اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.5.16 در سایت

 1. مناقصه بسترسازی بوستان کوثر / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه بسترسازی بوستان کوثر
 2. مناقصه گوشت بوقلمون / مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه گوشت بوقلمون
 3. مناقصه تصویربرداری و عکاسی از مراحل اجرای ABS&RUBBER / مناقصه تصویربرداری و عکاسی از مراحل اجرای ABS&RUBBER
 4. فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون / آگهی فراخوان, فراخوان تامین تجهیزات اتوماسیون
 5. همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران / همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران
 6. مزایده واگذاری به صورت اجاره چاپ و تکثیر دانشجویی و تکثیر اوراق اداری و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری به صورت اجاره چاپ و تکثیر دانشجویی و تکثیر اوراق اداری و ...
 7. کنفرانس میلی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار / کنفرانس میلی اندیشه های نوین در مدیریت کسب و کار
 8. دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی تلویزیون / دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی تلویزیون
 9. دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی رادیو / دعوتنامه پخش اگهی های آموزش فرهنگ مالیاتی از طریق رسانه ملی رادیو
 10. مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی / مزایده واگذاری نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری از تابلوی تبلیغاتی
 11. مزایده اجاره سلف سرویس / آگهی مزایده, مزایده اجاره سلف سرویس
 12. مزایده ساختمان و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه / مزایده ساختمان و خدمات مرکز بهداشت دانشگاه
 13. دعوتنامه تعمیر و نگهداری ۲۱ دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع / دعوتنامه تعمیر و نگهداری ۲۱ دستگاه از پستهای انتقال و فوق توزیع
 14. مزایده فروش حدود ۱۵۰ تن انواع کنتور اسقاط ومستعمل دیجیتالی و میکانیکی بهنراه کلیه متعلقات انها / مزایده ,مزایده فروش حدود ۱۵۰ تن انواع کنتور اسقاط ومستعمل دیجیتالی و میکانیکی بهنراه کلیه متعلقات انها
 15. مزایده فروش حدود ۱۴۰ تن انواع چدن و آهن آلات اسقاط / مزایده,مزایده فروش حدود ۱۴۰ تن انواع چدن و آهن آلات اسقاط
 16. مزایده فروش انواع کابل خدانگهدار و لوازم متفرقه آلومینیومی اسقاط / مزایده ,مزایده فروش انواع کابل خدانگهدار و لوازم متفرقه آلومینیومی اسقاط
 17. مزایده فروش باطری و لوازم متفرقه سربی اسقاط / مزایده, مزایده فروش باطری و لوازم متفرقه سربی اسقاط
 18. مزایده فروش کابل مسی و لوازم مسی اسقاط / مزایده ,مزایده فروش کابل مسی و لوازم مسی اسقاط
 19. مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 20. مزایه فروش انواع چراغ خیابانی / آگهی مزایده ,مزایه فروش انواع چراغ خیابانی
 21. مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت / مناقصه ,مناقصه اجرای عملیات راهبری، تعمیر و نگهداری و امور حفاظت
 22. مزایده یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده یک قطعه زمین مساحت 213مترمربع نوبت اول
 23. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافت و پاکسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله‌ای،آگهی مناقصه عمومی نگهداری فضای سبز و انجام امور نظافت و پاکسازی
 24. آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری / آگهی تجدید مناقصه عمومی،آگهی تجدید مناقصه عمومی انجام خدمات اپراتوری
 25. مناقصه خرید 140.000 عدد انواع پیچ، مهره واشر گالوانیزه / مناقصه, مناقصه خرید 140.000 عدد انواع پیچ، مهره واشر گالوانیزه
 26. مزایده حدودا مقدار 1200 تن فروفسفر / آگهی مزایده عمومی,مزایده حدودا مقدار 1200 تن فروفسفر
 27. فراخوان مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بندرصیادی / فراخوان مزایده , فراخوان مزایده واگذاری مدیریت و نگهداری بندرصیادی
 28. مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و ... / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری کلیه امور مربوط به خدمات عمومی مدیریت و ...
 29. مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرایی پروژه آبرسانی سایت پرورش میگو
 30. مزایده خودروی مگان مدل 90 / مزایده , مزایده خودروی مگان مدل 90
 31. مزایده تعداد سه دستگاه خودرو / آگهی مزایده، مزایده تعداد سه دستگاه خودرو
 32. مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه مسکونی برج سوهانک / آگهی دعوت به مناقصه، مناقصه اجرای عملیات سفت کاری پروژه مسکونی برج سوهانک
 33. مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان) - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای ساماندهی و جابجایی امور ابن سبیل (مددجویان) - نوبت دوم
 34. آگهی دعوت به مشارکت در ساخت / آگهی، آگهی دعوت به مشارکت در ساخت
 35. مناقصه سازماندهی پرونده های اسناد ملی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه سازماندهی پرونده های اسناد ملی
 36. مناقصه جابجایی تیرهای برق تقاطع های غیر همسطح میدان صیاد شیرازی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه جابجایی تیرهای برق تقاطع های غیر همسطح میدان صیاد شیرازی
 37. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک / آگهی مناقصه دو مرحله ای، مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم اعلام و اطفای حریق اتوماتیک
 38. مناقصه خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و ... - نوبت دوم / دعوت به مناقصه, مناقصه خرید قطعات و انجام خدمات نصب ایزولاتور و ... - نوبت دوم
 39. مناقصه خرید ماسه / آگهی مناقصه، مناقصه خرید ماسه
 40. فراخوان احداث شبکه توزیع گاز سایت 2 ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان احداث شبکه توزیع گاز سایت 2 ... - نوبت دوم
 41. مزایده فروش اقلام مازاد نو و مستعمل خود ماشین آلات، قطعات یدکی... نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش اقلام مازاد نو و مستعمل خود ماشین آلات، قطعات یدکی... نوبت دوم
 42. اصلاحیه فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه / اصلاحیه , فراخوان اجاره واحدهای تجاری بازار ایرانی - اسلامی نقش اندیشه
 43. مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 349.16متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی به مساحت 349.16متر
 44. مزایده فروش لوازم یدکی خودرو / آگهی مزایده اموال غیر منقول , مزایده فروش لوازم یدکی خودرو
 45. فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه مسکونی 1000 واحدی شمس تبریز / فراخوان، فراخوان جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه مسکونی 1000 واحدی شمس تبریز
 46. مزایده فروش دو دستگاه تانکر عمودی 18000 لیتری استیل تک جداره / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش دو دستگاه تانکر عمودی 18000 لیتری استیل تک جداره
 47. مزایده فروش 5 عدد پکیج دیواری.... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش 5 عدد پکیج دیواری....
 48. مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویسهای اداری... تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، مناقصه انجام خدمات خودرویی جهت انجام سرویسهای اداری... تجدید
 49. مزایده ششدانگ پلاک 617 فرعی 182.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 617 فرعی 182.60متر
 50. مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک مازاد بانک صادرات ایران نوبت دوم
 51. مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 280.5متر / مزایده,مزایده فروش زمین تجاری مسکونی 280.5متر
 52. مناقصه اجرای 3600 متر خط تغذیه ..... نوبت دوم / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 3600 متر خط تغذیه ..... نوبت دوم
 53. مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری.... / آگهی مناقصه , مناقصه قرارداد انجام کلیه عملیات رفع اتفاقات ، رفع حوادث تجهیزاتی ، سرویس ، نگهداری...
 54. مزایده فروش سیم مسی (اسقاط) و ... نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش سیم مسی (اسقاط) و ... نوبت دوم
 55. مناقصه راهبری، تعمیر ونگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی / آگهی مناقصه, مناقصه راهبری، تعمیر ونگهداری تاسیسات برقی و
 56. مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین و ...شهرستان فلاورجان و توابع / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین و ...شهرستان فلاورجان و توابع
 57. ارزیابی کیفی گازرسانی به 10 روستای محور.... / ارزیابی کیفی گازرسانی به 10 روستای محور....
 58. ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت و ناوگان / ارزیابی کیفی ایاب و ذهاب پرسنل سیر و حرکت و ناوگان
 59. ارزیابی کیفی خرید تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری / ارزیابی کیفی خرید تجهیزات اکتیو شبکه کامپیوتری
 60. مناقصه گازرسانی به شهرک گلشهر خوی / مناقصه گازرسانی به شهرک گلشهر خوی
 61. مناقصه گازرسانی به ۹ روستا / مناقصه گازرسانی به ۹ روستا
 62. مناقصه خرید دمپایی و شکر / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه خرید دمپایی و شکر
 63. مناقصه گازرسانی به ۶ روستا / مناقصه گازرسانی به ۶ روستا
 64. مناقصه خرید کمپرسور هوا / مناقصه خرید کمپرسور هوا
 65. مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور / مناقصه ارائه خدمات مهندسی مشاور
 66. مناقصه برونسپاری خدمات مشترکین / مناقصه برونسپاری خدمات مشترکین
 67. مناقصه عملیات احداث کانال بتنی / مناقصه عملیات احداث کانال بتنی
 68. مناقصه تهیه و نصب دیزل ژنراتور / مناقصه تهیه و نصب دیزل ژنراتور
 69. مناقصه انواع تیر بتنی گرد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ، مناقصه انواع تیر بتنی گرد
 70. فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی تمدید / تمدید آگهی بین المللی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستمهای علائم الکتریکی تمدید
 71. مزایده ششدانگ زمین مساحت 10840مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 10840مترمربع
 72. مزایده آپارتمان مساحت 105مترمربع نوبت اول / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 105مترمربع نوبت اول
 73. مزایده ششدانگ زمین به مساحت 46.50مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ زمین به مساحت 46.50مترمربع
 74. مناقصه روغن کشی از حدود هزار تن دانه آفتابگردان / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه روغن کشی از حدود هزار تن دانه آفتابگردان
 75. مزایده یک دستگاه هموژنیزه مارک FBF / مزایده , مزایده یک دستگاه هموژنیزه مارک FBF نوبت اول
 76. مزایده ملک زمینی به مساحت 4725.92مترمربع / مزایده,مزایده ملک زمینی به مساحت 4725.92مترمربع
 77. مزایده ملک به مساحت 241.4مترمربع / مزایده,مزایده ملک به مساحت 241.4مترمربع
 78. مزایده جرثقیل سقفی کارگاهی 20 تن بابل / مزایده , مزایده جرثقیل سقفی کارگاهی 20 تن بابل
 79. مزایده 76.658 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی / مزایده,مزایده 76.658 سهم از ششدانگ پلاک ثبتی
 80. مزایده ملک بخش 16 قائمشهر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک بخش 16 قائمشهر نوبت اول
 81. مزایده انواع نخ بدون پلاستیک ریسندگی حوله... / مزایده , مزایده انواع نخ بدون پلاستیک ریسندگی حوله...
 82. مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و... نوبت سوم / آگهی مناقصه , مناقصه برونسپاری تولید، انتقال ، تصفیه ، ذخیره ، تله متری و... نوبت سوم
 83. مزایده فروش یک دستگاه پرس 25 تنی / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه پرس 25 تنی
 84. مزایده فروش 25/92 مترمربع سنگ تراورتن کرم / مزایده , مزایده فروش 25/92 مترمربع سنگ تراورتن کرم
 85. مزایده پلاک ده فرعی / مزایده,مزایده پلاک ده فرعی
 86. مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای / مزایده , مزایده فروش یک دستگاه اتومبیل پراید نقره ای
 87. مزایده یکصد و 4 هزارم دانگ مشاع از بنای احداثی طلق / مزایده,مزایده یکصد و 4 هزارم دانگ مشاع از بنای احداثی طلق
 88. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 94.72مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 94.72مترمربع
 89. تجدید مزایده پارکینگ ورودی ترمینال مسافربری / تجدید آگهی مزایده عمومی,مزایده پارکینگ ورودی ترمینال مسافربری
 90. مزایده فروش 2100 عدد دستگاه اکسل پراید / آگهی مزایده,مزایده فروش 2100 عدد دستگاه اکسل پراید
 91. اصلاحیه مزایده ششدانگ پلاک ثبتی / اصلاحیه مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی
 92. مناقصه انجام کلیه خدمات بیمه ای 96.5.16 / آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای , مناقصه انجام کلیه خدمات بیمه ای 96.5.16
 93. فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه 96.5.16 / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه خدمات نگهبانی از اماکن، اموال و تاسیسات پالایشگاه نوبت اول 96.5.16
 94. مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد ... / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری امور نقلیه حوزه ستاد ...
 95. لغو ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر / لغو ارزیابی کیفی تولید کنندگان, ارزیابی کیفی لوله پلی اتیلن دوجداره فاضلابی کاروگیت کوپلر
 96. مزایده فروش شش دستگاه خودروی مستعمل و ... / مزایده , مزایده فروش شش دستگاه خودروی مستعمل و ...
 97. فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی 96.5.16 / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید لوازم بهداشتی 96.5.16
 98. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای جهرم... / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش جهت شهرستانهای جهرم...
 99. فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی / فراخوان عمومی شناسایی مشاور,فراخوان انجام خدمات مشاوره مطالعات امکان سنجی
 100. مناقصه واگذاری ارایه خدمات بهداشتی و درمانی تعدادی از پایگاه ها و ... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری ارایه خدمات بهداشتی و درمانی تعدادی از پایگاه ها و ... - نوبت دوم
 101. مزایده فروش تعدادی از خودروهای اداره 96.5.16 / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروهای اداره 96.5.16
 102. مناقصه انجام خدمات مربوط نصب و تعویض انشعابات در محدوده مدیریت برق / آگهی مناقصه , مناقصه انجام خدمات مربوط نصب و تعویض انشعابات در محدوده مدیریت برق نوبت اول
 103. مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد / مزایده , مزایده یک دستگاه وانت نیسان زامیاد نوبت اول
 104. مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم / فراخوان مزایده عمومی ، مزایده اجاره اماکن ورزشی تحت پوشش نوبت دوم
 105. فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام امور ایاب و ذهاب پرسنل بیمارستان طالقانی
 106. مناقصه ایاب و ذهاب و حمل و نقل عمومی / آگهی مناقصه,مناقصه ایاب و ذهاب و حمل و نقل عمومی
 107. مناقصه خرید تجهیزات .... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات .... نوبت دوم
 108. فراخوان استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری / فراخوان ,استعلام راهبری و نگهداری تاسیسات شهری
 109. مزایده لوازم مازاد بر نیاز خود 96.5.16 / آگهی مزایده عمومی,مزایده لوازم مازاد بر نیاز خود 96.5.16
 110. فراخوان نسبت به اجراء سیستم اعلام حریق / فراخوان نسبت به اجراء سیستم اعلام حریق
 111. فراخوان مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز ... / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه یک دستگاه اکسیژن ساز ...
 112. تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان - نوبت دوم / تجدید آگهی ارزیابی کیفی,تجدید مناقصه اجرای خط انتقال و تجهیز چاه های آهکی شماره یک و دو گرز شیروان - نوبت دوم
 113. اصلاحیه مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو / اصلاحیه مزایده ,مزایده بوم بالابر روشنایی معابر مستعمل بدون خودرو
 114. مناقصه خرید البسه ورزشی / مناقصه , مناقصه خرید البسه ورزشی
 115. مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر اکسیژن برای گازهای حاصل از احتراق کوره نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه خرید دو دستگاه آنالایزر اکسیژن برای گازهای حاصل از احتراق کوره نوبت دوم
 116. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 70 مترمربع کلاسه 63720 / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 70 مترمربع کلاسه 63720
 117. مزایده یک دستگاه غلطک صاف هپکو / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه غلطک صاف هپکو
 118. مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 97/176 کلاسه 940615 / مزایده,مزایده یک دستگاه آپارتمان به مساحت 97/176 کلاسه 940615
 119. مزایده ملک مساحت 1219 متر مشاع از 57600متر / مزایده ,مزایده ملک مساحت 1219 متر مشاع از 57600متر
 120. مناقصه خرید 2100 عدد (ست) اسپیسر بین فازی- نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه خرید 2100 عدد (ست) اسپیسر بین فازی- نوبت دوم
 121. مزایده ششدانگ پلاک 55 فرعی تفکیکی از 4 فرعی از 20 اصلی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 55 فرعی تفکیکی از 4 فرعی از 20 اصلی
 122. اصلاحیه مناقصه خرید لوله و اتصالات / آصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه خرید لوله و اتصالات
 123. مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی (قطعه چهارم) محور قائم
 124. فراخوان مناقصه اجرای عملیات تعویض سقف انبار واحد ld / فراخوان مناقصه , مناقصه اجرای عملیات تعویض سقف انبار واحد ld
 125. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، مالی و ... نوبت دوم / آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام خدمات اداری ، مالی و ... نوبت دوم
 126. استعلام تفکیک و جداسازی سیستم و لوله کشی گرمایش / استعلام,استعلام تفکیک و جداسازی سیستم و لوله کشی گرمایش
 127. استعلام کیس سرور / استعلام، استعلام کیس سرور
 128. استعلام انجام کاوش و لایه نگاری... / استعلام, استعلام دوربین عکاسی canon با تجهیزات کامل
 129. استعلام لپ تاپ ... 96.5.16 / استعلام , استعلام لپ تاپ ... 96.5.16
 130. استعلام شارژر باطری صنعتی / استعلام، استعلام شارژر باطری صنعتی
 131. استعلام دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال / استعلام ,استعلام دستگاه اندازه گیری چند منظوره دیجیتال
 132. استعلام جی پی اس / استعلام, استعلام جی پی اس
 133. استعلام محلول ضد عفونی دکونکس سورفیس آ. اف 96.5.16 / استعلام, استعلام محلول ضد عفونی دکونکس سورفیس آ. اف 96.5.16
 134. استعلام ارائه خدمات بهداشتی پزشکی ... / استعلام ارائه خدمات بهداشتی پزشکی ...
 135. استعلام ماژول نمایشگر RGB1 / استعلام ماژول نمایشگر RGB1
 136. استعلام کاغذ پرینتر 96.5.16 / استعلام ,استعلام کاغذ پرینتر 96.5.16
 137. استعلام محافظ / استعلام , استعلام محافظ
 138. استعلام لوازم التحریر 96.5.16 / استعلام, استعلام لوازم التحریر 96.5.16
 139. استعلام لوازم التحریر 96.5.16 / استعلام, استعلام لوازم التحریر 96.5.16
 140. استعلام نصب کاغذ دیوار 91 رول / استعلام, استعلام نصب کاغذ دیوار 91 رول
 141. استعلام بسته نرم افزار پرتال سازمانی / استعلام بسته نرم افزار پرتال سازمانی
 142. استعلام پوشاک و کفش / استعلام ,استعلام پوشاک و کفش
 143. استعلام چاپ نمونه های بانکی / استعلام, استعلام چاپ نمونه های بانکی
 144. مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش قطعه زمینی مساحت 40.2مترمربع نوبت دوم
 145. مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه عرصه 31.50متر / مزایده,مزایده یک دستگاه ساختمان دو طبقه عرصه 31.50متر
 146. مناقصه آموزش، پیاده سازی و استقرار کامل الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت / مناقصه , مناقصه آموزش، پیاده سازی و استقرار کامل الزامات استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت
 147. مزایده عمومی اموال مستعمل و از رده خارج / مزایده , مزایده عمومی اموال مستعمل و از رده خارج
 148. فرم استعلام بهاء کلاچ حرکت تراول / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء کلاچ حرکت تراول
 149. استعلام دیواره جانبی بالای پالت سینتر / استعلام بهاء ,استعل
/ 0 نظر / 15 بازدید