اطلاعات مناقصات ومزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.26 در سایت

 1. فراخوان عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه آب شرب نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان عملیات حفر، لوله گذاری و آزمایش پمپاژ دو حلقه چاه آب شرب نوبت دوم
 2. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی
 3. مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم
 4. فراخوان خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی بخش سه فعالیت های تکمیلی توسعه آهن سازی / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان خرید، حمل، نصب، تست و راه اندازی بخش سه فعالیت های تکمیلی توسعه آهن سازی
 5. فراخوان گازرسانی به شهر خلیفان و خط تغذیه تقویتی / فراخوان , فراخوان گازرسانی به شهر خلیفان و خط تغذیه تقویتی
 6. مناقصه تکمیل کتابخانه بانبرز / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل کتابخانه بانبرز
 7. مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات.خدمات جنبی.ژرتونگاری و آلتراسونیک / مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات.خدمات جنبی.ژرتونگاری و آلتراسونیک
 8. تجدید مناقصه واگذاری مشارکتی هتلینگ... / تجدید مناقصه واگذاری مشارکتی هتلینگ...
 9. مناقصه طبخ و توزیع غذای باشگاهی (ناهار و شام) ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه طبخ و توزیع غذای باشگاهی (ناهار و شام) ...نوبت دوم
 10. آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع / آگهی مناقصه،آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری خطوط ریلی مجتمع
 11. مناقصه پیمان حفاظت و حراست / مناقصه پیمان حفاظت و حراست
 12. مناقصه تعمیرات و گریت بلاست و رنگ آمیزی مخزن ۱۰۳ تاسیسات نظامیه / مناقصه تعمیرات و گریت بلاست و رنگ آمیزی مخزن ۱۰۳ تاسیسات نظامیه
 13. مناقصه طراحی٬تهیه٬ساخت٬نصب و راه اندازی٬فروش٬تجهیزات آشپزخانه و رستوران پزشکی عمار / آگهی مناقصه, مناقصه طراحی٬تهیه٬ساخت٬نصب و راه اندازی٬فروش٬تجهیزات آشپزخانه و رستوران پزشکی عمار
 14. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ... نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ... نوبت دوم
 15. مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین مصالح و اجرای ساختمان نوبت دوم
 16. مناقصه WOULD LIKE TO INVITE ELIGIBLE SUPPLIERS ... / مناقصه , مناقصه WOULD LIKE TO INVITE ELIGIBLE SUPPLIERS ...
 17. مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو دولتی پلاک قرمز نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش تعداد یک دستگاه خودرو دولتی پلاک قرمز نوبت دوم
 18. مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله / مناقصه ، مناقصه حمل مقدار 25 هزار 25000 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله
 19. دعوت به همکاری مشارکت در ساخت و تولید کانتینرهای استاندارد / دعوت به همکاری مشارکت در ساخت و تولید کانتینرهای استاندارد
 20. تجدید فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا دانشگاه / تجدید فراخوان مناقصه طبخ و توزیع غذا دانشگاه
 21. مزایده تعداد 62 دستگاه انواع خودرو، سبک و سنگین / مزایده عمومی ,مزایده تعداد 62 دستگاه انواع خودرو، سبک و سنگین
 22. مناقصه خرید تجهیزات - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تجهیزات -نوبت دوم
 23. مزایده واگذاری زمین تجدید / مزایده,مزایده واگذاری زمین تجدید
 24. تجدید مزایده واگذاری بوفه های دانشجوئی دانشگاه / تجدید مزایده واگذاری بوفه های دانشجوئی دانشگاه علامه طباطبائی
 25. فراخوان تجهیزات انفرادی آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان و فراخوان تجهیزات انفرادی آتش نشانی نوبت دوم
 26. مزایده فروش ملک / مزایده فروش ملک
 27. مزایده محصول سردرختی باغات / مزایده , مزایده محصول سردرختی باغات
 28. تجدید مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، پشتیبانی
 29. مزایده ملک مشاعی عرصه 481.80متر / مزایده ملک مشاعی عرصه 481.80متر
 30. تجدید مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله
 31. مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.92متر / مزایده ششدانگ آپارتمان به مساحت 104.92متر
 32. مزایده نه قطعه آبی و دیم نوبت دوم / مزایده نه قطعه آبی و دیم نوبت دوم
 33. مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 29/147 اصلی / مزایده یک دانگ مشاع از پلاک 29/147 اصلی
 34. مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده,مزایده فروش یک دستگاه سواری پراید
 35. تجدید و اصلاح مناقصه اجرای عملیات پشتیبانی راهبری خودروهای سبک و سنگین و. ... / آگهی تجدید و اصلاح مناقصه عمومی ,تجدید و اصلاح مناقصه اجرای عملیات پشتیبانی راهبری خودروهای سبک و سنگین و. ...
 36. مزایده اجاره پارکینگ عمومی / آگهی مزایده ، آگهی مزایده اجاره پارکینگ عمومی
 37. همایش تخصصی بحثی درباره پیامدهای اقتصادی / همایش تخصصی بحثی درباره پیامدهای اقتصادی
 38. مناقصه آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر
 39. مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 328متر / مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین مساحت 328متر
 40. مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70مترمربع / مزایده یک قطعه زمین مساحت 242.70مترمربع
 41. مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران
 42. مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب ... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم آسفالت محوطه انبار و ایجاد درب ... تجدید نوبت دوم
 43. مزایده پلاک ثبتی و کمپرسور / آگهی مزایده اموال غیرمنقول ,مزایده پلاک ثبتی و کمپرسور
 44. مزایده سردخانه ثابت .... / مزایده ، مزایده سردخانه ثابت ....
 45. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر / مزایده یک و نیم دانگ مشاع از زمین 1707.5متر
 46. مزایده یک دستگاه دیگ بخار / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه دیگ بخار
 47. تجدید مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده / آگهی مناقصه , تجدید مناقصه ساخت، نصب و نگهداری و بهره برداری از 4 دستگاه پل عابر پیاده
 48. مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی بخش دو گرگان مرحله اول / مزایده پلاک ثبتی 91 فرعی بخش دو گرگان مرحله اول
 49. مزایده ساختمان مسکونی مساحت هفتاد و دو متر / مزایده ساختمان مسکونی مساحت هفتاد و دو متر
 50. مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب
 51. فراخوان مناقصه بهسازی محور اقلید .... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه بهسازی محور اقلید ....
 52. فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی .... تجدید / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی , فراخوان بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی .... تجدید
 53. مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بیمه بدنه وسائط نقلیه
 54. مزایده یک قطعه زمین مساحت 222.60متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 222.60متر
 55. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج حوزه استحفاظی استان فارس... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج حوزه استحفاظی استان فارس...
 56. مزایده آپارتمان پلاک ثبتی سی فرعی نوبت دوم / مزایده آپارتمان پلاک ثبتی سی فرعی نوبت دوم
 57. مزایده آپارتمان مساحت 129.93متر / مزایده آپارتمان مساحت 129.93متر
 58. مزایده 0.6 دانگ از ششدانگ مشاع گاراژ / مزایده 0.6 دانگ از ششدانگ مشاع گاراژ
 59. مناقصه تعمیرات اساسی ده دستگاه ترانسفورماتور... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات اساسی ده دستگاه ترانسفورماتور... نوبت دوم
 60. مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه CGS / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه حمل نصب و راه اندازی یک دستگاه CGS
 61. آگهی مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم
 62. فراخوان انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری / فراخوان, فراخوان انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری
 63. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالتی و ... / مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالتی و ...
 64. مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل .... / آگهی فراخوان ارزیابی توان انجام تعهدات و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای قطعه اول خط انتقال آب 1000 م چدن داکتیل ....
 65. ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان .... / آگهی ارزیابی کیفی,ارزیابی کیفی اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب شهرک گلستان ....
 66. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 900 م م چدن داکتیل از خروجی مخزن آب ... / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب 900 م م چدن داکتیل از خروجی مخزن آب ...
 67. مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای یکی از پروژه های آبرسانی به روستاهای استان مرکزی
 68. مناقصه واگذاری انجام خدمات آبرسانی سیار ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری انجام خدمات آبرسانی سیار ...
 69. مزایده املاک موروثی نوبت اول / مزایده املاک موروثی نوبت اول
 70. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1385 / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس مدل 1385
 71. مزایده کامیون بنز باری چوبی 608 مدل 73 برنگ سبز / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده کامیون بنز باری چوبی 608 مدل 73 برنگ سبز
 72. مناقصه برکناری سیستم روشنایی موجود انبار کالا.... / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه برکناری سیستم روشنایی موجود انبار کالا....
 73. مزایده فروش یخچال تاپیک و فریزر صندوقی چهار سبدی / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال تاپیک و فریزر صندوقی چهار سبدی
 74. مزایده ملک فاقد سند رسمی نوبت اول / مزایده ملک فاقد سند رسمی نوبت اول
 75. مزایده دو قطعه زمین و منزل مسکونی نوبت دوم / مزایده دو قطعه زمین و منزل مسکونی نوبت دوم
 76. فراخوان مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع برق / فراخوان مناقصه, مناقصه نسبت به واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه توزیع برق
 77. مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 SD / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودروی سواری پژو 206 SD
 78. مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی مساحت 500متر / مزایده یک قطعه زمین غیر مزروعی مساحت 500متر
 79. مزایده ملک به مساحت 371متر نوبت اول / مزایده ملک به مساحت 371متر نوبت اول
 80. مزایده واحدهای مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده واحدهای مسکونی اموال غیرمنقول نوبت اول
 81. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 82. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش گیلان / مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش شش گیلان
 83. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده گیلان / مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش چهارده گیلان
 84. مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 4 هزار متر
 85. مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی / مزایده 4 دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی دو فرعی
 86. مزایده ششدانگ زمین بخش یک شاهرود / مزایده ششدانگ زمین بخش یک شاهرود
 87. مزایده یخچال فریزر / مزایده یخچال فریزر
 88. مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا / مزایده یک قطعه زمین بخش نه ثبت نکا
 89. مزایده یک قطعه زمین دارای سند مالکیت و یک دستگاه خودروی سواری تیبا / مزایده یک قطعه زمین دارای سند مالکیت و یک دستگاه خودروی سواری تیبا
 90. مزایده 24.5 پشته باغ میمی بخش دو قوچان / مزایده 24.5 پشته باغ میمی بخش دو قوچان
 91. مزایده فریزر صندوقی و ... نوبت دوم / مزایده فریزر صندوقی و ... نوبت دوم
 92. مزایده فروش امتیاز معدن / آگهی مزایده ,مزایده فروش امتیاز معدن
 93. مزایده ملک به مساحت اعیان 135.36متر / مزایده ملک به مساحت اعیان 135.36متر
 94. مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 360متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت عرصه 360متر
 95. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 425متر / مزایده یک قطعه زمین به مساحت 425متر
 96. مزایده یک دستگاه پرس / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک دستگاه پرس
 97. مزایده یخچال ایستاده و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یخچال ایستاده و ...
 98. مناقصه پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پیمانکار آنکال کلید در دست امورهای برق روشنایی
 99. مزایده ملک پلاک ثبتی مشتمل بر مساحت 415.27متر / مزایده ملک پلاک ثبتی مشتمل بر مساحت 415.27متر
 100. مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 119.60متر / مزایده زمین با بنای احداثی مساحت 119.60متر
 101. مزایده ششدانگ خانه و محوطه 115.96مترمربع / مزایده ششدانگ خانه و محوطه 115.96مترمربع
 102. مزایده 4500 دست بلوز شلوار بچه گانه / مزایده , مزایده 4500 دست بلوز شلوار بچه گانه
 103. مناقصه اجرای یک لایه آسفالت سرد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای یک لایه آسفالت سرد نوبت اول
 104. مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت سراب نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی, مناقصه عملیات امور جاری انبار نفت سراب نوبت دوم
 105. فراخوان روکش اسفالت شهر ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان روکش اسفالت شهر ...نوبت دوم
 106. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دوست متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت دوست متر
 107. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم بخش دو اردبیل / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی طبقه دوم بخش دو اردبیل
 108. مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی واقع در شرق تهران / مزایده,مزایده واگذاری بخشهای مختلف ورزشی واقع در شرق تهران
 109. مزایده پلاک ثبتی شماره 2783 فرعی از یک اصلی / مزایده پلاک ثبتی شماره 2783 فرعی از یک اصلی
 110. مزایده منزل مسکونی به مساحت 440.77متر / مزایده منزل مسکونی به مساحت 440.77متر
 111. مزایده واگذاری غرف 96.5.26 / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرف 96.5.26
 112. تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز نوبت دوم / آگهی تجدیدمناقصه , تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و گسترش قسمتی از فضای سبز نوبت دوم
 113. مزایده اموال منقول مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر / مزایده اموال منقول مسکونی مساحت اعیان هشتاد متر
 114. مناقصه نگهداری سایت های همراه اول استان اردبیل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری سایت های همراه اول استان اردبیل
 115. مناقصه واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات خاک برداری و استحصال، بارگیری و حمل مصالح ماسه شسته
 116. فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر / فراخوان , فراخوان احداث ساختمان تجاری مسکن مهر بوشهر نوبت اول
 117. مزایده ششدانگ یک کارخانه سنگبری و دستگاه ها و ماشین آلات / آگهی مزایده، مزایده ششدانگ یک کارخانه سنگبری و دستگاه ها و ماشین آلات
 118. مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب شیلات ماهیان سردابی / مزایده 4 دانگ مشاع از یکباب شیلات ماهیان سردابی
 119. مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت دوم / مزایده یک قطعه زمین زراعی خشکه زاری نوبت دوم
 120. مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی دامداری مزروعی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری املاک کاربری مسکونی صنعتی دامداری مزروعی نوبت دوم
 121. مزایده اماکن ورزشی استان گلستان / آگهی مزایده، مزایده اماکن ورزشی استان گلستان
 122. مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان سیدالشهدا / مناقصه واگذاری امور مربوط به طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران بیمارستان سیدالشهدا
 123. مزایده1500 عدد دسته سیم / مزایده1500 عدد دسته سیم
 124. مناقصه انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , انجام کلیه امور بهره برداری و خدمات گاز شهری ...
 125. آگهی مزایده فروش سهام / آگهی مزایده فروش سهام
 126. استعلام قوطی و صفحه پلیت و نبش و فنس / استعلام قوطی و صفحه پلیت و نبش و فنس
 127. مناقصه خرید دو دستگاه مبدل... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه مبدل... نوبت دوم
 128. استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس / استعلام دستگاه ویدئو کنفرانس
 129. استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس / استعلام سیستم صوتی و تصویری کنفرانس
 130. استعلام هارد دیسک / استعلام هارد دیسک
 131. استعلام سانترال مرکزی / استعلام, استعلام سانترال مرکزی
 132. استعلام سرویس نگه داری سیستم سرمایشی و گرمایش / استعلام, استعلام سرویس نگه داری سیستم سرمایشی و گرمایش
 133. استعلام امور تاسیساتی / استعلام امور تاسیساتی
 134. استعلام لب تاپ / استعلام, استعلام لب تاپ
 135. استعلام یک دستگاه اسکنر / استعلام ,استعلام یک دستگاه اسکنر
 136. استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ... / استعلام , استعلام ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک ...
 137. استعلام پرینتر HP 5225N / استعلام , استعلام پرینتر HP 5225N
 138. استعلام میز کنفرانس / استعلام, استعلام میز کنفرانس
 139. استعلام تجهیزات blade storage / استعلام, استعلام تجهیزات blade storage
 140. استعلام تهیه گازوئیل / استعلام ,استعلام تهیه گازوئیل
 141. استعلام تهیه لوازم التحریر / استعلام ,استعلام تهیه لوازم التحریر
 142. استعلام پاک کن نوع مرغوب... / استعلام، استعلام پاک کن نوع مرغوب...
 143. استعلام تهیه کاغذ a4 با برش لیزری / استعلام، استعلام تهیه کاغذ a4 با برش لیزری
 144. استعلام تهیه اقلام کامپیوتر / استعلام، استعلام تهیه اقلام کامپیوتر
 145. استعلام تهیه صندلی ثابت / استعلام, استعلام تهیه صندلی ثابت
 146. استعلام شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام , استعلام شارژ کپسول آتش نشانی
 147. مزایده یکباب مغازه -نوبت دوم / مزایده , مزایده یکباب مغازه - نوبت دوم
 148. استعلام لوازم تاسیسات / استعلام ، لوازم تاسیسات
 149. استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلوولت / استعلام اجرای کابلی خط 20 کیلوولت
 150. استعلام خرید کابل آلومینیومی 35+3*70 / استعلام ,استعلام خرید کابل آلومینیومی 35+3*70
 151. استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی / استعلام ,استعلام خرید اتصالات پلی اتیلن و اجرای لوله کشی
 152. استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام .... / استعلام , استعلام تهیه و نصب ایزوگام پشت بام ....
 153. استعلام دو دستگاه کولر گازی 12000 lg ... / استعلام , استعلام دو دستگاه کولر گازی 12000 lg ...
 154. استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس ... / استعلام تعمیر و سرویس مانیتور خودرو بنز آکتروس ...
 155. استعلام تهیه و نصب کمد میز فایل و... / استعلام تهیه و نصب کمد میز فایل و...
 156. مزایده واگذاری تعدادی از املاک بصورت نقد نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از املاک بصورت نقد نوبت دوم
/ 0 نظر / 16 بازدید