مناقصه و مزایده سراسر ایران در سایت پارس نماد داده ها

 1. حفاری مناقصه شمع های تقاطع غیر همسطح / مناقصه , مناقصه حفاری شمع های تقاطع غیر همسطح
 2. مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، انتظامات و نگهبانی ، خدمات رستوران... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدمات عمومی ، انتظامات و نگهبانی ، خدمات رستوران...
 3. مناقصه بهسازی راههای رستاق و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه بهسازی راههای رستاق و ...
 4. مناقصه نگهداری شبکه کابل به تعداد 8100 شماره مشغول به کار / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل به تعداد 8100 شماره مشغول به کار
 5. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به صنایع
 6. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز
 7. مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان اداری
 8. آگهی فراخوان واگذاری وظایف محوله ، امور حمل و نقل اتباع خارجی / ,گهی فراخوان واگذاری وظایف محوله ، امور حمل و نقل اتباع خارجی
 9. استعلام تعداد 4 عدد صندلی پایه ثابت و یک عدد میز کارشناسی / استعلام , استعلام تعداد 4 عدد صندلی پایه ثابت و یک عدد میز کارشناسی
 10. مناقصه خرید حدود 500 دستگاه سیستم رایانه (کیس ، مانیتور و متعلقات) / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید حدود 500 دستگاه سیستم رایانه (کیس ، مانیتور و متعلقات)
 11. مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر شهری از جمله جدول گذاری نهری / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای عملیات بهسازی معابر شهری از جمله جدول گذاری نهری
 12. مناقصه واگذاری امور خدماتی و پذیرایی و دبیرخانه اداره کل پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری امور خدماتی و پذیرایی و دبیرخانه اداره کل پشتیبانی
 13. مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه, مناقصه احداث ساختمان اداری
 14. تجدید مناقصه طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفضیلی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه طرح کمک به تجهیز و اکتشاف پایه و تفضیلی
 15. تجدید مناقصه طرح مستند سازی و ساماندهی فعالیت های معدنی / تجدید مناقصه طرح مستند سازی و ساماندهی فعالیت های معدنی
 16. مناقصه خرید و نصب سوله سالن های ورزشی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب سوله سالن های ورزشی
 17. آگهی مناقصه عملیات اجرایی احداث موتورخانه و حصارکشی / آگهی مناقصه,آگهی عملیات اجرایی احداث موتورخانه و حصارکشی
 18. آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و تامین ماشین الات / آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل و تامین ماشین الات
 19. مناقصه خرید VERTICAL SUMP PUMP / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصه خرید VERTICAL SUMP PUMP
 20. تجدید مناقصه آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید THROUGH BOX / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید THROUGH BOX
 21. تجدید مناقصه تامین روشنایی بوستان آزادی / آگهی تجدید مناقصه های عمومی,مناقصه تامین روشنایی بوستان آزادی
 22. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباسکار / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید لباسکار
 23. تجدید مناقصه احداث سالن ورزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث سالن ورزشی
 24. تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین های ثبت تخلفات سرعت / آگهی تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه و نصب دوربین های ثبت تخلفات سرعت
 25. مناقصه تعویض پنجره های معمولی با پنجره های دو جداره صنعتی / آگهی فراخوان ازیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعویض پنجره های معمولی با پنجره های دو جداره صنعتی
 26. تجدید مناقصهPARTS FOR ELLIOTT STEAM TURBINE / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , تجدید مناقصه PARTS FOR ELLIOTT STEAM TURBINE
 27. مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان‌های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار / مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان‌های مرکز خدمات فناوری و کسب و کار
 28. استعلام نرم افزار اتوماسیون اداری / استعلام,نرم افزار اتوماسیون اداری
 29. استعلام نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب فرزین / استعلام,نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب فرزین
 30. مناقصه خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین / مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و تعمیر و نگهداری خودروهای سبک و سنگین
 31. مناقصه اجاره ماشین آلات جهت بارگیری و حمل مخلوط کوهی از معدن عمارت به سطح شهر / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات جهت بارگیری و حمل مخلوط کوهی از معدن عمارت به سطح شهر
 32. تجدید مناقصه عمومی خلاصه موضوع خرید کنتور / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی خلاصه موضوع خرید کنتور
 33. مناقصه سرمایه گذاری مطلوب در زمینه صنعت توریست و گردشگری / فراخوان عمومی ,مناقصه سرمایه گذاری مطلوب در زمینه صنعت توریست و گردشگری
 34. آگهی مناقصه دوخت روپوش / آگهی مناقصه دوخت روپوش
 35. مناقصه اجاره ماشین آلات جهت برداشت , بارگیری و حمل مخلوط کوهی .. / مناقصه , مناقصه اجاره ماشین آلات جهت برداشت , بارگیری و حمل مخلوط کوهی ..
 36. مناقصه وسایل و ملزومات ترافیکی و خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه وسایل و ملزومات ترافیکی و خدمات شهری
 37. مناقصه واگذاری حجمی انجام امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری حجمی انجام امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی
 38. آگهی مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع تیرکده شهرستان نور / آگهی مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع تیرکده شهرستان نور
 39. مناقصه واگذاری ساخت تعدادی از قطعات خود با استفاده از فرآیندهای آهنگری / مناقصه , مناقصه واگذاری ساخت تعدادی از قطعات خود با استفاده از فرآیندهای آهنگری
 40. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 41. مناقصه تامین کابل بدون مهار و سیم رانژه / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین کابل بدون مهار و سیم رانژه
 42. مناقصه نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه نوسازی و یکپارچه سازی اراضی شالیزاری
 43. مناقصه تهیه و حمل 1616 متر لوله های فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه و حمل 1616 متر لوله های فولادی
 44. مناقصه خرید 25 قلم تابلو علائم افقی و قائم ترافیکی به منظور بهبود عبور و مرور شهری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 25 قلم تابلو علائم افقی و قائم ترافیکی به منظور بهبود عبور و مرور شهری
 45. تجدید مناقصه اجاره کامیون کمپرسی جهت حمل آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجاره کامیون کمپرسی جهت حمل آسفالت
 46. مناقصه احداث خط 20 کیلوولت هوایی دو مداره با سیم هاینا / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث خط 20 کیلوولت هوایی دو مداره با سیم هاینا
 47. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 48. مناقصه بازرسی از معادن / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه بازرسی از معادن
 49. مناقصه خدمات نقشه برداری , بازاریابی , طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع / مناقصه خدمات نقشه برداری , بازاریابی , طراحی خطوط تغذیه و شبکه توزیع
 50. مناقصه واگذاری عملیات دفن زباله و پخش شن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات دفن زباله و پخش شن
 51. اصلاحیه نگهداری شبکه آب شرب / اصلاحیه ,اصلاحیه نگهداری شبکه آب شرب
 52. مناقصه احداث ساختمان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ساختمان
 53. مناقصه احداث ساختمان مجموعه ورزشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان مجموعه ورزشی
 54. مناقصه گازرسانی به خوشه پیرکوه از توابع سیاهکل / مناقصه ,مناقصه گازرسانی به خوشه پیرکوه از توابع سیاهکل
 55. استعلام برد هوشمند / استعلام,برد هوشمند
 56. برد هوشمند و لپ تاپ / استعلام,برد هوشمند و لپ تاپ
 57. تجدید مناقصه اجرای 6900 متر حفره خالی / فراخوان آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه اجرای 6900 متر حفره خالی
 58. مناقصه راهبری سیلوی شهید نعمت جو / مناقصه , مناقصه راهبری سیلوی شهید نعمت جو
 59. استعلام کیس کامپیوتر ، مانیتور ، فلش مموری / استعلام , استعلام کیس کامپیوتر ، مانیتور ، فلش مموری
 60. آگهی مناقصه خرید لوله ژلی اتیلن شهر لنگرود گیلان / آگهی مناقصه خرید لوله ژلی اتیلن شهر لنگرود گیلان
 61. استعلام تهیه و نصب پرده هوا بر روی درب اتوماتیک شیشه ای دو طرفه / استعلام , استعلام تهیه و نصب پرده هوا بر روی درب اتوماتیک شیشه ای دو طرفه
 62. استعلام برد هوشمند و .... / آگهی استعلام, استعلام برد هوشمند و ....
 63. اصلاحیه انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت کارگاهی پروژه گازرسانی / اصلاحیه ,اصلاحیه مناقصه انجام خدمات پشتیبانی فنی و نظارت کارگاهی پروژه گازرسانی
 64. استعلام کولر گازی دوتکه ایستاده Btu 60000 سرمایشی و گرمایشی / استعلام, استعلام کولر گازی دوتکه ایستاده Btu 60000 سرمایشی و گرمایشی
 65. مناقصه امور مربوط به تهیه کلیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار , مناقصه امور مربوط به تهیه کلیه مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 66. مناقصه عملیات تکمیلی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تکمیلی
 67. استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 80KVA / استعلام نصب و راه اندازی یک دستگاه دیزل ژنراتور 80KVA
 68. تجدید مناقصه کانیو وسط کوچه ها / آگهی تجدید مناقصه, مناقصه کانیو وسط کوچه ها
 69. مناقصه تهیه لیست کوتاه جهت تأمین تجهیزات باقیمانده به همراه نصب، تست و راه اندازی پست 132/20 کیلو ولت / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تهیه لیست کوتاه جهت تأمین تجهیزات باقیمانده به همراه نصب، تست و راه اندازی پست 132/20 کیلو ولت
 70. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 31 کیلومتر خط انتقال گاز 8 اینچ رابر- هنزا / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 31 کیلومتر خط انتقال گاز 8 اینچ رابر- هنزا
 71. تجدید مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ( مالی ) کنترلی و نظارتی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری خرید خدمات حسابداری ( مالی ) کنترلی و نظارتی
 72. فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه روستاهای / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه روستاهای
 73. مناقصه خرید مقدار حدود 25 هزار تن کود / مناقصه, استعلام خرید مقدار حدود 25 هزار تن کود
 74. مناقصه انجام خدمات مالی و کنترلی حسابهای... / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات مالی و کنترلی حسابهای...
 75. مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب شهر کرمان / آگهی مناقصه, مناقصه رفع حوادث و اتفاقات شبکه آب
 76. مناقصه مقداری لوله فولادی به قطر 300 میلیمتر / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری لوله فولادی به قطر 300 میلیمتر
 77. مناقصه مقداری کابل 3*70 و 3*50 / آگهی مناقصه , مناقصه مقداری کابل 3*70 و 3*50
 78. مناقصه نگهداری سایتهای BSC, BTS در سطح استان / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری سایتهای BSC, BTS در سطح استان
 79. مناقصه امور پرستاری بیمارستان های تابعه / مناقصه, مناقصه امور پرستاری بیمارستان های تابعه
 80. مناقصه امور آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی / مناقصه, مناقصه امور آزمایشگاه بیمارستان امام خمینی
 81. مناقصه واگذاری امور پیش بیمارستانی اورژانس 115 / مناقصه, مناقصه واگذاری امور پیش بیمارستانی اورژانس 115
 82. مناقصه واگذاری فاز اول پروژه احداث ساختمان عملیات و اتفاقات و / آگهی مناقصه ,واگذاری فاز اول پروژه احداث ساختمان عملیات و اتفاقات و
 83. مناقصه مشارکت در ساخت واحدهای تجاری خدماتی / آگهی فراخوان , مناقصه مشارکت در ساخت واحدهای تجاری خدماتی
 84. مناقصه خرید ، حمل نظارت بر نصب و بسترسازی ، آموزش ، راه اندازی و برنامه نویسی سیستم کنترلی مرکزی تاسیسات مکانیکی ، برقی و تهویه مطبوع بیمارستان / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه خرید ، حمل نظارت بر نصب و بسترسازی ، آموزش ، راه اندازی و برنامه نویسی سیستم کنترلی مرکزی تاسیسات مکانیکی ، برقی و تهویه مطبوع بیمارستان
 85. مناقصه احداث ساختمان شعبه میدان آزادی / آگهی مناقصه عمومی ارزیابی کیفی ,مناقصه احداث ساختمان شعبه میدان آزادی
 86. مناقصه خرید وتحویل لوله های پلی اتیلن طرح آبیاری بارانی پایاب سد / دعوتنامه, مناقصه خرید وتحویل لوله های پلی اتیلن طرح آبیاری بارانی پایاب سد
 87. تجدید مناقصه انجام صورتحسابگری مشترکین تحت پوشش .. / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام صورتحسابگری مشترکین تحت پوشش
 88. فراخوان تهیه خرید و بارگیری حمل تا پای کار 10 کیلومتر لوله گالوانیزه / فراخوان عمومی مناقصه ,مناقصه تهیه خرید و بارگیری حمل تا پای کار 10 کیلومتر لوله گالوانیزه
 89. مناقصه خرید هجده دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز / آگهی مناقصه دو مرحله ای (خرید) , مناقصه خرید هجده دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز
 90. مناقصه اجرای 6000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 6000 متر شبکه پلی اتیلن با فشار 60 پوند
 91. مناقصه اجرای 35782 متر شبکه و خط تغذیه شامل 29698 متر شبکه پلی اتیلن ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه اجرای 35782 متر شبکه و خط تغذیه شامل 29698 متر شبکه پلی اتیلن ...
 92. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 36 / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 36
 93. مناقصه مجموعه فرهنگی و سالن چند منظوره ورزشی کارگران شهرستان قزوین / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه مجموعه فرهنگی و سالن چند منظوره ورزشی کارگران شهرستان قزوین
 94. مناقصه بهره برداری از خطوط دو خط پردازش و تفکیک زباله و کارکرد ماشین آلات سنگین / آگهی مناقصه,مناقصه بهره برداری ازخطوط دو خط پردازش و تفکیک زباله و کارکرد ماشین آلات سنگین
 95. مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهری و روستایی مشترکین / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای قرائت کنتور ، توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهری و روستایی مشترکین
 96. مناقصه امورات خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه امورات خدمات شهری
 97. مناقصه نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ضلع غرب شهر قزوین / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ضلع غرب شهر قزوین
 98. مناقصه اجرای باقیمانده عملیات اجرایی احداث باند دوم محور / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای باقیمانده عملیات اجرایی احداث باند دوم محور
 99. تجدید مناقصه اجاره جرثقیل / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجاره جرثقیل
 100. آگهی تجدید مناقصه امورات خدمات شهری / آگهی تجدید مناقصه ,آگهی تجدید مناقصه امورات خدمات شهری
 101. استعلام EMC VNX 5200 / استعلام, استعلام EMC VNX 5200
 102. آگهی مناقصه خرید کارت 3096RC-16 PORTS G.S FORONT CARD- PATION / آگهی مناقصه,مناقصه خرید کارت 3096RC-16 PORTS G.S FORONT CARD- PATION
 103. مناقصه خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی 20 کیلو ولت / مناقصه , مناقصه خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی 20 کیلو ولت
 104. مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید دستگاه آزمایشگاهی ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETER
 105. مناقصه راه روستایی / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه راه روستایی
 106. مناقصه اجاره یکدستگاه لودر و کامیون ده چرخ... / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره یکدستگاه لودر و کامیون ده چرخ...
 107. مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی
 108. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به تنظیف و جمع آوری و حمل و دفن زباله شهر کازرون / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به تنظیف و جمع آوری و حمل و دفن زباله شهر کازرون
 109. مناقصه تامین و حفظ و نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه تامین و حفظ و نگهداری فضای سبز
 110. مناقصه تکمیل سالن چندمنظوره / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه تکمیل سالن چندمنظوره
 111. مناقصه اجرای نمای ساختمان / مناقصه, مناقصه اجرای نمای ساختمان
 112. مناقصه عملیات خطوط فاضلابرو فرعی ناحیه فاضلابگیر / آگهی مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات خطوط فاضلابرو فرعی ناحیه فاضلابگیر
 113. مناقصه اجرای شبکه آب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه آب
 114. مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه گازرسانی
 115. مناقصه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه زیرسازی و آسفالت
 116. مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی در محدوده امور توزیع برق / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای عملیات اصلاح و بهینه سازی در محدوده امور توزیع برق
 117. مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده
 118. مناقصه عمومی انجام امور خدماتی در کشتارگاه / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی انجام امور خدماتی در کشتارگاه
 119. مناقصه اجرای سرامیک کف و بدنه / مناقصه , مناقصه اجرای سرامیک کف و بدنه
 120. مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده / آگهی مناقصه, مناقصه ساخت و نصب پل هوایی عابر پیاده
 121. مناقصه اجرای 17000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 17000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن
 122. مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات / مناقصه , مناقصه واگذاری امور تدفین جهت اموات
 123. مناقصه انجام امور خدماتی دفتر مرکزی / مناقصه , مناقصه انجام امور خدماتی دفتر مرکزی
 124. مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی بازارچه سعدی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تعمیر و بازسازی بازارچه سعدی
 125. مناقصه اجرای 25150 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 25150 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن و فولادی
 126. مناقصه نسبت برونسپاری انجام مطالعات و امکان سنجی / فراخوان , مناقصه نسبت برونسپاری انجام مطالعات و امکان سنجی
 127. مناقصه اجرای عملیات موزائیک فرش پیاده رو خیابان... / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات موزائیک فرش پیاده رو خیابان...
 128. مناقصه نصب استیکر تبلیغاتی / مناقصه , مناقصه نصب استیکر تبلیغاتی
 129. مناقصه عمومی خرید لوله کاروگیت دو جداره با واشر و کوپلینگ سایز 400 میلی متر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید لوله کاروگیت دو جداره با واشر و کوپلینگ سایز 400 میلی متر
 130. مناقصه امور حمل محصولات / مناقصه , مناقصه امور حمل محصولات
 131. مناقصه عمومی عملیات حفر یک حلقه چاه به عمق 150 متر با دستگاه روتاری / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات حفر یک حلقه چاه به عمق 150 متر با دستگاه روتاری
 132. مناقصه خدمات امور خدمات و نظافت و... / مناقصه , مناقصه کلیه امور خدمات و نظافتو...
 133. استعلام باتری 12 ولت - 42 آمپر (12V/42AH) به تعداد 4 عدد... / آگهی استعلام , استعلام باتری 12 ولت - 42 آمپر (12V/42AH) به تعداد 4 عدد...
 134. استعلام شیر فشار شکن 100 م م PN1 / استعلام , استعلام شیر فشار شکن 100 م م PN1
 135. مناقصه کرایه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت / مناقصه کرایه خودرو جهت سرویس ایاب و ذهاب پرسنل شرکت
 136. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی / استعلام , استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی
 137. استعلام سرامیک گرانیت / استعلام,استعلام سرامیک گرانیت
 138. استعلام سنگ کرانیت / استعلام , استعلام سنگ کرانیت
 139. استعلام لوله پولیکا / استعلام,استعلام لوله پولیکا
 140. استعلام سیفون فاضلابی پلی پروپیلن / استعلام ,استعلام سیفون فاضلابی پلی پروپیلن
 141. آگهی مناقصه لوله گذاری پروژه مجموعه تم شولی (چاه سرخ) / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه لوله گذاری پروژه مجموعه تم شولی (چاه سرخ
 142. استعلام آنتی ویروس / استعلام , استعلام آنتی ویروس
 143. استعلام یک دستگاه نشت یاب و ... / استعلام ,استعلام یک دستگاه نشت یاب و ...
 144. آگهی مناقصه خرید ولوله گذاری پروژه مجموعه بیشه زردشهرستان فسا / آگهی مناقصه خرید ولوله گذاری پروژه مجموعه بیشه زردشهرستان فسا
 145. استعلام لوله نیوپایپ / استعلام, استعلام لوله نیوپایپ
 146. استعلام بالابر نفر برهیدرولیکی / استعلام,بالابر نفر برهیدرولیکی
 147. استعلام لاستیک خودرو دنا / استعلام,استعلام لاستیک خودرو دنا
 148. استعلام لوله گالوانیزه با بوشن / استعلام,استعلام لوله گالوانیزه با بوشن
 149. استعلام پروفیل درب و پنجره / استعلام,پروفیل درب و پنجره
 150. استعلام سنگ گرانیت / استعلام,سنگ گرانیت
 151. استعلام کیس کامل رایانه / استعلام , استعلام کیس کامل رایانه
 152. استعلام آرماتور سایز 10/16 /20/22 / استعلام , استعلام آرماتور سایز 10/16 /20/22
 153. استعلام میلگرد 16 ذوب اهن / استعلام,میلگرد 16 ذوب اهن
 154. استعلام ایزوگام دو لایه / استعلام , استعلام ایزوگام دو لایه
 155. استعلام خرید ویدئو پرژگشن / استعلام , استعلام خرید ویدئو پرژگشن
 156. مناقصه اجرای عملیات امور راهداری در سطح حوزه استحفاظی اداره کل... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای (تجدید مناقصه) , مناقصه اجرای عملیات امور راهداری در سطح حوزه استحفاظی اداره کل...
 157. مناقصه قیرپاشی و پخش آسفالت بیندر و توپکا / تجدید فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه قیرپاشی و پخش آسفالت بیندر و توپکا
 158. استعلام مبدل شبکه کابل به فیبر مدل DMC-560SC / استعلام, استعلام مبدل شبکه کابل به فیبر مدل DMC-560SC
 159. استعلام یونیت چراغ هشدار درخشان / استعلام ,استعلام یونیت چراغ هشدار درخشان
 160. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی
 161. مناقصه عملیات اجرایی ساختمان سرایداری و نگهبانی، محوطه سازی و دیوار محوطه سایت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه دارد عملیات اجرایی ساختمان سرایداری و نگهبانی، محوطه سازی و دیوار محوطه سایت
 162. مناقصه خرید برنج / مناقصه , مناقصه خرید برنج
 163. مناقصه خرید 4 قلم دستگاه آزمایشگاهی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید 4 قلم دستگاه آزمایشگاهی
 164. مناقصه ایستگاه پمپاژ شماره یک (سازه الکتریکال و مکانیکال) و خط انتقال پساب / مناقصه , مناقصه ایستگاه پمپاژ شماره یک (سازه الکتریکال و مکانیکال) و خط انتقال پساب
 165. مناقصه تخلیه گندم از کشتی / آگهی مناقصه,مناقصه تخلیه گندم از کشتی
 166. اصلاحیه / اصلاحیه
 167. مناقصه نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل و هوایی و ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری ، راهبری و بازسازی تاسیسات شبکه کابل هوایی و ...
 168. مناقصه عملیات خرید ، حمل و پخش آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات خرید ، حمل و پخش آسفالت معابر
 169. مناقصه LABORATORY EQUIPMENT.... / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه LABORATORY EQUIPMENT....
 170. فراخوان انجام عملیات توپکرانی هوشمند خطوط لوله 26 و 30 و 36 اینچ / فراخوان , فراخوان انجام عملیات توپکرانی هوشمند خطوط لوله 26 و 30 و 36 اینچ
 171. مناقصه تعداد 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) تخته کیسه خالی به رنگ سفید / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعداد 1.500.000 (یک میلیون و پانصد هزار) تخته کیسه خالی به رنگ سفید
 172. مناقصه تامین ساکت پلاگ و سیستم روشنایی شش (6) دستگاه حفاری / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تامین ساکت پلاگ و سیستم روشنایی شش (6) دستگاه حفاری
 173. مناقصه تأمین کالا و مواد مورد نیاز اردوگاههای حفاری / آگهی فراخوان عمومی ا ریابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تأمین کالا و مواد مورد نیاز اردوگاههای حفاری
 174. مناقصه اجرای پل زیرگذر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای پل زیرگذر
 175. مناقصه پروژه تهیه حمل نصب و راه اندازی پکیج یونیت های خنک کننده / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه تهیه حمل نصب و راه اندازی پکیج یونیت های خنک کننده
 176. مناقصه بیل مکانیکی / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه بیل مکانیکی
 177. مناقصه تامین P/F: HAILAN MEASURING WHILE DRILLING MWE - MOD / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تامین P/F: HAILAN MEASURING WHILE DRILLING MWE - MOD
 178. فراخوان مناقصه مرمت و بهسازی جاده و م
/ 0 نظر / 3 بازدید