اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.26 در سایت

 1. مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل جداول و زیرسازی و آسفالت جاده و ... - نوبت دوم
 2. فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره ...
 3. تجدید فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری - نوبت دوم / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان تامین زیرساخت CND و فضای ذخیره سازی ابری - نوبت دوم
 4. مناقصه خدمات پشتیبانی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات پشتیبانی ... نوبت دوم
 5. فراخوان خرید 75 دستگاه تجهیزات هیدرولیک نجات ... نوبت دوم / فراخوان مناقصات عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید 75 دستگاه تجهیزات هیدرولیک نجات... نوبت دوم
 6. فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر 200... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر 200...
 7. مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیرات، لایروبی و رنگ آمیزی مخزن و ... نوبت دوم
 8. مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری مرحله دوم / مناقصه ،مناقصه تهیه ، حمل و اجرای فعالیت های مربوط به بخشی از عملیات سفت کاری مرحله دوم
 9. فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان ارزیابی کیفی خرید و عملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن دو جداره به قطر...
 10. مناقصه خرید شیشه شیر 500CC / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید شیشه شیر 500CC
 11. فراخوان TRUNNION MOUNTED BALL VALVE نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ،فراخوان TRUNNION MOUNTED BALL VALVE نوبت دوم
 12. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران ... نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی حسین آباد گاران ... نوبت دوم
 13. فراخوان خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ، اتاقک سرچاهی - نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه خط انتقال ، ایستگاه پمپاژ، اتاقک سرچاهی - نوبت دوم
 14. فراخوان عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ... 96.7.26 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرایی ارائه خدمات فیزیکی و نگهبانی و ... 96.7.26
 15. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن موردنیاز شبکه ... نوبت دوم
 16. مناقصه تهیه سامانه جامع پایانه های فروشگاهی / مناقصه عمومی,مناقصه تهیه سامانه جامع پایانه های فروشگاهی
 17. مناقصه ​آبرسانی مجتمع سرچاه فاز 5 ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه ​آبرسانی مجتمع سرچاه فاز 5 ...
 18. مناقصه خرید دستگاه HCLO / آگهی مناقصه,مناقصه خرید دستگاه HCLO
 19. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصات عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن - نوبت دوم
 20. مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودروهای استیجاری ستاد منطقه و نواحی تابعه
 21. مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی
 22. مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه هریرود / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، مناقصه عملیات ساماندهی رودخانه هریرود
 23. مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی و عملیات تکمیلی محوطه پاسگاه پلیس راه / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری امور خدمات و پشتیبانی و عملیات تکمیلی محوطه پاسگاه پلیس راه
 24. مناقصه احداث سه باب غرفه تجاری / آگهی مناقصه,مناقصه احداث سه باب غرفه تجاری
 25. مناقصه بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت دوم / مناقصه, بهسازی و پوشش انهار و بهسازی سرویس بهداشتی و نمازخانه ... نوبت دوم
 26. مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات لوله کشی سطح شهر نوبت دوم
 27. مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه مجدد - نوبت دوم
 28. مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید 18 دستگاه ماشین آبفشان خطی (لینیر) - نوبت دوم
 29. فراخوان شناسه های سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیز / فراخوان, فراخوان شناسه های سرمایه گذار و سازنده تجهیزات کلرزنی به روش الکترولیزد نوبت اول
 30. مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و... / مناقصه, مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه تعمیر و نگهداری ابنیه، تاسیسات برقی و مکانیکی، تجهیزات و...
 31. فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری
 32. تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , تجدید فراخوان مناقصه خرید انواع ترانسفورماتورهای قدرت و کمکی - زمین نوبت دوم
 33. مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی ، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق...
 34. مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی 96.7.26 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه چاپ قبوض بهای برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی نوبت اول 96.7.26
 35. مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب / اعلامیه عمومی , مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب
 36. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح
 37. مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفاری ، پیکورزنی ، دپو، حمل باراندازی مصالح سنگی سرریز مرحله اول
 38. مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پیگیری و وصول مطالبات آبفا
 39. مناقصه بیمه املاک و دارایی های... / آگهی مناقصه، مناقصه بیمه املاک و دارایی های...
 40. فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره امور تاسیسات و عملیات انبار نفت نوبت دوم
 41. مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی , مناقصه نیرو رسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه مصالح...
 42. فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ...نوبت دوم / تجدید فراخوان آگهی، فراخوان خرید اقلام مانیتورینگ ...نوبت دوم
 43. فراخوان مناقصه تهیه و حمل لوله و متعلقات جی آر پی شبکه آبیاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه و حمل لوله و متعلقات جی آر پی شبکه آبیاری
 44. آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی - نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی،آگهی استعلام ارزیابی مشاور خدمات مراحل اول و دوم پروژه ساماندهی سردرب شرقی - نوبت دوم
 45. اصلاحیه مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی ... / اصلاحیه مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و خشکه چینی ...
 46. مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 2 دستگاه پست سیار - نوبت دوم
 47. تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان
 48. همایش ها و نشست های بین المللی / همایش ها و نشست های بین المللی
 49. تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه اجرای عملیات بیس و آسفالت و... - نوبت دوم
 50. فراخوان اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان اجرای طرح 1280 هکتاری شبکه آبیاری تحت فشار
 51. فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای,فراخوان خرید حمل، بارگیری، باراندازی و تحویل لوله های پلی اتیلن ... نوبت دوم
 52. مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس، نگهداری و تعمیرات و خط انتقال و تاسیسات آبرسانی ... نوبت دوم
 53. فراخوان تهیه و حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن 1280 هکتار / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل متعلقات و اتصالات پلی اتیلن 1280 هکتار
 54. مناقصه خرید گاری فان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید گاری فان
 55. مناقصه خرید لباس پرسنل حراست-نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی خرید لباس پرسنل حراست نوبت دوم
 56. مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری تجدید / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه کنجاله سویای مورد نیاز امور دامپروری تجدید
 57. فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان تهیه و حمل لوله های پلی اتیلنی 1280 هکتار
 58. مناقصه 25000 تن سنگ گچ / مناقصه, مناقصه 25000 تن سنگ گچ
 59. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن...
 60. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 61. فراخوان دعوت به مشارکت در اجرای پروژه تجاری اداری / فراخوان, فراخوان دعوت به مشارکت در اجرای پروژه تجاری اداری
 62. مناقصه استخراج و حمل 45000 تن سنگ گچ / مناقصه استخراج و حمل 45000 تن سنگ گچ
 63. مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اه اندازی چیلر اورژانس بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اه اندازی چیلر اورژانس بیمارستان
 64. تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری نوبت دوم / تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه , تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری نوبت دوم
 65. مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع - نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین فیلم شرینگ مجتمع - نوبت دوم
 66. مناقصه جمع آوری و دفع آبهای سطحی در شهر / جمع آوری و دفع آبهای سطحی در شهر
 67. مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه شهری و روستایی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی برق .. پروژه شهری و روستایی
 68. مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات قرائت کنتور و توزیع قبض مشترکین نوبت دوم
 69. مناقصه ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه ساماندهی و مکانیزه کردن بایگانی
 70. مناقصه احداث سیستم زمین و ارت ایستگاههای مخابرات / مناقصه عومی , مناقصه احداث سیستم زمین و ارت ایستگاههای مخابرات
 71. مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بشکه فلزی 220 لیتری با پوشش EPOXYPHENOLIC ... - نوبت دوم
 72. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور - نوبت دوم
 73. مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی بخار سدیم دایکاست / مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید انواع چراغ های خیابانی بخار سدیم دایکاست
 74. اصلاحیه مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت امور گرمخانه ویژه آقایان
 75. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 231.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه 231.25متر
 76. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 599.45متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 599.45متر
 77. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 دیواندره نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش 14 دیواندره نوبت اول
 78. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 417متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 417متر
 79. مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 3000متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مرکبات مساحت 3000متر
 80. مزایده آپارتمان مسکونی سه خوابه / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی سه خوابه
 81. مزایده آپارتمان قدمت هفده ساله / مزایده,مزایده آپارتمان قدمت هفده ساله
 82. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت270.17متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت270.17متر
 83. مزایده ششدانگ زمین مساحت 568.32متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 568.32متر
 84. مزایده اجاره با کاربری کارگاه تولید شن و ماسه / مزایده , مزایده اجاره با کاربری کارگاه تولید شن و ماسه نوبت اول
 85. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 79.14متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دو 79.14متر
 86. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 250متر
 87. مزایده ششدانگ زمین مساحت 540متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 540متر
 88. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 12 سلماس
 89. مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک، نیمه سنگین و سنگین / مزایده , مزایده فروش وسایل نقلیه فرسوده سبک، نیمه سنگین و سنگین
 90. مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 285متر
 91. مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ آهن با ظرفیت 4 میلیون تن / مزایده, مزایده عملیات استخراج و فروش سنگ آهن با ظرفیت 4 میلیون تن
 92. فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی
 93. مزایده ششدانگ پلاک شماره 259 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 259 فرعی
 94. مزایده ششدانگ اپارتمان همکف 117.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان همکف 117.85متر
 95. مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 116.27متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مساحت 116.27متر
 96. مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 665.92متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه 665.92متر
 97. مزایده زمین ساحلی / مزایده,مزایده زمین ساحلی
 98. مزایده پلاک ثبتی مساحت 197.18متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 197.18متر
 99. مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 15 قزوین نوبت اول
 100. مزایده محدوده دارای گواهی کشف فلدسپات / آگهی مزایده , مزایده محدوده دارای گواهی کشف فلدسپات
 101. مزایده فروش اپارتمان اداری مساحت 37.43متر / مزایده,مزایده فروش اپارتمان اداری مساحت 37.43متر
 102. مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 4200متر / مزایده,مزایده فروش عرصه و اعیان زمین مساحت 4200متر
 103. مزایده بهره برداری از پارکینگ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از پارکینگ...
 104. مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه ) - نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده اجاره واگذاری تعدادی از مستغلات ( مغازه ) - نوبت دوم
 105. مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 69متر / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مسکونی مساحت 69متر
 106. مزایده فروش زمین مساحت 3064.25متر / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 3064.25متر
 107. مزایده 1771 عدد کارتن مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده 1771 عدد کارتن مایع ظرفشویی یک کیلویی ریکا - نوبت دوم
 108. مزایده فروش 1274 عدد کارتن مایع ظرفشویی- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش 1274 عدد کارتن مایع ظرفشویی- نوبت دوم
 109. مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید / مزایده,مزایده دو دانگ مشاع از ششدانگ ملک تجدید
 110. مزایده آپارتمان مساحت 75 متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 75 متر
 111. استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن , سایت ستاد / استعلام ,استعلام مواد اولیه مورد نیاز تولید کاپشن
 112. ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور, ارزیابی کیفی انجام مطالعات مرحله اول تامین آب کشاورزی ناشی از جابجایی تخصیص آب نوبت اول
 113. استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس , سامانه ستاد / استعلام ,استعلام تجهیز ساختمان های تازه تاسیس
 114. مناقصه خرید میلگرد / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید میلگرد
 115. مناقصه سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی در حوزه عمل برق / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه سرویس و نگهداری و اتفاقات و عملیات و اصلاح و بهینه سازی در حوزه عمل برق
 116. مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خریداری کنتور مورد نیاز شبکه ... نوبت دوم
 117. مناقصه خدمات عمومی ستاد- نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات عمومی ستاد- نوبت دوم
 118. استعلام صندلی راحتی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام صندلی راحتی
 119. مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلید سکسیونر هوایی گازی قابل قطع زیربار 630 آمپر مورد نیاز شبکه نوبت دوم
 120. مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت / مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه روکش آسفالت
 121. تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید 70 دستگاه بانک خازنی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی خرید 70 دستگاه بانک خازنی - نوبت دوم
 122. مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار تجدید نوبت دوم / اگهی تجدید مناقصه , مناقصه عملیات بارگیری ، حمل و تخلیه مقدار 8000 تن انواع نهاده های مبدا انبار تجدید نوبت دوم
 123. فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت دوم / فراخوان , فراخوان خرید 284/600 کیلومتر سیم محافظ opgw ... نوبت دوم
 124. مناقصه پروژه رنگ آمیزی واحدهای کلاستر 1 تا 6 رگ سفید یک و آبرسانی داربهاره - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده, مناقصه پروژه رنگ آمیزی واحدهای کلاستر 1 تا 6 رگ سفید یک و آبرسانی داربهاره - نوبت دوم
 125. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات و ملحقات RTU ... نوبت دوم
 126. مناقصه برنج مرغوب ایرانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برنج مرغوب ایرانی
 127. تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی 96.7.26 / تجدید آگهی ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی خرید بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن آبرسانی 96.7.26
 128. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب آشامیدنی
 129. ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT EBARA - STEAM TURBINE ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان ، ارزیابی کیفی تامین کنندگان P/F ELLIOTT EBARA - STEAM TURBINE ... نوبت دوم
 130. مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به حفرات خالی و مناطق توسعه یافته و ...نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی پروژه گازرسانی به حفرات خالی و مناطق توسعه یافته و ...نوبت دوم
 131. مناقصه عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی / آگهی ارزیابی کیفی در مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات امور جاری سوختگیری هواپیمایی
 132. مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای تعاونی مسکن ... / مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی تا حد لایه اساس خیابانهای تعاونی مسکن ...
/ 0 نظر / 18 بازدید