اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.8.01 در سایت

 1. تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید تعداد 34.600 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز...
 2. تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری / تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار, تجدید فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت مجتمع اداری، تجاری
 3. مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع ، خط تغذیه ، ایستگاه TBS و ...
 4. فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم / فراخوان طراحی ، تامین و ساخت ماشین آلات واحد 300 تنی ... نوبت دوم
 5. فراخوان عملیات احداث سازه آبگیر و ریپ رپ مخازن فرعی 4 سد / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان عملیات احداث سازه آبگیر و ریپ رپ مخازن فرعی 4 سد
 6. فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب زون های B-J-K-L / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه عملیات اجرایی خطوط اصلی شبکه جمع آوری فاضلاب زون های B-J-K-L
 7. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده
 8. مناقصه اصلاح کنتورهای قابل چرخش و تهیه مصالح... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه اصلاح کنتورهای قابل چرخش و تهیه مصالح... - نوبت دوم
 9. مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و.... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعداد 11 عدد شلف HABA و....
 10. مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه / فراخوان آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای باقیمانده خط تغذیه
 11. فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc) / مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای خط تغذیه به طول تقریبی 7300 متر (pc)
 12. تجدید فرخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم / تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید فرخوان مناقصه اجرای عملیات آبخیزداری - نوبت دوم
 13. مناقصه تهیه، مصالح، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه جوان / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه، مصالح، حمل و اجرای عملیات مرمت خانه جوان
 14. مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید دو دستگاه چیلر تراکمی هوا خنک
 15. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید، نصب و راه اندازی 4 دستگاه مانیتور صنعتی 70 اینچ... نوبت دوم
 16. مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری نظافت، رفت و روب و جمع آوری زباله و حمل ... نوبت دوم
 17. مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه تامین خدمات پشتیبانی نیروهای عمومی - نوبت دوم
 18. مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار / آگهی مناقصه , مناقصه شناسایی و انتخاب پیمانکار
 19. مناقصه پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه پروژه تجهیز چاه فلمن و تکمیل خط انتقال آب نوبت دوم
 20. مناقصه لوله های پلی اتیلن PE1000PE80 ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لوله های پلی اتیلن PE1000PE80 ... نوبت دوم
 21. مناقصه خدمات ترمیم کابل کشی و سیستم روشنایی و ساخت و نصب تابلوهای برق داخلی و خارجی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترمیم کابل کشی و سیستم روشنایی و ساخت و نصب تابلوهای برق داخلی و خارجی
 22. تجدید مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری نوبت دوم
 23. فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه حفاظت و حراست از ادارات ، اماکن و ... نوبت دوم
 24. ارزیابی کیفی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان .... نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , ارزیابی کیفی سرویس ایاب و ذهاب کارکنان .... نوبت دوم
 25. مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت / مناقصه , مناقصه تامین و اجرای روشنایی پارک بعثت نوبت اول
 26. مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی ... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات و علائم ایمنی ... نوبت دوم
 27. مناقصه خط کشی راههای روستائی و فرعی حوزه استحفاظی / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه خط کشی راههای روستائی و فرعی حوزه استحفاظی
 28. فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی ، آسفالت و جدول گذاری
 29. مناقصه بازپیرایی پارک شادی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بازپیرایی پارک شادی
 30. مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی تایباد نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه شهرک صنعتی تایباد نوبت دوم
 31. فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری توسعه شرکت صنعتی محلات / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای زیرسازی، آسفالت و جدول گذاری توسعه شرکت صنعتی محلات
 32. فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار نوبت دوم / مناقصه, فراخوان مناقصه اجرای پروژه تکمیل روشنایی معابر شهرک های صنعتی توس و ماشین ابزار نوبت دوم
 33. مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه حفاری روتاری و آزمایش پمپاژ آب نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اجرای پروژه شبکه روشنایی معابر و آیلند نوبت دوم
 35. مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید کابل مسی جهت خروجی پست فوق توزیع نوبت دوم
 36. مناقصه طبخ غذا در محل سلف سرویس مائده 96.8.1 / مناقصه , مناقصه طبخ غذا در محل سلف سرویس مائده 96.8.1
 37. مناقصه تکمیل پارک بانوان - تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه (تجدید), مناقصه تکمیل پارک بانوان - تجدید نوبت دوم
 38. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)...
 39. مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیرات اساسی و خرید تجهیزات ماشین آلات
 40. مناقصه تعمیر و بازسازی نما و قسمتهای داخلی ساختمان 96.8.1 / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیر و بازسازی نماء و قسمت های داخلی ساختمان 96.8.1
 41. فراخوان تعمیرات اساسی پل های کالشور / فراخوان, ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی پل های کالشور
 42. فراخوان مناقصه امور خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس نو / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه امور خرید یکدستگاه سی تی اسکن 64 اسلایس نو
 43. مناقصه احداث پل روگذر و چپ گرد محور اصلی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث پل روگذر و چپ گرد محور اصلی
 44. آگهی احداث کانال محدوده رسالت شمالی / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی احداث کانال محدوده رسالت شمالی
 45. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام اکتشافات تفصیلی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به انجام اکتشافات تفصیلی
 46. فراخوان مناقصه واگذاری اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی / مناقصه, فراخوان مناقصه واگذاری اجرا و بهره برداری طرح آبرسانی
 47. تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی، تجدید مناقصه خرید سروموتورهای سیستم کنترل توربین های بخار - نوبت دوم
 48. فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمند / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان عملیات اجرایی شبکه جمع آوری فاضلاب محله سورو غرب بلوار دانشمندB-J-K-L
 49. آگهی نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه سه / آگهی مناقصه عمومی ، آگهی نگهداری فضای سبز پیمان ج ناحیه سه
 50. مناقصه خرید مقدار 1.100 متر انواع کابل کراسلینگ ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقدار 1.100 متر انواع کابل کراسلینگ ...
 51. مناقصه آبرسانی مجتمع فیض آباد فاز 6 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده,مناقصه آبرسانی مجتمع فیض آباد فاز 6
 52. مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه فاز یک 96.8.1 / آگهی مناقصه، مناقصه تکمیل شبکه آبیاری مکانیکی سطح منطقه فاز یک 96.8.1
 53. انتخاب پیمانکار استخراج و دپو سنگ آهک / آگهی انتخاب پیمانکار , انتخاب پیمانکار استخراج و دپو سنگ آهک
 54. اصلاحیه مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه / آگهی اصلاحیه , اصلاحیه مناقصه عملیات لجن برداری و لایروبی رودخانه
 55. مناقصه امور خدماتی شهرداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه امور خدماتی شهرداری - نوبت دوم
 56. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی / آگهی فراخوان پیمانکار, مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ناحیه گاز رسانی
 57. مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر ... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مسترمیتر پرتابل مجهز به PD میتر ... نوبت دوم
 58. مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید غذای دانشجویان دانشگاه پیراپزشکی
 59. مناقصه تامین نیازمندی قطعات اورجینال یکدستگاه موتور ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیازمندی قطعات اورجینال یکدستگاه موتور ... نوبت دوم
 60. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز ناحیه 1
 61. مناقصه خدمات فضای سبز پارک... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه خدمات فضای سبز پارک... نوبت دوم
 62. مناقصه عملیات نسوزکاری کوره های 3 و 4... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه عملیات نسوزکاری کوره های 3 و 4...
 63. فراخوان انتخاب پیمانکار احداث خیابان شهید شوشتری / فراخوان انتخاب پیمانکار ،فراخوان انتخاب پیمانکار احداث خیابان شهید شوشتری
 64. مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه تهیه و توزیع ویلچر استاندارد سایز معمولی
 65. مناقصه عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف / ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه عمومی , مناقصه عملیات برون سپاری فعالیتهای شرکت از تولید تا مصرف
 66. مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع ترانسفورماتور روغنی کم تلفات
 67. مناقصه طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه طراحی و اجرای سیستم های فتوولتائیک - نوبت دوم
 68. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان .... / مناقصه ، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان ....
 69. مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه, مناقصه انجام عملیات پیگرانی هوشمند خطوط لوله دریایی
 70. فراخوان برگزاری درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی / فراخوان, ارزیابی کیفی برگزاری درزگیری با قیر پلیمری و اجرای آسفالت حفاظتی
 71. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت بلوک 2 دانشکده پتروشیمی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران , ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت بلوک 2 دانشکده پتروشیمی
 72. مناقصه ایمن سازی و رفع اختلاف سطح شانه راه لاین جنوبی ....نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی و رفع اختلاف سطح شانه راه لاین جنوبی ....نوبت دوم
 73. آگهی مناقصه خرید آب ژاول به مقدار 1200000 کیلوگرم / آگهی مناقصه عمومی،آگهی مناقصه عمومی خرید آب ژاول به مقدار 1200000 کیلوگرم
 74. مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام عملیات نظافت، آبدارخانه، نگهداری فضای سبز
 75. مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس نوبت دوم / فراخوان مناقصه، مناقصه خرید خدمات درمانی فوریتهای پزشکی پایگاه های اورژانس نوبت دوم
 76. مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا - شهرستان / مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح و بهینه سازی، توسعه و تقویت خط روستا - شهرستان
 77. ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, ارزیابی کیفی مناقصه عملیات لوله رانی (میکروتونلینگ) و احداث شفت های اجرای خط انتقال... تجدید
 78. مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه... / مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه برونسپاری فعالیتهای مرتبط با سیستم یکپارچه...
 79. فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه تولید و تحویل 1000 تن (ماهانه 85 تن) رول سه لایه پلی اتیلن
 80. ارزیابی کیفی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران ، ارزیابی کیفی عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب خطوط پراکنده
 81. مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب- تجدید
 82. مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی / مناقصه عمومی, مناقصه خرید برنج دانه بلند هندی
 83. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی...
 84. تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب در محدوده مناطق جنوب شرقی
 85. مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل / آگهی مناقصه دو مرحله ای ، مناقصه طراحی ، ساخت ، نصب و راه اندازی جرثقیل
 86. فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده / آگهی فراخوان, فراخوان طراحی و پیاده سازی مانیتورینگ مرکز داده نوبت اول
 87. فراخوان جهت حمل آسفالت و RCC / فراخوان , فراخوان جهت حمل آسفالت و RCC
 88. مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خدمات نگهداری ، تعمیرات ساختمان، تاسیسات و تهیه لوازم مصرفی پست های ...
 89. فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران,فراخوان اجرای آسفالت خیابان های منطقه شرکتی
 90. مناقصه احداث سوییت هتل 40 واحدی خود / مناقصه , مناقصه احداث سوییت هتل 40 واحدی خود
 91. مناقصه اجرای عملیات نگهداری جنگلکاری خاتم الانبیاء (ص) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات نگهداری جنگلکاری خاتم الانبیاء (ص)
 92. مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت دوم / مناقصه عمومی, مناقصه انتخاب پیمانکار سالن صافکاری نوبت دوم
 93. تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی, تجدید مناقصه عملیات لوله گذاری شبکه جمع آوری فاضلاب
 94. مناقصه ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، ... حمل و تحویل پکینگ نوبت دوم / مناقصه, مناقصه ارزیابی کیفی جهت طراحی، تهیه، ساخت، ... حمل و تحویل پکینگ نوبت دوم
 95. مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه خرید 300 دستگاه فتوکپی نوبت دوم
 96. مناقصه بارگیری و حمل 15.000 پانزده هزار تن سنگ گچ / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه بارگیری و حمل 15.000 پانزده هزار تن سنگ گچ
 97. مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت / آگهی مناقصه، مناقصه خدمات نگهبانی ساختمانها و تاسیسات شرکت
 98. مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ... / مناقصه , مناقصه نگهداری زمین چمن و اماکن ورزشی ...
 99. ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات ... نوبت دوم / فراخوان ، ارزیابی کیفی انجام امور پشتیبانی فناوری اطلاعات ... نوبت دوم
 100. مناقصه مربوط به خرید و نصب برج تماس سیستم گلایکول- نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه مربوط به خرید و نصب برج تماس سیستم گلایکول- نوبت دوم
 101. مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تامین مواد غذایی و بهداشتی
 102. مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه واگذاری اداره امور جایگاه شرکتی دو منظوره شماره سه - نوبت دوم
 103. مناقصه خرید و تحویل سوئیچ های EMC / مناقصه عمومی، مناقصه خرید و تحویل سوئیچ های EMC
 104. مناقصه انجام کلیه امور مربوط به بارگیری سیمان فله / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انجام کلیه امور مربوط به بارگیری سیمان فله
 105. مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری موقت تجدید نوبت دوم
 106. مناقصه خرید و تامین خدمات و مدیریت پسماندهای پزشکی / آگهی مناقصه, مناقصه خرید و تامین خدمات و مدیریت پسماندهای پزشکی
 107. مناقصه کود سولفات، مویان، بستا / مناقصه عمومی, مناقصه کود سولفات، مویان، بستا
 108. ارزیابی کیفی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه خود / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی ساختمان مدیریت و شعب تابعه خود نوبت اول
 109. فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان مناقصه اصلاح شبکه آب محلات مختلف
 110. ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی / ارزیابی کیفی , ارزیابی کیفی خدمات نگهبانی
 111. مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه گازرسانی به حفرات خالی و نصب انشعابات مرحله 16 - نوبت دوم
 112. مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان تجدید نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان تجدید نوبت دوم
 113. آگهی تجدید فراخوان 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی - نوبت دوم / آگهی تجدید فراخوان،آگهی تجدید فراخوان 2 دستگاه دیزل پمپ آتش نشانی - نوبت دوم
 114. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) و بازوهای بارگیری ...
 115. مناقصه تامین پنج دستگاه بیل مکانیکی جهت لایروبی تی سی ها و ... / مناقصه, مناقصه تامین پنج دستگاه بیل مکانیکی جهت لایروبی تی سی ها و ...
 116. مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه، مناقصه امور مربوط به حفظ و نگهداری فضای سبز
 117. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU) / آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای) ، فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین (VRU)
 118. فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان سرویس ، تعمیر و نگهداری خط اول انتقال
 119. فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه پروژه عملیات گازرسانی نوبت دوم
 120. مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید مقره میخی و آویز سیلیکونی
 121. مناقصه ساخت سوئیچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت سوئیچگیر و خرید و نصب تابلوهای مربوطه نوبت دوم
 122. مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - 96.8.1 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات احداث فونداسیون ، نصب برج و سیمکشی - نوبت اول 96.8.1
 123. مناقصه پیاده سازی و استقرار سامانه تهیه صورت های مالی و تلفیقی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پیاده سازی و استقرار سامانه تهیه صورت های مالی و تلفیقی
 124. فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی واحد بازیافت بخار بنزین...
 125. مناقصه خرید ماشین آلات عمرانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید ماشین آلات عمرانی نوبت دوم
 126. مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه طراحی و اجرای طبقه دوم ساختمان کارگاه
 127. تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه... / آگهی تجدید مناقصه های عمومی، تجدید مناقصه پروژه اصلاح و بهینه شبکه...
/ 0 نظر / 51 بازدید