اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.25 در سایت

 1. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز 17 روستای ... - نوبت دوم
 2. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب نوبت دوم
 3. مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تامین سی و پنج دستگاه اتومبیل سواری
 4. مناقصه فلورین 80 درصد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه فلورین 80 درصد
 5. مناقصه خرید کنتور ارتقاء یافته G6 , G10 ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید کنتور ارتقاء یافته G6 , G10 ... نوبت دوم
 6. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران
 7. مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ... / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری شیر ایمنی خط خروجی کمپرسور گازی و ...
 8. تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 نوبت دوم مرحله دوم / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید 2 سری راک شارژ پلانت 3000 نوبت دوم مرحله دوم
 9. فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه و حمل شیرآلات و اتصالات و ... نوبت دوم
 10. فراخوان PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP -نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان PLEUGER SUBMERSIBLE ELECTRICAL PUMP -نوبت دوم
 11. مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ترانسفورماتورها جهت رفع فولباری ترانس های موجود و شبکه مورد نیاز ... - نوبت دوم
 12. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره نوبت دوم
 13. تجدید مناقصه خرید 9 دستگاه ماشین زیرکوب .. / مناقصه , تجدید مناقصه خرید 9 دستگاه ماشین زیرکوب ..
 14. مناقصه خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ,مناقصه خدمات حمل و نقل خودروهای استیجاری نوبت دوم
 15. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی نوبت دوم
 16. فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر / فراخوان, فراخوان عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات الکتریکی و مکانیکی موزه هنرهای معاصر
 17. فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی پروزه بهسازی و آسفالت راههای روستایی - نوبت دوم
 18. مناقصه طبخ، سرو وتوزیع غذای نیمروزی نوبت دوم / آگهی شناسایی پیمانکار ,مناقصه طبخ، سرو وتوزیع غذای نیمروزی نوبت دوم
 19. فراخوان آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی معدن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ، فراخوان آماده سازی ، باطله برداری و استخراج ماده معدنی معدن
 20. فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان -نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان اصلاح و بازسازی ایستگاههای پمپاژ شماره 1 و 2 لاورمیستان -نوبت دوم
 21. تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی تهیه مصالح و ساخت مخزن بتنی آب
 22. مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی -نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه احداث ساختمان ستادی فاز مسکونی -نوبت دوم
 23. فراخوان ساماندهی و ارائه خدمات سرویس مدارس / فراخوان , فراخوان ساماندهی و ارائه خدمات سرویس مدارس
 24. مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری مالی کنترلی و نظارتی نوبت دوم
 25. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی محورها- نوبت دوم
 26. مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر - مرحله سوم / آگهی مناقصه , مناقصه جهت عملیات زیرسازی و سنگ فرش معابر - مرحله سوم
 27. مناقصه خدمات پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پشتیبانی
 28. مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل دستگاه حفاری پروژه خط 2 قطار شهری نوبت دوم
 29. فراخوان احداث و تجهیز جایگاه سوخت مسقف بنزین به صورت مشارکتی BOT / فراخوان ,فراخوان احداث و تجهیز جایگاه سوخت مسقف بنزین به صورت مشارکتی BOT
 30. فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان الکتروپمپ گلایکول یونیت کامل نوبت دوم
 31. فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان تامین مالی و اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب - نوبت دوم
 32. آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاور 96/3 / مناقصه, آگهی مناقصه ارزیابی کیفی مشاور 96/3
 33. مناقصه خرید فرم های مورد نیاز بیمارستان / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه خرید فرم های مورد نیاز بیمارستان
 34. مناقصه بهره برداری از واحدهای صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی... / آگهی مناقصه، مناقصه بهره برداری از واحدهای صافکاری، نقاشی، آپاراتی، رادیاتورسازی...
 35. فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان کاهش تولید زباله، تفکیک از مبدا...نوبت دوم
 36. تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین
 37. مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی- نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه تهیه مصالح و اجرای گازرسانی- نوبت دوم
 38. استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه / استعلام بهاء, استعلام بهاء سرویس و نگهداری لندری تجهیزات رختشویخانه
 39. مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه ایاب و ذهاب مراکز انتقال نفت - نوبت دوم
 40. آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت دوم
 41. مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU / فراخوان مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ...
 42. مناقصه احداث بوستان هرمی بافت / آگهی مناقصه , مناقصه احداث بوستان هرمی بافت
 43. مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد
 44. مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت با بهره گیری / مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه ترانس جریان 400 کیلو ولت با بهره گیری
 45. مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش سالن ژیمناستیک / مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه ، حمل ، تخلیه ، نصب و راه اندازی سیستم سرمایش سالن ژیمناستیک
 46. مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ...96.7.25 / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تولید جدول پرسی ، وبیره و ... 96.7.25
 47. مناقصه تکمیل راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی
 48. مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر)
 49. مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی محوطه سازی کارخانه تغلیظ - نوبت دوم
 50. مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات اجرایی احداث ساختمان اداری کارخانه - نوبت دوم
 51. مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل- دق فینو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی چاه کل- دق فینو
 52. مناقصه انجام امور بیمه ، درمان تکمیلی پرسنل شرکت / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام امور بیمه ، درمان تکمیلی پرسنل شرکت
 53. مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب و اجرای مخزن هوایی فلزی منطقه ویژه اقتصادی - نوبت سوم
 54. مناقصه خرید یک دستگاه میکسر / مناقصه, مناقصه خرید یک دستگاه میکسرمناقصه خرید یک دستگاه میکسر
 55. مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از یک دستگاه باسکول / مناقصه , مناقصه واگذاری احداث، تجهیز و بهره برداری از یک دستگاه باسکول
 56. مناقصه عمومی اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...نوبت دوم / آگهی فراخوان، مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهسازی راههای دسترسی به چاههای...نوبت دوم
 57. مناقصه عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات تهیه ، ساخت ، حمل ، نصب ، راه اندازی، آزمایش و بهره برداری آزمایشی تجهیزات مکانیکی... نوبت دوم
 58. تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات نگهداری بهینه و بازسازی شبکه کابل نوری و مسی... نوبت دوم
 59. مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین تجهیزات هواووی ADSL DSLAM... نوبت دوم
 60. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه اکسیژن ساز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی 5 دستگاه اکسیژن ساز
 61. مناقصه حمل مواد اولیه موردنیاز / مناقصه ، مناقصه حمل مواد اولیه موردنیاز
 62. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و اجرای خط انتقال و شبکه داخلی آبرسانی
 63. مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و شناسایی مناقصه گران, مناقصه تهیه پکیج انشعاب آب (لوازم انشعاب آب و کنتور) - نوبت دوم
 64. مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع کابل فشار ضعیف ... نوبت دوم
 65. مناقصه خرید سامانه جامع ذخیره سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سامانه جامع ذخیره سازی
 66. تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... (نوبت دوم) / فراخوان ، تجدید ارزیابی کیفی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و .... (نوبت دوم)
 67. استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار / آگهی استعلام , استعلام بکارگیری پزشک متخصص طب کار
 68. مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان / مناقصه ، مناقصه احداث پروژه طرح توسعه ایستگاه 32 سازمان
 69. تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و... / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و...
 70. مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی / مناقصه ، مناقصه خرید تجهیزات و خودروهای آتش نشانی
 71. مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک نوبت دوم
 72. مناقصه خرید 23 قلم مواد غذایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 23 قلم مواد غذایی
 73. مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله / فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات, مناقصه خرید 3000 متر لوله چدن داکتیل ضدزلزله
 74. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور
 75. مناقصه PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه PARTS FOR CENTRIFUGAL COMPRESSOR نوبت دوم
 76. مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار
 77. مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب
 78. مناقصه خرید 15 قلم از اقلام مواد غذایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید 15 قلم از اقلام مواد غذایی...
 79. مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخشی از فعالیتهای حوزه خدمات شهری تجدید
 80. مناقصه خرید کابل و ... / مناقصه های عمومی, مناقصه خرید کابل و ...
 81. آگهی مناقصه عمومی خرید ماشین آلات / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه عمومی خرید ماشین آلات
 82. مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز
 83. مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای سبک و سنگین استیجاری
 84. مناقصه 9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز- نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه 9 دستگاه پمپ andrtiz و پروانه های مورد نیاز- نوبت دوم
 85. استعلام لوازم یدکی بلدوزر, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام لوازم یدکی بلدوزر
 86. مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جداسازی ، جمع آوری و انتقال پسماندهای صنعتی پالایشگاه- نوبت دوم
 87. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه
 88. فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ نوبت دوم / آگهی فراخوان مشاوران , فراخوان مشاوران جهت مدیریت طرح ساخت بیمارستانهای بزرگ نوبت دوم
 89. استعلام کیسه زباله و ..., سایت ستاد / استعلام ,استعلام کیسه زباله و ...
 90. تجدید فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری
 91. استعلام یک خودرو جهت سرویس , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام یک خودرو جهت سرویس , سامانه ستاد
 92. مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه فروش ، شارژ و توزیع کارت بلیت الکترونیک سازمان- نوبت دوم
 93. مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ... - نوبت دوم / مناقصه,مناقصه خرید یک دستگاه اندازه گیری ظرفیت خازنی و ...- نوبت دوم
 94. مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه اجرای سیستم حفاظت الکترونیک مرکز انتقال نفت رفسنجان - نوبت دوم
 95. مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور خرید یک دستگاه HPLC
 96. مناقصه طراحی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب ... / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS تحت وب ...
 97. تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی / اگهی مناقصه , تجدید مناقصه خرید گوشت قرمز مصرفی
 98. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت / فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت
 99. مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط / مناقصه, مناقصه کلیه واحدهای مسکونی و تجاری به همراه اثاثیه و لوازم مربوط
 100. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... نوبت دوم
 101. فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها
 102. مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری بخش دندانپزشکی نوبت دوم
 103. مناقصه اجرای سیستم برق و ابزار دقیق (بدون متریال) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سیستم برق و ابزار دقیق (بدون متریال)
 104. مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و رزن / مناقصه, مناقصه نگهداری و پشتیبانی فنی مراکز روستایی شهرستان های ملایر، کبودرآهنگ و رزن
 105. مناقصه تعداد سه 3 دستگاه کوئل مسی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد سه 3 دستگاه کوئل مسی
 106. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و پذیرایی سه وعده غذای کارکنان نوبت دوم
 107. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه حفاظت و حراست از اماکن، ابنیه، تجهیزات و تاسیسات ساختمان ستاد... نوبت دوم
 108. مناقصه خرید پانزده 15 تن میلگرد برنجی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید پانزده 15 تن میلگرد برنجی
 109. مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات نشت یابی از شبکه و تاسیسات گازرسانی... نوبت دوم
 110. مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا استان البرز در منطقه 2 ... نوبت دوم
 111. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 112. مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه محوطه سازی و بتن ریزی
 113. مناقصه تخلیه و بارگیری محموله ها ، خدمات نظافت / آگهی مناقصه , مناقصه تخلیه و بارگیری محموله ها ، خدمات نظافت
 114. مناقصه عملیات راهبری و هدایت سامانه ارتباط مردمی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات راهبری و هدایت سامانه ارتباط مردمی
 115. تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی شناسایی پیمانکاران، تجدید فراخوان طرح و ساخت جهت احداث واحدهای 7 و 8 تصفیه خانه
 116. مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، حمل ، نظارت بر نصب و راه اندازی دو دستگاه چیلر جذبی
 117. فراخوان دوم ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه ماشین سوزنکوب / مناقصه, فراخوان دوم ارزیابی کیفی تجدید مناقصه خرید 3 دستگاه ماشین سوزنکوب
 118. مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه خرید یراق آلات سیم هادی... نوبت دوم
 119. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز پارک جنگلی
 120. مناقصه فراخوان پیمانکاران مجرب ساختمانی / مناقصه, مناقصه فراخوان پیمانکاران مجرب ساختمانی
 121. فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی / فراخوان , فراخوان انتخاب پیمانکاران برگزارکننده هفدهمین همایش روز ملی
 122. مناقصه نصب 1500 انشعاب شهر و روستاهای.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه نصب 1500 انشعاب شهر و روستاهای.... - نوبت دوم
 123. مناقصه foxboro & masoneilan نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه foxboro & masoneilan نوبت دوم
 124. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 125. ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران , ارزیابی کیفی مشاوران جهت نظارت بر اجرای عملیات های اجرایی بازسازی و احداث انهار
 126. مناقصه منو آمونیوم فسفات و ... / مناقصه , مناقصه منو آمونیوم فسفات و ...
 127. مناقصه تکمیل راه روستایی نساء ، بندکوه و نارمند / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل راه روستایی نساء ، بندکوه و نارمند
 128. مناقصه گازرسانی... نوبت دوم / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ، مناقصه گازرسانی... نوبت دوم
 129. فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه قلی تپه نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات دیواره سازی رودخانه قلی تپه نوبت دوم
 130. فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع / فراخوان مناقصه , فراخوان بازسازی 17 دستگاه hvac های مجتمع
 131. فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... / فراخوان , فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت اول
 132. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین
/ 0 نظر / 32 بازدید