اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.6 در سایت

 1. مزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر / مزایده,ممزایده یک قطعه زمین مساحت 240متر
 2. مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی سواری پراید
 3. مزایده ملک مساحت عرصه 209.7متر مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 209.7متر مرحله اول
 4. مزایده احشام / مزایده ,مزایده احشام
 5. مزایده 304.1 صدم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 304.1 صدم یک دانگ مشاع از 1.5 دانگ پلاک ثبتی
 6. مزایده 5 دانگ و 344.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 5 دانگ و 344.1 هزارم یک دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 7. مزایده یکباب منزل عرصه 551متر / مزایده,مزایده یکباب منزل عرصه 551متر
 8. مزایده ملک مساحت عرصه 498مترمربع تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 498مترمربع تجدید
 9. مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع تجدید / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 250مترمربع تجدید
 10. مزایده یکباب آپارتمان بخش نه مشهد تجدید / مزایده,ممزایده یکباب آپارتمان بخش نه مشهد تجدید
 11. مزایده منزل بخش نه مشهد منقول غیرمنقول / مزایده,مزایده منزل بخش نه مشهد منقول غیرمنقول
 12. مزایده یکباب آپارتمان بخش ده مشهد / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان بخش ده مشهد
 13. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد تجدید / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی بخش ده مشهد تجدید
 14. مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 4000متر
 15. تجدید مزایده خودروی سواری پراید صبا GTX مدل 1378 / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده خودروی سواری پراید صبا GTX مدل 1378
 16. مزایده پلاک ثبتی عرصه 275متر تجدید / مزایده,مزایده پلاک ثبتی عرصه 275متر تجدید
 17. مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 131 به رنگ سفید / مزایده, مزایده یک دستگاه خودرو سواری سایپا 131 به رنگ سفید
 18. مزایده 16739 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز / آگهی مزایده, مزایده 16739 سهم از سهام شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز
 19. تجدید مزایده یک دستگاه گرماساز (هیتر) و ... / آگهی تجدید مزایده, تجدید مزایده یک دستگاه گرماساز (هیتر) و ...
 20. مناقصه بهسازی و آسفالت راه جاده اصلی.... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی، مناقصه بهسازی و آسفالت راه جاده اصلی....
 21. مناقصه خرید اقلام تاسیسات برقی / مناقصه , مناقصه خرید اقلام تاسیسات برقی
 22. مزایده سالن بسته بندی گوشت و ... / آگهی مزایده ، مزایده سالن بسته بندی گوشت و ...
 23. مزایده ملک مساحت 176متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 176متر
 24. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / آگهی مزایده , مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 25. مزایده فروش مته های حفاری مستعمل - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش مته های حفاری مستعمل -نوبت دوم
 26. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 122متر
 27. مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات شمع ، فونداسیون ، اسکلت فلزی.... / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین، حمل مصالح و اجرای عملیات شمع ، فونداسیون ، اسکلت فلزی....
 28. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 236.6متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 236.6متر
 29. مزایده فروش حدود 4000 تن ذرت علوفه ای تولیدی / آگهی مزایده، مزایده فروش حدود 4000 تن ذرت علوفه ای تولیدی
 30. مناقصه خرید شب بو دفترچه... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید شب بو دفترچه...
 31. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست متر
 32. مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده فروش تعداد 50 دستگاه خودرو
 33. مزایده 8857 سهم مشاع از 15000 سهم زمین زراعی / مزایده,مزایده 8857 سهم مشاع از 15000 سهم زمین زراعی
 34. مناقصه خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 1500 عدد اسپیسر بین فازی
 35. مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای مستهلک ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده تعداد 3 دستگاه از خودروهای مستهلک ... نوبت دوم
 36. مزایده اجاره واحدهای ساختمان - مرحله دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره واحدهای ساختمان - مرحله دوم
 37. مزایده دستگاه دیگ روغن .... / مزایده, مزایده دستگاه دیگ روغن ....
 38. مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ سرقفلی و مالکیت پلاک ثبتی 13 فرعی
 39. مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت عرصه 220متر
 40. مزایده منافع ششدانگ مغازه بخش 5 گیلان / مزایده,مزایده منافع ششدانگ مغازه بخش 5 گیلان
 41. مزایده ششدانگ مغازه 30.35متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه 30.35متر
 42. مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی روکشدار و....نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه احداث شبکه فشار ضعیف هوائی روکشدار و....نوبت دوم
 43. مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط / مزایده , مزایده فروش اقلام مستعمل و اسقاط
 44. مزایده فروش یکدستگاه تراش تبریز / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه تراش تبریز
 45. مزایده خودروی سواری پژو 405 / مزایده خودروی سواری پژو 405
 46. مزایده فروش یکدستگاه سنگ زنی / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه سنگ زنی
 47. مزایده دو باب مغازه واقع در طبقه همکف / مزایده,مزایده دو باب مغازه واقع در طبقه همکف
 48. مزایده کاشی و سرامیک / مزایده ,مزایده کاشی و سرامیک
 49. مناقصه عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی و نهال کاری و آبیاری و مراقبت - نوبت دوم / مناقصه ، مناقصه عملیات سنگ و ملاتی و گابیون بندی و نهال کاری و آبیاری و مراقبت - نوبت دوم
 50. مزایده یک دستگاه ماشین جوش CO2 / آگهی مزایدهف مزایده یک دستگاه ماشین جوش CO2
 51. مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدولگذاری، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم
 52. آگهی مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه جدولگذاری ، زیرسازی و آسفالت معابر - نوبت دوم
 53. مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1388 / آگهی مزایده , مزایده فروش سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1388
 54. مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 13 فرعی
 55. تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز و ...
 56. مزایده ششدانگ قطعه دوم تفکیکی پلاک شماره 4 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ قطعه دوم تفکیکی پلاک شماره 4 فرعی
 57. مزایده یک باب مغازه با پلاک ثبتی 30 سهم / مزایده,مزایده یک باب مغازه با پلاک ثبتی 30 سهم
 58. مزایده ششدانگ یکبابخانه کلاسه 920153 نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ یکبابخانه کلاسه 920153 نوبت دوم
 59. مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور / آگهی مناقصه، مناقصه خرید سه دستگاه آسانسور
 60. مزایده فروش پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 9722 مترمربع / مزایده ,مزایده فروش پلاک ثبتی 27 فرعی مساحت 9722 مترمربع
 61. مزایده یک دستگاه آپارتمان مشاعی / مزایده ,مزایده یک دستگاه آپارتمان مشاعی
 62. مزایده ششدانگ پلاک 22/8 به مساحت 4500 مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ پلاک 22/8 به مساحت 4500 مترمربع
 63. مزایده دستگاه دی وی آر و ... / مزایده ,مزایده دستگاه دی وی آر و ...
 64. تجدید فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی.... / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه نگهداری فضای سبز و تاسیسات ، نگهبانی....
 65. مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی حمل و مالچ پاشی
 66. فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت طرح هادی / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات آسفالت طرح هادی
 67. مزایده یک دستگاه خودرو / مزایده ,مزایده یک دستگاه خودرو
 68. مزایده قطعه زمین پلاک ثبتی 29/6088 کلاسه 940159 نوبت دوم / مزایده,مزایده قطعه زمین پلاک ثبتی 29/6088 کلاسه 940159 نوبت دوم
 69. مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه واگذاری امورات 118 سایت ها
 70. مزایده فروش واحدهای مسکونی با کاربری مسکونی / مزایده،مزایده فروش واحدهای مسکونی با کاربری مسکونی
 71. مزایده یک باب مغازه / مزایده ,مزایده یک باب مغازه
 72. مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل... / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه عملیات اجرای فوگ سیل...
 73. مزایده اراضی مزروعی / مزایده ,مزایده اراضی مزروعی
 74. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 268مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 268مترمربع نوبت دوم
 75. مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی -نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری محمولات علوفه ای وارداتی -نوبت دوم
 76. مناقصه خرید 2000 تن گوشت تازه منجمد گوساله - نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 2000 تن گوشت تازه منجمد گوساله - نوبت دوم
 77. مزایده ساختمان مسکونی مساحت 103.5متر / مزایده,مزایده ساختمان مسکونی مساحت 103.5متر
 78. تجدید مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه انجام خدمات سیم پیچی و تعمیر الکتروموتورهای LV - نوبت دوم
 79. مناقصه انجام عملیات ردیف سازی بقایای بجا مانده از برداشت سبز نیشکر ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام عملیات ردیف سازی بقایای بجا مانده از برداشت سبز نیشکر ...
 80. مناقصه حمل حدود 2.000.000 لیتر نفت کوره و 30.000 لیتر نفت سفید / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه حمل حدود 2.000.000 لیتر نفت کوره و 30.000 لیتر نفت سفید
 81. مناقصه احداث ادامه دیوار حائل امتداد مسیر رودخانه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ادامه دیوار حائل امتداد مسیر رودخانه- نوبت دوم
 82. مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز / آگهی مزایده, مزایده فروش بخشی از لوله های فولادی بدون درز
 83. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم
 84. مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انتقال نیرو برقرسانی به شبکه های توزیع نیرو نوبت دوم
 85. فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله دوم / آگهی فراخوان عمومی، فراخوان خدمات اداری، منشی گری، کارگری بهره برداری،...مرحله دوم
 86. تجدید ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان / تجدید مناقصه ,تجدید ارزیابی کیفی تثبیت ماسه های روان
 87. مناقصه عملیات حمل حدود 500.000 پانصدهزار تن باگاس / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات حمل حدود 500.000 پانصدهزار تن باگاس
 88. مزایده رنگ و موارد شیمیایی نساجی / آگهی مزایده , مزایده رنگ و موارد شیمیایی نساجی
 89. اگهی مزایده مغازه شماره یک نوبت دوم / اگهی مزایده , اگهی مزایده مغازه شماره یک نوبت دوم
 90. مناقصه خدمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات ساختمانهای
 91. مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی / فراخوان برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی
 92. آگهی مزایده ماشین آلات ، تجهیزات و ... / آگهی مزایده,آگهی مزایده ماشین آلات ، تجهیزات و ...
 93. مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی / آگهی مزایده,مزایده فروش محصول مرکبات تولیدی
 94. مناقصه عملیات حمل ذرت دانه ای و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات حمل ذرت دانه ای و ...
 95. مناقصه عملیات پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات پروژه احداث شبکه آبیاری تحت فشار
 96. تجدید ارزیابی کیفی تعمیر درزین های مستقر / تجدید مناقصه ,تجدید ارزیابی کیفی تعمیر درزین های مستقر
 97. مناقصه چاپ سررسید / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه چاپ سررسید
 98. مناقصه استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه / مناقصه ,مناقصه استخراج، بارگیری، حمل و تخلیه
 99. مزایده کلیه دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی / آگهی مزایده ,مزایده کلیه دستگاه ها و لوازم آزمایشگاهی
 100. مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مزرعه / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی و مزرعه
 101. آگهی مزایده فروش سهام... نوبت سوم / مزایده ,آگهی مزایده فروش سهام... نوبت سوم
 102. مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ از معدن ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه حمل و تخلیه زغالسنگ از معدن ن... نوبت دوم
 103. مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت ... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه تامین سرویس های ایاب و ذهاب کارکنان شرکت ... نوبت دوم
 104. مناقصه خرید اتصالات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اتصالات
 105. مناقصه خرید نوار عایق سرجوش انقباظی و متعلقات ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید نوار عایق سرجوش انقباظی و متعلقات ...
 106. مناقصه خرید اتصالات عایقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید اتصالات عایقی
 107. مناقصه خرید فرستنده و گیرنده توپک / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید فرستنده و گیرنده توپک
 108. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.86متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 161.86متر
 109. مزایده ملک مساحت عرصه 389.33متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 389.33متر
 110. مناقصه خرید کابل فیبر نوری و متعلقات / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید کابل فیبر نوری و متعلقات
 111. مناقصه خرید شیر آلات سماوری از سایز 1 تا 20 اینچ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید شیر آلات سماوری از سایز 1 تا 20 اینچ
 112. مناقصه خرید شیر آلات توپی از سایز 1 تا 20 اینچ / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید شیر آلات توپی از سایز 1 تا 20 اینچ
 113. مناقصه خرید الکترودهای جوشکاری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید الکترودهای جوشکاری
 114. مزایده تعدادی لوله و اتصالات / مزایده ,مزایده تعدادی لوله و اتصالات
 115. مزایده مجموعه تعمیرگاهی و کارواش / آگهی مزایده ,مزایده مجموعه تعمیرگاهی و کارواش
 116. مناقصه عملیات نگهدای و ترمیم فضای سبز / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات نگهدای و ترمیم فضای سبز
 117. مناقصه خدمات، نصب و رانش ۲۵ ست تجهیزات درون چاهی / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات، نصب و رانش ۲۵ ست تجهیزات درون چاهی
 118. مزایده بهره برداری از سالن / آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از سالن
 119. مزایده تعداد محدودی اسکانیا P400 / مزایده تعداد محدودی اسکانیا P400
 120. واسپاری نگهداری تاسیسات / واسپاری نگهداری تاسیسات
 121. مزایده یک باب مغازه / آگهی مزایده, مزایده یک باب مغازه
 122. مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات بارگیری , حمل , تخلیه مقدار 10000 هزار تن انواع نهاده های زراعی
 123. مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و.....نوبت دوم / آگهی عمومی ، مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و....نوبت دوم
 124. فراخوان مناقصه لوازم ابزار دقیق NUOVA FIMA PRESSURE GAUGES / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه لوازم ابزار دقیق NUOVA FIMA PRESSURE GAUGES
 125. مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 94 متر
 126. مزایده واگذاری اجاره ده قطعه از اراضی دیم (تملک شده) نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری اجاره ده قطعه از اراضی دیم (تملک شده) نوبت دوم
 127. مزایده ملک بصورت خانه یک طبقه 62متر / مزایده,مزایده ملک بصورت خانه یک طبقه 62متر
 128. مزایده یکباب مغازه مساحت 277559متر / مزایده,مزایده یکباب مغازه مساحت 277559متر
 129. مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید / مزایده,مزایده یک دستگاه خودرو سواری پراید
 130. مزایده زمین مساحت 1100متر مرحله اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 1100متر مرحله اول
 131. مزایده ساختمان سه طبقه مسکونی تجاری و منزل مسکونی / مزایده,ممزایده ساختمان سه طبقه مسکونی تجاری و منزل مسکونی
 132. مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت سیصد متر
 133. مزایده یک قطعه زمین مساحت 781.75متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 781.75متر
 134. مزایده ششدانگ پلاک 35/884 مال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 35/884 مال غیرمنقول نوبت اول
 135. استعلام نگهداری سیستم های مخابراتی ستاد و اپراتوری / استعلام,استعلام نگهداری سیستم های مخابراتی ستاد و اپراتوری
 136. استعلام چراغ ar510*lpv60-24n / استعلام, استعلام چراغ ar510*lpv60-24n
 137. استعلام سرویس و نگهداری ۴ دستگاه پکیج مرکز داده / استعلام,استعلام سرویس و نگهداری ۴ دستگاه پکیج مرکز داده
 138. استعلام لوازم برق کشی / استعلام, استعلام لوازم برق کشی
 139. استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR / استعلام, استعلام آرام بند در آسانسور مدل ON-02 نام تجارتی ENGINE ASANSOR
 140. استعلام تهیه و اجرای کابل کشی و نصب دوربین / استعلام, استعلام تهیه و اجرای کابل کشی و نصب دوربین
 141. استعلام اصلاح و بهینه سازی تابلو کنترل و مارشالینگ ترانسفورماتور / استعلام,استعلام اصلاح و بهینه سازی تابلو کنترل و مارشالینگ ترانسفورماتور
 142. استعلام خرید نرم افزار / استعلام, استعلام خرید نرم افزار
 143. استعلام لینک وایرلس / استعلام, استعلام لینک وایرلس
 144. استعلام دوربین 6 مگا پیکسلی / استعلام , استعلام دوربین 6 مگا پیکسلی
 145. مزایده فروش یخچال ایستاده و فریزر دو قلو ایستاده نوبت دوم / آگهی مزایده و فروش اموال منقول , مزایده فروش یخچال ایستاده و فریزر دو قلو ایستاده نوبت دوم
 146. استعلام کاپشن و شلوار مردانه / استعلام , استعلام کاپشن و شلوار مردانه
 147. استعلام تهیه و نصب یک عدد جک دربریلی / استعلام, استعلام تهیه و نصب یک عدد جک دربریلی
 148. استعلام تهیه و نصب و اجرا درب ضد سرقت / استعلام , استعلام تهیه و نصب و اجرا درب ضد سرقت
 149. استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق و ... / استعلام,استعلام فعالیت های نصب تاسیسات برق
 150. استعلام بالابر تمام هیدرولیک / استعلام ، استعلام بالابر تمام هیدرولیک
 151. استعلام لیفتراک 3.5 تن / استعلام لیفتراک 3.5 تن
 152. استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی و توسعه ساختمان / استعلام انجام عملیات بهسازی و نوسازی و توسعه ساختمان
 153. استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی / استعلام , استعلام فعالیت های خدماتی سیستم های امنیتی
 154. استعلام ساخت و نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلو برق / استعلام, استعلام ساخت و نصب و راه اندازی 4 دستگاه تابلو برق
 155. استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری / استعلام ,استعلام تهیه و خرید اثاثیه اداری
 156. مزایده فروش یک خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش یک خط تلفن همراه
 157. استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی / استعلام ,استعلام تهیه و نصب یکدستگاه تصفیه آب جهت تجهیز نگهبانی
/ 0 نظر / 30 بازدید