اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.19 در سایت

 1. یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ورزشی / یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم ورزشی
 2. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 213 متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی به مساحت 213 متر
 3. مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف پروانه های بهره برداری ... تمدید / آگهی تمدید مزایده عمومی, مزایده محدوده های اکتشافی، گواهینامه کشف پروانه های بهره برداری ... تمدید
 4. دعوتنامه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل / دعوتنامه روکش آسفالت کنارگذر جنوبی بابل
 5. مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و حمل لوله بتنی مسلح نوبت دوم
 6. فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور طرح های راه آهن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان ارزیابی کیفی مهندسین مشاور طرح های راه آهن
 7. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/87 / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 218/87
 8. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 164/75 / مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 164/75
 9. مزایده یک دستگاه آپارتمان در سمت شرقی کلاسه 9404580 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان در سمت شرقی کلاسه 9404580
 10. مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 268.69 متر مربع کلاسه 9200513 / مزایده یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم به مساحت 268.69 متر مربع کلاسه 9200513
 11. مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله چراغ، رینگ و پیستون و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله چراغ، رینگ و پیستون و ...
 12. مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله لنت، کویل و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی لوازم یدکی اتومبیل از جمله لنت، کویل و ...
 13. مزایده فروش تعدادی گوشی تلفن همراه و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی گوشی تلفن همراه و ...
 14. مزایده ملک به مساحت عرصه 95 مترمربع کلاسه 950232 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت عرصه 95 مترمربع کلاسه 950232 نوبت اول
 15. مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید نوبت دوم
 16. مزایده اجاره غرفه 15 میدان میوه و تره بار / آگهی مزایده, مزایده اجاره غرفه 15 میدان میوه و تره بار
 17. مزایده ملک واقع در روستای زیارت پرونده 4.95.619 نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک واقع در روستای زیارت پرونده 4.95.619 نوبت دوم
 18. فراخوان خرید جو علوفه ای نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان خرید جو علوفه ای نوبت دوم
 19. مناقصه انجام امور راهداری در محورهای حوزه شهرستان همدان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور راهداری در محورهای حوزه شهرستان همدان نوبت دوم
 20. مزایده 13 یک قطعه زمین زراعی دیم ، یک دستگاه آسیاب برقی / مزایده,مزایده 13 یک قطعه زمین زراعی دیم ، یک دستگاه آسیاب برقی
 21. مزایده عرصه 105 مترمربع کلاسه 960142 نوبت دوم / مزایده,مزایده عرصه 105 مترمربع کلاسه 960142 نوبت دوم
 22. مزایده یک قطعه زمین کلاسه 9400255 / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کلاسه 9400255
 23. مزایده ششدانگ یک باب خانه با مساحت 361/8 مترمربع کلاسه 9400255 زمان / مزایده,مزایده ششدانگ یک باب خانه با مساحت 361/8 مترمربع کلاسه 9400255 زمان
 24. مزایده ملک پلاک ثبتی 190 فرعی کلاسه 961221 / مزایده ,مزایده ملک پلاک ثبتی 190 فرعی کلاسه 961221
 25. فراخوان مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال مجتمع آبرسانی قاقازان.... نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری خط انتقال مجتمع آبرسانی قاقازان.... نوبت دوم
 26. مناقصه خرید دبه ماست و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید دبه ماست و ...
 27. مناقصه تولید و حمل 185 تن فیلم شیرینگ ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تولید و حمل 185 تن فیلم شیرینگ ... نوبت دوم
 28. مناقصه جهت تامین الکترود گرافیتی / آگهی مناقصه ,مناقصه جهت تامین الکترود گرافیتی
 29. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی... نوبت دوم / فراخوان عمومی شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی... نوبت دوم
 30. مناقصه خرید مفتول سربی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید مفتول سربی
 31. مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تهیه، طبخ ، بسته بندی، توزیع سرو غذا
 32. مزایده مسکونی تجاری با مساحت 232.28 مترمربع کلاسه 940031 / مزایده ,مزایده مسکونی تجاری با مساحت 232.28 مترمربع کلاسه 940031
 33. مزایده فروش پلاک ثبتی 86 فرعی کلاسه 951633 / مزایده,مزایده فروش پلاک ثبتی 86 فرعی کلاسه 951633
 34. مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG نوبت دوم
 35. مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 960488 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان کلاسه 960488
 36. مزایده یک باب منزل مسکونی اجرای 950381 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی اجرای 950381 نوبت دوم
 37. مزایده یکباب خانه واقع در روستای ممدل پرونده 482.95 نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب خانه واقع در روستای ممدل پرونده 482.95 نوبت اول
 38. مزایده یک دستگاه موتورسیکلت / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه موتورسیکلت
 39. مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 574/82 مترمریع اجرایی 399/96 / مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 574/82 مترمریع اجرایی 399/96
 40. مزایده واگذاری امتیاز اجاره ماهیانه قسمتی از عرصه محل ساختمان آژانس تاکسی تلفنی / آگهی مزایده، مزایده واگذاری امتیاز اجاره ماهیانه قسمتی از عرصه محل ساختمان آژانس تاکسی تلفنی
 41. مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید 14 قلم تجهیزات بازرسی فنی و خوردگی فلزات
 42. مناقصه احداث جاده باند مخازن واقع در محوطه تلمبه خانه انبار نفت ازنا - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله با ارزیابی کیفی، مناقصه احداث جاده باند مخازن واقع در محوطه تلمبه خانه انبار نفت ازنا - نوبت دوم
 43. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2000 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 2000 مترمربع
 44. مزایده فروش 100 مترمکعب تخته / خلاصه آگهی مزایده, مزایده فروش 100 مترمکعب تخته
 45. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کلاسه 950405 / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان کلاسه 950405
 46. مزایده ششدانگ ملک به مساحت 800/42 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ ملک به مساحت 800/42 مترمربع
 47. مزایده فروش وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش وسایل مستعمل و مازاد بر نیاز
 48. مزایده فروش واحدهای مسکونی پروژه تجاری -مسکونی / مزایده ,مزایده فروش واحدهای مسکونی پروژه تجاری -مسکونی
 49. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه مصالح و اجرای 24000 متر شبکه پلی اتیلن نوبت دوم
 50. فراخوان عملیات تکمیی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان عملیات تکمیی کارهای باقیمانده سد مخزنی زیویه... نوبت دوم
 51. مزایده زمین واقع در نسیم شهر کلاسه 960685 / مزایده,مزایده زمین واقع در نسیم شهر کلاسه 960685
 52. مزایده یک باب مغازه / مزایده یک باب مغازه
 53. مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط ( ایستگاه دوم / مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط ( ایستگاه دوم
 54. مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه هدایت و نگهداری خودروهای سبک اداره ترابری - نوبت دوم
 55. مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان منطقه 3 / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از بخش داروخانه مرکز بهداشت و درمان منطقه 3
 56. مناقصه 100.000 عدد قرقره با سیم زوجی 20 متری / آگهی مناقصه , مناقصه 100.000 عدد قرقره با سیم زوجی 20 متری
 57. مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده واگذاری موقت امتیاز جمع آوری جعبه خالی، سبد پلاستیکی، کارتن- نوبت دوم
 58. مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش سه واحد آپارتمان از واحدهای مسکونی نوبت دوم
 59. مزاید یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزاید یک دستگاه خودرو
 60. مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه حفظ، نگهداری و آبیاری فضای سبز
 61. مناقصه لکه گیری و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه لکه گیری و آسفالت
 62. تجدید مناقصه انجام خدمات اپراتوری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی،مناقصه انجام خدمات اپراتوری نوبت دوم
 63. ارزیابی کیفی زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و .... نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین -نوبت دوم
 64. اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی
 65. مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386 / مزایده یک دستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386
 66. مزایده یک باب منزل مسکونی شماره 950445 / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی شماره 950445
 67. مزایده ششدانگ پلاک 5/15120 بخش 8 کلاسه 9201304 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 5/15120 بخش 8 کلاسه 9201304
 68. مزایده لپ تاپ / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده لپ تاپ
 69. مزایده یک دستگاه جرثقیل / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه جرثقیل
 70. مناقصه گازرسانی به 25 واحد تولیدی مرغداری بخش گناوه و دیلم ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به 25 واحد تولیدی مرغداری بخش گناوه و دیلم ...نوبت دوم
 71. فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم و ... - نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان بهسازی محور قیر- جهرم و ... - نوبت دوم
 72. مزایده ششدانگ مغازه کلاسه 930270 / مزایده ,مزایده ششدانگ مغازه کلاسه 930270
 73. مناقصه شورت و زیرپوش .... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه شورت و زیرپوش ....
 74. مزایده یک دستگاه خودرو و.. / آگهی مزایده اموال غیر منقول ,مزایده یک دستگاه خودرو و...
 75. مزایده یک دستگاه باسکول و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه باسکول و ...
 76. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده / آگهی مزایده،مزایده ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا گردیده
 77. مزایده ملک شماره 11/202/202 با شماره ثبت 64993 / مزایده , مزایده ملک شماره 11/202/202 با شماره ثبت 64993
 78. مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی دوبلکس کلاسه 9500168 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی دوبلکس کلاسه 9500168
 79. مزایده اموال غیر منقول سرقفلی ملکی از پلاک ثبتی - نوبت دوم / مزایده اموال غیر منقول سرقفلی ملکی از پلاک ثبتی - نوبت دوم
 80. مزایده یک دستگاه کامیون ولوو / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یک دستگاه کامیون ولوو
 81. مزایده پروفیل آلومینیومی Sl / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده پروفیل آلومینیومی Sl
 82. مزایده یکدستگاه خودپرداز / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یکدستگاه خودپرداز
 83. مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان / مزایده یک دستگاه اتومبیل وانت پیکان
 84. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 128 مترمربع کلاسه 960095 / مزایده یک قطعه زمین به مساحت 128 مترمربع کلاسه 960095
 85. مزایده یک دستگاه لیف تراک زرد رنگ / مزایده , مزایده یک دستگاه لیف تراک زرد رنگ
 86. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 - نوبت د وم / مزایده,مزایده یک دستگاه خودروی سواری پژو 405 - نوبت دوم
 87. مزایده شش دانگ سرقفلی و مالکیت مغازه کلاسه 930192 نوبت اول / مزایده,مزایده شش دانگ سرقفلی و مالکیت مغازه کلاسه 930192 نوبت اول
 88. مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 114 مترمربع نوبت دوم / مزایده یک واحد مسکونی به مساحت 114 مترمربع نوبت دوم
 89. مزایده خط تلفن همراه ... / مزایده , مزایده خط تلفن همراه ...
 90. مزایده یکصد و بیست و چهار دستگاه کامپیوتر ... / مزایده , مزایده یکصد و بیست و چهار دستگاه کامپیوتر ...
 91. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان کلاسه 403.95 / مزایده ششدانگ عرصه و اعیان ساختمان کلاسه 403.95
 92. مزایده تعداد 18 عدد شلوار ورزشی... / مزایده , مزایده تعداد 18 عدد شلوار ورزشی ...
 93. مزایده یک دستگاه سواری روآ / مزایده,مزایده یک دستگاه سواری روآ
 94. مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش و واگذاری املاک نوبت دوم
 95. مزایده تعداد 2000 عدد مایع ظرفشویی / مزایده , مزایده تعداد 2000 عدد مایع ظرفشویی
 96. مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 314 شماره 30.952901 / مزایده,مزایده ملک به پلاک ثبتی شماره 314 شماره 30.952901
 97. مزایده پیاز زعفران یک قطعه زمین کشاورزی / مزایده پیاز زعفران یک قطعه زمین کشاورزی
 98. مزایده سه دانگ از شش دانگ ملک کلاسه 960455 / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ ملک کلاسه 960455
 99. مزایده ملک واقع در تبریز کلاسه 950918 نوبت اول / مزایده,مزایده ملک واقع در تبریز کلاسه 950918 نوبت اول
 100. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8941 کلاسه 960436 / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 8941 کلاسه 960436
 101. مزایده عرصه به مساحت 200 مترمربع کلاسه 960135 نوبت اول / مزایده,مزایده عرصه به مساحت 200 مترمربع کلاسه 960135 نوبت اول
 102. مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم نوبت دوم / مزایده مقدار 70 کیلوگرم نخ ابریشم نوبت دوم
 103. مزایده یک دستگاه سنگ شکن ... نوبت دوم / مزایده یک دستگاه سنگ شکن ... نوبت دوم
 104. مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 38 مترمربع کلاسه 960111 نوبت دوم / مزایده,مزایده یک باب منزل مسکونی به مساحت 38 مترمربع کلاسه 960111 نوبت دوم
 105. مزایده یک دستگاه وانت نیسان / مزایده یک دستگاه وانت نیسان
 106. مناقصه ایاب و ذهاب / آگهی مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل
 107. تمدید مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی / فراخوان شرکت,مناقصه مرمت و بهسازی بازار تاریخی
 108. مزایده فروش املاک / مزایده,مزایده فروش املاک
 109. مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 950256.16 / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان مسکونی کلاسه 950256.16
 110. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمینی کلاسسه 950150 نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان یک قطعه زمینی کلاسسه 950150 نوبت اول
 111. مزایده یک باب مغازه تجاری کلاسه 930255 / مزایده,مزایده یک باب مغازه تجاری کلاسه 930255
 112. مزایده یک واحد مسکونی آپارتمان ضلع شرقی کلاسه 950383 نوبت دوم / مزایده یک واحد مسکونی آپارتمان ضلع شرقی کلاسه 950383 نوبت دوم
 113. مزایده ملک به مساحت 205/75 کلاسه 952840 / مزایده,مزایده ملک به مساحت 205/75 کلاسه 952840
 114. مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط - نوبت دوم / مزایده ، مزایده واگذاری 8 ماهه محل رستوران نشاط - نوبت دوم
 115. مزایده نوبت اول اجاره دو واحد ملک تجاری / مزایده ، مزایده نوبت اول اجاره دو واحد ملک تجاری
 116. مزایده ششدانگ یک باب واحد آپارتمان مسکونی کلاسه 950294 / مزایده ششدانگ یک باب واحد آپارتمان مسکونی کلاسه 950294
 117. مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق .... نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق .... نوبت دوم
 118. مزایده مال توقیف شده عرصه و اعیان 335.5 مترمربع / مزایده مال توقیف شده عرصه و اعیان 335.5 مترمربع
 119. مزایده یک قطعه زمین خام به مساحت 281.49 مترمربع کلاسه 960284 / مزایده ,مزایده یک قطعه زمین خام به مساحت 281.49 مترمربع کلاسه 960284
 120. مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت- مرحله دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه امور مربوط به تعمیر، نگهداری و راهبری سیستم تاسیسات ستاد مدیریت- مرحله دوم
 121. مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی به تعداد 45 نفر- نوبت دوم
 122. مناقصه خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 77 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز و ...
 123. مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی نوبت دوم / مزایده ,مزایده فروش سه دستگاه آپارتمان سازمانی نوبت دوم
 124. مزایده انواع سوتین ... / مزایده انواع سوتین ...
 125. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی نوبت دوم
 126. مزایده فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده و مسکونی ویلایی / مزایده ,مزایده فروش واحدهای آپارتمانی و تجاری ساخته شده و مسکونی ویلایی
 127. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 90 مترمربع کلاسه 96 اجرا 960204 / مزایده ,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 90 مترمربع کلاسه 96 اجرا 960204
 128. مزایده فروش قطعات مسکونی - تجاری با کاربری مسکونی و تجارتی / مزایده ,مزایده فروش قطعات مسکونی - تجاری با کاربری مسکونی و تجارتی
 129. فراخوان انجام خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت سد دالکی ... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان انجام خدمات آزمایشگاه مستقر کنترل کیفیت سد دالکی ...
 130. مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم- نوبت دوم
 131. مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی- نوبت دوم
 132. مناقصه نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ...- نوبت دوم / مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ...- نوبت دوم
 133. فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی / فراخوان استخر سرپوشیده سلمان فارسی
 134. مزایده ساختمان اداری .... / مزایده ساختمان اداری ....
 135. مناقصه خرید 6 قلم لوله فلزی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 6 قلم لوله فلزی - نوبت دوم
 136. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره نوبت دوم
 137. استعلام کولر گازی اسپیلت / استعلام ، استعلام کولر گازی اسپیلت
 138. استعلام تعداد ۴۰ دستگاه اسپیلت / استعلام ,استعلام تعداد ۴۰ دستگاه اسپیلت
 139. استعلام رم DDR3 ظرفیت 2GB / استعلام ,استعلام رم DDR3 ظرفیت 2GB
 140. استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی / استعلام ,استعلام رادیو سیستم انتقال مخابراتی
 141. استعلام اسپلیتر قطعه تجهیزات شبکه های رایانه و ... / استعلام, استعلام اسپلیتر قطعه تجهیزات شبکه های رایانه و ...
 142. استعلام گیت وی صوتی سنگوما / استعلام گیت وی صوتی سنگوما
 143. استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی یک ساله آنتی ویروس / استعلام , استعلام لیسانس نصب و به روزرسانی یک ساله آنتی ویروس
 144. استعلام روتر شبکه 3 پورت / استعلام, استعلام روتر شبکه 3 پورت
 145. استعلام منبع تغذیه (پاور) / استعلام, استعلام منبع تغذیه (پاور)
 146. استعلام ماژول / استعلام, استعلام ماژول
 147. استعلام سیب زمینی / استعلام , استعلام سیب زمینی
/ 0 نظر / 22 بازدید