اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.4.19 در سایت

 1. مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه 7000 دستگاه کنتور آب توربینی مولتی جت نوبت دوم
 2. فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه 96.4.12 / فراخوان , فراخوان دعوت از تولید کنندگان گل و گیاه
 3. مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع / مزایده ,مزایده ملک سند دار دو خوابه مساحت 75 مترمربع
 4. دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران / دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
 5. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182.50متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 182.50متر
 6. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و ده متر / مزایده ,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت صد و ده متر
 7. مزایده یک واحد دامداری عرصه 1365متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یک واحد دامداری عرصه 1365متر نوبت دوم
 8. مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی بخش هشت یزد
 9. مناقصه اجرای فعالیتهای مربوط به آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ / مناقصه اجرای فعالیتهای مربوط به آزمایشگاه رادیو ایزوتوپ
 10. استعلام حمل جاده ای 200 هزار تن زغال سنگ از معادن زغال سنگ پروده طبس / استعلام, استعلام حمل جاده ای 200 هزار تن زغال سنگ از معادن زغال سنگ پروده طبس
 11. مناقصه بین المللی خرید 500 تن ماسه پرکننده مجرای پاتیل / مناقصه بین المللی خرید 500 تن ماسه پرکننده مجرای پاتیل
 12. استعلام روغن ترمز 250 سی سی DOT4 / استعلام روغن ترمز 250 سی سی DOT4
 13. مزایده ملک مساحت عرصه 135مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 135مترمربع
 14. مزایده اجاره کلیه تجهیزات ،سونا جکوزی بوفه / مزایده,مزایده اجاره کلیه تجهیزات ،سونا جکوزی بوفه
 15. مزایده ملک مساحت عرصه 81.9متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 81.9متر نوبت دوم
 16. مزایده تعداد 200 عدد کاپشن / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده تعداد 200 عدد کاپشن
 17. مزایده عروسک شخصیت پروازی ، ماشین کنترل دار و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده عروسک شخصیت پروازی ، ماشین کنترل دار و ...
 18. مزایده ملک مساحت عرصه شصت و سه متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه شصت و سه متر نوبت اول
 19. مزایده اجاره محل بازار خودرو / آگهی مزایده ,مزایده اجاره محل بازار خودرو
 20. مزایده ملک مساحت مغازه سی و شش متر نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک مساحت مغازه سی و شش متر نوبت اول
 21. مزایده یک دستگاه پلیت هیتر / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه پلیت هیتر
 22. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 3000متر
 23. مزایده تعدادی لوله و اتصالات و مصالح ساختمانی / مزایده,مزایده تعدادی لوله و اتصالات و مصالح ساختمانی
 24. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11000متر / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی مساحت 11000متر
 25. مزایده مجتمع در قطعه زمینی به مساحت 760مترمربع / مزایده ,مزایده مجتمع در قطعه زمینی به مساحت 760مترمربع
 26. فراخوان خرید مکانیکال سیل / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان خرید مکانیکال سیل
 27. مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری متراژ150متر / مزایده,مزایده فروش یک واحد مسکونی با موقعیت اداری متراژ150متر
 28. مناقصه ALUMINUM SHEETS / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، مناقصهALUMINUM SHEETS
 29. اصلاحیه مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک کاربری تجاری مسکونی
 30. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران / فراخوان, فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران
 31. ارزیابی کیفی انجام امور اداری و دبیرخانه و کپی مشهد، سرخس و نیشابور / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه انجام امور اداری و دبیرخانه و کپی مشهد، سرخس و نیشابور
 32. مناقصه راه اندازی باشگاه اینترنتی مخاطبان و .... / مناقصه راه اندازی باشگاه اینترنتی مخاطبان و ....
 33. تجدید مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد - نوبت دوم / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه پروژه تکمیل سوله مدیریت بحران شهرداری آبسرد نوبت دوم
 34. تمدید فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی / فراخوان مزایده ، تمدید فراخوان مزایده استحصال محصول از باطله های زغالشویی
 35. مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات روشنایی معابر شبکه های توزیع - نوبت دوم
 36. مناقصه ZINC STEARATE ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ZINC STEARATE ...
 37. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور ....
 38. فراخوان تجدید حمل محموله های صادراتی CPT / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان تجدید حمل محموله های صادراتی CPT
 39. تجدید مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات آسفالت / آگهی مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تامین مصالح و اجرای عملیات آسفالت
 40. مزایده فروش 27 دستگاه انواع وسائط نقلیه / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 27 دستگاه انواع وسائط نقلیه
 41. مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو -96.4.19 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 5 دستگاه خودرو-96.4.19
 42. مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید مساحت 168.54متر / مزایده ,مزایده فروش یک واحد از پروژه اداری ناهید مساحت 168.54متر
 43. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 104.42متر
 44. مزایده فروش قطعه زمین مساحت 155.48متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 155.48متر
 45. مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت / آگهی مناقصه,مناقصه انتخاب پیمانکار خرید آسفالت
 46. مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات حدود 22 کیلومتر شبکه گذاری پلی اتیلن
 47. مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط / مزایده,مزایده فروش اموال غیرمنقول املاک نقدی و اقساط
 48. مزایده فروش دو پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی / مزایده,مزایده فروش دو پلاک از اراضی حوزه 5 سایت مرکزی
 49. مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت ریزی ترانشه ها و آسفالت
 50. تجدید مناقصه لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه لکه گیری آسفالت و نصب سرعتگیر آسفالتی
 51. اصلاحیه مزایده دفتر سفارش تالار پذیرایی / اصلاحیه مزایده , مزایده دفتر سفارش تالار پذیرایی
 52. مزایده واگذاری املاک و مستغلات / مزایده,مزایده واگذاری املاک و مستغلات
 53. مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 157.50مترمربع / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 157.50مترمربع
 54. تجدید مناقصه عمومی امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 96.4.19 / تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی امور نگهداری و راهبری تاسیسات برقی و مکانیکی 96.4.19
 55. فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان نوبت دوم / فراخوان عمومی مشارکت در ساخت، فراخوان احداث پروژه طیب در شهر اصفهان نوبت دوم
 56. مناقصه اجرای جدول گذای و پیاده روسازی سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای جدول گذای و پیاده روسازی سطح شهر
 57. تمدید مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن / تمدید مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن
 58. مزایده فروش هفت قطعه زمین تجاری / مزایده,مزایده فروش هفت قطعه زمین تجاری
 59. مزایده منزل مسکونی فاقد سند 116 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی فاقد سند 116 متر
 60. مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب
 61. مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه گاز کروماتوگرافی
 62. مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای روکش و آسفالت بلوار اصلی
 63. مزایده واگذای مهد کودک / آگهی مزایده ,مزایده واگذای مهد کودک
 64. مناقصه واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری مرکز گذری کاهش آسیب
 65. مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه مطالعات سیستم بازچرخانی و استفاده مجدد از پساب
 66. آگهی مزایده فروش و واگذاری شن شویی به بخش خصوصی / آگهی مزایده فروش و واگذاری شن شویی به بخش خصوصی
 67. تجدید مناقصه خط کشی سرد راهها حوزه استحفاظی ... / مناقصه , تجدید مناقصه خط کشی سرد راهها حوزه استحفاظی ...
 68. مزایده 60 سهم مشاع از 1440 سهم مشاع از ششدانگ مزرعه / مزایده,مزایده 60 سهم مشاع از 1440 سهم مشاع از ششدانگ مزرعه
 69. مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله و همچنین نگهداری فضای سبز - نوبت دوم
 70. تجدید مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه حراست فیزیکی از اماکن و تاسیسات پارکها و ...
 71. مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه بهره برداری تاسیسات و شبکه شامل حوادث اتفاقات نصب انشعابات آب
 72. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع / اصلاحیه مناقصه , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع
 73. مزایده اجاره استخر راه آهن / مزایده , مزایده اجاره استخر راه آهن
 74. مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه نصب 650 انشعاب پلی اتیلن روستاها و نقاط پراکنده ...
 75. مناقصه اجرای 54140 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم / اسناد آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای 54140 متر مربع زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر نوبت دوم
 76. فراخوان خدمات نیروی انسانی برق و ابزار دقیق اداره نگهداری و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خدمات نیروی انسانی برق و ابزار دقیق اداره نگهداری و تعمیرات
 77. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه
 78. مناقصه پروژه احداث خط دو مداره مهدیس- نوبت دوم / مناقصه پروژه احداث خط دو مداره مهدیس ...نوبت دوم
 79. مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نظارت بر عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری و ثبت اطلاعات
 80. مناقصه خدمات اداری و بهره برداری شرکت دفتر مرکزی و شبکه گتوند - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه خدمات اداری و بهره برداری شرکت دفتر مرکزی و شبکه گتوند نوبت دوم
 81. مناقصه بهسازی و روکش آسفالت بلوار شهداء - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه بهسازی و روکش آسفالت بلوار شهداء - نوبت دوم
 82. مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م / مزایده لوله چدن داکتیل سایز 700 م م
 83. مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه ارائه خدمات ایاب و ذهاب و تاکسی سرویس تجدید
 84. مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس.... / آگهی مناقصه های عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ورق های فایبرگلاس....
 85. فراخوان بازسازی سکوی دو ایستگاه محمدیه / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان بازسازی سکوی دو ایستگاه محمدیه
 86. مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر / آگهی مزایده عمومی , مزایده جمع آوری پسماند خشک سطح شهر
 87. مزایده تعداد 4 دستگاه کانتینر 12 متری و تعداد 19 عدد کانکس 6 متری.... / آگهی مزایده حضوری , مزایده تعداد 4 دستگاه کانتینر 12 متری و تعداد 19 عدد کانکس 6 متری....
 88. مزایده فروش بادام / مزایده فروش بادام
 89. مزایده دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا / مزایده دستگاه خودرو سوزوکی ویتارا
 90. مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع) / فراخوان مزایده عمومی, مزایده واگذاری به اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان علی بن ابیطالب (ع)
 91. فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ... نوبت سوم / آگهی فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه احداث برج هنر اسلامی ... نوبت سو م
 92. فراخوان مناقصه انتخاب مهندسین مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره فازهای 1 و 2 پروژه احداث ساختمان / فراخوان مناقصه انتخاب مهندسین مشاور جهت ارائه خدمات مشاوره فازهای 1 و 2 پروژه احداث ساختمان
 93. آگهی مزایده تعداد 31 اتاق زائر سرای امام زاده علی صالح ع و موقوفه زنده یاد یعقوب میری / آگهی مزایده تعداد 31 اتاق زائر سرای امام زاده علی صالح ع و موقوفه زنده یاد یعقوب میری
 94. مزایده واگذاری سه قطعه زمین / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه زمین
 95. مزایده پلاک ثبتی شماره 2745 فرعی بخش دو / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 2745 فرعی بخش دو
 96. تجدید فراخوان امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه امور خدماتی و نظافتی و فضای سبز
 97. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 637متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 637متر نوبت اول
 98. مزایده فروش کارخانه تولید قطعات بتن / مزایده فروش کارخانه تولید قطعات بتن
 99. مزایده منزل مسکونی مخروبه قدیمی 80 متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مخروبه قدیمی 80 متر
 100. مزایده آپارتمان طبقه دوم 77.70مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه دوم 77.70مترمربع
 101. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 4 فرعی نوبت اول
 102. مزایده دستگاه تراش ، دستگاه دریل / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه تراش ، دستگاه دریل
 103. مزایده کولر گازی استفاده شده... / مزایده , مزایده کولر گازی استفاده شده...
 104. مزایده قسمتی از اقلام مازاد مستعمل در انبار شعبه / مزایده , مزایده قسمتی از اقلام مازاد مستعمل در انبار شعبه
 105. مزایده ملک قولنامه ای مساحت 86 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک قولنامه ای مساحت 86 متر نوبت دوم
 106. مزایده یک قطعه ملک با سند عادی 152227.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه ملک با سند عادی 152227.50متر
 107. مزایده ششدانگ زمین مساحت 16361متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 16361متر
 108. مزایده فروش و واگذاری ملک کاربری صنعتی 3900متر / مزایده ,مزایده فروش و واگذاری ملک کاربری صنعتی 3900متر
 109. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 93.28متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 93.28متر
 110. مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله دوم چاپ دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده بهره برداری از جایگاه سوخت گیری CNG مرحله دوم چاپ دوم
 111. مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سرقفلی مغازه های جنب ترمینال روستایی نوبت دوم
 112. مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان یخچالدار مرحله دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت نیسان یخچالدار مرحله دوم
 113. مزایده تعداد 18 قلم لوازم / مزایده تعداد 18 قلم لوازم
 114. مزایده فول ست آترنیا / مزایده,مزایده فول ست آترنیا
 115. مزایده یک دستگاه سواری پژو 405 / مزایده یک دستگاه سواری پژو 405
 116. مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 84 / مزایده , مزایده یک دستگاه اتومبیل پراید مدل 84 نوبت اول
 117. مزایده میزان 900 متر پارچه پرده ای / مزایده , مزایده میزان 900 متر پارچه پرده ای
 118. مزایده تعداد 33 قلم کالای مازاد بر نیاز و اسقاط -96.4.19 / آگهی مزایده , مزایده تعداد 33 قلم کالای مازاد بر نیاز و اسقاط 96.4.19
 119. فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی - نوبت دوم / فراخوان مزایده فروش 1200 تن هگزان ضایعاتی - نوبت دوم
 120. مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 199.000مترمربع / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ زمین 199.000مترمربع
 121. مزایده 50 هزارم سهم از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول / مزایده,مزایده 50 هزارم سهم از ششدانگ پلاک ثبتی مرحله اول
 122. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو
 123. مزایده دو سهم مشاع 1330متر از 5 سهم زمین مزروعی / مزایده,مزایده دو سهم مشاع 1330متر از 5 سهم زمین مزروعی
 124. مزایده یکباب مغازه مساحت 164.61مترمربع / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 164.61مترمربع
 125. مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری هاچ بک
 126. مزایده دو باب مغازه اموال منقول و غیرمنقول / مزایده,مزایده دو باب مغازه اموال منقول و غیرمنقول
 127. مزایده ششدانگ ملک مساحت 364.26متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مساحت 364.26متر
 128. مزایده فروش یکدستگاه پمپ انتقال بتن زمین 3000 ... تجدید / آگهی تجدید مزایده اموال منقول و غیر منقول , مزایده فروش یکدستگاه پمپ انتقال بتن زمین 3000 ... تجدید
 129. مزایده یک دانگ و 34 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 34 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان
 130. مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش املاک کاربری مسکونی نوبت دوم
 131. مزایده خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول ,مزایده خط تلفن همراه
 132. مزایده کامیون کمپرسی / آگهی مزایده مال منقول ,مزایده کامیون کمپرسی
 133. مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت یک هزار متر
 134. مزایده منزل مسکونی و طویله دامی 418متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی و طویله دامی 418متر
 135. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو 206 تیپ 2
 136. مزایده ملک مساحت 850.51متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 850.51متر نوبت دوم
 137. فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری راهبری خودروهای استیجاری
 138. مزایده چند باب انبار مسقف / آگهی مزایده , مزایده چند باب انبار مسقف
 139. مزایده خودروی زانتیا / مزایده,مزایده خودروی زانتیا
 140. مزایده منزل مسکونی عرصه 117.38متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه 117.38متر
 141. مزایده ضایعات ورق دم قیچی و ابعادی ناشی از فرآیند تولید / مزایده, مزایده مقدار 500 تن ضایعات ورق پرس شده ناشی از فراینده تولید
 142. مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 436 فرعی از 12 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 436 فرعی از 12 اصلی
 143. مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 166 فرعی نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی شماره 166 فرعی نوبت دوم
 144. مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی وانت نیسان
 145. مزایده خودرو پژو پارس / مزایده خودرو پژو پارس
 146. تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل - نوبت دوم / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل نوبت دوم
 147. تجدید مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه کرایه انواع جرثقیل کفی دار - نوبت دوم
 148. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش ارومیه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی بخش شش ارومیه
 149. مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی / مزایده یک دستگاه سواری میتسوبیشی
 150. مزایده نیم دانگ
/ 0 نظر / 27 بازدید