اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.20 درسایت

 1. مناقصه واتر جت فشار قوی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واتر جت فشار قوی نوبت دوم
 2. مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه احداث بند خاکی و سازه و کف بند سنگ ملات ... نوبت دوم
 3. مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بیست هزار 20.000 دستگاه کنتور تکفاز نوبت دوم
 4. مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب معابر و حمل زباله شهر مرحله دوم نوبت دوم
 5. اعلامیه تمدید و اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو و سه / اعلامیه تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه، اعلامیه تمدید و اصلاحیه مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه دو و سه
 6. فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم / فراخوان مناقصه، فراخوان مناقصه نگهداری و تعمیر و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی نوبت دوم
 7. اعلامیه تمدید و اصلاحیه نگهداری فضای سبز محوطه حرم... / اعلامیه تمدید و اصلاحیه آگهی مناقصه، اعلامیه تمدید و اصلاحیه نگهداری فضای سبز محوطه حرم...
 8. مناقصه خرید اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی / مناقصه ،مناقصه خرید اقلام تاسیسات مکانیکی پروژه مسکونی
 9. مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات امداد، مشترکین، گازبانی و خدمات عمومی
 10. فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی خرید و ساخت 30 دستگاه تجهیزات مقره شویی - نوبت دوم
 11. مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 12. مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تعداد 400 عدد صندلی آموزشی
 13. مناقصه تیغه چاقوی آسیاب MO40 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تیغه چاقوی آسیاب MO40
 14. آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات مربوط به شستشوی بدنه ، داخل شویی / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی انجام کلیه خدمات مربوط به شستشوی بدنه ، داخل شویی
 15. مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار / آگهی مناقصه ,مناقصه بهروسازی و آسفالت بلوار
 16. اصلاحیه مناقصه لکه گیری محور گناوه- گوره - بی بی حکیمه / آگهی مناقصه عمومی ، اصلاحیه مناقصه لکه گیری محور گناوه- گوره - بی بی حکیمه حدفاصل سه راهی گوره - شول
 17. مناقصه خرید ساندویچ پانل دیواری و سقفی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ساندویچ پانل دیواری و سقفی
 18. مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه بین المللی تامین 20 قلاده سگ موادیاب نوبت دوم
 19. مناقصه تخریب ، تهیه مصالح و اجرای کفسازی سردخانه جدید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تخریب ، تهیه مصالح و اجرای کفسازی سردخانه جدید
 20. تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری عملیات میدانی فهرست برداری و به هنگام سازی...نوبت دوم
 21. مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی و اصلاح و بهینه خطوط فشار متوسط هوایی.... نوبت دوم
 22. مناقصه مبدل حرارتی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مبدل حرارتی نوبت دوم
 23. تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان , تجدید فراخوان بهره برداری ، سرویس و نگهداری تصفیه خانه آب ، چاه های سربالش و ... نوبت دوم
 24. مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی) / مناقصه، مناقصه نگهداری شبکه انتقال (کابل و هوایی)
 25. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری فضای سبز
 26. مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 45 تن مواد ضد رسوب و بازدارنده خوردگی... نوبت دوم
 27. فراخوان شناسایی و ارزیابی مجریان احداث استخر / فراخوان ، فراخوان شناسایی و ارزیابی مجریان احداث استخر
 28. مناقصه خرید ست انشعاب آب - نوبت دوم / آگهی مناقصه تولید کنندگان و تامین کنندگان کالا,مناقصه خرید ست انشعاب آب- نوبت دوم
 29. مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) تجدید نوبت دوم
 30. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT
 31. مناقصه وکیوم کاتالیست - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه وکیوم کاتالیست - نوبت دوم
 32. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت
 33. مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفاری دو حلقه چاه عمیق آب شرب نوبت دوم
 34. مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 ... نوبت دوم
 35. مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها - تجدید - نوبت دوم
 36. مناقصه خرید قطعات دستگاه آبیاری سنترپیوت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید قطعات دستگاه آبیاری سنترپیوت
 37. مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش / مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در مرکز و پایگاه های سلامت تحت پوشش
 38. مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی / آگهی مناقصه ,مناقصه راهبری، نگهداری و تعمیر تجهیزات مقابله و پاکسازی آلودگی نفتی
 39. مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات نما
 40. ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کننده کالا , ارزیابی کیفی خرید 24 مترمکعب جاذب - نوبت دوم
 41. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی مورد نیاز بازسازی هشت دستگاه شاسی و ...
 42. فراخوان تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه انجام مطالعات مهندسی مرحله اول و دوم طراحی سیستم شبکه توزیع آب... نوبت دوم
 44. فراخوان مناقصه خرید دستگاه عیب یاب کابل نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید دستگاه عیب یاب کابل نوبت دوم
 45. فراخوان rod hollow , copper alloy ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان rod hollow , copper alloy... نوبت دوم
 46. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی شبکه های توزیع و روشنایی معابر ....
 47. مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ... / مناقصه, مناقصه اجرای لوله گذاری فاضلاب در سطح شهر با نصب و جابجایی انشعابات مربوطه و ...
 48. مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی نوبت دوم
 49. مناقصه 4 دستگاه اواپراتور آمونیاکی 2 فن با لوله های استیل و / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 4 دستگاه اواپراتور آمونیاکی 2 فن با لوله های استیل و
 50. مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور راهبری و نگهداشت تاسیسات
 51. مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور.... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات رنگ آمیزی اسکلت فلزی بیرونی و piping کولینگ تاور....
 52. اطلاعیه مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری / اطلاعیه مناقصه عمومی, مناقصه پوشش بیمه تکمیلی پرسنل و بیمه مسولیت مدنی جامع شهرداری
 53. مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 4.000.000 عدد کارت مغناطیسی HICO تجدید نوبت دوم
 54. مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات نظافت و آبدارخانه
 55. اصلاحیه مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم ) / اصلاحیه مناقصه , مناقصه حفر و تجهیز دو حلقه چاه (قسمت چهارم )
 56. فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه CORROSSION MONITORING SYSTEM نوبت دوم
 57. همایش زعیم ذوفنون / همایش زعیم ذوفنون
 58. مناقصه احداث بلوار ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه احداث بلوار ... نوبت دوم
 59. مناقصه انجام امور خدمات پاسخگوئی به مشترکین نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات پاسخگوئی به مشترکین نوبت دوم
 60. مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه اجرای دیوار ساحلی ... نوبت دوم
 61. مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیر و بهسازی جسم راه با بتن غلتکی نوبت دوم
 62. مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری در گلزار شهدای بهشت سکینه (س) / مناقصه عمومی, مناقصه پیاده روسازی و جدول گذاری در گلزار شهدای بهشت سکینه (س)
 63. مناقصه کفپوش معابر منطقه دو.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کفپوش معابر منطقه دو....
 64. خرید 227 دستگاه انواع تابلو / مناقصه, خرید 227 دستگاه انواع تابلو
 65. مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی، مناقصه لوله های پلی اتیلن و گالوانیزه... نوبت دوم
 66. مناقصه خرید انواع کنتور / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور
 67. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر
 68. مناقصه انجام امور پرستاری بیمارستان / مناقصه ,مناقصه انجام امور پرستاری بیمارستان
 69. مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول / اگهی فراخوان , مناقصه نگهداری از تاسیسات آبرسانی دزفول
 70. مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری
 71. مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی - زمانی جایگاه شرکتی - نوبت دوم
 72. مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه ,مناقصه سرویس نگهداری تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
 73. فراخوان خرید و نصب سیستم های دوربین مداربسته / اگهی فراخوان, فراخوان خرید و نصب سیستم های دوربین مداربسته
 74. مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری آزمایشگاه های واحدهای بیمارستانی- نوبت دوم
 75. استعلام لوبیا قرمز , سایت ستاد / استعلام,استعلام لوبیا قرمز
 76. مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی شهرک ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی شهرک ...
 77. استعلام ویلچر بزرگسال, سامانه ستاد / استعلام,استعلام ویلچر بزرگسال
 78. مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ و خط انتقال آب نوبت دوم
 79. استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ..., سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام ۱۰ عدد بند و کوسن و آجر یوگا و ...
 80. مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شبکه گذاری و فولادی و پلی اتیلن پراکنده و تعمیراتی ... - نوبت دوم
 81. مناقصه جدولگذاری بلوار معلم فاز دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جدولگذاری بلوار معلم فاز دوم
 82. فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک / فراخوان ارزیابی , فراخوان انجام خدمات موزع و کارگر انبار و راننده لیفتراک
 83. مناقصه خرید پهنای باند اینترنت / اگهی مناقصه , مناقصه خرید پهنای باند اینترنت
 84. مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری / مناقصه شناسایی پیمانکار حمل و نقل داخلی و درون شهری
 85. مناقصه اجرای خط انتقال آب و قسمتی از شبکه توزیع آب ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای خط انتقال آب و قسمتی از شبکه توزیع آب ... نوبت دوم
 86. اصلاحیه فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا / اصلاحیه، فراخوان پیمانکار انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد و انبار کالا
 87. مناقصه واگذاری پروژه خاکبرداری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری پروژه خاکبرداری
 88. تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه اجرای روکش آسفالت معابر سطح شهر - نوبت دوم
 89. فراخوان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت (برون شهری) نوبت دوم چاپ دوم / آگهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت (برون شهری) نوبت دوم چاپ دوم
 90. مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر / آگهی مناقصه ,مناقصه جدول گذاری و زیرسازی معابر
 91. آگهی مناقصه احداث معابر داخلی شهرک صنعتی / آگهی مناقصه ، مناقصه احداث معابر داخلی شهرک صنعتی
 92. فراخوان اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اجرای شبکه گاز فاز توسعه شهرک صنعتی
 93. استعلام تیرآهن بال پهن / مناقصه, استعلام تیرآهن بال پهن
 94. مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه / مناقصه ,مناقصه امور مربوط به خدمات عمومی و فضای سبز دانشگاه
 95. مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی روستای لامیان تویسرکان نوبت دوم
 96. مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل / مناقصه بیمه تکمیل درمان پرسنل
 97. مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای عملیات آماده سازی، زیرسازی و جدول گذاری... نوبت دوم
 98. مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل سالن ورزشی - نوبت دوم
 99. تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم / مناقصه ,تجدید مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ... نوبت دوم
 100. مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه تکمیل شبکه توزیع آب و انشعابات خانگی - نوبت دوم
 101. اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در اموزش عالی / اولین همایش تحلیل مسائل و تامین منابع مالی در اموزش عالی
 102. طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه اراک / مناقصه, طبخ و توزیع غذای دانشجویی دانشگاه اراک
 103. آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس / آگهی استعلام بها، آگهی استعلام خرید دستگاه زیراکس
 104. استعلام ماکارانی 700 گرمی / استعلام , استعلام ماکارانی 700 گرمی
 105. استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون / استعلام ،استعلام احداث 850 مترمکعب عملیات سنگ و گابیون
 106. استعلام عدس درجه یک / استعلام , استعلام عدس درجه یک
 107. استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی / استعلام، استعلام روغن مایع آفتاب یا بهشهر سرخ کردنی
 108. مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ... / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور تولید سالیانه ۵۰ هزار تن کارنالیت و ...
 109. استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد / استعلام , استعلام هدایت سنج و محلول های استاندارد
 110. استعلام لوبیا چیتی درجه یک / استعلام , استعلام لوبیا چیتی درجه یک
 111. استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو / استعلام , استعلام مخلوط گاز کالیبراسیو
 112. مناقصه پالت وجعبه / اگهی مناقصه , مناقصه پالت و جعبه
 113. مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری به منظور اکتشاف محدوده پلی متال
 114. استعلام ادویه و ... / استعلام، استعلام ادویه و ...
 115. استعلام 4 ردیف اتصال جوشی / مناقصه, استعلام 4 ردیف اتصال جوشی
 116. استعلام کفش ورزشی مردانه / استعلام, استعلام کفش ورزشی مردانه
 117. مناقصه انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن / مناقصه ,مناقصه انجام سرمایه گذاری در مراحل تجهیز و بهره برداری از معدن
 118. مناقصه واگذاری راهبری سرویس های استیجاری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری راهبری سرویس های استیجاری ... نوبت دوم
 119. مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت اجرای پیاده روسازی - نوبت دوم
 120. استعلام تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو / استعلام، استعلام تن ماهی شیلتون 180 گرم درب آسان بازشو
 121. تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت / مناقصه, تجدید استعلام خرید دو دستگاه اسپیلت
 122. مناقصه عمومی ایمن سازی و نگهداری راه های استان / مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و نگهداری راه های استان
 123. استعلام تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو / استعلام، استعلام تجهیز و تعمیر چاه با تجهیزات شناو
 124. مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ... / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ...
 125. مناقصه احداث پارک غدیر اکرمیه و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث پارک غدیر اکرمیه و ...
 126. استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور / استعلام , استعلام خرید و نصب و راه اندازی دو دستگاه آسانسور
 127. مناقصه خط کشی سرد راه های استان / مناقصه عمومی یک مرحله ای خط کشی سرد راه های استان با ارزیابی کیفی
 128. فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و .... / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه تهیه و نصب بهسازی تابلوهای اطلاعاتی و اخطاری و انتظامی و مسیرنما
 129. مناقصه جدول گذاری قسمتی از بلوار امام حسین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول گذاری قسمتی از بلوار امام حسین
 130. فراخوان روکش و بهسازی راه روستایی پاتاوه بهرام بیگی / مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه روکش و بهسازی راه روستایی پاتاوه بهرام بیگی
 131. استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین / استعلام, استعلام تهیه مصالح و احداث اتاقک عابر بانک و اجرای حصار زمین
 132. استعلام دیسک هارد متال / استعلام, استعلام دیسک هارد متال
 133. استعلام قند حبه / استعلام , استعلام قند حبه
 134. فراخوان یدکی دیگهای بخار و سلکتورهای دستی / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ای,فراخوان یدکی دیگهای بخار و سلکتورهای دستی
 135. مناقصه خرید کیس کامپیوتر / مناقصه, مناقصه خرید کیس کامپیوتر
 136. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A- نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده A - نوبت دوم
 137. مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری- چاپ دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای اسکلت بتنی پایانه مسافربری - چاپ دوم
 138. استعلام تشک مواج / استعلام ،استعلام تشک مواج
 139. مناقصه خرید اقلام گیاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید اقلام گیاهی - نوبت دوم
/ 0 نظر / 19 بازدید