سایت مزایدات و مناقصات پارس نماد داده ها ، کلیه مناقصات و مزایدات 1394/03/05

 1. مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 200 کیلو وات 6 کیلو ولت / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه الکتروموتور 200 کیلو وات 6 کیلو ولت
 2. مناقصه خرید انواع پایه بتونی H / مناقصه , مناقصه خرید انواع پایه بتونی H
 3. تجدید مناقصه نسبت به حفاظت فیزیکی از پارکها و بازرسی و اجرائیات سطح شهر حمیدیا / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به حفاظت فیزیکی از پارکها و بازرسی و اجرائیان سطح شهر حمیدیا
 4. آگهی ارزیابی کیفی انجام عملیات اجرایی معماری ، سازه / آگهی ارزیابی کیفی,آگهی ارزیابی انجام عملیات اجرایی معماری ، سازه
 5. استعلام خرید مصالح سنگی / فرم استعلام بها,استعلام خرید مصالح سنگی
 6. مناقصه خرید سیستم رایانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید سیستم رایانه
 7. مناقصه واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی به بخش خصوصی و یا تعاونی ها / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه واگذاری داروخانه های مراکز آموزشی درمانی به بخش خصوصی و یا تعاونی ها
 8. تجدید مناقصه تکمیل عملیات آب و خاک / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه تکمیل عملیات آب و خاک
 9. مناقصه نسبت به واگذاری امور نظافت مرکز آموزشی , درماتی اکباتان / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه نسبت به واگذاری امور نظافت مرکز آموزشی , درماتی اکباتان
 10. مناقصه امور مربوط به طرخ و توزیع غذا و نظافت کارگاه / مناقصه , مناقصه امور مربوط به طرخ و توزیع غذا و نظافت کارگاه
 11. مناقصه انجام خدمات فنی آزمایشگاهی مورد نیاز آنالیز روغن تجهیزات ماشین آلات دوار / مناقصه , مناقصه انجام خدمات فنی آزمایشگاهی مورد نیاز آنالیز روغن تجهیزات ماشین آلات دوار
 12. مناقصه انجام خدمات اجرایی بخش خشکی / فراخوان شناسایی پیمانکار, مناقصه انجام خدمات اجرایی بخش خشکی
 13. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و اداری و ماشین نویسی و نگهبانی سایت زباله و نخاله / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و اداری و ماشین نویسی و نگهبانی سایت زباله و نخاله
 14. مناقصه خرید گل و گیاه / مناقصه , مناقصه خرید گل و گیاه
 15. مناقصه خرید گیاهان پوششی / مناقصه , مناقصه خرید گیاهان پوششی
 16. آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات خاکی محوطه سایت 12 هکتاری / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات خاکی محوطه سایت 12 هکتاری
 17. مناقصه شناسایی و جذب پیمانکاران خط گرم جهت اجرای پروژه های توسعه و اصلاح بصورت خط گرم / آگهی فراخوان , مناقصه شناسایی و جذب پیمانکاران خط گرم جهت اجرای پروژه های توسعه و اصلاح بصورت خط گرم
 18. مناقصه انجام خدمات مکانیک عمومی / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه انجام خدمات مکانیک عمومی
 19. مناقصه ساخت دو سازه سر درب ورودی شرکت فولاد هرمزگان جنوب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت دو سازه سر درب ورودی شرکت فولاد هرمزگان جنوب
 20. مناقصه انجام تمامی عملیات اجرایی، (معماری سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی) توسعه ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تمامی عملیات اجرایی، (معماری سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی) توسعه ساختمان
 21. تجدید آگهی مناقصه 284000 متر انواع کابل پروتودور مسی وآلومینیومی / تجدید آگهی مناقصه, 284000 متر انواع کابل پروتودور مسی وآلومینیومی
 22. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران / آژانس درون و برون شهری
 23. آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید ترانسمیتر در انواع مختلف / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید ترانسمیتر در انواع مختلف
 24. آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی ,آگهی مناقصه تامین نیروی انسانی
 25. مناقصه حمل ، نصب ، تست و راه اندازی هواسازهای دانشکده علوم دامی و شیلات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حمل ، نصب ، تست و راه اندازی هواسازهای دانشکده علوم دامی و شیلات
 26. مناقصه نگهداری معابر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری معابر
 27. مناقصه خرید و احداث 2 هکتار گلخانه مدرن و قرنطینه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و احداث 2 هکتار گلخانه مدرن و قرنطینه
 28. مناقصه عملیات خرید ، نصب راه اندازی و نگهداری سامانه تردد شماری / مناقصه , مناقصه عملیات خرید ، نصب راه اندازی و نگهداری سامانه تردد شماری
 29. مناقصه پروژه راهبری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پروژه راهبری نگهداری و بهره برداری از تصفیه خانه
 30. مناقصه مقاوم سازی هنرستان / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه مقاوم سازی هنرستان
 31. مناقصه اجرای روکش آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای روکش آسفالت
 32. تجدید مناقصه طرح جمع آوری پسماند دهیاری های عضو / تجدید مناقصه طرح جمع آوری پسماند دهیاری های عضو
 33. مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی خیابان های سطح شهر / آگهی مناقصه (تجدید مناقصه) , مناقصه پروژه آسفالت و زیرسازی خیابان های سطح شهر
 34. مناقصه رفت و روب و تنظیف معابر شهری و پاکسازی و روان سازی الگوی تاسیسات هدایت آبهی سطحی.... / آگهی مناقصه, مناقصه رفت و روب و تنظیف معابر شهری و پاکسازی و روان سازی الگوی تاسیسات هدایت آبهی سطحی....
 35. مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی در سطح شهرها / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی در سطح شهرها
 36. مناقصه ساخت و نصب 700 انشعاب پلی اتیلن پراکنده / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ساخت و نصب 700 انشعاب پلی اتیلن پراکنده
 37. مناقصه خریداری ماسه سیلیس معدنی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری ماسه سیلیس معدنی
 38. آگهی تجدید مناقصه عمومی عملیات رفت و روب ، جمع آوری ، بارگیری و حمل زباله های شهری / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه عملیات رفت و روب ، جمع آوری ، بارگیری و حمل زباله های شهری
 39. تجدید مناقصه حفظ و حراست و نگهبانی پارک جنگلی / تجدید مناقصه , مناقصه حفظ و حراست و نگهبانی پارک جنگلی
 40. مناقصه نسبت به هخرید بیس و خرید و حمل بتن آماده جهت اجرای پروژه های عمرانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه نسبت به هخرید بیس و خرید و حمل بتن آماده جهت اجرای پروژه های عمرانی
 41. آگهی مناقصه روکش آسفالت خیابانهای فاز اول / آگهی مناقصه ,مناقصه روکش آسفالت خیابانهای فاز اول
 42. مناقصه احداث اتاقک و محوطه سازی چاه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث اتاقک و محوطه سازی چاه
 43. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام سرویس چای و نظافت / مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام سرویس چای و نظافت
 44. مناقصه روکش آسفالت فاز دوم شهر چالوس / آگهی مناقصه روکش آسفالت فاز دوم شهر چالوس
 45. استعلام چوب جنگلی با قطر 15 سانت و طول 20.2 / استعلام, استعلام چوب جنگلی با قطر 15 سانت و طول 20.2
 46. مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع / مناقصه , مناقصه پروژه آبرسانی مجتمع
 47. مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه توزیع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای لوله گذاری شبکه توزیع
 48. مناقصه راهبری ونگهداری شناور ناجی / آگهی مناقصه , مناقصه راهبری ونگهداری شناور ناجی
 49. مناقصه پیاده روسازی از دو سمت غربی پلهای مرکز شهر / مناقصه , مناقصه پیاده روسازی از دو سمت غربی پلهای مرکز شهر
 50. مناقصه ادامه پیاده روسازی خیابان / مناقصه , مناقصه ادامه پیاده روسازی خیابان
 51. مناقصه مشاوره ونظارت (خدمات فاز 3) بر پروژه 1200 واحدی / آگهی مناقصه, مناقصه مشاوره ونظارت (خدمات فاز 3) بر پروژه 1200 واحدی
 52. مناقصه پروژه خط کشی معابر / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه خط کشی معابر
 53. مناقصه تهیه طرح مطالعات جامع حمل و نقل شهر... / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه طرح مطالعات جامع حمل و نقل شهر...
 54. مناقصه امور نگهداری تاسیسات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور نگهداری تاسیسات
 55. مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و تست کابلهای فیبرنوری / آگهی مناقصه ,مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و تست کابلهای فیبرنوری
 56. مناقصه خرید 200/136 متر انواع کابل خود نگهدار آلومینیومی فشار ضعیف 6 رشته / مناقصه , مناقصه خرید 200/136 متر انواع کابل خود نگهدار آلومینیومی فشار ضعیف 6 رشته
 57. مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات عمومی
 58. مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی / مناقصه , مناقصه واگذاری پایگاههای سلامت در مناطق حاشیه شهرها و سکونتگاه های غیر رسمی
 59. مناقصه ایجاد طراحی، تجهیز و آماده سازی اتاق سرور و پاور / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه ایجاد طراحی، تجهیز و آماده سازی اتاق سرور و پاور
 60. مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی فاز 2 کمپینگ گلشن پارک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه واگذاری پروژه های عمرانی فاز 2 کمپینگ گلشن پارک
 61. مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث مدرسه 3 کلاسه
 62. همایش / برگزار کننده همایش و سمینارها
 63. مناقصه تکمیل مدرسه / آگهی دعوت به مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه
 64. تجدید فراخوان عمومی انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان / تجدید فراخوان عمومی , فراخوان عمومی انجام طبخ و توزیع غذای کارکنان
 65. مناقصه گازرسانی به خوشه شالما / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه شالما
 66. تجدید مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه مرزی / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه پروژه ساماندهی رودخانه مرزی
 67. مناقصه امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور خدماتی
 68. استعلام میز 100*200 ایران استار والیس / استعلام , استعلام میز 100*200 ایران استار والیس
 69. استعلام صندلی ونوس / آگهی استعلام ,استعلام صندلی ونوس
 70. مناقصه گاز کروماتوگرافی / مناقصه , مناقصه گاز کروماتوگرافی
 71. مناقصه آسفالت معابر شهر سنقر / مناقصه , مناقصه آسفالت معابر شهر سنقر
 72. تجدید مناقصه پکیج میترینگ / آگهی تجدید مناقصه فراخوان عمومی, تجدید مناقصه پکیج میترینگ
 73. مناقصه احداث و تکمیل ساختمان مرکز علوم قرآنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و تکمیل ساختمان مرکز علوم قرآنی
 74. آگهی مناقصه خریداری 6 دستگاه تجهیزات خدمات شهری / آگهی مناقصه عمومی (کتبی) , مناقصه خریداری 6 دستگاه تجهیزات خدمات شهری
 75. مناقصه واگذاری یکساله خدمات پاسخگویی 118 / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری یکساله خدمات پاسخگویی 118
 76. تجدید مناقصه تکمیل خط انتقال آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل خط انتقال آب
 77. مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی / آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل استخر سرپوشیده دانش آموزی
 78. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 79. مناقصه احداث پارک جنگلی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث پارک جنگلی
 80. فراخوان تجهیزات تاسیسات / آگهی فراخوان نخست مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه تجهیزات تاسیسات
 81. آگهی مناقصه احداث مرکز فرهنگی وعلوم قرآنی کرمانشاه / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث مرکز فرهنگی وعلوم قرآنی کرمانشاه
 82. مناقصه خرید شیر آلات و اتصالات مورد نیاز شبکه آبیاری / مناقصه,خرید شیر آلات و اتصالات مورد نیاز شبکه آبیاری
 83. آگهی مناقصه اجرای خط انتقال وشبکه فاضلاب / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای خط انتقال وشبکه فاضلاب
 84. مناقصه عملیات تعمیر و مرمت کانالهای .... / فراخوان ارزیابی پیمانکار , مناقصه عملیات تعمیر و مرمت کانالهای ....
 85. مناقصه حفر چاه عمیق / مناقصه, مناقصه حفر چاه عمیق
 86. مناقصه لوله گذاری ۲۰۰متروبهسازی چشمه ومخزن ۳۰۰متروحوضچه شیرآلات / آگهی مناقصه لوله گذاری ۲۰۰متروبهسازی چشمه ومخزن ۳۰۰متروحوضچه شیرآلات
 87. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 40 کیلومتر شبکه توزیع روستاها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 40 کیلومتر شبکه توزیع روستاها
 88. فراخوان خرید کنتور دیافراگمی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه خرید کنتور دیافراگمی
 89. تهیه ، نصب و راه اندازی بی سیم جهت توسعه شبکه رادیویی VHF مناقصه / تهیه ، نصب و راه اندازی بی سیم جهت توسعه شبکه رادیویی VHF مناقصه , مناقصه
 90. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 47 کیلومتر شبکه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 47 کیلومتر شبکه
 91. مناقصه احداث معابر روستا / آگهی مناقصه , مناقصه احداث معابر روستا
 92. مناقصه احداث معابر روستا / آگهی مناقصه, مناقصه احداث معابر روستا
 93. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 47 کیلومتر شبکه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 47 کیلومتر شبکه
 94. مناقصه تکمیل جاده دسترسی و آسفالت بخشی از محوطه... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل جاده دسترسی و آسفالت بخشی از محوطه...
 95. فراخوان اجرای تعدادی از تقاطع های غیر همسطح شهر سنندج / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای تعدادی از تقاطع های غیر همسطح شهر سنندج
 96. مناقصه پروژه تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه پروژه تکمیل ساختمان خوابگاه دانشجویی
 97. مناقصه آماده سازی شهرکها / آگهی ارزیابی کیفی, مناقصه آماده سازی شهرکها
 98. مناقصه گازرسانی به روستای دالو صاحب / مناقصه گازرسانی به روستای دالو صاحب
 99. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 256 .... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 256 ....
 100. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 086 (خ) .... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 086 (خ) ....
 101. آگهی مناقصه عملیات اجرای شبکه توزیع برق / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات اجرای شبکه توزیع برق
 102. مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه لودر معادل 90 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه لودر معادل 90
 103. مناقصه خرید دو دستگاه ایستگاه تقلیل فشار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید دو دستگاه ایستگاه تقلیل فشار
 104. مناقصه آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت 16000 متر مربع / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه آسفالت معابر سطح شهر را به مساحت 16000 متر مربع
 105. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی / مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت فیزیکی
 106. تمدید مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی ، فنی و مالی پیمانکاران و سازندگان ساخت داخل دیسک ردیف دوم توربین / آگهی تمدید فراخوان عمومی , مناقصه شناسایی و ارزیابی کیفی ، فنی و مالی پیمانکاران و سازندگان ساخت داخل دیسک ردیف دوم توربین
 107. مناقصه نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ضلع غرب شهر قزوین... / اگهی مناقصه , مناقصه نصب ، تعمیر و نگهداری ملزومات ترافیکی ضلع غرب شهر قزوین...
 108. مناقصه اجرای پروژه خریداری , نصب , راه اندازی , آزمایش و تحویل و بهره برداری کافو نوری / آگهی مناقصه ,مناقصه اجرای پروژه خریداری , نصب , راه اندازی , آزمایش و تحویل و بهره برداری کافو نوری
 109. مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح بشر / آگهی مناقصه, مناقصه احداث تقاطع غیر همسطح بشر
 110. مناقصه امور خدمات شهری (رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز ) / آگهی مناقصه , مناقصه امور خدمات شهری (رفت و روب , جمع آوری و حمل زباله و نگهداری از فضای سبز )
 111. مناقصه انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی / مناقصه,مناقصه انجام خدمات متصدیان ایستگاههای آب و هواشناسی
 112. آگهی تجدید مناقصه عمومی خرید تجهیزات سالن همایش / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه خرید تجهیزات سالن همایش
 113. مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس.. / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس..
 114. مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس.. / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه تامین سامانه گرمایشی و سرمایشی مدارس..
 115. مناقصه عملیات ساخت و نصب 2000 متر تابلو راهنمای مسیر شهری / مناقصه , مناقصه عملیات ساخت و نصب 2000 متر تابلو راهنمای مسیر شهری
 116. مناقصه اجرای شبکه برق به همراه کابل کشی کنتور تا سایت و نصب تابلو برق AC / آگهی مناقصه,مناقصه اجرای شبکه برق به همراه کابل کشی کنتور تا سایت و نصب تابلو برق AC
 117. مناقصه سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی، سیمان، آلومینیوم و ... / آگهی مناقصه, مناقصه سرمایه گذاری در طرح های پتروشیمی، سیمان، آلومینیوم و ...
 118. مناقصه تهیه و اجرای کامل عملیات دکوراسیون داخلی / آگهی مناقصه,مناقصه تهیه و اجرای کامل عملیات دکوراسیون داخلی
 119. مناقصه عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده / مناقصه , مناقصه عملیات زیبا سازی پل هوایی عابر پیاده
 120. تجدید مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی
 121. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / مناقصه , مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 122. تجدید مناقصه احداث و تکمیل ساختمان اداری / فراخوان تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه احداث و تکمیل ساختمان اداری
 123. مناقصه واگذاری بخش خدمات دهی و بهره برداری واحد ترمینال مسافربری / مناقصه , مناقصه واگذاری بخش خدمات دهی و بهره برداری واحد ترمینال مسافربری
 124. مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب / مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب
 125. مناقصه اجرای 4300 متر پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 4300 متر پروژه گازرسانی
 126. مناقصه اجرای 29000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 29000 متر پروژه گازرسانی پلی اتیلن
 127. مناقصه لوله گذاری / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه لوله گذاری
 128. مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه
 129. مناقصه اجرای 7000 متر پروژه توسعه شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 7000 متر پروژه توسعه شبکه گازرسانی
 130. مناقصه خرید 137600 کیلوگرم (معادل 2400 متر ) لوله جدار چاه سیاه شاخه 12 متری / مناقصه , مناقصه خرید 137600 کیلوگرم (معادل 2400 متر ) لوله جدار چاه سیاه شاخه 12 متری
 131. آگهی مناقصه عمومی جهت حفاری / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جهت حفاری
 132. مناقصه واگذاری انجام امور تعمیرگاهی خودروهای شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور تعمیرگاهی خودروهای شهرداری
 133. مناقصه جهت استخراج , دپو , حمل و بارگیری معادن / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه جهت استخراج , دپو , حمل و بارگیری معادن
 134. مناقصه خرید و لوله گذاری / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید و لوله گذاری
 135. مناقصه نسبت به اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری مرکز سلمان / مناقصه نسبت به اجرای عملیات حفاری و کابلکشی فیبرنوری مرکز سلمان
 136. مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای کلیه عملیات مربوط به رفع اتفاقات و تعمیرات در محدوده مدیریت توزیع برق
 137. مناقصه تامین هوای فشرده / آگهی مناقصه,مناقصه تامین هوای فشرده
 138. مناقصه خدمات پشتیبانی از سخت افزارها و شبکه های رایانه ای / آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران , مناقصه خدمات پشتیبانی از سخت افزارها و شبکه های رایانه ای
 139. استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ / استعلام , استعلام لوله گالوانیزه 4 اینچ
 140. مناقصه عملیات اجرای پیاده رو بلوار رحمت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات اجرای پیاده رو بلوار رحمت...
 141. تجدید مناقصه ساخت دو باب مخزن، فنس کشی و جاده دسترسی / آگهی تجدید مناقصه, تجدید مناقصه ساخت دو باب مخزن، فنس کشی و جاده دسترسی
 142. لوله پلی اتیلن HDPE استعلام / لوله پلی اتیلن HDPE استعلام , استعلام
 143. لوله پلی اتیلن HDPE استعلام / لوله پلی اتیلن HDPE استعلام , استعلام
 144. لوله پلی اتیلن HDPEاستعلام / لوله پلی اتیلن HDPEاستعلام , استعلام
 145. استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر
 146. استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر
 147. استعلام درب و پنجره / استعلام,درب و پنجره
 148. استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر
 149. استعلام مسجد جامع خرامه / استعلام , استعلام مسجد جامع خرامه
 150. استعلام کولر آبی / استعلام,کولرآبی
 151. استعلام دستگاه بسته بندی آب / آگهی استعلام , استعلام دستگاه بسته بندی آب
 152. استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 اتمسفر
 153. استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6 / استعلام , استعلام لوله پلی اتیلن HDPE با فشار اسمی 6
 154. استعلام دستگاه های کارتخوان / آگهی استعلام , استعلام دستگاه های کارتخوان
 155. استعلام P/F DEMAG DELVAL STEAM TURBINE / استعلام , استعلام P/F DEMAG DELVAL STEAM TURBINE
 156. استعلام تبلت سامسونگ / استعلام , استعلام تبلت سامسونگ
 157. تمدید مناقصه راهبری شهرکها و نواحی سمنان / فراخوان تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه راهبری شهرکها و نواحی سمنان
 158. استعلام 350 متر کابل / آگهی استعلام , استعلام 350 متر کابل
 159. استعلام 350 متر کابل 35*3 / استعلام , استعلام 350 متر کابل 35*3
 160. مناقصه تعمیرات ساختمان کنترل کیفیت و دیوارکشی ضلع شرقی انبار نفت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تعمیرات ساختمان کنترل کیفیت و دیوارکشی ضلع شرقی انبار نفت
 161. آگهی تجدید مناقصه یک مرحله‌ای حمل آسفالت از محل کارخانه آسفالت شهرداری / آگهی تجدید مناقصه ,مناقصه حمل آسفالت از محل کارخانه آسفالت شهرداری
 162. مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی فنی واجرایی استان سیستان وبلوچستان / مناقصه بکارگیری نیروی خدماتی فنی واجرایی استان سیستان وبلوچستان
 163. مناقصه تکمیل ساختمان کنترل ترافیک / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل ساختمان کنترل ترافیک
 164. مناقصه آبیاری و نگهداری فضای سبز حاشیه کارخانه دندی / مناقصه آبیاری و نگهداری فضای سبز حاشیه کارخانه دندی
 165. مناقصه اجرای یک لایه شن ریزی / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای یک لایه شن ریزی
 166. مناقصه خرید 54 عدد ممبران مدل I 34/400-30 BW / مناقصه محدود , مناقصه خرید 54 عدد ممبران مدل I 34/400-30 BW
 167. مناقصه پروژه احداث 35 کیلومتر از جاده جدید چهار خطه محور ... / آگهی فراخوان سرمایه گذار (فاینانس داخلی) , مناقصه پروژه احداث 35 کیلومتر از جاده جدید چهار خطه محور ...
 168. خرید لوله پلی اتیلن دو جداره PE80 مناقصه / خرید لوله پلی اتیلن دو جداره PE80 مناقصه , مناقصه
 169. مناقصه خدمات حمل 1.100.000 تن سنگ آهن و گندله از معدن چادرملو / آگهی مناقصه یک مرحله ای ,مناقصه خدمات حمل 1.100.000 تن سنگ آهن و گندله از معدن چادرملو
 170. آگهی مناقصه خرید و اجرای دوربین های ثبت تخلف / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه خرید و اجرای دوربین های ثبت تخلف
 171. فراخوان طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی آسانسورهای صنعتی ضد انفجار فاز 1 واحدهای 321 و 340 / فراخوان ,فراخوان طراحی ، خرید ، نصب و راه اندازی آسانسورهای صنعتی ضد انفجار فاز 1 واحدهای 321 و 340
 172. مناقصه تکمیل فاز اول ادامه جاده سی متری اروند / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل فاز اول ادامه جاده سی متری اروند
 173. اصلاحیه / اصلاحیه
 174. خرید سنسورها و تجهیزات یدک ایستگاه های خود کار خرید سنسورها و تجهیزات یدک ایستگاه های خود کار / مناقصه ,مناقصه خرید سنسورها و تجهیزات یدک ایستگاه های خود کار
 175. آگهی مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی / آگهی ممناقصه ,مناقصه عملیات حمل و تخلیه مقدار 300 هزار تن انواع کود شیمیایی
 176. مناقصه نگهداری همراه , با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی ازسرقت و خسارت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه نگهداری همراه , با بازسازی شبکه کابل و هوایی و رفع قطعی های ناشی ازسرقت و خسارت
 177. مناقصه احداث جاده و محل چاه و محل چاه غرب 022 .... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه و محل چاه غرب 022 ....
 178. LINE PIPE 5% CRفراخوان ارزیابی کیفی / LINE PIPE 5% CRفراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی
/ 0 نظر / 5 بازدید