اخبار مناقصه ها و مزایده های 1394/03/02 گردآوری شده در پارس نماد داده ها

 1. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه شهراب / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ,آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی بهسازی و نوسازی شبکه برق ایستگاه شهراب
 2. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر زیر 6 متر سطح شهر یزد / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر زیر 6 متر سطح شهر یزد
 3. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی احداث دیوار حریم ایستگاه / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی , آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی احداث دیوار حریم ایستگاه
 4. مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام فعالیتهای سرویس و نگهداری
 5. مناقصه ساختمان مرکز بهداشت محله اسکان (جاده فرودگاه) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه ساختمان مرکز بهداشت محله اسکان (جاده فرودگاه)
 6. تجدید مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات توانبخشی به معلولین و بیماران
 7. مناقصه آماده سازی و تجهیز ، تعمیر اتاق سرور / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه آماده سازی و تجهیز ، تعمیر اتاق سرور
 8. مناقصه ساخت مخزن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ساخت مخزن
 9. مناقصه خرید آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه خرید آسفالت
 10. مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری و تخریب و سنگ کاری با ملات ماسه سیمان در معابر روستا / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای زیرسازی و جدول گذاری و تخریب و سنگ کاری با ملات ماسه سیمان در معابر روستا
 11. مناقصه انجام فعالیتهای اتفاقات و تعمیرات / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام فعالیتهای اتفاقات و تعمیرات
 12. مناقصه انجام خدمات اجرایی بخش خشکی / فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه کارهای تکمیلی مخزن بتنی آب
 13. تجدید مناقصه عملیات احداث سوله (خرید و نصب) / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه عملیات احداث سوله (خرید و نصب)
 14. مناقصه اجرای پیاده روسازی بلوار شهید بهشتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پیاده روسازی بلوار شهید بهشتی
 15. مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی
 16. مناقصه عملیات خط انتقال و موتورخانه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه عملیات خط انتقال و موتورخانه
 17. مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و ... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات متفرقه حفاری ، خاکریزی و ... جهت بسترسازی و احداث فضای سبز ....
 18. مناقصه اجاره کامیون 10 چرخ و 6 چرخ (12 دستگاه) از قرار هر ساعت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره کامیون 10 چرخ و 6 چرخ (12 دستگاه) از قرار هر ساعت...
 19. مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای عملیات بهره برداری و نگهداری تاسیسات و شبکه های آبرسانی
 20. مناقصه تخلیه ، کیسه گیری و بارگیری مقدار 300 هزار تن کود شیمیایی فله / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تخلیه ، کیسه گیری و بارگیری مقدار 300 هزار تن کود شیمیایی فله
 21. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر... / آگهی تجدید فراخوان , مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر...
 22. مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذا و امور خدماتی و نظافنی بیمارستان صاحب الزمان عج / آگهی مناقصه تهیه , طبخ و توزیع غذا و امور خدماتی و نظافنی بیمارستان صاحب الزمان عج
 23. مناقصه اجرایی , برنامه ریزی و راه اندازی سیستم قرائت از راه دور کنتورها / مناقصه عمومی ,مناقصه اجرایی , برنامه ریزی و راه اندازی سیستم قرائت از راه دور کنتورها
 24. مناقصه تکمیل قطعه آموزشی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل قطعه آموزشی
 25. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور مشترکین / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین
 26. مناقصه تهیه و تامین مصالح سنگی / فراخوان عمومی, مناقصه تهیه و تامین مصالح سنگی
 27. مناقصه اجرای پروژه مسکونی 270 واحدی / آگهی دعوت پیمانکار , مناقصه اجرای پروژه مسکونی 270 واحدی
 28. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور مشترکین / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین
 29. مناقصه خرید ده هزار دستگاه کنتور آب گرم خانگی ۲/۱ مولتی جت خشک / مناقصه , مناقصه خرید ده هزار دستگاه کنتور آب گرم خانگی ۲/۱ مولتی جت خشک
 30. مناقصه خرید اکتیو آلومینا / مناقصه خرید , مناقصه خرید اکتیو آلومینا
 31. استعلام احداث سالن های ورزشی / استعلام بها , استعلام احداث سالن های ورزشی
 32. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات امور مشترکین / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین
 33. مناقصه امور خدمات نظافت و تلفنخانه کلینیک های امام رضا(ع) / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدمات نظافت و تلفنخانه کلینیک های امام رضا(ع)
 34. مناقصه انواع کات اوت / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه انواع کات اوت
 35. مناقصه عملیات اجرای خطوط اصلی فاضلاب / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات اجرای خطوط اصلی فاضلاب
 36. مناقصه تهیه آهن آلات , یراق آلات , مقره , نصب برج سیم کشی خط 63 کیلوولت عبدالرحیم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه تهیه آهن آلات , یراق آلات , مقره , نصب برج سیم کشی خط 63 کیلوولت عبدالرحیم
 37. مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز / مناقصه , مناقصه خرید انواع کنتور تکفاز و سه فاز
 38. مناقصه خرید انواع کات اوت / مناقصه , مناقصه خرید انواع کات اوت
 39. استعلام اتو ریکلوزر 630 آمپر / استعلام,استعلام اتو ریکلوزر 630 آمپر
 40. مناقصه خرید لوله / آگهی مناقصه, مناقصه خرید لوله
 41. مناقصه عملیات احداث نوه بتنی پرسی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات احداث نوه بتنی پرسی
 42. مناقصه عملیات اجرای سردرب پارک / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات اجرای سردرب پارک
 43. مناقصه دیتا پروژکتور / مناقصه , مناقصه دیتا پروژکتور
 44. مناقصه عملیات اجرای آسفالت دوربرگردان میانرود... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای آسفالت دوربرگردان میانرود...
 45. مناقصه نگهداری و کنترل تجهیزات و دستگاه های کارخانه آسفالت و تهیه مصالح بتنی / مناقصه , مناقصه نگهداری و کنترل تجهیزات و دستگاه های کارخانه آسفالت و تهیه مصالح بتنی
 46. مناقصه خرید کنتور سه فاز تجیتالی چند تعرفه / مناقصه ,مناقصه خرید کنتور سه فاز تجیتالی چند تعرفه
 47. مناقصه عملیات احداث کانال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث کانال
 48. مناقصه عملیات احداث کانال بتنی با دال فلزی ، نوه بتنی ، کانال با دیوار بلوکی... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث کانال بتنی با دال فلزی ، نوه بتنی ، کانال با دیوار بلوکی...
 49. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان انقلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان انقلاب
 50. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی ، محوطه سازی و ساخت یک مورد اطاقک T.B.S با سیستم روشنایی ضد انفجار و اتصال زمین شناسی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای حصارکشی ، محوطه سازی و ساخت یک مورد اطاقک T.B.S با سیستم روشنایی ضد انفجار و اتصال زمین شناسی
 51. مناقصه ساخت پروژه تجاری مسکونی / آگهی مناقصه , مناقصه ساخت پروژه تجاری مسکونی
 52. مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی در سطح شهرها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی در سطح شهرها
 53. مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید خدمات گروه تغذیه و روان شناسی / مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید خدمات گروه تغذیه و روان شناسی
 54. مناقصه احداث اتاقک و محوطه سازی چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث اتاقک و محوطه سازی چاه
 55. مناقصه عملیات احداث کانال / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات احداث کانال
 56. مناقصه ساخت و نصب 700 انشعاب پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 700 انشعاب پلی اتیلن پراکنده
 57. تجدید مناقصه راهبری کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری / تجدید مناقصه , مناقصه راهبری کلیه امورات مرتبط با خدمات شهری
 58. مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی
 59. تجدید مناقصه احداث ابنبه ایستگاه C.G.S / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث ابنبه ایستگاه C.G.S
 60. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین نیروی انسانی
 61. مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل سفید / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل 20000 تن گراویل سفید
 62. مناقصه خرید کالا لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر PE80 با فشار کار 16 بار / مناقصه , مناقصه خرید کالا لوله پلی اتیلن 250 میلیمتر PE80 با فشار کار 16 بار
 63. مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در سطح استان / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه انجام بررسی های فنی، اقتصادی و تهیه طرح های مورد نیاز در سطح استان
 64. مناقصه تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی / مناقصه , مناقصه تهیه و نصب تابلوهای راهنمای مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
 65. مناقصه خرید و حمل 20000 تن فیلر 6-0 با 60se / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و حمل 20000 تن فیلر 6-0 با 60se
 66. اصلاحیه / اصلاحیه
 67. مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه
 68. آگهی مناقصه تکمیل مدرسه خیری ۶ کلاسه امام علی (ع) / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل مدرسه خیری ۶ کلاسه امام علی (ع
 69. مناقصه گازرسانی به خوشه پیرکوه از توابع سیاهکل / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه پیرکوه از توابع سیاهکل
 70. مناقصه گازرسانی به خوشه میانده به طول 88176 متر / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه میانده به طول 88176 متر
 71. مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی
 72. مناقصه پروژه بخشی از عملیات اجرایی کانال راست شفارود / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه پروژه بخشی از عملیات اجرایی کانال راست شفارود
 73. تجدید مناقصه گازرسانی به خوشه سیاهمزگی / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,تجدید مناقصه گازرسانی به خوشه سیاهمزگی
 74. مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات اداره کل بنادر / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه راهبری، تعمیر و نگهداری شناورهای جستجو و نجات اداره کل بنادر
 75. مناقصه خدمات خودرویی خود را به تعداد 54 دستگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات خودرویی خود را به تعداد 54 دستگاه
 76. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مربوط به تامین ناهار و شام مراکز / آگهی مناقصه ,مناقصه امور مربوط به تامین ناهار و شام مراکز
 77. مناقصه خدمات خودرویی خود را به تعداد 54 دستگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات خودرویی خود را به تعداد 54 دستگاه
 78. تجدید مناقصه خرید و اجرای حفاری و کابلشی خاکی و مفصلبندی و هم مسیری فیبرنوری / آگهی تجدید مناقصه دو مرحله ای , خرید و اجرای حفاری و کابلشی کابل مسی و هم مسیری فیبرنوری
 79. مناقصه خرید واجرای حفاری و کابلکشی خاکی / آگهی مناقصه دو مرحله ای ,مناقصه خرید واجرای حفاری و کابلکشی کابل خاکی
 80. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محورهای فرعی.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محورهای فرعی....
 81. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی / آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی
 82. فراخوان تجهیزات تاسیسات / آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تجهیزات تاسیسات
 83. تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب
 84. فراخوان خرید کنتور دیافراگمی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید کنتور دیافراگمی
 85. مناقصه انجام روشنایی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه انجام روشنایی معابر سطح شهر
 86. مناقصه خرید دستگاه HPLC و WORK STATION و پشتیبانی خدمات مربوطه / مناقصه , مناقصه خرید دستگاه HPLC و WORK STATION و پشتیبانی خدمات مربوطه
 87. مناقصه خریداری کود حیوانی / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه خریداری کود حیوانی
 88. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 40 کیلومتر شبکه توزیع روستاها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 40 کیلومتر شبکه توزیع روستاها
 89. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 58 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای جوران / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 58 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای جوران
 90. مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندای / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه بیل مکانیکی هیوندای
 91. اصلاحیه خرید رایانه / اصلاحیه , مناقصه خرید رایانه
 92. مناقصه احداث باند دوم محور ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث باند دوم محور ...
 93. مناقصه آسفالت گرم خیابانها و کوچه های دهستان / گهی مناقصه , مناقصه آسفالت گرم خیابانها و کوچه های دهستان
 94. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 43 کیلومتر شبکه توزیع روستاها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 43 کیلومتر شبکه توزیع روستاها
 95. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 4800 متر خط تغذیه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 4800 متر خط تغذیه
 96. مناقصه تامین و برقراری ارتباط متقارن پهنای باند didicated اینترنت / مناقصه تامین و برقراری ارتباط متقارن پهنای باند didicated اینترنت
 97. فراخوان تهیه مصالح و اتجرای 1200 انشعاب پلی اتیلن / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اتجرای 1200 انشعاب پلی اتیلن
 98. فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و خط تغذیه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای شبکه توزیع و خط تغذیه
 99. مناقصه انجام امور جایگاه مرزی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه انجام امور جایگاه مرزی
 100. مناقصه عملیات آسفالت سطح معابر شهر دلبران / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات آسفالت سطح معابر شهر دلبران
 101. مناقصه واگذاری پورت های ADSL در سطح استان / اگهی مناقصه دو مرحله ای ,مناقصه واگذاری پورت های ADSL در سطح استان
 102. مناقصه محوطه سازی سایت / آگهی شرکت در مناقصه یک مرحله ای, مناقصه محوطه سازی سایت
 103. فراخوان مطالعات بازنگری طرح جامع شهرها / فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مشاوران,مناقصه مطالعات بازنگری طرح جامع شهرها
 104. مناقصه احداث سوله و اسکلت فلزی سالنهای ورزشی / مناقصه , مناقصه احداث سوله و اسکلت فلزی سالنهای ورزشی
 105. مناقصه خرید سنسور اندازه گیری پارامترهای bod, cod, TSS, PH اکسیژن، کلرسنج به همراه پراب ماژول و نمایشگر و کنترلر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید سنسور اندازه گیری پارامترهای bod, cod, TSS, PH اکسیژن، کلرسنج به همراه پراب ماژول و نمایشگر و کنترلر
 106. فراخوان مناقصه انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی در محدوده عملکرد شرکت
 107. مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه شاهد / مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه حفظ و نگهداری فضای سبز مجموعه شاهد
 108. مناقصه خرید 1500 شاخه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 1500 شاخه
 109. مناقصه جابجایی و بارگیری کالا به وسیله لیفتراک و لودر مجتمع / مناقصه عمومی, مناقصه جابجایی و بارگیری کالا به وسیله لیفتراک و لودر مجتمع
 110. مناقصه عام خدمات طبخ غذا و بهره برداری از رستوران کارخانه خود / مناقصه عام , مناقصه عام خدمات طبخ غذا و بهره برداری از رستوران کارخانه خود
 111. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب و طبخ و توزیع غذای پرسنل خود / مناقصه , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب و طبخ و توزیع غذای پرسنل خود
 112. مناقصه پروژه زیرسازی و روکش آسفالت روستای ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه زیرسازی و روکش آسفالت روستای ...
 113. مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه خدمات نگهداری فضای سبز
 114. مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه / آگهی مناقصه عام , مناقصه خدمات ایاب و ذهاب پرسنل کارخانه
 115. آگهی مناقصه واگذاری نسبت به تهیه و اجرای جداول اعم از جدول نهر / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری نسبت به تهیه و اجرای جداول اعم از جدول نهر
 116. آگهی مناقصه عمومی خرید و تحویل حدود 1200 تن آسفالت بیندر 019 / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید و تحویل حدود 1200 تن آسفالت بیندر 019
 117. مناقصه پروژه گازرسانی به فریدون آباد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه پروژه گازرسانی به فریدون آباد
 118. مناقصه انتخاب کارگزار فروش / فراخوان ،فراخوان انتخاب کارگزار فروش
 119. مناقصه بازرسی از معادن / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه بازرسی از معادن
 120. مناقصه تهیه و ساخت و اجرای سوله سالن تولید / مناقصه , مناقصه تهیه و ساخت و اجرای سوله سالن تولید
 121. تجدید مناقصه واگذاری تنظیف , جمع آوری زباله و خدمات شهری معابر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف , جمع آوری زباله و خدمات شهری معابر
 122. مناقصه اجرای شات کریت و فلاورباکس... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شات کریت و فلاورباکس...
 123. مناقصه واگذاری عملیات جابجایی شبکه برق تقاطع امیر کبیر -مطهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات جابجایی شبکه برق تقاطع امیر کبیر -مطهری
 124. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضایی سبز / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضایی سبز
 125. مناقصه تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذا... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه مواد اولیه طبخ و توزیع غذا...
 126. مناقصه نسبت به تامین 19 نفر نیروی انسانی ( نگهبان ) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به تامین 19 نفر نیروی انسانی ( نگهبان )
 127. مناقصه عملیات فاز 2 پارت جنوبی ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه / مناقصه, ناقصه عملیات فاز 2 پارت جنوبی ساختمان دانشکده علوم پایه دانشگاه
 128. مناقصه نسبت به تامین 7 نفر نیروی انسانی ( اداری ) / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به تامین 7 نفر نیروی انسانی ( اداری )
 129. اگهی مناقصه عمومی راهبری و مدیریت امور انبار اکبرآباد / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه راهبری و مدیریت امور انبار اکبرآباد
 130. مناقصه انجام امور مشاوره و پذیرش تخصصی مرکز جامع ژنتیک پزشکی جنوب کشور / مناقصه , مناقصه انجام امور مشاوره و پذیرش تخصصی مرکز جامع ژنتیک پزشکی جنوب کشور
 131. فراخوان شناسایی مشاور عامل چهارم تهیه طرح هادی روستایی و نقشه برداری / فراخوان شناسایی مشاور , فراخوان شناسایی مشاور عامل چهارم تهیه طرح هادی روستایی و نقشه برداری
 132. تجدید مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان / تجدید مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 133. مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری و دفع آبهای سطحی و کانیواگذاری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری و دفع آبهای سطحی و کانیواگذاری
 134. مناقصه عملیات جابجایی شبکه گاز زیرگذر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جابجایی شبکه گاز زیرگذر
 135. مناقصه نسبت به اجرای شبکه برق رسانی و خرید متعلقات و تجهیزات مربوطه / اگهی مناقصه عمومی, مناقصه نسبت به اجرای شبکه برق رسانی و خرید متعلقات و تجهیزات مربوطه
 136. مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات لوله گذاری و دفع آبهای سطحی
 137. مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته بتنی و دیوار سنگی شهر سلامت / مناقصه , مناقصه اجرای دیوار پیش ساخته بتنی و دیوار سنگی شهر سلامت
 138. مناقصه کشتار دام سبک و سنگین / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه کشتار دام سبک و سنگین
 139. مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری و دفع آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات اجرای لوله گذاری و دفع آبهای سطحی
 140. مناقصه احداث آموزشگاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث آموزشگاه
 141. مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری و تک لبه / آگهی مناقصه, مناقصه انجام عملیات اجرایی جدول گذاری و تک لبه
 142. مناقصه اجرای 20972 متر پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 20972 متر پروژه گازرسانی
 143. مناقصه نگهداری و رفع اتفاقات و قسمتی از امور مشترکین آب / فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای ,مناقصه نگهداری و رفع اتفاقات و قسمتی از امور مشترکین آب
 144. مناقصه نصب 800 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه نصب 800 فقره انشعاب فلزی و پلی اتیلن
 145. فراخوان طراحی نورپردازی پل بزرگ کابلی / آگهی فراخوان,مناقصه طراحی نورپردازی پل بزرگ کابلی
 146. مناقصه جهت ساخت و ساز در زمین های وقفی / آگهی مناقصه,مناقصه جهت ساخت و ساز در زمین های وقفی
 147. استعلام صندلی چرخ دار اداری / آگهی استعلام , استعلام صندلی چرخ دار اداری
 148. استعلام امامزاده اسحاق خرامه / استعلام , استعلام امامزاده اسحاق خرامه
 149. استعلام اتصالات / استعلام , استعلام اتصالات
 150. استعلام کاشی هفت رنگ جهت گل دسته 160 متر / استعلام , استعلام کاشی هفت رنگ جهت گل دسته 160 متر
 151. استعلام سنگ مرمر سبز 100*40 با قطر 4 متر از 30 متر / استعلام , استعلام سنگ مرمر سبز 100*40 با قطر 4 متر از 30 متر
 152. استعلام سه دستگاه ایستگاه اتوبوس شهری / سه دستگاه ایستگاه اتوبوس شهری
 153. مناقصه انجام امور تنظیفات و دستیار دندان پزشکی کلینیک ویژه دندان پزشکی / مناقصه , مناقصه انجام امور تنظیفات و دستیار دندان پزشکی کلینیک ویژه دندان پزشکی
 154. استعلام اسکنر مدل KODAK I 2400 با گارانتی / استعلام , استعلام اسکنر مدل KODAK I 2400 با گارانتی
 155. مناقصه امور تنظیفات خوابگاه های پسرانه صدرا و دخترانه رودکی / مناقصه امور تنظیفات خوابگاه های پسرانه صدرا و دخترانه رودکی
 156. استعلام خرید لوازم برقی / استعلام,استعلام خرید لوازم برقی
 157. استعلام موزاییک 300 متر سرامیک 260 متر / استعلام موزاییک 300 متر سرامیک 260 متر
 158. استعلام مسجد امام صادق فلکه معلم / استعلام , استعلام مسجد امام صادق فلکه معلم
 159. استعلام میز تحریر اداری با جنس mdf / استعلام , استعلام میز تحریر اداری با جنس mdf
 160. استعلام بازسازی و تعمیرات اتاق دیزل / استعلام بها, استعلام بازسازی و تعمیرات اتاق دیزل
 161. استعلام ماشین چمن زنی دو سیلندر / استعلام , استعلام ماشین چمن زنی دو سیلندر
 162. استعلام میلگرد 16 آجدار / آگهی استعلام , استعلام میلگرد 16 آجدار
 163. استعلام خرید لامپ پروژکتور و ... / استعلام , استعلام خرید لامپ پروژکتور و ...
 164. استعلام میلگرد 16 آجدار / آگهی استعلام , استعلام میلگرد 16 آجدار
 165. استعلام خرید لوازم برقی / استعلام , استعلام خرید لوازم برقی
 166. استعلام پرینتر مدل HP 2035 / استعلام , استعلام پرینتر مدل HP 2035
 167. استعلام موزاییک / آگهی استعلام , استعلام موزاییک
 168. مناقصه طبخ مجتمع ولایت و ساختمان مرکزی / مناقصه , مناقصه طبخ مجتمع ولایت و ساختمان مرکزی
 169. استعلام الکتروپمپ شناور / آگهی استعلام , استعلام الکتروپمپ شناور
 170. مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت شهید تندگویان / مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ایاب و ذهاب کارکنان انبار نفت شهید تندگویان
 171. مناقصه انجام امور تنظیفات برج پژوهشی و مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی / مناقصه انجام امور تنظیفات برج پژوهشی و مرکز پزشکی مقایسه ای و تجربی
 172. استعلام لوله 110*100 فشار قوی 6 متری / استعلام , استعلام لوله 110*100 فشار قوی 6 متری
 173. استعلام لوازم آزمایشگاه / استعلام , استعلام لوازم آزمایشگاه
 174. مناقصه سبزیجات ریشه دار (سیب زمینی / پیاز/ هویج) / مناقصه , مناقصه سبزیجات ریشه دار (سیب زمینی / پیاز/ هویج)
 175. مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و زیرسازی معابر اصلی و فرعی سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات ترمیم آسفالت و زیرسازی معابر اصلی و فرعی سطح شهر
 176. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / مناقصه حفا
/ 1 نظر / 4 بازدید
شهر دانلود

سلام دوست عزيز توجه توجه دانلود رايگان پکيج کسب درامد از اينترنت دوستان عزيز اين پکيج در سايتهاي ديگر به قيمت 25000 تا75000به فروش ميرسد ولي در اين جا به صورت رايگان دانلود نماييد موفق باشيد. لينک دانلود http://citydown.ir/index.php/demofarsi/2015-06-26-01-02-24/394-daramad