اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.9 در سایت

 1. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی - نوبت دوم / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی شامل امور خدمات پشتیبانی نظافت و ... - نوبت دوم
 2. مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای ملک آباد / مزایده , مزایده اجاره سالن ورزشی شهدای ملک آباد
 3. استعلام تامین امنیت بر روی وب سایتهای شرکت / آگهی استعلام عمومی , استعلام تامین امنیت بر روی وب سایتهای شرکت
 4. مناقصه پروژه اصلاح خط 132 کیلوولت نقده -پیرانشهر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه پروژه اصلاح خط 132 کیلوولت نقده -پیرانشهر
 5. مزایده فروش نیسان دوکابین / آگهی مزایده عمومی ,مزایده فروش نیسان دوکابین
 6. مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119.44متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل عرصه 119.44متر
 7. مزایده اره آتشی / آگهی مزایده اموال,مزایده اره آتشی
 8. مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده یک دستگاه خودروی سواری جیلی ام گرند
 9. مزایده تعداد 274 عدد پالتوی زنانه / آگهی مزایده اموال منقول و غیر منقول,مزایده تعداد 274 عدد پالتوی زنانه
 10. مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه کلیه امور تعمیر، نگهداری و راهبری تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 11. مناقصه تامین خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات حمل و نقل
 12. مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر / مزایده, مزایده تعدادی از بیلبوردها و پل های عابر پیاده سطح شهر
 13. فراخوان امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا / فراخوان مناقصه,فراخوان امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای بیمارستان امام رضا
 14. تمدید مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب / تمدید مزایده ، مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب
 15. مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه امور طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 16. اگهی مزایده شافت رابط الکتروموتور / اگهی مزایده , اگهی مزایده شافت رابط الکتروموتور
 17. اصلاحیه مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین / اصلاحیه مزایده سند مالکیت ششدانگ زمین
 18. تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی ... نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی نوبت دوم
 19. تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ... نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط کشی با رنگ سرد ترافیکی ... نوبت دوم
 20. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 21. مناقصه حسابرسی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه حسابرسی
 22. مزایده مرمت، بازسازی و بهره برداری تبلیغاتی / مزایده ، مزایده مرمت، بازسازی و بهره برداری تبلیغاتی
 23. مناقصه جهت خرید علائم ترافیکی.... / مناقصه ,مناقصه جهت خرید علائم ترافیکی....
 24. مزایده اموال توقیفی شامل مغازه و آپارتمان مرحله اول / مزایده,مزایده اموال توقیفی شامل مغازه و آپارتمان مرحله اول
 25. فراخوان خط کشی سرد/ گرم دو جزئی راهها و.. / فراخوان آگهی مناقصات عمومی , فراخوان خط کشی سرد/ گرم دو جزئی راهها و..
 26. فراخوان احداث چند راهه و تاسیسات جمع آوری گاز در کلاسترهای 1 و 2 -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان احداث چند راهه و تاسیسات جمع آوری گاز در کلاسترهای 1 و 2 نوبت دوم
 27. مناقصه انجام کلیه کارهای مربوط به دکوراسیون و تجهیز نمودن به سیستمهای صوتی و تصویری ... تجدید نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، مناقصه انجام کلیه کارهای مربوط به دکوراسیون و تجهیز نمودن به سیستمهای صوتی و تصویری ... تجدید نوبت دوم
 28. فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه 8000 تن ماده شیمیایی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده فروش مقدار تقریبی و سالانه 8000 تن ماده شیمیایی نوبت دوم
 29. فراخوان مناقصه عملیات تعویض و جایگزینی خطوط لوله زیرزمینی شبکه آتش نشانی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه عملیات تعویض و جایگزینی خطوط لوله زیرزمینی شبکه آتش نشانی نوبت دوم
 30. مناقصه تهیه نقشه های قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه نقشه های قطعات یدکی و تجهیزات مجتمع نوبت دوم
 31. مناقصه خرید غذای دانشکده تغذیه و علوم غذایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید غذای دانشکده تغذیه و علوم غذایی
 32. مناقصه خرید کامیون با کاربری باری نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید کامیون با کاربری باری نوبت دوم
 33. فراخوان احداث کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد-نوبت دوم / اگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی , فراخوان احداث کارخانه سنگ شکنی و سیستم انتقال مواد- نوبت دوم
 34. مناقصه پروژه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم ... / مناقصه پروژه اجرای پوشش تارتان ساندویچی و ترمیم ...
 35. مزایده یکباب ساختمان مسکونی نیم پیلوت یک خوابه نوبت اول / مزایده,مزایده یکباب ساختمان مسکونی نیم پیلوت یک خوابه نوبت اول
 36. فراخوان انجام عملیات نصب , تست و راه اندازی توسعه پست ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان انجام عملیات نصب , تست و راه اندازی توسعه پست ...
 37. مزایده ششدانگ پلاک 3629 فرعی مساحت 172.65متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 3629 فرعی مساحت 172.65متر
 38. مزایده اعیان زمین با بنای احداثی مساحت عرصه 457.80متر / مزایده,مزایده اعیان زمین با بنای احداثی مساحت عرصه 457.80متر
 39. مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد
 40. جشنواره شب های تابستان / جشنواره شب های تابستان
 41. اگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان / اگهی مزایده , اگهی مزایده یک دستگاه خودرو وانت پیکان
 42. مناقصه احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی - نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی - نوبت دوم
 43. مزایده زمینی به مساحت صد مترمربع / مزایده,مزایده زمینی به مساحت صد مترمربع
 44. مزایده یک قطعه زمین بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین بخش 5 ثبت رامسر نوبت اول
 45. مزایده فروش یک دستگاه نیسان پاترول - نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه نیسان پاترول - نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ مغازه همکف مساحت 39.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه همکف مساحت 39.2متر
 47. مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار تجدید - نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار تجدید - نوبت دوم
 48. تجدید مزایده گوساله نر هلشتاین ... - نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , تجدید مزایده گوساله نر هلشتاین ... - نوبت دوم
 49. مناقصه خرید سواری استیشن و وانت دودیفرانسیل - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید سواری استیشن و وانت دودیفرانسیل - نوبت دوم
 50. فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,فراخوان مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری سیستم اسکادا و... - نوبت دوم
 51. مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده تعداد 2600 دست پوشاک نوزاد - نوبت دوم
 52. مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 217متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی مساحت 217متر
 53. مزایده واگذاری سالن منتظر المهدی... / آگهی مزایده, مزایده واگذاری سالن منتظر المهدی...
 54. مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 42.297متر / مزایده,مزایده منزل مسکونی مساحت عرصه 42.297متر
 55. مزایده فروش شمش فولادی / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش شمش فولادی
 56. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک سیستم سهند / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک سیستم سهند
 57. مزایده فروش انواع عینک طبی بچه گانه / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش انواع عینک طبی بچه گانه
 58. مزایده فروش دو دستگاه موتور جوش 250 و 350 ولت ... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه موتور جوش 250 و 350 ولت ....
 59. توضیح و اصلاحیه مزایده فروش اجاق گاز پنج شعله یک جوجه گردان / توضیح و اصلاحیه , مزایده فروش اجاق گاز پنج شعله یک جوجه گردان
 60. مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه صد و بیست متر نوبت اول
 61. مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه قطعه 181 تفکیکی
 62. مزایده فروش ابزار کار صنعتی مخصوص توری بافی (مش سازی) / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش ابزار کار صنعتی مخصوص توری بافی (مش سازی)
 63. مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه واگذاری بخشی از امور خدمات و پشتیبانی
 64. مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دوازده گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و محوطه بخش دوازده گیلان
 65. مزایده یک قطعه زمین مساحت 3650متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 3650متر
 66. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با سند مالکیت مساحت 456.78متر نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان با سند مالکیت مساحت 456.78متر نوبت اول
 67. مزایده فروش انواع لیفتراک / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش انواع لیفتراک
 68. مزایده ملک مشاع بخش 24 گیلان / مزایده,مزایده ملک مشاع بخش 24 گیلان
 69. مزایده ملک شامل یک واحد ساختمانی در یک طبقه دو خوابه / مزایده,مزایده ملک شامل یک واحد ساختمانی در یک طبقه دو خوابه
 70. مزایده سه قطعه زمین منفک و مجزا از یکدیگر نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه زمین منفک و مجزا از یکدیگر نوبت اول
 71. مزایده فروش یک باب کارخانه برنجکوبی شامل اعیانی و دستگاه ها و ادوات و امتیازات / آگهی مزایده اموال غیر منقول, مزایده فروش یک باب کارخانه برنجکوبی شامل اعیانی و دستگاه ها و ادوات و امتیازات
 72. مزایده ملک مساحت اعیان 96 متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 96 متر نوبت دوم
 73. مزایده ملک مساحت اعیان 123.62متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت اعیان 123.62متر نوبت دوم
 74. فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ،فراخوان خرید 61 قلم ادوات خط هوایی برق
 75. مزایده یکباب مغازه تحت پلاک ثبتی شماره 420 فرعی / مزایده,مزایده یکباب مغازه تحت پلاک ثبتی شماره 420 فرعی
 76. مزایده ملک مشاع یک قطعه باغ مساحت 5000متر / مزایده,مزایده ملک مشاع یک قطعه باغ مساحت 5000متر
 77. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش دو شاهرود / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ زمین بخش دو شاهرود
 78. مزایده سهام مشاعی به شماره پلاکهای ثبتی 3166 و 3151 نوبت اول / مزایده,مزایده سهام مشاعی به شماره پلاکهای ثبتی 3166 و 3151 نوبت اول
 79. مزایده سه قطعه عرصه و اعیان قریه آدمسرای رضوانشهر نوبت اول / مزایده,مزایده سه قطعه عرصه و اعیان قریه آدمسرای رضوانشهر نوبت اول
 80. مزایده یک قطعه زمین مساحت 253.45متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 253.45متر
 81. مزایده قفسه فلزی.... / مزایده ,مزایده قفسه فلزی....
 82. مزایده ملک ویلایی دو طبقه عرصه 137متر / مزایده,مزایده ملک ویلایی دو طبقه عرصه 137متر
 83. مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری .... / مزایده ,مزایده تعداد 19 تخته فرش 12 متری ....
 84. مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفرانی و دو باب مغازه / مزایده,مزایده یک قطعه زمین کشاورزی زعفرانی و دو باب مغازه
 85. مزایده یک دستگاه پرس و ... / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه پرس و ...
 86. مزایده پلاک 2549 فرعی دو طبقه عرصه 170متر / مزایده,مزایده پلاک 2549 فرعی دو طبقه عرصه 170متر
 87. مزایده فروش یک دستگاه پراید مدل 83 / آگهی مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پراید مدل 83
 88. مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 164.61متر / مزایده,مزایده ملک بصورت مغازه مساحت 164.61متر
 89. مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر / آگهی مناقصه,مناقصه پخت و پخش آسفالت معابر
 90. اگهی مزایده خودروی سواری پراید / اگهی مزایده , اگهی مزایده خودروی سواری پراید
 91. مناقصه احداث مخزن بتنی آبرسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مخزن بتنی آبرسانی
 92. فراخوان مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید کامیون با کاربری کفی فلزی ... نوبت دوم
 93. تجدید مزایده ساختمان کافی شاپ... نوبت دوم / تجدید آگهی مزایده, تجدید مزایده ساختمان کافی شاپ - نوبت دوم
 94. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب
 95. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن PE80 در سایزهای مختلف ... نوبت دوم
 96. مناقصه پروژه آبرسانی دهدشت شرقی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه پروژه آبرسانی دهدشت شرقی ... نوبت دوم
 97. مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت
 98. مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه تکمیل زیرسازی و آسفالت ورودی
 99. مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه تخریب شده بخش شش / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه یکباب خانه تخریب شده بخش شش
 100. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 140.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 140.15متر
 101. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 57 متر و 25 دسیمتر
 102. مناقصه لوبیا قرمز / آگهی مناقصه،مناقصه لوبیا قرمز
 103. مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی
 104. تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج... / تجدید فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار، تجدید فراخوان تکمیل استخر سرپوشیده شماره 1 فلاحت کرج...
 105. مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری عرصه 130 متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مسکونی تجاری عرصه 130 متر
 106. مزایده ششدانگ آپارتمان مسونی بخش ده حوزه ثبتی غرب استان تهران / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسونی بخش ده حوزه ثبتی غرب استان تهران
 107. استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ملزومات پزشکی
 108. استعلام ملزومات پزشکی / استعلام ملزومات پزشکی
 109. استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه / استعلام، استعلام ذخیره ساز شبکه رایانه
 110. استعلام رم نوت بوک / استعلام, استعلام رم نوت بوک
 111. استعلام رایانه همراه / استعلام , استعلام رایانه همراه
 112. استعلام رایانه و نمایشگر ایرانی / استعلام, استعلام رایانه و نمایشگر ایرانی
 113. استعلام اسکنر / استعلام, استعلام اسکنر
 114. استعلام ترمینال توزیع برق / استعلام ، استعلام ترمینال توزیع برق
 115. استعلام چاپگر رنگی / استعلام چاپگر رنگی
 116. استعلام کتاب ضرایب تشخیص درآمد / استعلام ,استعلام کتاب ضرایب تشخیص درآمد
 117. مزایده ششدانگ زمین عرصه هفتاد مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین عرصه هفتاد مترمربع
 118. استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان / استعلام خرید یک دستگاه آنالیزر کیفیت توان
 119. استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی / استعلام خرید 172 عدد باتری سیلد اسیدی
 120. استعلام تجهیز دیتا سنتر / استعلام ,استعلام تجهیز دیتا سنتر
 121. استعلام کامپیوتر / استعلام, استعلام کامپیوتر
 122. استعلام مانیتور 34 ال جی / استعلام , استعلام مانیتور 34 ال جی
 123. استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا / استعلام ,استعلام سیستم اعلان و نمایش شرایط محیطی سالن های دیتا
 124. استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل / استعلام تهیه و نصب و راه اندازی سه دستگاه راک مبدل
 125. استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور / استعلام , استعلام نصب و راه اندازی دیزل ژنراتور
 126. استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی / استعلام, استعلام خرید اقلام آزمایشگاهی مصرفی
 127. مناقصه عمومی PARTS FOR BORSIG BALL VALVE CLASS 150 - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه PARTS FOR BORSIG BALL VALVE CLASS 150 - نوبت دوم
 128. استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه / استعلام, استعلام اجرای تاسیسات سیستم گرمایش و موتورخانه
 129. استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم / استعلام, استعلام رایانه کامل- کیبورد و ماوس بیسیم
 130. استعلام پنجره کشویی آلومینیومی... / استعلام، استعلام پنجره کشویی آلومینیومی....
 131. استعلام خازن سه فاز / استعلام, استعلام خازن سه فاز
 132. استعلام صندلی اداری دنا / استعلام, استعلام صندلی اداری دنا
 133. استعلام کامپیوتر جیبی / استعلام، استعلام کامپیوتر جیبی
 134. استعلام ماوس رایانه مدل Touch / استعلام، استعلام ماوس رایانه مدل Touch
 135. استعلام دو عدد دیزل ژنراتور برقی گازوییلی / استعلام , استعلام دو عدد دیزل ژنراتور برقی گازوییلی
 136. استعلام ریبون سوزنی / استعلام، استعلام ریبون سوزنی
 137. استعلام خرید صندلی های اداری Raino / استعلام، استعلام خرید صندلی های اداری Raino
 138. مزایده ملک مساحت 293.33متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 293.33متر نوبت دوم
 139. استعلام شستی کور کن پنل کابین آسانسور / استعلام ,استعلام شستی کور کن پنل کابین آسانسور
 140. استعلام استیپ امرجنسی BANNER ... / استعلام ,استعلام استیپ امرجنسی BANNER ...
 141. استعلام یک آیتم ته بند ترمینال با برند رعد .. / استعلام ,استعلام یک آیتم ته بند ترمینال با برند رعد ..
 142. استعلام دستگیره درب چوبی همراه با قفل / استعلام ,استعلام دستگیره درب چوبی همراه با قفل
 143. استعلام قطعات یدکی تجهیز 50 دستگاه خودرو / استعلام ,استعلام قطعات یدکی تجهیز 50 دستگاه خودرو
 144. ارزیابی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل خودروهای سبک / آگهی ارزیابی و برگزاری مناقصه , ارزیابی مناقصه ارائه خدمات حمل و نقل خودروهای سبک
 145. تجدید استعلام فنس کشی و احداث اتاقک سرچاه / آگهی تجدید استعلام عمومی , فنس کشی و احداث اتاقک سرچاه
 146. استعلام طراحی و ساخت سنسور سرعت / استعلام طراحی و ساخت سنسور سرعت
 147. مزایده یخچال - نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول، مزایده یخچال - نوبت دوم
 148. استعلام اکسید آلومینیوم / استعلام اکسید آلومینیوم
 149. استعلام تهیه و طراحی نقشه هایی اجرایی معماری و سازه و تاسیسات / استعلام بها,استعلام تهیه و طراحی نقشه هایی اجرایی معماری و سازه و تاسیسات
 150. مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سازه فضاکار سالن ورزشی / مناقصه , مناقصه تهیه مصالح ، ساخت و اجرای سازه فضاکار سالن ورزشی
 151. مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده واگذاری بخش فیزیوتراپی مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
 152. مناقصه ترمیم ترانشه و تنفسی های آب و فاضلاب / آگهی مناقصه ,مناقصه ترمیم ترانشه و تنفسی های آب و فاضلاب
 153. استعلام تو
/ 0 نظر / 18 بازدید