اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.7.21

 1. فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی نوبت دوم / فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی نوبت دوم
 2. مزایده یخچال - دستگاه فریزر ... / مزایده، مزایده یخچال - دستگاه فریزر .....
 3. مزایده نسبت به فروش تجهیزات سردخانه 400 تنی / مزایده نسبت به فروش تجهیزات سردخانه 400 تنی
 4. مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود در شهر رامسر / مزایده , مزایده بهره برداری از اماکن جانبی خود در شهر رامسر
 5. مزایده 7 سهم مشاع از 540 سهم مشاع زمین مزروعی / مزایده ,مزایده 7 سهم مشاع از 540 سهم مشاع زمین مزروعی
 6. فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ... / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ...
 7. مناقصه خریداری انواع لوله پلی اتیلن فاضلابی ... / آگهی مناقصه عمومی , فراخوان تامین , حمل و باراندازی لوله های پلی اتیلن ...
 8. مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات- نوبت دوم
 9. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه نوبت دوم
 10. مزایده فروش ضایعات مستمر از قبیل انواع بشکه های مستعمل درب و ته بشکه و ... / مزایده, مزایده فروش ضایعات مستمر از قبیل انواع بشکه های مستعمل درب و ته بشکه و ...
 11. مزایده فروش اقلام غیرمستمر از قبیل انواع لوازم اداری ضایعاتی و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام غیرمستمر از قبیل انواع لوازم اداری ضایعاتی و ...
 12. مناقصه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و کوبش / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات خاکبرداری، خاکریزی، تسطیح و کوبش
 13. مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ... / فراخوان مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام ضایعاتی و مازاد بر نیاز شامل نقشه کشی و ...
 14. مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ... / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ...
 15. تجدید مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید کشوری تجدید 96.5.21 / تجدید آگـهـی مزایـده عمومی,مزایده بهره برداری از یکباب زمین تنیس بانوان و متعلقات آن در مجموعه ورزشی شهید کشوری تجدید 96.5.21
 16. مزایده فروش 12161 کیلوگرم سیم رانژه و 1355 کیلوگرم انواع کابل 96.5.21 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش 12161 کیلوگرم سیم رانژه و 1355 کیلوگرم انواع کابل 96.5.21
 17. مزایده یک دانگ و 889.5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده یک دانگ و 889.5 هزارم یک دانگ مشاع از آپارتمان
 18. مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن 96.5.21 / آگهی مزایده عمومی , مزایده میزان 55 هزار متریک تن کنسانتره سنگ آهن نوبت اول 96.5.21
 19. فراخوان اجرای عملیات ساخت فونداسیون / آگهی فراخوان اجرای عملیات ساخت فونداسیون ... نوبت اول
 20. فراخوان تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید / فراخوان , فراخوان تعمیر و اورهال کامل پمپ های سانتریفوژ ضد اسید
 21. فراخوان فروش محصولات جگانبی و اقلام ضایعاتی / فراخوان , فراخوان فروش محصولات جگانبی و اقلام ضایعاتی
 22. مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای دیوار چینی ، جدول کاری و آسفالت کاری خرید فیلترهای هواساز سالن رنگ / مناقصه , مناقصه اجرای دیوار چینی ، جدول کاری و آسفالت کاری خرید فیلترهای هواساز سالن رنگ
 24. فراخوان طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک / فراخوان , فراخوان طرح گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک
 25. مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه پردازش مجدد اطلاعات لرزه ای سه بعدی میدان گازی نوبت دوم
 26. مزایده تعداد 360.000 عدد خشت / مزایده,مزایده تعداد 360.000 عدد خشت
 27. فراخوان خرید کمپرسور هوا 96.5.21 / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان خرید کمپرسور هوا 96.5.21 نوبت اول
 28. مناقصه جمع آوری و فروش کارتن- پلاستیک و ... ضایعاتی / مناقصه جمع آوری و فروش کارتن- پلاستیک و ... ضایعاتی
 29. مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1707 فرعی / مزایده,مزایده 2.25 دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 1707 فرعی
 30. مناقصه اجرای آسفالت 21000 متر مربع معابر اصلی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای آسفالت 21000 متر مربع معابر اصلی
 31. مناقصه تهیه و تامین کامیون های حمل کالا ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و تامین کامیون های حمل کالا ... نوبت دوم
 32. مزایده یک دستگاه خودرو مکانیزه حمل زباله / مزایده یک دستگاه خودرو مکانیزه حمل زباله
 33. مناقصه تولید، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تولید، حمل و پخش آسفالت معابر سطح شهر- نوبت دوم
 34. مناقصه اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی شهر شمس آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه کانال دفع آبهای سطحی شهر شمس آباد
 35. مناقصه اجرای پروژه تکمیل بزرگ شهر شمس آباد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه تکمیل بزرگ شهر شمس آباد
 36. مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری نوبت سوم / مناقصه طراحی، چاپ، نصب و نگهداری، جمع آوری و تعمیر پرتابلهای شهری نوبت سوم
 37. مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی قابل نصب برروی خودرو بنز 911 / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات آتش نشانی قابل نصب برروی خودرو بنز 911
 38. مزایده 140 شاخه میلگرد سایز 16 میلی متر / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده 140 شاخه میلگرد سایز 16 میلی متر
 39. مزایده عمومی بهره برداری جایگاه CNG هلانیه جوانرود... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی ,مزایده عمومی بهره برداری جایگاه CNG هلانیه جوانرود... نوبت دوم
 40. مزایده تراکتور بیل لودر بهکو / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده تراکتور بیل لودر بهکو
 41. فروش 50 قلم اموال شامل کاشی بورینگر ، صفحه سه سوراخه چکش 120 .... - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , فروش 50 قلم اموال شامل کاشی بورینگر ، صفحه سه سوراخه چکش 120 .... - نوبت دوم
 42. فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان تعمیرات اساسی یک دستگاه ماشین چند منظوره 3059، یک دستگاه درزین چرثقیلدار 628...
 43. آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه واگذاری امور خدماتی به صورت حجمی
 44. فراخوان خرید و نصب 9 قطعه پانل های لاستیکی هم سطح سازی... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان خرید و نصب 9 قطعه پانل های لاستیکی هم سطح سازی...
 45. فراخوان احداث دیوار نگهبان و زهکش بلاک زیراب الی قائمشهر / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , فراخوان احداث دیوار نگهبان و زهکش بلاک زیراب الی قائمشهر
 46. تجدید مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ... / مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجاره کمپرسی ده تن جهت حمل نخاله و ضایعات ...
 47. فراخوان دعوت از سرمایه گذاران / فراخوان دعوت از سرمایه گذاران
 48. آگهی تجدید مناقصه روکش آسفالت کنارگذر / آگهی تجدید مناقصه روکش آسفالت کنارگذر
 49. آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه احداث مرکز کودکان استثنایی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران پروژه احداث مرکز کودکان استثنایی
 50. مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 128.145متر طبقه پنجم / مزایده,مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 128.145متر طبقه پنجم
 51. مزایده واگذاری پارک جنگلی منطقه آزاد مهر - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری پارک جنگلی منطقه آزاد مهر - نوبت دوم
 52. مزایده یک واحد آپارتمان مساحت کل 64.85متر / مزایده,مزایده یک واحد آپارتمان مساحت کل 64.85متر
 53. مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تامین خدمات مهمانپذیری
 54. مزایده ملک کشاورزی فاقد سند رسمی مرحله اول / مزایده,مزایده ملک کشاورزی فاقد سند رسمی مرحله اول
 55. مزایده ساختمان به مساحت هفتاد متر نوبت اول / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت هفتاد متر نوبت اول
 56. مزایده دستگاه بخار و... / آگهی مزایده ,مزایده دستگاه بخار و...
 57. مزایده آپارتمان مسکونی مازاد 137.34متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مازاد 137.34متر
 58. مزایده اجاره یک باب ساختمان با کاربری آموزشی - مهدکودک / مزایده اجاره یک باب ساختمان با کاربری آموزشی - مهدکودک
 59. آگهی جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت موقوفات / آگهی جذب سرمایه گذار, آگهی جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت موقوفات
 60. حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری کالا و وسایط نقلیه دریایی و زمینی
 61. مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری نوبت دوم اصلاحیه / مزایده,مزایده واگذاری 172 قطعه ویلایی شهری از اراضی 350 هکتاری نوبت دوم اصلاحیه
 62. مزایده مقدار 251 تن قیر سهمیه ای / مزایده ، مزایده مقدار 251 تن قیر سهمیه ای
 63. مناقصه عمومی احداث دیوار حائل در محدوده سطح منطقه.... / مناقصه, مناقصه عمومی احداث دیوار حائل در محدوده سطح منطقه....
 64. مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید مصالح بازارچه کوی ملت بلوار شهید صبحی جهت سامان دهی دستفروشان نوبت دوم
 65. فراخوان مزایده فروش 68 فقره از پرونده های مازاد / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش 68 فقره از پرونده های مازاد
 66. مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله ... نوبت دوم / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی عملیات نظافت معابر ، جمع آوری و حمل زباله ... نوبت دوم
 67. مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه ایجاد و توسعه شبکه معابر شهری
 68. تجدید مناقصه خرید تعداد 300 شاخه لوله بتنی مسلح فاضلابی / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید تعداد 300 شاخه لوله بتنی مسلح فاضلابی
 69. مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع و سرو دو وعده غذا- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات تهیه، طبخ و توزیع و سرو دو وعده غذا - نوبت دوم
 70. مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری شهرداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری حجمی کلیه امور فضای سبز و خدمات شهری شهرداری
 71. مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 72. مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات فنی و غیرفنی مورد نیاز خدمات پشتیبانی
 73. مناقصه انجام خدمات اداری و حراست / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات اداری و حراست
 74. تجدید مرتبه اول مناقصه خرید تعداد 6 عدد شیر کنترل و 3 عدد شیر on-off ...نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مرتبه اول مناقصه خرید تعداد 6 عدد شیر کنترل و 3 عدد شیر on-off ...نوبت دوم
 75. ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال سالن نمایشگاه...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی، ارزیابی کیفی تامین مالی، طراحی، ساخت، اجاره و انتقال سالن نمایشگاه...نوبت دوم
 76. مزایده اپارتمان به مساحت 96.27مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت 96.27مترمربع نوبت اول
 77. مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده اپارتمان به مساحت هشتاد مترمربع نوبت دوم
 78. مزایده فروش 135 جفت کفش اسپرت ورزشی / مزایده,مزایده فروش 137 جفت کفش اسپرت ورزشی
 79. مزایده خانه مساحت 120.76متر نوبت اول / مزایده,مزایده خانه مساحت 120.76متر نوبت اول
 80. مزایده مغازه مساحت داخلی 19.70متر / مزایده,مزایده مغازه مساحت داخلی 19.70متر
 81. تجدید مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویس های اداری ...نوبت دوم
 82. مزایده فروش کولر گازی سرد و گرم و ... / مزایده,مزایده فروش کولر گازی سرد و گرم و ...
 83. مزایده ششدانگ پلاک 107695 اصلی بخش 5 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 107695 اصلی بخش 5 ارومیه
 84. مناقصه پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری / مناقصه,مناقصه پروژه جانمایی ، طراحی و تهیه نقشه های معماری
 85. مزایده فروش شیر مخطو اهرمی ظرفشویی و ... / مزایده,مزایده فروش شیر مخطو اهرمی ظرفشویی و ...
 86. مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ ساختمان بخش 22 ارومیه
 87. اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران
 88. مزایده دستگاه یخچال فریزر... / مزایده , مزایده دستگاه یخچال فریزر... نوبت اول
 89. مزایده 11.43 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 11.43 سهم از یکصد سهم سهام پلاک ثبتی
 90. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 105.36متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی دو خوابه 105.36متر
 91. فراخوان خرید 5 ردیف گریس صنعتی / فراخوان , فراخوان خرید 5 ردیف گریس صنعتی
 92. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانها / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات مورد نیاز امور مهندسی و طراحی و طرح احداث بیمارستانها
 93. مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کفی جراثقالدار 16 تن / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه و تامین 4 دستگاه کامیون کفی جراثقالدار 16 تن
 94. مناقصه احداث بخش روانپزشکی بیمارستان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث بخش روانپزشکی بیمارستان - نوبت دوم
 95. مزایده فروش قالب بتن / مزایده فروش قالب بتن
 96. مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی / مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات اساسی و نماسازی
 97. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد / مزایده عمومی, مزایده تعداد یک دستگاه خودرو وانت زامیاد
 98. مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه 96.5.21 / مزایده,مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه 96.5.21
 99. مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر / مناقصه,مناقصه پروژه ارزیابی ریسک خطر
 100. مزایده چهارصد و چهل تن شکر سفید / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده چهارصد و چهل تن شکر سفید
 101. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس
 102. مزایده فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج / آگهی فراخوان عمومی,مزایده فروش امتیاز گواهی کشف معدن مس قره آغاج
 103. مزایده فروش ماشین آلات سنگین و سبک / مزایده ، مزایده فروش ماشین آلات سنگین و سبک
 104. مزایده فروش مجموعه اراضی و باغات به مساحت 300 هکتار / مزایده,مزایده فروش مجموعه اراضی و باغات به مساحت 300 هکتار
 105. مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده گوشت و .... / آگهی مزایده , مزایده واگذاری حق بهره برداری موقت از اماکن عرضه خرده گوشت و ....
 106. مزایده فروش باتری اسقاط و ... / مزایده , مزایده فروش باتری اسقاط و ...
 107. مزایده واگذاری شهربازی پارک کیو / آگهی مزایده , مزایده واگذاری شهربازی پارک کیو
 108. مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی راهسازی / مناقصه اجرای بخشی از عملیات اجرایی راهسازی
 109. مناقصه عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کنترل و مبارزه با جانوران مضر شهری ...
 110. مناقصه تامین غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای دانشجویی
 111. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده عمومی , مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 112. مناقصه انجام معاینات دوره ای پرسنل / آگهی مناقصه, مناقصه انجام معاینات دوره ای پرسنل
 113. مناقصه حمل بارهای درون شهری و پخش های مویرگی / مناقصه, مناقصه حمل بارهای درون شهری و پخش های مویرگی
 114. مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1393 / آگهی مزایده, مزایده یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1393
 115. تجدید مزایده جایگاه پمپ گاز CNG - نوبت دوم / مزایده , تجدید مزایده جایگاه پمپ گاز CNG - نوبت دوم
 116. فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر بدنه مخزن تجدید- نوبت دوم
 117. مناقصه خرید و اجرای قسمت سوم خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید و اجرای قسمت سوم خط انتقال فاضلاب- نوبت دوم
 118. مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی احداث سازه رسوبگیر کانال ...نوبت دوم
 119. فراخوان پیمانکاران خدمات شهری ...96.5.21 / فراخوان پیمانکاران خدمات شهری ...96.5.21
 120. مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری فضای سبز عرصه های مناطق پانزده گانه / آگهی مناقصه ,مناقصه حفظ ، حراست و نگهداری فضای سبز عرصه های مناطق پانزده گانه 96.5.21
 121. مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هفتم- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه هفتم- نوبت دوم
 122. مناقصه تامین قطعات میز دوار نشنال، قطعات یدکی تاب درایو MH و ...96.05.21 / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه تامین قطعات میز دوار نشنال، قطعات یدکی تاب درایو MH و ...96.05.21
 123. مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید غذای آماده جهت سلف دانشگاه
 124. مناقصه تهیه یا تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) تعداد 25 دستگاه الکتروموتور شناور و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه یا تولید، فروش و تحویل (شامل بارگیری، حمل و تخلیه) تعداد 25 دستگاه الکتروموتور شناور و ...
 125. فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات ابزار دقیق SPA... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله ای) , فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات ابزار دقیق SPA... نوبت اول
 126. مناقصه اجرای مس باره بلاست و رنگ آمیزی جداره بیرونی مخزن شماره 7 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، مناقصه اجرای مس باره بلاست و رنگ آمیزی جداره بیرونی مخزن شماره 7 نوبت دوم
 127. مزایده فروش زمین با پروانه تجاری مساحت 2349متر / مزایده,مزایده فروش زمین با پروانه تجاری مساحت 2349متر
 128. مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه هاس سطح جزیره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تهیه مصالح و اجرای عملیات بهسازی معابر و ابنیه هاس سطح جزیره
 129. مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه ترانزیت خارجی کالا از گمرکات کشور
 130. مزایده فروش 399 قطعه زمین عرصه 142862.53متر / مزایده,مزایده فروش 399 قطعه زمین عرصه 142862.53متر
 131. مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی - نوبت دوم
 132. فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان بهره برداری از رستوران ساحلی پارس
 133. مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین تگ بیجار و دلاوران / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات برداشت داده های لرزه نگاری سه بعدی میادین تگ بیجار و دلاوران
 134. مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن / مناقصه، مناقصه خرید 300.000 عدد قطعه پلی اتیلن
 135. مزایده فروش تعداد 22 رقبه املاک تملیکی / مزایده,مزایده فروش تعداد 22 رقبه املاک تملیکی
 136. مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف... / فراخوان عمومی، مزایده حدود 120 تن انواع الکتروموتورهای سه فاز و تک فاز در توان و ولتاژهای مختلف...
/ 0 نظر / 17 بازدید