اطلاعات مناقصه ها و مزایده های تاریخ 1394/01/25در پارس نماد داده ها

 1. مناقصه تعویض سیم یا کابل خودنگهدار / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تعویض سیم یا کابل خودنگهدار
 2. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز امور اداری و خدماتی
 3. آگهی ارزیابی کیفی ساخت و تجهیز ساختمان و محوطه دادسرای / آگهی مناقصه,مناقصه ساخت و تجهیز ساختمان و محوطه دادسرای
 4. مناقصه خرید سه عدد ترانس / دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه خرید سه عدد ترانس
 5. مناقصه خدمات بهشت حسین / دعوتنامه شرکت در مناقصه عمومی , مناقصه خدمات بهشت حسین
 6. مناقصه پروژه رنگ آمیزی جداول سطح شهر و پارکها / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه رنگ آمیزی جداول سطح شهر و پارکها
 7. مناقصه تامین نیروی انسانی مرکز 118 همدان / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی مرکز 118 همدان
 8. مناقصه تامین نیروی انسانی نگهبانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی نگهبانی
 9. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 10. مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی ، باربری و تامین نیرو / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی ، باربری و تامین نیرو
 11. مناقصه امور حفاظت فیزیی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور حفاظت فیزیی و نگهبانی
 12. فراخوان40000 عدد فیلتر کارتریج / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه 40000 عدد فیلتر کارتریج
 13. فراخوان احداث پریمکت و آسفالت بلوار ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان احداث پریمکت و آسفالت بلوار ...
 14. مناقصه تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و انتقال مجتمع آبرسانی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه تامین منابع مالی ، احداث ، بهره برداری و انتقال مجتمع آبرسانی
 15. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اداری ,دفتری و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اداری ,دفتری و پشتیبانی
 16. خرید PIPE POLYETHYLEN مناقصه / خرید PIPE POLYETHYLEN مناقصه , مناقصه
 17. مناقصه حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه آهن سیرجان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان دوم ,مناقصه حمل نفت گاز مصرفی ایستگاه راه آهن سیرجان
 18. مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست , مناقصه سرویس دهی و ایاب و ذهاب کارکنان سیر و حرکت...
 19. تمدید زمانبندی اسناد مناقصه سرمایه گذاری , طراحی , تامین تجهیزات / آگهی تمدید زمانبندی مناقصه عمومی ,مناقصه سرمایه گذاری , طراحی , تامین تجهیزات
 20. اصلاحیه مناقصه عملیات پروژه احداث پارک / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مناقصه عملیات پروژه احداث پارک
 21. دعوت به ارزیابی ساخت و نصب تابلوهای نشانی دهنده کابل محور / دعوت به ارزیابی , دعوت به ارزیابی ساخت و نصب تابلوهای نشانی دهنده کابل محور
 22. آگهی فراخوان واگذاری تعمیر وخرید تجهیزات مجتمع سردخانه / آگهی فراخوان ,فراخوان واگذاری تعمیر وخرید تجهیزات مجتمع سردخانه
 23. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبارهای نفت
 24. مناقصه بخشی از فعالیت های قابل واگذاری امور مالی / آگهی مناقصه , مناقصه بخشی از فعالیت های قابل واگذاری امور مالی
 25. تجدید مناقصه تامین منابع مالی ، احداث ،بهره برداری و انتقال پروژه تصفیه خانه / آگهی تجدید فراخوان شناسایی سرمایه گذاری,مناقصه تامین منابع مالی ،احداث ،بهره برداری و انتقال پروژه تصفیه خانه
 26. مناقصه جدولگذاری معابر و کوچه های سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جدولگذاری معابر و کوچه های سطح شهر
 27. مناقصه لکه گیری دستی آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری دستی آسفالت سطح شهر
 28. مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید آسفالت
 29. مناقصه خرید کنتور اینزرشن در اقطار مختلف / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کنتور اینزرشن در اقطار مختلف
 30. تجدید مناقصه طرح تامین آب شرب / اگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تامین آب شرب
 31. مناقصه احداث ساختمان مخزن زباله و سوله بیلر نیروگاه زباله سوز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان مخزن زباله و سوله بیلر نیروگاه زباله سوز
 32. مناقصه اسپلیت یونیت / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه اسپلیت یونیت
 33. مناقصه اجاره ماشین آلات از قبیل فینیشر ، غلطک آهنی ، غلطک لاستیکی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره ماشین آلات از قبیل فینیشر ، غلطک آهنی ، غلطک لاستیکی...
 34. تجدید مناقصه خرید مخلوط برای کارخانه آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید مخلوط برای کارخانه آسفالت
 35. مناقصه اجرای کانال انحراف آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال انحراف آب
 36. مناقصه عملیات دیوارکشی املاک بدون حصار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی املاک بدون حصار
 37. مناقصه تکمیل سالن ورزش اوارد / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزش اوارد
 38. مناقصه تکمیل سالن ورزش ولوجا / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزش ولوجا
 39. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 40. مناقصه عملیات کودبرداری و بهداشت جایگاههای پرورش گاو شیری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات کودبرداری و بهداشت جایگاههای پرورش گاو شیری
 41. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل
 42. مناقصه احداث مخازن زمینی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث مخازن زمینی
 43. مناقصه تعدادی کنتور 2/1 کلاس B تمام خشک / مناقصه , مناقصه تعدادی کنتور 2/1 کلاس B تمام خشک
 44. تجدید مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه گازرسانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه اجرای خط تغذیه و شبکه گازرسانی
 45. مناقصه اصلاح هندسی میدان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اصلاح هندسی میدان
 46. مناقصه احداث قنوی پوشش دار در محور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث قنوی پوشش دار در محور ...
 47. مناقصه حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز شهر / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز شهر
 48. مناقصه اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ساماندهی حمل خاک و نخاله ساختمانی سطح شهر
 49. مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت محور ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت محور ...
 50. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری و استخر فرهنگیان / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی ساختمان اداری و استخر فرهنگیان
 51. تجدید مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل چاه فلمن سنگر / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید لوله چدن داکتیل چاه فلمن سنگر
 52. مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پل خرپایی دهانه 23 متری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیل عملیات اجرایی پل خرپایی دهانه 23 متری
 53. مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 6 شهراستان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید لوله پلی اتیلن 6 شهراستان
 54. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات پشتیبانی تاسیسات تقویت فشار گاز
 55. خرید شیر پروانه ای فلنج دار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه
 56. مناقصه دستگاه اسپکتروفوتومتر (uv-vis)... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دستگاه اسپکتروفوتومتر (uv-vis)...
 57. مناقصه واگذاری خدمات مهندسی- طراحی و نظارت کارگاهی پروژه های خطوط و پست های انتقال / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی مشاوران, مناقصه واگذاری خدمات مهندسی- طراحی و نظارت کارگاهی پروژه های خطوط و پست های انتقال
 58. مناقصه پروژه تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار و ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تبدیل شبکه سیم به کابل خودنگهدار و ...
 59. مناقصه پروژه کاهش ظرفیت ترانسفورماتورهای شهرستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش ظرفیت ترانسفورماتورهای شهرستان
 60. مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه فاضلاب
 61. تجدید مناقصه عملیات مرمت فاز پنجم بازار توپخانه / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عملیات مرمت فاز پنجم بازار توپخانه
 62. مناقصه نصب انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نصب انشعابات فاضلاب
 63. آگهی مناقصه دو مرحله ای / سیم پیچی و سرویس الکتروموتورهای افقی-شناور-موتورهای لجن کش
 64. تجدید مناقصه عملیات تکمیل و ادامه سنگفرش محوطه تاریخی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عملیات تکمیل و ادامه سنگفرش محوطه تاریخی
 65. مناقصه احداث ترمینال / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه احداث ترمینال
 66. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر ... / آگهی تجدید فراخوان عمومی , مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر ...
 67. مناقصه روکش آسفالت معابر / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت معابر
 68. آگهی مناقصه عمومی احداث مسجد شهرک شرف آباد / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مسجد شهرک شرف آباد
 69. آگهی مناقصه دو مرحله ای / سیم پیچی و سرویس الکتروموتورهای افقی-شناور-موتورهای لجن کش
 70. مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل آسفالت تولیدی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جذب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل آسفالت تولیدی...
 71. مناقصه واگذاری اکیپ کامل ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری اکیپ کامل ماشین آلات پخش و تراکم آسفالت
 72. فراخوان تجهیزات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان / آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تجهیزات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
 73. مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب و فاضلاب / مناقصه , مناقصه نصب و استانداردسازی انشعابات آب و فاضلاب
 74. مناقصه خریدلوازم انشعابات آب وفاضلاب امورات تابعه استان / آگهی مناقصه,مناقصه خریدلوازم انشعابات آب وفاضلاب امورات تابعه استان
 75. تجدید مناقصه خط کشی طولی معابر / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خط کشی طولی معابر
 76. مناقصه انجام عملیات تنظیف سالن و محوطه ، نگهداری فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات کشتارگاه صنعتی دام / مناقصه , مناقصه انجام عملیات تنظیف سالن و محوطه ، نگهداری فضای سبز و تعمیر و نگهداری تاسیسات کشتارگاه صنعتی دام
 77. مناقصه انجام خدمات انتظامات و نگهبانی محوطه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات انتظامات و نگهبانی محوطه
 78. مناقصه مقداری لوله 1200 کاروگیت دو جداره مورد نیاز / مناقصه , مناقصه مقداری لوله 1200 کاروگیت دو جداره مورد نیاز
 79. مناقصه 2000 متر لوله جدار به قطر 14 اینچ / مناقصه , مناقصه 2000 متر لوله جدار به قطر 14 اینچ
 80. مناقصه جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر
 81. مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات هدایت آبهای سطحی
 82. مناقصه 500 متر لوله مشبک به قطر 14 اینچ مورد نیاز / مناقصه , مناقصه 500 متر لوله مشبک به قطر 14 اینچ مورد نیاز
 83. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بر روی دودکش کوره کک سازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بر روی دودکش کوره کک سازی
 84. تجدید مناقصه پروژه تکمیل کتابخانه عمومی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه تکمیل کتابخانه عمومی
 85. مناقصه اجرای پریمکت ، تک کت و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پریمکت ، تک کت و آسفالت
 86. مناقصه چمن کاری 16000 متر - جمع آوری زباله شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه چمن کاری 16000 متر - جمع آوری زباله شهری
 87. مناقصه واگذاری امور مربوط به موتوری سبک (تامین اتومبیل) / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به موتوری سبک (تامین اتومبیل)
 88. مناقصه بازسازی شبکه آب / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی شبکه آب
 89. تجدید مناقصه عمومی واگذاری انجام تمامی امور خدماتی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی واگذاری انجام تمامی امور خدماتی
 90. مناقصه واگذاری خدمات پزشکان عمومی اورژانس و واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی شفا / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات پزشکان عمومی اورژانس و واحد تزریقات مرکز آموزشی درمانی شفا
 91. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان ... / آگهی مناقصه واگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان ...
 92. مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان بعثت / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه بیمارستان بعثت
 93. فراخوان اخذ پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان / فراخوان , فراخوان اخذ پوشش بیمه تکمیلی درمان کارکنان
 94. فراخوان اخذ پوشش بیمه ای شخص ثالث و بدنه خودروهای دولتی دانشگاه / فراخوان , فراخوان اخذ پوشش بیمه ای شخص ثالث و بدنه خودروهای دولتی دانشگاه
 95. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت ... / آگهی مناقصه واگذاری امور حمل و نقل مرکز بهداشت ...
 96. مناقصه وگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه وگذاری امور حمل و نقل شبکه بهداشت و درمان
 97. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل
 98. مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه
 99. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل مرکز بهداشت ... / آگهی مناقصه واگذاری امور حمل ونقل مرکز بهداشت ...
 100. اصلاحیه اسناد مناقصه امور حمل و نقل / اصلاحیه اسناد مناقصه امور حمل و نقل
 101. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل
 102. مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور تغذیه و آشپزخانه
 103. مناقصه واگذاری امور حمل و نقل / مناقصه , مناقصه واگذاری امور حمل و نقل
 104. مناقصه واگذاری امور حمل ونقل شبکه بهداشت و درمان / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه واگذاری امور حمل ونقل شبکه بهداشت و درمان
 105. مناقصه تهیه مصالح و اجرای 12298 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه مصالح و اجرای 12298 متر شبکه پلی اتیلن
 106. مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید کنتور سه فاز دیجیتالی
 107. تجدید مناقصه تهیه ، حمل ، بارگیری و باراندازی لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه انتقال آب / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه ، حمل ، بارگیری و باراندازی لوله ها و اتصالات پلی اتیلن پروژه انتقال آب
 108. مناقصه برقرسانی به روستای باغ انجیرک / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برقرسانی به روستای باغ انجیرک
 109. مناقصه پیمانکاری تخلیه و بارگیری شکر تولیدی / آگهی مناقصه , مناقصه پیمانکاری تخلیه و بارگیری شکر تولیدی
 110. مناقصه تهیه بارگیری ، حمل ، تخلیه ، آزمایش و بازرسی و تحویل لوله پلی اتیلن فاضلابی / مناقصه , مناقصه تهیه بارگیری ، حمل ، تخلیه ، آزمایش و بازرسی و تحویل لوله پلی اتیلن فاضلابی
 111. مناقصه پروژه پخش آسفالت به صورت مکانیزه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه پخش آسفالت به صورت مکانیزه...
 112. اصلاحیه / اصلاحیه
 113. مناقصه امور خدماتی فرودگاه / آگهی مناقصه, مناقصه امور خدماتی فرودگاه
 114. آگهی ارزیابی کیفی ساخت ، راه اندازی از سامانه های تولید آب شیرین / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه ساخت ، راه اندازی از سامانه های تولید آب شیرین
 115. مناقصه تامین نیروی انسانی امورخدماتی و پشتیبانی / مناقصه تامین نیروی انسانی امورخدماتی و پشتیبانی
 116. مناقصه راهبری سیلوی قم / مناقصه راهبری سیلوی قم
 117. مناقصه خرید شینه ژنراتور / مناقصه, مناقصه خرید شینه ژنراتور
 118. مناقصه تهیه , مصالخ , احداث , برقدار نمودن و راه اندازی خطوط / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تهیه , مصالخ , احداث , برقدار نمودن و راه اندازی خطوط
 119. آگهی مجدد مناقصه عمومی تامین قطعات یدکی شیرهای دروازه ای / مجدد مناقصه , مناقصه تامین قطعات یدکی شیرهای دروازه ای
 120. همایش / همایش
 121. همایش / همایش
 122. همایش / همایش
 123. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفظ و نگهداری درختان معابر فضای سبز محدود D / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری درختان معابر فضای سبز محدوده D
 124. مناقصه عملیات عمرانی اجرای آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات عمرانی اجرای آسفالت معابر شهر
 125. تجدید مناقصه پروژه احداث شبکه 20 کیلوولت داخلی شهرک صنعتی انرژی بر لامرد / آگهی تجدید فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه احداث شبکه 20 کیلوولت داخلی شهرک صنعتی انرژی بر لامرد
 126. مناقصه عملیات تکمیلی رختشویخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیلی رختشویخانه
 127. مناقصه امور مربوط به چاپ ، پاکت گذاری و توزیع فیش های حقوقی بازنشستگان / مناقصه , مناقصه امور مربوط به چاپ ، پاکت گذاری و توزیع فیش های حقوقی بازنشستگان
 128. مناقصه خرید و اجرای خط تغذیه گاز شهرک صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه خرید و اجرای خط تغذیه گاز شهرک صنعتی
 129. مناقصه واگذاری بخش فضای سبز شهری / مناقصه , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز شهری
 130. مناقصه تکمیل سالن و رختکن / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل سالن و رختکن
 131. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت سطح شهر
 132. مناقصه عملیات جمع آوری و نصب نیوجرسی های سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات جمع آوری و نصب نیوجرسی های سطح شهر
 133. تجدید مناقصه پروژه تکمیل مخزن 1000 متر مکعبی و اتاقک مخزن / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل مخزن 1000 متر مکعبی و اتاقک مخزن
 134. آگهی مناقصه تامین 136 دستگاه / ماه خودرو سواری / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین 136 دستگاه / ماه خودرو سواری
 135. تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری شهرک صنعتی انرژی بر / آگهی فراخوان تجدید مناقصه, تجدید مناقصه پروژه زیرسازی و جدول گذاری شهرک صنعتی انرژی بر
 136. آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدود A / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدود A
 137. مناقصه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی.. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کنترل سیلاب و تغذیه مصنوعی..
 138. مناقصه خرید چیلر جذبی ، برج خنک کننده و فن کوئل های مربوطه و همچنین نصب و راه اندازی موتورخانه مرکزی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید چیلر جذبی ، برج خنک کننده و فن کوئل های مربوطه و همچنین نصب و راه اندازی موتورخانه مرکزی
 139. تجدید مناقصه خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه فنی / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خدمات فنی و مهندسی تعمیرات و نگهداری خطوط و سوزنهای ابنیه فنی
 140. مناقصه واگذاری غسال خانه و سردخانه / مناقصه واگذاری غسال خانه و سردخانه
 141. مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری / مناقصه , مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز شهری
 142. تجدید مناقصه پروژه شبکه روشنایی جاده دسترس شهرک صنعتی مهر / آگهی تجدید فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه شبکه روشنایی جاده دسترس شهرک صنعتی مهر
 143. مناقصه امور خدمات فنی شامل استحصال ، بارگیری ، حمل و نقل ، دپو و تعمیر / مناقصه , مناقصه امور خدمات فنی شامل استحصال ، بارگیری ، حمل و نقل ، دپو و تعمیر
 144. استعلام جاسنجاقی 100 عدد چسب ماتیکی / استعلام, استعلام جاسنجاقی 100 عدد چسب ماتیکی
 145. استعلام کاغذ کپی مکس a / استعلام, استعلام کاغذ کپی مکس a
 146. استعلام کارتریج / آگهی استعلام , استعلام کارتریج
 147. استعلام نوار چسب 36 یاری 50 عدد نوار چسب 5 سانتی / استعلام, استعلام نوار چسب 36 یاری 50 عدد نوار چسب 5 سانتی
 148. استعلام تیغه برف پاک کن خودرو / آگهی استعلام , استعلام تیغه برف پاک کن خودرو
 149. استعلام کیسه زباله 300 کیلو / آگهی استعلام , استعلام کیسه زباله 300 کیلو
 150. استعلام اسپیلت / استعلام,اسپیلت
 151. استعلام شمع موتور خودرو / آگهی استعلام , استعلام شمع موتور خودرو
 152. استعلام واسکازین گیربکس / استعلام, استعلام واسکازین گیربکس
 153. استعلام پوشال کولر 7000 تعداد 10 بسته پمیت کولر / آگهی استعلام , استعلام پوشال کولر 7000 تعداد 10 بسته پمیت کولر
 154. استعلام باطری قلمی 200 عدد باطری نیم قلمی و ... / استعلام, استعلام باطری قلمی 200 عدد باطری نیم قلمی و ...
 155. استعلام تسمه خودرو / استعلام, استعلام تسمه خودرو
 156. استعلام لنت ترمز پژو 405 و سمند / آگهی استعلام , استعلام لنت ترمز پژو 405 و سمند
 157. استعلام زونکن پایکو 200 عدد A4 سایز مختلف / استعلام, استعلام زونکن پایکو 200 عدد A4 سایز مختلف
 158. مازیک معمولی 100 کاغذ تذهیب A4-A5 استعلام / مازیک معمولی 100 کاغذ تذهیب A4-A5 استعلام , استعلام
 159. استعلام لنت ترمز نیسان پیکاپ / آگهی استعلام , استعلام لنت ترمز نیسان پیکاپ
 160. مناقصه نسبت به واگذاری خرید 15920 پورت ADSL همراه با تجهیزات PASIVE / آگهی مناقصه دو مرحله‌ای , مناقصه نسبت به واگذاری خرید 15920 پورت ADSL همراه با تجهیزات PASIVE
 161. مناقصه تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شاهرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی کارخانه سیمان شاهرود
 162. تردمیل باشگاهی مدل SUPREME 6000استعلام / تردمیل باشگاهی مدل SUPREME 6000استعلام , استعلام
 163. مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدماتی رفاهی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث رمپهای ورودی و خروجی مجتمع خدماتی رفاهی...
 164. مناقصه خریداری تعداد 8 دستگاه ساختمان پیش ساخته جهت پایانه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خریداری تعداد 8 دستگاه ساختمان پیش ساخته جهت پایانه...
 165. مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی سایت و مخزن 2000 مترمکعبی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی سایت و مخزن 2000 مترمکعبی
 166. مناقصه کابل هوایی 2.06 بدون مهار / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه کابل هوایی 2.06 بدون مهار
 167. مناقصه احداث پروژه های پاسگاه / آگهی مناقصه , مناقصه احداث پروژه های پاسگاه
 168. دعوتنامه عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب / دعوتنامه , دعوتنامه عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب
 169. آگهی مناقصه عمومی خرید دو دستگاه چیلراسکرو / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید دو دستگاه چیلراسکرو
 170. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه انجام امور خدمات ایستگاههای مسافری
 171. مناقصه احداث کانال سیل بر با دیواره سنگی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال سیل بر با دیواره سنگی
 172. مناقصه اجرای یک دهانه پل / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ا جرای یک دهانه پل
 173. مناقصه عملیات : جمع آوری, حمل و دفن زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات : جمع آوری, حمل و دفن زباله
 174. آگهی مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری انجام امور خدماتی و نگهداری فضای سبز
 175. مناقصه خرید پالت پلاستیکی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید پالت پلاستیکی
 176. تجدید مناقصه حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی, مناقصه حمل و نقل کانتینرهای پرو خالی
 177. فراخوان شناسایی پیمانکاران در زمینه پروژه انرژی های نو / آگهی فراخوان ,مناقصه شناسایی پیمانکاران در زمینه پروژه انرژی های نو
 178. مناقصه یک باب داروخانه / مناقصه,مناقصه یک باب داروخانه
 179. مناقصه ارائه خدمات راهبری قایقهای عملیات دریایی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ارائه خدمات راهبری قایقهای عملیات دریایی
 180. مناقصه انجام امور خدمات شهری / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات شهری
/ 0 نظر / 5 بازدید