اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.3.31 در سایت

 1. مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان به مساحت 81.18مترمربع
 2. آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی اجرای خط انتقال آب سد باغان- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی، آگهی فراخوان اجرای خط انتقال آب سد باغان- نوبت دوم
 3. استعلام خرید 30 لیتر پترولیوم بنزن و پروپانول 50 لیتر و 5 لیتر تیترازول / استعلام خرید 30 لیتر پترولیوم بنزن و پروپانول 50 لیتر و 5 لیتر تیترازول
 4. استعلام آب باطری / استعلام آب باطری
 5. استعلام خرید فرم / استعلام خرید فرم
 6. مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری و نگهداری , حفاظت و تعمیرات بدنه ...
 7. مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6000مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی به مساحت 6000مترمربع
 8. مزایده بهره برداری از جایگاه CNG / مزایده , مزایده بهره برداری از جایگاه CNG
 9. مزایده فروش دو باب اپارتمان مسکونی اعیان 126.23 و 302متر / مزایده,مزایده فروش دو باب اپارتمان مسکونی اعیان 126.23 و 302متر
 10. مناقصه عمومی واگذاری امورات بازرسی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عمومی واگذاری امورات بازرسی
 11. مزایده فروش دو قطعه زمین 12135 و 240 مترمربع / مزایده,مزایده فروش دو قطعه زمین 12135 و 240 مترمربع
 12. مناقصه تامین کفی سلولزی ماست / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین کفی سلولزی ماست
 13. فراخوان ایجاد پایگاه های گردشگری سلامت / آگهی فراخوان, فراخوان ایجاد پایگاه های گردشگری سلامت
 14. خلاصه مناقصه انجام خدمات راهبری سیستم یکپارچه شهرداری / خلاصه مناقصه, خلاصه مناقصه انجام خدمات راهبری سیستم یکپارچه شهرداری
 15. مزایده خدمات بهره برداری جایگاه سوخت دو منظوره 96.3.31 / اگهی مزایده ,مزایده خدمات بهره برداری جایگاه سوخت دو منظوره 96.3.31
 16. مزایده فروش هتل آپارتمان مساحت عرصه 330 مترمربع / مزایده,مزایده فروش هتل آپارتمان مساحت عرصه 330 مترمربع
 17. مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط و تخلیه و بارگیری محصولات / آگهی مناقصه, مناقصه انجام خدمات نظافتی و بهداشت محیط و تخلیه و بارگیری محصولات
 18. مزایده واگذاری امور مربوط به کشتارگاه شهرداری نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری امور مربوط به کشتارگاه شهرداری نوبت دوم
 19. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 349.20مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی به مساحت 349.20مترمربع
 20. مزایده تولید انواع کنسرو جات... / مزایده، مزایده تولید انواع کنسرو جات...
 21. مزایده ششدانگ یکباب زمین محصور با قدمت 25 سال / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب زمین محصور با قدمت 25 سال
 22. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 23. مناقصه خرید چوب نراد روسی جهت نیروگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید چوب نراد روسی جهت نیروگاه
 24. تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری... / آگهی تجدید فراخوان عمومی، تجدید فراخوان عملیات تهیه و نصب و اجرای دکل 20 متری...
 25. مناقصه تامین منابع انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین منابع انسانی
 26. مناقصه اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین / مناقصه ، مناقصه اصلاح و حراست و نگهداری و انجام خدمات مشترکین
 27. مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری تجدید / مزایده,مزایده فروش 7 قطعه زمین و 3 واحد تجاری تجدید
 28. فراخوان شناسائی و ارزیابی طراحی ، تامین ، حمل و نصب تجهیزات نورپردازی / فراخوان شناسائی و ارزیابی ،فراخوان شناسائی و ارزیابی طراحی ، تامین ، حمل و نصب تجهیزات نورپردازی
 29. مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر تجدید نوبت دوم
 30. اصلاحیه مناقصه بهسازی و آسفالت ورودی شهر / اصلاحیه مناقصه, مناقصه بهسازی و آسفالت ورودی شهر
 31. فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنترل ، تنظیفات استخرهای شنا، اماکن ورزشی / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنترل ، تنظیفات استخرهای شنا، اماکن ورزشی
 32. مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اموال مازاد و اسقاطی
 33. تجدید مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر -نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,تجدید مناقصه زیرسازی خیابان های سطح شهر - نوبت دوم
 34. مناقصه پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از تخریص دکل تعمیراتی...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه عملیات سویل قبل از استقرار و بعد از تخریص دکل تعمیراتی...نوبت دوم
 35. فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کشنده ولوو 4*6 مدل 1386 / فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی ساده) , فراخوان مناقصه تهیه و تامین 3 دستگاه کشنده ولوو 4*6 مدل 1386 نوبت اول
 36. مزایده نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ...نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده نظافت سالن های انتظار نمازخانه ها و ... نوبت دوم
 37. فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان تهیه و تامین 8 دستگاه کامیون تانکر حمل سوخت
 38. فراخوان تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان تامین خدمات حراست و نگهبانی از پستهای اماکن و منازل
 39. آگهی مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تامین 30 نفر نیروی عملیاتی
 40. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنتزل ، تنظیفات استخرهای شنا و ... / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز کنتزل ، تنظیفات استخرهای شنا و ...
 41. اصلاحیه مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه / اصلاحیه مزایده,مزایده قسمتی از املاک مازاد بر مبنای قیمت پایه
 42. مزایده خودرو پراید 131 - نوبت دوم / مزایده, مزایده خودرو پراید 131 - نوبت دوم
 43. مناقصه تهیه برج و تجهیزات سیستم اتصال زمین ، اجرای فونداسیون و .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه برج و تجهیزات سیستم اتصال زمین ، اجرای فونداسیون و .....نوبت دوم
 44. مزایده مجموعه ورزشی شهید سالمی / آگهی مزایده, مزایده مجموعه ورزشی شهید سالمی
 45. مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 94.20 متر / مزایده,مزایده ملک مازاد مساحت اعیان 94.20 متر
 46. مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله...نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه رفت و روب و جمع آوری زباله...نوبت دوم
 47. مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات خدمات شهری شیبان
 48. مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا.. تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پروژه زیرسازی خیابانهای سطح شهر کوت عبدا... تجدید نوبت دوم
 49. مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث زمین ورزشی با فنس کشی آن و جدول گذاری و کفپوش گذاری - نوبت دوم
 50. مناقصه خرید سن استورج تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید سن استورج تجدید - نوبت دوم
 51. مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کرایه ماشین آلات خدمات شهری جهت عملیات عمرانی خدمات سامانه 137 نوبت دوم
 52. مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده عمومی,مزایده تعداد یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 53. مزایده املاک شامل منازل مسکونی / مزایده,مزایده املاک شامل منازل مسکونی
 54. مزایده پلاک 22709/5850 اصلی 171متر / مزایده,مزایده پلاک 22709/5850 اصلی 171متر
 55. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت ورودی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی
 56. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر
 57. اطلاعیه واگذاری مجتمع های آموزشی / اطلاعیه, اطلاعیه واگذاری مجتمع های آموزشی
 58. مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 91 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو جک مدل 91
 59. مزایده یک دستگاه خودرو مگان - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو مگان - نوبت دوم
 60. مزایده یک دستگاه خودروی پژو / مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی پژو
 61. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و زمین / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه و زمین
 62. مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر نوبت اول
 63. مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری / آگهی مناقصه,مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری
 64. مزایده فروش 77500 مترمربع از اراضی / مزایده,مزایده فروش 77500 مترمربع از اراضی
 65. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی
 66. مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه احداث پل پنبه چوله ساری نوبت دوم
 67. مناقصه آبرسانی به ایستگاه راه آهن لوشان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه آبرسانی به ایستگاه راه آهن لوشان
 68. مناقصه خرید چراغ LED همراه با براکت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید چراغ LED همراه با براکت
 69. مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 315 مورد نیاز نوبت دوم / مناقصه , مناقصه مقداری لوله پلی اتیلن 315 مورد نیاز نوبت دوم
 70. مزایده واگذاری زمینهای شهرداری با کاربری مسکونی تجاری آموزشی / مزایده,مزایده واگذاری زمینهای شهرداری با کاربری مسکونی تجاری آموزشی
 71. فراخوان ارزیابی کیفی پروژه های احداث سد کسیلیان نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی،فراخوان ارزیابی کیفی پروژه های احداث سد کسیلیان نوبت دوم
 72. تجدید مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار نوبت دوم / تجدید مناقصه ،تجدید مناقصه انجام تعمیرات ماشین های دوار نوبت دوم
 73. فراخوان خرید تجهیزات اداری نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید تجهیزات اداری نوبت دوم
 74. مناقصه خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله نوبت دوم / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه خرید بارگیری حمل و باراندازی لوله نوبت دوم
 75. مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی 350متر / مزایده,مزایده یک دانگ مشاع از ساختمان مسکونی 350متر
 76. مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان
 77. مزایده ملک با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده ملک با قدمت بیش از 50 سال
 78. مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث 9 ساختمان خانه بهداشت روستاهای قم
 79. مناقصه P/F SWITCH BOARD ALSTOM - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه P/F SWITCH BOARD ALSTOM - نوبت دوم
 80. اصلاحیه مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / اصلاحیه مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 81. اصلاحیه مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی / اصلاحیه مزایده,مزایده فروش املاک مازاد ملکی و تملیکی
 82. فراخوان خرید دوربین جهت پوشش تصویری - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی ,فراخوان خرید دوربین جهت پوشش تصویری - نوبت دوم
 83. مناقصه خرید تعداد هزار و دویست و پنج (1125) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای روغنی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد هزار و دویست و پنج (1125) دستگاه انواع ترانسفورماتورهای روغنی نوبت اول
 84. تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ... / آگهی مناقصه, تجدید مناقصه خرید، بارگیری و حمل لوله های پلی اتیلن دو جداره ...
 85. مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمد شهر / مزایده نسبت به اجاره واحدهای تجاری شهرداری محمد شهر
 86. تجدید فراخوان مناقصه پروژه گشت و صیانت از منابع طبیعی و مراقبت و نگهداری از جنگلکاری... / تجدید فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه پروژه گشت و صیانت از منابع طبیعی و مراقبت و نگهداری از جنگلکاری...
 87. مزایده فروش یخچال فریزر ، اجاق گاز و ... / مزایده , مزایده فروش یخچال فریزر ، اجاق گاز و ...
 88. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده بابل / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی بخش یازده بابل
 89. تجدید مزایده اجاره بهره برداری از بازارهای فاز 2 مخابرات واقع در شهریار ... / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده اجاره بهره برداری از بازارهای فاز 2 مخابرات واقع در شهریار ...
 90. مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه خرید بیل مکانیکی چرخ زنجیری- نوبت دوم
 91. مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید انواع هادی روکشدار آلیاژی
 92. مزایده فروش تلویزیون ، دستگاه دیجیتال تیتانیوم ، مبلمان 7 نفره چوب و پارچه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش تلویزیون ، دستگاه دیجیتال تیتانیوم ، مبلمان 7 نفره چوب و پارچه...
 93. مزایده فروش تعدادی لباس و پیراهن شامل تی شرت ، شلوار گرمکن .... / آگهی مزایده , مزایده فروش تعدادی لباس و پیراهن شامل تی شرت ، شلوار گرمکن ....
 94. مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 12175 فرعی از 85 اصلی
 95. مزایده فروش خودرو پراید مدل 131 اس ای / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش خودرو پراید مدل 131 اس ای
 96. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 330 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 330 مترمربع
 97. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 473.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 473.65متر
 98. مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه مصالح، اجرا و نوسازی تعدادی از ساختمان ها نوبت دوم
 99. مزایده اپارتمان با قدمت سه سال / مزایده,مزایده اپارتمان با قدمت سه سال
 100. مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.48متر / مزایده,مزایده ملک مشاع ششدانگ اپارتمان به مساحت 59.48متر
 101. مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1620متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ به مساحت 1620متر
 102. مزایده ملک به مساحت 55.14متر قدمت 5 سال / مزایده,مزایده ملک به مساحت 55.14متر قدمت 5 سال
 103. مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 55-46متر
 104. مزایده فروش یکدستگاه یخچال آزمایش ، یکدستگاه تلویزیون 14 اینچ .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه یخچال آزمایش ، یکدستگاه تلویزیون 14 اینچ ...
 105. مزایده پلاک ثبتی با عرصه معادل 135.92متر نوبت دوم / مزایده,مزایده پلاک ثبتی با عرصه معادل 135.92متر نوبت دوم
 106. مزایده پلاکهای ثبتی منزل مسکونی مساحت 240متر / مزایده,مزایده پلاکهای ثبتی منزل مسکونی مساحت 240متر
 107. مزایده فروش اموال اسقاطی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش اموال اسقاطی - نوبت دوم
 108. مزایده خودروی سواری هیوندا سانتافه / مزایده اموال منقول، مزایده خودروی سواری هیوندا سانتافه
 109. مناقصه آبرسانی مجتمع شهید رجایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آبرسانی مجتمع شهید رجایی - نوبت دوم
 110. مزایده مبلمان 7 نفره استیل / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده مبلمان 7 نفره استیل
 111. مزایده یک دستگاه دریل ستونی 96.3.31 / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه دریل ستونی 96.3.31
 112. مزایده فروش کانکس نگهبانی / مزایده , مزایده فروش کانکس نگهبانی
 113. اصلاحیه مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب / اصلاحیه مناقصه, مناقصه عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات تامین و توزیع آب
 114. مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی منهول ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات خطوط و شبکه جمع آوری فاضلاب خانگی منهول ... نوبت اول
 115. مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت سیصد مترمربع
 116. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 66.30مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 66.30مترمربع
 117. مناقصه خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ... / آگهی مناقصه,مناقصه خدمات تعمیر نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ...
 118. مزایده ملک طبقه 5 به مساحت 91.33مترمربع / مزایده,مزایده ملک طبقه 5 به مساحت 91.33مترمربع
 119. اصلاحیه مناقصه خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق / اصلاحیه , مناقصه خرید ، طراحی ، اجرا ، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفاء حریق
 120. مزایده یک قطعه زمین زراعی 500 متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین زراعی 500 متر
 121. مزایده دو قطعه زمین مزروعی / مزایده,مزایده دو قطعه زمین مزروعی
 122. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 13662متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 13662متر
 123. مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل / مزایده,مزایده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل
 124. مزایده املاک مشاع شامل منزل مسکونی و مغازه / مزایده,مزایده املاک مشاع شامل منزل مسکونی و مغازه
 125. فراخوان خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات GRP- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی,فراخوان خرید، بارگیری، حمل و تخلیه لوله و اتصالات GRP- نوبت دوم
 126. فراخوان خرید، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز - نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی تک مرحله ای,فراخوان خرید، بارگیری، حمل، نصب و راه اندازی الکتروپمپ های مورد نیاز - نوبت دوم
 127. مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و زمین کاربری مسکونی مختلط / مزایده,مزایده فروش املاک شامل آپارتمان و زمین کاربری مسکونی مختلط
 128. فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان طرح سرمایه گذاری احداث سه دستگاه پل عابر پیاده... نوبت دوم
 129. استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی / استعلام، استعلام دستگاه فتوکپی با سرعت 23 کپی
 130. استعلام ساخت و نصب پارتیشن / استعلام, استعلام ساخت و نصب پارتیشن
 131. استعلام بازسازی یکدستگاه آسانسور / استعلام ,استعلام بازسازی یکدستگاه آسانسور
 132. استعلام دستگاه NVR مارک CASTEL ... / استعلام دستگاه NVR مارک CASTEL ...
 133. استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام, استعلام دستگاه فتوکپی
 134. استعلام لوازم صوتی تصویری / استعلام, استعلام لوازم صوتی تصویری
 135. استعلام 5 دستگاه تلویزیون اسنوا / استعلام, استعلام 5 دستگاه تلویزیون اسنوا
 136. استعلام بسته نرم افزار کتاب اول / استعلام بسته نرم افزار کتاب اول
 137. استعلام چمن زن بنزینی هوندا / استعلام استعلام چمن زن بنزینی هوندا
 138. استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب اداری
 139. مزایده ملک به پلاک های ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی / مزایده,مزایده ملک به پلاک های ثبتی 1170 فرعی از شش اصلی
 140. استعلام چاپگر رایانه / استعلام,استعلام چاپگر رایانه
 141. استعلام ویدئو پرژکتور / استعلام, استعلام ویدئو پرژکتور
 142. استعلام مجموع 11 دستگاه کولر گازی الجی / استعلام , استعلام مجموع 11 دستگاه کولر گازی الجی
 143. مناقصه اجرای جمع آوری زباله - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای جمع آوری زباله - نوبت دوم
 144. استعلام عملیات راه اندازی ترانس پکیج / استعلام عملیات راه اندازی ترانس پکیج
 145. استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی دبیرستان محدثه / استعلام اجرای پروژه سیستم سرمایشی دبیرستان محدثه
/ 0 نظر / 9 بازدید