اطلاعات مناقصات و مزایدات تاریخ 96.5.8 در سایت

 1. طراحی، تامین ، نصب و راه اهندازی و پشتیبانی شبکه بیسیم ... / طراحی، تامین ، نصب و راه اهندازی و پشتیبانی شبکه بیسیم ...
 2. مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ارائه خدمات فوریتهای برق سامانه 121 نوبت دوم
 3. مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه توسعه و احداث ، اصلاح و بهینه سازی ، روشنایی معابر نیرو رسانی شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق - نوبت دوم
 4. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو برقرسانی ....
 5. مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات برق رسانی به روستاهای فاقد برق
 6. فراخون پیمانکار احداث خطوط 400 و ... / آگهی فراخوان عمومی , فراخون پیمانکار احداث خطوط 400 و ...
 7. مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب تجهیزات مانوری نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی و نصب تجهیزات مانوری نوبت دوم
 8. فراخوان بازسازی پنج ساله قطعات داغ / آگهی فراخوان , فراخوان بازسازی پنج ساله قطعات داغ
 9. مناقصه برق رسانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه برق رسانی - نوبت دوم
 10. فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری ... / فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, فراخوان نگهداری و تعمیرات و سرویس های ادواری و اضطراری ...
 11. مناقصه رفع افت ولتاژ مرادقلی... / مناقصه عمومی , مناقصه رفع افت ولتاژ مرادقلی...
 12. مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای پروژه های تعمیرات فیدرهای ناپایدار - نوبت دوم
 13. مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار / مناقصه عمومی, مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار
 14. مناقصه نصب دو دستگاه MOF امور برق / مناقصه عمومی, مناقصه نصب دو دستگاه MOF امور برق
 15. مناقصه نصب ترانسهای جدید جهت کاهش شعاع تعذیه کنارک / مناقصه عمومی, مناقصه نصب ترانسهای جدید جهت کاهش شعاع تعذیه کنارک
 16. مناقصه اجرای 1400 متر شبکه فلزی جهت گاز رسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای 1400 متر شبکه فلزی جهت گاز رسانی نوبت دوم
 17. مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان 96.5.8 / مناقصه , مناقصه عمومی احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی وحدت شهرستان 96.5.8
 18. استعلام تعویض سیم به هادی روکش دار فیدرعورکی و فیدر ریمدان تاپل ریمدان / استعلام ,استعلام تعویض سیم به هادی روکش دار فیدرعورکی و فیدر ریمدان تاپل ریمدان
 19. مناقصه واگذاری احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری احداث 600 متر شبکه باس داکت بازار سنتی
 20. مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار امور برق یک زاهدان / مناقصه تبدیل شبکه سیمی به کابل خودنگهدار امور برق یک زاهدان
 21. مناقصه تبدل شبکه سیمی فرسوده به شبکه کابل خودنگهدار شهرستان زهک / مناقصه تبدل شبکه سیمی فرسوده به شبکه کابل خودنگهدار شهرستان زهک
 22. مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ... / آگهی مناقصه ,مناقصه تعمیر و نگهداری آسانسورهای فاز 3 و ...
 23. مناقصه توسعه شبکه روشنایی معابر بلوار پرستار و شهرک جهاد / مناقصه توسعه شبکه روشنایی معابر بلوار پرستار و شهرک جهاد
 24. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات / آگهی مناقصه ,رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات
 25. مناقصه اصلاح سیستم ارت و احداث ارت / آگهی مناقصه ,مناقصه اصلاح سیستم ارت و احداث ارت
 26. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و قادر اباد / مناقصه, مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و قادر اباد
 27. مناقصه تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار / مناقصه , مناقصه تعویض شبکه سیمی به کابل خودنگهدار
 28. مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ...96.5.8 / آگهی مناقصه , مناقصه انجام کلیه عملیات رفع اتفافات رفع حوادث تجهیزاتی ... 96.5.8
 29. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و جاوید / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و جاوید
 30. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و شهرپیر / مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های مرکزی و شهرپیر
 31. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های اسیر و گله دار / مناقصه, مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های اسیر و گله دار
 32. مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های جویم و بلغان / مناقصه، مناقصه رفع اتفاقات و سرویس و بازدید و تعمیرات بخش های جویم و بلغان
 33. مناقصه اصلاح و بازسازی خیابان مولوی و مصطفی خمینی / مناقصه اصلاح و بازسازی خیابان مولوی و مصطفی خمینی
 34. مناقصه توسعه و احداث مادوان سید الشهدا - ابوذر 4... / مناقصه عمومی , مناقصه توسعه و احداث مادوان سید الشهدا - ابوذر 4...
 35. استعلام اجرای کانال تاسیساتی انتقال کابل پست فوق توزیع شهرستان دهگلان ... / استعلام اجرای کانال تاسیساتی انتقال کابل پست فوق توزیع شهرستان دهگلان ...
 36. استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی
 37. استعلام واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی ... / استعلام واگذاری احداث ، اصلاح ، برکناری و تبدیل خط و پست و کابلکشی ...
 38. استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع نیسانه / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع نیسانه
 39. استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو
 40. مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع / مناقصه اجرای عملیات مربوط به نگهداری و بهره برداری از شبکه توزیع
 41. استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو- 2 عدد / استعلام, استعلام ​فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو- 2 عدد
 42. استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع دهلق شهرستان صحنه / استعلام, استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور و شیرآلات سرچاهی مجتمع دهلق شهرستان صحنه
 43. استعلام اجرای دو حلقه چاه ارت / استعلام ,استعلام اجرای دو حلقه چاه ارت
 44. استعلام جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور... / استعلام , استعلام جایگزینی یک دستگاه ترانسفورماتور...
 45. استعلام انجام عملیات بهینه سازی در پست اخلمد، پست 63 مشهد / استعلام، استعلام انجام عملیات بهینه سازی در پست اخلمد، پست 63 مشهد
 46. مناقصه خریدونصب ۱۲۲واحدسلول خورشیدی جهت تامین برق / آگهی مناقصه ،مناقصه خریدونصب ۱۲۲واحدسلول خورشیدی جهت تامین برق
 47. ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات / آگهی ارزیابی کیفی انتخاب مشاور , ارزیابی کیفی انتخاب مشاور جهت انجام خدمات مهندسی بازنگری مطالعات
 48. مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق / مناقصه انجام عملیات توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی شبکه های توزیع برق
 49. استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور / استعلام تهیه و نصب تابلو و ترانسفورماتور
 50. استعلام خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و نظارت کارگاهی / استعلام, خدمات مهندسی و نظارت بر ساخت و نظارت کارگاهی
/ 0 نظر / 18 بازدید