اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.22 در سایت

 1. مزایده فروش مانتو زنانه... / آگهی مزایده، مزایده فروش مانتو زنانه...
 2. مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی
 3. مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه برش و حکاکی لیزر - نوبت دوم
 4. استعلام خرید آهن آلات مصرفی / استعلام،استعلام خرید آهن آلات مصرفی
 5. مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خرید 4500 متر کف پوش ایمنی گرانولی ... - نوبت دوم
 6. مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک ثبتی شماره 13961 فرعی
 7. مناقصه انجام خدمات روزمره مورد نیاز واحدهای مختلف اداره خدمات مهندسی / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات روزمره مورد نیاز واحدهای مختلف اداره خدمات مهندسی
 8. مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی
 9. مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت وینگل 5 مدل 1393 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت وینگل 5 مدل 1393
 10. مناقصه تعداد 6.000.000 عدد قرص شعله پوش کوچک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 6.000.000 عدد قرص شعله پوش کوچک
 11. مزایده منزل مسکونی 516 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی 516 فرعی
 12. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 13. مناقصه امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و محور واگنهای باری نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه امور مربوط به تعمیرات اساسی چرخ و محور واگنهای باری نوبت دوم
 14. مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 15 فرعی از 36 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره پلاک ثبتی 15 فرعی از 36 اصلی
 15. مزایده فروش تعدادی از خودروهای فرسوده شهرداری- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش تعدادی از خودروهای فرسوده شهرداری- نوبت دوم
 16. مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 1937 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی یک فرعی از 1937 اصلی
 17. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20142 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 20142 فرعی
 18. مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری همراه با تامین نهال و آبیاری / مناقصه ، مناقصه انجام عملیات بیابان زدایی شامل نهال کاری همراه با تامین نهال و آبیاری
 19. مناقصه انجام امور بخشی از خدمات، نگهبانی، حمل و نقل.... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور بخشی از خدمات، نگهبانی، حمل و نقل.... نوبت دوم
 20. مزایده پلاک ثبتی عرصه 3910متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 3910متر
 21. فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات STORAGE - نوبت دوم / فراخوان، فراخوان ارزیابی کیفی تجهیزات STORAGE - نوبت دوم
 22. مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده ... / مزایده / فراخوان , مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده ...
 23. تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه تکمیل پارک
 24. مزایده بهره برداری از واحد مزون و ... / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از واحد مزون و ...
 25. مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان و ... / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز بوستان و ...
 26. مناقصه واگذاری امور مربوط به برگزاری سمینار منطقه ای دو روزه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور مربوط به برگزاری سمینار منطقه ای دو روزه
 27. مزایده فروش صد درصد مالکیت هتل پارسیان 96.6.22 / مزایده,مزایده فروش صد درصد مالکیت هتل پارسیان 96.6.22
 28. مزایده بهره برداری از مرکز جامع تصویربرداری / آگهی مزایده ، مزایده بهره برداری از مرکز جامع تصویربرداری
 29. مناقصه تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و ... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعمیر، نگهداری و اصلاح شبکه 20 کیلوولت و ... نوبت دوم
 30. مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم... / آگهی خرید مواد اولیه , مناقصه مواد اولیه محصولات تولیدی جدید شامل کمک فرایند فوم...
 31. مزایده اجاره سالن رزکان فردیس... - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجاره سالن رزکان فردیس... نوبت دوم
 32. مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین نیروی خدماتی و نظافتی
 33. تجدید مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی / آگهی تجدید مزایده، تجدید مزایده اجاره واحد تبدیل ضایعات کشتارگاه صنعتی
 34. مزایده املاک موروثی / مزایده ,مزایده املاک موروثی
 35. مزایده فروش یکدستگاه کانکس به ابعاد حدود 13*2/80 متر.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه کانکس به ابعاد حدود 13*2/80 متر....
 36. مزایده فروش پلاکهای مسکونی نوبت دوم / مزایده فروش پلاکهای مسکونی نوبت دوم
 37. مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی / مزایده فروش شش قطعه زمین کاربری تجاری مسکونی
 38. مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره سه 129.95متر
 39. تجدید مزایده اقلام اسقاطی - نوبت دوم / تجدید مزایده, تجدید مزایده اقلام اسقاطی - نوبت دوم
 40. مزایده سنگ های آنتیک گیوتین شده / آگهی مزایده، مزایده سنگ های آنتیک گیوتین شده
 41. تجدید مناقصه خرید کامیون کشنده - نوبت دوم / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه کامیون کشنده - نوبت دوم
 42. مزایده 21.22 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی / مزایده,مزایده 21.22 حبه از 72 حبه ششدانگ ملکی
 43. مزایده تمامت ششدانگ پلاک شماره یک هزار و دویست و هشتاد و هفت فرعی / مزایده,مزایده تمامت ششدانگ پلاک شماره یک هزار و دویست و هشتاد و هفت فرعی
 44. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی
 45. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش 14 ثبت اصفهان
 46. مناقصه خرید خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز شبانه روزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید خدمات درمانی و پشتیبانی مرکز شبانه روزی
 47. مزایده واگذاری اجاره واحد سونوگرافی سرپایی / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره واحد سونوگرافی سرپایی
 48. مزایده دو قطعه ملک و زمین کشاورزی / مزایده ,مزایده دو قطعه ملک و زمین کشاورزی
 49. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 147.63متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 147.63متر
 50. مزایده یک دانگ و نیم مشاع از زمین محصور / مزایده,مزایده یک دانگ و نیم مشاع از زمین محصور
 51. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1389 / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سمند ال ایکس مدل 1389
 52. مزایده ششدانگ پلاک 6214 فرعی از دو اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 6214 فرعی از دو اصلی
 53. مناقصه تراش آسفالت... - چاپ دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه تراش آسفالت...- چاپ دوم
 54. مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین شماره 4 از قطعات تفکیکی
 55. مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم تجدید - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه تهیه مواد اولیه و طبخ غذای گرم تجدید - نوبت دوم
 56. مناقصه طراحی، خرید و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه طراحی، خرید و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب
 57. مزایده سواری سمند به رنگ سفید مدل 1391 - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده سواری سمند به رنگ سفید مدل 1391 - نوبت دوم
 58. مزایده ملک مساحت عرصه 446.82متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده ملک مساحت عرصه 446.82متر نوبت دوم
 59. مزایده فروش تعداد 18 راس گاو حذفی، 6 راس گوساله نر کشتاری و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 18 راس گاو حذفی، 6 راس گوساله نر کشتاری و ...
 60. مزایده ملک بخش یک اراک نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک بخش یک اراک نوبت اول
 61. مزایده زمین مسکونی مساحت 713مترمربع / مزایده,مزایده زمین مسکونی مساحت 713مترمربع
 62. اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی ... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی, اصلاحیه مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و ...
 63. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 74.42متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت مفید 74.42متر
 64. مزایده یک سهم از نه سهم سرقفلی دو باب مغازه / مزایده,مزایده یک سهم از نه سهم سرقفلی دو باب مغازه
 65. آگهی مزایده بیست کیسه کود شیمیایی سولفات آلومینیوم / اگهی مزایده ,مزایده بیست کیسه کود شیمیایی سولفات آلومینیوم
 66. اگهی مزایده دستگاه سواری تاکسی پژو 405 / اگهی مزایده , مزایده دستگاه سواری تاکسی پژو 405
 67. مزایده یک دستگاه کانکس / آگهی مزایده ,مزایده فروش یک دستگاه کانکس
 68. اصلاحیه مزایده فروش قطعات املاک / اصلاحیه مزایده فروش قطعات املاک
 69. مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1194 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه پلاک 1194 فرعی
 70. مزایده خانه مسکونی شماره 129 فرعی / مزایده,مزایده خانه مسکونی شماره 129 فرعی
 71. مزایده ملک ششدانگ باغ قطعه 12 تفکیکی / مزایده,مزایده ملک ششدانگ باغ قطعه 12 تفکیکی
 72. مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک شماره 3418 فرعی
 73. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ارومیه / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش یک ارومیه
 74. مزایده 14 سهم مشاع از 50 سهم پلاک 209 فرعی / مزایده,مزایده 14 سهم مشاع از 50 سهم پلاک 209 فرعی
 75. مزایده سه دانگ خانه مسکونی ویلایی / مزایده,مزایده سه دانگ خانه مسکونی ویلایی
 76. مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری به اجاره یک باب مغازه- تجدید
 77. مزایده فروش یکباب ملک مازاد مساحت عرصه 900متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش یکباب ملک مازاد مساحت عرصه 900متر نوبت دوم
 78. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ... / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی ...
 79. تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری / تجدید مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی با تامین مصالح و ملزومات مراکز هجرت و شهید باکری
 80. مزایده انجام عملیات واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چندمنظوره شهید کلانتری.. / مزایده انجام عملیات واگذاری سالن فرهنگی ورزشی چندمنظوره شهید کلانتری..
 81. استعلام خرید 10 دستگاه سوییچ / استعلام,استعلام خرید 10 دستگاه سوییچ
 82. مناقصه 28 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر / مناقصه , مناقصه 28 کیلومتر شبکه گذاری پراکنده شهرستان خرمشهر
 83. فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت کانالهای گاز
 84. تجدید ارزیابی کیفی خرید 85 دستگاه دیوایدر / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, تجدید ارزیابی کیفی خرید 85 دستگاه دیوایدر
 85. فراخوان واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه - نوبت دوم / فراخوان عمومی ارزیابی ، فراخوان واگذاری عملیات پیاده سازی سامانه - نوبت دوم
 86. تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی جانمایی شده / آگهی مزایده , تجدید مزایده بهره برداری از فضاهای تبلیغاتی جانمایی شده
 87. مناقصه البسه فرم / فراخوان مناقصه، مناقصه البسه فرم
 88. مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی به حفرات خالی شهرستان ایلام و ....
 89. فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای... نوبت دوم / آگهی فراخوان نخست, فراخوان اجرای عملیات تکمیلی ابنیه ، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمانهای... نوبت دوم
 90. مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع فنوج - کتیج نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی، مناقصه نظارت عالیه و کارگاهی پروژه اجرایط خطوط فوق توزیع فنوج - کتیج نوبت دوم
 91. مزایده سه قطعه زمین / مزایده,مزایده سه قطعه زمین
 92. مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 569متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مشتمل بر ساختمان 569متر
 93. مزایده ششدانگ دو باب خانه و محوطه 608متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو باب خانه و محوطه 608متر
 94. مزایده یک دستگاه جت پرینتر صنعتی با مارک و مدل EG-JET4000 / مزایده , مزایده یک دستگاه جت پرینتر صنعتی با مارک و مدل EG-JET4000 نوبت اول
 95. مزایده یکباب ساختمان مساحت 260متر / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مساحت 260متر
 96. تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره دو باب مغازه
 97. مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه ، اجرا و نصب پل عابر پیاده - مرحله دوم نوبت دوم
 98. مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی - 96.6.22 / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه دیوارکشی اراضی - 96.6.22
 99. فراخوان مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه الکتروپمپ فشار ضعیف
 100. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 87.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 87.25متر
 101. مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن
 102. مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی - 96.06.22 / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام خدمات چاه پیمایی - 96.06.22
 103. مزایده واگذاری به اجاره قطعه زمین از پلاک 2/764 اصلی / آگهی فراخوان عمومی, مزایده واگذاری به اجاره قطعه زمین از پلاک 2/764 اصلی
 104. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده کلاسه 960158 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی پرونده کلاسه 960158
 105. مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل مساحت 253.08متر / مزایده,مزایده تمامی ششدانگ یکباب منزل مساحت 253.08متر
 106. مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند رسمی
 107. مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی 3116 فرعی / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ پلاک ثبتی 3116 فرعی
 108. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 210.9متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 210.9متر
 109. مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعدادی ادوات کشاورزی شامل فارو پنج ردیفه - نوبت دوم
 110. فراخوان مناقصه پروژه احداث 3959 متر خط لوله - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه پروژه احداث 3959 متر خط لوله - نوبت دوم
 111. مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش دو باب مغازه تجاری 21.84 و 11.35متر نوبت دوم
 112. مناقصات واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه شمالی استان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات فروش و پس از فروش مشترکین در سطح حوزه شمالی استان نوبت اول
 113. نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی / نخستین جشنواره رسانه و رفاه اجتماعی
 114. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی نوبت اول
 115. تجدید مناقصه تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب- نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی تجدید شده , تجدید مناقصه تهیه مصالح ، لوازم و اجرای عملیات اصلاح ؛ بازسازی و توسعه ۱۱ کیلومتر شبکه توزیع آب- نوبت دوم
 116. مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری -96.06.22 / مناقصه ,مناقصه پروژه طراحی و احداث اتاق کنترل سکوی بهره برداری - 96.06.22
 117. فراخوان اجرای خاکبرداری، سازه نگهبان و اسکلت سازه - تمدید / آگهی تمدید فراخوان, مناقصه اجرای خاکبرداری، سازه نگهبان و اسکلت سازه - تمدید
 118. مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی.. اصلاحیه / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری همراه با بازسازی شبکه کابل و هوایی و نوسازی.. اصلاحیه
 119. مناقصه حفر یک حلقه چاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفر یک حلقه چاه
 120. مزایده اجرای تبلیغات بر روی سقف تاکسی های خط ویژه شهریار... / آگهی مزایده عمومی , مزایده اجرای تبلیغات بر روی سقف تاکسی های خط ویژه شهریار...
 121. مزایده اجاره یک واحد تجاری نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد تجاری نوبت دوم
 122. مناقصه خرید لوله های واتروال نیروگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله های واتروال نیروگاه نوبت دوم
 123. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برق رسانی شبکه های توزیع - نوبت دوم
 124. آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی بهره برداری از منافع رستوران بزرگ نمایشگاه
 125. مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری... / آگهی مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه بهره برداری از پست 400 کیلوولت شهید لشکری....
 126. تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه بازسازی انواع غلتک های خطوط ریخته گری
 127. مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل
 128. مناقصه مقدار 10 تن رزین اپوکسی و هاردنر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مقدار 10 تن رزین اپوکسی و هاردنر
 129. مناقصه خرید یک یا دو باب سوله - نوبت دوم / مناقصه خرید یک یا دو باب سوله - نوبت دوم
 130. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر
 131. تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری - نوبت دوم / تجدید فراخوان, تجدید فراخوان مناقصه انجام خدمات عمومی، نگهبانی و دفتری - نوبت دوم
 132. مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات خاکبرداری و خاکریزی و نیز ابنیه
 133. مزایده اجاره مغازه... / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره مغازه...
 134. تجدید مناقصه آبرسانی به روستای ده سرخ / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید آبرسانی به روستای ده سرخ
 135. فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی- نوبت دوم / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان انجام امور عملیات نگهداری راههای اصلی ، فرعی- نوبت دوم
 136. فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب وصول ... / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان قرائت کنتور , چاپ و توزیع صورتحساب وصول ...
 137. مزایده دوو ماتیز / مزایده دوو ماتیز
 138. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 400متر
 139. اگهی مزایده یک دستگاه سانتریفوژ - پلاریتمر - اسپکتوفتومتر / اگهی مزایده , اگهی مزایده یک دستگاه سانتریفوژ - پلاریتمر - اسپکتوفتومتر
 140. مزایده یک دستگاه خودرو جک سفید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو جک سفید
 141. مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT.... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه STEEL DRUM CAPACITY 220LT MAT.MILD STEEL TO ASTM A366 OR EQUIVALENT....
 142. تجدید مزایده 4 دستگاه باربند اتاق اتاق بار وانت نیسان طرح جویباری / تجدید مزایده 4 دستگاه باربند اتاق اتاق بار وانت نیسان طرح جویباری
 143. استعلام انکوباتور co2 دار / استعلام، استعلام انکوباتور co2 دار
 144. استعلام سانتریو
/ 0 نظر / 19 بازدید