اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.02 در سایت

 1. مزایده زمین محصور شده مساحت 500متر / مزایده,مزایده زمین محصور شده مساحت 500متر
 2. کنفرانس سراسری علمی ، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی / کنفرانس سراسری علمی ، تخصصی نهج البلاغه با رویکرد فرهنگی
 3. همایش ملی تحقیقات بین رشته ای / همایش ملی تحقیقات بین رشته ای
 4. دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین / دومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین
 5. همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام / همایش علمی پژوهشی آسیب شناسی و راهکارهای توسعه نظام
 6. اولین همایش ملی زنان ، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار / اولین همایش ملی زنان ، بازآفرینی شهری و توسعه پایدار
 7. کنگره بین المللی آب ، خاک و علوم محیطی / کنگره بین المللی آب ، خاک و علوم محیطی
 8. مزایده یک قطعه زمین مساحت 160متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 160متر
 9. فراخوان مناقصه خرید 38 عدد انواع فلنج 12 و 42 اینچ 96.7.2 / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید 38 عدد انواع فلنج 12 و 42 اینچ 96.7.2
 10. مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تعمیرات اساسی 8 دستگاه منزل بلوکی
 11. فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیرگاهی خودروهای سبک ، سنگین و ... / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه عمومی انجام خدمات تعمیرگاهی خودروهای سبک ، سنگین و ...
 12. آگهی مجدد ارزیابی کیفی قطعات یدکی شیرآلات FMC / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران , آگهی مجدد ارزیابی کیفی قطعات یدکی شیرآلات FMC
 13. مزایده میزان 45.28 حبه مشاع از زمین / مزایده,مزایده میزان 45.28 حبه مشاع از زمین
 14. مزایده آپارتمان مسکونی از مجتمع سه واحدی / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی از مجتمع سه واحدی
 15. استعلام بهاء خرید فیلر راد آلومینیوم برنز / استعلام , استعلام بهاء خرید فیلر راد آلومینیوم برنز
 16. مناقصه خرید آنتی فوم / مناقصه , مناقصه خرید آنتی فوم
 17. مناقصه تجهیزات جهت نصب بر روی دستگاههای تهویه / مناقصه ,مناقصه تجهیزات جهت نصب بر روی دستگاههای تهویه
 18. مناقصه خرید ماده شوینده پره های کمپرسور توربین گازی / مناقصه ,مناقصه خرید ماده شوینده پره های کمپرسور توربین گازی
 19. مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی 96.7.2 / مناقصه ، مناقصه خرید لوازم آزمایشگاهی 96.7.2
 20. استعلام بهاء خرید سنگ آهک 16 درصد 96.7.2 / استعلام بهاء , استعلام بهاء خرید سنگ آهک 16 درصد 96.7.2
 21. مناقصه خرید P/F APPLIED / مناقصه, مناقصه خرید P/F APPLIED
 22. مناقصه اجرای آسفالت سرد 96.7.2 / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت سرد
 23. مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک برقی تویوتا تیپ 48 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه لیفتراک برقی تویوتا تیپ 48
 24. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1383 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سمند مدل 1383
 25. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 253متر
 26. مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386 / آگهی مزایده , مزایده فروش یکدستگاه خودرو پژو پارس مدل 1386
 27. مزایده ششدانگ باغ مشاع / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مشاع
 28. مزایده ششدانگ ملکی مسکونی 94.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مسکونی 94.40متر
 29. اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا / اصلاحیه مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا
 30. ارزیابی کیفی خدمات مشاوره استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت و ... / آگهی عمومی ارزیابی کیفی مشاور , ارزیابی کیفی خدمات مشاوره استقرار آزمایشگاه محلی برای کنترل کیفیت و ...
 31. مناقصه احداث ساختمان دیتاسنتر و مرکز کنترل ترافیک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث ساختمان دیتاسنتر و مرکز کنترل ترافیک
 32. فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، فراخوان اجاره یک فروند شناور A.H.T.S با آبخور کم نوبت دوم
 33. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت195.25متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت195.25متر
 34. مزایده ششدانگ مغازه تجاری دوبلکس 463.31متر / مزایده,مزایده ششدانگ مغازه تجاری دوبلکس 463.31متر
 35. مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه نوبت دوم
 36. مزایده واگذاری بازار هفتگی مرحله اول نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده واگذاری بازار هفتگی مرحله اول نوبت دوم
 37. مزایده ارایه خدمات ورزشی / مزایده ارایه خدمات ورزشی
 38. مناقصه ارایه خدمات ورزشی / مناقصه ارایه خدمات ورزشی
 39. همایش بزرگ تجارت ایران و عراق / همایش بزرگ تجارت ایران و عراق
 40. فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها - نوبت دوم / فراخوان استعلام , فراخوان استعلام ارائه خدمات موردنیاز آزمایشگاه ها - نوبت دوم
 41. مزایده آپارتمان مساحت 69.20مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 69.20مترمربع
 42. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و ده متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و ده متر
 43. فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان اجاره (تامین) پنج ساله دو فروند یدک کش عملیاتی آتشخوار
 44. ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , ارزیابی کیفی مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز پروژه شبکه فرعی آبیاری نوبت دوم
 45. فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی ، فراخوان ارزیابی کیفی برای شناسایی پیمانکاران و تهیه فهرست کوتاه نوبت دوم
 46. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی طبقه سه
 47. مزایده یک قطعه زمین مساحت 2634.50مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 2634.50مترمربع
 48. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 171.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی 171.60متر
 49. مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان / مزایده,مزایده ششدانگ عمارت مشتمل بر بیرونی و 4 باب دکان
 50. فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 51. مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- برق رسانی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای پروژه های آبرسانی- برق رسانی ... نوبت دوم
 52. مناقصه واگذاری عملیات انجام کارهای باقیمانده خط 63 کیلوولت - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری عملیات انجام کارهای باقیمانده خط 63 کیلوولت نوبت دوم
 53. مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها نوبت دوم
 54. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 7 تفکیکی
 55. مزایده فروش ضایعات معدنی نرمه گندله و ... / آگهی مزایده , مزایده فروش ضایعات معدنی نرمه گندله و ...
 56. مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ سورمه ای / مزایده,مزایده یک دستگاه وانت مزدا رنگ سورمه ای
 57. مزایده یک دستگاه فرز کارکرده یونیور سال / آگهی مزایده , مزایده یک دستگاه فرز کارکرده یونیور سال
 58. مناقصه آماده سازی انبار / آگهی مناقصه ، مناقصه آماده سازی انبار
 59. فراخوان مناقصه احداث جاده و حمل چاه غرب 009 جنوب مارون - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه احداث جاده و حمل چاه غرب 009 جنوب مارون - نوبت دوم
 60. مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN- مجدد / آگهی مجدد ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه قطعات یدکی شیرهای توپی VELAN- مجدد
 61. فراخوان مناقصه عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین...نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه عملیات نظافت، سرویس و تعمیرات روتین...نوبت دوم
 62. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 جنوب (ب) آغاجاری / فراخوان مناقصه , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 041 جنوب (ب) آغاجاری
 63. فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم / فراخوان ، فراخوان تولید انواع ظروف بسته بندی با جنس پلاستیک تولید شده .... نوبت دوم
 64. مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها تجدید - نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به صورت فشرده,مناقصه تعمیر و نگهداری روشنایی جاده ای و تونل راه ها تجدید نوبت دوم
 65. مزایده یک دستگاه بذر کار چغندر قند / مزایده, مزایده یک دستگاه بذر کار چغندر قند
 66. مزایده ششدانگ زمین مساحت 351مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 351مترمربع
 67. مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری - مرحله دوم نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری امور رفت و روب و خدمات شهری - مرحله دوم نوبت دوم
 68. مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان / مزایده,مزایده ششدانگ زمین بخش هفت گیلان
 69. مزایده فروش سواری پژو تیپ 206 / مزایده , مزایده فروش سواری پژو تیپ 206
 70. مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه.باغ چای و زمین شالیزاری / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل خانه و محوطه.باغ چای و زمین شالیزاری
 71. مزایده زمین مساحت 92.15متر نوبت اول / مزایده,مزایده زمین مساحت 92.15متر نوبت اول
 72. مزایده ششدانگ باغ مساحت 2100متر / مزایده,مزایده ششدانگ باغ مساحت 2100متر
 73. مزایده واگذاری سهام شرکت کارگزاری / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سهام شرکت کارگزاری
 74. مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 750متر
 75. مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت بنا دو سال / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قدمت بنا دو سال
 76. مزایده یک دستگاه هموژن .... مرحله دوم / مزایده, مزایده یک دستگاه هموژن .... مرحله دوم
 77. مزایده ملک مساحت 90.38متر / مزایده,مزایده ملک مساحت 90.38متر
 78. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 127 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی 127 فرعی
 79. مزایده یک قطعه زمین مساحت 275متر / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 275متر
 80. مزایده سواری ام وی ام 110 / مزایده , مزایده سواری ام وی ام 110 نوبت اول
 81. مزایده یک دستگاه موتور جوش co2 / مزایده , مزایده یک دستگاه موتور جوش co2 نوبت اول
 82. مزایده یک قطعه زمین مسکونی خانه سری به مساحت 227/76 مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مسکونی خانه سری به مساحت 227/76 مترمربع
 83. مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 162متر نوبت دوم / مزایده ,مزایده یکباب منزل مسکونی عرصه 162متر نوبت دوم
 84. مناقصه خرید تعداد 600 شاخه لوله استنلس استیل / مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 600 شاخه لوله استنلس استیل
 85. مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی مزروعی و منزل قدیمی / مزایده,مزایده اموال غیرمنقول شامل زمین زراعی مزروعی و منزل قدیمی
 86. مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 51409متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی مساحت 51409متر
 87. مزایده دستگاه قیچی برق ورق فولادی / مزایده , مزایده دستگاه قیچی برق ورق فولادی نوبت اول
 88. مزایده آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان اموال غیرمنقول نوبت اول
 89. اجاره ساختمان نوساز / اجاره، اجاره ساختمان نوساز
 90. تجدید مزایده عمومی یکدستگاه خودروی سواری / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی یکدستگاه خودروی سواری
 91. مناقصه اجرای دو باب سوله قوسی با ورق موجدار UBM ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای دو باب سوله قوسی با ورق موجدار UBM ...
 92. فراخوان خدمات مشاوره ، پشتیبانی و سرویس و نگهداری بدون قطعه ... / فراخوان ، فراخوان خدمات مشاوره ، پشتیبانی و سرویس و نگهداری بدون قطعه ...
 93. مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده از قبیل کامپیوتر و ... / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی اموال اسقاطی و غیرقابل استفاده از قبیل کامپیوتر و ...
 94. مزایده فروش ضایعات شامل کارتن، بطری پت و ... / آگهی فروش, مزایده فروش ضایعات شامل کارتن، بطری پت و ...
 95. مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل کابل و سیم و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش اقلام مازاد بر نیاز شامل کابل و سیم و ...
 96. حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی / آگهی حراج حضوری, حراج حضوری کالای مستعمل و انواع آهن آلات ضایعاتی
 97. مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور / مزایده,مزایده یک قطعه باغ بخش 12 نیشابور
 98. مناقصه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت شهرک صنعتی... نوبت دوم
 99. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 92.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی در ان مساحت 92.40متر
 100. استعلام زیر پوش آستین دار مردانه درجه یک / استعلام, استعلام زیر پوش آستین دار مردانه درجه یک
 101. استعلام شورت پاچه دار مردانه / استعلام, استعلام شورت پاچه دار مردانه
 102. استعلام دوربین مدار بسته / استعلام , استعلام دوربین مدار بسته
 103. استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومینیومی بالایی / استعلام, استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومینیومی بالایی
 104. استعلام خرید دکل بادسنجی مهاری 100 متری G65 ... / استعلام, استعلام خرید دکل بادسنجی مهاری 100 متری G65 ...
 105. استعلام خرید اسپیسر بین فازی 132 و 63 KV / استعلام خرید اسپیسر بین فازی 132 و 63 KV
 106. استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال / استعلام ، استعلام خرید برقگیر 400kv , 230kv جهت پستهای انتقال
 107. استعلام خرید 28 عدد فن / استعلام ، استعلام خرید 28 عدد فن
 108. استعلام کنتور مصرف داخلی / استعلام ، استعلام کنتور مصرف داخلی
 109. استعلام تهیه و اجرای بتن پلاک و زیر سازی / استعلام,استعلام تهیه و اجرای بتن پلاک و زیر سازی
 110. مزایده دو دستگاه خودروی سواری شامل سمند / مزایده,مزایده دو دستگاه خودروی سواری شامل سمند
 111. استعلام درب اتوماتیک / استعلام ، استعلام درب اتوماتیک
 112. استعلام تهیه و اجرای سایه بان پارکینگ خودرو / استعلام,استعلام تهیه و اجرای سایه بان پارکینگ خودرو
 113. استعلام دستگاه دیونایزر / استعلام,استعلام دستگاه دیونایزر
 114. استعلام دسیکاتور ساده / استعلام,استعلام دسیکاتور ساده
 115. استعلام رطوبت سنج و دماسنج / استعلام,استعلام رطوبت سنج و دماسنج
 116. استعلام کمد کتابخانه / استعلام,استعلام کمد کتابخانه
 117. استعلام لب تاب / استعلام,استعلام لب تاب
 118. استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت / استعلام,استعلام قطعات دکل ۶۳ کیلو ولت
 119. استعلام 16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ / استعلام ، استعلام 16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ
 120. استعلام 16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ بارز / استعلام ، استعلام 16 حلقه لاستیک و شال و تیوپ بارز
 121. مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 618 فرعی / مزایده,مزایده سند مالکیت ششدانگ پلاک 618 فرعی
 122. استعلام تهیه 4000 تن ماسه و 1200 تن نمک / استعلام تهیه 4000 تن ماسه و 1200 تن نمک
 123. استعلام عسل تک نفره / استعلام,استعلام عسل تک نفره
 124. استعلام دیگ مورد نیاز / استعلام,استعلام دیگ مورد نیاز
 125. استعلام خرید سامانه / استعلام,استعلام خرید سامانه
 126. استعلام پکیج زمینی / استعلام پکیج زمینی
 127. استعلام صندلی امتحانی سبد دار کف و پشت ام دی اف / استعلام صندلی امتحانی سبد دار کف و پشت ام دی اف
 128. استعلام میز دو نفره و صندلی, سایت ستاد / استعلام,استعلام میز دو نفره و صندلی
 129. استعلام آبسردکن چهار شیر تمام استیل / استعلام آبسردکن چهار شیر تمام استیل
 130. استعلام تخته وایت برد 1*2 شرکت شیدکوه / استعلام تخته وایت برد 1*2 شرکت شیدکوه
 131. استعلام جارو موئی با دسته و ... / استعلام, استعلام جارو موئی با دسته و ...
 132. استعلام شامپو 200 گرم (صحت) / استعلام, استعلام شامپو 200 گرم (صحت)
 133. استعلام پودر لباسشوئی دستی دریا 500 گرم / استعلام, استعلام پودر لباسشوئی دستی دریا 500 گرم
 134. استعلام مایع وایتکس 4 لیتری نازلی / استعلام, استعلام مایع وایتکس 4 لیتری نازلی
 135. استعلام شیر فشاری و ... / استعلام, استعلام شیر فشاری و ...
 136. استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرکم صنعتی شماره 2 جیرفت / استعلام خرید تجهیزات جهت توسعه فضای سبز شهرکم صنعتی شماره 2 جیرفت
 137. فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات / آگهی فراخوان مناقصه,فراخوان انجام خدمات نگهبانی و حفاظت از کلیه ساختمانها و تاسیسات
 138. استعلام مواد آزمایشگاهی / استعلام مواد آزمایشگاهی
 139. استعلام تجهیزات آزمایشگاهی / استعلام تجهیزات آزمایشگاهی
 140. استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی (اجرا) تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شبانکاره / استعلام لوازم خرید، نصب و راه اندازی (اجرا) تاسیسات برقی ایستگاه پمپاژ شبانکاره
 141. استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه / استعلام, استعلام ست لباس کار سربازی 2 تیکه
 142. استعلام دوربین مداربسته دیجیتال تحت شبکه / استعلام،استعلام دوربین مداربسته دیجیتال تحت شبکه
 143. استعلام مبل تخت شو راحتی 8 نفره / استعلام ، استعلام مبل تخت شو راحتی 8 نفره
 144. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.41متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 106.41متر
 145. استعلام جارو برقی صنعتی / استعلام جارو برقی صنعتی
 146. استعلام صندلی آمفی تئاتر 96.7.2 / استعلام,استعلام صندلی آمفی تئاتر 96.7.2
 147. استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار 96.7.2 / استعلام، استعلام پنج دستگاه مینی بوس و یک دستگاه سوار 96.7.2
 148. استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار 96.7.2 / استعلام، استعلام دستگاه ضبط مکالمات رادیویی به همراه CD نرم افزار 96.7.2
 149. استعلام استریلیزاتور برقی / استعلام، استعلام استریلیزاتور برقی
 150. استعلام تکمیل محوطه قرارگاه پلیس راه / استعلام, استعلام تکمیل محوطه قرارگاه پلیس راه
 151. استعلام آنتی ویروس کسپرسکی / استعلام, استعلام آنتی ویروس کسپرسکی
 152. مزایده ششدانگ منزل مسکونی دویست متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی دویست متر نوبت دوم
 153. مناقصه طرح آبرسانی شهر , سامانه ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه طرح آبرسانی شهر
 154. مناقصه عمومی یک مرحله ای سیمکشی مدار دوم خط 132 هرات / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای سیمکشی مدار دوم خط 132 هرات
 155. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 300 تن کاغذ رول / مناقصه ،مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 300 تن کاغذ رول
 156. مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تولید نهال / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تولید نهال
 157. مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و تیغ زنی جاده های مراتع احداث / مناقصه ، مناقصه عمومی یک مرحله ای مرمت و تیغ زنی جاده های مراتع احداث
/ 0 نظر / 23 بازدید