اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.12 در سایت

 1. تجدید فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ... - نوبت دوم / تجدید فراخوان , فراخوان تعویض سامانه های کلرزنی گازی تاسیسات خود ... - نوبت دوم
 2. ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر... - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی، ارزیابی کیفی مناقصه احداث شبکه دوم تغذیه کوره، بینک و کلاستر... - نوبت دوم
 3. مناقصه سیستم راک تغذیه یکپارچه PCR - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه سیستم راک تغذیه یکپارچه PCR -نوبت دوم
 4. مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM / مناقصه, مناقصه قطعات موتور PAXMAN مدل 12YJCM
 5. مناقصه احداث زمین چمن فوتسال و والیبال / مناقصه عمومی نسبت به احداث زمین چمن فوتسال و والیبال
 6. مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات...- نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه پشتیبانی دو سالانه سرویس، تعمیر و نگهداری و تامین قطعات... - نوبت دوم
 7. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار / فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار
 8. مناقصه احداث کانال بتونی / مناقصه , مناقصه احداث کانال بتونی
 9. مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری ....نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه خرید حمل نصب تست و راه اندازی سیستم تله متری ....نوبت دوم
 10. مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و اصلاحات بعد از تست و اصلاحات روتین... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تست و بازرسی و اصلاحات بعد از تست و اصلاحات روتین...
 11. مناقصه تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی / مناقصه, مناقصه تکمیل و احداث پروژه های انبوه سازی مسکونی
 12. مناقصه احداث سازه آبگیر شامل اجرای انحراف رودخانه و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث سازه آبگیر شامل اجرای انحراف رودخانه و ...نوبت دوم
 13. مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفاری تونل با مقطعی به مساحت 48 مترمربع ... نوبت سوم
 14. مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده , مناقصه تامین خدمات سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، ... نوبت دوم
 15. مناقصه فراخوان اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی .... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی .... نوبت دوم
 16. مناقصه طراحی ، ساخت ، رنگ آمیزی ، اجرای فونداسیون ، حمل و نصب 6 باب سالن های گاوداری / مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت ، رنگ آمیزی ، اجرای فونداسیون ، حمل و نصب 6 باب سالن های گاوداری
 17. مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی / فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات تخصصی پایگاه اطلاع رسانی
 18. مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات نیروهای حجمی - نوبت دوم
 19. استعلام ارزیابی کیفی مناقصات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب منطقه ذوالفقاری - نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی مناقصات،استعلام ارزیابی کیفی مناقصات اجرای بخشی از شبکه توزیع آب منطقه ذوالفقاری - نوبت دوم
 20. فراخوان تهیه ، خرید ، ساخت ، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان تهیه ، خرید ، ساخت ، حمل و نصب کلیه تجهیزات مکانیکی و برقی و ... نوبت دوم
 21. فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی،فراخوان مناقصه احداث پل عابر پیاده روی رودخانه کارون - نوبت دوم
 22. مناقصه رینگ شبکه - نوبت دوم / آگهی مناقصه های عمومی, مناقصه رینگ شبکه - نوبت دوم
 23. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی
 24. مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مرمت و بهسازی و بهبود معابر
 25. آگهی مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله- نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه تعویض کلاس 13 کیلومتر از خط لوله- نوبت دوم
 26. مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر دو حلقه چاه در میانه - نوبت دوم
 27. مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری چاه شرب آهکی مجتمع اینچه نوبت دوم
 28. مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات تعمیر و نگهداری دیسپاچینگ و مخابرات شبکه تحت مدیریت - نوبت دوم
 29. مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به حفر یک حلقه چاه
 30. فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ...
 31. مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری انبارداری (شامل تحویل گیری محصولات بسته بندی شده به صورت پالت
 32. مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند - نوبت سوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات تکمیلی کارهای باقیمانده طرح بهسازی محل دفن پسماند- نوبت سوم
 33. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه
 34. فراخوان اورهال ماشینری واحد 4 بخار / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان اورهال ماشینری واحد 4 بخار
 35. مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری- تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی کادر خدماتی - عمرانی و اداری - تجدید- نوبت دوم
 36. مناقصه خرید و برونسپاری انواع قطعات مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید و برونسپاری انواع قطعات مکانیکی
 37. فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین تجهیزات و کالاهای اختصاصی عهده پیمانکار و تهیه مصالح عمومی...
 38. مناقصه موتورهای درون چاهی - نوبت دوم / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه موتورهای درون چاهی - نوبت دوم
 39. مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال 96.7.12 / مناقصه , مناقصه خرید 10عدد عمق سنج و وزن سنج دیجیتال 96.7.12
 40. مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گوشت قرمز منجمد برزیلی
 41. مناقصه اصلاح و بهینه سازی زیتون کارمندی فاز سه بخش اول در حوزه عملیاتی ... نوبت اول / مناقصه, مناقصه اصلاح و بهینه سازی زیتون کارمندی فاز سه بخش اول در حوزه عملیاتی ... نوبت اول
 42. فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری تجدید / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خدمات جابجایی مامورین سیر و حرکت بوسیله خودروی سواری تجدید
 43. ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 / آگهی بین المللی ارزیابی کیفی سرمایه گذار، ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2
 44. ابطال مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / آگهی ابطال مناقصه,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی
 45. فراخوان مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در هوشمندسازی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه جذب سرمایه گذار به منظور مشارکت در هوشمندسازی
 46. مناقصه مونتاژ کامل قطعات فلزی و غیر فلزی / مناقصه عمومی ، مناقصه مونتاژ کامل قطعات فلزی و غیر فلزی
 47. مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل عملیات ابنیه ، تاسیسات برقی و مکانیکی
 48. مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل تجدید / آگهی دعوت به تجدید مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب پرسنل تجدید
 49. مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه- نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای ، مناقصه خرید حدود 400.000 سبد پلاستیکی جای میوه- نوبت دوم
 50. اصلاحیه مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه آذین بندی میادین و معابر ناحیه
 51. مناقصه خرید آسانسور کارگاهی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید آسانسور کارگاهی
 52. مناقصه خشن تراشی شیرهای سرچاهی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خشن تراشی شیرهای سرچاهی
 53. مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 65 لینک رادیو ماکروویو
 54. مناقصه پروژه اجرای کانیو / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه اجرای کانیو
 55. اصلاحیه مناقصه احداث دیوار حائل / اصلاحیه فراخوان مناقصه , مناقصه احداث دیوار حائل
 56. مناقصه جدول کشی، زیرسازی و آسفالت خیابان- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول کشی، زیرسازی و آسفالت خیابان- نوبت دوم
 57. فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی نوبت دوم / فراخوان , فراخوان انجام خدمات مشاوره مدیریت ، راهبری و نظارت بر امور برنامه ریزی نوبت دوم
 58. مناقصه توسعه و احداث شهری فاز 6 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث شهری فاز 6
 59. مناقصه بیمه نامه های آتش سوزی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه بیمه نامه های آتش سوزی
 60. مناقصه تعدادی کانتینر 40 و 20 فوتی / آگهی مناقصه,مناقصه تعدادی کانتینر 40 و 20 فوتی
 61. مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت / آگهی مناقصه، مناقصه عملیات اجرایی حفاری و تحکیم شفت
 62. مناقصه امور بازسازی بیمارستان - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه امور بازسازی بیمارستان - نوبت دوم
 63. مناقصه خرید آهن اسفنجی و فروآلیاژها / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه خرید آهن اسفنجی و فروآلیاژها
 64. مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES / مناقصه,مناقصه خرید 1 قلم HEAT EXCHENGER TUBES
 65. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مناطق شش گانه... نوبت دوم
 66. فراخوان مناقصه عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. - نوبت چهارم / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی عملیات احداث دو باب مخزن 500متر مکعبی بتنی.. نوبت چهارم
 67. مناقصه خرید دوازه دستگاه پکیج سرمایشی یکپارچه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید دوازه دستگاه پکیج سرمایشی یکپارچه
 68. فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 69. فراخوان مناقصه خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله سوم / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان مناقصه خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله سوم
 70. مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به نیرورسانی به چاه شماره 3
 71. مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی در بخش خدمات امور نگهبانی و ...
 72. مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری و ... مرحله دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شهری و ... مرحله دوم
 73. فراخوان تجدید آگهی خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم / فراخوان تجدید آگهی ارزیابی کیفی, تجدید فراخوان خرید تجهیزات BACK UP گیری سیستم های کامپیوتری - نوبت دوم
 74. فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ...
 75. مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان - تجدیدنوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عومی , مناقصه طبخ غذای پرسنل شیفت مرکز کنترل کشیک و مهمانان - تجدیدنوبت دوم
 76. فراخوان عملیات کابل کشی هوایی ADSS / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ،فراخوان عملیات کابل کشی هوایی ADSS
 77. مناقصه واگذاری خدمات حجمی و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور -نوبت دوم / مناقصه،مناقصه واگذاری خدمات حجمی و نظافت بخشهای بیمارستان 17 شهریور -نوبت دوم
 78. مناقصه احداث و بهسازی راه های دسترسی اراضی تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و بهسازی راه های دسترسی اراضی تجدید
 79. استعلام تجهیزات رادیویی, سایت ستاد / استعلام,استعلام تجهیزات رادیویی
 80. فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع
 81. مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS نوبت دوم / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, مناقصه P/F CORE FULL BORE DRILL STEM TEST TOOLS نوبت دوم
 82. مناقصه خرید انواع شیرآلات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید انواع شیرآلات
 83. استعلام سرویس و نگهداری آسانسور , سامانه ستاد / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری آسانسور
 84. مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts های / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts های
 85. مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لایسنس آنتی ویروس کسپرسکی
 86. مناقصه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه گازرسانی به روستاهای ... نوبت دوم
 87. مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...نوبت دوم / آگهی استعلام ارزیابی کیفی, مناقصه تعمیر و نگهداری، سرویس های ادواری و اضطراری (EM&PM) ابنیه و ...نوبت دوم
 88. استعلام فیلتر کیسه ای, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام فیلتر کیسه ای
 89. مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری شناور ایران آبنگار
 90. مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3 تجدید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سایت انتقال پسماند منطقه 3 تجدید
 91. مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات بوژی و تراکشن کارخانجات تعمیرات لکوموتیو- نوبت دوم / فراخوان عمومی, مناقصه بهسازی و تجهیز دپوی تعمیرات بوژی و تراکشن کارخانجات تعمیرات لکوموتیو- نوبت دوم
 92. مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فنس کشی اطراف فشارشکن
 93. مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه / مناقصه عمومی ، مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی منطقه
 94. مناقصه ارزیابی کیفی پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیردریایی نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه ارزیابی کیفی پروژه توپک رانی هوشمند خط لوله زیردریایی نوبت دوم
 95. مناقصه fire proofing تجهیزات استراکچرها / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه fire proofing تجهیزات استراکچرها
 96. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 26713 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات شبکه کابل و هوائی مرکز 26713
 97. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان مرحله دوم / آگهی فراخوان , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان مرحله دوم
 98. مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون
 99. مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات جدولگذاری و پیاده روسازی معابر
 100. مناقصه سلف سرویس ، آشپزخانه و سردخانه / اگهی مناقصه , مناقصه سلف سرویس ، آشپزخانه و سردخانه
 101. ابطال مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی / ابطال مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام عملیات کابل ارتباطی
 102. مناقصه احداث و تجهیز پارک و فضای سبز- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث و تجهیز پارک و فضای سبز- نوبت دوم
 103. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه در سطح منطقه
 104. مناقصه حمل شیر خام / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حمل شیر خام
 105. مناقصه گودبرداری فونداسیون و لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه گودبرداری فونداسیون و لوله گذاری
 106. مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه / مناقصه , مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه
 107. مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی .... نوبت اول / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی .... نوبت اول
 108. مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع / مناقصه , مناقصه قرارداد تعمیر ، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع
 109. مناقصه مدیریت، راهبری، باغچه آرایی - نوبت دوم / مناقصه عمومی,مناقصه مدیریت، راهبری، باغچه آرایی - نوبت دوم
 110. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ........ نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و راهبری تاسیسات ........ نوبت دوم
 111. مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید تعداد 20/120 عدد ابزار برشی نوبت دوم
 112. مناقصه مجدد شیر ایمنی درون چاهی CTR / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه شیر ایمنی درون چاهی CTR
 113. مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش
 114. مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ... نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 90.000 متر مربع الیاف کولار ... نوبت دوم
 115. مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی .... نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه عملیات ترمیم ترانشه های آسفالتی
 116. مناقصه احداث رادیه و برید، تعمیرات و تعویض آبروها و پل های کوچک ... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه احداث رادیه و برید، تعمیرات و تعویض آبروها و پل های کوچک ...
 117. مناقصه تامین نیروی انسانی واحد تاسیسات و واحد موتوری مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی واحد تاسیسات و واحد موتوری مرحله اول نوبت دوم
 118. مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز - نوبت دوم / اگهی مناقصه, مناقصه واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری ، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز - نوبت دوم
 119. تجدید مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه سرویس های آمد و رفت دانشجویی
 120. مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، حمل، پخش، تراش و روکش آسفالت به صورت مکانیزه ...
 121. مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور تعمیر و نگهداری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 122. مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی شهدای محموداباد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای زیرسازی و آسفالت معابر شهرک صنعتی شهدای محموداباد- نوبت دوم
 123. تجدید مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی / تجدید مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب دو دستگاه چیلر تراکمی با کندانسور هوایی
 124. مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات مرحله اول نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی واحد حراست و مخابرات مرحله اول نوبت دوم
 125. مناقصه تجدید عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب / مناقصه, مناقصه تجدید عملیات انجام امور خدمات شهری از قبیل رفت و روب
 126. آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت اول چاپ دوم / آگهی مناقصه ،آگهی مناقصه انجام امور خدمات شهر و فضای سبز کل - نوبت اول چاپ دوم
 127. مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حمل و اجرای آسفالت معابر سطح شهر مرحله دوم نوبت دوم
 128. فراخوان تکمیل کارهای باقی مانده عرصه و منهای آن - نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان تکمیل کارهای باقی مانده عرصه و منهای آن - نوبت دوم
 129. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و بازرسی سازما
/ 0 نظر / 25 بازدید