مناقصات و مزایدات تاریخ 1394/03/11در مرکز فرآوری اطلاعات پارس نماد داده ها

 1. مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح منطقه دو / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح منطقه دو
 2. مناقصه انجام خدمات نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات نگهداری و راهبردی تاسیسات مکانیکی و الکتریکی
 3. مناقصه خرید یکدستگاه گیربکس نوار زنجیری 2 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید یکدستگاه گیربکس نوار زنجیری 2
 4. مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح منطقه یک
 5. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عسکری و روستای حسن آباد اشکذر / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید عسکری و روستای حسن آباد اشکذر
 6. مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید صدوقی , آزادگان .. / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل و هوایی مراکز شهید صدوقی , آزادگان ...
 7. آگهی مناقصه عمومی پروژه زنده گیری و معدوم سازی سگ های ولگرد / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه زنده گیری و معدوم سازی سگ های ولگرد
 8. مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح ناحیه تاریخی / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح ناحیه تاریخی
 9. مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح منطقه سه / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه درزگیری آسفالت و لکه گیری در سطح منطقه سه
 10. مناقصه خرید 480 تن گلوله آسیا با قطر 50 میلیمتر / مناقصه , مناقصه خرید 480 تن گلوله آسیا با قطر 50 میلیمتر
 11. مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز آیت الله خاتمی و خلیج فارس / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز آیت الله خاتمی و خلیج فارس
 12. مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز محمد آباد , دهنو , فهرج , خویدک , حسن آباد .. / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز محمد آباد , دهنو , فهرج , خویدک , حسن آباد ..
 13. مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز آیت الله عراقی , حائری , سلمان ... / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز آیت الله عراقی , حائری , سلمان ...
 14. مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز امام خمینی ره و امام حسین تفت / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکز امام خمینی ره و امام حسین تفت
 15. مناقصه نگهداری شبکه هوایی مراکز شهدای هفتم , تیر , کوثر و شهید مفتح / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه هوایی مراکز شهدای هفتم , تیر , کوثر و شهید مفتح
 16. مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکزشهید مطهری - زارچ و شاهدیه / آگهی مناقصه,مناقصه نگهداری شبکه کابل هوایی مراکزشهید مطهری - زارچ و شاهدیه
 17. مناقصه انجام امور خدمات عمومی مجتمع سنگ آهن میشدوان / مناقصه انجام امور خدمات عمومی مجتمع سنگ آهن میشدوان
 18. مناقصه امور مربوط به عملیات بارگیری / آگهی مناقصه , مناقصه امور مربوط به عملیات بارگیری
 19. مناقصه بارگیری محصولات / آگهی مناقصه , مناقصه بارگیری محصولات
 20. مناقصه امور مربوط به عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات خط تولید 3300 تنی / مناقصه , مناقصه امور مربوط به عملیات بهره برداری و نگهداری و تعمیرات خط تولید 3300 تنی
 21. مناقصه زیرسازی و ابنیه فنی و ساب بیس مراد آباد... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و ابنیه فنی و ساب بیس مراد آباد...
 22. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب / فراخوان مناقصه های عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
 23. مناقصه عمومی خرید یکصد و ده دستگاه کیس کامپیوتر / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید یکصد و ده دستگاه کیس کامپیوتر
 24. مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرکز آموزشی درمانی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای پرسنل و بیماران مرکز آموزشی درمانی
 25. مناقصه عمومی خرید یکصد و ده دستگاه کیس کامپیوتر / مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی خرید یکصد و ده دستگاه کیس کامپیوتر
 26. استعلام مدیریت راهها خرید / استعلام , استعلام مدیریت راهها خرید
 27. تجدید مناقصه تهیه ، طبخ ، توزیع و سروغذای کارکنان منطقه / تجدید مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ ، توزیع و سروغذای کارکنان منطقه
 28. مناقصه 1000 عدد درب و رینگ منهول کامپوزیت / مناقصه , مناقصه 1000 عدد درب و رینگ منهول کامپوزیت
 29. مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیلی خط انتقال / آگهی برگزاری مناقصه عمومی ارزیابی کیفی,مناقصه تهیه مصالح و اجرای تکمیلی خط انتقال
 30. مناقصه تامین و نگهداری و بهره برداری خودروهای مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین و نگهداری و بهره برداری خودروهای مورد نیاز
 31. تجدید مناقصه تکمیل سالن ورزشی / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 32. مناقصه اجاره 12 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند مدل 93 به بالا / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجاره 12 دستگاه خودروی سواری پژو و سمند مدل 93 به بالا
 33. مناقصه نگهداری ریلها و شین های خط تولید / مناقصه , مناقصه نگهداری ریلها و شین های خط تولید
 34. مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی
 35. مناقصه خرید ٬ نصب و راه اندازی یک دستگاه GC-MASS / مناقصه,مناقصه خرید ٬ نصب و راه اندازی یک دستگاه GC-MASS
 36. استعلام خرید کاتالیست هیدروتیریتینگ / استعلام خرید کاتالیست هیدروتیریتینگ
 37. دعوتنامه عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب از چاه به مخزن / دعوتنامه,دعوتنامه عملیات تکمیلی اجرای خط انتقال آب از چاه به مخزن
 38. مناقصه 2 قلم استیم استراپ / مناقصه,مناقصه 2 قلم استیم استراپ
 39. مناقصه خرید 1140 اصله انواع پایه بتنی / مناقصه,خرید 1140 اصله انواع پایه بتنی
 40. مناقصه ساخت پیستون کمپرسور / مناقصه,مناقصه ساخت پیستون کمپرسور
 41. استعلام قطعات یدکی دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال / آگهی استعلام بها ,استعلام قطعات یدکی دستگاه اتوماتیک تعیین نقطه اشتعال
 42. استعلام قطعات یدکی دستگاه اتوماتیک اندازه گیری ویسکازیته / آگهی استعلام بها ,استعلام قطعات یدکی دستگاه اتوماتیک اندازه گیری ویسکازیته
 43. استعلام خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی / آگهی استعلام بها , استعلام خرید فیلتر مغناطیسی الکتریکی
 44. مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه جدولگذاری و زیرسازی معابر روستا
 45. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا
 46. مناقصه ساخت، تجهیز و بهره برداری از مجتمع خدماتی- رفاهی / آگهی فراخوان , مناقصه ساخت، تجهیز و بهره برداری از مجتمع خدماتی- رفاهی
 47. مناقصه تهیه آهن آلات , نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلو ولت / مناقصه,تهیه آهن آلات , نصب برج و سیم کشی خط 230 کیلو ولت
 48. مناقصه پروژه احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه احداث پارک
 49. مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی
 50. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت
 51. فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مجتمع فرهنگی و هنری / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث مجتمع فرهنگی و هنری
 52. مناقصه پروژه پارک / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه پارک
 53. مناقصه پروژه جدول گذاری / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه جدول گذاری
 54. مناقصه انجام عملیات اجرای پروژه های ساختمانی، اداری، کارگاهی، معابر و کلیه پروژه های عمرانی تابعه / فراخوان شناسایی پیمانکاران,مناقصه انجام عملیات اجرای پروژه های ساختمانی، اداری، کارگاهی، معابر و کلیه پروژه های عمرانی تابعه
 55. استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله و اتصالات پلی اتیلن
 56. مناقصه خط تغذیه فولاد البرز ایرانیان سورک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خط تغذیه فولاد البرز ایرانیان سورک
 57. مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل مخلوط کوهی
 58. مناقصه احداث کانال بر روی نهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث کانال بر روی نهر
 59. مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهدای فضای سبز پارکها / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه حفظ و ایجاد و نگهدای فضای سبز پارکها
 60. اصلاحیه مناقصه تجهیزات رایانه / اصلاحیه , مناقصه خرید تجهیزات رایانه
 61. مناقصه فرایند یکپارچه تامین مالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه فرایند یکپارچه تامین مالی
 62. مناقصه عملیات اجرای کانال و جدول پیش ساخته / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای کانال و جدول پیش ساخته
 63. مناقصه خرید سبد پلاستیکی مرکبات / آگهی مناقصه, مناقصه خرید سبد پلاستیکی مرکبات
 64. آگهی مناقصه عمومی خرید حدود 100 تن کنسانتره / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید حدود 100 تن کنسانتره
 65. مناقصه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر / مناقصه , مناقصه حفظ و ایجاد و نگهداری فضای سبز پارکها و سطح شهر
 66. مناقصه واگذاری فعالیتهای فضای سبز / مناقصه واگذاری فعالیتهای فضای سبز
 67. مناقصه امور خدمات شهر , جمع آوری زباله , رفت و روب .. / آگهی مناقصه ,مناقصه امور خدمات شهر , جمع آوری زباله , رفت و روب ..
 68. مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور... / آگهی تجدید فراخوان شناسایی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت محور...
 69. مناقصه واگذاری خدمات عمومی کاشت و داشت و برداشت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی کاشت و داشت و برداشت
 70. مناقصه تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی
 71. مناقصه چاپ قبوض گاز بها مشترکین با کیفیت لیزری و ارسال به ادارات گاز رسانی / مناقصه , مناقصه چاپ قبوض گاز بها مشترکین با کیفیت لیزری و ارسال به ادارات گاز رسانی
 72. مناقصه انجام امور مربوط به خرید 50 دستگاه اسکنر و 10 دستگاه سرور / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور مربوط به خرید 50 دستگاه اسکنر و 10 دستگاه سرور
 73. مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت در مسیر جاده... / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت در مسیر جاده...
 74. مناقصه شبکه توزیع گاز شهر کجوراز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه شبکه توزیع گاز شهر کجوراز
 75. مناقصه خرید و اجرا نایلون سقف گلخانه ای / مناقصه , مناقصه خرید و اجرا نایلون سقف گلخانه ای
 76. دعوتنامه تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت / دعوتنامه,دعوتنامه تجدید مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت
 77. مناقصه واگذاری شبکه اتفاقات / مناقصه,مناقصه واگذاری شبکه اتفاقات
 78. مناقصه ایجاد زیرساختهای گردشگری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ایجاد زیرساختهای گردشگری
 79. مناقصه خرید 2500 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک و سنگین / مناقصه, مناقصه خرید 2500 حلقه انواع لاستیک خودروهای سبک و سنگین
 80. مناقصه عملیات بوجاری مقدار 7500 تن انواع بذور گندم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات بوجاری مقدار 7500 تن انواع بذور گندم
 81. استعلام بهاء احداث 320 متر طول کانال cm 50*50 و 320 متر طول دال cm 15*90 در حد فاصل سه راهی.... / آگهی استعلام بهاء عمومی , استعلام بهاء احداث 320 متر طول کانال cm 50*50 و 320 متر طول دال cm 15*90 در حد فاصل سه راهی....
 82. مناقصه پروژه احداث کانال ، جدول ، تک جدول ، دال و پازل فرش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه احداث کانال ، جدول ، تک جدول ، دال و پازل فرش
 83. مناقصه اجرای عملیات 19700 متر مربع نوار حفاری اسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات 19700 متر مربع نوار حفاری اسفالت
 84. تجدید مناقصه تانکر استیل / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تانکر استیل
 85. مناقصه اجرای عملیات پوشش پلی کربنات 2100 مترمربع از پل های عابر پیاده / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات پوشش پلی کربنات 2100 مترمربع از پل های عابر پیاده
 86. مناقصه عملیات حفر چاه / مناقصه, عملیات حفر چاه
 87. استعلام اجرای لوله سابداکت / استعلام بهاء,استعلام اجرای لوله سابداکت
 88. استعلام سوئیچ / استعلام بهاء,استعلام سوئیچ
 89. مناقصه گازرسانی به خوشه ابدنگسر از توابع لنگرود / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه ابدنگسر از توابع لنگرود
 90. مناقصه گازرسانی به خوشه خرطای / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه خرطای
 91. مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن پروژه خط انتقال آب تالش / مناقصه , مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن پروژه خط انتقال آب تالش
 92. تجدید مناقصه تامین اتصالات عایقی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تامین اتصالات عایقی
 93. مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 94. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات روکش آسفالت در سطح شهر رشت / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه عملیات روکش آسفالت در سطح شهر رشت
 95. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 96. مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه کتبی , مناقصه آسفالت خیابانهای سطح شهر
 97. مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا / مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه ، طبخ و توزیع غذا
 98. مناقصه جمع آوری زباله های شهر و نظافت عمومی شهر / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری زباله های شهر و نظافت عمومی شهر
 99. مناقصه تهیه و اجرای آسفالت مورد نیاز خیابانهای شهر / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای آسفالت مورد نیاز خیابانهای شهر
 100. تجدید مناقصه پروژه احداث خانه کشتی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پروژه احداث خانه کشتی
 101. مناقصه واگذاری کارهای حجمی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری کارهای حجمی
 102. مناقصه اجرای حصارکشی زمین آموزشکده فنی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی,مناقصه اجرای حصارکشی زمین آموزشکده فنی
 103. مناقصه احداث ساختمان تجاری مسکونی / آگهی مشارکت, مناقصه احداث ساختمان تجاری مسکونی
 104. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 105. تجدید مناقصه جهت تامین نیروی انسانی / آگهی تجدید مناقصه کتبی عمومی, مناقصه جهت تامین نیروی انسانی
 106. آگهی مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی بصورت حجمی / آگهی مناقصه ,منافصه امور حفاظتی و نگهبانی بصورت حجمی
 107. مناقصه خرید انواع کابل / مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل
 108. مناقصه خرید 900 متر دیوار پیش ساخته همراه پاشنه بتنی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید 900 متر دیوار پیش ساخته همراه پاشنه بتنی
 109. مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه بهسازی و آسفالت معابر سطح شهر
 110. تجدید مناقصه تهیه و اجرای رنگ گرم ترافیکی / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای رنگ گرم ترافیکی
 111. تجدید مناقصه خرید TUBE EXPANDER / آگهی تجدید مناقصه فراخوان عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید TUBE EXPANDER
 112. تجدید مناقصه نسبت به واگذاری امور خدمات و کمک پرستار / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه نسبت به واگذاری امور خدمات و کمک پرستار
 113. تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه نصب انشعابات فاضلاب
 114. مناقصه اجرای خط انتقال آب از مخزن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای خط انتقال آب از مخزن
 115. مناقصه اجرای فاز دوم ساختمان / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای فاز دوم ساختمان
 116. مناقصه واگذاری امور نگهداری ،پشتیبانی بهره برداری و ارسال اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور نگهداری ،پشتیبانی بهره برداری و ارسال اطلاعات
 117. مناقصه پروژه تامین آب اراضی کشاورزی / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی ,مناقصه پروژه تامین آب اراضی کشاورزی
 118. تجدید مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 700 فقره انشعابات فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب و نصب 700 فقره انشعابات فاضلاب
 119. تجدید مناقصه پروژه تکمیل بخشداری / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه تکمیل بخشداری
 120. مناقصه عملیات فضای سبز تحت نظارت خود / مناقصه , مناقصه عملیات فضای سبز تحت نظارت خود
 121. مناقصه بهسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی معابر سطح شهر
 122. مناقصه پروژه تامین آب اراضی کشاورزی / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی ,مناقصه پروژه تامین آب اراضی کشاورزی
 123. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 124. مناقصه اصلاح وروکش آسفالت راه روستایی / مناقصه,مناقصه اصلاح وروکش آسفالت راه روستایی
 125. مناقصه خرید 23500 رشته انواع لامپ گازی / مناقصه,خرید 23500 رشته انواع لامپ گازی
 126. مناقصه انجام پروژه آبخیزداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام پروژه آبخیزداری
 127. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی
 128. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 113 کیلومتر / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 113 کیلومتر
 129. فراخوان انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری
 130. مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر
 131. مناقصه ترمیم نوارهای حفاری شده سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه ترمیم نوارهای حفاری شده سطح شهر
 132. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات بیمه تکمیلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه واگذاری خدمات بیمه تکمیلی
 133. مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های تقاطع غیر همسطح زیرگذر ... / آگهی مناقصه , مناقصه نظارت کارگاهی پروژه های تقاطع غیر همسطح زیرگذر ...
 134. مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه جدول گذاری معابر سطح شهر
 135. مناقصه انجام عملیات سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، پشتیبانی ، تجهیزات سخت افزاری شبکه ، امنیت اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات سرویس ، تعمیر ، نگهداری ، پشتیبانی ، تجهیزات سخت افزاری شبکه ، امنیت اطلاعات
 136. مناقصه کانیو وسط کوچه ها / آگهی مناقصه, مناقصه کانیو وسط کوچه ها
 137. مناقصه خرید مقداری لوله چدن داکتیل / آگهی مناقصه, مناقصه خرید مقداری لوله چدن داکتیل
 138. مناقصه انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری ، برآورد مصرف و طراحی / مناقصه, انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری ، برآورد مصرف و طراحی
 139. مناقصه نسبت به اجرای حفاری , لوله گذاری و کابل کشی فیبرنوری / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به اجرای حفاری , لوله گذاری و کابل کشی فیبرنوری
 140. مناقصه انجام امور خدمات امورات آبفای شهرداری تحت پوشش / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات امورات آبفای شهرداری تحت پوشش
 141. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 3200 متر خط تغذیه 8 اینچ / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 3200 متر خط تغذیه 8 اینچ
 142. مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب / آگهی مناقصه, مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب
 143. مناقصه اجرای عملیات ساختمانی باسکول تریلی کش... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساختمانی باسکول تریلی کش...
 144. فراخوان انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری
 145. فراخوان آگهی تهیه مصالح و اجرای حدود 113 کیلومتر شبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی ,فراخوان آگهی تهیه مصالح و اجرای حدود 113 کیلومتر شبکه توزیع
 146. مناقصه عملیات اجرایی سامانه روشنایی تونل / آگهی فراخوان نخست , مناقصه عملیات اجرایی سامانه روشنایی تونل
 147. مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان پزشکان / مناقصه, مناقصه اجرای پروژه احداث ساختمان پزشکان
 148. مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری / آگهی فراخوان عمومی شناسایی سرمایه گذار , مناقصه احداث مجتمع تجاری اداری
 149. مناقصه یک مرحله ای طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی اتاق سرور / مناقصه یک مرحله ای , مناقصه یک مرحله ای طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی اتاق سرور
 150. مناقصه ادوات سیستم اطفاء حریق توربین / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ادوات سیستم اطفاء حریق توربین
 151. مناقصه اجرای 26160 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 26160 متر شبکه پلی اتیلن
 152. مناقصه امور خدمات شهری (رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز ) / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری (رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز )
 153. مناقصه ساختمان اداری بخشداری / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه ساختمان اداری بخشداری
 154. مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری و اجاره سرویس ایاب و ذهاب با خودروهای سواری ...
 155. مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مرمت حیاط / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرایی تکمیل مرمت حیاط
 156. مناقصه پروژه اجرای طرح کارت پارک مکانیزه / مناقصه , مناقصه اجرای طرح کارت پارک مکانیزه
 157. مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی
 158. تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت قم به روش حجمی زمانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت قم به روش حجمی زمانی
 159. مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات / مناقصه خدمات مربوط به حراست و نگهبانی از مجموعه تأسیسات
 160. مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده بزرگراه کنارگذر... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی باقیمانده بزرگراه کنارگذر...
 161. مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و بیس و آسفالت تکمیلی شهرک صنعتی... / آگهی فراخوان تجدید مناقصه , مناقصه پروژه اجرای زیرسازی و بیس و آسفالت تکمیلی شهرک صنعتی...
 162. مناقصه نسبت به واگذاری امور فضای سبز , جمع آوری زباله / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور فضای سبز , جمع آوری زباله
 163. مناقصه واگذاری امور مربوط به تنظیف و جمع آوری و حمل و دفن زباله شهر کازرون / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به تنظیف و جمع آوری و حمل و دفن زباله شهر کازرون
 164. مناقصه پروژه تکمیل شبکه فاضلاب ناحیه صنعتی / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل شبکه فاضلاب ناحیه صنعتی
 165. مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز ورودی پارک حاشیه ای دیواره های سبز / مناقصه , مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز ورودی پارک حاشیه ای دیواره های سبز
 166. مناقصه پروژه خرید و اجرای خط انتقال آب / آگهی فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه پروژه خرید و اجرای خط انتقال آب
 167. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت پارک شهروند / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز منطقه هفت پارک شهروند
 168. مناقصه پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی ملوسجان / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت معابر شهرک صنعتی ملوسجان
 169. مناقصه ایاب و ذهاب هیات رئیسه و اساتید و کارکنان امور حمل و نقل واحد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب هیات رئیسه و اساتید و کارکنان امور حمل و نقل واحد
 170. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 171. مناقصه عملیات لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری
 172. تجدید مناقصه خرید و اجرای خط تغذیه گاز شهرک صنعتی / آگهی فراخوان تجدید مناقصه, مناقصه خرید و اجرای خط تغذیه گاز شهرک صنعتی
 173. مناقصه خرید انواع کابل برق swr گرد افشان به مقدار 31575 متر / مناقصه , مناقصه خرید انواع کابل برق swr گرد افشان به مقدار 31575 متر
 174. مناقصه عملیات برقرسانی / مناقصه , مناقصه عملیات برقرسانی
 175. مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری بازسازی شبکه و امور مشترکین
 176. تجدید مناقصه عملیات نصب انشعابات آب / آگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات نصب انشعابات آب
 177. مناقصه عملیات تعمیرات و تعویض گارد
/ 0 نظر / 4 بازدید