اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.23 در سایت

 1. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم
 2. مزایده خودروی سواری هاچ بک لیفان / مزایده خودروی سواری هاچ بک لیفان
 3. مناقصه 100 دستگاه الکتریکال اندازه گیری میزان آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی , ممناقصه 100 دستگاه الکتریکال اندازه گیری میزان آب
 4. مناقصه انجام امور ترافیکی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه انجام امور ترافیکی
 5. مناقصه ساخت PUMP GASKET / مناقصه ساخت PUMP GASKET
 6. مناقصه خرید PANALARM TRANSMITTER / مناقصه, مناقصه خرید PANALARM TRANSMITTER
 7. مناقصه خرید ورق آلومینیوم / مناقصه ,مناقصه خرید ورق آلومینیوم
 8. مناقصه خرید - 96.5.23ASCO 3-WAYS / مناقصه , خرید ASCO 3-WAYS 96.5.23
 9. مناقصه خرید انواع گسکت 96.5.23 / مناقصه خرید انواع گسکت 96.5.23
 10. مناقصه خرید TUBE BUNDLE 6.5.23 / مناقصه, مناقصه خرید TUBE BUNDLE 96.5.23
 11. استعلام خرید انواع گسکت / استعلام ,استعلام خرید انواع گسکت
 12. آگهی استعلام توسعه و بهبود زیرساخت قدرت مانور / آگهی استعلام ,آگهی استعلام توسعه و بهبود زیرساخت قدرت مانور
 13. استعلام بیمه مسئولیت مدنی / استعلام بیمه مسئولیت مدنی
 14. مناقصه تعمیرات اساسی 3 دستگاه منزل سازمانی امیدیه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی 3 دستگاه منزل سازمانی امیدیه نوبت دوم
 15. آگهی استعلام توسعه و بهبود زیرساخت قدرت مانور ... / آگهی استعلام ,آگهی استعلام توسعه و بهبود زیرساخت قدرت مانور ...
 16. مزایده اجاره باند فرودگاه / مزایده , مزایده اجاره باند فرودگاه
 17. مزایده اجاره مرکز اصلاح نژاد دام شهرضا / مزایده , مزایده اجاره مرکز اصلاح نژاد دام شهرضا
 18. مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی / آگهی مناقصه ,مناقصه بهسازی و آسفالت محور روستایی
 19. مناقصه مرحله اول بازگشایی بلوار شهید فخرایی / آگهی مناقصه , مناقصه مرحله اول بازگشایی بلوار شهید فخرایی
 20. مناقصه chrimas tree cap / آگهی مناقصه ,مناقصه float shoe & collar
 21. مناقصه float shoe & collar / آگهی مناقصه ,مناقصه float shoe & collar
 22. مناقصه اجرای آسفالت سرد / اگهی مناقصه , مناقصه اجرای آسفالت سرد
 23. آگهی ارزیابی کیفی خدمات مشاوره ٬اصلاح هندسی نقشه های اجرای / آگهی ارزیابی کیفی، آگهی ارزیابی کیفی خدمات مشاوره ٬اصلاح هندسی نقشه های اجرای
 24. مناقصه توسعه سامانه RTK شهرداری مشهد / خلاصه آگهی مناقصه ، مناقصه توسعه سامانه RTK شهرداری مشهد
 25. مناقصه واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت / آگهی مناقصه، مناقصه واگذاری امور تاسیسات شبکه بهداشت درمان شهرستان بافت
 26. فراخوان مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان نبی اکرم / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی بیمارستان نبی اکرم
 27. فراخوان دعوتنامه بهسازی محور نکا / فراخوان دعوتنامه ،فراخوان دعوتنامه بهسازی محور نکا
 28. مزایده یک ساعت آب به انضمام سهمیه زمین نوبت دوم / مزایده,مزایده یک ساعت آب به انضمام سهمیه زمین نوبت دوم
 29. مزایده یک قطعه زمین مساحت 500مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 500مترمربع
 30. مزایده یک دستگاه پرکن دونازله پودر لباسشویی / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه پرکن دونازله پودر لباسشویی
 31. مزایده دستگاه بسته بندی .... / مزایده ، مزایده دستگاه بسته بندی ....
 32. فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر .. نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای پروژه عملیات خاکی و اماده سازی سطح بستر .. نوبت دوم
 33. مزایده واگذاری املاک بصورت نقدی / مزایده,مزایده واگذاری املاک بصورت نقدی
 34. ارزیابی کیفی و مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه , ارزیابی کیفی و مناقصه انجام امور راهبری سایت تعویض بوژی
 35. مناقصه خرید 3 دستگاه UPS / مناقصه عمومی ، مناقصه خرید 3 دستگاه UPS
 36. مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ریسر.... / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو سواری دوو ریسر....
 37. اصلاحیه فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله / اصلاحیه فراخوان , فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله
 38. مزایده فروش امکانات از قبیل دستگاه های تولیدی امیا (کربنات کلسیم میکرونیزه کوت شده) و ... / مزایده, مزایده فروش امکانات از قبیل دستگاه های تولیدی امیا (کربنات کلسیم میکرونیزه کوت شده) و ...
 39. مزایده ملک مساحت عرصه 51.5مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 51.5مترمربع نوبت اول
 40. مناقصه پروژه های مربوط به عملیات برقرسانی روستایی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه های مربوط به عملیات برقرسانی روستایی - نوبت دوم
 41. مزایده خودرو سواری سیستم رنو لوگان ال 90 / آگهی مزایده، مزایده خودرو سواری سیستم رنو لوگان ال 90
 42. مناقصه تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تکمیل خطوط انتقال آبهای سطحی اندیشه
 43. مناقصه زیرسازی بلوار شهید مسعود درخشان / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه زیرسازی بلوار شهید مسعود درخشان
 44. مناقصه ارائه خدمات مهندسی احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه ارائه خدمات مهندسی احداث نیروگاه های سیکل ترکیبی
 45. مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریتهای برق 121 و اپراتورهای حوادث مناطق- نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه برون سپاری عملیات تامین نیروی انسانی سامانه فوریتهای برق 121 و اپراتورهای حوادث مناطق - نوبت دوم
 46. مناقصه تامین پوشال / مناقصه، مناقصه تامین پوشال
 47. مناقصه اجرای بخش برودتی کشتارگاه آلشرود / مناقصه، مناقصه اجرای بخش برودتی کشتارگاه آلشرود
 48. مزایده فروش زمین تجاری مساحت عرصه 3065متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مساحت عرصه 3065متر نوبت دوم
 49. مزایده واگذاری مکانی جهت فروش میوه - نوبت دوم / مزایده , مزایده واگذاری مکانی جهت فروش میوه به صورت بسته بندی شده نوبت دوم
 50. مناقصه جابجایی تیرهای برق تقاطع های غیر همسطح - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جابجایی تیرهای برق تقاطع های غیر همسطح میدان صیاد شیرازی نوبت دوم
 51. مزایده فروش روغن کارکرده / آگهی مزایده عمومی,مزایده فروش روغن کارکرده
 52. مناقصه عملیات استخراج / مناقصه عملیات استخراج
 53. مناقصه تعویض پوشش 15 کیلومتر خط لوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تعویض پوشش 15 کیلومتر خط لوله
 54. مزایده فروش تعداد شش دستگاه خودرو نوبت دوم / مزایده , مزایده فروش تعداد شش دستگاه خودرو نوبت دوم
 55. مزایده ملک به شماره 5135 فرعی از 160 اصلی / مزایده,مزایده ملک به شماره 5135 فرعی از 160 اصلی
 56. آگهی مناقصه عمومی واگذاری آب بندی مخزن / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه واگذاری آب بندی مخزن
 57. مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی نوبت دوم / مناقصه, مناقصه اجاره ماشین آلات عمرانی و خدماتی نوبت دوم
 58. مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین قطعات یدکی لیفتراک کلارک گازی
 59. آگهی انتخاب پیمانکار انجام آزمون جاده تایر / آگهی انتخاب پیمانکار ،آگهی انتخاب پیمانکار انجام آزمون جاده تایر
 60. تجدید مناقصه ساخت ، حمل ، آموزش و تحویل یک فروند شناور تجسس و نجات دریایی / آگهی مناقصه عمومی بین المللی ، مناقصه ساخت ، حمل ، آموزش و تحویل یک فروند شناور تجسس و نجات دریایی تجدید
 61. مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه عملیات زیرسازی ، آسفالت و جدولگذاری تعدادی از معابر روستا
 62. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.97متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 72.97متر
 63. آگهی مناقصه کرایه خودروسبک / آگهی مناقصه کرایه خودروسبک
 64. مناقصه خرید آبرسانی به روستای ده سرخ ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید آبرسانی به روستای ده سرخ ...
 65. فراخوان نگهداری تاسیسات مجموعه امور دانشجویی ... / فراخوان نگهداری تاسیسات مجموعه امور دانشجویی ...
 66. مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های آب ... / آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی, مناقصه نگهداری فضای سبز تصفیه خانه های آب ...
 67. فراخوان انجام خدمات درمانی فوریت های پزشکی / فراخوان مناقصه ,فراخوان انجام خدمات درمانی فوریت های پزشکی
 68. تمدید مناقصه مناقصه احداث و نگهداری زمین چمن طبیعی - مرحله دوم / مناقصه , تمدید مناقصه مناقصه احداث و نگهداری زمین چمن طبیعی - مرحله دوم
 69. مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 96.5.23 / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجوز اکران آگهی و تبلیغات بر روی پیکره های تبلیغاتی 96.5.23
 70. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 94.97متر / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 94.97متر
 71. فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت و ساز 96.5.23 / فراخوان , فراخوان دعوت به مشارکت در ساخت و ساز 96.5.23
 72. اولین همایش ملی توانمندسازی جمعیت شهر روستا / جشنواره فروش مبلمان نیروانا
 73. مناقصه خرید مخزن فیلتر اکتیو ... / مناقصه عمومی , مناقصه خرید مخزن فیلتر اکتیو ...
 74. فراخوان مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری- نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای , فراخوان مناقصه واگذاری خدمات گازرسانی و مدیریت بهره برداری- نوبت دوم
 75. تجدید مناقصه تامین مصالح واجرای عملیات بهسازی و آسفالت جاده / تجدید آگهی شناسایی و ا رزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه تامین مصالح واجرای عملیات بهسازی و آسفالت جاده
 76. آگهی مزایده فروش مواد فلزی / آگهی مزایده فروش مواد فلزی
 77. مزایده اقلام مازاد - مستعمل و ضایعاتی ... / مزایده اقلام مازاد - مستعمل و ضایعاتی ...
 78. تجدید مناقصه خرید مقدار 50 Ceramic Ball 19 mm ساخت شرکت های داخلی / تجدید آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی مناقصه گران، مناقصه خرید مقدار 50 Ceramic Ball 19 mm ساخت شرکت های داخلی
 79. اصلاحیه مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ... / اصلاحیه فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه مدیریت و راهبری (پذیرش و اسکان مهمان و ...) ...
 80. مناقصه لوله و کویل های سوپر هیتر 2 بویلر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله و کویل های سوپر هیتر 2 بویلر
 81. مناقصه 390 بشکه و 850 لیتر انواع روغن های صنعتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه 390 بشکه و 850 لیتر انواع روغن های صنعتی
 82. مناقصه خدمات تولید قطعات مختلف / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تولید قطعات مختلف
 83. مناقصه خرید خدمات آهنگری تعداد 55 مجموعه پالت فرم / آگهی مناقصه، مناقصه خرید خدمات آهنگری تعداد 55 مجموعه پالت فرم
 84. مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز ولوهای بخش توربین و ... / آگهی مناقصه , مناقصه خرید لوازم یدکی مورد نیاز ولوهای بخش توربین و ...
 85. مناقصه خرید 15.000 عدد چراغ شاخص / آگهی مناقصه، مناقصه خرید 15.000 عدد چراغ شاخص
 86. تجدید ارزیابی کیفی مقدار 59.400 کیلوگرم ETHYLENE TETRACHLORIDE CATALYST GRADE.... / آگهی تجدید مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی، تجدید ارزیابی کیفی مقدار 59.400 کیلوگرم ETHYLENE TETRACHLORIDE CATALYST GRADE....
 87. مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن 96.5.23 / مزایده,مزایده مقدار 55.000 تن کنسانتره آهن 96.5.23
 88. مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی ... / مناقصه , مناقصه تامین کنندگان بدنه کیوسک های بانکی ...
 89. مناقصه P/F FLOCON GATE VALVE- 96.05.23 / مناقصه ، مناقصه P/F FLOCON GATE VALVE- 96.05.23
 90. مناقصه تامین غذای دانشجویی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین غذای دانشجویی نوبت دوم
 91. مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1386 / آگهی مزایده,مزایده تعدادی خودروی سواری تا مدل 1386
 92. مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو پرشیا و پراید / مزایده, مزایده فروش دو دستگاه خودرو پژو پرشیا و پراید
 93. مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان 2000 / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه خودروی سواری مگان 2000
 94. حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی / حراج حضوری, حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی
 95. مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر / مناقصه خرید 2 دستگاه فن کولر
 96. مزایده آپارتمان اداری مساحت 250متر / مزایده ,مزایده آپارتمان اداری مساحت 250متر
 97. تجدید استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت و تنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی / تجدید استعلام , استعلام واگذاری خرید خدمات ثبت وتنظیم نسخ کلینیکی و پاراکلینیکی
 98. آگهی شناسایی پیمانکار حمل و نقل سنگین ؟ / آگهی شناسایی پیمانکار حمل و نقل سنگین ؟
 99. مناقصه خدمات بارگیری , حمل و تخلیه توربین های گازی / مناقصه خدمات بارگیری , حمل و تخلیه توربین های گازی
 100. استعلام اکسپنشن جوینت 96.5.23 DN1400 - / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام اکسپنشن جوینت DN1400
 101. استعلام CONTROL valve DN=100 PN=10 / استعلام CONTROL valve DN=100 PN=10
 102. استعلام تعویض و تبدیل اکسپنشن جوینت فلزی ... / فرم استعلام بها, استعلام تعویض و تبدیل اکسپنشن جوینت فلزی ...
 103. استعلام تعویض عایق دیواره های داخلی ورودی و بدنه بویلر ... / فرم استعلام بها, استعلام تعویض عایق دیواره های داخلی ورودی و بدنه بویلر ...
 104. استعلام ساخت TUBE U-BEND از تیوب های موجود / فرم استعلام بهاء ,استعلام ساخت TUBE U-BEND از تیوب های موجود
 105. مزایده فروش سه دستگاه جرثقیل چرخ زنجیری روسی بوم خشک / مزایده, مزایده فروش سه دستگاه جرثقیل چرخ زنجیری روسی بوم خشک
 106. استعلام کوپلینگ فید پمپ بین فویت و موتور / استعلام, استعلام کوپلینگ فید پمپ بین فویت و موتور
 107. استعلام اجرای پوشش فایبرگلاس استخر etp / استعلام, استعلام اجرای پوشش فایبرگلاس استخر etp
 108. مناقصه خرید لامپT8-SMD / مناقصه خرید لامپT8-SMD
 109. مزایده فروش ضایعات از قبیل ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی، ذوبی، زیرپرسی / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات از قبیل ضایعات شاخه ای مقاطع تولیدی، ذوبی، زیرپرسی
 110. استعلام تایر 24*12 ایرانی درجه یک گل عقب با شال وتیوپ... / استعلام, استعلام تایر 24*12 ایرانی درجه یک گل عقب با شال وتیوپ...
 111. استعلام ترانسمیتر اختلاف فشار... / استعلام, استعلام ترانسمیتر اختلاف فشار...
 112. استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ... / استعلام, استعلام ترانس ها و آهنرباهای صنعتی و ...
 113. استعلام توربوماشینها (فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی / استعلام, استعلام توربوماشینها (فنها - کمپرسورها - پمپها - توربی
 114. مزایده 92 قلم مواد اولیه شامل: انواع لعاب، انکوب...نوبت دوم / اگهی مزایده عمومی , مزایده 92 قلم مواد اولیه شامل: انواع لعاب، انکوب...نوبت دوم
 115. استعلام راه اندازی مرکز تلفن سانترال / استعلام ، استعلام راه اندازی مرکز تلفن سانترال
 116. استعلام سرور HP DL380 G9 ... / استعلام بهاء الکترونیکی, استعلام سرور HP DL380 G9 ...
 117. استعلام دستگاه آبسرد کن و آبگرم کن و .... / استعلام ، استعلام دستگاه آبسرد کن و آبگرم کن و ....
 118. استعلام دستگاه بازرسی و گیت انسانی / استعلام, استعلام دستگاه بازرسی و گیت انسانی
 119. استعلام رایانه همراه / استعلام, استعلام رایانه همراه
 120. استعلام موس کامپیوتر و کابل پرینتر / استعلام، استعلام موس کامپیوتر و کابل پرینتر
 121. استعلام جوشکاری برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال غرب / استعلام , استعلام جوشکاری برجهای خطوط انتقال و فوق توزیع امور انتقال غرب
 122. استعلام لوازم التحریر 12 قلم / استعلام ,استعلام لوازم التحریر 12 قلم
 123. استعلام لوازم التحریر / استعلام ,استعلام لوازم التحریر
 124. استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه / استعلام تهیه و ساخت مخزن پیش ساخته گالوانیزه
 125. استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی / استعلام خرید کالا و خدمات فنی و مهندسی
 126. استعلام یخچال امرسان 2 درب و ... / استعلام, استعلام یخچال امرسان 2 درب و ...
 127. استعلام خرید صندلی و میز اداری / استعلام, استعلام خرید صندلی و میز اداری
 128. استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام فعالیتهای تخصصی ساختمان
 129. استعلام خرید لوازم خانگی زرین / استعلام خرید لوازم خانگی زرین
 130. استعلام پچ کورد 3 متری / استعلام پچ کورد 3 متری
 131. استعلام کابل کشی تلفن / استعلام , استعلام کابل کشی تلفن
 132. استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام ... / استعلام , استعلام عملیات بهسازی و نوسازی ایزوگام ...
 133. استعلام داکت کشی و کابل کشی / استعلام , استعلام داکت کشی و کابل کشی
 134. استعلام سیستم جامع مانیتورینگ دما و رطوبت شبکه سرمایش / استعلام سیستم جامع مانیتورینگ دما و رطوبت شبکه سرمایش
 135. استعلام خرید و حمل 1000 عدد منبع ذخیره آب ... / استعلام, استعلام خرید و حمل 1000 عدد منبع ذخیره آب ...
 136. استعلام حکاکی لیزری بر روی ورق استیل طلایی ... / استعلام حکاکی لیزری بر روی ورق استیل طلایی ...
 137. استعلام گوشت بوقلمون لاشه 4 تیکه ... / استعلام گوشت بوقلمون لاشه 4 تیکه ...
 138. استعلام بال بوقلمون منجمد کارتنی / استعلام بال بوقلمون منجمد کارتنی
 139. استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راههای استان / استعلام, استعلام ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راههای استان
 140. استعلام تابلو برق / استعلام، استعلام تابلو برق
 141. استعلام سمپاشی داخل حوضچه های مسیر خط آب انتقالی / استعلام, استعلام سمپاشی داخل حوضچه های مسیر خط آب انتقالی
 142. استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی طرح اسپیلت / استعلام, استعلام کولر گازی سرمایشی گرمایشی طرح اسپیلت
 143. استعلام یخچال 7 فوت یخساران / استعلام, استعلام یخچال 7 فوت یخساران
 144. استعلام مخزن 250 لیتری ایستاده فیندار 3 لایه / استعلام, استعلام مخزن 250 لیتری ایستاده فیندار 3 لایه
 145. استعلام مخزن 150لیتری ایستاده فیندار 3 لایه / استعلام ,استعلام مخزن 150لیتری ایستاده فیندار 3 لایه
 146. استعلام اجرای سقف کاذب / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب
 147. مزایده واگذاری سرقفلی دو باب انبار اداری و تجاری 211متر / مزایده,مزایده واگذاری سرقفلی دو باب انبار اداری و تجاری 211متر
 148. استعلام اجرای سقف کاذب / استعلام ,استعلام اجرای سقف کاذب
 149. استعلام خرید کولر مدیا / استعلام ,استعلام خرید کولر مدیا
 150. استعلام گریل دور استخر / استعلام ,استعلام گریل دور استخر
 151. استعلام کیس رایانه / استعلام, استعلام کیس رایانه
 152. استعلام چسب زخم / استعلام, استعلام چسب زخم
 153. استعلام گاز پانسمان آبی استریل / استعلام ,استعلام گاز پانسمان آبی استریل
 154. استعلام کولر گازی سی هزار اسنوا دو دستگاه / استعلام کولر گازی سی هزار اسنوا دو دستگاه
 155. استعلام انجام خدمات مددکاری و مشاوره به جامعه هدف / استعلام انجام خدمات مددکاری و مشاوره به جامعه هدف
/ 0 نظر / 17 بازدید