اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.6.12 در سایت

 1. مناقصه خرید 320 دستگاه تنفسی کامل.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 320 دستگاه تنفسی کامل.... - نوبت دوم
 2. مناقصه دو دستگاه مخزن سه جداره استیل 5 تنی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه دو دستگاه مخزن سه جداره استیل 5 تنی
 3. اصلاحیه مناقصات پیاده روسازی بلوار و ... / اصلاحیه مناقصات , اصلاحیه مناقصات پیاده روسازی بلوار و ...
 4. اصلاحیه مناقصات تکمیل کانال محله سادات و ... / اصلاحیه مناقصات , اصلاحیه مناقصات تکمیل کانال محله سادات و ...
 5. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.82متر / مزایدهمزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 149.82متر
 6. مناقصه pressure transmitter for mud logging units نوبت اول / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه pressure transmitter for mud logging units نوبت اول
 7. تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستانهای شهر کرد - بن - سامان نوبت دوم
 8. مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث 4 عدد تابلوی ورودی در شهرک ها
 9. مناقصه توسعه پست برق فولادسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه توسعه پست برق فولادسازی
 10. مناقصه احداث مخزن بتنی 5000 مترمکعبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث مخزن بتنی 5000 مترمکعبی
 11. مزایده دستگاه خم کن ورق / مزایده دستگاه خم کن ورق
 12. مناقصه خرید یک دستگاه شیرینگ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید یک دستگاه شیرینگ
 13. مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.19متر / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.19متر
 14. مناقصه خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه خرید و اجرای خطوط فرعی فاضلاب
 15. مزایده اماکن ورزشی 96.6.12 / آگهی مزایده, مزایده اماکن ورزشی 96.6.12
 16. مناقصه خرید الکتروموتور ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سیستم... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید الکتروموتور ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیلی ایستگاه پمپاژ سیستم... نوبت اول
 17. مزایده ششدانگ زمین مساحت 312.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 312.50متر
 18. مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق / مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق
 19. مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 157 فرعی بخش ده تهران / مزایده,مزایده ملک مشاع به پلاک ثبتی 157 فرعی بخش ده تهران
 20. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 151.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 151.35متر
 21. مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت چهل و هشت متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از اپارتمان مساحت چهل و هشت متر
 22. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا SL 131 / مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سایپا SL 131
 23. مزایده قطعه زمین شالیزار و زمین خشکی نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمین شالیزار و زمین خشکی نوبت اول
 24. تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج...نوبت دوم / تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج...نوبت دوم
 25. تجدید مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت .... / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه احداث تکمیل بهسازی و آسفالت ....
 26. مزایده قطعه زمینی مشجر بخش ده ثبتی تهران نوبت اول / مزایده,مزایده قطعه زمینی مشجر بخش ده ثبتی تهران نوبت اول
 27. مزایده دو دستگاه جوش CO2 مدل دستگاه های PARSMIGSP501W / مزایده , مزایده دو دستگاه جوش CO2 مدل دستگاه های PARSMIGSP501W نوبت اول
 28. مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خدمات راهبری امور اداری، کالیبراسیون نوبت دوم
 29. مزایده فروش ماشین آلات / مزایده , مزایده فروش ماشین آلات نوبت اول
 30. مزایده مقدار تقریبی 20 تن محصول سیر / مزایده,مزایده مقدار تقریبی 20 تن محصول سیر
 31. مزایده ملک به شماره 46/9884 مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده ملک به شماره 46/9884 مساحت صد و بیست متر
 32. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی 96.6.12 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی بخش نازک کاری و محوطه سازی نوبت اول 96.6.12
 33. مزایده ده هکتار زمین زراعی / مزایده ده هکتار زمین زراعی
 34. اصلاحیه مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها / اصلاحیه مزایده,مزایده تعدادی از املاک در تهران و سایر استانها
 35. مناقصه انجام عملیات فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه انجام عملیات فضای سبز نوبت اول
 36. مناقصه انجام عملیات خدمات شهری / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات خدمات شهری
 37. مزایده کیف کوله اسپرت و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده کیف کوله اسپرت و ...
 38. مزایده اراضی زمین پلاک ثبتی صفر فرعی از سی اصلی / مزایده,مزایده اراضی زمین پلاک ثبتی صفر فرعی از سی اصلی
 39. مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری 136.88متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری 136.88متر
 40. مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر / مزایده یک دستگاه واحد مسکونی عرصه 211.8متر
 41. مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی ویلایی دوبلکس نوبت دوم
 42. مزایده 46 هکتار زمین زراعی / مزایده 46 هکتار زمین زراعی
 43. مزایده 20 سهم از یکصد سهم مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده 20 سهم از یکصد سهم مشاع از پلاک ثبتی نوبت اول
 44. مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت دویست متر نوبت دوم
 45. مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت اعیان 20.54متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب واحد تجاری مساحت اعیان 20.54متر
 46. مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه و طبخ غذای کارکنان نوبت دوم
 47. مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3
 48. مناقصه عملیات ترمیم فونداسیون و سیستم ارت خط 132 کیلوولت بستک با حفاظت کاتدیک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات ترمیم فونداسیون و سیستم ارت خط 132 کیلوولت بستک با حفاظت کاتدیک
 49. فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان عمومی مسابقه طراحی سایت گردشگری و تفریحی در محل سد تنظیمی جیرفت
 50. مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 35.89مترمربع / مزایده,مزایده فروش یک واحد تجاری مساحت 35.89مترمربع
 51. مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی
 52. تجدید مناقصه آسفالت (محوطه مدارس شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده)... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه آسفالت (محوطه مدارس شهرستانهای کهگیلویه، چرام، لنده)...
 53. مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت هفتاد و یک متر / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از آپارتمان مساحت هفتاد و یک متر
 54. مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی 1350متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد مسکونی ویلایی 1350متر
 55. مزایده ملک به مساحت 617متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 617متر
 56. مزایده فروش یک دستگاه موتور برق ... - نوبت دوم / مزایده فروش یک دستگاه موتور برق ... - نوبت دوم
 57. مناقصه تکمیل زیرگذر ایستگاه راه آهن اهواز / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل زیرگذر ایستگاه راه آهن اهواز
 58. فراخوان مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خدمات ایمنی، بهداشت و محیط زیست
 59. مناقصه ساخت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت و اجرای دیوارهای بتنی حصار پیش ساخته
 60. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ از زمین 281.000متر / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از سه دانگ از زمین 281.000متر
 61. مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت برزین قرمز / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه موتورسیکلت برزین قرمز
 62. مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل نوبت دوم
 63. مزایده فروش چادر مسافرتی و ... / مزایده , مزایده فروش چادر مسافرتی و ...
 64. مزایده فروش یک دستگاه تراشکاری چینی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه تراشکاری چینی
 65. مزایده فروش خودرو زانتیا / مزایده , مزایده فروش خودرو زانتیا
 66. مزایده زمین مسکونی 184.75متر / مزایده,مزایده زمین مسکونی 184.75متر
 67. پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات / پنجمین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات
 68. مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 1000مترمربع مرحله اول
 69. مزایده پلاک ثبتی بخش 4 سقز / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش 4 سقز
 70. مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1385 سفید رنگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان مدل 1385 سفید رنگ
 71. مناقصه اجرای کانال هدایت آبهای سطحی کارخانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال هدایت آبهای سطحی کارخانه- نوبت دوم
 72. مزایده فروش کلوخه باریت 96.6.12 / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش کلوخه باریت نوبت اول 96.6.12
 73. مناقصه انجام خدمات مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو 96.6.12 / مناقصه, مناقصه انجام خدمات مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو 96.6.12
 74. مناقصه خرید و حمل تعداد 30 میلیون عدد پارچمنت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل تعداد 30 میلیون عدد پارچمنت نوبت دوم
 75. مزایده تعداد 13 دستگاه ماشین آلات به قرار سه دستگاه کمپرسی آمیکو... / مزایده , مزایده تعداد 13 دستگاه ماشین آلات به قرار سه دستگاه کمپرسی آمیکو...
 76. تجدید فراخوان مناقصه پروژه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر تجدید 96.6.12 / تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی , تجدید فراخوان مناقصه خرید لوله و اتصالات فایبرگلاس grp به قطر 400 میلیمتر تجدید 96.6.12
 77. مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، تامین و تعویض قطعات یدکی ... / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی یک مرحله ای پشتیبانی ، سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، تامین و تعویض قطعات یدکی ...
 78. فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش فیزیوتراپی درمانگاه فولاد نوبت دوم
 79. فراخوان واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد نوبت دوم / آگهی فراخوان، فراخوان واگذاری بخش آزمایشگاه درمانگاه فولاد نوبت دوم
 80. مزایده فروش مقدار 250 تن ضایعات فولاد و چدن آلیاژی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش مقدار 250 تن ضایعات فولاد و چدن آلیاژی
 81. مناقصه بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیمه تکمیلی درمان، عمر و حوادث کارکنان
 82. مزایده یک فروند بارج لوله گذار و کابل گذار موسوم به آنت- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده یک فروند بارج لوله گذار و کابل گذار موسوم به آنت- نوبت دوم
 83. مزایده فروش ضایعات - نوبت دوم / مزایده, مزایده فروش ضایعات - نوبت دوم
 84. فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن / آگهی فراخوان عمومی, فراخوان شناسایی پیمانکاران استخراج معدن
 85. مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم 96.06.12 / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجازه بهره برداری از جایگاههای CNG - نوبت دوم 96.06.12
 86. مناقصه خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات ارتوپدی فنی و توانبخشی
 87. مناقصه عمومی نسبت به خرید 17 دستگاه الکتروموتور مورد نیاز / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نسبت به خرید 17 دستگاه الکتروموتور مورد نیاز
 88. مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی 100 هزار ساعت LTE / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات اساسی 100 هزار ساعت LTE
 89. مناقصه عمومی انجام تعمیرات نیمه اساسی 50 هزار ساعت یک واحد بخار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام تعمیرات نیمه اساسی 50 هزار ساعت یک واحد بخار
 90. مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری / آگهی مزایده, مزایده بهره برداری از بخش لابراتوار کلینیک شهید منتظری
 91. مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی درمانگاه / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش رادیولوژی درمانگاه
 92. مزایده آپارتمان به مساحت 102.66مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 102.66مترمربع
 93. مزایده عمومی فروش چهار دستگاه خوردو سواری / مزایده عمومی , مزایده عمومی فروش چهار دستگاه خوردو سواری
 94. مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی ، مناقصه Ultrasonic level measurement for mud logging unit
 95. مناقصه ماشینکاری و تزریق باکالیت الیافی / آگهی مناقصات، مناقصه ماشینکاری و تزریق باکالیت الیافی
 96. مزایده فروش خط تولید فلورسنت دست دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خط تولید فلورسنت دست دوم
 97. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و امور مرتبط ناحیه یک...
 98. فراخوان انجام امور بازاریابی و فروش پروژه های مسکونی، تجاری و اداری / فراخوان شناسایی، فراخوان انجام امور بازاریابی و فروش پروژه های مسکونی، تجاری و اداری
 99. فراخوان بازسازی و اجرا ساختمان تولیدی کارخانه بسته بندی / آگهی فراخوان ، فراخوان بازسازی و اجرا ساختمان تولیدی کارخانه بسته بندی
 100. مناقصه نظارت بر مصرف آب این سازمان / مناقصه، مناقصه نظارت بر مصرف آب این سازمان
 101. مزایده دو قطعه زمین نوبت اول / مزایده,مزایده دو قطعه زمین نوبت اول
 102. مزایده عمومی لیفتراک / مزایده عمومی , مزایده عمومی لیفتراک
 103. مناقصه عملیات احداث خانه های سازمانی / آگهی دعوت به شرکت در مناقصه عمومی، مناقصه عملیات احداث خانه های سازمانی
 104. استعلام اجرای عملیات تامین برق / استعلام اجرای عملیات تامین برق
 105. استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس
 106. استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس / استعلام، استعلام اجرای کانتر فیس تو فیس
 107. استعلام سقف کاذب اکوستیک / استعلام سقف کاذب اکوستیک
 108. استعلام ساعت حضور و غیاب / استعلام ساعت حضور و غیاب
 109. استعلام فکس پاناسونیک / استعلام, استعلام فکس پاناسونیک
 110. استعلام منبع آب 1000 لیتری / استعلام منبع آب 1000 لیتری
 111. استعلام موکت ظریف مصور با نصب / استعلام, استعلام موکت ظریف مصور با نصب
 112. استعلام صندلی نماز 96.6.12 / استعلام , استعلام صندلی نماز 96.6.12
 113. استعلام آبگرمکن گازی 200 لیتری 96.6.12 / استعلام آبگرمکن گازی 200 لیتری 96.6.12
 114. مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانی از اراضی دولتی نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور حفاظت فیزیکی و حراست و نگهبانیی از اراضی دولتی نوبت دوم
 115. استعلام صندلی چرخ دار 96.6.12 / استعلام , استعلام صندلی چرخ دار 96.6.12
 116. استعلام میز اداری - صندلی اداری 96.6.12 / استعلام , استعلام میز اداری - صندلی اداری 96.6.12
 117. استعلام کولر دوتیکه 24000 BTU 96.6.12 / استعلام, استعلام کولر دوتیکه 24000 BTU 96.6.12
 118. استعلام کولر دوتیکه 30000 اوجنرال 96.6.12 / استعلام, استعلام کولر دوتیکه 30000 اوجنرال 96.6.12
 119. استعلام اجاق گاز برقی دو شعله / استعلام, استعلام اجاق گاز برقی دو شعله
 120. استعلام یخچال 7 فوت / استعلام, استعلام یخچال 7 فوت
 121. استعلام جارو برقی پارس خزر / استعلام, استعلام جارو برقی پارس خزر
 122. استعلام ماشین لباسشوئی 8 کیلویی اسنوا اتوماتیک / استعلام, استعلام ماشین لباسشوئی 8 کیلویی اسنوا اتوماتیک
 123. استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR5620 بهمراه لوازم جانبی / استعلام, استعلام دستگاه کپی شارپ مدل AR5620 بهمراه لوازم جانبی
 124. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 125. استعلام سماور برقی و... / استعلام ,استعلام سماور برقی و...
 126. استعلام اجرای عملیات حفاری / استعلام ,استعلام اجرای عملیات حفاری
 127. استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی / استعلام , استعلام عملیات حفاری یک حلقه چاه عمیق آب به روش دورانی
 128. استعلام ویدئو پرژکتور سونی / استعلام ویدئو پرژکتور سونی
 129. استعلام تلویزیون رنگی led 43 / استعلام ,استعلام تلویزیون رنگی led 43
 130. استعلام پرده ویدئو پروژکتور / استعلام ,استعلام پرده ویدئو پروژکتور
 131. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 132. استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا
 133. استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا
 134. مناقصه خرید تیوپ ها و ورق های بویلر / مناقصه خرید تیوپ ها و ورق های بویلر
 135. استعلام نصب درب و پنجره دو جداره / استعلام, استعلام نصب درب و پنجره دو جداره
 136. استعلام تکمیل دیوارکشی و محوطه سازی / استعلام, استعلام تکمیل دیوارکشی و محوطه سازی
 137. استعلام ایزوگام / استعلام ایزوگام
 138. استعلام رادیاتور آلومینیومی / استعلام رادیاتور آلومینیومی
 139. استعلام هارد دیسک رایانه / استعلام, استعلام هارد دیسک رایانه
 140. استعلام خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی / استعلام, استعلام خرید، نصب و راه اندازی نیروگاه خورشیدی
 141. استعلام عملیات راهداری / استعلام, استعلام عملیات راهداری
 142. استعلام دستگاه سرفیوژ 24 شاخه / استعلام, استعلام دستگاه سرفیوژ 24 شاخه
 143. استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی / استعلام, استعلام گوشت گوساله منجمد برزیلی
 144. استعلام مرغ کامل منجمد کارتن / استعلام ,استعلام مرغ کامل منجمد کارتن
 145. استعلام تونر کارتریج دستگاه فتوکپی دیجیتال sharp / استعلام تونر کارتریج دستگاه فتوکپی دیجیتال sharp
 146. استعلام صندلی آزمایشگاهی و کارگاهی / استعلام، استعلام صندلی آزمایشگاهی و کارگاهی
 147. استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار بیمار / استعلام، استعلام کلاه یکبار مصرف کشدار بیمار
 148. استعلام پودر پاک کننده سطوح قوطی پلی اتیلنی / استعلام، استعلام پودر پاک کننده سطوح قوطی پلی اتیلنی
 149. استعلام پارچه مل مل 96.6.12 / استعلام، استعلام پارچه مل مل 96.6.12
 150. استعلام ماسک جراحی یکبار مصرف 96.6.12 / استعلام ماسک جراحی یکبار مصرف 96.6.12
 151. استعلام کیت REAL TIME PCR 96.6.12 / استعلام کیت REAL TIME PCR 96.6.12
 152. استعلام پروتئین مارکر 96.6.12 / استعلام ,استعلام پروتئین مارکر 96.6.12
 153. استعلام کدورت سنج 96.6.12 / استعلام کدورت سنج 96.6.12
 154. تجدید مناقصه حمل ریلی - ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه حمل ریلی - ترکیبی 100 هزار تن محمولات علوفه ای نوبت دوم
 155. استعلام سرویس و نگهداری دوربین مداربسته / استعلام ,استعلام سرویس و نگهداری دوربین مداربسته
/ 0 نظر / 23 بازدید