کلیه اخبار مناقصه ها و مزایده های گردآوی شده در سایت پارس نماد 94/01/20

 1. مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت / مناقصه , مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت
 2. مناقصه خرید 120 تن نشاسته صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 120 تن نشاسته صنعتی
 3. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان
 4. مناقصه خرید 120 تن کلکتور آپاتیت آنیونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 120 تن کلکتور آپاتیت آنیونی
 5. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ایاب و ذهاب
 6. فراخوان خرید ترانسفورماتور 20/63/230 کیلو ولت 125 مگاولت آمپر و ترانسفورماتور کمکی / فراخوان , فراخوان خرید ترانسفورماتور 20/63/230 کیلو ولت 125 مگاولت آمپر و ترانسفورماتور کمکی
 7. مناقصه امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدماتی
 8. مناقصه تهیه طرح جامع حریم شهر / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه طرح جامع حریم شهر
 9. مناقصه عملیات حفاری و نصب انشعاب فاضلاب پراکنده / مناقصه , مناقصه عملیات حفاری و نصب انشعاب فاضلاب پراکنده
 10. مناقصه انجام امور فنی، رفع حوادث و اتفاقات شبکه و انشعابات آب / مناقصه , مناقصه انجام امور فنی، رفع حوادث و اتفاقات شبکه و انشعابات آب
 11. مناقصه نسبت به خرید مصالح جهت تولید آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به خرید مصالح جهت تولید آسفالت
 12. اطلاعیه مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای طرح هادی روستای دولاب / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای طرح هادی روستای دولاب
 13. مناقصه تخلیه و بارگیری کالاها / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری کالاها
 14. اصلاحیه / اصلاحیه
 15. مناقصه حفاظت فیزیکی / مناقصه,حفاظت فیزیکی
 16. مناقصه خرید Finned Strajht Tube / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه خرید Finned Strajht Tube
 17. مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص بیمه تکمیلی پرسنل سازمان عمران / مناقصه , مناقصه انتخاب پیمانکار در خصوص بیمه تکمیلی پرسنل سازمان عمران
 18. مناقصه حمل حدود 12000 تن زغالسنگ / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل حدود 12000 تن زغالسنگ
 19. مناقصه واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تغذیه و سلف سرویس
 20. مناقصه آسفالت کوچه های سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه آسفالت کوچه های سطح شهر
 21. مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات روکش آسفالت خیابانهای سطح شهر
 22. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 23. مناقصه امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه امور بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبرسانی
 24. مناقصه اصلاح معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه اصلاح معابر سطح شهر
 25. مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت و لکه گیری معابر سطح شهر
 26. مناقصه اجرای پیاده روی بتنی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پیاده روی بتنی
 27. اصلاحیه مناقصه انجام ساخت پروژه ساختمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, اصلاحیه مناقصه انجام ساخت پروژه ساختمانی
 28. مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکهای صنعتی / مناقصه , مناقصه عملیات نگهداری فضای سبز و تاسیسات شهرکهای صنعتی
 29. مناقصه احداث استخر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث استخر
 30. مناقصه امور خدماتی / مناقصه امور خدماتی
 31. مناقصه واگذاری پروژه بازسازی دیوار ساحلی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری پروژه بازسازی دیوار ساحلی
 32. مناقصه بهسازی آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه بهسازی آسفالت معابر
 33. مناقصه آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آسفالت معابر
 34. مناقصه اجرای جدول هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای جدول هدایت آبهای سطحی
 35. تجدید مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع آب
 36. تجدید مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار
 37. تجدید مناقصه خرید تعداد 36320 عدد انواع فیوز کات / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید تعداد 36320 عدد انواع فیوز کات
 38. تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه جمع آوری زباله و رفت و روب شهری و حفظ و نگهداری فضای سبز و تاسیسات
 39. مناقصه احداث فلوم، تکمیل و مرمت بند انحرافی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث فلوم، تکمیل و مرمت بند انحرافی
 40. مناقصه جذب سرمایه گذار بروش BOT به منظور ساخت و نصب 6 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه با آسانسور و پله معمولی / مناقصه مناقصه جذب سرمایه گذار بروش BOT به منظور ساخت و نصب 6 دستگاه پل عابر پیاده مکانیزه با آسانسور و پله معمولی
 41. مناقصه تکمیل ساختمان انبار، ساخت سرویس بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل ساختمان انبار، ساخت سرویس بهداشتی
 42. مناقصه خرید واجرای حفاری و کابلکشی کابل مسی / آگهی مناقصه دو مرحله ای ,مناقصه خرید واجرای حفاری و کابلکشی کابل خاکی
 43. مناقصه تامین خودروهای اجاره ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خودروهای اجاره ای
 44. تجدید مناقصه احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه احداث و تکمیل مجتمع فرهنگی و هنری
 45. مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخلی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به فضای سبز، روفت و روب سطح شهر و کارهای خدماتی دوائر داخلی
 46. مناقصه پروژه احداث و تکمیل سالن / مناقصه, پروژه احداث و تکمیل سالن
 47. تجدید مناقصه جرثقیل سقفی مونوریل / آگهی تجدید مناقصه فراخوان عمومی, مناقصه جرثقیل سقفی مونوریل
 48. مناقصه خرید یک دستگاه ترانس / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یک دستگاه ترانس
 49. تجدید مناقصه جرثقیل پشت کامیونی / آگهی تجدید مناقصه فراخوان عمومی, تجدید مناقصه جرثقیل پشت کامیونی
 50. مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور کششی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور کششی
 51. مناقصه خدمات نقلیه (خودرو آژانس) مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات نقلیه (خودرو آژانس) مورد نیاز
 52. مناقصه اجرای عملیات تکمیلی نازک کاری دو بلوک A,C پروژه 54 واحدی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای عملیات تکمیلی نازک کاری دو بلوک A,C پروژه 54 واحدی
 53. مناقصه بهسازی معابر شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر
 54. مناقصه تکمیل ساختمان اصلی و احداث ساختمان پشتیبانی بیمارستان جدید معاون / مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان اصلی و احداث ساختمان پشتیبانی بیمارستان جدید معاون
 55. تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب
 56. استعلام یاتاقان ژنراتور زیمنس / استعلام, استعلام یاتاقان ژنراتور زیمنس
 57. مناقصه عمومی ZIEMENS / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی ZIEMENS
 58. مناقصه آزاد سازی و اصلاح شبکه فشار قوی برق خط 132 کیلوولت در حریم باند دوم کرمان - بم در منطقه تهرود و ابارق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آزاد سازی و اصلاح شبکه فشار قوی برق خط 132 کیلوولت در حریم باند دوم کرمان - بم در منطقه تهرود و ابارق
 59. تجدید مناقصه تکمیل ساختمان خوابگاه / اگهی تجدید فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان خوابگاه
 60. اصلاحیه / اصلاحیه
 61. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای نرگسی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای دشتگز
 62. تجدید مناقصه تهیه ، ساخت ، حمل و نقب تعداد 56 عدد تابلوی مدارس حاشیه راههای استان و 6 عدد تابلوی راهنمای مجتمع های خدمات رفاهی / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه ، ساخت ، حمل و نقل تعداد 56 عدد تابلوی مدارس حاشیه راههای استان و 6 عدد تابلوی راهنمای مجتمع های خدمات رفاهی
 63. استعلام فشارسنج لاگردار با تجهیزات / استعلام , استعلام فشارسنج لاگردار با تجهیزات
 64. استعلام فشارسنج لاگردار با تجهیزات / استعلام , استعلام فشارسنج لاگردار با تجهیزات
 65. مناقصه تامین SILICAGEL TYPE WS & H / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین SILICAGEL TYPE WS & H
 66. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور 20 کیلوولت
 67. مناقصه کفی جرثقیل دار 15 تن / مناقصه,کفی جرثقیل دار 15 تن
 68. مناقصه عملیات گاردریل خیابان ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات گاردریل خیابان ...
 69. مناقصه عملیات اجرای تک لبه سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای تک لبه سنگی
 70. مناقصه اجرای تک لبه، جدول و لبه گذاری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای تک لبه، جدول و لبه گذاری
 71. تجدید مناقصه تامین 108 نفر نیروی نگهبان / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه تامین 108 نفر نیروی نگهبان
 72. مناقصه نسبت به واگذاری امور پشتیبانی و تاسیساتی ساختمان های تحت نظارت / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور پشتیبانی و تاسیساتی ساختمان های تحت نظارت
 73. مناقصه خرید ترانسفورماتور 20 کیلوولت / آگهی مناقصه, مناقصه خرید ترانسفورماتور 20 کیلوولت
 74. مناقصه انجام خدمات شهری (تنظیف معابر شهری و جمع آوری زباله و فضای سبز) / مناقصه , مناقصه انجام خدمات شهری (تنظیف معابر شهری و جمع آوری زباله و فضای سبز)
 75. مناقصه انجام کلیه عملیات برقرسانی / مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات برقرسانی
 76. مناقصه احداث ساختمان / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه احداث ساختمان
 77. مناقصه عملیات مرمت و بازسازی قسمتی از مسجد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مرمت و بازسازی قسمتی از مسجد
 78. مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری و دفع زباله شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کارهای خدمات شهری از قبیل جمع آوری و دفع زباله شهر
 79. استعلام کمد بایگانی ، کمد کتابخانه و فایل فلزی / استعلام , استعلام کمد بایگانی ، کمد کتابخانه و فایل فلزی
 80. استعلام مبدل 48VDC به 220VAC / آگهی استعلام , استعلام مبدل 48VDC به 220VAC
 81. استعلام مبل ، میز و گل میز / استعلام , استعلام میز و صندلی اداری
 82. استعلام ماشین چمن زن تراکتوری / آگهی استعلام , استعلام ماشین چمن زن تراکتوری
 83. استعلام قفسه کودک / استعلام , استعلام قفسه کودک
 84. کاغذ A4 هشتادگرمی HPاستعلام / کاغذ A4 هشتادگرمی HPاستعلام , استعلام
 85. استعلام تعداد 2 دستگاه MIKROWAN MW 24000G / آگهی استعلام , استعلام تعداد 2 دستگاه MIKROWAN MW 24000G
 86. استعلام لاستیک خودرو پیکاپ / استعلام , استعلام لاستیک خودرو پیکاپ
 87. استعلام لوله پلی اتیلن 75/10 (7000 متر) / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن 75/10 (7000 متر)
 88. استعلام میز مطالعه دو نفره چوبی / استعلام , استعلام میز مطالعه دو نفره چوبی
 89. مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات عمومی و پشتیبانی
 90. استعلام سه راهی مساوی 8 اینچ / استعلام , استعلام سه راهی مساوی 8 اینچ
 91. تجدید مناقصه خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه و تحویل الکتروپمپ های شناور / تجدید مناقصه , مناقصه خرید ، حمل ، بارگیری و تخلیه و تحویل الکتروپمپ های شناور
 92. مناقصه جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه, مناقصه جدولگذاری معابر
 93. مناقصه بهره برداری و انتقال تأسیسات فاضلاب / مناقصه, مناقصه بهره برداری و انتقال تأسیسات فاضلاب
 94. فراخوان مناقصه راهبری تجمیعی مهمانسراها و اجرای خدمات تنظیفات و فضای سبز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه راهبری تجمیعی مهمانسراها و اجرای خدمات تنظیفات و فضای سبز
 95. مناقصه خرید STM19 پهنای باند اینترنت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید STM19 پهنای باند اینترنت
 96. "ABB"HV TRANSFORMERمناقصه / "ABB"HV TRANSFORMERمناقصه و مناقصه
 97. مناقصه پروژه اصلاح شبکه و انشعاب آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه اصلاح شبکه و انشعاب آب
 98. مناقصه حفاری و کابلکشی فیبرنوری و OCDF بندی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری و کابلکشی فیبرنوری و OCDF بندی
 99. اصلاحیه پلی آلومینیوم کلراید مایع / اصلاحیه
 100. مناقصه : پروژه عملیات اجرای کارهای تکمیلی محوطه سازی و ایستگاه پمپاژ مخزن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه عملیات اجرای کارهای تکمیلی محوطه سازی و ایستگاه پمپاژ مخزن
 101. مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کلیه امور مربوط به فضای سبز
 102. مناقصه نگهداری 40.000 اصله نهال در قطعه C1 کمربند سبز اراضی شمال غرب اهواز / مناقصه , مناقصه نگهداری 40.000 اصله نهال در قطعه C1 کمربند سبز اراضی شمال غرب اهواز
 103. فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات کارگری ساده / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات کارگری ساده
 104. مناقصه احداث دو عدد زمین چمن مصنوعی / مناقصه , مناقصه احداث دو عدد زمین چمن مصنوعی
 105. مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر...
 106. مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت
 107. مناقصه خرید ، حمل و نصب دستگاه آنالیز گازهای تنفسی / مناقصه , مناقصه خرید ، حمل و نصب دستگاه آنالیز گازهای تنفسی
 108. مناقصه واگذاری نیروهای حجمی / مناقصه واگذاری نیروهای حجمی
 109. مناقصه خرید اقلام برقی مورد نیاز شبکه برق مجتمع / آگهی مناقصه,مناقصه خرید اقلام برقی مورد نیاز شبکه برق مجتمع
 110. مناقصه اجرای پلکان برقی پلهای عابر پیاده اقشار و بیمارستان بزرگ / مناقصه , مناقصه اجرای پلکان برقی پلهای عابر پیاده اقشار و بیمارستان بزرگ
 111. مناقصه الکتروپمپ / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران دومرحله ای,مناقصه الکتروپمپ
 112. مناقصه تأمین یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تأمین یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو
 113. مناقصه عمومی واگذاری راهبری سیلو قم / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی واگذاری راهبری سیلو قم
 114. مناقصه تامین خودرو گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خودرو گشت های حفاظت از اراضی کشاورزی
 115. مناقصه اجرای محوطه سازی و لوله کشی گاز / آگهی دعوت به همکاری, مناقصه اجرای محوطه سازی و لوله کشی گاز
 116. مناقصه عمومی انجام امور بیمه تکمیلی درمان گروهی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور بیمه تکمیلی درمان گروهی
 117. آگهی های مناقصه عمومی عملیات اجرایی نگهداری فضای سبز جنگل / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرایی نگهداری فضای سبز جنگل
 118. مناقصه خرید , حمل , نصب و راه اندازی 400 دستگاه خودپرداز دیواری / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید , حمل , نصب و راه اندازی 400 دستگاه خودپرداز دیواری
 119. مناقصه 6 دستگاه تاور کرین مدل MC 465 / آگهی خرید, مناقصه 6 دستگاه تاور کرین مدل MC 465
 120. آگهی های مناقصه عمومی تکمیل ساختمان کلانتری غرب هیدروپونیک / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان کلانتری غرب هیدروپونیک
 121. مناقصه خرید تعداد 900 عدد آی سی دی / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 900 عدد آی سی دی
 122. مناقصه خرید 1200 عدد پیس میکر / مناقصه , مناقصه خرید 1200 عدد پیس میکر
 123. مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های بتنی فاضلابی با پوشش داخلی پلی اتیلن به قطر 1400 میلیمتر / مناقصه , مناقصه خرید بارگیری و حمل لوله های بتنی فاضلابی با پوشش داخلی پلی اتیلن به قطر 1400 میلیمتر
 124. مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری و بازسازی شبکه های کابل و هوایی
 125. مناقصه تهیه غذای پرسنل حفاظت فیزیکی به تعداد روزانه 72 پرس / مناقصه , مناقصه تهیه غذای پرسنل حفاظت فیزیکی به تعداد روزانه 72 پرس
 126. مناقصه اجرای عملیات شستشو و فسفاته اتاق های وانت / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات شستشو و فسفاته اتاق های وانت
 127. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 128. مناقصه تعداد 10 قلم کالای موردنیاز خود را شامل دستگاه ژنتیک آنالایزور ، لوازم اداری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعداد 10 قلم کالای موردنیاز خود را شامل دستگاه ژنتیک آنالایزور ، لوازم اداری...
 129. مناقصه عملیات اجرایی دیوارکشی و محوطه سازی مسجد / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرایی دیوارکشی و محوطه سازی مسجد
 130. تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث 7 باب مدرسه / آگهی تجدید مناقصه های عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرایی احداث 7 باب مدرسه
 131. مناقصه عملیات خاکبرداری / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات خاکبرداری
 132. استعلام HP HDD 600GB 105 SAS 2.5DP / آگهی استعلام , استعلام HP HDD 600GB 105 SAS 2.5DP
 133. استعلام خرید ابلیمو و کیک / استعلام, استعلام خرید ابلیمو و کیک
 134. استعلام لیوان یکبار مصرف / استعلام, استعلام لیوان یکبار مصرف
 135. استعلام خرید چای خشک / استعلام , استعلام خرید چای خشک
 136. استعلام خرید اقلام سخت افزاری رایانه ای / آگهی استعلام , استعلام خرید اقلام سخت افزاری رایانه ای
 137. استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر
 138. استعلام خرید قند کله خرد / استعلام , استعلام خرید قند کله خرد
 139. استعلام خرید تونر دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام خرید تونر دستگاه فتوکپی
 140. استعلام خرید چای مایع دستشویی دیواری / استعلام, استعلام خرید چای مایع دستشویی دیواری
 141. استعلام خرید شیشه پاک کن دستکش / استعلام , استعلام خرید شیشه پاک کن دستکش
 142. استعلام باطری 12 ولت / آگهی استعلام , استعلام باطری 12 ولت
 143. استعلام کیف ابزار / استعلام , استعلام کیف ابزار
 144. استعلام خرید آبمیوه و کیک و لیوان کاغذی / استعلام , استعلام خرید آبمیوه و کیک و لیوان کاغذی
 145. استعلام تجهیزات / استعلام , استعلام تجهیزات
 146. استعلام کتاب / آگهی استعلام , استعلام کتاب
 147. استعلام خرید اقلام بهداشتی / استعلام , استعلام خرید اقلام بهداشتی
 148. استعلام مودم دو E1 کارتی / آگهی استعلام , استعلام مودم دو E1 کارتی
 149. استعلام اسید من / استعلام , استعلام اسید من
 150. استعلام HP HDD600GB 10 K SAS 2.5DP / آگهی استعلام , استعلام HP HDD600GB 10 K SAS 2.5DP
 151. استعلام HP 8GB 1*8GB FOR GV SERVERS / آگهی استعلام , استعلام HP 8GB 1*8GB FOR GV SERVERS
 152. استعلام HP 8GB 1*8GB PC3- HP POWER 1200 WFOR DL58G G7 / آگهی استعلام , استعلام HP 8GB 1*8GB PC3- HP POWER 1200 WFOR DL58G G7
 153. استعلام خرید کاور کولر آبی 7000 / استعلام , استعلام خرید کاور کولر آبی 7000
 154. استعلام خرید لوازم التحریر / استعلام, استعلام خرید لوازم التحریر
 155. استعلام اسکنر / آگهی استعلام , استعلام اسکنر
 156. نرم افزارهای ISE-PRIM-AVCاستعلام / نرم افزارهای ISE-PRIM-AVCاستعلام , استعلام
 157. استعلام تجهیزات / استعلام , استعلام تجهیزات
 158. استعلام مادربورد / استعلام , استعلام مادربورد
 159. استعلام لوازم التحریر / استعلام , استعلام لوازم التحریر
 160. کاغذ A4DOUBLE Aاستعلام / کاغذ A4DOUBLE Aاستعلام , استعلام
 161. استعلام اقلام سخت افزاری / استعلام, اقلام سخت افزاری
 162. استعلام اقلام بهداشتی / استعلام , استعلام اقلام بهداشتی
 163. استعلام نرم افزار ACS / استعلام, استعلام نرم افزار ACS
 164. استعلام خرید 2 دستگاه اسکنر / آگهی استعلام , استعلام خرید 2 دستگاه اسکنر
 165. فراخوان عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی احداث پل بلوار ساحلی / فراخوان عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , فراخوان عمومی دو مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی احداث پل بلوار ساحلی
 166. مناقصه لوازم مورد نیاز طناب بندی / مناقصه , مناقصه لوازم مورد نیاز طناب بندی
 167. مناقصه ارزیابی قطعه 4 محور... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی توان اجرای کار , مناقصه ارزیابی قطعه 4 محور...
 168. مناقصه قطعه سوم راه میانی... / آگهی فراخوان عمومی مناقصه , مناقصه قطعه سوم راه میانی...
 169. مناقصه اصلاح ترانشه ها و بهسازی پل های مسیر دسترسی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح ترانشه ها و بهسازی پل های مسیر دسترسی
 170. مناقصه اجاره خودرو جهت مراکز بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجاره خودرو جهت مراکز بهداشتی
 171. مناقصه میزان 294920 واحد کار مربوط به انجام امور خدمات پشتیبانی ، مزرعه ای / مناقصه , مناقصه میزان 294920 واحد کار مربوط به انجام امور خدمات پشتیبانی ، مزرعه ای
 172. مناقصه احداث یکدستگاه پل فلزی عابر پیاده به طول تقریبی 105 متر ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه احداث یکدستگاه پل فلزی عابر پیاده به طول تقریبی 105 متر ...
 173. مناقصه استخراج ، حمل و بارگیری مقدار یک میلیون تن سالیانه سنگ آهک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه استخراج ، حمل و بارگیری مقدار یک میلیون تن سالیانه سنگ آهک
 174. مناقصه حمل و نقل داخلی مواد اولیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و نقل داخلی مواد اولیه
 175. فراخوان خرید بخشی از لوله های پی وی سی خرطومی زهکشی شبکه زهکشی اراضی / فراخوان , فراخوان خرید بخشی از لوله های پی وی سی خرطومی زهکشی شبکه زهکشی اراضی
 176. آگهی مناقصه تامین کرایه ماشین آلات سنگین / مناقصه تامین کرایه ماشین آلات سنگین
 177. مناقصه تهیه و حمل قسمتی از ورق های ژئوممبرین سد مخزنی ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و حمل قسمتی از ورق های ژئوممبرین سد مخزنی ...
 178. تجدید مناقصه واگذاری پروژه اجرای کاشت طرح توسعه جنگلکاری با گونه فندق / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری پروژه اجرای کاشت طرح توسعه جنگلکاری با گونه فندق
 179. مناقصه انجام خدمات پیمانی واحدهای تولیدی پنجگانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات پیمانی واحدهای تولیدی پنجگانه
 180. فراخوان خرید 6000 جفت کفش ایمنی پنجه فولادی / آگهی فراخوان,مناقصه خرید 6000 جفت کفش ایمنی پنجه فولادی
 181. مناقصه یک دستگاه لودر مدل 2010 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یک دستگاه لودر مدل 2010
 182. مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات پراکنده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ترمیم ترانشه های خطوط اصلی ، فرعی و انشعابات پراکنده
 183. مناقصه خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی / مناقصه , مناقصه خدمات نظافت و باربری و نامه رسانی
 184. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، کانیو و آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی ، کانیو و آسفالت معابر شهر
 185. مناقصه عملیات میدانی بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی / مناقصه , مناقصه عملیات میدانی بهنگام سازی و داده آمایی اطلاعات کد پستی ده رقمی
 186. مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر / مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت معابر اصلی شهر
 187. مناقصه یکدستگاه لودر مدل 2010 و بالاتر با ظرفیت پاکت 3 متر مکعب یا 5 تن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه یکدستگاه لودر مدل 2010 و بالاتر با ظرفیت پاکت 3 متر مکعب یا 5 تن
 188. تجدید مناقصه سا
/ 0 نظر / 6 بازدید