اطلاعات مناقصات و مزایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.14 در سایت

 1. مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج 132 کیلو وات گازی - انهر در پست گلمخانه / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای پروژه ورود و خروج 132 کیلو وات گازی - انهر در پست گلمخانه
 2. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.98مترمربع / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 203.98مترمربع
 3. مزایده یکدستگاه بافندگی فرش ماشینی / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده یکدستگاه بافندگی فرش ماشینی
 4. مزایده ملک بخش 16 قزوین / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قزوین
 5. مزایده فروش الکتروموتور و ... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش الکتروموتور و ... نوبت دوم
 6. تجدید ارزیابی کیفی خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت انجام خدمات تعمیر و نگهداری و سرویس خودروهای آتش نشانی نوبت دوم
 7. مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری شماره سه / مزایده,مزایده فروش تعداد یک قطعه زمین کاربری تجاری شماره سه
 8. مزایده اجازه 5 عدد تابلوی تبلیغاتی / مزایده , مزایده اجازه 5 عدد تابلوی تبلیغاتی
 9. مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه بکارگیری پیمانکار جهت تکمیل توقفگاه نوبت دوم
 10. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 265.15متر
 11. تجدید مزایده فروش خودرو و ماشین آلات فرسوده و اسقاط / آگهی مزایده, تجدید مزایده فروش خودرو و ماشین آلات فرسوده و اسقاط
 12. مناقصه تامین و مدیریت نیرو انسانی ... / مناقصه ، مناقصه تامین و مدیریت نیرو انسانی ...
 13. تجدید مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید 45 دستگاه ترانسفورماتور کم تلفات
 14. مزایده ساختمان به مساحت هشتاد مترمربع / مزایده,مزایده ساختمان به مساحت هشتاد مترمربع
 15. مزایده فروش 12 قطعه از زمینهای تجاری بصورت نقدی / مزایده,مزایده فروش 12 قطعه از زمینهای تجاری بصورت نقدی
 16. اگهی مناقصه تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان / آگهی مناقصه ، آگهی مناقصه تکمیل مخزن 2000 مترمکعبی شهر سرایان
 17. آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر نیشابور / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر نیشابور
 18. آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر قوچان / آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار تکمیل بخشی از تأسیسات فاضلاب شهر قوچان
 19. مناقصه خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید 4320 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور توربین GEF9 نوبت دوم
 20. مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب در فاز توسعه شهرک / آگهی مناقصه,مناقصه لوله گذاری خط انتقال آب در فاز توسعه شهرک
 21. مزایده عمارت به مساحت 305.79مترمربع / مزایده,مزایده عمارت به مساحت 305.79مترمربع
 22. مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویان / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور ایاب و ذهاب دانشجویان
 23. تجدید مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی / آگهی تجدید مزایده عمومی, تجدید مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از 1 دستگاه تابلوی تبلیغاتی
 24. مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - نوبت دوم
 25. مناقصه کلیه امور خدماتی سطح شهر / آگهی مناقصه، مناقصه کلیه امور خدماتی سطح شهر
 26. مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره اماکن ورزشی - نوبت دوم
 27. مزایده مجموع دو باب مغازه - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده مجموع دو باب مغازه - نوبت دوم
 28. لغو آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی / لغو ارزیابی کیفی , آگهی ارزیابی کیفی خرید لوله پلی اتیلن دو جداره فاضلابی
 29. مزایده مقدار 1.38 دانگ مشاع از 2.4 دانگ مشاع از آپارتمان / مزایده,مزایده مقدار 1.38 دانگ مشاع از 2.4 دانگ مشاع از آپارتمان
 30. آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید یکصد 100 دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور / آگهی تجدید مناقصه عمومی ،آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید یکصد 100 دستگاه دوربین و ویدئو پروژکتور
 31. مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ...نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری عملیات خط کشی معابر، سرعت گیر و ...نوبت دوم
 32. مناقصه گاز رسانی اجرای 5425 مترخط تغذیه فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه گاز رسانی اجرای 5425 مترخط تغذیه فلزی و پلی اتیلن
 33. مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات اصلاح جداول باغچه های سطح مناطق
 34. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه آب و فاضلاب و ...نوبت دوم
 35. مزایده فروش شش قطعه زمینهای شهرک مشارکتی ده هکتاری / مزایده,مزایده فروش شش قطعه زمینهای شهرک مشارکتی ده هکتاری
 36. مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ یک واحد تجاری مساحت 39.6متر
 37. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لندکروزر / مزایده,مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری تویوتا لندکروزر
 38. مزایده فروش ضایعات آهن آلات این شرکت / مزایده، مزایده فروش ضایعات آهن آلات این شرکت
 39. مزایده اجاره هتل این مجتمع / مزایده، مزایده اجاره هتل این مجتمع
 40. فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه
 41. مزایده اجاره شهربازی سرپوشیده خود با حفظ نیروهای موجود / مزایده، مزایده اجاره شهربازی سرپوشیده خود با حفظ نیروهای موجود
 42. مزایده مقدار تقریبی 16000 کیلوگرم صفحات آلومینیوم ضایعاتی - نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده مقدار تقریبی 16000 کیلوگرم صفحات آلومینیوم ضایعاتی - نوبت دوم
 43. مزایده اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده، مزایده اقلام ضایعاتی
 44. مناقصه انجام امور نقلیه خود - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه انجام امور نقلیه خود - نوبت دوم
 45. مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن مدل 88 - نوبت دوم / مزایده , مزایده یک دستگاه سواری سمند سورن مدل 88 - نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ زمین مساحت مساحت عرصه 230.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت مساحت عرصه 230.16متر
 47. مزایده منزل مسکونی با سند عادی مساحت 240متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی با سند عادی مساحت 240متر
 48. مزایده 205 کیسه 6 تایی پوشینه / آگهی مزایده، مزایده 205 کیسه 6 تایی پوشینه
 49. مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه امامزاده عقیل (ع) / خلاصه آگهی مزایده , مزایده یک باب مغازه از رقبات موقوفه امامزاده عقیل (ع)
 50. مزایده فروش اقلام مستعمل و بتن های به کار نرفته و ...نوبت سوم / آگهی فروش ,مزایده فروش اقلام مستعمل و بتن های به کار نرفته و ...نوبت سوم
 51. مزایده ملک مساحت 270مترمربع قدمت بیست سال / مزایده,مزایده ملک مساحت 270مترمربع قدمت بیست سال
 52. مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات .... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات نظارت خوردگی فلزات، خدمات جنبی، پرتونگاری و آلتراسونیک - نوبت دوم
 53. مناقصه لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان گلستان توسط منطقه شهرداری 4 اهواز / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه لوله گذاری دفع آبهای سطحی خیابان گلستان توسط منطقه شهرداری 4 اهواز
 54. مناقصه پروژه احداث ساختمان امور مشترکین اداره برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث ساختمان امور مشترکین اداره برق
 55. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری شبکه های روشنایی - نوبت دوم
 56. مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی / مزایده,مزایده 4 قطعه زمین کشاورزی
 57. مزایده فروش اجناس اسقاطی -نوبت دوم 96.05.14 / آگهی مزایده , مزایده فروش اجناس اسقاطی - نوبت دوم -96.05.14
 58. مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه تعمیرات جزئی و ضروری مکانیک لوله و فاضلاب- تجدید - نوبت دوم
 59. مناقصه و تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی، مناقصه و تجدید مناقصه خرید ترانسفورماتور
 60. مزایده خودرو سواری پژو روا / مزایده مال منقول, مزایده خودرو سواری پژو روا
 61. مناقصه تعویض لوله کشی آب آتش نشانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض لوله کشی آب آتش نشانی نوبت دوم
 62. مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده اماکن ورزشی قابل بهره برداری- نوبت دوم
 63. مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری تعداد 9 قطعه زمین مسکونی 1420متر نوبت دوم
 64. مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای روزانه- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد اولیه ، پخت و توزیع غذای روزانه- نوبت دوم
 65. مزایده ملک مسکونی مساحت335مترمربع / مزایده,مزایده ملک مسکونی مساحت335مترمربع
 66. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 648متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 648متر
 67. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 54.39متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 54.39متر
 68. مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب گاراژ دارای دو دهنه مغازه نوبت اول
 69. مزایده یک قطعه ملک زراعی باغ مرکبات مساحت 1586متر / مزایده یک قطعه ملک زراعی باغ مرکبات مساحت 1586متر
 70. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 334مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین مساحت 334مترمربع
 71. مزایده پلاک ثبتی 159 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 159 فرعی از یک فرعی از 118 اصلی
 72. مزایده آپارتمان سه طبقه مساحت 75مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان سه طبقه مساحت 75مترمربع
 73. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 4 تفکیکی 84.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان قطعه 4 تفکیکی 84.40متر
 74. مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات سرویس ایاب و ذهاب مرحله دوم
 75. مزایده پلاک ثبتی به مساحت 3577متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده پلاک ثبتی به مساحت 3577متر نوبت دوم
 76. مزایده قند کله پرسی - مرحله دوم / آگهی مزایده ,مزایده قند کله پرسی- مرحله دوم
 77. مزایده فروش املاک شهرداری / مزایده,مزایده فروش املاک شهرداری
 78. مزایده خودرو سوای زانتیا / آگهی مزایده ,مزایده خودرو سوای زانتیا
 79. مزایده ششدانگ زمین مساحت 257.12مترمربع نوبت اول / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت 257.12مترمربع نوبت اول
 80. مناقصه امور عمومی و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه امور عمومی و خدماتی
 81. مزایده فروش زنجیر سفت کن پیکان ، پمپ آب و ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش زنجیر سفت کن پیکان ، پمپ آب و ...
 82. مزایده واگذاری 7 باب مغازه- نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 7 باب مغازه- نوبت دوم
 83. مزایده واگذاری 3 باب مغازه- مرحله سوم / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 3 باب مغازه- مرحله سوم
 84. مزایده واگذاری اجاره 4 باب دکه - نوبت دوم / آگهی مزایده,مزایده واگذاری اجاره 4 باب دکه - نوبت دوم
 85. مزایده آپارتمان مسکونی بخش هشت عرصه 195متر / مزایده ,مزایده آپارتمان مسکونی بخش هشت عرصه 195متر
 86. مزایده یک دستگاه وانت پیکان / آگهی مزایده مال منقول، مزایده یک دستگاه وانت پیکان
 87. مزایده واگذاری دکه شماره 2 و ... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری دکه شماره 2 و ...
 88. مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو لودر
 89. مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر کشوئی هیدرولیکی / مزایده یک دستگاه بیل مکانیکی بکهو لودر کشوئی هیدرولیکی
 90. مزایده ملک در پرونده کلاسه 950987 نوبت اول / مزایده ,مزایده ملک در پرونده کلاسه 950987 نوبت اول
 91. مزایده ملک به مساحت 1216.55متر / مزایده,مزایده ملک به مساحت 1216.55متر
 92. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه346.87متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت عرصه346.87متر
 93. مزایده ملک بخش شانزده قزوین / مزایده ,مزایده ملک بخش شانزده قزوین
 94. مناقصه برداشت محصول پسته تر / مناقصه ,مناقصه برداشت محصول پسته تر
 95. مزایده عمومی فروش ده باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین نوبت دوم / مزایده ,مزایده عمومی فروش ده باب از مغازه های بازار روز و چند قطعه زمین نوبت دوم
 96. آگهی مزایده موتورسیکلت های قدیمی / آگهی مزایده عمومی ,آگهی مزایده موتورسیکلت های قدیمی
 97. مزایده فروش اجناس اداری اسقاطی و ضایعات آهن و آلومینیوم ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اجناس اداری اسقاطی و ضایعات آهن و آلومینیوم ... نوبت دوم
 98. مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 299مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی به مساحت عرصه 299مترمربع
 99. مزایده بهره برداری از بازار شیرودی / آگهی مزایده ,مزایده بهره برداری از بازار شیرودی
 100. مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی / آگهی مناقصه، مناقصه اجرای پروژه بازپیرایی خیابان کاشفی و اجرای کانال زیر سطحی
 101. مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیر منقول مازاد بصورت نقدی / مزایده,مزایده واگذاری تعدادی از اموال غیر منقول مازاد بصورت نقدی
 102. مزایده ششدانگ زمین مساحت 193.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 193.35متر
 103. مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه خودروی سواری هیوندای سوناتا
 104. مناقصه احداث جوی ، جدول و کانال های خیابان نورالهیان فاز 2 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه احداث جوی، جدول و کانال های خیابان نورالهیان فاز 2
 105. مزایده پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 233.9مترمربع
 106. مزایده یک قطعه باغ زمین زراعی مساحت 11650متر / مزایده,مزایده یک قطعه باغ زمین زراعی مساحت 11650متر
 107. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 222.50متر
 108. مزایده عرصه و اعیان یکباب ساختمان عرصه 400متر / مزایده,مزایده عرصه و اعیان یکباب ساختمان عرصه 400متر
 109. تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه تهیه و پخش لکه گیری و پخش آسفالت 12- 0 و 19- 0 به صورت پخش دستی... تجدید نوبت دوم
 110. تجدید مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز .....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خدمات حجمی مورد نیاز .....نوبت دوم
 111. آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...تجدید چاپ دوم / تجدید مناقصه, آگهی مناقصه عملیات حمل و نقل و جابجایی گندم و ...تجدیدچاپ دوم
 112. فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی / آگهی فراخوان ، فراخوان انتخاب مشاور جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی
 113. استعلام کابلکشی فیبر نوری / استعلام , استعلام کابلکشی فیبر نوری
 114. استعلام نصب تجهیزات اکتیو فیبر نوری ایستگاه دانشگاه / استعلام، استعلام نصب تجهیزات اکتیو فیبر نوری ایستگاه دانشگاه
 115. استعلام رم / استعلام , استعلام رم
 116. استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری .... / استعلام ، استعلام اجرای زیرسازی و آسفالت و جدول گذاری ....
 117. استعلام عملیات بازسازی سالن جلسات / استعلام، استعلام عملیات بازسازی سالن جلسات
 118. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام, استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 119. استعلام ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسالی ... / استعلام ایجاد زمین چمن مصنوعی فوتسالی ...
 120. استعلام برق رسانی به پاسگاه محیط بانی آب باریک ... / استعلام ,استعلام برق رسانی به پاسگاه محیط بانی آب باریک ...
 121. استعلام رله حفاظتی شدت جریان A27 ... / استعلام، استعلام رله حفاظتی شدت جریان A27 ...
 122. مزایده مال مشاعی یک قطعه زمین مساحت 2000متر / مزایده,مزایده مال مشاعی یک قطعه زمین مساحت 2000متر
 123. استعلام جت فن / استعلام , استعلام جت فن
 124. استعلام خاک ورز مرکب .. / استعلام، استعلام خاک ورز مرکب ..
 125. استعلام لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / استعلام, استعلام للوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 126. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام ، استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 127. استعلام تعمیر دو دستگاه سوئیچ سیسکو و تعمیر یک عدد دستگاه ذخیره ساز / استعلام, استعلام تعمیر دو دستگاه سوئیچ سیسکو و تعمیر یک عدد دستگاه ذخیره ساز
 128. استعلام صندلی کنفرانس / استعلام, استعلام صندلی کنفرانس
 129. استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع 96.5.14 / استعلام , استعلام عایق ایزوگام 10 مترمربع 96.5.14
 130. استعلام شیر پدالی 96.5.14 / استعلام، استعلام شیر پدالی 96.5.14
 131. استعلام تابلو برق یو پی اس / استعلام ، تابلو برق یو پی اس
 132. استعلام انجام خدمات سرویس و اورهال 30 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتور / آگهی استعلام , استعلام انجام خدمات سرویس و اورهال 30 دستگاه تپ چنجر ترانسفورماتور
 133. استعلام کوله پشتی دسته تقویتی / استعلام , استعلام کوله پشتی دسته تقویتی
 134. استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکامیزم ... / استعلام، استعلام شیر صنعتی آبرسانی فلکه مکامیزم ...
 135. استعلام شیر صنعتی آبرسانی / استعلام، استعلام شیر صنعتی آبرسانی
 136. استعلام room temp & humidity sensor SHR-110T / استعلام, استعلام room temp & humidity sensor SHR-110T
 137. استعلام هدست بی سیم جبرا / استعلام ,استعلام هدست بی سیم جبرا
 138. استعلام سیستم برق اضطراری UPS با باتری خشک / استعلام, استعلام سیستم برق اضطراری UPS با باتری خشک
 139. استعلام گوشی تلفن / استعلام , استعلام گوشی تلفن
 140. استعلام صندلی گردان کارمندی / استعلام , استعلام صندلی گردان کارمندی
 141. استعلام صندلی معمولی / استعلام , استعلام صندلی معمولی
 142. استعلام میز اداری / استعلام , استعلام میز اداری
 143. مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات پشتیبانی فعالیتهای حوزه معاونت خدمات مشترکین و درآمد - نوبت دوم
 144. تجدید مناقصه نشت یابی خطوط لوله ...نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه نشت یابی خطوط لوله نوبت دوم
 145. استعلام کولر آبی / استعلام , استعلام کولر آبی
 146. استعلام چاپگر / استعلام , استعلام چاپگر
 147. استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی / استعلام , استعلام دستگاه حضور و غیاب انگشتی
 148. استعلام یک دستگاه باطری و ... / استعلام , استعلام یک دستگاه باطری و ...
 149. استعلام خرید 14 دستگاه ups به همراه باطری و کابینت باطری / استعلام خرید 14 دستگاه ups به همراه باطری و کابینت باطری
 150. استعلام 2 دستگاه کلر زن مایعی و ... / استعلام , استعلام 2 دستگاه کلر زن مایعی و ...
/ 0 نظر / 21 بازدید