اخبار مزایده و مناقصه سراسر کشور در پایگاه پارس نماد داده ها 1394/02/06

 1. مناقصه خرید انواع کنتور / مناقصه , مناقصه خرید انواع کنتور
 2. مناقصه عملیات شستشو ،بازرسی و ویدئومتری شبکه فاضلاب / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات شستشو ،بازرسی و ویدئومتری شبکه فاضلاب
 3. مناقصه خرید 240 تن دویست و چهل تن گلوله آسیا با قطر 50 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 240 تن دویست و چهل تن گلوله آسیا با قطر 50 میلیمتر
 4. مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل ماده معدنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات بارگیری و حمل ماده معدنی
 5. مناقصه خرید 15000 متر لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید 15000 متر لوله پلی اتیلن
 6. مناقصه خرید کابل کنتور / مناقصه , مناقصه خرید کابل کنتور
 7. مناقصه نسبت به حفاظت فیزیکی از پارکها و بازرسی و اجرائیات سطح شهر حمیدیا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به حفاظت فیزیکی از پارکها و بازرسی و اجرائیان سطح شهر حمیدیا
 8. آگهی مناقصه عمومی عملیات لوله گذاری آب / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری آب
 9. مناقصه پروژه تکمیل دانشکده / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل دانشکده
 10. فرم استعلام بهاء گوه پایینی فک ثابت و متحرک سنگ شکن / فرم استعلام بهاء,فرم استعلام بهاء گوه پایینی فک ثابت و متحرک سنگ شکن
 11. فرم استعلام بهاء درام غیرمحرک / فرم استعلام بهاء,فرم استعلام بهاء درام غیرمحرک
 12. مناقصه انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور حقوقی مرتبط با توزیع برق
 13. آگهی مناقصه عمومی واگذاری اجرای عملیات بهسازی و آسفالت / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری اجرای عملیات بهسازی و آسفالت
 14. آگهی تجدید مناقصه نیروی انسانی / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه نیروی انسانی
 15. مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پیاده روسازی معابر
 16. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی
 17. مناقصه عملیات اجرایی نازک کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی / فراخوان انتخاب پیمانکار, مناقصه عملیات اجرایی نازک کاری، تأسیسات برقی و مکانیکی
 18. آگهی مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی / آگهی مناقصه ,مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
 19. استعلام خرید تجهیزات / آگهی استعلام , استعلام خرید تجهیزات
 20. استعلام خرید اقلام ایمنی / آگهی استعلام , استعلام خرید اقلام ایمنی
 21. مناقصه احداث بلوار / آگهی برگزاری مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی و فنی, مناقصه احداث بلوار
 22. مناقصه انجام امور خدمات خودرویی ، نظافت ، فضای سبز ، تاسیسات و پشتیبانی / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات خودرویی ، نظافت ، فضای سبز ، تاسیسات و پشتیبانی
 23. تجدید مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب پسماندها / تجدید مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری و رفت و روب پسماندها
 24. مناقصه تعمیرات بدنه و رنگ آمیزی سقف مخزن / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای,مناقصه تعمیرات بدنه و رنگ آمیزی سقف مخزن
 25. مناقصه تعمیرات د اخلی رستوران و آشپزخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات د اخلی رستوران و آشپزخانه
 26. مناقصه اجرای عملیات جدول کشی، سنگ فرش و راه پله یکی از دانشکده ها / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات جدول کشی، سنگ فرش و راه پله یکی از دانشکده ها
 27. خرید HEATEXCHANGER AND CONDENSER TUBESمناقصه / خرید HEATEXCHANGER AND CONDENSER TUBESمناقصه, مناقصه
 28. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دو جداره
 29. تجدید خرید P/F" CONVERTEAM"ELECTRIC MOTORفراخوان / تجدید خرید P/F" CONVERTEAM"ELECTRIC MOTORفراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فرخوان
 30. مناقصه احداث ساختمان سالن اجتماعات پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان سالن اجتماعات پارک
 31. مناقصه زیرسازی به متراژ 8 هزار مترمربع- جدولگذاری به متراژ 500 متر، دیوار ساحلی 200 متر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی به متراژ 8 هزار مترمربع- جدولگذاری به متراژ 500 متر، دیوار ساحلی 200 متر
 32. مناقصه تعمیرات و عایق کاری خطوط بخار انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات و عایق کاری خطوط بخار انبار نفت
 33. استعلام خرید 26300 اصله نهال و گل / استعلام , استعلام خرید 26300 اصله نهال و گل
 34. استعلام خرید و حمل و راه اندازی تجهیزات پایش آنلاین تصفیه خانه / استعلام ,استعلام خرید و حمل و راه اندازی تجهیزات پایش آنلاین تصفیه خانه
 35. مناقصه مطالعات طرح جامع برق رسانی به شهرستان اراک / مناقصه,مناقصه مطالعات طرح جامع برق رسانی به شهرستان اراک
 36. مطالعات طرح جامع برق رسانی به شهرستان اراک / مناقصه مطالعات طرح جامع برق رسانی به شهرستان اراک
 37. مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی / اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی
 38. آگهی فراخوان ارزیابی تکمیل عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه پل سفید / آگهی فراخوان ارزیابی , مناقصه تکمیل عملیات اجرایی باند دوم بزرگراه پل سفید
 39. مناقصه ساخت و نصب اسکلت فلزی یک باب سوله / مناقصه , مناقصه ساخت و نصب اسکلت فلزی یک باب سوله
 40. مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن ورزشی
 41. مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای پیاده روسازی
 42. مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز / مناقصه , مناقصه راهبری کلیه امور مرتبط با حفظ، نگهداری و گسترش فضای سبز
 43. مناقصه عملیات محوطه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات محوطه فضای سبز
 44. مناقصه حفظ و حراست و نگهبانی پارک جنگلی / مناقصه , مناقصه حفظ و حراست و نگهبانی پارک جنگلی
 45. مناقصه راهبری کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری / مناقصه , مناقصه راهبری کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری
 46. مناقصه جرای عملیات احداث شبکه فشار متوسط ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه جرای عملیات احداث شبکه فشار متوسط ...
 47. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات AB / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات AB
 48. مناقصه پروژه محوطه سازی آموزشکده / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه محوطه سازی آموزشکده
 49. مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین خودروهای استیجاری
 50. مناقصه مجتمع آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجتمع آبرسانی
 51. مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث یک دهنه پل بتن مسلح / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث یک دهنه پل بتن مسلح
 52. مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث کانال
 53. مناقصه گازرسانی به خوشه لومان / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه لومان
 54. مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روکش آسفالت در سطح شهر رشت / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات روکش آسفالت در سطح شهر رشت
 55. مناقصه جابجایی های ادوات و مواد مورد نیاز دکل های حفاری / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه جابجایی های ادوات و مواد مورد نیاز دکل های حفاری
 56. مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط زمینی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط زمینی
 57. مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه ترانس برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه ترانس برق
 58. مناقصه خرید و حمل مصالح شن و ماسه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل مصالح شن و ماسه
 59. فراخوان روشنایی کنار گذر شرقی ایلام / فراخوان مناقصه , فراخوان روشنایی کنار گذر شرقی ایلام
 60. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب
 61. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 62. تجدید مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه,مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب پلی اتیلن
 63. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 64. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی / مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع مواد غذایی
 65. آگهی مناقصه واگذاری تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری تاسیسات
 66. مناقصه احداث 100 فقره حوضچه های بلوکی آب در سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 100 فقره حوضچه های بلوکی آب در سطح شهر
 67. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب
 68. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 69. مناقصه پروژه تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستا / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه تکمیل مرکز بهداشتی درمانی روستا
 70. تجدید مناقصه گازرسانی به صنایع پراکنده / تجدید مناقصه,تجدید مناقصه گازرسانی به صنایع پراکنده
 71. مناقصه واگذاری امور خدماتی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ه) / مناقصه واگذاری امور خدماتی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ه)
 72. مناقصه خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه آمبولانس تویوتا هایس هایروف بنزینی
 73. آگهی شناسایی پیمانکار جهت احداث واحد ارتقاء کیفیت کنسانتره بخش EPC داخلی پروژه / آگهی شناسایی پیمانکار , آگهی شناسایی پیمانکار جهت احداث واحد ارتقاء کیفیت کنسانتره بخش EPC داخلی پروژه
 74. مناقصه زیرساخت های مسکن مهر سیرجان و بافت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرساخت های مسکن مهر سیرجان و بافت
 75. مناقصه خریداری کود حیوانی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری کود حیوانی
 76. مناقصه اجرای پروژه دبیرستان دخترانه ، تکمیل سالن و ... / قراخوان , مناقصه اجرای پروژه دبیرستان دخترانه ، تکمیل سالن و ...
 77. آگهی مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات کشتارگاه / آگهی مناقصه عمومی , خرید و نصب تجهیزات کشتارگاه
 78. مناقصه جهت باغات موقوفات / مناقصه ,مناقصه جهت باغات موقوفات
 79. مناقصه کلیه کارهای خدمات شهری / آگهی مناقصه,مناقصه کلیه کارهای خدمات شهری
 80. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات
 81. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل شبکه سیرجان / مناقصه واگذاری امور حمل ونقل شبکه سیرجان
 82. مناقصه انتخاب سرمایه گذار / آگهی فراخوان ,مناقصه انتخاب سرمایه گذار
 83. مناقصه تأمین نیروی انسانی نیروگاه زرند / مناقصه,تأمین نیروی انسانی نیروگاه زرند
 84. مناقصه عملیات اجرایی ایجاد زیر ساخت گردشگری دریاچه / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی ایجاد زیر ساخت گردشگری دریاچه
 85. مناقصه های عمومی خرید 38000 عدد انواع پیچ و مهره / مناقصه های عمومی , مناقصه های عمومی خرید 38000 عدد انواع پیچ و مهره
 86. مناقصه پروژه های عمرانی / آگهی فراخوان ارزیابی و توان فنی,مناقصه پروژه های عمرانی
 87. مناقصه اجرای پروژه گشت و مراقبت و حفاظت از عرصه و اعیان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه گشت و مراقبت و حفاظت از عرصه و اعیان
 88. مناقصه امورات مربوط به رفت و روب و جمع / آگهی برگزاری مناقصه , مناقصه امورات مربوط به رفت و روب و جمع
 89. مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری تست و بازرسی لوازم اندازه گیری / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری تست و بازرسی لوازم اندازه گیری
 90. مناقصه خرید 4300 عدد انواع دستک یکطرفه ودوطرفه / مناقصه,مناقصه خرید 4300 عدد انواع دستک یکطرفه ودوطرفه
 91. مناقصه واگذاری تست و بازرسی لوازم اندازه گیری / مناقصه,مناقصه واگذاری تست و بازرسی لوازم اندازه گیری
 92. مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 38328 متر شبکه و خط تغذیه شامل 38244 متر شبکه پلی اتیلن / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای 38328 متر شبکه و خط تغذیه شامل 38244 متر شبکه پلی اتیلن
 93. تجدید مناقصه عملیات ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی و اسکن پرونده های ثبتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی و اسکن پرونده های ثبتی
 94. مناقصه تعمیر، تجهیز و توسعه فرمانداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیر، تجهیز و توسعه فرمانداری
 95. مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی یاسوج / مناقصه ایجاد آرشیو الکترونیکی یاسوج
 96. تهیه ، بارگیری ، حمل، تخلیه ، آزمایش و بازرسی و تحویل دریچه گرد فاضلابی با مشخصات C250 مناقصه / تهیه ، بارگیری ، حمل، تخلیه ، آزمایش و بازرسی و تحویل دریچه گرد فاضلابی با مشخصات C250 مناقصه , مناقصه
 97. مناقصه نظافت و خدمات عمومی / آگهی مناقصه , مناقصه نظافت و خدمات عمومی
 98. مناقصه خرید 2 ست کامل پره کمپرسور واحدهای گازی GE-F9 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2 ست کامل پره کمپرسور واحدهای گازی GE-F9
 99. مناقصه احداث کامل روشنایی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث کامل روشنایی
 100. مناقصه عملیات اجرائی پروژه 442 واحدی / آگهی انتخاب پیمانکار, مناقصه عملیات اجرائی پروژه 442 واحدی
 101. مناقصه خرید و اجرای عملیات شبکه کابل ‌در سطح استان / مناقصه خرید و اجرای عملیات شبکه کابل ‌در سطح استان
 102. مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای ستاد دانشگاه / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذای ستاد دانشگاه
 103. مناقصه اجرای شبکه فرعی فاضلاب طرح زیر ساخت مسکن مهر / فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه اجرای شبکه فرعی فاضلاب طرح زیر ساخت مسکن مهر
 104. مناقصه نگهداری اداره برق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری اداره برق
 105. مناقصه عملیات اجرائی مرمت بازار و سرای شین / آگهی برگزاری مناقصه, مناقصه عملیات اجرائی مرمت بازار و سرای شین
 106. مناقصه نگهداری اداره برق شکوهیه / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه نگهداری اداره برق شکوهیه
 107. استعلام گیج فشار هوشمند دیجیتال / استعلام گیج فشار هوشمند دیجیتال
 108. استعلام لوله دوجداره بدون درز جنس پلی اتیلنی / استعلام , استعلام لوله دوجداره بدون درز جنس پلی اتیلنی
 109. لوله دوجداره بدون درز جنس پلی اتیلنی طول M6 قطر 200 MMاستعلام / لوله دوجداره بدون درز جنس پلی اتیلنی طول M6 قطر 200 MMاستعلام , استعلام
 110. مناقصه اکیپ تعمیرات شبکه منطقه شرق و غرب (ویرایش ۱) / مناقصه اکیپ تعمیرات شبکه منطقه شرق و غرب (ویرایش ۱)
 111. مناقصه خرید یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید یک دستگاه کمپرسور هوای فشرده
 112. تمدید مهلت مور حفاظت ، نگهداری و بهسازی انواع ایستگاه های BTS , BSC / آگهی تمدید مهلت, واگذاری مور حفاظت ، نگهداری و بهسازی انواع ایستگاه های BTS , BSC
 113. مناقصه باند دوم محور جهرم -لار / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه باند دوم محور جهرم -لار
 114. مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات حفاظت و نگهبانی
 115. مناقصه خرید ماده شیمیایی n-methyl di ethanol amine / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماده شیمیایی n-methyl di ethanol amine
 116. مناقصه انجام خدمات کشاورزی ، ماشین آلات تاسیسات و اداری.. / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات کشاورزی ، ماشین آلات تاسیسات و اداری..
 117. تجدید مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر , حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه کلیه عملیات مربوط به خدمات شهر , حفظ و نگهداری و آبیاری فضای سبز
 118. تجدید مناقصه نصب 800 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 800 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن
 119. مناقصه اجرای 15024 متر پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 15024 متر پروژه گازرسانی
 120. مناقصه عملیات مرمت و بازسازی مدرسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات مرمت و بازسازی مدرسه
 121. مناقصه عملیات اجرای دیوار بلوکی و آجری به همراه پلاستر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای دیوار بلوکی و آجری به همراه پلاستر
 122. مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر و تهیه و پخش... / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه اجرای آسفالت معابر سطح شهر و تهیه و پخش...
 123. مناقصه عملیات اجرایی سرویس شیر و روانکاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات اجرایی سرویس شیر و روانکاری
 124. مناقصه عملیات کاشی کاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات کاشی کاری
 125. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل ساختمان اداری / فراخوان مناقصه عمومی,فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل ساختمان اداری
 126. تجدید مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور متشرکین
 127. مناقصه اجرای عملیات کانیوا و تک لبه / آگهی مناقصه عومی, مناقصه اجرای عملیات کانیوا و تک لبه
 128. تجدید مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین / تجدید مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور متشرکین
 129. مناقصه پروژه خرید و اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه خرید و اجرای خط انتقال و ایستگاه پمپاژ فاضلاب
 130. مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر سطح شهر
 131. تجدید مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی / آگهی مناقصه,تجدید مناقصه حفر یک حلقه چاه آبرفتی - آهکی
 132. مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه نسبت به واگذاری بخش خدمات شهری
 133. مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری
 134. آگهی مناقصه عمومی عملیات جدول ، تک لبه و کانیواگذاری / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات جدول ، تک لبه و کانیواگذاری
 135. مناقصه عمومی بهسازی معابر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی بهسازی معابر
 136. مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی سال 94 / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی انسانی
 137. مناقصه نصب 700 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 700 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن
 138. تجدید مناقصه خرید و لوله گذاری / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید و لوله گذاری
 139. مناقصه عمومی تعمیرات ، سرویس و نگهداری ، اجرا ، نصب ، راه اندازی ، حفاظت از تاسیسات برقی الکترونیکی و مخابراتی و آبی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تعمیرات ، سرویس و نگهداری ، اجرا ، نصب ، راه اندازی ، حفاظت از تاسیسات برقی الکترونیکی و مخابراتی و آبی
 140. مناقصه احداث سپتیک کشتارگاه / آگهی مناقصه, مناقصه احداث سپتیک کشتارگاه
 141. مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای زیرسازی و آسفالت.....
 142. مناقصه واگذاری توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه , مناقصه واگذاری توسعه و حفظ و نگهداری فضای سبز
 143. مناقصه نورپردازی تقاطع غیر همسطح پل فرصتیان / مناقصه , مناقصه نورپردازی تقاطع غیر همسطح پل فرصتیان
 144. مناقصه عملیات بارگیری (اجاره) 3 دستگاه تانکر جهت آبیاری / مناقصه عملیات بارگیری (اجاره) 3 دستگاه تانکر جهت آبیاری
 145. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری باغ جنت / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری باغ جنت
 146. اصلاحیه / اصلاحیه
 147. مناقصه اجرای عملیات پروژه فست فود / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پروژه فست فود
 148. مناقصه تکمیل سالن چند منظوره مدیریت بحران / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن چند منظوره مدیریت بحران
 149. آگهی مناقصه عمومی نسبت به تهیه نقشه بهنگام شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه نسبت به تهیه نقشه بهنگام شهر
 150. مناقصه احداث شبکه آبیاری و زهکشی منطقه سیمکان / مناقصه, احداث شبکه آبیاری و زهکشی منطقه سیمکان
 151. استعلام تایمر دیجیتال مدل H3CR-A8 / استعلام, استعلام تایمر دیجیتال مدل H3CR-A8
 152. مناقصه اجرای پروژه تعمیر تک لبه های فرسوده سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه اجرای پروژه تعمیر تک لبه های فرسوده سطح شهر
 153. مناقصه اجرای سنگ کاری رودخانه های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه اجرای سنگ کاری رودخانه های سطح شهر
 154. مناقصه اجاره تعداد 6 دستگاه خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره تعداد 6 دستگاه خودرو
 155. تجدید مناقصه اجرای کابل کشی مخابرات در انبار نفت جدید / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه اجرای کابل کشی مخابرات در انبار نفت جدید
 156. مناقصه پیمان احداث ساختمان مامورسرای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان احداث ساختمان مامورسرای
 157. مناقصه احداث ساختمان مامورسرا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث ساختمان مامورسرا
 158. مناقصه خدمات چاپ بنر / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات چاپ بنر
 159. مناقصه احداث ساختمان محیط بانی منطقه حفاظت شده / آگهی فراخوان مناقصه عومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان محیط بانی منطقه حفاظت شده
 160. مناقصه بهسازی مجتمع های فرهنگی و هنری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه بهسازی مجتمع های فرهنگی و هنری
 161. مناقصه نقشه برداری تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی شهری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه نقشه برداری تکمیلی شبکه آبیاری و زهکشی شهری
 162. مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی
 163. مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی
 164. مناقصه 200 تن امحاء ضایعات آب آغشته به روغن و پسماند ضایعات رنگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه 200 تن امحاء ضایعات آب آغشته به روغن و پسماند ضایعات رنگ
 165. تجدید فراخوان استعلام طبخ و توزیع و بسته بندی غذا / تجدید فراخوان استعلام , فراخوان استعلام طبخ و توزیع و بسته بندی غذا
 166. مناقصه پروژه عملیات علاج بخشی سد / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران , مناقصه پروژه عملیات علاج بخشی سد
 167. عمومی ارزیابی کیفی خرید و خدمات پس از فروش تجهیزات عمومی آزمایشگاه / عمومی ارزیابی کیفی , عمومی ارزیابی کیفی خرید و خدمات پس از فروش تجهیزات عمومی آزمایشگاه
 168. مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری با راننده
 169. مناقصه خرید یک عدد راکتور هارمونیک دوم سیستم SVC برق فولاد سازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک عدد راکتور هارمونیک دوم سیستم SVC برق فولاد سازی
 170. مناقصه اجاره زمانی یدک کش از بخش خصوصی / مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجاره زمانی یدک کش از بخش خصوصی
 171. عمومی ارزیابی کیفی خرید امحاء پسماندهای ویژه / عمومی ارزیابی کیفی , عمومی ارزیابی کیفی خرید امحاء پسماندهای ویژه
 172. مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات اداری واحد نقلیه
 173. مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی نیروی انسانی و فضای سبز / مناقصه , مناقصه انجام کلیه خدمات عمومی نیروی انسانی و فضای سبز
 174. مناقصه اجرای عملیات حراست فیزیکی و تامین امنیت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات حراست فیزیکی و تامین امنیت
 175. مناقصه جهت تامین نیروی انسانی خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه جهت تامین نیروی انسانی خدماتی
 176. مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی سال 94 / مناقصه نسبت به تامین نیروی انسانی سال 94
 177. مناقصه پروژه برق رسانی به روستاهای فاقد برق در شهرستان باغملک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه برق رسانی به روستاهای فاقد برق در شهرستان باغملک
 178. مناقصه تامین 282 دستگاه کولر اسپلیت / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین 282 دستگاه کولر اسپلیت
 179. فراخوان احیاء و تصفیه روغن های ترانس / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران,مناقصه احیاء و تصفیه روغن های ترانس
 180. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و خدمات عمومی
 181. مناقصه نسبت به واگذاری خدمات شهری / مناقصه نسبت
/ 0 نظر / 3 بازدید