اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.8.3 در سایت

 1. مناقصه تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین توربین siemens - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، مناقصه، تعمیرات اساسی، بازسازی، نوسازی و نظارت بر نصب یک دستگاه انجین توربین siemens - نوبت دوم
 2. فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه اجرای محوطه دو باب مسجد -نوبت دوم
 3. مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای ...نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجرای امور نظافت و پاکیزه سازی معابر شهری و جمع آوری و حمل پسماندهای ...نوبت دوم
 4. مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید لوازم یدکی مکانیک...نوبت دوم
 5. مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه آبرسانی سپیدار - نوبت دوم
 6. استعلام ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم / استعلام ارزیابی کیفی مناقصه،استعلام ارزیابی کیفی مناقصه ارائه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا ... نوبت دوم
 7. فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع و ساخت و نصب انشعابات پلی اتیلنی - نوبت دوم
 8. مناقصه اجرای دو پروژهای آبرسانی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای دو پروژهای آبرسانی ... - نوبت دوم
 9. مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه ... نوبت دوم / آگهی مناقصه و شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خدمات پشتیبانی عمومی و تخصصی منطقه ... نوبت دوم
 10. فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث حوضچه های بتنی میان مسیری ، هوا ، تخلیه آب و ترکیبی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, فراخوان عمومی اجرای پروژه احداث حوضچه های بتنی میان مسیری ، هوا ، تخلیه آب و ترکیبی
 11. تجدید مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی- نوبت دوم
 12. مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی- نوبت دوم
 13. تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه - نوبت دوم / مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تعمیرات صدهزار ساعت و LTE واحد دوگازی نیروگاه - نوبت دوم
 14. مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200 / مناقصه مونتاژ دسته سیم خودرو تیبا X200
 15. مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی - مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات ساخت و حمل 1360 قطعه ، اسلب بتنی - مرحله دوم
 16. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای...نوبت دوم
 17. مناقصه خرید کنجاله سویا - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کنجاله سویا - نوبت دوم
 18. تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی -نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمده دو مرحله ای , تجدید مناقصه احداث مجموعه فرهنگی ورزشی -نوبت دوم
 19. فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند - نوبت دوم
 20. مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی زیرسازی ... نوبت دوم
 21. ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی- تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی خرید و نصب تجهیزات LED ترمینال مسافری شهر فرودگاهی امام خمینی- تجدید
 22. مناقصه خرید دستگاه Real Time PCR مدل Light Cycler96 LC96 / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خرید دستگاه Real Time PCR مدل Light Cycler96 LC96
 23. مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید مصالح سنگی آسفالت ... نوبت دوم
 24. مناقصه انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات صوتی و تصویری / آگهی مزایده و مناقصه عمومی، مناقصه انتخاب پیمانکار تامین تجهیزات صوتی و تصویری
 25. مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر - تجدید / آگهی تجدید ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه خرید ، نصب و راه اندازی علائم سطوح پروازی شهر - تجدید
 26. مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ،مناقصه اصلاح شبکه و بهسازی تاسیسات آبرسانی شهر قیدار 2
 27. مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی / مناقصه, مناقصه بازبینی و اصلاح نظام های مالی
 28. فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی نوبت دوم
 29. مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل... نوبت دوم
 30. مناقصه INGERSOLL RAND IMP ACTTOLLS- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه INGERSOLL RAND IMP ACTTOLLS- نوبت دوم
 31. مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه خرید گل و گیاه و آب ، احداث و نگهداری فضای سبز- نوبت دوم
 32. فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و شبکه آبیاری- نوبت دوم
 33. فراخوان انجام خدمات حجمی کار با رایانه نوبت دوم / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار یک مرحله ای,مناقصه انجام خدمات حجمی کار با رایانه نوبت دوم
 34. مناقصه سامانه دوربین مدار بسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش / آگهی مناقصه، مناقصه سامانه دوربین مدار بسته تعدادی از واحدهای تحت پوشش
 35. فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی خرید خدمات مالی و حسابداری
 36. مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری - نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه نظافت عمومی ، جمع آوری زباله روزانه رفت و روب معابر شهری - نوبت دوم
 37. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گر کبود، کانی دانیال ... تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستاهای گرکبود،دانیال ...تجدید نوبت دوم
 38. تجدید مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری و مدیریت امور آرامستان باغ بهشت
 39. فراخوان خرید LEVEL INDICATOR- نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان خرید LEVEL INDICATOR- نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه خرید کفپوش بتنی - تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه ، مناقصه خرید کفپوش بتنی - تجدید نوبت دوم
 41. مناقصه تکمیل پل ولیعصر / مناقصه, مناقصه تکمیل پل ولیعصر
 42. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید نوبت دوم / تجدید آگهی مشارکت در ساخت, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ مجتمع شقایق- تجدید 96.8.16
 43. مناقصه خرید 4000 مجموعه با کد 512 شامل تامین مواد، فورج- نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 4000 مجموعه با کد 512 شامل تامین مواد، فورج- نوبت دوم
 44. مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات طراحی، تهیه و تدارک مصالح و تجهیزات و ساخت EPC...
 45. مناقصه واگذاری خدمات ماشینکاری ، مونتاژ، بسته بندی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات ماشینکاری ، مونتاژ، بسته بندی و ... نوبت دوم
 46. مناقصه طبخ و توزیع غذا و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه طبخ و توزیع غذا و ...نوبت دوم
 47. فراخوان مناقصه خرید 6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت اول / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , فراخوان مناقصه خرید 6 کیلومتر لوله فولادی ST52 نوبت اول
 48. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو بروجرد -نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره دو بروجرد -نوبت دوم
 49. مناقصه عملیات اجرای اسکلت فلزی پروژه امیر کبیر / مناقصه , مناقصه عملیات اجرای اسکلت فلزی پروژه امیر کبیر
 50. تجدید مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض 96.8.3 / تجدید مناقصه , مناقصه وصول مطالبات و قرائت و توزیع قبوض تجدید نوبت اول
 51. مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تیر بتونی مورد نیاز شبکه
 52. مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین و توزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی تجدید
 53. مناقصه عمومی خرید 250 عدد پالت فلزی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید 250 عدد پالت فلزی
 54. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب
 55. مناقصه انواع پیچ و مهره / آگهی مناقصه , مناقصه انواع پیچ و مهره
 56. فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی ... / فراخوان استعلام ارزیابی کیفی, فراخوان استعلام ارائه خدمات مشاوره جهت امکان سنجی، طراحی ...
 57. مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت و ترمیم ترانشه ها و لکه گیری آسفالت تجدید
 58. فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ... - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذاران به منظور تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و ...- نوبت دوم
 59. مناقصه احداث ساختمان پست امداد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان پست امداد نوبت دوم
 60. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تعمیر قرنیز ، اجرای حفاظ بتنی- نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی تعمیر قرنیز ، اجرای حفاظ بتنی- نوبت دوم
 61. ارزیابی کیفی خرید مقدار 100.000 کیلوگرم N.F.M .... / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی خرید مقدار 100.000 کیلوگرم N.F.M ....
 62. تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز...نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز...نوبت دوم
 63. مناقصه پوشش تکمیلی پرسنل شهرداری بابل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پوشش تکمیلی پرسنل شهرداری بابل
 64. مناقصه خریداری 50.000 تن سنگ آهن هماتیت / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 50.000 تن سنگ آهن هماتیت
 65. مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای روکش آسفالت و اصلاح روسازی و ترمیم آسفالت تجدید
 66. مناقصه مراقبت ایستگاه پمپاژ نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه مراقبت ایستگاه پمپاژ نوبت دوم
 67. مناقصه عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه، مخزن 3000 متر مکعبی بتنی... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه عملیات اجرایی احداث سایت و محوطه، مخزن 3000 متر مکعبی بتنی...
 68. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...نوبت دوم
 69. تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه ارائه خدمات بیمه تکمیل و درمان کارکنان - نوبت دوم
 70. فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی / فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان خدمات بهره برداری، نگهداری، تعمیرات حفاظت فیزیکی
 71. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری )
 72. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تاسیساتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور پشتیبانی ، نگهبانی ، تاسیساتی
 73. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب از مخزن RD- نوبت دوم
 74. فراخوان ارزیابی واحدهای ستادی با استفاده از مدل تعالی WE / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی واحدهای ستادی با استفاده از مدل تعالی WE
 75. مناقصه فاز 2 مدرسه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فاز 2 مدرسه و ...نوبت دوم
 76. مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه عملیات اجرای خوط انتقال و شبکه جمع آوری فاضلاب شهری
 77. استعلام نوسازی ساختمانی و تاسیسات, سامانه ستاد / استعلام , استعلام نوسازی ساختمانی و تاسیسات
 78. فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه زمین تجاری- اداری / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه زمین تجاری- اداری
 79. استعلام وسایل خانه, سایت ستاد / استعلام ,استعلام وسایل خانه
 80. مناقصه انجام خدمات اطلاع رسانی و کنترل بلیت، رهنمون مسافر، بازرسی و رسیدگی به شکایات و.... / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات اطلاع رسانی و کنترل بلیت، رهنمون مسافر، بازرسی و رسیدگی به شکایات و....
 81. استعلام شبکه , سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام ,استعلام شبکه
 82. استعلام تهیه صندلی اداری ۵ عدد / استعلام ,استعلام تهیه صندلی اداری ۵ عدد
 83. مناقصه خرید 180.000 عدد کیسه خون فیلتر دار سه تایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 180.000 عدد کیسه خون فیلتر دار سه تایی
 84. مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2 / مناقصه عمومی, مناقصه احداث سردرب و المان های ورودی شهرک صنعتی اشتهارد 2
 85. فراخوان عملیات اجرایی لایروبی حوضچه آب شیرین کن کنارک / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه عملیات اجرایی لایروبی حوضچه آب شیرین کن کنارک
 86. آگهی ارزیابی کیفی مشاوران واگذاری پروژه های مطالعاتی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مشاوران ،آگهی ارزیابی کیفی مشاوران واگذاری پروژه های مطالعاتی - نوبت دوم
 87. مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای فاز دوم فرهنگسرا- نوبت دوم
 88. مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی / مناقصه, مناقصه خدمات نشت یابی خطوط تغذیه و توزیع و انشعابات و ایستگاه های گاز نواحی و مناطق گازرسانی
 89. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین...نوبت دوم
 90. فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO.... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی BF/F BRUEL & KIAER VHBRO....
 91. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه
 92. فراخوان مناقصه تدوین برند بوک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ، فراخوان مناقصه تدوین برند بوک نوبت دوم
 93. فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان اجرای کلیه پروژه های راه روستایی و اصلی
 94. فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه تهیه و اجرای گاردیل (3) موج ...
 95. مناقصه خرید ، حمل، نصب و راه اندازی هواساز و کندانسینگ یونیت ... / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل، نصب و راه اندازی هواساز و کندانسینگ یونیت ...
 96. مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر / مناقصه مرحله دوم, مناقصه زیرسازی و روکش آسفالت معابر
 97. مناقصه تامین نیروی انسانی 96.8.3 / مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی 96.8.3
 98. مناقصه خرید چمبر 7 متری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید چمبر 7 متری
 99. مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه انجام خدمات نامه رسانی و بازبین کشیک خدمات - نوبت دوم
 100. مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی و محصور سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای عملیات دیوارکشی و محصور سازی
 101. مناقصه تامین خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه تامین خودروهای استیجاری
 102. تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بهسازی و ساماندهی معابر شهر
 103. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ... نوبت دوم
 104. مناقصه تامین 8000 عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز / مناقصه, مناقصه تامین 8000 عدد مجموعه کامل لوله هوای ترمز
 105. مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی دکلهای حفاری- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی دکلهای حفاری- نوبت دوم
 106. مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای خط انتقال آب نوبت دوم
 107. مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات ، قطعات و لوازم یدکی دستگاهها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعدادی از ابزارآلات ، قطعات و لوازم یدکی دستگاهها
 108. فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی,فراخوان اجرای خط انتقال آب و تاسیسات آبرسانی
 109. مناقصه انجام خدمات خودرویی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات خودرویی
 110. اگهی فراخوان خرید شبیه ساز هواپیما جهت اطفا و نجات مصدومین- 96.08.03 / اگهی فراخوان ,اگهی فراخوان خرید شبیه ساز هواپیما جهت اطفا و نجات مصدومین- 96.08.03
 111. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر....
 112. تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله‌ ای,مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث روستایی
 113. مناقصه تامین SILICON OIL / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین SILICON OIL
 114. مناقصه احداث کانال اصلی / مناقصه عمومی,مناقصه احداث کانال اصلی
 115. فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه امور خدمت گذاری، نظافت، دبیرخانه و خدمات نگهداری فضای سبز
 116. مناقصه خرید خدمت جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای، مناقصه خرید خدمت جهت نگهداشت تجهیزات پزشکی نوبت دوم
 117. مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی 96.8.3 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه مرمت جداول و دال های خطری معابر فرعی 96.8.3
 118. مناقصه نقاشی بخش ها و فضاهای این موسسه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نقاشی بخش ها و فضاهای این موسسه
 119. مناقصه شبکه جمع آوری و انشعابات شهر / مناقصه عمومی, مناقصه شبکه جمع آوری و انشعابات شهر
 120. فراخوان مناقصه خرید قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید قطعات برق هیدرولیکی L.B.V نوبت دوم
 121. مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج نوبت دوم / آگهی مناقصه عمده , مناقصه احداث تقاطع شهید محلاتی منطقه پنج نوبت دوم
 122. مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم / اعلامیه عمومی , مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب نوبت دوم
 123. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ، فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) نوبت دوم
 124. مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع سیم، کابل، کنتور و ترانسفورماتور نوبت دوم
 125. مناقصه خرید 100 حلقه تایر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 100 حلقه تایر
 126. مناقصه تامین آلومینیوم کویل (رول) / مناقصه,مناقصه تامین آلومینیوم کویل (رول)
 127. مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستانی نوبت دوم 96.8.3 / آگهی مناقصه ، مناقصه شستشوی لنژهای بیمارستانی نوبت دوم 96.8.3
 128. مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات انبار نفت نظامیه و اندیمشک - نوبت دوم
/ 0 نظر / 64 بازدید