظور عملیات بارگیری و صفافی شکر سفید
 39. مزایده اجاره املاک آموزش و پرورش نوبت دوم / آگهی مزایده ، مزایده اجاره املاک آموزش و پرورش نوبت دوم
 40. مزایده پلاک ثبتی زیربنای 975متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای 975متر
 41. مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی زیربنای 380متر نوبت دوم / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ساختمان مسکونی زیربنای 380متر نوبت دوم
 42. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده یک دستگاه خودرو
 43. مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین هر کدام 90 متر / مزایده,مزایده ششدانگ هر یک از دو قطعه زمین هر کدام 90 متر
 44. مزایده فروش زمین کشاورزی و باغ و بیشه زار / مزایده,مزایده فروش زمین کشاورزی و باغ و بیشه زار
 45. مزایده ملک مساحت زمین 172مترمربع / مزایده ملک مساحت زمین 172مترمربع
 46. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 107.16متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 107.16متر
 47. اطلاعیه اجاره تعداد 24 سالن از انبارهای سرد و انبار 2500 تنی ... / اطلاعیه، اطلاعیه اجاره تعداد 24 سالن از انبارهای سرد و انبار 2500 تنی ...
 48. مزایده واگذاری یک باب مغازه شماره 9... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری اجاره یک باب منزل مسکونی
 49. مزایده یک دستگاه اکسترودر - نوبت دوم / مزایده یک دستگاه اکسترودر - نوبت دوم
 50. مزایده یکباب بوفه سینما نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یکباب بوفه سینما نوبت دوم
 51. مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری / آگهی مزایده عمومی ، مزایده واگذاری بهره برداری از 38 غرفه تجاری
 52. تجدید مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ... / فراخوان تجدید مناقصات عمومی , تجدید مناقصه اجرای ماسه آسفالت و لکه گیری محور و ...
 53. مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 180/53 مترمربع کلاسه 3981-د-3 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 180/53 مترمربع کلاسه 3981-د-3
 54. مناقصه خرید کالا و خدمات عملیات گازرسانی به مجتمع های گلخانه ای خراسان جنوبی / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه خرید کالا و خدمات عملیات گازرسانی به مجتمع های گلخانه ای خراسان جنوبی
 55. مزایده اجاره مغازه - چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده اجاره مغازه - چاپ دوم
 56. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.74متر / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 94.74متر
 57. مزایده فروش املاک استان لرستان / مزایده,مزایده فروش املاک استان لرستان
 58. مناقصه شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه شن شکسته نخودی بادامی ... نوبت سوم
 59. مزایده شش سهم ساختمان مساحت 298.5متر / مزایده,مزایده شش سهم ساختمان مساحت 298.5متر
 60. مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 132/20 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به مساحت 132/20 مترمربع
 61. مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقد و اقساط نوبت دوم
 62. مناقصه پروژه آبرسانی برغون و گروس ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه آبرسانی برغون و گروس ...نوبت دوم
 63. مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت ...نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه واگذاری کار تامین خودروهای استیجاری ستاد شرکت ... نوبت دوم
 64. مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه به کارگیری تعداد 135 نفر نیروی انسانی- نوبت دوم - مرحله دوم
 65. مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ یک واحد آپارتمان اجرایی 950062 نوبت اول / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع ششدانگ یک واحد آپارتمان اجرایی 950062 نوبت اول
 66. مزایده 9047 عدد کنسرو مرغ ، قوطی های کنسرو بدون بادکردگی / مزایده,مزایده 9047 عدد کنسرو مرغ ، قوطی های کنسرو بدون بادکردگی
 67. مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان مزایده عمومی ,مزایده اجاره اماکن ورزشی
 68. مزایده یک دستگاه عمارت کلاسه 9303803 و 9303777 / مزایده,مزایده یک دستگاه عمارت کلاسه 9303803 و 9303777
 69. مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خ والفجر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی واقع در خ والفجر نوبت دوم
 70. مزایده ششدانگ یک باب مغازه کلاسه 960025.9 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب مغازه کلاسه 960025.9 نوبت دوم
 71. مزایده یکباب ساختمان 8 طبقه پرونده 9501115 / مزایده,مزایده یکباب ساختمان 8 طبقه پرونده 9501115
 72. مزایده روکش صندلی / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده روکش صندلی
 73. مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه باغ سیب نوبت دوم
 74. مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس ... نوبت دوم / مزایده اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر سلماس ... نوبت دوم
 75. مزایده یک باب ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی نوبت اول
 76. مزایده یک باب ساختمان مسکونی نوبت اول / مزایده,مزایده یک باب ساختمان مسکونی نوبت او ل
 77. مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 693/75 مترمربع کلاسه 9101045 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه به مساحت 693/75 مترمربع کلاسه 9101045
 78. مناقصه انجام عملیات احداث شعبه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات احداث شعبه - نوبت دوم
 79. فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان رودان / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان رودان
 80. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دو هزار مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت دو هزار مترمربع
 81. مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت معابر شهر - نوبت دوم
 82. مزایده فروش قطعات تفکیکی نوبت اول / مزایده,مزایده فروش قطعات تفکیکی نوبت اول
 83. فراخوان پروژه زیرسازی معابر فاز 2 / آگهی فراخوان, فراخوان پروژه زیرسازی معابر فاز 2
 84. مزایده فروش دستگاه لودر و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده فروش دستگاه لودر و ...
 85. تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر
 86. فراخوان خرید لوله پلی اتیلن / فراخوان خرید لوله پلی اتیلن
 87. دعوتنامه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های ولفرا سرمحله / دعوتنامه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های ولفرا سرمحله
 88. مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه ها / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه ها
 89. مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی
 90. مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های بالاجاده غربی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه های بالاجاده غربی و ...
 91. استعلام قیمت: عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه وطنا / استعلام قیمت: عملیات ساماندهی و لایروبی رودخانه وطنا
 92. مناقصه انجام امورات تعمیرگاهی اتوبوسرانی / مناقصه انجام امورات تعمیرگاهی اتوبوسرانی
 93. مناقصه تامین 15 دستگاه خودروی کولردار / مناقصه عمومی ، مناقصه تامین 15 دستگاه خودروی کولردار
 94. مزایده واگذاری دوچرخه سواری / مزایده واگذاری دوچرخه سواری
 95. مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز اراک / مناقصه خدمات پشتیبانی مرکز اراک
 96. مزایده سوپر مارکت جنب مزار شهدای گمنام / مزایده سوپر مارکت جنب مزار شهدای گمنام
 97. مزایده خودرو فرسوده وانت پیکاپ دو کابین / مزایده خودرو فرسوده وانت پیکاپ دو کابین
 98. مزایده خودرو فرسوده وانت پیکاپ دو کابین / آگهی مزایده خودرو ,مزایده خودرو فرسوده وانت پیکاپ دو کابین
 99. مزایده خودرو فرسوده وانت مزدا / آگهی مزایده ,مزایده خودرو فرسوده وانت مزدا
 100. مزایده خودرو فرسوده / آگهی مزایده ,مزایده خودرو فرسوده
 101. مزایده یک سری سموم کشاورزی / مزایده,مزایده یک سری سموم کشاورزی
 102. مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت... / آگهی مزایده, مزایده مسایل بیمه ای پزشکان و اعضا شامل بیمه مسئولیت...
 103. تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب برای ورود به انبار
 104. مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های گازرسانی نوبت دوم
 105. فراخوان خدمات و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی / فراخوان خدمات و توسعه شبکه حمل و نقل عمومی
 106. فراخوان انتقال تاسیسات جایگاه سوخت رسانی cng / فراخوان ، فراخوان انتقال تاسیسات جایگاه سوخت رسانی cng
 107. فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیه تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,فراخوان تامین روشنایی معابر شهرستان ارومیه تجدید نوبت دوم
 108. مناقصه حفاری 2 حلقه چاه / آگهی مناقصه ،مناقصه حفاری 2 حلقه چاه
 109. فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو نوبت دوم / آگهی فراخوان,فراخوان واگذاری مجوز احداث مرکز معاینه فنی خودرو نوبت دوم
 110. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 333.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 333.20متر
 111. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 71.04متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 71.04متر
 112. فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین تجدید نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان خدمات مالی و حسابداری حوزه عملکرد سازمان ملی زمین تجدید نوبت دوم
 113. مزایده ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه / مزایده,مزایده ساختمان دو طبقه کلنگی مخروبه
 114. مناقصه اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر
 115. فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بشاگرد 96.5.25 / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, فراخوان مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات آبرسانی روستاهای شهرستان بشاگرد 96.5.25
 116. مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر / مزایده,مزایده پیش فروش یکباب واحد تجاری مساحت 23.8متر
 117. مزایده قطعه زمینی مساحت سیزده هزار و پانصد متر مرحله اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مساحت سیزده هزار و پانصد متر مرحله اول
 118. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 114.66متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 114.66متر
 119. مزایده دستگاه ژنراتور / مزایده دستگاه ژنراتور
 120. مزایده مقدار یک هکتار از اراضی زراعی کلاسه 951087 / مزایده,مزایده مقدار یک هکتار از اراضی زراعی کلاسه 951087
 121. مزایده فروش 4 واحد از منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش 4 واحد از منازل سازمانی
 122. مزایده یک قطعه زمین مساحت 6500متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 6500متر
 123. مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رفیده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه، طبخ و توزیع غذای بیمارستان رفیده
 124. مزایده یک دستگاه کمپرسور باد / مزایده یک دستگاه کمپرسور باد
 125. مزایده ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 10/75 مترمربع کلاسه 9500234 / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب پارکینگ به مساحت 10/75 مترمربع کلاسه 9500234
 126. مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید 6 دستگاه بالابر بوم عایق تمدید
 127. فراخوان مناقصه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب
 128. مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی تجدید نوبت دوم
 129. مزایده فروش 3 دستگاه خودرو / حراج حضوری وسائط نقلیه
 130. مناقصه بیمه مسئولیت حوادث ریلی و غیر ریلی ، تمام خطر اموال / آگهی مناقصه, مناقصه بیمه مسئولیت حوادث ریلی و غیر ریلی ، تمام خطر اموال
 131. مناقصه خرید لیوان و دستمال کاغذی مرحله دوم / مناقصه خرید لیوان و دستمال کاغذی مرحله دوم
 132. مناقصه تکمیل احداث ساختمان تجاری محله 7 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل احداث ساختمان تجاری محله 7 -مرحله اول - نوبت دوم
 133. مناقصه کف سازی کانال محله رادک.... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه کف سازی کانال محله رادک.... نوبت دوم
 134. فراخوان مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه پروژه تکمیل مسجد مسکن مهر
 135. مناقصه تکمیل پلهای بتنی خیابان.... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل پلهای بتنی خیابان.... نوبت دوم
 136. مزایده فروش موتورسیکلت هوندا / مزایده , مزایده فروش موتورسیکلت هوندا
 137. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405 / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل سواری پژو 405
 138. فراخوان نقشه برداری , بازاریابی , طراحی و تهیه نقشه های خط سیر ... / فراخوان نقشه برداری , بازاریابی , طراحی و تهیه نقشه های خط سیر ...
 139. مزایده ششدانگ پلاک شماره 2094 از سه اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 2094 از سه اصلی
 140. اصلاحیه مناقصه تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود / اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه تعمیق خط لوله گاز 30 اینچ در رودخانه سفیدرود
 141. مزایده دو دستگاه آبگرمکن برقی ... / مزایده دو دستگاه آبگرمکن برقی ...
 142. مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی - نوبت دوم / مزایده عمومی, مزایده چوب آلات و زغال بازداشتی جنگلی - نوبت دوم
 143. مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 220متر / مزایده,مزایده ملک مشاعی منزل مسکونی مساحت 220متر
 144. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 197.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 197.40متر
 145. مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 201مترمربع / مزایده,مزایده مازاد اول پلاک ثبتی مساحت 201مترمربع
 146. مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه و ...
 147. مزایده سرمایه گذاری جهت احداث رستوران- نوبت دوم / مزایده,مزایده سرمایه گذاری جهت احداث رستوران- نوبت دوم
 148. مناقصه احداث بخشی از باند کند رو ورودی شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخشی از باند کند رو ورودی شهر
/ 0 نظر / 18 بازدید