اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده 96.7.01 در سایت

 1. مناقصه تهیه و اجرا و بازسازی سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و اجرا و بازسازی سرویس بهداشتی
 2. مناقصه مخزن فلزی آب خودرو آتش نشانی / آگهی مناقصه، مناقصه مخزن فلزی آب خودرو آتش نشانی
 3. مناقصه تامین دو دستگاه چاپ هولوگرام / مناقصه عمومی , مناقصه تامین دو دستگاه چاپ هولوگرام
 4. مزایده فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش کلوخه باریت معدن مهدی آباد- نوبت دوم
 5. مزایده فروش انواع خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش انواع خودرو
 6. فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش- نوبت دوم / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی اجاره 25.000 دستگاه پایانه فروش- نوبت دوم
 7. مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS- نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه خرید RADIAL B ALL BEARINGS- نوبت دوم
 8. فراخوان خرید یک دستگاه بالابرقی ... / آگهی فراخوان، فراخوان خرید یک دستگاه بالابرقی ...
 9. استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری - نوبت دوم / استعلام بهاء,استعلام خرید کولر گازی اسپیلیت مارک گری - نوبت دوم
 10. اگهی مزایده اجاره قسمتی از محوطه پارک معلم - نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره قسمتی از محوطه پارک معلم - نوبت دوم
 11. مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه آبشار رنگ - نوبت دوم
 12. مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه MBlk -018- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات تولید 10.000 عدد قطعه MBlk -018-* نوبت دوم
 13. مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ستاد - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین خدمات عمومی و تخصصی ستاد - نوبت دوم
 14. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند lx مدل 88 / مزایده, مزایده فروش یک دستگاه خودرو سمند lx مدل 88
 15. مزایده یک فروند شناور لایروب و یدک کش همراه آن موسوم به اسکورپیون و اسپایدر / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک فروند شناور لایروب و یدک کش همراه آن موسوم به اسکورپیون و اسپایدر
 16. مزایده ششدانگ زمین مساحت 102.00متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 102.00متر
 17. مزایده سند مالکیت ششدانگ کاشانه 129.10متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ کاشانه 129.10متر
 18. مناقصه خرید 1.281.000 عدد هدفون مورد استفاده در قطارهای مسافری .... / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 1.281.000 عدد هدفون مورد استفاده در قطارهای مسافری ....
 19. مزایده ششدانگ زمین مساحت 986متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 986متر
 20. مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ...- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ...- نوبت دوم
 21. مزایده واگذاری ملک مساحت 1893متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده واگذاری ملک مساحت 1893متر نوبت دوم
 22. مناقصه خرید تجهیزات فیبر نوری (پیگتیل، پچکورد و آدایتور) / آگهی مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات فیبر نوری (پیگتیل، پچکورد و آدایتور)
 23. مناقصه تعداد 16.000.000 عدد مغزی رول حرارتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 16.000.000 عدد مغزی رول حرارتی
 24. تجدید مناقصه تامین ACTIVATED CARBON - نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه تامین ACTIVATED CARBON - نوبت دوم
 25. مزایده فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل انواع بشکه های فلزی و پلاستیکی و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات موجود در محل کارخانه شامل انواع بشکه های فلزی و پلاستیکی و ...
 26. مناقصه تکمیل جاده ، بازگشایی معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل جاده ، بازگشایی معابر و ...
 27. اگهی مزایده انواع بشکه فلزی و پلاستیکی / اگهی مزایده ,مزایده انواع بشکه فلزی و پلاستیکی
 28. مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر - نوبت دوم / مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر - نوبت دوم
 29. مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی محصولات / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام امور تولیدی بخشی از قطعات مصرفی محصولات
 30. مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری ورق های ضایعاتی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری ، تعویض و پرسکاری ورق های ضایعاتی
 31. فراخوان واگذاری عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن - نوبت اخر / فراخوان شناسایی پیمانکار، فراخوان واگذاری عملیات نصب و اجرایی یک واحد آب شیرین کن - نوبت آخر
 32. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 33. مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ارائه خدمات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری دیماندی ثانویه نوبت دوم
 34. فراخوان اجرای خط لوله جدید پساب روغنی OD / آگهی فراخوان عمومی مناقصه عمومی ، فراخوان اجرای خط لوله جدید پساب روغنی OD
 35. مزایده فروش وسائط نقلیه / آگهی مزایده , مزایده فروش وسائط نقلیه
 36. فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان اجاره یک فروند شناور تندرو مسافربری
 37. مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی نوبت دوم
 38. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کامل خط تولید محصول فلدسپات / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کامل خط تولید محصول فلدسپات
 39. مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی تجدید نوبت دوم
 40. مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری بخشی از اراضی ساختمان مرکزی نوبت دوم
 41. مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم مرحله اول نوبت دوم
 42. مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه آبرفتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر ، تجهیز ، توسعه و آزمایش یک حلقه چاه آبرفتی
 43. ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ... / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران , ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت انجام امور خدمات نگهداری و مراقبت از فضای سبز و ...
 44. فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار
 45. مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نیم طبقه اسکلت فلزی / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات تهیه مصالح و اجرای نیم طبقه اسکلت فلزی
 46. مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 680متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 680متر
 47. فراخوان خرید لوله GRP 350... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خرید لوله GRP 350... نوبت دوم
 48. فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید کاغذ رول روزنامه- نوبت دوم
 49. مزایده یک دستگاه سنگ شکن و... نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه سنگ شکن و... نوبت دوم
 50. مناقصه تهیه کود دامی پوسیده / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه کود دامی پوسیده
 51. مزایده ششدانگ آپارتمان 90.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 90.40متر
 52. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 559.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 559.17متر
 53. مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.70متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 121.70متر
 54. مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا / مزایده ششدانگ یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا
 55. مزایده ششدانگ پلاک 1441 فرعی از 4 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 1441 فرعی از 4 اصلی
 56. ارزیابی کیفی خرید FLANGESBLIND ASACLASS150 نوبت دوم / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی خرید FLANGESBLIND ASACLASS150 نوبت دوم
 57. مناقصه اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین و ...- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح هندسی و همسطح سازی معابر معلولین و ...- نوبت دوم
 58. مزایده ساماندهی پارک خودروها در نقاط پرترافیک نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده ساماندهی پارک خودروها در نقاط پرترافیک نوبت دوم
 59. مزایده اجاره یکساله پلاژ پارک آبی مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکساله پلاژ پارک آبی مرحله دوم
 60. مزایده فروش 4 قطعه زمین تجدید / مزایده,مزایده فروش 4 قطعه زمین تجدید
 61. تجدید مناقصه خرید 1600 متر لوله چدن داکتیل 350 میلیمتر / تجدید مناقصه خرید 1600 متر لوله چدن داکتیل 350 میلیمتر
 62. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100.91متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 100.91متر
 63. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.51متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 70.51متر
 64. مزایده پلاک ثبتی 316 فرعی از 124 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 316 فرعی از 124 اصلی
 65. مناقصه تهیه آسفالت زیر قیف برای شهرستان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه آسفالت زیر قیف برای شهرستان
 66. مناقصه DOWNHOLE MOTORS / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه DOWNHOLE MOTORS
 67. مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای نصب 3580 متر انشعابات فاضلاب- نوبت دوم
 68. مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....-تجدید / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....-تجدید
 69. مزایده فروش باسکول 60 تنی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش باسکول 60 تنی
 70. مناقصه تامین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBM- نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین و نصب یک دستگاه SBM و تعمیر اساسی یک دستگاه SBM- نوبت دوم
 71. مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید / تجدید فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید دو دستگاه آسانسور با قطعات و تجهیزات کامل- تجدید
 72. مزایده فروش دو باب واحد تجاری 31.1 و 44.4متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو باب واحد تجاری 31.1 و 44.4متر نوبت دوم
 73. فراخوان مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر پیله سحران - اردبیل .... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث مدرسه 6 کلاسه مسکن مهر پیله سحران - اردبیل ....
 74. فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای..نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انتخاب مشاور برای اجرای کانون ارزیابی مدیران به منظور تعیین شایستگیهای... نوبت دوم
 75. مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه یک مجتمع چهار طبقه روی همکف / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی طبقه سه یک مجتمع چهار طبقه روی همکف
 76. مزایده فروش یک دستگاه کامیون دنگ فنگ / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه کامیون دنگ فنگ
 77. مناقصه خرید اقلام موردنیاز مواد گندزدا و متعلقات جانبی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید اقلام موردنیاز مواد گندزدا و متعلقات جانبی
 78. فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها
 79. مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2متر نوبت دوم
 80. مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز عرصه 202متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قدیمی ساز عرصه 202متر
 81. مناقصه اجرای عملیات سازه ای اسکلت بتونی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه اجرای عملیات سازه ای اسکلت بتونی
 82. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 78.92متر
 83. مزایده سه تیکه یراق آلات ... / مزایده سه تیکه یراق آلات ...
 84. مزایده اموال غیرمنقول شامل محوطه خانه. شالیزار مرحله دوم / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل محوطه خانه. شالیزار مرحله دوم
 85. مزایده فروش دستگاه گردبافت گونی به صورت کامل / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دستگاه گردبافت گونی به صورت کامل
 86. مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 44.09متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 44.09متر
 87. مزایده فروش مایع ظرفشویی یک لیتری جام / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مایع ظرفشویی یک لیتری جام
 88. مزایده یک قطعه زمین خالصه عرصه 2300.97متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین خالصه عرصه 2300.97متر
 89. مزایده پلاک ثبتی زیربنای مسکونی 110متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی زیربنای مسکونی 110متر
 90. مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 76متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از زمین مساحت 76متر
 91. آگهی مناقصه ساخت سه باب سوله و طراحی ، ساخت و نصب خط تولید / اگهی مناقصه , مناقصه ساخت سه باب سوله و طراحی ، ساخت و نصب خط تولید
 92. مزایده فروش دیگ بزرگ و کوچک حدود 700 کیلو 22 عدد مستعمل.... / آگهی مزایده , مزایده فروش دیگ بزرگ و کوچک حدود 700 کیلو 22 عدد مستعمل....
 93. استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق / استعلام,استعلام اصلاح و بازسازی شبکه های برق
 94. استعلام تهیه و اجرای شبکه داخلی شعبه, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام تهیه و اجرای شبکه داخلی شعبه
 95. فراخوان ارزیابی کیفی خرید مقره های کامپوزیتی به تعداد 1650 عدد و... / فراخوان ارزیابی کیفی خرید مقره های کامپوزیتی به تعداد 1650 عدد و...
 96. مزایده فروش سنتر نسوز ، الک ویبره کوچک با موتور ، آجر نسوز دما پایین.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش سنتر نسوز ، الک ویبره کوچک با موتور ، آجر نسوز دما پایین....
 97. مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ کلم گاومیشان محور ایلام دره شهر / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ کلم گاومیشان محور ایلام دره شهر
 98. مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ و کوچک استان / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ و کوچک استان
 99. مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرطابق ... / مناقصه ، مناقصه عمومی مرحله ای تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرطابق ...
 100. فراخوان تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرخر، صلواتی / فراخوان عمومی,فراخوان تعمیرات اساسی پلهای بزرگ سرخر، صلواتی
 101. مزایده فروش یکدستگاه آسیاب پلی اتیلن و PVC ایرانی.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه آسیاب پلی اتیلن و PVC ایرانی....
 102. فراخوان تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی / فراخوان تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب بهداشتی
 103. استعلام تامین خار ضد صعود و ضد نشست پرنده / استعلام، استعلام تامین خار ضد صعود و ضد نشست پرنده
 104. مزایده فروش قاشق چنگال ، کفگیر ملاقه ، کارد ، ساطور 3 سری ،.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش قاشق چنگال ، کفگیر ملاقه ، کارد ، ساطور 3 سری ،....
 105. استعلام ترالی استیل, سامانه ستاد / استعلام, استعلام ترالی استیل
 106. استعلام یخدان پلاستیکی / استعلام, استعلام یخدان پلاستیکی
 107. استعلام سیم ظرفشویی استنلس استیل بسته سلفونی / استعلام,استعلام سیم ظرفشویی استنلس استیل بسته سلفونی
 108. استعلام رم DDR3 ظرفیت GB 8 مدل 10600 نام تجارتی HP / استعلام، استعلام رم DDR3 ظرفیت GB 8 مدل 10600 نام تجارتی HP
 109. استعلام سیستم کامپیوتر / استعلام، استعلام سیستم کامپیوتر
 110. استعلام سیستم کامپیوتر به همراه کیبورد و ماوس / استعلام، استعلام سیستم کامپیوتر به همراه کیبورد و ماوس
 111. استعلام 6 عدد پنجره کشویی upvc... / استعلام, استعلام 6 عدد پنجره کشویی upvc...
 112. مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر تجدید / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی مساحت 5000متر تجدید
 113. استعلام خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکال خانه معلم اراک / استعلام خرید تجهیزات تاسیسات مکانیکال خانه معلم اراک
 114. استعلام کارت حافظه CONTACTLESS / استعلام,استعلام کارت حافظه CONTACTLESS
 115. استعلام انجام خدمات بازرسی از واحدهای صنفی استان / استعلام,استعلام انجام خدمات بازرسی از واحدهای صنفی استان
 116. استعلام کیس رایانه کامل رومیزی / استعلام کیس رایانه کامل رومیزی
 117. استعلام کیس رایانه کامل رومیزی مدل Green magnum plus / استعلام کیس رایانه کامل رومیزی مدل Green magnum plus
 118. استعلام احداث خط انتقال / استعلام, استعلام احداث خط انتقال
 119. مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1387 / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش سواری پژو 405 مدل 1387
 120. استعلام فعالیت های پست / استعلام, استعلام فعالیت های پست
 121. استعلام اجرای زیرسازی معابر / استعلام, استعلام اجرای زیرسازی معابر
 122. استعلام آسفالت خیابان, سایت ستاد / استعلام,استعلام آسفالت خیابان
 123. استعلام خاکبرداری و مخلوط ریزی / استعلام, استعلام خاکبرداری و مخلوط ریزی
 124. استعلام قفل کتابی / استعلام , استعلام قفل کتابی
 125. استعلام کیس کامل رایانه / استعلام , استعلام کیس کامل رایانه
 126. استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین
 127. استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین
 128. مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت تیپ پیکان 1600 آی مدل 1383 / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو وانت تیپ پیکان 1600 آی مدل 1383
 129. استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین
 130. استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین
 131. استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین
 132. استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین / استعلام ,استعلام خدمات مشترکین - نصب انشعابات جدید و تعویض کنتور مشترکین
 133. استعلام نخود / استعلام، استعلام نخود
 134. استعلام روغن / استعلام، استعلام روغن
 135. استعلام خرما / استعلام , استعلام خرما
 136. استعلام پروژه برقرسانی / استعلام, استعلام پروژه برقرسانی
 137. مزایده ملک مساحت عرصه 385متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 385متر
 138. استعلام واگذاری عملیات ترمیم شبکه های سرقت شده / استعلام, استعلام واگذاری عملیات ترمیم شبکه های سرقت شده
 139. استعلام نصب پایه بین اسپن های خط شارک جهت استحکام شبکه / استعلام,استعلام نصب پایه بین اسپن های خط شارک جهت استحکام شبکه
 140. استعلام صندلی آمفی تئاتر / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتر
 141. استعلام آسفالت محوطه / استعلام,استعلام آسفالت محوطه
 142. استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدوزر کوماتسو / استعلام,استعلام درخواست چهار فقره لوازم یدکی بلدوزر کوماتسو
 143. استعلام خدمات چاپ کارت هوشمند در محل سالن چاپ اداره کل / استعلام,استعلام خدمات چاپ کارت هوشمند در محل سالن چاپ اداره کل
 144. استعلام تجهیزات آزمایشگاه شیمی 96.7.1 / استعلام ,استعلام تجهیزات آزمایشگاه شیمی 96.7.1
 145. استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال 96.7.1 / استعلام, استعلام فروش ضایعات خرده کاغذ و پوشال 96.7.1
/ 0 نظر / 19 بازدید