مناقصات ومزایدات جمع آوری شده سایت پارس نماد تاریخ 96.6.2

 1. مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین برق 12 حلقه چاه - نوبت دوم
 2. مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و... / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه رنگ آمیزی المانهای شهری سطح معابر و...
 3. مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور 50% / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 250 تن سود سوزآور 50%
 4. استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه / استعلام بهاء ,استعلام بهاء جمع آوری زباله های دپو شده در محل نیروگاه
 5. تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم / تجدید مزایده , تجدید مزایده اجاره مغازه 25 متری - نوبت دوم
 6. مزایده گوساله نر و... / مزایده ,مزایده گوساله نر و...
 7. مزایده ورق های گالوانیزه / آگهی مزایده ,مزایده ورق های گالوانیزه
 8. مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بیمه- نوبت دوم
 9. مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE / مناقصه تعمیر و نگهداری ، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 45 دستگاه لکوموتیو GE
 10. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT / مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی ، ویژه و بازسازی تعداد 90 دستگاه لکوموتیو 26 GT
 11. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۰ دستگاه لکوموتیو
 12. مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مزایده ، مزایده اجاره مجموعه استخر و سونای شهرداری - مرحله دوم نوبت اول
 13. مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۲ دستگاه لکوموتیو / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، تعمیرات اساسی، ویژه و بازسازی تعداد ۵۲ دستگاه لکوموتیو
 14. مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی پلیت خوراک دام و طیور / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه ماشین صنعتی پلیت خوراک دام و طیور
 15. مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی / مناقصه احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی
 16. مزایده آپارتمان به مساحت 96 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان به مساحت 96 متر نوبت دوم
 17. مناقصه حجمی کارخانه فرآوری سورک و حوضه کشاورزی مازندران / مناقصه حجمی کارخانه فرآوری سورک و حوضه کشاورزی مازندران
 18. مناقصه احداث و اصلاح خط، پست و .... شهرستان بانه و حومه / مناقصه احداث و اصلاح خط، پست و .... شهرستان بانه و حومه
 19. مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به مجموعه .... / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه مصالح و گازرسانی به مجموعه ....
 20. آگهی مزایده تاور کرین / آگهی مزایده اموال منقول ,آگهی مزایده تاور کرین
 21. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس-نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران ,مناقصه تهیه و نصب تجهیزات ais ساحل مارک ترانزس- نوبت دوم
 22. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 103.38مترمربع نوبت دوم
 23. مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ,مناقصه توسعه انشعاب آتش نشانی انبار نفت دره شهر... نوبت دوم
 24. مزایده حدود 25 تن ماهی قزل آلای پرورشی آماده صید / مزایده حدود 25 تن ماهی قزل آلای پرورشی آماده صید
 25. همایش ملی حاکمیت قانونی و حقوق شهروندی / همایش ملی حاکمیت قانونی و حقوق شهروندی
 26. مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ... / مناقصه نسبت به خرید 1- بیمه تکمیلی ...
 27. مزایده فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی / آگهی مزایده فروش, مزایده فروش مقدار حدود 30 تن دانه هندوانه آجیلی تولیدی
 28. مزایده اجاره یکباب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره یکباب مغازه - نوبت دوم
 29. آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی / آگهی فراخوان مناقصه،آگهی فراخوان مناقصه ساخت مجتمع ورزشی
 30. مناقصه آسفالت معابر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آسفالت معابر- نوبت دوم
 31. مزایده 920.9 هزارم دو سهم مشاع عرصه 140متر / مزایده,مزایده 920.9 هزارم دو سهم مشاع عرصه 140متر
 32. مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و شیب بندی استاندارد سطح بستر موجود و تهیه حمل، تخلیه اجرای پوشش تارتان...
 33. مزایده یک دانگ و 705.1 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی / مزایده,مزایده یک دانگ و 705.1 هزارم یک دانگ مشاع از منزل مسکونی
 34. مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
 35. مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی -نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مجموعه ورزشی و استخر ناوی نوبت دوم
 36. مناقصه جک چهار ستون .... / مناقصه ، مناقصه جک چهار ستون ....
 37. مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع C , E / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع C , E
 38. مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع I, G / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تولید قطعات مکانیکی محصول نوع I, G
 39. مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خدمات استحصال مواد نفتی از حدود 300 حلقه چاهک نوبت دوم
 40. مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی تجاری / مزایده,مزایده فروش املاک کاربری اداری مسکونی تجاری
 41. مناقصه تامین خودروهای استیجاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین خودروهای استیجاری- نوبت دوم
 42. مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده اقلام ضایعاتی خود را مشتمل بر ضایعات آهن، فولاد، چدن، آلومینیوم...نوبت دوم
 43. مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اصلاح قوس قائم محور ....نوبت دوم
 44. مناقصه احداث ساختمان اداری و رفاهی تصفیه خانه / مناقصه عمومی,مناقصه احداث ساختمان اداری و رفاهی تصفیه خانه
 45. مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای سنگ فرش پیاده رو
 46. مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات نگهداری و تعمیرات ادوات و تجهیزات کنترل ... نوبت دوم
 47. مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی نوبت دوم
 48. مزایده منزل مسکونی با عمر ساختمان 15 سال نوبت اول / مزایده,مزایده منزل مسکونی با عمر ساختمان 15 سال نوبت اول
 49. مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره زمین جهت استقرار کانکس با کاربری بوفه نوبت دوم
 50. مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه / آگهی مناقصه,مناقصه انجام امور ترافیکی در سطح منطقه
 51. مزایده ملک به پلاک 91 اصلی بخش چهار ثبتی نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به پلاک 91 اصلی بخش چهار ثبتی نوبت اول
 52. مناقصه احداث شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث شبکه توزیع آب
 53. مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی ... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعویض فنس ایستگاه های شیر بین راهی ... نوبت دوم
 54. مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو / ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه توسعه فضای سبز فاز 3 منطقه پارس دو
 55. تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ... / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه نگهداری شش مورد پله برقی در سطح شهر و ...
 56. تجدید مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا نوبت دوم
 57. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) نوبت دوم / آگهی منقاصه عمومی، مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب کارکنان ( خودروسواری ) نوبت دوم
 58. مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه / آگهی مناقصه ، مناقصه تهیه ، مصالح ، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه
 59. مزایده یک دستگاه کامیون ایسوز / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیون ایسوز
 60. مزایده واگذاری تعداد 14 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 14 فقره املاک کاربری مسکونی دامداری کشاورزی نوبت دوم
 61. فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید نوبت دوم / فراخوان پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیرساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی تجدید نوبت دوم
 62. تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن دوجداره - نوبت دوم
 63. مزایده خودرو سواری پراید 111 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری پراید 111
 64. مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار
 65. مزایده واگذاری غرف - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری غرف - نوبت دوم
 66. تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه، تجدید فراخوان مناقصه عملیات بازاریابی و فروش و پشتیبانی
 67. مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 291.94متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین خانه سرا 291.94متر
 68. مزایده پلاک ثبتی مساحت 94.25متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94.25متر
 69. مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش 16 قائم شهر / مزایده,مزایده مازاد پلاک ثبتی بخش 16 قائم شهر
 70. مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 728متر
 71. مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی شماره 521 فرعی از یک اصلی
 72. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی از یک اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 14357 فرعی از یک اصلی
 73. مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مصالح و خطکشی سرد ترافیکی با گلاسبید تجدید
 74. مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید بطری 100 و 250 سی سی... نوبت دوم
 75. مناقصه عمومی خرید کارتن بسته بندی بطری... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کارتن بسته بندی بطری... نوبت دوم
 76. تجدید مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید لیبل، بروشور، برچسب کارتن
 77. تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه خرید لوله بتنی فاضلابی مسلح... نوبت دوم
 78. مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING - نوبت چهارم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بیست لینک رپیتر (900 MHZ) SHIFTING - نوبت چهارم
 79. مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش خودرو سواری و کامیون کانکس دار مرحله دوم
 80. ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان/ تولید کنندگان، ارزیابی کیفی خریداری و تامین جرثقیل 40 تن کارگاهی...نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.74متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.74متر
 82. مزایده شش قطعه زمین زراعی نوبت اول / مزایده,مزایده شش قطعه زمین زراعی نوبت اول
 83. مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی / مزایده,مزایده فروش 10 واحد تجاری از مجتمع امام خمینی
 84. مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر / مزایده,مزایده ششدانگ دو قطعه زمین 518.43 و 519.76متر
 85. تجدید مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه پروژه احداث پارکینگ محله ... نوبت دوم
 86. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 352.98متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 352.98متر
 87. مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه، مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و انتقال پروژه خرید روزانه 12500... نوبت دوم
 88. مزایده ملک مغازه تجاری قدمت 25 ساله / مزایده,مزایده ملک مغازه تجاری قدمت 25 ساله
 89. مزایده دو دستگاه میکسر بتون / مزایده دو دستگاه میکسر بتون
 90. مزایده ملک مساحت 60.97متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت 60.97متر نوبت اول
 91. مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 220متر
 92. مزایده آپارتمان مساحت 82.41متر نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 82.41متر نوبت اول
 93. مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد... / آگهی مزایده، مزایده مقدار حدود 6 تن میل گرد...
 94. مزایده یک دستگاه خودرو سیترئن / مزایده یک دستگاه خودرو سیترئن
 95. مزایده خودرو پیکان وانت دوگانه مدل 89 نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده خودرو پیکان وانت دوگانه مدل 89 نوبت دوم
 96. مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش 14 قزوین نوبت دوم
 97. مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی بخش نه تبریز نوبت دوم
 98. مزایده انواع گل های مصنوعی و گلدان / مزایده انواع گل های مصنوعی و گلدان
 99. مزایده دو تخته فرش دستباف / مزایده دو تخته فرش دستباف
 100. مزایده دریل mms-s125 / مزایده دریل mms-s125
 101. مزایده ملک به مساحت عرصه 25.04متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 25.04متر نوبت اول
 102. مزایده ملک شامل بنای مسکونی یک طبقه 73متر / مزایده,مزایده ملک شامل بنای مسکونی یک طبقه 73متر
 103. مزایده ملک به مساحت 350مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 350مترمربع نوبت اول
 104. تجدید مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل کارهای باقیمانده مخازن آب پرند - نوبت دوم
 105. مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED - نوبت دوم / مناقصه عمومی، مناقصه خرید چراغ های خیابانی و پروژکتورهای برجهای روشنایی LED- نوبت دوم
 106. مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد تجاری اموال غیرمنقول نوبت دوم
 107. مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی بصورت قولنامه ای / مزایده,مزایده یک قطعه زمین فاقد سند ثبتی بصورت قولنامه ای
 108. مزایده ملک به مساحت 3992متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 3992متر
 109. مزایده دو قطعه زمین 2000 و 500متر / مزایده,مزایده دو قطعه زمین 2000 و 500متر
 110. مزایده ششدانگ زمین مساحت 373.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 373.35متر
 111. مزایده ششدانگ باغ صیفی کاری 290متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ صیفی کاری 290متر
 112. مزایده یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی یک طبقه با اسکلت بتنی
 113. مزایده پلاک 10270 از اصلی مفروز بخش یک نهاوند / مزایده,مزایده پلاک 10270 از اصلی مفروز بخش یک نهاوند
 114. مناقصه حمل زغالسنگ خام توسط کامیون کمپرسی / مناقصه عمومی ,مناقصه حمل زغالسنگ خام توسط کامیون کمپرسی
 115. تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید ریل نمره 18 و 24... - نوبت دوم
 116. آگهی مزایده بادبند ضربدری و... / آگهی مزایده ,آگهی مزایده بادبند ضربدری و...
 117. مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی با حق آبه 7300متر
 118. مزایده یکباب خانه بخش 4 تبریز نوبت دوم / مزایده,مزایده یکباب خانه بخش 4 تبریز نوبت دوم
 119. مزایده سواری زانتیا ... نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده سواری زانتیا ... نوبت دوم
 120. مزایده یک دستگاه رو غربال...نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه رو غربال...نوبت دوم
 121. مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت دوم / مزایده,مزایده یک واحد مسکونی قولنامه ای نوبت دوم
 122. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 795.02متر
 123. مزایده خودروی کار بنز / مزایده , مزایده خودروی کار بنز
 124. مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی / مزایده,مزایده تعدادی از املاک مسکونی تجاری باغ خانه اراضی کشاورزی
 125. مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش قطعات زمین با کاربریهای مختلف و واحدهای تجاری نوبت دوم
 126. مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...تجدید / مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ..تجدید
 127. مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 460متر نوبت اول
 128. استعلام کمربند چرم طبیعی / استعلام, استعلام کمربند چرم طبیعی
 129. استعلام آجر سه گل اصفهان / استعلام ,استعلام آجر سه گل اصفهان
 130. استعلام لوازم یدکی بنز 911 / استعلام , استعلام لوازم یدکی بنز 911
 131. استعلام اتصالات شبکه آبیاری / استعلام, استعلام اتصالات شبکه آبیاری
 132. استعلام مبدل فیبر نوری و پچ کورد / استعلام, استعلام مبدل فیبر نوری و پچ کورد
 133. استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی / استعلام, استعلام خرید رب گوجه فرنگی در بسته های فلزی 800 گرمی
 134. استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ... / استعلام ,استعلام اجرای شناژ دیوار مجموعه ورزشی ...
 135. استعلام رایانه / استعلام ,استعلام رایانه
 136. استعلام پایه مانیتور ارگونومیک باراد ms2 / استعلام, استعلام پایه مانیتور ارگونومیک باراد ms2
 137. استعلام Asus zen pro Z220 IC / استعلام, استعلام Asus zen pro Z220 IC
 138. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 375متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 375متر
 139. استعلام 14 عدد جک آرام بند مارک دور کاست / استعلام, استعلام 14 عدد جک آرام بند مارک دور کاست
 140. استعلام 480 عدد تایل سقفی / استعلام, استعلام 480 عدد تایل سقفی
 141. استعلام مانیتور lde سایز 22 اینچ / استعلام, استعلام مانیتور lde سایز 22 اینچ
 142. استعلام فتوکپی توشیبا estudio 4508a / استعلام, استعلام فتوکپی توشیبا estudio 4508a
 143. استعلام آسانسور از نوع کششی / استعلام ، استعلام آسانسور از نوع کششی
 144. استعلام سوییچ مرکزی cusco 6513 / استعلام, استعلام سوییچ مرکزی cusco 6513
 145. استعلام خرید خدمات مربوط به نگهداری , پشتیبانی تجهیزات مخابراتی ... / استعلام ، استعلام خرید خدمات مربوط به نگهداری , پشتیبانی تجهیزات مخابراتی ...
 146. استعلام فعالیتهای مالی و بیمه / استعلام, استعلام فعالیتهای مالی و بیمه
 147. استعلام لوله کشی داخل کانال / استعلام, استعلام لوله کشی داخل کانال
 148. استعلام 3 دستگاه هیتر سنگی و.... / استعلام ، استعلام 3 دستگاه هیتر سنگی و....
 149. مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی
/ 0 نظر / 16 بازدید