اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.14 در سایت

 1. فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت دوم / فراخوان، فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار - نوبت دوم
 2. مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید اسکنر، چاپگر کارت پرواز و تگ بار
 3. مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه گازرسانی به حفره های پراکنده شهرستان - نوبت دوم
 4. مناقصه تامین کنندگان کالا و خدمات / مناقصه, مناقصه تامین کنندگان کالا و خدمات
 5. مناقصه خرید کاور به رنگ های سرمه ای یا مشکی / مناقصه, مناقصه خرید کاور به رنگ های سرمه ای یا مشکی
 6. مناقصه حفظ و نگهداری و راهبری ایستگاه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه حفظ و نگهداری و راهبری ایستگاه های پسماند خلج آباد و حصارک بالا
 7. مناقصه خرید سنگ لحد / مناقصه, خرید سنگ لحد
 8. مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی / آگهی عمومی، مناقصه توسعه شبکه و نصب انشعابات و تجهیزات در سطح ناحیه گازرسانی
 9. مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون - نوبت دوم / اگهی مناقصه , مناقصه احداث کارخانه هیپ لیچینگ سونگون - نوبت دوم
 10. مناقصه جمع آوری کوره قدیمی و ساخت ، نصب ، راه اندازی کوره / مناقصه عمومی , مناقصه جمع آوری کوره قدیمی و ساخت ، نصب ، راه اندازی کوره
 11. مناقصه انجام عملیات نگهداری ، احداث مجدد و توسعه فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام عملیات نگهداری ، احداث مجدد و توسعه فضای سبز
 12. فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات تعمیر ، مراقبت و نگهداری از تلمبه خانه های آبهای خام... - نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه نقشه 1.5000 کاداستر شهری / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه نقشه 1.5000 کاداستر شهری
 14. مناقصه خرید تعداد 3500 حلقه نوار چسب / مناصه, خرید تعداد 3500 حلقه نوار چسب
 15. تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , تجدید مناقصه خرید قطعات یدکی خودروهای آتش نشانی نوبت دوم
 16. فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان انجام خدمات بهره برداری از پستهای انتقال و فوق توزیع - نوبت دوم
 17. مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به همراه ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب پیمانکار امور خدمات نظافتی ، آبدارخانه ای ، پشتیبانی...
 18. فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران / فراخوان ، فراخوان طراحی و اجرای ساختمان دیسپاچینگ فاضلاب تهران
 19. مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات امور شهری مناطق سه گانه جزیره زیبای کیش نوبت دوم
 20. تجدید مناقصه اجرای عملیات قبر چینی سه طبقه / مناقصه, تجدید مناقصه اجرای عملیات قبر چینی سه طبقه
 21. مناقصه احداث دیوار پست 230/63 کیلوولت باغستان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث دیوار پست 230/63 کیلوولت باغستان
 22. تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجاره به شرط تملک یک فروند شناور یدک کش
 23. مناقصه تکمیل فاز اول و احداث فاز دوم پارکینگ طبقاتی / آگهی فراخوان ارزیابی مناقصه گران, مناقصه تکمیل فاز اول و احداث فاز دوم پارکینگ طبقاتی
 24. فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تک مرحله ای , فراخوان انجام خدمات امور ایستگاهی
 25. مناقصه انجام عملیات تامین قطعات و مواد مصرفی / مناقصه, مناقصه انجام عملیات تامین قطعات و مواد مصرفی
 26. اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع - نوبت دوم / آگهی اصلاحیه مناقصه، اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس ،نگهداری و راهبری تاسیسات مجتمع - نوبت دوم
 27. فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی اجرای سیستم اسکادای تجدید
 28. اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه - نوبت دوم / آگهی اصلاحیه مناقصه, اصلاحیه مناقصه قرارداد تعمیر، سرویس، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه - نوبت دوم
 29. اجرای عملیات تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات نمای پروژه ها / مناقصه, اجرای عملیات تهیه و تامین مصالح و اجرای عملیات نمای پروژه ها
 30. فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات ، ارائه خدمات روزمره منازل و اماکن و ...نوبت دوم
 31. مناقصه خرید و نصب یک خط تولید کنسانتره دامی مش 8 / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید و نصب یک خط تولید کنسانتره دامی مش 8
 32. مناقصه خرید 2 عدد کمپرسور هوای سیار نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه , مناقصه خرید 2 عدد کمپرسور هوای سیار نوبت دوم
 33. مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم - مرحله دوم نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 150 تن سیانور سدیم - مرحله دوم نوبت اول
 34. مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار جهت انجام تعمیرات پیشگیرانه pm و اجرای پروژه های اصلاح و ساماندهی ...
 35. مناقصه پروژه شبکه گاز سایت 37 هکتاری / آگهی مناقصه ، مناقصه پروژه شبکه گاز سایت 37 هکتاری
 36. مناقصه تجهیزات سمعی و بصری / مناقصه، مناقصه تجهیزات سمعی و بصری
 37. فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر تجدید - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید 3000 دستگاه کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر تجدید - نوبت دوم
 38. مناقصه سرویسهای درون شهری و برون شهری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه سرویسهای درون شهری و برون شهری - نوبت دوم
 39. تجدید مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه- نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خودروهای استیجاری منطقه کرمانشاه - نوبت دوم
 40. تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه احداث کانال دفع آبهای سطحی نوبت دوم
 41. مناقصه انجام امور بیمه ای / مناقصه, مناقصه انجام امور بیمه ای
 42. فراخوان مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت / فراخوان مناقصه , مناقصه نصب باندلهای سوپرهیت
 43. مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ترمیم و لکه گیری آسفالت معابر و ...
 44. تجدید مناقصه تکمیل کانال محله سادات و ... نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تکمیل کانال محله سادات و ... نوبت دوم
 45. فراخوان انتخاب مشاور مطالعات طرح جامعه توسعه ... نوبت اول / مناقصه, فراخوان انتخاب مشاور مطالعات طرح جامعه توسعه ... نوبت اول
 46. تجدید فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم / تجدید فراخوان , فراخوان تامین فرستنده پرقدرت 1KW اف ام سایت جام جم
 47. مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی سری 16 گانه طرح جنگلداری ... نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه واگذاری مدیریت حفاظتی سری 16 گانه طرح جنگلداری ... نوبت دوم
 48. مناقصه خرید تعداد 3500 دست بلوار و شلوار گرم زمستانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید تعداد 3500 دست بلوار و شلوار گرم زمستانی
 49. مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید تجهیزات ذخیره ساز storage
 50. تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولیدی شبکه های ایران کالا و آموزش
 51. فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی... نوبت سوم / فراخوان , فراخوان احداث شیرخانه و مخزن 500 متر مکعبی خمارلو همراه با حصارکشی نوبت سوم
 52. تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه / تجدید فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران، تجدید فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه
 53. تجدید فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت / تجدید فراخوان ، فراخوان تامین تجهیزات ارسال و دریافت بر بستر اینترنت
 54. مناقصه خرید تجهیزات پشتیبان و ذخیره سازی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تجهیزات پشتیبان و ذخیره سازی
 55. مناقصه خرید 300 عدد پالت گالوانیزه جهت استفاده در سردخانه دارویی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید 300 عدد پالت گالوانیزه جهت استفاده در سردخانه دارویی
 56. تجدید فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما / تجدید آگهی فراخوان, فراخوان توسعه تجهیزات تولید محتوای شبکه پنجم سیما
 57. مناقصه اجرای عملیات حصارکشی و احداث حوضچه های سرچاه ... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای، مناقصه اجرای عملیات حصارکشی و احداث حوضچه های سرچاه ...
 58. مناقصه پیمانکاری امور نیروی انسانی خدمات / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پیمانکار امور نیروی انسانی خدمات
 59. دعوت به همکاری از پیمانکاران اسکلت فلزی / دعوت به همکاری , دعوت به همکاری از پیمانکاران اسکلت فلزی
 60. مناقصه پروژه تکمیل پارک 14 هکتاری / اگهی مناقصه , مناقصه پروژه تکمیل پارک 14 هکتاری
 61. ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم / آگهی بین المللی ارزیابی کیفی سرمایه گذار، ارزیابی کیفی سرمایه گذار به منظور احداث سد و نیروگاه کارون 2 نوبت دوم
 62. فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... نوبت دوم
 63. مناقصه اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود .... / مناقصه اجرای عملیات آهنگری و نمونه سازی پالت و تغییر و تعمیر پالت های موجود ....
 64. مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز لیفتراک ها ، استراکرها و ... / اگهی مناقصه , مناقصه تامین قطعات یدکی موردنیاز لیفتراک ها ، استراکرها و ...
 65. مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت اول / مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت اول
 66. مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری کلینیک گل و گیاه
 67. مناقصه پیاده روسازی معابر... نوبت اول / مناقصه پیاده روسازی معابر...
 68. مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و راه اندازی تعداد 3 دستگاه بویلر گرمایشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای عملیات تعمیر ، بازسازی و راه اندازی تعداد 3 دستگاه بویلر گرمایشی
 69. مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک / مناقصه , مناقصه برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه یک
 70. مناقصه تامین مصالح و تجهیزات و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تامین مصالح و تجهیزات و اجرای شبکه آبیاری فضای سبز
 71. مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری...
 72. مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی, مناقصه ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه سه
 73. مناقصه خرید سالانه اقلام پکیج های بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سالانه اقلام پکیج های بهداشتی
 74. مناقصه عملیات تعمیرات اساسی و تعویض ورق های....... / مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیرات اساسی و تعویض ورق های.......
 75. مناقصه نصب ملحقات جوشی و جوشکاری اولیه و... / آگهی مناقصه, مناقصه نصب ملحقات جوشی و جوشکاری اولیه و
 76. مناقصه خرید 5745 متر نوار نقاله EP تجدید / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای عمومی , مناقصه خرید 5745 متر نوار نقاله EP تجدید
 77. مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات مونتاژ و حکاکی قطعات صنعتی
 78. شناسایی پیمانکار اجرای پروژه سیستم اعلام و اطفای حریق / آگهی شناسایی پیمانکار , شناسایی پیمانکار اجرای پروژه سیستم اعلام و اطفای حریق
 79. مناقصه عمومی تعداد 10 دستگاه سرور / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عمومی تعداد 10 دستگاه سرور...
 80. مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی - نوبت دوم / مناقصه, مناقصه خرید تجهیزات گیج حافظه دار سرچاهی- نوبت دوم
 81. مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی شرکت / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تفکیک و انهدام قطعات داغی شرکت
 82. مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انتخاب پیمانکار تعمیر و نگهداری
 83. مناقصه عملیات مربوط به بازرسی و ویدوئومتری از شبکه و خط انتقال- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات مربوط به بازرسی و ویدوئومتری از شبکه و خط انتقال - نوبت دوم
 84. مناقصه تامین جارو شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه تامین جارو شهرداری
 85. مناقصه خرید 4 عدد pressure & temperature electronic / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه خرید 4 عدد pressure & temperature electronic
 86. مناقصه تکمیل پارک بانوان - نوبت دوم / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه تکمیل پارک بانوان- نوبت دوم
 87. مناقصه خرید 100 تن پلاستیک رکابی و 15 تن پلاستیک رولی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 100 تن پلاستیک رکابی و 15 تن پلاستیک رولی
 88. مناقصه اجرای پروژه روشنایی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه روشنایی
 89. تجدید مناقصه خرید چوب روسی / تجدید آگهی مناقصه , مناقصه خرید چوب روسی و تخته چند لایی
 90. مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts های - نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام عملیات نگهداری شبکه bts - نوبت دوم
 91. مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله و پسماندهای خانگی و ... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه انجام امور رفت و روب ، جمع آوری زباله و پسماندهای خانگی و ... تجدید
 92. مناقصه عمومی واگذاری حجمی عملیات انبار نفت / مناقصه عمومی, واگذاری حجمی عملیات انبار نفت
 93. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION و ... نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION و ... نوبت دوم
 94. مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز ناحیه 3
 95. مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره با 4 توقف / مناقصه نصب و راه اندازی یک دستگاه آسانسور 6 نفره با 4 توقف
 96. مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات جدولگذاری معابر ...
 97. مناقصه بهسازی بوستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمده,مناقصه بهسازی بوستان نوبت دوم
 98. مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ، اداری نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی و نظافتی ، اداری نوبت دوم
 99. مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- 96.07.15 / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی 10 دستگاه کرون- 96.07.15
 100. خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا / آگهی مناقصه عمومی , خدمات مشاوره کنترل کیفی پروژه های در حال اجرا
 101. فراخوان خرید هواساز و ایرواشر / آگهی فراخوان, فراخوان خرید هواساز و ایرواشر
 102. هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار / هشتمین همایش چشم انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار
 103. واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه / واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه
 104. مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات انتقال یک باب سوله ...
 105. مناقصه عملیات راهبری و نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عملیات راهبری و نگهداری تصفیه خانه و شبکه جمع آوری
 106. فراخوان دوازدهمین جشنواره معرفی اثار برتر مکتوب / فراخوان دوازدهمین جشنواره معرفی اثار برتر مکتوب
 107. مناقصه ادامه پروژه احداث استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ادامه پروژه احداث استخر سرپوشیده
 108. فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی سرمایه گذار بخش غیر دولتی به منظور احداث پروژه نیروگاه کوچک ...نوبت دوم
 109. تجدید مناقصه اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح ارتباطات 63 کیلوولت پست ها
 110. واگذاری مدیریت و اداره امور انبارها (فجر) / مناقصه, واگذاری امور خدمات، نظافت، پذیرایی و دبیرخانه
 111. تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، تجدید مناقصه خرید 700 تن کلروفریک
 112. مناقصه تامین یکصد و ده عدد باتری و ساپورت ... نوبت دوم / مناقصه, مناقصه تامین یکصد و ده عدد باتری و ساپورت ... نوبت دوم
 113. مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب / آگهی مناقصات عمومی ، مناقصه اجرای عملیات نصب انشعابات و توسعه شبکه فاضلاب
 114. آگهی اصلاح تمدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول / آگهی اصلاح تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تمدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول
 115. مناقصه خرید 150.000 متر کابل خود نگهدار... نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه خرید 150.000 متر کابل خود نگهدار...نوبت دوم
 116. مناقصه بهره برداری , نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال.... تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه بهره برداری , نگهداری ، رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع و خط انتقال.... تجدید نوبت دوم
 117. مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری / آگهی مناقصه ، مناقصه خدمات نظافتی داخلی قطارهای مسافری
 118. تجدید مناقصه عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات تجهیز چاه جدید ، پیاده و نصب الکتروپمپ شناور چاه آب نوبت دوم
 119. واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ... / مناقصه, واگذاری امور مربوط به حفظ و نگهداری و راهبری کلیه تاسیسات، ابنیه، موتورخانه ...
 120. فراخوان سرویس ارتباط ماهواره ای vsat / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه سرویس ارتباط ماهواره ای vsat
 121. فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی - نوبت دوم / مناقصه, فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه خرید دو مرحله ا,فراخوان 6 قلم ادوات ابزار دقیق سیستم آتش نشانی - نوبت دوم
 122. مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه خدمات پیمانکاری طرح آبرسانی
 123. فراخوان خرید 335 تن لوله پلی اتیلن / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خرید 335 تن لوله پلی اتیلن
 124. مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونرهای قدرت 400 کیلوولت نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 8 دستگاه سکسیونرهای قدرت 400 کیلوولت نوبت دوم
 125. فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی / فراخوان شناسایی پیمانکار , فراخوان شناسایی پیمانکار جهت انجام عملیات راهبری , تعمیر و نگهداری تاسیسات الکتریکی
 126. مناقصه تهیه لباس متحدالشکل برای خدام / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه لباس متحدالشکل برای خدام
 127. استعلام دستگاه واکس زنی , سایت ستاد / استعلام,استعلام دستگاه واکس زنی
 128. مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند / آگهی ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید، حمل، نصب و راه اندازی و نگهداری و بهره برداری کنتورهای حجمی هوشمند
 129. مناقصه تعدادی تریلی کمپرسی جهت حمل آسفالت / مناقصه , مناقصه تعدادی تریلی کمپرسی جهت حمل آسفالت
 130. استعلام تجهیز اطاق مانیتورینگ, سامانه ستاد / استعلام,استعلام تجهیز اطاق مانیتورینگ
 131. مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات رفع حوادث آب و فاضلاب - نوبت دوم
 132. ارزیابی کیفی برگزاری ایمن سازی و نگهداری راههای منطقه چهار استان / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی برگزاری ایمن سازی و ن
/ 0 نظر / 19 بازدید