اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.17 در سایت

 1. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.33متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 131.33متر
 2. مناقصه حفظ و نگهداری خط برق 20k ... / مناقصه حفظ و نگهداری خط برق 20k ...
 3. تجدید مناقصه تامین مواد غذایی و پخت و عرضه غذای روزانه / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین مواد غذایی و پخت و عرضه غذای روزانه
 4. مناقصه تبدیل وکیوم باتوم به آسفالت / مناقصه تبدیل وکیوم باتوم به آسفالت
 5. مناقصه انجام عملیات بهره برداری تاسیسات آب / مناقصه انجام عملیات بهره برداری تاسیسات آب
 6. مناقصه امور مربوط به خدمات به صورت حجمی / مناقصه امور مربوط به خدمات به صورت حجمی
 7. مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین روستاهای تحت پوشش / مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین روستاهای تحت پوشش
 8. مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین روستاهای / مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین روستاهای
 9. مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین / مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بهاء از مشترکین
 10. شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری / شناسایی پیمانکاران مجری پیرایش و بهسازی نما و منظرهای شهری
 11. مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها از مشترکین روستاهای تحت پوشش / مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها از مشترکین روستاهای تحت پوشش
 12. مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها از مشترکین روستاهای تحت پوشش / مناقصه وصول مطالبات معوقه آب بها از مشترکین روستاهای تحت پوشش
 13. فراخوان ۵۰۰ بشکه روغن ترانس / فراخوان ۵۰۰ بشکه روغن ترانس
 14. فراخوان واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی و صنعتی ... / فراخوان واگذاری تعدادی از اراضی تجاری خدماتی و صنعتی ...
 15. مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان ... / مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذای کارکنان ...
 16. مناقصه پروژه نگهداری و نوسازی جزئی و بازسازی و تعمیرات کلی و جزئی تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه نگهداری و نوسازی جزئی و بازسازی و تعمیرات کلی و جزئی تاسیسات
 17. مزایده واگذاری داروخانه / مزایده ,مزایده واگذاری داروخانه
 18. مناقصه پخت و تهیه غذای بیمارستان / مناقصه ,مناقصه پخت و تهیه غذای بیمارستان
 19. مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان های خراسان شمالی 96.5.17 / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی شهرستان های خراسان شمالی 96.5.17
 20. مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربریهای مختلف در شهر جدید فولادشهر 96.5.17 / مزایده ، مزایده واگذاری تعدادی از اراضی با کاربریهای مختلف در شهر جدید فولادشهر 96.5.17
 21. مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت احداث فاضلاب صحنه از فسل ماده ۵۵ / مناقصه , مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت احداث فاضلاب صحنه از فسل ماده ۵۵
 22. مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) 96.5.17 / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه (خرید و توزیع غذا) 96.5.17
 23. مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور خدماتی شهرداری بندر خمیر به بخش خصوصی
 24. آگهی مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذا سلف سرویس دانشجویی / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه واگذاری امور تهیه٬ طبخ و توزیع غذا سلف سرویس دانشجویی
 25. مناقصه تعمیرو نگهداری ابنیه وتاسیسات وراهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی / مناقصه تعمیرو نگهداری ابنیه وتاسیسات وراهبری تاسیسات مکانیکی وبرقی
 26. مناقصه عملیات احداث٬تعمیرات و بازسازی حدود ۴۰ مورد ایستگاه ...در سطح های شهرهای گاز رسانی / مناقصه عملیات احداث٬تعمیرات و بازسازی حدود ۴۰ مورد ایستگاه ...در سطح های شهرهای گاز رسانی
 27. تجدید فراخوان مناقصه خرید یک عدد Rotor Assembly دمنده واحد بازیافت گوگرد / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید فراخوان مناقصه خرید یک عدد Rotor Assembly دمنده واحد بازیافت گوگرد
 28. فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه قطعات کمپرسور
 29. فراخوان مناقصه تامین ۱۰۷۵۷ شیت بی آر سی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تامین ۱۰۷۵۷ شیت بی آر سی
 30. مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام مازاد و اسقاط
 31. فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت جهت پروژه مجموعه مسکونی ، تجاری / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت جهت پروژه مجموعه مسکونی ، تجاری
 32. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انتخاب پیمانکار تامین نیروی انسانی
 33. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3.... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3....
 34. تجدید مناقصه خرید دستگاه CUSTOMIZED BLADE SYSTEM تجدید 96.5.17 / تجدید مناقصه, مناقصه خرید دستگاه CUSTOMIZED BLADE SYSTEM تجدید 96.5.17
 35. مناقصه خرید تعدادی مشمع ناپا 96.5.17 / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعدادی مشمع ناپا 96.5.17
 36. مناقصه تثبیت ماسه های روان در بلاک رودشور - شورگز / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان در بلاک رودشور - شورگزنوبت اول
 37. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 96.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 96.17متر
 38. مزایده یک دست مبلمان هفت نفره / مزایده , مزایده یک دست مبلمان هفت نفره
 39. انجام عملیات راهداری شهرستانهای ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای ... نوبت اول
 40. مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت معابر اصلی و فرعی نوبت دوم
 41. مزایده فروش دو باب مغازه تجاری مساحت 21.84 و 11.35متر / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری مساحت 21.84 و 11.35متر
 42. مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مجتمع فرهنگی سعدی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از مجتمع فرهنگی سعدی
 43. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش .. نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش ... نوبت دوم
 44. مناقصه روغن کشی از حدود 120 هزار تن دانه کلزای تولید داخلی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه روغن کشی از حدود 120 هزار تن دانه کلزای تولید داخلی- نوبت دوم
 45. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای لار نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای لار نوبت دوم
 46. مناقصه کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی / مناقصه کلیه امور رختشوی خانه بیمارستان آموزشی و درمانی روانپزشکی
 47. مزایده یک قطعه زمین دو خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین دو خوابه نوبت اول
 48. مزایده عمومی اماکن ورزشی نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده عمومی اماکن ورزشی نوبت دوم
 49. مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب تمدید / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید یک دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب تمدید
 50. اصلاحیه مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه احداث ستاد شبکه بهداشت و درمان ...
 51. مناقصه عمومی ​خرید و اجرای آسفالت محوطه مدارس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه عمومی ​خرید و اجرای آسفالت محوطه مدارس
 52. مزایده واگذاری تعداد شش دستگاه خودروی مستعمل / مزایده واگذاری تعداد شش دستگاه خودروی مستعمل
 53. مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه آسفالت در سطح 96.5.17 / مناقصه اجرای لکه گیری مکانیزه آسفالت در سطح منطقه 96.5.17
 54. اگهی مزایده واگذاری سالن بسته بندی گوشت / آگهی مزایده ،آگهی مزایده واگذاری سالن بسته بندی گوشت
 55. مناقصه احداث پانسیون پزشکان چنار کرمانشاه .... / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پانسیون پزشکان چنار کرمانشاه ....
 56. مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان الزهرا (س) مرحله دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان الزهرا (س) مرحله دوم
 57. مزایده یک دستگاه کامیون کشنده کاماز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون کشنده کاماز
 58. مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار بیستون / مناقصه ، مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار بیستون
 59. مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 100.28متر / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت عرصه 100.28متر
 60. مناقصه خرید خدمت مشاغل گروه پرستاری / آگهی فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید خدمت مشاغل گروه پرستاری
 61. مزایده ششدانگ منزل مسکونی و زمین مشتمل بر تاسیسات دامداری / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و زمین مشتمل بر تاسیسات دامداری
 62. تجدید مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی... / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده یک دستگاه نیسان کمپرسی...
 63. هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی / هفتمین جشنواره کتابخوانی رضوی
 64. مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ سایپا 111 / مزایده یک دستگاه خودرو پراید تیپ سایپا 111
 65. مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 176متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی عرصه 176متر
 66. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو
 67. مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه اول تفکیکی
 69. مزایده تمامی ششدانگ زمین بصورت خانه 240متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین بصورت خانه 240متر
 70. فراخوان عملیات اجرایی ارتقاء بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب شهر بیرجند به روش ROT / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار، فراخوان عملیات اجرایی ارتقاء بهره برداری و انتقال تصفیه خانه آب شهر بیرجند به روش ROT
 71. مزایده تمامی ششدانگ زمین بصورت ساختمان گاوداری / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ زمین بصورت ساختمان گاوداری
 72. مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری / مزایده,مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری
 73. مناقصه خرید تجهیزات نود، گیت وی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات نود، گیت وی
 74. مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ
 75. مزایده فروش یکدستگاه پژو سواری 206 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه پژو سواری 206
 76. مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید ماقصه عمومی , مناقصه قرائت و توزیع قبوض برق تجدید نوبت دوم
 77. مناقصه عملیات ساخت و تکمیل ساختمان تجدید / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات ساخت و تکمیل ساختمان تجدید
 78. مزایده فروش 25000 کیلوگرم ضایعات سیم مسی / آگهی مزایده عمومی، مزایده فروش 25000 کیلوگرم ضایعات سیم مسی
 79. مزایده یک دستگاه اکسترودر / مزایده , مزایده یک دستگاه اکسترودر نوبت اول
 80. مزایده ساختمان مساحت عرصه 270.50متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمان مساحت عرصه 270.50متر نوبت دوم
 81. مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور گازوئیلی مستعمل / مزایده , مزایده یک دستگاه دیزل ژنراتور گازوئیلی مستعمل نوبت اول
 82. مزایده 14 سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ پلاک بخش 4 ارومیه / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 50 سهم ششدانگ پلاک بخش 4 ارومیه
 83. مزایده دستگاه تولید نایلون / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده دستگاه تولید نایلون
 84. مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه / آگهی مناقصه, مناقصه سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان دانشگاه ارومیه و واحدهای تابعه
 85. مزایده فروش تعدادی خودرو / آگهی مزایده، مزایده فروش تعدادی خودرو
 86. مزایده ملک به مساحت 137.06متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 137.06متر
 87. مزایده ملک به مساحت 558مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 558مترمربع نوبت اول
 88. مزایده ساختمانی مساحت 276مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ساختمانی مساحت 276مترمربع نوبت دوم
 89. مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر / مزایده,مزایده یک قطعه دامداری عرصه به مساحت 512متر
 90. مناقصه انجام خدمات مربوط نصب و تعویض انشعابات در محدوده مدیریت برق نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط نصب و تعویض انشعابات در محدوده مدیریت برق نوبت دوم
 91. مناقصه تکمیل مدرسه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تکمیل مدرسه
 92. مزایده 93 سهم از 140 سهم شرکت کشتارگاه صنعتی طیور .... / مزایده ، مزایده 93 سهم از 140 سهم شرکت کشتارگاه صنعتی طیور ....
 93. مزایده ملک عرصه مساحت 205مترمربع / مزایده,مزایده ملک عرصه مساحت 205مترمربع
 94. مزایده ششدانگ زمین مساحت 738متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 738متر
 95. مزایده دو پلاک از املاک مساحت 377.21 و 107متر / مزایده,مزایده دو پلاک از املاک مساحت 377.21 و 107متر
 96. مزایده ساختمان مسکونی عرصه 154مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی عرصه 154مترمربع
 97. آگهی مناقصه عمومی تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , آگهی مناقصه عمومی تهیه و نصب سیستم اطفاء حریق اتوماتیک در باکس های MCC اتاق کنترل مراکز انتقال و... نوبت دوم
 98. آگهی فروش جایگاه پمپ بنزین / آگهی فروش,آگهی فروش جایگاه پمپ بنزین
 99. مناقصه خرید تعداد 450.000 تخته کیسه... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 450.000 تخته کیسه...
 100. مناقصه تامین، نصب و اجرای تاسیسات الکتریکال انبار / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین، نصب و اجرای تاسیسات الکتریکال انبار
 101. تجدید مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز / تجدید آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز
 102. مزایده یک دستگاه ساب موزائیک چهار کله / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه ساب موزائیک چهار کله
 103. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 99.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 99.25متر
 104. اصلاحیه مناقصه تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذا و اداره سلف سرویس / مناقصه , اصلاحیه مناقصه تهیه و طبخ و توزیع و سرو غذا و اداره سلف سرویس
 105. مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ... 96.5.17 / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات مشترکین، متقاضیان، نگهداشت سیستم و ... 96.5.17
 106. مزایده فروش قطعات آسانسور / آگهی مزایده , مزایده فروش قطعات آسانسور
 107. تجدید مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی نوبت دوم / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی نوبت دوم
 108. مزایده فروش یکدستگاه چاپ بنر مارک تجاری کمپانی DGI / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش یکدستگاه چاپ بنر مارک تجاری کمپانی DGI
 109. مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مواد اولیه و خدمات طبخ و توزیع غذا
 110. مناقصه تعمیرات جداول معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات جداول معابر سطح شهر تجدید نوبت دوم
 111. تجدید مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، مناقصه پروژه تکمیل جدولگذاری نوبت دوم
 112. مناقصه تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تعمیرات اساسی مخزن یک میلیون بشکه ای نوبت دوم
 113. فراخوان استخر سرپوشیده شهرستان دیواندره نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان استخر سرپوشیده شهرستان دیواندره نوبت دوم
 114. مناقصه تولید , فروش و تحویل ( شامل بارگیری , حمل و تخلیه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تولید , فروش و تحویل ( شامل بارگیری , حمل و تخلیه ...
 115. مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج 132 کیلو وات گازی - انهر در پست گلمخانه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج 132 کیلو وات گازی - انهر در پست گلمخانه نوبت دوم
 116. مزایده نسبت به واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری نوبت دوم / مزایده , مزایده نسبت به واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری نوبت دوم
 117. مزایده یک دستگاه وانت دوکابین مزدا / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت دوکابین مزدا
 118. مزایده پلاک ثبتی عرصه 218مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 218مترمربع نوبت اول
 119. مناقصه بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری از خطوط انتقال
 120. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 134.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 134.10مترمربع
 121. مزایده پلاک ثبتی با عرصه صد و شش مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه صد و شش مترمربع
 122. مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 275متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت عرصه 275متر
 123. مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده غرفه های موجود در میادین و بازارچه های سطح شهر نوبت دوم
 124. مناقصه تنظیفات و خدمات / آگهی مناقصه, مناقصه تنظیفات و خدمات
 125. مناقصه عملیات فاز دوم ادامه احداث کانال بتنی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات فاز دوم ادامه احداث کانال بتنی نوبت دوم
 126. مناقصه پروژه ترمیم جداول و جدولگذاری معابر سطح شهر.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه ترمیم جداول و جدولگذاری معابر سطح شهر.... نوبت دوم
 127. مزایده فروش قطعات مسکونی تجاری شهرهای قیر و کارزین-خرم بید-کازرون / مزایده,مزایده فروش قطعات مسکونی تجاری شهرهای قیر و کارزین-خرم بید-کازرون
 128. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 412.50متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 412.50متر
 129. مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی پیشوا نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز شهرک صنعتی پیشوا نوبت دوم
 130. مناقصه پروژه پیاده روسازی با آسفالت / اگهی مناقصه ,مناقصه پروژه پیاده روسازی با آسفالت
 131. مناقصه قطعات یدکی شیرآلات MOKVELD - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرآلات MOKVELD - نوبت دوم
 132. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و دو متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه صد و دو متر
 133. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 166متر / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ زمین 166متر
 134. مزایده یکباب مغازه مساحت 21 مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 21 مترمربع نوبت دوم
 135. مزایده یکباب ساختمان یک و نیم طبقه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان یک و نیم طبقه نوبت اول
 136. مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث و نگهداری فضای سبز نوبت دوم
 137. مزایده سواری پیکان مدل 1377 / آگهی مزایده، مزایده سواری پیکان مدل 1377
 138. مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان ایران ... / مناقصه عمومی، مناقصه تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان ایران ...
 139. مزایده یک واحد دامداری مرحله اول / مزایده,مزایده یک واحد دامداری مرحله اول
 140. مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی بخش یک فردوس مرحله اول
 141. اصلاحیه مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی / اصلاحیه مناقصه , مناقصه تکمیل باقیمانده عملیات ساختمانی و تاسیساتی
 142. مزایده شالیزار مساحت 4092.46مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده شالیزار مساحت 4092.46مترمربع نوبت دوم
 143. مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح
 144. مناقصه خرید
/ 0 نظر / 31 بازدید