مناقصه و مزایده گرد آوری شده در تاریخ 94/03/17 پارس نماد داده ها

 1. فرم استعلام بهاکنتاکتور HOMA / کنتاکتور HOMAفرم استعلام بها, فرم استعلام بها
 2. کپ الکتروموتور کمپرسور GA75فرم استعلام بها / فرم استعلام بها, فرم استعلام بهاکپ الکتروموتور کمپرسور GA75
 3. فرم استعلام بها بدنه پروانه ای کنترل ولو / فرم استعلام بها , فرم استعلام بها بدنه پروانه ای کنترل ولو
 4. فرم استعلام بها درام کششی/ درام متحرک / فرم استعلام بها,فرم استعلام بها درام کششی/ درام متحرک
 5. فرم استعلام بها ترانسفورماتور کاهنده سه فاز / فرم استعلام بها,فرم استعلام بها فرم استعلام بها ترانسفورماتور کاهنده سه فاز
 6. فرم استعلام بها کفپوش عایق / فرم استعلام بها,فرم استعلام بها کفپوش عایق
 7. فرم استعلام بها تغذیه کننده بلت فیلتر / فرم استعلام بها,فرم استعلام بها تغذیه کننده بلت فیلتر
 8. فرم استعلام بها ریل لغزشی میانی / فرم استعلام بها,فرم استعلام بها فرم استعلام بها ریل لغزشی میانی
 9. مناقصه خرید لوازم و تجهیزات جهت تصفیه خانه فاضلاب لجن / مناقصه خرید لوازم و تجهیزات جهت تصفیه خانه فاضلاب لجن
 10. مناقصه نصب و بهره برداری از سامانه های پایش کیفی لحظه ای آب / مناقصه, مناقصه نصب و بهره برداری از سامانه های پایش کیفی لحظه ای آب
 11. آگهی مناقصه خرید ۴۸۰ تن گلوله اسیا / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید ۴۸۰ تن گلوله اسیا
 12. مناقصه انجام عملیات موزاییک پیاده رو و سنگ جدول سطح شهر / دعوتنامه شرکت در مناقصه, مناقصه انجام عملیات موزاییک پیاده رو و سنگ جدول سطح شهر
 13. مناقصه عملیات مرمت زیرسازیی و آسفالت محل لوله گذاری... / مناقصه, مناقصه عملیات مرمت زیرسازیی و آسفالت محل لوله گذاری...
 14. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی پروژه هوشمندسازی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی پروژه هوشمندسازی
 15. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت همدان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت همدان...
 16. آگهی مناقصه واگذاری احداث ساختمان 2 طبقه دهیاری / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری احداث ساختمان 2 طبقه دهیاری
 17. آگهی مناقصه واگذاری احداث ساختمان دهیاری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری احداث ساختمان دهیاری
 18. مناقصه زیرسازی خیابان 16 متری پشت بیمارستان / مناقصه , مناقصه زیرسازی خیابان 16 متری پشت بیمارستان
 19. مناقصه پروژه ساختمان اداری / فراخوان اعلام امادگی مناقصه گران , مناقصه پروژه ساختمان اداری
 20. مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی معابر روستای ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه بهسازی و زیرسازی معابر روستای ...
 21. مناقصه اجرای پروژه نهر سنگی / مناقصه,اجرای پروژه نهر سنگی
 22. مناقصه احداث کانال آبرسانی / مناقصه , مناقصه احداث کانال آبرسانی
 23. تجدید مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهر میناب / آگهی تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی و فنی, مناقصه ایجاد ، توسعه و اصلاح معابر شهر میناب
 24. مناقصه تعیین استخراج واقعی معادن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعیین استخراج واقعی معادن
 25. مناقصه عملیات احداث حوضچه های خطوط انتقال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات احداث حوضچه های خطوط انتقال
 26. مناقصه عملیات احداث یک باب مخزن 100 متر مکعبی رودشور ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات احداث یک باب مخزن 100 متر مکعبی رودشور ...
 27. مناقصه اصلاح هندسی معبر اصلی شهر / آگهی فراخوان, مناقصه اصلاح هندسی معبر اصلی شهر
 28. مناقصه احداث قطعه اول راه روستایی کاشی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قطعه اول راه روستایی کاشی...
 29. مناقصه احداث سالن ورزشی هنگوییه / مناقصه , مناقصه احداث سالن ورزشی هنگوییه
 30. مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خیرآباد / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خیرآباد
 31. مناقصه تکمیل پل زیرگذر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پل زیرگذر روستا
 32. مناقصه جدولگذاری معابر به متراژ 950 متر طول / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدولگذاری معابر به متراژ 950 متر طول
 33. مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خمین / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خمین
 34. مناقصه محوطه سازی به متراژ 2200 مترمربع / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه محوطه سازی و جدولگذاری
 35. اصلاحیه / اصلاحیه
 36. فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث ساختمان آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,فراخوان عمومی احداث ساختمان آتش نشانی
 37. مناقصه جدول گذاری معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدول گذاری معابر روستا
 38. مناقصه اجرای 10800 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای 10800 متر شبکه پلی اتیلن
 39. مناقصه شبکه گازرسانی شهرک صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه شبکه گازرسانی شهرک صنعتی
 40. مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خمین / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای شبکه روشنایی شهرک صنعتی خمین
 41. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا
 42. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 43. مناقصه گاز رسانی به روستای هبران / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه گاز رسانی به روستای هبران
 44. مناقصه خرید لوله / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله
 45. مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان غذایی کارکنان مرکز انتقال...
 46. مناقصه پیمان حجمی انبار مرکزی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پیمان حجمی انبار مرکزی
 47. مناقصه محوطه سازی و دیوارکشی / آگهی مناقصه ,مناقصه محوطه سازی و دیوارکشی
 48. مناقصه واگذاری اجرای پروژه تکمیل ساختمان شهرداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری اجرای پروژه تکمیل ساختمان شهرداری
 49. فراخوان واگذاری خدمات پشتیبانی / فراخوان,فراخوان واگذاری خدمات پشتیبانی
 50. مناقصه امور خدمات شهری، جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز / مناقصه امور خدمات شهری، جمع آوری زباله، رفت و روب و ایجاد فضای سبز
 51. مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی فیلتراسیون حذف آهن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه، حمل، نصب و راه اندازی فیلتراسیون حذف آهن
 52. مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی
 53. مناقصه خرید لاستیک سد لاستیکی و لوازم متعلقه مربوط به نصب آن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لاستیک سد لاستیکی و لوازم متعلقه مربوط به نصب آن
 54. مناقصه انجام بخشی از امور ترافیک / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان,مناقصه انجام بخشی از امور ترافیک
 55. مناقصه آموزش نیروهای گاز استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه آموزش نیروهای گاز استان
 56. مناقصه جهت اجرای مسلح منطقه پارکینگ / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جهت اجرای مسلح منطقه پارکینگ
 57. مناقصه اجرای کانال سنگی خیابان تندگویان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال سنگی خیابان تندگویان
 58. فراخوان جهت خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه جهت خط تغذیه و شبکه توزیع گاز روستاها
 59. مناقصه اجرا و تکمیل ساختمان استادسرا به متراژ 5365 مترمربع / آگهی مناقصه , مناقصه اجرا و تکمیل ساختمان استادسرا به متراژ 5365 مترمربع
 60. آگهی مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک اندیشه / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز شهرک اندیشه
 61. تجدید مناقصه خرید تجهیزات ارشیو الکترونیکی پرینتر , اسکنر , سرور و روتر / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید تجهیزات ارشیو الکترونیکی پرینتر , اسکنر , سرور و روتر
 62. مناقصه عمومی دو مرحله ای ایجاد نمازخانه و سرویس بهداشتی و سپتیک تانک / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای ایجاد نمازخانه و سرویس بهداشتی و سپتیک تانک
 63. دعوتنامه اجرای خطوط تغذیه / دعوتنامه,دعوتنامه اجرای خطوط تغذیه
 64. مناقصه اجرای آسفالت سطح شهر خرم آباد / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت سطح شهر خرم آباد
 65. مناقصه اجرای عملیات پیاده روسازی / مناقصه,اجرای عملیات پیاده روسازی
 66. استعلام سیستم M1000 / استعلام سیستم M1000
 67. استعلام اجرای طرح برق رسانی / استعلام,استعلام اجرای طرح برق رسانی
 68. تجدید استعلام WIS- L2416S / تجدید استعلام,تجدید استعلام WIS- L2416S
 69. مناقصه خرید و تحویل 2 دستگاه قایق نجات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و تحویل 2 دستگاه قایق نجات
 70. آگهی مناقصه عمومی تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی لشت نشاء / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیرات مرکز بهداشتی درمانی لشت نشاء
 71. مناقصه ساخت و نصب 30000 انشعاب پلی اتیلن / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساخت و نصب 30000 انشعاب پلی اتیلن
 72. مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
 73. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل جهت امورات اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل جهت امورات اداری
 74. مناقصه تکمیل تاسیسات آب برج 2 رشت / مناقصه,مناقصه تکمیل تاسیسات آب برج 2 رشت
 75. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات پیاده رو ساز ی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات پیاده رو ساز ی
 76. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / تجدید مناقصه , مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 77. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 78. مناقصه حفاظت و حراست از اماکن , اموال و تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه حفاظت و حراست از اماکن , اموال و تاسیسات
 79. مناقصه تهیه و نصب ده دستگاه دوربین ثبت سرعت / مناقصه عمومی , مناقصه تهیه و نصب ده دستگاه دوربین ثبت سرعت
 80. تجدید مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری / تجدید مناقصه ,مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری
 81. مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه متوسط و فشار ضعیف / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه متوسط و فشار ضعیف
 82. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی...
 83. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی...
 84. آگهی مناقصه برقرسانی مجتمع چله گیلانغرب / آگهی مناقصه ,مناقصه برقرسانی مجتمع چله گیلانغرب
 85. فراخوان انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری،
 86. مناقصه انجام بارگیری و حمل و نقل مواد شیمیایی (اسید سولفوریک و سود مایع) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام بارگیری و حمل و نقل مواد شیمیایی (اسید سولفوریک و سود مایع)
 87. مناقصه تصویربرداری ( اسکن ) از اسناد و مدارک کاغذی موجود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تصویربرداری ( اسکن ) از اسناد و مدارک کاغذی موجود
 88. مناقصه خرید مقداری لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله چدن داکتیل
 89. مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ( مالی ) کنترلی و نظارتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ( مالی ) کنترلی و نظارتی
 90. فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع روستاها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع روستاها
 91. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 22 کیلومتر شبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 22 کیلومتر شبکه توزیع
 92. مناقصه تجهیز چاههای استان / مناقصه , مناقصه تجهیز چاههای استان
 93. فراخوان مرمت و احیاء مدرسه حیاتیه / فراخوان ,فراخوان مرمت و احیاء مدرسه حیاتیه
 94. مناقصه اجرای فنداسیون چراغهای ورودی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فنداسیون چراغهای ورودی
 95. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
 96. فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 800 انشعاب پلی اتیلن / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ,فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 800 انشعاب پلی اتیلن
 97. فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 800 انشعاب پلی اتیلن / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ,فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 800 انشعاب پلی اتیلن
 98. آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران اصلاح شبکه فاضلاب / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ,آگهی واگذاری اصلاح شبکه فاضلاب شهر
 99. مناقصه نسبت به خرید و حمل 350 تن قی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به خرید و حمل 350 تن قی
 100. استعلام خرید کابل خودنگهدار 50*3 / استعلام,استعلام خرید کابل خودنگهدار 50*3
 101. استعلام خرید میله ارت و مهار / استعلام,استعلام خرید میله ارت و مهار
 102. استعلام خرید قفل آویز 60 / استعلام,استعلام خرید قفل آویز 60
 103. استعلام احداث 1620 متر خط نفوذی / استعلام,استعلام احداث 1620 متر خط نفوذی
 104. استعلام خرید پوتین ایمنی و برقکاری / استعلام,استعلام خرید پوتین ایمنی و برقکاری
 105. استعلام خرید کنتور سه فاز / استعلام,استعلام خرید کنتور سه فاز
 106. استعلام اینورتر 2000 وات مستقل از شبکه جهت سیستم خورشیدی / استعلام,استعلام اینورتر 2000 وات مستقل از شبکه جهت سیستم خورشیدی
 107. مناقصه آبفای شهرک ... / آگهی مناقصه ,مناقصه آبفای شهرک ...
 108. آگهی مناقصه واگذاری خط کشی طولی خیابان های اصلی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خط کشی طولی خیابان های اصلی
 109. مناقصه انجام صورتحسابگری مشترکین تحت پوشش .. / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام صورتحسابگری مشترکین تحت پوشش
 110. مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 20 تن هیدرولیکی، تلسکوپی پشت کامیونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید یکدستگاه جرثقیل 20 تن هیدرولیکی، تلسکوپی پشت کامیونی
 111. اصلاحیه / اصلاحیه
 112. تجدید مناقصه دو دستگاه الکتروموتور / تجدید مناقصه , مناقصه دو دستگاه الکتروموتور
 113. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 70 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 70 ...
 114. مناقصه سه قلم سنسور لرزش / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه سه قلم سنسور لرزش
 115. مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت
 116. استعلام خرید و نصب دیوارپوش / استعلام,استعلام خرید و نصب دیوارپوش
 117. مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و نگهداری فضای سبز 18 / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات و نظافت و نگهداری فضای سبز 18
 118. مناقصه دمونتاژ کانال دود موجود با ساخت و مونتاژ و نصب کانال دود جدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه دمونتاژ کانال دود موجود با ساخت و مونتاژ و نصب کانال دود جدید
 119. مناقصه -لوله گذاری شبکه پلی اتیلن به اقطار 63 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی,مناقصه -لوله گذاری شبکه پلی اتیلن به اقطار 63
 120. مناقصه تکمیل راهدارخانه / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل راهدارخانه
 121. فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های مدیریت شهری / فراخوان عمومی ,فراخوان عمومی سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های مدیریت شهری
 122. مناقصه خرید قطعات و پره های گایدون واحدهای گازی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات و پره های گایدون واحدهای گازی
 123. استعلام بهای یک دستگاه سرور HP / استعلام بها,استعلام بهای یک دستگاه سرور HP
 124. استعلام بهای تکمیل، اصلاح و رفع خرابی خط انتقال پلی اتیلن، حوضچه شیرآلات / استعلام بها,استعلام بهای تکمیل، اصلاح و رفع خرابی خط انتقال پلی اتیلن، حوضچه شیرآلات
 125. استعلام پوکه معدنی / استعلام پوکه معدنی
 126. استعلام امامزاده شاه رستم علی آباد / استعلام,امامزاده شاه رستم علی آباد
 127. استعلام سرامیک 30*60 یزد سفید 150 متر مربع / استعلام , استعلام سرامیک 30*60 یزد سفید 150 متر مربع
 128. استعلام سنگ / استعلام , استعلام سنگ
 129. استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 متری / استعلام, استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ 6 متری
 130. استعلام میلگرد 14 آجدار 245 شاخه ماسه شسته 150 تن / استعلام , استعلام میلگرد 14 آجدار 245 شاخه ماسه شسته 150 تن
 131. استعلام اسکنر / تلفکس / تلفن / استعلام , استعلام اسکنر / تلفکس / تلفن
 132. استعلام امامزاده محمد بوان / استعلام, استعلام امامزاده محمد بوان
 133. استعلام حسینیه قمر بنی هاشم روستای حسین آباد / استعلام, استعلام حسینیه قمر بنی هاشم روستای حسین آباد
 134. استعلام مجتمع فرهنگی مذهبی جان نثاران امام حسین شهرک / استعلام, استعلام مجتمع فرهنگی مذهبی جان نثاران امام حسین شهرک
 135. استعلام مسجد میانه بالا جنجان / استعلام , استعلام مسجد میانه بالا جنجان
 136. مناقصه نسبت به خرید تابلو برق / ارزیابی کیفی ومناقصه , مناقصه نسبت به خرید تابلو برق
 137. استعلام مسجد سیدالشهدا دره همیانه علیا / استعلام , استعلام مسجد سیدالشهدا دره همیانه علیا
 138. استعلام مسجد سیدالشهدا دره همیانه علیا / استعلام , استعلام مسجد سیدالشهدا دره همیانه علیا
 139. استعلام آجر سه گل کوار 30 تن ماسه / استعلام , استعلام آجر سه گل کوار 30 تن ماسه
 140. استعلام خرید تابلو علائم راهنمایی / استعلام, استعلام خرید تابلو علائم راهنمایی
 141. استعلام میل ورزش زورخانه ای / استعلام, استعلام میل ورزش زورخانه ای
 142. استعلام سرامیک / استعلام , استعلام سرامیک
 143. استعلام امام زاده موسی پیر پنهان / استعلام , استعلام امام زاده موسی پیر پنهان
 144. استعلام مسجد روستای جعفرآباد بیضا / استعلام, استعلام مسجد روستای جعفرآباد بیضا
 145. استعلام مجموع فرهنگی مذهبی هفتخوان / استعلام, استعلام مجموع فرهنگی مذهبی هفتخوان
 146. استعلام حسینیه سید الشهدا ع کوشک هزار بیضا / استعلام , استعلام حسینیه سید الشهدا ع کوشک هزار بیضا
 147. استعلام مسجد حضرت ولی عصر کوشک هزار / استعلام, استعلام مسجد حضرت ولی عصر کوشک هزار
 148. استعلام مسجد ابوالفضل شهرک کارمندی بیضا / استعلام, استعلام مسجد ابوالفضل شهرک کارمندی بیضا
 149. استعلام دوربین عکسبرداری دیجیتال / استعلام , استعلام دوربین عکسبرداری دیجیتال
 150. استعلام حسینیه روستای دوراه / استعلام, استعلام حسینیه روستای دوراه
 151. استعلام دفتر امام جمعه بیضا / استعلام, استعلام دفتر امام جمعه بیضا
 152. استعلام امامزاده شاه قیاس الدین تنگ خیاره / استعلام, استعلام امامزاده شاه قیاس الدین تنگ خیاره
 153. استعلام دفتر امام جمعه بیضا / استعلام, استعلام دفتر امام جمعه بیضا
 154. استعلام امامزاده / استعلام, استعلام امامزاده
 155. استعلام امامزاده میر احمد سپیدان / استعلام, استعلام امامزاده میر احمد سپیدان
 156. استعلام حسینیه الزهرا ع بیضا / استعلام, استعلام حسینیه الزهرا ع بیضا
 157. استعلام کولر اسپیلیت AUX18000 / استعلام ,استعلام کولر اسپیلیت AUX18000
 158. تجدید مناقصه بازرسی از معادن / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه بازرسی از معادن
 159. استعلام ایزوگام / استعلام ,استعلام استعلام ایزوگام
 160. استعلام پرینتر رنگی و سیاه و سفید / استعلام ,استعلام پرینتر رنگی و سیاه و سفید
 161. استعلام رایانه سرور / استعلام,استعلام رایانه سرور
 162. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن
 163. استعلام تابلو سافت استارتر / استعلام ,استعلام تابلو سافت استارتر
 164. استعلام اتصالات / استعلام ,استعلام استعلام اتصالات
 165. فراخوان به خرید تعداد یک دستگاه تست هیدرواستاتیک / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه به خرید تعداد یک دستگاه تست هیدرواستاتیک
 166. مناقصه اجرای عملیات ترمیم و تکمیل دیوار سبز پارک / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ترمیم و تکمیل دیوار سبز پارک
 167. مناقصه اجرای 45822 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 45822 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی
 168. مناقصه نصب 410 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 410 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن
 169. تجدید مناقصه خرید، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازی شش واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازی شش واحد ایستگاه حفاظت کاتدیک
 170. مناقصه خرید غذای برخی واحدهای تابعه / مناقصه , مناقصه خرید غذای برخی واحدهای تابعه
 171. مناقصه اجرای عملیات ساخت دیوار حائل ضلع غربی باغ جهان نما / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت دیوار حائل ضلع غربی باغ جهان نما
 172. مناقصه خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ فیدرهای 11و 20 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات و نصب سیستم مانیتورینگ فیدرهای 11و 20 کیلوولت
 173. مناقصه تعداد 46 نفر نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تعداد 46 نفر نیروی انسانی
 174. مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نصب و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس
 175. آگهی مناقصه نسبت به واگذاری بخش های نگهداری و توسعه فضای سبز و خدمات شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری بخشهای خدمات شهری و فضای سبز
 176. مناقصه اجرای 18276 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 18276 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی
 177. تجدید مناقصه انجام خدمات دالرحمه ( حمل , کفن و دفن احداث قبور / تجدید مناقصه , مناقصه انجام خدمات دالرحمه ( حمل , کفن و دفن احداث قبور
 178. مناقصه نسبت به واگذاری بخش نیروی انسانی و خدماتی و فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری بخش نیروی انسانی و خدماتی و فضای سبز
 179. مناقصه راه اندازی بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راه اندازی بیمارستان
 180. مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی
 181. مناقصه نصب ۱۵۵۰ فقره انشعاب در سطح گازرسانی / مناقصه نصب ۱۵۵۰ فقره انشعاب در سطح گازرسانی
 182. مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات / مناقصه , مناقصه خرید لوله فولادی و اتصالات
 183. مناقصه خدمات عمومی، اداری / مناقصه خدمات عمومی، اداری
 184. مناقصه اجرای عملیات بهسازی محور میامی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای و یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات بهسازی محور میامی...
 185. مناقصه استانداردسازی سیستم گرمایش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه استانداردسازی سیستم گرمایش
 186. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی منطقه / مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی منطقه
 187. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور خدمات نظافت و نگهداری فضاهای جدیدالاحداث
 188. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت
 189. مناقصه تعمیرات و لایروبی و رنگ آمیزی مخازن 3... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعمیرات و لایروبی و رنگ آمیزی مخازن 3...
 190. مناقصه خرید تجهیزات ترافیکی / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات
/ 0 نظر / 3 بازدید