مزایده ها و مناقصه های گردآوری شده در پارس نماد داده 1394/01/18 ار سراسر کشور

 1. مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت / مناقصه , مناقصه انجام خدمات بهداری و اورژانس شرکت
 2. مناقصه خرید 5 دستگاه ایستگاه میترینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 5 دستگاه ایستگاه میترینگ
 3. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ,مناقصه نگهداری و تعمیر تجهیزات علائم الکتریکی
 4. مناقصه خرید 20 دستگاه ایستگاه میترینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 20 دستگاه ایستگاه میترینگ
 5. مناقصه خرید چهار ردیف انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید چهار ردیف انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن
 6. آگهی مناقصه خدمات نظافت بیمارستان شهید رهنمون / آگهی مناقصه, آگهی مناقصه خدمات نظافت بیمارستان شهید رهنمون
 7. مناقصه بخش نگهبانی و انتظامات واحد جدید / آگهی مناقصه, مناقصه بخش نگهبانی و انتظامات واحد جدید
 8. آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین نیروی انسانی
 9. مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان نظافت و باغبانی مرکز انتقال نفت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمان نظافت و باغبانی مرکز انتقال نفت
 10. استعلام اجاره یک دستگاه بیل بکهو / فرم استعلام بهاء,استعلام اجاره یک دستگاه بیل بکهو
 11. مناقصه انجام عملیات موزاییک فرش به همراه سنگ جدول / دعوتنامه شرکت در مناقصه, مناقصه انجام عملیات موزاییک فرش به همراه سنگ جدول
 12. مناقصه انجام عملیات تهیه و نصب سنگ جدول در سطح شهر / دعوتنامه شرکت در مناقصه, مناقصه انجام عملیات تهیه و نصب سنگ جدول در سطح شهر
 13. مناقصه تعداد شش دستگاه سرور / مناقصه تعداد شش دستگاه سرور
 14. فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن آب سایز 63 الی 315 میلیمتر / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن آب سایز 63 الی 315 میلیمتر
 15. مناقصه توسعه و تجهیز فرودگاه / آگهی فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار, مناقصه توسعه و تجهیز فرودگاه
 16. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اداری ,دفتری و پشتیبانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات مورد نیاز اداری ,دفتری و پشتیبانی
 17. خرید PIPE POLYETHYLEN مناقصه / خرید PIPE POLYETHYLEN مناقصه , مناقصه
 18. مناقصه تعمیر اساسی ساختمان 605 و 606 کمپ مسکونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تعمیر اساسی ساختمان 605 و 606 کمپ مسکونی
 19. مناقصه امور خدماتی ، نظافتی ایستگاهها ، شهرکها و نگهداری ، سرایداری خوابگاهها / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , مناقصه امور خدماتی ، نظافتی ایستگاهها ، شهرکها و نگهداری ، سرایداری خوابگاهها
 20. مناقصه تعمیر و نگهداری 9 دستگاه لکوموتیو سبک / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست,مناقصه تعمیر و نگهداری 9 دستگاه لکوموتیو سبک
 21. مناقصه انجام کارهای نگهبانی و حفاظت از سد / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه انجام کارهای نگهبانی و حفاظت از سد
 22. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ,مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی
 23. مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در روستاهای شهرستان بندرعباس بصورت حجمی / مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در روستاهای شهرستان بندرعباس بصورت حجمی
 24. مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تأسیسات وابسته / مناقصه, مناقصه عملیات نگهداری و تعمیرات کلیه تأسیسات
 25. مناقصه اجرای 5.400 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه اجرای 5.400 متر شبکه پلی اتیلن
 26. مناقصه ساخت مجموعه کامل INTERNAL VESSEL / آگهی ارزیابی کیفی سازندگان,مناقصه ساخت مجموعه کامل INTERNAL VESSEL
 27. تجدید مناقصه اجرای پروژه ساختمانی سردر و مقبره شهدای گمنام / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه اجرای پروژه ساختمانی سردر و مقبره شهدای گمنام
 28. مناقصه امور خدماتی / آگهی مناقصات عمومی , مناقصه امور خدماتی
 29. مناقصه طرح آبیاری قطره ای 150 هکتار باغ های پسته / مناقصه , مناقصه طرح آبیاری قطره ای 150 هکتار باغ های پسته
 30. مناقصه امور خدماتی ساختمانهای اداری / مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی ساختمانهای اداری
 31. مناقصه انجام امور عمرانی و تعمیراتی / مناقصه, انجام امور عمرانی و تعمیراتی
 32. مناقصه عملیات دیوارکشی املاک بدون حصار / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات دیوارکشی املاک بدون حصار
 33. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 34. آگهی مناقصه عمومی تبدیل و حمل چوب آلات / آگهی مناقصه ,مناقصه تبدیل و حمل چوب آلات
 35. مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی / مناقصه ایجاد سیستم آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
 36. مناقصه تکمیل انبار مسقف و احداث انبار روباز / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل انبار مسقف و احداث انبار روباز
 37. مناقصه واگذاری امور خدماتی , نظافتی و حفاظتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدماتی , نظافتی و حفاظتی
 38. مقدار 000/50 تن ( پنجاه هزار تن) سنگ آهن مناقصه / مناقصه , مناقصه مقدار 000/50 تن ( پنجاه هزار تن) سنگ آهن
 39. مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله های سطح شهرداری
 40. مناقصه واگذاری حمل و پخش آسفالت محور چمشک و فرعی ها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری حمل و پخش آسفالت محور چمشک و فرعی ها
 41. مناقصه حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز شهر / مناقصه , مناقصه حفظ و نگهداری قسمتی از فضای سبز شهر
 42. تجدید مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز رشته مکانیک هنرستانها شامل موتور تراکتور و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای, تجدید مناقصه خرید تجهیزات مورد نیاز رشته مکانیک هنرستانها شامل موتور تراکتور و ...
 43. مناقصه خرید تعداد 63 دستگاه انواع تابلو عمومی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تعداد 63 دستگاه انواع تابلو عمومی و ...
 44. تجدید مناقصه خرید تعداد 36320 عدد انواع فیوز کات / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید تعداد 36320 عدد انواع فیوز کات
 45. مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای و هوشمند سازی مدارس / مناقصه , مناقصه خرید تجهیزات رایانه ای و هوشمند سازی مدارس
 46. مناقصه انجام کلیه امور پشتیبانی سیستمهای رایانه ای / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور پشتیبانی سیستمهای رایانه ای
 47. مناقصه نظارت کارگاهی / مناقصه,نظارت کارگاهی
 48. مناقصه اجرای جدول هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای جدول هدایت آبهای سطحی
 49. مناقصه خریداری لیبل 810OPP گرمی / آگهی مناقصه ,مناقصه خریداری لیبل 810OPP گرمی
 50. مناقصه تامین نیروی خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تامین نیروی خدمات حمل و نقل
 51. آگهی مناقصه عمومی واگذاری امور نظافت و خدمات فضای آموزشی / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری امور نظافت و خدمات فضای آموزشی
 52. مناقصه عملیات اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای سطح استان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرای طرح هادی تعدادی از روستاهای سطح استان
 53. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راههای روستایی...
 54. مناقصه امور پشتیبانی طرحهای تحقیقاتی / آگهی مناقصه , مناقصه امور پشتیبانی طرحهای تحقیقاتی
 55. تجدید دعوت به ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز / تجدید دعوت به ارزیابی کیفی , دعوت به ارزیابی کیفی ترمیم و نگهداری فضای سبز
 56. مناقصه جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر / آگهی مناقصه, مناقصه جدول گذاری و آسفالت قسمتی از معابر
 57. مناقصه برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان / آگهی مناقصه,مناقصه برگزاری 6 مورد مناقصه گازرسانی به مناطق مختلف در سطح استان
 58. مناقصه های عمومی خرید 12600 متر انواع کابل پروتودور مسی / مناقصه های عمومی , مناقصه های عمومی خرید 12600 متر انواع کابل پروتودور مسی
 59. مناقصه مراقبت , نگهداری و خدمات فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه مراقبت , نگهداری و خدمات فضای سبز
 60. مناقصه اتجام امور خدماتی و پشتیبانی , تنظیف و آبدارخانه و خدمات فضای سبز اداری و آموزشی / آگهی مناقصه , مناقصه اتجام امور خدماتی و پشتیبانی , تنظیف و آبدارخانه و خدمات فضای سبز اداری و آموزشی
 61. تجدید مناقصه انجام امور پشتیبانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی,تجدید مناقصه انجام امور پشتیبانی
 62. مناقصه تشکیل گروه های کشت و بازرسی / فراخوان , مناقصه تشکیل گروه های کشت و بازرسی
 63. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 018/1... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 018/1...
 64. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای نرگسی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای نرگسی
 65. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای سیاهمکان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای سیاهمکان
 66. فرخوان مناقصه 23 قلم ادوات ابزار دقیق شیرهای خودکار / فرخوان مناقصه , فرخوان مناقصه 23 قلم ادوات ابزار دقیق شیرهای خودکار
 67. تجدید مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده / تجدید مناقصه , مناقصه احداث یک دستگاه پل عابر پیاده
 68. مناقصه انجام عملیات چاله کنی برای طرح توسعه باغات... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام عملیات چاله کنی برای طرح توسعه باغات...
 69. مناقصه برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرهای / مناقصه , مناقصه برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرهای
 70. اصلاحیه / اصلاحیه
 71. مناقصه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی خودرویی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه فعالیتهای خدماتی و پشتیبانی خودرویی
 72. استعلام فلومتر آلتراسونیک پرتابل / استعلام, استعلام فلومتر آلتراسونیک پرتابل
 73. استعلام کنتور مکانیکی 1/2 اینچ / کنتور مکانیکی 1/2 اینچ استعلام , استعلام
 74. مناقصه خرید تجهیزات سرور مرکز رادیوترپی / مناقصه خرید تجهیزات سرور مرکز رادیوترپی
 75. مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات تهیه و پخت ، سرو و توزیع سه وعده غذا و خدمات اتاقداری
 76. مناقصه خرید12.523 قطعه لوازم یدکی / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه,مناقصه خرید12.523 قطعه لوازم یدکی
 77. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / مناقصه ,مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 78. مناقصه اجاره 80 (هشتاد) دستگاه خودرو سواری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره 80 (هشتاد) دستگاه خودرو سواری
 79. مناقصه واگذاری بخش فضای سبز شهری / مناقصه , مناقصه واگذاری بخش فضای سبز شهری
 80. مناقصه عملیات عمرانی اجرای آسفالت معابر شهر / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات عمرانی اجرای آسفالت معابر شهر
 81. مناقصه نسبت به واگذاری امور فضای سبز / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور فضای سبز
 82. مناقصه نگهداری فضای سبز و جمع آوری و حمل زباله / آگهی مناقصه , مناقصه نگهداری فضای سبز و جمع آوری و حمل زباله
 83. مناقصه پروژه 8 واحدی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه 8 واحدی
 84. مناقصه عملیات اجرای بهسازی پارک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای بهسازی پارک
 85. مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری - اداری / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات تکمیل مجتمع تجاری - اداری
 86. مناقصه کرایه خودرو / آگهی مناقصه , مناقصه کرایه خودرو
 87. مناقصه احداث ساختمان بحران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان بحران
 88. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 89. مناقصه عمومی اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای جمع آوری و حمل زباله از مبدا تا محل دفن زباله و نظافت معابر و کوچه های سطح شهر
 90. استعلام مخزن آب سه لایه 5000 لیتری ایستاده / استعلام مخزن آب سه لایه 5000 لیتری ایستاده
 91. استعلام سیم روکش دار 42/5 به متراژ 370 متر وزن هادی مصرفی / استعلام , استعلام سیم روکش دار 42/5 به متراژ 370 متر وزن هادی مصرفی
 92. استعلام کابل خودنگهدار / استعلام , استعلام کابل خودنگهدار
 93. سه پایه دوربین عکاسی مارک MONFRETTOاستعلام / سه پایه دوربین عکاسی مارک MONFRETTOاستعلام , استعلام
 94. استعلام 6 عدد صندلی گردان بدون دسته / استعلام , استعلام 6 عدد صندلی گردان بدون دسته
 95. استعلام 20 دستگاه فن زر رادیاتور / استعلام,استعلام 20 دستگاه فن زر رادیاتور
 96. استعلام مخزن آب سه لایه / آگهی استعلام , استعلام مخزن آب سه لایه
 97. تجدید مناقصه امور رفت و روب و جمع آوری پسماند / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه امور رفت و روب و جمع آوری پسماند
 98. مناقصه خرید لوله UPVC سایز 400 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله UPVC سایز 400 میلیمتر
 99. فراخوان انجام پروژه های عمران روستایی (شامل زیرسازی راه ، آسفالت جدول گذاری / فراخوان , فراخوان انجام پروژه های عمران روستایی (شامل زیرسازی راه ، آسفالت جدول گذاری
 100. مناقصه ذخیره سازی مقدار 30.000 سی هزار تن انواع علوفه دامی / آگهی مناقصه , مناقصه ذخیره سازی مقدار 30.000 سی هزار تن انواع علوفه دامی
 101. فراخوان استاندارد سازی سیستم گرمایش در آموزشگاه ها / فراخوان جهت برگزاری مناقصه عمومی,مناقصه استاندارد سازی سیستم گرمایش در آموزشگاه ها
 102. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع اتصالات چدن / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید انواع اتصالات چدن
 103. تجدید مناقصه پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات 21 پست برق / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه پروژه تعمیرات اساسی منجر به PM تاسیسات 21 پست برق
 104. مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی از قبیل رفتگر / آگهی مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی خدماتی از قبیل رفتگر
 105. تجدید مناقصه راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین / آگهی ارزیابی کیفی ساده و مناقصه , تجدید مناقصه مناقصه راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین
 106. آگهی تجدیدمناقصه پروژه اجرای روسازی و تکمیل تاسیسات / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه اجرای روسازی و تکمیل تاسیسات
 107. مناقصه امور خدماتی و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه امور خدماتی و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن
 108. مناقصه عملیات تفکیک بالاست پلها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات تفکیک بالاست پلها
 109. مناقصه ایمن سازی رودخانه / مناقصه عمومی , مناقصه ایمن سازی رودخانه
 110. مناقصه انجام عملیات حمل کیک و پسماندهای کارخانه روی / آگهی مناقصه,مناقصه انجام عملیات حمل کیک و پسماندهای کارخانه روی
 111. مناقصه تکمیل ساختمان اداری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه تکمیل ساختمان اداری
 112. مناقصه اجرای عملیات خاکی / مناقصه, اجرای عملیات خاکی
 113. تکرار فراخوان ساخت و تامین ابزار مبتنی بر فناوری امواج فراصوت / تکرار فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی, مناقصه ساخت و تامین ابزار مبتنی بر فناوری امواج فراصوت
 114. فراخوان احداث نصب سه دستگاه پمپ افقی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه احداث نصب سه دستگاه پمپ افقی
 115. مناقصه واگذاری عملیات حفر کانال دور مزارع / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری عملیات حفر کانال دور مزارع
 116. تجدید مناقصه بازسازی ، استاندارد سازی ، نگهداری / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بازسازی ، استاندارد سازی ، نگهداری
 117. منافصه خرید تجهیزات ابزار دقیق برند / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید تجهیزات ابزار دقیق برند
 118. مناقصه روغن ترانس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روغن ترانس
 119. منافصه واگذاری تهیه متریال ، تعویض پنجره ها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه واگذاری تهیه متریال ، تعویض پنجره ها
 120. مناقصه تعداد 100 عدد قطعات گازیابهای تابلوی اعلان حریق / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعداد 100 عدد قطعات گازیابهای تابلوی اعلان حریق
 121. تهیه متریال ، تعویض پنجره ها ، اجرای سقف کاذب و تاسیسات برقی آزمایشگاه PET1&2 و 1/O ROOMفراخوان مناقصه / تهیه متریال ، تعویض پنجره ها ، اجرای سقف کاذب و تاسیسات برقی آزمایشگاه PET1&2 و 1/O ROOMفراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه
 122. مناقصات عمومی تامین نیروی اسنانش جهت حراست فیزیکی ورزشگاه غدیر / مناقصات عمومی , مناقصات عمومی تامین نیروی اسنانش جهت حراست فیزیکی ورزشگاه غدیر
 123. مناقصه واگذاری تعویض لوله های اکونومایزر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری تعویض لوله های اکونومایزر
 124. مناقصه یک دستگاه مینی بوس / آگهی مناقصه, مناقصه یک دستگاه مینی بوس
 125. مناقصه انجام خدمات حفاظتی / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه انجام خدمات حفاظتی
 126. تجدید مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی wall mounted gc / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه طراحی، خرید، نصب و راه اندازی wall mounted gc
 127. مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی / مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تعمیر و نگهداری سامانه های ترافیکی
 128. مناقصه لایروبی و بازسازی شبکه فاضلاب اماکن / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه لایروبی و بازسازی شبکه فاضلاب اماکن
 129. منافصه خرید ورق استنلس و تیتانیوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی , مناقصه خرید ورق استنلس و تیتانیوم
 130. مناقصه طراحی مبلمان کف، بدنه، سقف / آگهی فراخوان, مناقصه طراحی مبلمان کف، بدنه، سقف
 131. مناقصه امین نیروی انسانی واحدهای خدمات شهری - فضای سبز و عمران / آگهی مناقصه , مناقصه امین نیروی انسانی واحدهای خدمات شهری - فضای سبز و عمران
 132. مناقصه مربوط به انجام خدمات تنظیفات محوطه های مسکونی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه مربوط به انجام خدمات تنظیفات محوطه های مسکونی
 133. تجدید مناقصه بهینه سازی و ساماندهی سیستم دفع پساب کارخانه های نمکزدایی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه بهینه سازی و ساماندهی سیستم دفع پساب کارخانه های نمکزدایی
 134. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای کارکنان
 135. مناقصه خرید مبلمان شهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید مبلمان شهری
 136. مناقصه تامین نیروی انسانی واحد خدمات شهری و فضای سبز / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی واحد خدمات شهری و فضای سبز
 137. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت 4800 مترمربع ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت 4800 مترمربع ...
 138. مناقصه اجرای فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای فضای سبز
 139. مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی / مناقصه , مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی
 140. تجدید مناقصه نگهداری از تجهیزات 140 مرکز دیتا / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نگهداری از تجهیزات 140 مرکز دیتا
 141. تجدید مناقصه تکمیل ساختمان موتورخانه و تهیه و اجرای و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع، سرمایش / آگهی تجدید فراخوان مناقصه, تجدید مناقصه تکمیل ساختمان موتورخانه و تهیه و اجرای و راه اندازی سیستم های تهویه مطبوع، سرمایش
 142. مناقصه تجهیز و توسعه آسانسور و توسعه ساختمان اداری شورای اسلامی / مناقصه , مناقصه تجهیز و توسعه آسانسور و توسعه ساختمان اداری شورای اسلامی
 143. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 280 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 280 ...
 144. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 207 شمال / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 207 شمال
 145. مناقصه حفر مزار / آگهی مناقصه , مناقصه حفر مزار
 146. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 453 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 453 ...
 147. مناقصه اصلاحیه سیستم تخلیه خودکار پساب مخازن گازدار / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه اصلاحیه سیستم تخلیه خودکار پساب مخازن گازدار
 148. مناقصه بهره برداری و حفاظت از سایتها و تاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهره برداری و حفاظت از سایتها و تاسیسات
 149. فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی خرید خدمات مراقبت های اولیه سلامت در مناطق حاشیه شهر
 150. مناقصه تکمیل ساختمان مرکز بهداشت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تکمیل ساختمان مرکز بهداشت
 151. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 453 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 453 ...
 152. فراخوان استقرار یک واحد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک / فراخوان مناقصه و ارزیابی کیفی , مناقصه استقرار یک واحد آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک
 153. مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات ... / فراخوان ارزیابی و مناقصه , مناقصه تکمیل سفت کاری و اجرای نازک کاری و تاسیسات ...
 154. آگهی مناقصه پروژه توسعه میدان نفتی منصور آباد / آگهی مناقصه ,مناقصه پروژه توسعه میدان نفتی منصور آباد
 155. مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و بهره برداری از ترانسفورماتورها / مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و بهره برداری از ترانسفورماتورها
 156. مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و بهره برداری از ترانسفورماتورها، سیستم روشنایی، کابل کشی، آسانسورها بالابرها / مناقصه ,مناقصه سرویس، تعمیر، نگهداری و بهره برداری از ترانسفورماتورها، سیستم روشنایی، کابل کشی، آسانسورها بالابرها
 157. مناقصه ارائه خدمات سرویس ، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستم های حرارتی... / فراخوان ارزیابی و مناقصه , مناقصه ارائه خدمات سرویس ، حفظ و نگهداری و بهره برداری از سیستم های حرارتی...
 158. تجدید مناقصه خرید، نصب، راه ا ندازی و نگهداری سیستم توزین در حال حرکت WIM / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه خرید، نصب، راه ا ندازی و نگهداری سیستم توزین در حال حرکت WIM
 159. مناقصه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و جابجایی / مناقصه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و جابجایی
 160. تجدید مناقصه خرید اقلام الکتریکال مورد نیاز پروژه هوره 4 / مناقصه , تجدید مناقصه خرید اقلام الکتریکال مورد نیاز پروژه هوره 4
 161. مناقصه نیروهای امور خدماتی / آگهی مناقصه , مناقصه نیروهای امور خدماتی
 162. تجدید مناقصه واگذاری امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور خدمات رفت و روب و جمع آوری زباله سطح شهر
 163. تجدید مناقصه مقدار 5%+-150 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله / تجدید مناقصه , مناقصه مقدار 5%+-150 هزار تن کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله
 164. مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، آبدارخانه ، تاسیسات و تایپ و تکثیر) / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی (نظافت ، آبدارخانه ، تاسیسات و تایپ و تکثیر)
 165. مناقصه واگذاری مقدار چهارصد هزار (400.000 ) تن حمل و نقل / مناقصه , مناقصه واگذاری مقدار چهارصد هزار (400.000 ) تن حمل و نقل
 166. مناقصه عملیات استخراج , دپو بارگیری / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات استخراج , دپو بارگیری
 167. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 168. مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی نواحی
 169. مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه و فله خود / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بارگیری سیمان کیسه و فله خود
 170. مناقصه خرید 200 دستگاه پروژکتور / مناقصه عمومی ,مناقصه خرید 200 دستگاه پروژکتور
 171. مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای / مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای
 172. مناقصه واگذاری امور تنظیفات / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور تنظیفات
 173. مناقصه نگهداری , پشتیبانی , به روز رسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری , پشتیبانی , به روز رسانی
 174. مناقصه انواع هادی های هوایی (روکش دار و بدون روکش) ، انواع کابل های خودنگهدار ، انواع سیم و کابل های فشار ضعیف / آگهی فراخوان ارزیابی صلاحیت تامین کنندگا
/ 0 نظر / 3 بازدید