اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.6.21 در سایت

 1. مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 202.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان مسکونی 202.65متر
 2. مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست دوچرخه سواری ساری / مناقصه تهیه ، حمل و اجرای زیر سازی لازم و پوشش سقف بدون درز پیست دوچرخه سواری ساری
 3. فراخوان بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شهید شیرودی / فراخوان بهره برداری از یکباب زمین چندمنظوره روباز بانضمام سایر متعلقات در مجموعه ورزشی شهید شیرودی
 4. مزایده بهره برداری از یکباب سالن جهت ورزش (TRX) ... / مزایده بهره برداری از یکباب سالن جهت ورزش (TRX) ...
 5. استعلام بهای اجرای پروژه دوربین مداربسته ساختمان معاونت آموزشی / استعلام بهای اجرای پروژه دوربین مداربسته ساختمان معاونت آموزشی
 6. مناقصه خرید روغن مخصوص دیزل ژنراتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید روغن مخصوص دیزل ژنراتور
 7. تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه راهبری و کاربری خودروهای استیجاری
 8. فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تهیه تامین ، طبخ و توزیع غذا و اداره رستوران
 9. مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی بخش یک فردوس / مزایده,مزایده ششدانگ مفروز منزل مسکونی بخش یک فردوس
 10. مزایده, مزایده گرانیت و سرامیک - نوبت سوم / مزایده, مزایده گرانیت و سرامیک - نوبت سوم
 11. مزایده یک فقره ملک مساحت 4200متر / مزایده,مزایده یک فقره ملک مساحت 4200متر
 12. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1700متر
 13. آگهی ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی شهر تهران / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران انجام مطالعات ساماندهی سامانه تاکسیرانی شهر تهران
 14. مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب / مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل فاز اول دانشکده علوم آب
 15. مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از شهر کتاب دانشگاه
 16. آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی / مزایده، آگهی مزایده واگذاری مجموعه ورزشی
 17. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی / آگهی فراخوان , فراخوان مناقصه اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی
 18. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن
 19. مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کلیه عملیات امداد، تعمیرات و نگهداری
 20. مزایده فروش خطوط تلفن ثابت / مزایده فروش خطوط تلفن ثابت
 21. مزایده فروش خطوط تلفن ثابت / مزایده فروش خطوط تلفن ثابت
 22. مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق نیاوران - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای انتقال نیرو و برقرسانی شبکه های توزیع در محدوده منطقه برق نیاوران - نوبت دوم
 23. مزایده تجهیزات شبکه و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده تجهیزات شبکه و ...
 24. آگهی ارزیابی کیفی تهیه طرح جامع و تفصیلی دانشگاه / آگهی ارزیابی کیفی ،آگهی ارزیابی کیفی تهیه طرح جامع و تفصیلی دانشگاه
 25. مناقصه طراح و اجرای پروژه بازسازی ساختمان ... / مناقصه , مناقصه طراح و اجرای پروژه بازسازی ساختمان ...
 26. مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3) / آگهی مزایده ، مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (گروه 3)
 27. مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز 96.6.21 / آگهی مزایده عمومی کتبی , مزایده فروش لوازم مستعمل و مازاد بر نیاز 96.6.21
 28. اصلاحیه فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله / اصلاحیه فراخوان , فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله
 29. مزایده فروش 7 دستگاه کولر گازی با مارک جنرال و سامسونگ و سوپرا ..... / آگهی مزایده اموال توقیفی , مزایده فروش 7 دستگاه کولر گازی با مارک جنرال و سامسونگ و سوپرا .....
 30. فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری ، اداری و ورزشی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان مشارکت در ساخت پروژه های تجاری ، اداری و ورزشی
 31. مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و توزیع غذای پروژه کارگاه نوبت دوم
 32. فراخوان جذب نیروی پیمانکار / فراخوان ، فراخوان جذب نیروی پیمانکار
 33. مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی، مزایده جمع آوری پسماند خشک قابل بازیافت- تجدید نوبت دوم
 34. مناقصه خرید 2 دستگاه سرور / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 2 دستگاه سرور
 35. مناقصه مدیریت عملیات پرستاری ، منشی گری ، داروخانه ، مالی و خدمتگذاری.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت عملیات پرستاری ، منشی گری ، داروخانه ، مالی و خدمتگذاری....
 36. مزایده یک دستگاه سواری پژو 206SD / مزایده, مزایده یک دستگاه سواری پژو 206SD
 37. مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده / آگهی مزایده ، مزایده واگذاری حق امتیاز گل شاخه بریده
 38. شناسایی پیمانکار تامین و اجرای مبلمان و پارتیشن بندی ساختمان های اداری و صنعتی... / شناسایی پیمانکار، شناسایی پیمانکار تامین و اجرای مبلمان و پارتیشن بندی ساختمان های اداری و صنعتی...
 39. مزایده دارایی های منقول و غیر منقول / مزایده , مزایده دارایی های منقول و غیر منقول
 40. شناسایی پیمانکار تامین اقلام و تجهیز آشپزخانه و رستوران پالایشگاه / شناسایی پیمانکار تامین اقلام و تجهیز آشپزخانه و رستوران پالایشگاه
 41. مناقصه تعداد 500 عدد بانداژ برای استفاده ناوگان ریلی / مناقصه , مناقصه تعداد 500 عدد بانداژ برای استفاده ناوگان ریلی
 42. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل راکد و نو مازاد در انبار / آگهی مزایده,مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مستعمل راکد و نو مازاد در انبار
 43. مزایده فروش تعدادی دام / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی دام
 44. مزایده یک واحد مسکونی مساحت 95متر / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی مساحت 95متر
 45. مزایده ملک یکباب خانه مساحت 302.3متر / مزایده,مزایده ملک یکباب خانه مساحت 302.3متر
 46. مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی
 47. مناقصه احداث جاده باند مخازن- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده باند مخازن- تجدید
 48. مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح و ...نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسطح و ...نوبت دوم
 49. مناقصه تعمیر کنتور در سایزهای مختلف- نوبت دوم / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه تعمیر کنتور در سایزهای مختلف- نوبت دوم
 50. مناقصه تهیه، طبخ ، توزیع ، سرو و بسته بندی غذای کارکنان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه، طبخ ، توزیع ، سرو و بسته بندی غذای کارکنان- نوبت دوم
 51. فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, فراخوان مناقصه عملیات احداث دیوار حریم
 52. مزایده ترانس رکتی فایر و ...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده ترانس رکتی فایر و ...نوبت دوم
 53. مزایده ملک مساحت 85متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 85متر
 54. مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667 متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مساحت 28667 متر
 55. مزایده سراهی یکسر مغزی پلیمر - مهره ماسوره برنجی / اگهی مزایده , مزایده سراهی یکسر مغزی پلیمر - مهره ماسوره برنجی
 56. فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار کارآمد و ذیصلاح جهت واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه / فراخوان عمومی ارزیابی ، فراخوان شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکار کارآمد و ذیصلاح جهت واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه
 57. نمایشگاه و جشنواره طهران قدیم / نمایشگاه و جشنواره طهران قدیم
 58. یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان96.6.21 / یازدهمین جشنواره ملی موسیقی جوان96.6.21
 59. فراخوان انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه شاهرود / مناقصه ,فراخوان انجام امور خدمات نظافت و نگهداری فضای سبز فرودگاه شاهرود
 60. فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی و مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات تکمیلی احداث سدهای.... نوبت دوم
 61. فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان.... / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده در سطح شهرستان....
 62. فراخوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان مراقبت از اماکن و منازل سازمانی شرکت
 63. تجدید فراخوان خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه, تجدید فراخوان خرید، بارگیری و حمل لوله های چدن داکتیل نوبت دوم
 64. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه مسکونی / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت پروژه مسکونی
 65. مزایده فروش ضایعات خط تولید کارخانه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ، مزایده فروش ضایعات خط تولید کارخانه نوبت دوم
 66. مزایده مقدار 700 تن ضایعات ذوبی ناشی از فرآیند تولید خود / مزایده , مزایده مقدار 700 تن ضایعات ذوبی ناشی از فرآیند تولید خود
 67. مناقصه تامین متریال و اجرای فونداسیون سالن تریم پره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین متریال و اجرای فونداسیون سالن تریم پره
 68. فراخوان مناقصه احداث ساختمان درمانگاه شرکت نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه احداث ساختمان درمانگاه شرکت نوبت دوم
 69. مناقصه تامین نایلون حبابدار جهت بسته بندی قطعات تولیدی بدنه خودرو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نایلون حبابدار جهت بسته بندی قطعات تولیدی بدنه خودرو
 70. مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم - مرحله دوم / مزایده , مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی - نوبت دوم - مرحله دوم
 71. مناقصه تولید و مونتاژ 100 عدد مجموعه سه پایه فلزی و ... / آگهی مناقصه , مناقصه تولید و مونتاژ 100 عدد مجموعه سه پایه فلزی و ...
 72. فراخوان اجرای عملیات یک لایه آسفالت سرد / فراخوان مناقصه , فراخوان اجرای عملیات یک لایه آسفالت سرد
 73. فراخوان خرید دستگاه آب شیرین کن نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی,فراخوان خرید دستگاه آب شیرین کن نوبت دوم
 74. فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات STORAGE / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات STORAGE
 75. مناقصه coiled tuming reel 1-1/2 / مناقصه تامین coiled tuming reel 1-1/2
 76. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و تهویه ای
 77. مناقصه شبکه فاضلاب در شهرک صنعتی عالی نسب.... / آگهی مناقصه, مناقصه شبکه فاضلاب در شهرک صنعتی عالی نسب....
 78. مزایده مازاد دوم آپارتمان پلاک ثبتی شماره 462 اصلی / مزایده مازاد دوم آپارتمان پلاک ثبتی شماره 462 اصلی
 79. مزایده مزایده فروش سیم مسی اسقاطی / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی اسقاطی
 80. مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی, مناقصه مناقصه عمومی اجاره 8 دستگاه خودرو امداد و اتفاقات نوبت دوم
 81. مناقصه ​احداث پارک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ​احداث پارک نوبت دوم
 82. مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه مساحت 616.21متر
 83. مزایده فروش دو قبضه سلاح شکاری / آگهی حراج, مزایده فروش دو قبضه سلاح شکاری
 84. مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی / مزایده,مزایده فروش شش واحد آپارتمان مسکونی
 85. مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کارخانه / آگهی مزایده, مزایده فروش ماشین آلات و تجهیزات کارخانه
 86. فراخوان تمیزکاری و شستشوی زنجیره مقره های خطوط انتقال و فوق توزیع نوبت دوم / مناقصه عمومی, فراخوان تمیزکاری و شستشوی زنجیره مقره های خطوط انتقال و فوق توزیع نوبت دوم
 87. مناقصه پروژه پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه پیاده رو سازی و جدولگذاری خیابان و ...نوبت دوم
 88. مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی و جداول خیابانهای فاز توسعه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات زیرسازی و جداول خیابانهای فاز توسعه
 89. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک2843 بخش سه همدان / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از پلاک2843 بخش سه همدان
 90. مزایده ششدانگ آپارتمان 58.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 58.80متر
 91. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2658 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 2658 فرعی
 92. مزایده ملک عرصه 170متر / مزایده,مزایده ملک عرصه 170متر
 93. مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی دو طبقه و زمین کشاورزی
 94. مناقصه خرید پوشاک و البسه / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید پوشاک و البسه
 95. مزایده اجاره باشگاه ورزشی و زمین چمن / آگهی مناقصه , مزایده اجاره باشگاه ورزشی و زمین چمن
 96. مناقصه امورات نگهداری برق و مخابرات / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری برق و مخابرات
 97. استعلام احداث شبکه برق امامزاده جعفر گچساران / استعلام, استعلام احداث شبکه برق امامزاده جعفر گچساران
 98. استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی
 99. استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی شهید پناهی کوخدان / استعلام, استعلام تعمیرات مدرسه ابتدایی شهید پناهی کوخدان
 100. استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی اختیار آباد / استعلام , استعلام اجرای شبکه روشنایی معابر ناحیه صنعتی اختیار آباد
 101. استعلام نمایشگر صنعتی 65 اینچ پاناسونیک ... / استعلام ، استعلام نمایشگر صنعتی 65 اینچ پاناسونیک ...
 102. استعلام محصولات الکترونیک / استعلام , استعلام محصولات الکترونیک
 103. استعلام برنج 1121 رازی کیسه / استعلام, استعلام برنج 1121 رازی کیسه
 104. استعلام اجرای سقف کاذب آرمسترانگ / استعلام اجرای سقف کاذب آرمسترانگ
 105. مزایده پلاک ثبتی 2917 بخش یک آبادان / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 2917 بخش یک آبادان
 106. استعلام سوئیچ شبکه / استعلام سوئیچ شبکه
 107. استعلام آسانسور / استعلام ,استعلام آسانسور
 108. استعلام خرید برنج پاکستانی / استعلام , استعلام خرید برنج پاکستانی
 109. استعلام باتری قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری قابل شارژ
 110. استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند / استعلام، استعلام سمعک سوپر پاور هوشمند
 111. مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 2636 اصلی / مزایده,مزایده سه دانگ از ششدانگ پلاکهای ثبتی 2636 اصلی
 112. استعلام ویلچر بزرگسال / استعلام ,استعلام ویلچر بزرگسال
 113. استعلام مرغ کامل منجمد کارتن / استعلام ,استعلام مرغ کامل منجمد کارتن
 114. استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام ,استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی
 115. استعلام خرید ورق / استعلام, استعلام خرید ورق
 116. استعلام خرید ورق / استعلام خرید ورق
 117. استعلام خرید ورق / استعلام خرید ورق
 118. مزایده فروش عرصه و اعیان کارخانه و حق کسب و پیشه / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان کارخانه و حق کسب و پیشه
 119. استعلام دستگاه التراسونیک هموژنایزر ساخت کمپانی hihscher up200ht lab همراه با پروب sonotrode s26d2 / استعلام , استعلام دستگاه التراسونیک هموژنایزر ساخت کمپانی hihscher up200ht lab همراه با پروب sonotrode s26d2
 120. استعلام دستگاه real time pcr مدل cfx 96 touch کمپانی biorad / استعلام , استعلام دستگاه real time pcr مدل cfx 96 touch کمپانی biorad
 121. استعلام هود لامینار فلو کلاس / استعلام ,استعلام هود لامینار فلو کلاس
 122. استعلام حمام اولتراسونیک / استعلام , استعلام حمام اولتراسونیک
 123. استعلام تانک وسترن بلات / استعلام, استعلام تانک وسترن بلات
 124. استعلام آسفالت کاری 650 متر پشت بام ... / استعلام، استعلام آسفالت کاری 650 متر پشت بام ...
 125. استعلام خرید تجهیزات بحران / استعلام, استعلام خرید تجهیزات بحران
 126. استعلام وینچ 6 تنی ماشینی... / استعلام, استعلام وینچ 6 تنی ماشینی...
 127. استعلام سوئیچ 24 پورت سیستم مخابراتی / استعلام , استعلام سوئیچ 24 پورت سیستم مخابراتی
 128. مناقصه جمع آوری زباله و نظافت شهرک و محوطه داخل شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله و نظافت شهرک و محوطه داخل شرکت
 129. استعلام مخزن 220 لیتری عمودی کوشا پلاست / استعلام ,استعلام مخزن 220 لیتری عمودی کوشا پلاست
 130. استعلام صندلی سه نفره فرودگاهی... / استعلام، استعلام صندلی سه نفره فرودگاهی...
 131. مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی بهداشتی / مناقصه, مناقصه خرید کالا و لوازم پزشکی بهداشتی
 132. فراخوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده / فراخوان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده
 133. مناقصه امورات نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه امورات نگهداری تاسیسات
 134. مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی حرکتی / مناقصه , مناقصه خرید لوازم توانبخشی ویژه معلولین جسمی حرکتی
 135. مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی بخشداری سیوان - ایلام / مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل عملیات اجرایی بخشداری سیوان - ایلام
 136. مناقصه تهیه لوله و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری ...96.06.21 / فراخوان, مناقصه تهیه لوله و اجرای حدود 3600 متر لوله گذاری ...96.06.21
 137. استعلام 20 عدد تبلت مایکروسافت / استعلام, استعلام 20 عدد تبلت مایکروسافت
 138. استعلام سوییچ و روتر سیسکو 4500e / استعلام, استعلام سوییچ و روتر سیسکو 4500e
 139. استعلام سرور hp dl380g9 / استعلام سرور hp dl380g9
 140. استعلام یو پی اس / استعلام، استعلام یو پی اس
 141. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر
 142. استعلام مواد غذائی و نوشیدنی / استعلام, استعلام مواد غذائی و نوشیدنی
 143. استعلام اقلام بهداشتی / استعلام ,استعلام اقلام بهداشتی
 144. استعلام مانیتور / استعلام , استعلام مانیتور
 145. استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66 کیلوولت تل بیضا 2 / استعلام ,استعلام عملیات ساختمانی پست موقت 66
 146. اسعلام تعمیرات قسمتی از خط 400 کیلوولت / استعلام, استعلام تعمیرات قسمتی از خط 400 کیلوولت مینودر سلطانیه
 147. استعلام دو عدد پکیج زمینی گرمایشی دوگانه سوز / استعلام، استعلام دو عدد پکیج زمینی گرمایشی دوگانه سوز
 148. استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق ... / استعلام , استعلام تهیه و نصب سیستم اعلام حریق ...
 149. مزایده ملک به مساحت یک هکتار / مزایده,مزایده ملک به مساحت یک هکتار
 150. استعلام قفسه بایگانی ریلی / استعلام قفسه بایگانی ریلی
 151. استعلام فن حلزونی / استعلام , استعلام فن حلزونی
 152. استعلام لپ تاپ ASUS / استعلام لپ تاپ ASUS
 153. استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED / استعلام تعداد 3 دستگاه تلویزیون LED
/ 0 نظر / 28 بازدید