اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.18 در سایت

 1. تجدید مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه انجام امور خدماتی
 2. مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری
 3. مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین، حمل و نصب فیلتراسیون مورد نیاز شبکه آبیاری تجدید نوبت دوم
 4. مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ، احداث استخر، ساختمان نگهبانی، حصارکشی ...تجدید نوبت دوم
 5. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و .... - نوبت دوم
 6. مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل (بارگیری، حمل و باراندازی) تجهیزات مکانیکال، تهیه شاسی، کوپله کردن پمپ ها تجدید نوبت دوم
 7. مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی قیرپاشی و پخش آسفالت معابر شهری تجدید مرحله دوم نوبت دوم
 8. مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تامین خدمات نیروی انسانی نوبت دوم
 9. آگهی تجدید دوم مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی / مناقصه, آگهی تجدید دوم مناقصه عمومی, مناقصه خرید 32 ردیف انواع معرف های گروه های خون اصلی
 10. مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت و تحویل تعداد 120.000 عدد کفشک ترمز چدنی نوبت دوم
 11. مناقصه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیر و نگهداری موتورخانه تاسیسات نوبت دوم
 12. مناقصه انواع اتصالات فلزی و پلی اتیلن آبرسانی / آگهی مناقصه , مناقصه انواع اتصالات فلزی و پلی اتیلن آبرسانی
 13. مناقصه تامین لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه , مناقصه تامین لوله پلی اتیلن
 14. مناقصه طبخ غذای دانشجویان / آگهی مناقصه , مناقصه طبخ غذای دانشجویان
 15. تجدید مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرایی تهیه و پخش دستی آسفالت نوبت دوم
 16. فراخوان برگزاری جشنواره بزرگ گردشگری / آگهی فراخوان , فراخوان برگزاری جشنواره بزرگ گردشگری
 17. فراخوان خرید لوله پلی اتیلن pe به قطر 160 میلی متر تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید ارزیابی کیفی , فراخوان خرید لوله پلی اتیلن pe به قطر 160 میلی متر تجدید نوبت دوم
 18. مناقصه احداث سد و تاسیسات / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه احداث سد و تاسیسات
 19. آگهی ارزیابی تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی ، آگهی تامین نیروی انسانی به منظور انجام امور خدماتی و پشتیبانی- نوبت دوم
 20. تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... نوبت دوم / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... نوبت دوم
 21. تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی تجدید، تجدید مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 22. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی ده دستگاه همودیالیز
 23. فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم / آگهی فراخوان شناسایی تامین کننده ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده ....نوبت دوم
 24. فراخوان تجدید مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق / فراخوان تجدید مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه عمومی پروژه خرید و نصب سیستم اعلان حریق
 25. مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop نوبت دوم / فراخوان مناقصه, مناقصه اجرای طراحی، خرید، نصب و راه اندازی سیستم DRY Slop نوبت دوم
 26. مناقصه تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه متریال و اجرای پوشش ضد حریق (Fire Proofing) ... نوبت دوم
 27. فراخوان خرید دستگاه ویسکومتر... / آگهی فراخوان , فراخوان خرید دستگاه ویسکومتر...
 28. آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه انتخاب پیمانکار تهیه و طبخ غذا
 29. تجدید فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان ... نوبت دوم / تجدید فراخوان تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری در سطح استان گلستان ... نوبت دوم
 30. فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم / اگهی فراخوان,فراخوان مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم
 31. مناقصه تامین خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات نگهداری و راهبری تاسیسات حرارتی...
 32. فراخوان جذب سرمایه گذار انجام طرح گردشگری مجتمع نوبت دوم / فراخوان عمومی , فراخوان جذب سرمایه گذار انجام طرح گردشگری مجتمع نوبت دوم
 33. مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی ماهر و نیمه ماهر
 34. مناقصه واگذاری خدمات عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری خدمات عمومی
 35. مناقصه تامین متریال ساخت و نصب سازه سوله سالن تریم پره / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین متریال ساخت و نصب سازه سوله سالن تریم پره
 36. مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی درمان برای کارکنان و خانواده های ایشان... تجدید- نوبت دوم
 37. مناقصه پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله تجدید / آگهی مناقصه, مناقصه پاکسازی عمومی و جمع آوری زباله تجدید
 38. مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان / آگهی مناقصه,مناقصه تامین مواد اولیه، طبخ و تحویل غذای کارکنان
 39. مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم 96/7/18 / تجدید آگهی عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه خدمات راهبری، تعمیرات و نگهداری از تاسیسات و ... تجدید نوبت دوم 96/7/18
 40. مناقصه واگذاری حمل آب غیر شرب / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری حمل آب غیر شرب
 41. مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 12 نوع یراق آلات پلی آمید
 42. فراخوان مناقصه خرید 8000 کیلوگرم Topanol A / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 8000 کیلوگرم Topanol A
 43. مناقصه امور حفاظتی و مراقبتی از ساختمان و کلیه محدثات و تجهیزات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور حفاظتی و مراقبتی از ساختمان و کلیه محدثات و تجهیزات
 44. مناقصه لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر / آگهی مناقصه ,مناقصه لایروبی کانال دسترسی و احداث دیوار ساحلی بندر
 45. مناقصه خرید دستمال کاغذی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دستمال کاغذی
 46. فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری - نوبت دوم / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان ارائه خدمات مشاوره و نقشه برداری - نوبت دوم
 47. مناقصه نصب برج و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه های عمومی ، فراخوان مناقصه نصب برج و سیم کشی خط انتقال 230 کیلوولت نوبت دوم
 48. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری - مرحله نهایی / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری- مرحله نهایی
 49. مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویسهای صنعتی - نوبت دوم
 50. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای چاپ اقلام مطبوعاتی کارت بانکی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای ،آگهی مناقصه عمومی دو مرحله‌ای چاپ اقلام مطبوعاتی کارت بانکی
 51. مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 2526 عدد تسمه ارت گالوانیزه - نوبت دوم
 52. مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب تابلوهای سر درب بازارها
 53. مناقصه خرید لوازم یدکی BAFFLE PLATE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی BAFFLE PLATE
 54. فراخوان مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عملیات اجرای اصلاح شبکه توزیع آب - نوبت دوم
 55. تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه- نوبت دوم / مناقصه, تامین ماشین آلات سنگین و نیمه سنگین همراه با اپراتور و ریگر مربوطه- نوبت دوم
 56. تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور کمربند شمالی نوبت دوم
 57. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای روشنایی مسیرهای دسترسی سایت
 58. تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور- نوبت دوم / تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد GEF5 و بازدید RC ژنراتور- نوبت دوم
 59. فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه قطعه اول آبرسانی
 60. مناقصه خرید لوازم شبکه برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم شبکه برق - نوبت دوم
 61. تجدید مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه حفظ، نگهداری و ایجاد فضای سبز
 62. فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده , فراخوان بهسازی فضای داخلی و بیرونی کارگاه اوتیس نوبت دوم
 63. مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه، قرص کلر و کلرزن بشقابی / مناقصه, مناقصه شیرآلات آبرسانی، فلوتر مکانیکی ترانسفورماتور، لوله گالوانیزه، قرص کلر و کلرزن بشقابی
 64. مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی کارگری جهت حفظ و نگهداری فضای سبز و ...
 65. مناقصه تامین CRA TUBING / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه تامین CRA TUBING
 66. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خیابان ROD-E-R به طول حدود 4554 متر و عرض آسفالت ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای خیابان ROD-E-R به طول حدود 4554 متر و عرض آسفالت ...
 67. مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، حمل ، نصب و تعمیر و مرمت و حفاظ گاردریل و ایمن سازی سرحفاظ
 68. فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان واگذاری خرید 100 کیلومتر کابل 63 کیلوولت
 69. مناقصه خرید لوازم یدکی کنترل ولوهای بویلرهای واحدهای بخار مدل E-TYPE / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوازم یدکی کنترل ولوهای بویلرهای واحدهای بخار مدل E-TYPE
 70. مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت سوم / اگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل- نوبت سوم
 71. مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه قرارداد حجمی با شرکتهای خدماتی در حوزه های ماشین نویسی و ... نوبت دوم
 72. تجدید مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید و تجهیز یک دستگاه اتوبوس فرماندهی
 73. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ... / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات وابسته و ...
 74. مناقصه خرید بتن تقاطع غیرهمسطح / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید بتن تقاطع غیرهمسطح
 75. استعلام ورق 4 میل آجدار , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام , استعلام ورق 4 میل آجدار سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
 76. مناقصه coiled tubing reel / آگهی مناقصه ,مناقصه coiled tubing reel
 77. مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تجهیز و پشتیبانی سامانه هوشمند مدیریت الکترونیک... نوبت دوم
 78. مناقصه واگذاری آموزش شهروندی و راهبری کلینیکهای سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری آموزش شهروندی و راهبری کلینیکهای سطح منطقه
 79. تجدید فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران، تجدید فراخوان واگذاری خدمات نصب تجهیزات، تست و راه اندازی پست 63/20 کیلوولت GIS نوبت دوم
 80. استعلام کنترلر تشخیص چهره , سامانه ستاد / استعلام , استعلام کنترلر تشخیص چهره سامانه ستاد
 81. تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه تهیه و خرید ، حمل و نصب پکیج ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری... نوبت دوم
 82. فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مشارکت احداث مجتمع تجاری
 83. مناقصه خدمات گروه های خدمات کنترل و نظارت از منابع آب زیرزمینی / مناقصه , مناقصه خدمات گروه های خدمات کنترل و نظارت از منابع آب زیرزمینی
 84. مناقصه خدمات نماسازی و رنگ آمیزی ساختمانهای مسکونی / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات نماسازی و رنگ آمیزی ساختمانهای مسکونی
 85. استعلام کابل هلیاکس , سایت ستاد / استعلام , استعلام کابل هلیاکس سایت ستاد
 86. بهسازی و روکش آسفالت، احداث شبکه روشنایی، تهیه و نصب گاردریل، تهیه رنگ و اجرای خط کشی... نوبت دوم / مناقصه, بهسازی و روکش آسفالت، احداث شبکه روشنایی، تهیه و نصب گاردریل، تهیه رنگ و اجرای خط کشی... نوبت دوم
 87. مناقصه خرید سرورهای HP G9 و متعلقات مورد نیاز / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سرورهای HP G9 و متعلقات مورد نیاز
 88. مناقصه تعمیرات پل های... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه تعمیرات پل های... نوبت دوم
 89. مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت تجدید نوبت دوم
 90. مناقصه 5000 عدد بشکه فلزی دو درب 220 لیتری / آگهی مناقصه, مناقصه 5000 عدد بشکه فلزی دو درب 220 لیتری
 91. مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه عمومی اجرای سیستم روشنایی... نوبت دوم
 92. مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه نگهداری و بازسازی شبکه فاضلاب نوبت دوم
 93. فراخوان تدوین سند ملی توانمندسازی محرومین و فقرا نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان تدوین سند ملی توانمندسازی محرومین و فقرا نوبت دوم
 94. مناقصه واگذاری فرایند برش کاری با لیزر و واترجت قطعات / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری فرایند برش کاری با لیزر و واترجت قطعات
 95. مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تهیه، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرحله دوم
 96. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و ...
 97. مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....تجدید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....تجدید
 98. مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SCREW COMPRESSOR HANBELL - نوبت دوم
 99. مناقصه آبرسانی روستای ... / آگهی مناقصه، مناقصه آبرسانی روستای...
 100. مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید دستگاه ارتعاش سنج - نوبت دوم
 101. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ... تجدید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور مهاباد - سردشت ..تجدید
 102. فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان انتخاب سرمایه گذار ذیصلاح جهت مشارکت در ساخت پروژه تجاری - نوبت دوم
 103. مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات- نوبت دوم / اگهی مناقصه ,مناقصه انجام کلیه خدمات پرونده خوانی و استخراج اطلاعات- نوبت دوم
 104. فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر / آگهی فراخوان ارزیابی , فراخوان مناقصه اجرای اصلاح و بازسازی 5/5 کیلومتر
 105. فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM / مناقصه, فراخوان مناقصه تامین قطعات FIRE&GASDETECTION SYSTEM
 106. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... -تجدید
 107. مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور تهیه و طبخ و توزیع غذای بیمارستان .... نوبت دوم
 108. مناقصه احداث مجموعه ورزشی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار, مناقصه احداث مجموعه ورزشی
 109. مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مسجد سید الشهدا
 110. مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات طرح توریستی
 111. تجدید مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید / تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید
 112. فراخوان مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG نوبت دوم
 113. مناقصه خدمات گروه پرستاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات گروه پرستاری
 114. تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت (نوبت دوم) / مناقصه, تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت (نوبت دوم)
 115. مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... نوبت دوم
 116. مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی الیگودرز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی اماکن ورزشی الیگودرز ...
 117. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب سالن ورزشی چند منظوره
 118. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید نوبت دوم / آگهی تمدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک تمدید نوبت دوم
 119. تجدید مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای نیوجرسی مفصلی و نصب در محورهای استان نوبت دوم
 120. فراخوان مناقصه خرید 335 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید 335 تن لوله پلی اتیلن نوبت دوم
 121. خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا نوبت دوم
 122. مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات احداث یک باب زمین چمن مصنوعی
 123. سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.7.18 / سومین کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو 96.7.18
 124. تجدید مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ,تجدید مناقصه انجام مطالعات تهیه شناسنامه HSEE - نوبت دوم
 125. مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید آسفالت نوبت دوم
 126. مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد / مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری مرکز آموزش عالی آزاد
 127. تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران، تجدید ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی واحد کرافت v93.1 نیروگاه گازی شیراز نوبت دوم
/ 0 نظر / 49 بازدید