اطلاعات مناقصات وم زایدات گردآوری شده تاریخ 96.5.18 در سایت

 1. مزایده واگذاری امور مربوط به پخت و سرو غذا / آگهی مزایده , مزایده واگذاری امور مربوط به پخت و سرو غذا
 2. مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه تهیه و طبخ، بسته بندی، توزیع، سرو غذا و اداره رستوران پالایشگاه پنجم
 3. استعلام 17 ردیف آب بند / استعلام، استعلام 17 ردیف آب بند
 4. استعلام سه ردیف زنجیر / استعلام، استعلام سه ردیف زنجیر
 5. استعلام ورق فولادی / استعلام ,استعلام ورق فولادی
 6. استعلام لوله فولادی بدون درز ضد زنگ / استعلام, استعلام لوله فولادی بدون درز ضد زنگ
 7. استعلام پیچ تمام رزوه استیل / استعلام ,استعلام پیچ تمام رزوه استیل
 8. استعلام JERGUSON .... / استعلام JERGUSON ....
 9. مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات پشتیبانی نیروی انسانی
 10. مزایده 16 عدد انواع لیفتراک / مزایده 16 عدد انواع لیفتراک
 11. مناقصه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا / آگهی مناقصه ,مناقصه خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا
 12. مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای دشت / مناقصه انجام خدمات تهیه و طبخ و توزیع غذا در مهمانسرای دشت
 13. مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و سرو غذا / مناقصه انجام خدمات تهیه طبخ و سرو غذا
 14. مناقصه صدور بیمه نامه شخص ثالث جهت 628 دستگاه خودرو / مناقصه صدور بیمه نامه شخص ثالث جهت 628 دستگاه خودرو
 15. مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی 96.5.18GATE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE 96.5.18
 16. مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی - 96.5.18BALL VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی BALL VALVE 96.5.18
 17. مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی PLUG VALVE / مناقصه, مناقصه 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی PLUG VALVE
 18. تجدید مزایده اجاره واگذاری 750 مترمربع از عرصه بوستان / تجدید مزایده عمومی , تجدید مزایده اجاره واگذاری 750 مترمربع از عرصه بوستان
 19. مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE 96.5.18 / مناقصه, مناقصه 1 قلم انواع شیرآلات صنعتی GATE VALVE 96.5.18
 20. استعلام بهاء ساخت فیلتر 96.5.18 / استعلام بهاء , استعلام بهاء ساخت فیلتر 96.5.18
 21. مناقصه ساخت پره فن هوایی / مناقصه , مناقصه ساخت پره فن هوایی
 22. مناقصه 4 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S / مناقصه, مناقصه 4 قلم انواع لوله فلزی LINE PIPE S.S
 23. مناقصه ساخت قطعات پمپ سولزر / مناقصه, مناقصه ساخت قطعات پمپ سولزر
 24. مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی / مناقصه, مناقصه 2 قلم انواع لوله فلزی آلیاژی
 25. مناقصه خرید 7 قلم انواع شیرآلات صنعتی / مناقصه , مناقصه خرید 7 قلم انواع شیرآلات صنعتی
 26. مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 4 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE
 27. مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE
 28. مزایده نسبت به فروش تعداد 3 دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,مزایده نسبت به فروش تعداد 3 دستگاه خودرو
 29. مناقصه خرید 6 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE / مناقصه , مناقصه خرید 6 قلم انواع شیرآلات صنعتی GLOBE VALVE
 30. مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی BUTEER FLY VALVE / مناقصه, مناقصه خرید 2 قلم انواع شیرآلات صنعتی BUTEER FLY VALVE
 31. مناقصه خرید 8 قلم انواع نیپل / مناقصه , مناقصه خرید 8 قلم انواع نیپل
 32. مناقصه خرید ۱۲ قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه ,مناقصه خرید ۱۲ قلم انواع اتصالات فلزی
 33. خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی / مناقصه ,خرید ۱ قلم انواع اتصالات فلزی
 34. مناقصه خرید 8 قلم انواع فلنج / مناقصه , مناقصه خرید 8 قلم انواع فلنج
 35. استعلام بهاء ساخت تیوب باندل 96.5.18 / استعلام بهاء, استعلام بهاء ساخت تیوب باندل 96.5.18
 36. خرید یک قلم WASHER / مناقصه ,خرید یک قلم WASHER
 37. مناقصه خرید مش توری گالوانیزه 96.5.18 / مناقصه، مناقصه خرید مش توری گالوانیزه 96.5.18
 38. مناقصه خرید STUD BOLTS / مناقصه, مناقصه خرید STUD BOLTS
 39. مناقصه عملیات اجرایی / مناقصه عملیات اجرایی
 40. مناقصه خرید آلیاژی ROUND BAR 96.5.18 / مناقصه خرید آلیاژی ROUND BAR 96.5.18
 41. فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه یک مرحله ای ، فراخوان مناقصه سنگ چینی زیر فونداسیون دیوار محوطه ... - نوبت دوم
 42. استعلام بهاء لوله / استعلام,استعلام بهاء لوله
 43. استعلام بهاء نگهداری و شارژ کپسول آتش نشانی / استعلام بهاء, استعلام بهاء نگهداری و شارژ کپسول آتش نشانی
 44. استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تقویت کافو 22 مرکز علیزاده / استعلام بها,استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح تقویت کافو 22 مرکز علیزاده
 45. استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ / استعلام بهاء, استعلام خرید ملزومات و اجرای طرح جابجایی مرکز گلیداغ
 46. دعوتنامه ۸۰۰ بشکه روغن ۴۰ دیزلی-بنزینی / دعوتنامه ۸۰۰ بشکه روغن ۴۰ دیزلی-بنزینی
 47. استعلام ۱۵۰۰ بشکه روغن HB۱۰۰ / استعلام ۱۵۰۰ بشکه روغن HB۱۰۰
 48. مناقصه خرید و نصب ایزوگام جهت مدارس استان / مناقصه خرید و نصب ایزوگام جهت مدارس استان
 49. مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه خودرو / مزایده فروش تعداد ۲ دستگاه خودرو
 50. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 143.37متر / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 143.37متر
 51. مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه / مناقصه واگذاری خدمات سرویس و نگهداری تأسیسات ساختمان‌های دانشگاه
 52. مزایده زمین باکاربری های مختلف / مزایده, مزایده زمین باکاربری های مختلف
 53. مناقصه اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی .... / مناقصه , مناقصه اجرای بخشی از شبکه برق و روشنایی ...
 54. مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی 96.5.18 / مناقصه اجرای بخشی از عملیات راهسازی نواحی صنعتی 96.5.18
 55. مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای تأسیساتی / آگهی مناقصه، مناقصه راهبری و تعمیر و نگهداری کلیه سیستمهای تأسیساتی
 56. دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت سیماآرا / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت سیماآرا
 57. دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت آیینه آفتاب کیش / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت آیینه آفتاب کیش
 58. مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید مین استیم گیت والو نیروگاه بخار نوبت دوم
 59. دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت نوند ندای آسیا / فراخوان دعوتنامه، دعوتنامه قرارداد اجاره فضای تبلیغاتی شهری فیمابین با شرکت نوند ندای آسیا
 60. فراخوان مناقصه حمل و نصب و راه اندازی یک ایستگاه سی جی اس ۳۰۰۰۰ متر مکعب / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه حمل و نصب و راه اندازی یک ایستگاه سی جی اس ۳۰۰۰۰ متر مکعب...
 61. فراخوان مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه راهبری ، تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی
 62. مزایده یک دستگاه خودرو مدل 84 / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو مدل 84
 63. مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده برون سپاری رستوران ارکیده و سرو نوبت دوم
 64. مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات نگهبانی
 65. مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ خانه 509.12متر / مزایده ,مزایده دو سهم مشاع از 14 سهم ششدانگ خانه 509.12متر
 66. مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع / مزایده ,مزایده ششدانگ زمین مساحت دویست مترمربع
 67. فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله / فراخوان , فراخوان اجرای موج شکن، دایگ ساحلی و لایروبی بندر چمخاله
 68. مناقصه خرید واکسن تب برفکی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید واکسن تب برفکی
 69. مناقصه خرید کاغذ و اوراق باطله / مناقصه خرید کاغذ و اوراق باطله
 70. مناقصه تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تهیه مواد اولیه، پخت و پز و توزیع غذای
 71. ارزیابی کیفی تعمیر در زین های مستقر - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیر در زین های مستقر در اداره کل راه آهن جنوب شرق نوبت دوم
 72. مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر
 73. اصلاحیه مزایده فروش قطعات اره موتوری جنس نو... / اصلاحیه آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای , اصلاحیه مزایده فروش قطعات اره موتوری جنس نو...
 74. فراخوان پروژه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی بیجین / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان پروژه احداث و نگهداری فضای سبز ناحیه صنعتی بیجین
 75. مزایده فروش خط پروسس و بوجاری ذرت بذری و ...مرحله دوم / مزایده فروش خط پروسس و بوجاری ذرت بذری و ماشین آلات و ادوات کشاورزی مرحله دوم
 76. مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر / مزایده ,مزایده فروش قطعه زمین واقع شهرک کوثر
 77. مناقصه آجر نسوز فقط برندهای themal ceramics-unifrax-genco ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه آجر نسوز فقط برندهای themal ceramics-unifrax-genco ... نوبت دوم
 78. فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره / آگهی فراخوان عمومی ، فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران جهت انجام خدمات مشاوره
 79. مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ... نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه تصدی گری امور مربوط به صدور بارنامه ...نوبت دوم
 80. مناقصه پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه احداث فضای سبز در فاز 6 و 30 هکتاری
 81. مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش 5 واحد آپارتمان تک واحدی نوبت دوم
 82. تمدید مناقصه بازسازی اینر کیسینگ / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه بازسازی اینر کیسینگ
 83. مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی.... / آگهی مناقصه ، مناقصه ارائه خدمات تخلیه و انتقال ضایعات عملیاتی....
 84. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی
 85. مزایده فروش دام / آگهی مزایده , مزایده فروش دام
 86. ارزیابی کیفی زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین 96.5.18 / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی زمینه ساخت ، تهیه و تامین پره های ثابت و متحرک توربین 96.5.18
 87. مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2 .... نوبت دوم / مناقصه , مناقصه حفاری ، کابل کشی و نصب تجهیزات فاز 2 .... نوبت دوم
 88. تجدید مزایده فروش دو عدد سیم کارت تلفن همراه .... / تجدید مزایده فروش دو عدد سیم کارت تلفن همراه ....
 89. مناقصه اجرای تعمیرات اساسی و LTE واحد دو گازی نیروگاه - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای تعمیرات اساسی و LTE واحد دو گازی نیروگاه - نوبت دوم
 90. مناقصه انواع تیر بتنی گرد نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انواع تیر بتنی گرد نوبت دوم
 91. مناقصه خرید کولر فشار بالا و ... نوبت دوم / مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه خرید کولر فشار بالا و ... نوبت دوم
 92. مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جمع آوری و هدایت آبهای سطحی خیابان
 93. مزایده تجدید مزایده واگذاری انجام امور تبلیغایت ، تجاری و فرهنگی / آگهی تجدید مزایده , مزایده تجدید مزایده واگذاری انجام امور تبلیغایت ، تجاری و فرهنگی
 94. مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی صنعتی بصورت نقد و اقساط / مزایده ,مزایده فروش املاک مازاد و تملیکی صنعتی بصورت نقد و اقساط
 95. مناقصه 33 دستگاه نمایشگر در اندازه های 55،50،42،32 و 60 اینچ / مناقصه , مناقصه 33 دستگاه نمایشگر در اندازه های 55،50،42،32 و 60 اینچ
 96. مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 420متر / مزایده ,مزایده فروش دو قطعه پلاک ثبتی هر کدام 420متر
 97. مزایده کافی شاپ / مزایده کافی شاپ
 98. مناقصه حمل و نقل حدود 75 هزار تن گندم , برنج , ... / مناقصه , مناقصه حمل و نقل حدود 75 هزار تن گندم , برنج , ...
 99. مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله اول 96.5.18 / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه حفر قبر و ساخت دال بتنی و حمل میت مرحله اول 96.5.18
 100. مزایده ضایعات پلی پروپیلن ... / مزایده, مزایده ضایعات پلی پروپیلن ...
 101. فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه / فراخوان , فراخوان ارزیابی کیفی انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه نوبت اول
 102. مناقصه خرید و اجرای ایزوگام مدارس / مناقصه عمومی دو مرحله ای، مناقصه خرید و اجرای ایزوگام مدارس
 103. مزایده فروش لوازم مستعمل / آگهی مزایده,مزایده فروش لوازم مستعمل
 104. مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم
 105. مناقصه تامین گازهای صنعتی / آگهی مناقصه,مناقصه تامین گازهای صنعتی
 106. مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای اسکلت و دیوار چینی
 107. مزایده واگذاری سه باب مغازه و غرفه / آگهی مزایده,مزایده واگذاری سه باب مغازه و غرفه
 108. مزایده واگذاری یکباب پارکینگ عمومی / آگهی مزایده,مزایده واگذاری یکباب پارکینگ عمومی
 109. فراخوان مناقصه ورق فولادی و پروفیل / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه ورق فولادی و پروفیل
 110. فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته و نرم افزارهای لازم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه دوربین های مداربسته و نرم افزارهای لازم
 111. آگهی مناقصه عمومی خرید 10 دستگاه کانکس / آگهی مناقصه عمومی خرید 10 دستگاه کانکس
 112. مزایده دو واحد آپارتمان به شماره های C302 , D202 نوبت اول / مزایده,مزایده دو واحد آپارتمان به شماره های C302 , D202 نوبت اول
 113. مزایده ششدانگ پلاک 524 اصلی بصورت مشاعی نوبت اول / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 524 اصلی بصورت مشاعی نوبت اول
 114. مزایده مقدار1.8 حبه مشاع از یک دانگ مالکیت زمین / مزایده,مزایده مقدار1.8 حبه مشاع از یک دانگ مالکیت زمین
 115. مناقصه خرید خدمات حمایتی / آگهی مناقصه,مناقصه خرید خدمات حمایتی
 116. فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی , فراخوان مزایده اجاره اماکن ورزشی نوبت دوم
 117. مناقصه پروژه تامین خدمات نقلیه نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تامین خدمات نقلیه نوبت دوم
 118. مزایده روسری ساتن ....نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده روسری ساتن ....نوبت دوم
 119. مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85مترمربع / مزایده,مزایده فروش قطعه زمین مساحت 262.85مترمربع
 120. مزایده فروش حدود 580 مورد اقلام تاسیساتی.... / مزایده عمومی، مزایده فروش حدود 580 مورد اقلام تاسیساتی....
 121. مناقصه خرید لوله GRP در اقطار مختلف با واشر و مانشن و آنتی UV - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه خرید لوله GRP در اقطار مختلف با واشر و مانشن و آنتی UV نوبت دوم
 122. مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق .... / آگهی مناقصه های عمومی (یک مرحله ای) ، مناقصه اتفاقات و عملیات و توسعه و احداث در حوزه عمل برق ....
 123. مناقصه واگذاری اجرای عملیات پشتیبانی ، راهبری خودروهای سبک و سنگین ... / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری اجرای عملیات پشتیبانی ، راهبری خودروهای سبک و سنگین ...
 124. مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید / آگهی تجدید دعوت به مناقصه عمومی ، مناقصه بهسازی و لکه گیری محور .... تجدید
 125. مناقصه تعمیرات سالیانه اورهال نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه تعمیرات سالیانه اورهال نوبت دوم
 126. مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله ها- تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه رفت و روب و جمع آوری و حمل زباله ها- تجدید
 127. مناقصه خرید کره خوراکی / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید کره خوراکی
 128. مناقصه خرید روغن پالم اوئین آر بی دی / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن پالم اوئین آر بی دی
 129. تجدید مناقصه خرید شکر خام / آگهی تجدید مناقصه عمومی بین المللی, تجدید مناقصه خرید شکر خام
 130. مناقصه خرید روغن خام سویا / آگهی مناقصه عمومی بین المللی, مناقصه خرید روغن خام سویا
 131. مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت پوشش / مناقصه بیمه تکمیلی درمان پرسنل و افراد تحت پوشش
 132. مزایده ضایعات پلی پروپیلن / آگهی مزایده، مزایده ضایعات پلی پروپیلن
 133. مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه / فراخوان عمومی، مناقصه بازنگری فرآیند برنامه ریزی و زمانبندی فعلایتهای نت پیشگیرانه
 134. تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن / تمدید مناقصه، تمدید مناقصه بهسازی برق واحد خنک کن
 135. تمدید مناقصه نوسازی سیستم برق واحد فروش / تمدید مناقصه عمومی, مناقصه نوسازی سیستم برق واحد فروش
 136. فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس هوادهی / فراخوان عمومی , فراخوان خرید یک دستگاه گیربکس هوادهی
 137. فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها / فراخوان عمومی,فراخوان عملیات تخریب و بازسازی مجدد آدمروها
 138. مناقصه خرید و نصب یک دستگاه فریزر منهای 80 درجه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید و نصب یک دستگاه فریزر منهای 80 درجه
 139. استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ... / استعلام ,استعلام لوله کشی آب ژاول از آب ژاول سازی و ...
 140. استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳ / استعلام ,استعلام تعمیر مشعل بویلر کمکی شماره ۳
 141. استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ / استعلام ,استعلام بازدید و سرویس دایورتر سوئیچ ترانسفورماتورهای استارت آپ
 142. استعلام ایمپلر / استعلام بهاء, استعلام ایمپلر
 143. مناقصه انجام امور ترخیص کالا / مناقصه,مناقصه انجام امور ترخیص کالا
 144. استعلام ترانسمیتر فشار سیستم max / استعلام ,استعلام ترانسمیتر فشار سیستم max
 145. استعلام فروش یک دستگاه چیلر اسقاطی ، مستعمل و خارج ا ز رده / استعلام فروش یک دستگاه چیلر اسقاطی ، مستعمل و خارج ا ز رده
 146. استعلام نازل آتش نشانی AWG فقط اصلی آلمان و ... / استعلام, استعلام نازل آتش نشانی AWG فقط اصلی آلمان و ...
 147. استعلام سکسیون ارت دار... / استعلام سکسیون ارت دار....
 148. مزایده فروش تعدادی پارکینگ و انباری / مزایده ,مزایده فروش تعدادی پارکینگ و انباری
 149. مناقصه خرید اتصالات آب برای شهرستان پارس آباد / مناقصه خرید اتصالات آب برای شهرستان پارس آباد
 150. مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت از نیروگاه و تاسیسات آن / مناقصه انجام امور نگهبانی و حفاظت از نیروگاه و تاسیسات آن
 151. مناقصه تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند / مناقصه تامین نیروی انسانی نیروگاه زرند
 152. مزایده فروش اموال و املاک تملیکی و مازاد بر نیاز بانک
/ 0 نظر / 16 بازدید