مناقصات سراسر کشور و مزایدات ایران در سایت مناقصه ها و مزایده ها 1394/03/31

 1. مناقصه نگهداری شبکه کابل توابع شهرستان مهریز / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل توابع شهرستان مهریز
 2. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی حفظ و نگهداری فضای سبز و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی حفظ و نگهداری فضای سبز و ...
 3. مناقصه خرید ۲۴۰ تن کلکتور آپاتیت آنیونی / مناقصه , مناقصه خرید ۲۴۰ تن کلکتور آپاتیت آنیونی
 4. مناقصه تکمیل دیوارگشی و پوشش کانال جهت دفع آبهای سطحی / آگهی مناقصه و تجدید مناقصه عمومی , مناقصه تکمیل دیوارگشی و پوشش کانال جهت دفع آبهای سطحی
 5. مناقصه خرید کیفی بهداشتی بیماران بستری / مناقصه , مناقصه خرید کیفی بهداشتی بیماران بستری
 6. مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه فنی و بیس و آسفالت راه روستایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات زیرسازی و ابنیه فنی و بیس و آسفالت راه روستایی
 7. مناقصه حفاری دورانی 4 حلقه چاه آب شرب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری دورانی 4 حلقه چاه آب شرب
 8. مناقصه آسفالت قسمتی از بلوار 75 متری سید الشهدا / آگهی مناقصه , مناقصه آسفالت قسمتی از بلوار 75 متری سید الشهدا
 9. مناقصه عمومی خرید 137500متر کابل 6+6*1 / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه خرید 137500متر کابل 6+6*1
 10. مناقصه کابل 6+6*1 / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای,مناقصه کابل 6+6*1
 11. مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا در منطقه سیری و سکوهای دریایی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تهیه و تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذا در منطقه سیری و سکوهای دریایی
 12. مناقصه راهبری و خدمات آتش نشانی / مناقصه راهبری و خدمات آتش نشانی
 13. فراخوان سرمایه گذاری و احداث شهرک مسکونی ویژه شاغلین / فراخوان , فراخوان سرمایه گذاری و احداث شهرک مسکونی ویژه شاغلین
 14. مناقصه انجام عملیات نگهداری و پشتیبانی سخت افزار ، نرم افزار و شبکه های رایانه ای / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام عملیات نگهداری و پشتیبانی سخت افزار ، نرم افزار و شبکه های رایانه ای
 15. مناقصه سیستم تهویه مطبوع مورد نیاز ساختمان آموزشی در دست احداث / آگهی مناقصه , مناقصه سیستم تهویه مطبوع مورد نیاز ساختمان آموزشی در دست احداث
 16. مناقصه مدیریت پیمان خدمات بازرسی فنی و ارائه خدمات سرویس های جاری واگنهای خروجی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی,مناقصه مدیریت پیمان خدمات بازرسی فنی و ارائه خدمات سرویس های جاری واگنهای خروجی
 17. مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای ,مناقصه احداث سالن ورزشی
 18. مناقصه انجام خدمات نصب دو دستگاه آسانسور / آگهی مزایده مناقصه, مناقصه انجام خدمات نصب دو دستگاه آسانسور
 19. مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت آبادان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری حجمی زمانی اداره امور انبار نفت آبادان
 20. مناقصه راهبردی خودروهای استیجاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه راهبردی خودروهای استیجاری
 21. آگهی مناقصه عملیات احداث موتورخانه و مخزن ۱۰ مترمکعبی / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث موتورخانه و مخزن ۱۰ مترمکعبی
 22. تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین های ثبت تخلفات سرعت / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین های ثبت تخلفات سرعت
 23. مناقصه بهسازی و پوشش کانال کشاورزی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه بهسازی و پوشش کانال کشاورزی
 24. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه,نگهداری فضای سبز
 25. مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پراکنده سطح شهر اراک / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب پراکنده سطح شهر اراک
 26. مناقصه انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف و عمومی توزیع برق بارانی / مناقصه , مناقصه انواع مختلف تابلو شالتر فشار ضعیف و عمومی توزیع برق بارانی
 27. تجدید مناقصه پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان
 28. تجدید مناقصه مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها با بکارگیری 30 نفر نیروی کار را / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها با بکارگیری 30 نفر نیروی کار را
 29. تجدید مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری اول... / آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تعویض پوشش خط لوله 40 اینچ سراسری اول...
 30. تجدید ناقصه اجرای پیاده روسازی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پیاده روسازی
 31. مناقصه احداث کانال 100×80 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث کانال 100×80
 32. مناقصه اجرای کانال 80*70 / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه کانال 80*100 خیابان نیما
 33. مناقصه اجرای کانال 90×80 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال 90×80
 34. مناقصه گازرسانی به جایگاه C.N.G / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه گازرسانی به جایگاه C.N.G
 35. تجدید مناقصه اجرای کانال 80×80 از ابتدای حریم راه آهن تا کانال سمنا دشت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال 80×80 از ابتدای حریم راه آهن تا کانال سمنا دشت
 36. مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان, مناقصه انجام امور خدمات ایستگاهی اداره کل راه آهن
 37. مناقصه تامین نیرو انسانی حوزه شزق / مناقصه , مناقصه تامین نیرو انسانی حوزه شزق
 38. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور گشت و بازرسی و نظارت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور گشت و بازرسی و نظارت
 39. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران بابت تعداد 8 پروژه سرمایه گذاری شهرداری / فراخوان , آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران بابت تعداد 8 پروژه سرمایه گذاری شهرداری
 40. مناقصه عملیات زیرسازی قطعه اول راه اهن گرگان - مشهد / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی قطعه اول راه اهن گرگان - مشهد
 41. اصلاحیه / اصلاحیه
 42. مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شیرابه زباله / مناقصه, مناقصه احداث تصفیه خانه فاضلاب شیرابه زباله
 43. مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل رفت و روب معابر و خدمات موتوری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات شهری شامل رفت و روب معابر و خدمات موتوری
 44. مناقصه تامین خودروهای اجاره ای / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تامین خودروهای اجاره ای
 45. مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه ، حمل و نصب حفاظ بتنی ( نیوجرسی معمولی ) در محورهای استحفاظی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تهیه ، حمل و نصب حفاظ بتنی ( نیوجرسی معمولی ) در محورهای استحفاظی
 46. تجدید مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی و بهینه سازی چراغهای راهنمایی تقاطعات / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی و بهینه سازی چراغهای راهنمایی تقاطعات
 47. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور قزانچی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور قزانچی...
 48. مناقصه خرید 2000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال مستقیم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 2000 دستگاه کنتور سه فاز دیجیتال مستقیم
 49. مناقصه خرید لوله های grp / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه خرید لوله های grp
 50. مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت محور سه راهی سراب... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت محور سه راهی سراب...
 51. مناقصه قرائت کنتور، پردازش، چاپ، توزیع قبوض و وصول مطالبات مشترکین و پاسخگویی به ارباب رجوع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه قرائت کنتور، پردازش، چاپ، توزیع قبوض و وصول مطالبات مشترکین و پاسخگویی به ارباب رجوع
 52. مناقصه امورات رفت روب و حمل زباله شهری / مناقصه,مناقصه امورات رفت روب و حمل زباله شهری
 53. مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز / مناقصه,مناقصه امورات حفظ و نگهداری فضای سبز
 54. مناقصه امورات قابل واگذاری شامل (جلوگیری از سد معبر و... / مناقصه, مناقصه امورات قابل واگذاری شامل (جلوگیری از سد معبر و...
 55. مناقصه واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور
 56. تجدید مناقصه قرائت کنتور، پردازش، چاپ، توزیع قبوض و وصول مطالبات مشترکین و پاسخگویی به ارباب رجوع / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه قرائت کنتور، پردازش، چاپ، توزیع قبوض و وصول مطالبات مشترکین و پاسخگویی به ارباب رجوع
 57. مناقصه اجرای پروژه حفر چاه جذبی در معابر و پارکهای سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای پروژه حفر چاه جذبی در معابر و پارکهای سطح شهر
 58. آگهی مناقصه خرید لوله ۱۲۰۰ دوجداره فاضلابی کوپلردار / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله ۱۲۰۰ دوجداره فاضلابی کوپلردار
 59. آگهی مناقصه خرید لوله GRP / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید لوله GRP
 60. مناقصه اجرای تهیه و نصب و حمل تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال / مناقصه اجرای تهیه و نصب و حمل تجهیزات هیدرومکانیکال و الکتریکال
 61. آگهی فراخوان جذب سرمایه گذاری مشارکتی پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ / آگهی فراخوان جذب سرمایه گذار , آگهی فراخوان جذب سرمایه گذاری مشارکتی پروژه مجتمع تجاری و پارکینگ
 62. مناقصه واگذاری عملیات احداث ساختمان آتش نشانی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات احداث ساختمان آتش نشانی
 63. مناقصه نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری تاسیسات
 64. مناقصه امور مربوط به خرید و حمل مواد اولیه طبخ و توزعی غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور مربوط به خرید و حمل مواد اولیه طبخ و توزعی غذای کارکنان
 65. آگهی مناقصه عمومی خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و تهیه و تامین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی
 66. مناقصه امورات جمع آوری اطلاعات مربوط به کسبه سطح شهر قروه / مناقصه امورات جمع آوری اطلاعات مربوط به کسبه سطح شهر قروه
 67. استعلام زانو جوشی فولادی دو سر / استعلام , استعلام زانو جوشی فولادی دو سر
 68. فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای بی بی حکیمه یک / فراخوان , فراخوان خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای بی بی حکیمه یک
 69. فراخوان مناقصه انجام خدمات روزمره مورد نیاز واحدهای مختلف اداره خدمات مهندسی و بهسازی.. / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات روزمره مورد نیاز واحدهای مختلف اداره خدمات مهندسی و بهسازی..
 70. مناقصه پروژه ساخت و تجهیز مرکز داده / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه ساخت و تجهیز مرکز داده
 71. مناقصه پروژه اجرا و نصب موزاییک پیاده روسازی سطح شهر / آگهی مناقصه,مناقصه پروژه اجرا و نصب موزاییک پیاده روسازی سطح شهر
 72. آگهی تجدید مناقصه امورات خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه ,آگهی تجدید مناقصه امورات خدمات شهری
 73. مناقصه خرید قطعات یدکی موتور گاز سوز / مناقصه , مناقصه خرید قطعات یدکی موتور گاز سوز
 74. مناقصه تجهیز آزمایشگاه انرژی به سیستم CHP از اگزوز / مناقصه , مناقصه تجهیز آزمایشگاه انرژی به سیستم CHP از اگزوز
 75. مناقصه خرید ژنراتور به توان خروجی 500kw / مناقصه , مناقصه خرید ژنراتور به توان خروجی 500kw
 76. مناقصه خرید آسفالت گرم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت گرم
 77. مناقصه بهره برداری ازخطوط دو خط پردازش و تفکیک زباله و کارکرد ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه,مناقصه بهره برداری ازخطوط دو خط پردازش و تفکیک زباله و کارکرد ماشین آلات سنگین
 78. تجدید مناقصه امورات خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه امورات خدمات شهری
 79. مناقصه خرید دستگاه چاپ / مناقصه, خرید دستگاه چاپ
 80. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 81. اصلاحیه تعمیرات خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات / اگهی اصلاحیه و تمدید مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه تعمیرات خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات
 82. مناقصه ایمن سازی سیستم الکتریکال / آگهی شرکت در مناقصه, مناقصه ایمن سازی سیستم الکتریکال
 83. مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید و ... / مناقصه , مناقصه عملیات باطله برداری ، آماده سازی سینه کار جدید و ...
 84. مناقصه تامین روشنایی عشایر کوچنده در سطح استان فارس / مناقصه تامین روشنایی عشایر کوچنده در سطح استان فارس
 85. تجدید مناقصه عملیات مرمت خطوط آبرسانی / تجدید فراخوان مناقصه , تجدید مناقصه عملیات مرمت خطوط آبرسانی
 86. فراخوان انجام عملیات رنگ آمیزی و عایقکاری واحدهای گاز وبخار نیروگاه سیکل ترکیبی / فراخوان , فراخوان انجام عملیات رنگ آمیزی و عایقکاری واحدهای گاز وبخار نیروگاه سیکل ترکیبی
 87. فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی کنتورهای گازوییل نیروگاه سیکل ترکیبی / فراخوان , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی کنتورهای گازوییل نیروگاه سیکل ترکیبی
 88. مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER
 89. مناقصه جهت پروژه های ساختمان سازی , گاوداری / مناقصه جهت پروژه های ساختمان سازی , گاوداری
 90. مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه گازرسانی
 91. مناقصه نصب 600 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 600 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن
 92. مناقصه تکمیل مدرسه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تکمیل مدرسه
 93. مناقصه عملیات زیباسازی پل هوایی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات زیباسازی پل هوایی
 94. مناقصه احداث شبکه برقرسانی به روستاها / آگهی مناقصه,مناقصه احداث شبکه برقرسانی به روستاها
 95. مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی انسانی مورد نیاز
 96. مناقصه عمومی پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه عمومی پروژه گازرسانی
 97. مناقصه اجرای 44660 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 44660 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و
 98. مناقصه اجرای عملیات روشنایی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات روشنایی
 99. مناقصه عملیات تهیه و نصب 4000 متر گاردریل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه و نصب 4000 متر گاردریل
 100. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز
 101. تجدید مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز ورودی پارک حاشیه ای دیواره های سبز / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث و نگهداری فضای سبز ورودی پارک حاشیه ای دیواره های سبز
 102. مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی
 103. مناقصه اجرای عملیات جابجایی خطوط آب / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات جابجایی خطوط آب
 104. مناقصه اجرای عملیات سازه ای مهمانسرای پارک نور / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه اجرای عملیات سازه ای مهمانسرای پارک نور
 105. استعلام داکت اسپلیت سقفی اینورتردار سه فاز ترویکال / استعلام, استعلام داکت اسپلیت سقفی اینورتردار سه فاز ترویکال
 106. استعلام آبگرمکن / پنکه / استعلام , استعلام آبگرمکن / پنکه
 107. استعلام کولرآبی 5000 آبسال / استعلام, استعلام کولرآبی 5000 آبسال
 108. استعلام خرید سیستم صوتی / استعلام , استعلام خرید سیستم صوتی
 109. استعلام باتری خشک قابل شارژ / استعلام , استعلام باتری خشک قابل شارژ
 110. استعلام اسکنر canon lide 120 / استعلام , استعلام اسکنر canon lide 120
 111. استعلام پرینتر / استعلام,پرینتر
 112. استعلام پرینتر hp 401 / استعلام , استعلام پرینتر hp 401
 113. استعلام تلویزیون - پارس - 48 اینچ led / استعلام, استعلام تلویزیون - پارس - 48 اینچ led
 114. مناقصه عملیات خطوط فاضلابرو فرعی ناحیه فاضلابگیر / ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی, مناقصه عملیات خطوط فاضلابرو فرعی ناحیه فاضلابگیر
 115. مناقصه خرید دیزل ژنراتور ۲۵۷-۹۴ / مناقصه خرید دیزل ژنراتور ۲۵۷-۹۴
 116. استعلام یک دستگاه فتوکپی شارپ ar-5520x / استعلام, استعلام یک دستگاه فتوکپی شارپ ar-5520x
 117. استعلام اقلام مورد نیاز ایستگاه خودکار هواشناسی / استعلام ,استعلام اقلام مورد نیاز ایستگاه خودکار هواشناسی
 118. استعلام باران سنج فلزی / استعلام باران سنج فلزی
 119. استعلام کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل
 120. استعلام ساخت و نصب کانکس جهت موتورخانه / استعلام,ساخت و نصب کانکس جهت موتورخانه
 121. استعلام چمن مصنوعی پلی پروپیلنی ورزشی / استعلام,چمن مصنوعی پلی پروپیلنی ورزشی
 122. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه شهرستان سمنان / آگهی مناقصه,مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه شهرستان سمنان
 123. مناقصه خرید 20.000 تن سنگ آهن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 20.000 تن سنگ آهن
 124. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری شهرکها و نواحی استان / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای راهبری شهرکها و نواحی استان
 125. استعلام باتری SGL29D قیام 2V350AH-FIAMM / استعلام, استعلام باتری SGL29D قیام 2V350AH-FIAMM
 126. استعلام باتری SGL29D قیام 2V350AH-FIAMM / استعلام, استعلام باتری SGL29D قیام 2V350AH-FIAMM
 127. مناقصه خرید چمن مصنوعی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید چمن مصنوعی
 128. مناقصه سیلبند حفاظتی شهر / مناقصه , مناقصه سیلبند حفاظتی شهر
 129. مناقصه عملیات اجرایی فاز اول آبرسانی به روستاهای دشت آبخوان / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی فاز اول آبرسانی به روستاهای دشت آبخوان
 130. فراخوان تعریض محور به طول 2 کیلومتر / فراخوان , فراخوان تعریض محور به طول 2 کیلومتر
 131. مناقصه واگذاری خدمات خودرویی / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات خودرویی
 132. مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه گازرسانی
 133. اصلاحیه / اصلاحیه
 134. مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه واگذاری بخشی از خدمات امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی ...
 135. اصلاحیه احداث ساختمان / اصلاحیه , مناقصه احداث ساختمان
 136. مناقصه 2.000 MT MEDIUM CARBON FERRO MANGANESSE / مناقصه , مناقصه 2.000 MT MEDIUM CARBON FERRO MANGANESSE
 137. مناقصه تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل مکانیزه / مناقصه , مناقصه تعمیر و نگهداری 3 دستگاه پل مکانیزه
 138. مناقصه روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها، خطوط لوله اصلی جریانی / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات فنی و تعمیرات مورد نیاز بر روی حصار ،تسهیلات سرچاهی چاهها، خطوط لوله اصلی جریانی
 139. مناقصه خدمات مربوط به امور تجمیعی سیر و حرکت / آگهی ارزیابی کیفی فراخوان نخست ,مناقصه خدمات مربوط به امور تجمیعی سیر و حرکت
 140. مناقصه ANTARES FREE POINT / مناقصه ANTARES FREE POINT
 141. مناقصه تامین کود فسفره / آگهی مناقصه , مناقصه تامین کود فسفره
 142. CAMESA LOGGING CABLEفراخوان عمومی / CAMESA LOGGING CABLEفراخوان عمومی ,فراخوان عمومی
 143. مناقصه تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل / فراخوان ارزیابی و مناقصه , مناقصه تامین وسیله نقلیه جهت ایاب و ذهاب پرسنل
 144. فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام ارائه مشاوره فنی و عملیاتی جهت تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات اداری و صنعتی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام ارائه مشاوره فنی و عملیاتی جهت تامین امنیت فضای تبادل اطلاعات اداری و صنعتی
 145. مناقصه P/F :”ZHONGYUAN” DRILLING MUD / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه P/F :”ZHONGYUAN” DRILLING MUD
 146. مناقصه بازسازی حصار 31 حلقه از چاه ها / فراخوان مناقصه , مناقصه بازسازی حصار 31 حلقه از چاه ها
 147. مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی تجهیزات لاندری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی تجهیزات لاندری
 148. مناقصه کارگیری یک دستگاه خودروی سواری / مناقصه , مناقصه کارگیری یک دستگاه خودروی سواری
 149. مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی / مناقصه , مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی
 150. مناقصه احداث کتابخانه عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه احداث کتابخانه عمومی
 151. مناقصه خرید آهن آلات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید آهن آلات
 152. مناقصه احداث 3 ایستگاه حفاظت کاتدی رامهرمز / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه احداث 3 ایستگاه حفاظت کاتدی رامهرمز
 153. مناقصه احداث میدان در تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهدای گمنام / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث میدان در تقاطع بلوار امیرکبیر و بلوار شهدای گمنام
 154. مناقصه خرید- حمل، نصب و راه اندازی دستگاه فاضلاب بیمارستان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید- حمل، نصب و راه اندازی دستگاه فاضلاب بیمارستان
 155. مناقصه تأمین هفت دستگاه پمپ تخلیه گودال آب و نفت و قطعات یدکی / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تأمین هفت دستگاه پمپ تخلیه گودال آب و نفت و قطعات یدکی
 156. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 157. مناقصه جهت واگذاری حمل و تفکیک زباله های شهری / آگهی مناقصه, مناقصه جهت واگذاری حمل و تفکیک زباله های شهری
 158. مناقصه خدمات مهندسی طراحی خرید مصالح موردنیاز / مناقصه,خدمات مهندسی طراحی خرید مصالح موردنیاز
 159. آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه , حمل , نصب و راه اندازی پکیج یونیت های خنک کننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه , حمل , نصب و راه اندازی پکیج یونیت های خنک کننده
 160. مناقصه عملیات نظافت معابر , جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات نظافت معابر , جمع آوری و حمل زباله
 161. مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه غذا و یک وعده پس شام جهت کارکنان / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ ، توزیع و سرو سه غذا و یک وعده پس شام جهت کارکنان
 162. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه / مناقصه , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه
 163. مناقصه توپکرانی هوشمند و تدوین برنامه انسجام خطوط لوله ۲۶ و ۳۰ ۳۶ / مناقصه توپکرانی هوشمند و تدوین برنامه انسجام خطوط لوله ۲۶ و ۳۰ ۳۶
 164. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز طرح توسعه میادین نفتی / مناقصه , مناقصه انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز طرح توسعه میادین نفتی
 165. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان منطقه سه / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان منطقه سه
 166. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 36 بی بی حکمیه / آگهی مناقصه,مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 36 بی بی حکمیه
 167. مناقصه تمدید تحویل پاکتهای بهسازی و روکش آسفالت / مناقصه , مناقصه تمدید تحویل پاکتهای بهسازی و روکش آسفالت
 168. تمدید مناقصه پروژه بازسازی جاده / آگهی مناقصه, تمدید مناقصه پروژه بازسازی جاده
 169. اقصه تمدید تحویل پاکتهای پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستائی رودزرد کاید رفیع / مناقصه , مناقصه تمدید تحویل پاکتهای پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستائی رودزرد کاید رفیع
 170. دعوتنامه مرمت و بازسازی کانال I شبکه شاوور / دعوتنامه مرمت و بازسازی کانال I شبکه شاوور
 171. تمدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت جاده روستائی / آگهی مناقصه, تمدید مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت جاده روستائی
 172. تجدید مناقصه انجام خدمات نمونه برداری و آزمایشات میکروبی و شیمیایی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه انجام خدمات نمونه برداری و آزمایشات میکروبی و شیمیایی
 173. مناقصه تابلو برق سافت استارت و کنترل دور با توانهای مختلف... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تابلو برق سافت استارت و کنترل دور با توانهای مختلف...
 174. تجدید مناقصه خرید سیستم کنترل هوشمند / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید سیستم کنترل هوشمند
 175. مناقصه روکش آسفالت گرم / مناقصه , مناقصه روکش آسفالت گرم
 176. مناقصه نگهداری شبکه آب شرب / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه آب شرب
 177. مناقصه خرید فرستنده پرقدرت تلویزیونی دیجیتالی 6KW / آگهی فراخوان, مناقصه خرید فرستنده پرقدرت تلویزیونی دیجیتالی 6KW
 178. مناقصه خرید فرستنده پرقدرت تلویزیونی دیجیتالی 1&2KW / آگهی فراخوان, مناقصه خرید فرستنده
/ 1 نظر / 6 بازدید
نیلوفر

سلام سايتتون ازعالي يه چيزی هم اونورتره واقعا وبسايت خيلي خوب و بروزي داريد