اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.30 در سایت

 1. مزایده منزل مسکونی پلاک 432 فرعی / مزایده,مزایده منزل مسکونی پلاک 432 فرعی
 2. مناقصه خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه خدمات حراستی، حفاظتی و نگهبانی
 3. مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ساختمان و موتورخانه و ... نوبت دوم
 4. آگهی مناقصه عمومی آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه آسفالت ریزی سطح معابر و خیابان های روستا
 5. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال سطحی نوبت دوم
 6. مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی , مناقصه خرید شیرآلات مورد نیاز شبکه فرعی آبیاری تحت فشار اراضی نوبت دوم
 7. آگهی مناقصه خرید داروهای دامپزشکی / آگهی مناقصه , آگهی مناقصه خرید داروهای دامپزشکی
 8. اصلاحیه مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده / مزایده / فراخوان , مزایده / فراخوان واگذاری موقت اماکن عرضه محصولات فرآوری شده
 9. فراخوان فضاهای تبلیغاتی ، سازه های تابلوهای تبلیغاتی / فراخوان ،فراخوان فضاهای تبلیغاتی ، سازه های تابلوهای تبلیغاتی
 10. مزایده فروش سهم مشاع 40 مترمربع کلاسه 952839 نوبت اول / مزایده ,مزایده فروش سهم مشاع 40 مترمربع کلاسه 952839 نوبت اول
 11. مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از بلوار ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب از بلوار ...
 12. مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای عملیات انتقال نیرو و برق رسانی شبکه های توزیع نیرو
 13. حراج فروش حدود 100 تخته فرش دستباف و ماشینی دست دوم / حراج حضوری ، حراج فروش حدود 100 تخته فرش دستباف و ماشینی دست دوم
 14. مزایده فروش چهار دستگاه خودرو پژو پرشیا ، پراید / مزایده ، مزایده فروش چهار دستگاه خودرو پژو پرشیا ، پراید
 15. مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه زیرسازی و آسفالت محوطه
 16. مزایده فروش یک واحد آپارتمان احداثی / مزایده ,مزایده فروش یک واحد آپارتمان احداثی
 17. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت108.81متر / مزایده,مزایده آپارتمان مسکونی مساحت108.81متر
 18. مناقصه لکه گیری و روکش...نوبت دوم / آگهی دعوت به مناقصه عمومی، مناقصه لکه گیری و روکش...نوبت دوم
 19. مزایده یک قطعه زمین به مساحت 73.1381متر نوبت دوم / مزایده,مزایده یک قطعه زمین به مساحت 73.1381متر نوبت دوم
 20. فراخوان P/F CONTROL VALVE C.C.I S-9640027 -نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان P/F CONTROL VALVE C.C.I S-9640027 -نوبت دوم
 21. مزایده ششدانگ ملک مساحت 280متر / مزایده ,مزایده ششدانگ ملک مساحت 280متر
 22. مزایده اتومبیل پیکان وانت / مزایده, مزایده اتومبیل پیکان وانت
 23. ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر تجدید نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان مته گرد بر تجدید نوبت دوم
 24. مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه , مناقصه انجام نگهداری تلفنهای همگانی - نوبت دوم
 25. اصلاحیه فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی / اصلاحیه مناقصه , فراخوان انجام عملیات بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
 26. مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه نگهداری و راهبری تاسیسات ...
 27. مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و تحویل آسفالت گرم از نوع بیندر و یا توپکا در پایکار مرحله دوم
 28. مناقصه زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه زیرسازی و آسفالت
 29. مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم - مرحله دوم / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره اکیپ پخش آسفالت گرم - مرحله دوم
 30. مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور زنجان - میانه قطعه دوم / مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز محور زنجان - میانه قطعه دوم
 31. مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده فروش ضایعات آهن آلات و اقلام مازاد بر نیاز نوبت دوم
 32. مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه) نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده فروش چوب (تنه درخت و سرشاخه) نوبت دوم
 33. آگهی مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی فروش لوازم آزمایشگاهی و شیشه نوبت دوم
 34. تجدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید ویال شیشه ای و پوکه آمپول
 35. مناقصه احداث دیوار حفاظتی- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دیوار حفاظتی- نوبت دوم
 36. مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ مجتمع شقایق- نوبت دوم / آگهی مشارکت در ساخت, مناقصه جذب سرمایه گذار جهت احداث پارکینگ مجتمع شقایق- نوبت دوم
 37. مزایده دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383 / آگهی مزایده, مزایده دستگاه خودرو سواری سمند مدل 1383
 38. مزایده فروش سه دانگ خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384 / آگهی مزایده مال منقول, مزایده فروش سه دانگ خودرو سواری پراید جی تی ایکس آی مدل 1384
 39. مزایده ملک مساحت 160مترمربع / مزایده ,مزایده ملک مساحت 160مترمربع
 40. تجدید مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه عملیات امحاء پسماندهای صنعتی
 41. مناقصه روکش و آسفالت بلوار اصلی لاله صحرا / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه روکش و آسفالت بلوار اصلی لاله صحرا
 42. تجدید مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی نوبت اول / تجدید آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، تهیه تجهیزات، مصالح و اجرای ساختمان الحاقی نوبت اول
 43. مزایده فروش یازده قطعات تجاری و مسکونی / مزایده ,مزایده فروش یازده قطعات تجاری و مسکونی
 44. فراخوان ساخت و بهره برداری پروژه باغ پرندگان نوبت دوم / فراخوان , فراخوان ساخت و بهره برداری پروژه باغ پرندگان نوبت دوم
 45. مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات... نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه , مناقصه پروژه احداث شبکه توزیع گاز و ساخت و نصب انشعابات... نوبت دوم
 46. تجدید مناقصه تهیه و نصب تجهیزات پایش لحظه ای آنالایزر پساب / آگهی تجدید مناقصه عمومی توأم با ارزیابی کیفی ، مناقصه تهیه و نصب تجهیزات پایش لحظه ای آنالایزر پساب
 47. مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه قرائت، توزیع و وصول مطالبات و اپراتوری ...
 48. مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه پروژه احداث سه دستگاه پست هوایی...
 49. دعوت به سرمایه گذاری جهت توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه احداث دانشکده... - نوبت دوم / آگهی دعوت به سرمایه گذاری , دعوت به سرمایه گذاری جهت توسعه فضای فیزیکی و افزایش متراژ اولیه پروژه احداث دانشکده...- نوبت دوم
 50. مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی، مزایده یک باب غرفه حمل و نقلی در پایانه بار - نوبت دوم
 51. مزایده واگذاری سه قطعه از زمینها نوبت دوم / مزایده,مزایده واگذاری سه قطعه از زمینها نوبت دوم
 52. فراخوان خرید لوله GRP 350... / آگهی فراخوان مناقصات عمومی، فراخوان خرید لوله GRP 350...
 53. فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I- نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I - نوبت دوم
 54. مناقصه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5 / مناقصه ، جمع آوری و هدایت آبهای سطحی سطح منطقه 5
 55. مزایده 7 قطعه زمین دیم مساحت 41435متر / مزایده ,مزایده 7 قطعه زمین دیم مساحت 41435متر
 56. اصلاحیه فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی / اصلاحیه مناقصه عمومی , فراخوان اجرای آسفالت گرم راههای روستایی
 57. مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر / مزایده فروش یک فروند هلی کوپتر
 58. مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 2 باب محل مغازه
 59. مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 5 / مناقصه اجرای عملیات جدول گذاری و پیاده روسازی سطح منطقه 5
 60. مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه ، مناقصه خرید مقره های کامپوزیتی... نوبت دوم
 61. تجدید مزایده یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه جرثقیل / تجدید آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه ژنراتور و یک دستگاه جرثقیل
 62. مناقصه اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 5 / مناقصه ، اجرای عملیات مرمت و لکه گیری آسفالت سطح منطقه 5
 63. مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 149.50 مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 149.50 مترمربع
 64. مزایده زمین مساحت صد و بیست متر / مزایده,مزایده زمین مساحت صد و بیست متر
 65. مزایده ساختمان با قدمت 50 سال / مزایده,مزایده ساختمان با قدمت 50 سال
 66. مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری از شبکه برق در حوزه جنوب غرب
 67. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت روستا نوبت دوم
 68. ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید- نوبت دوم / آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه گران ، ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت توانایی فعالیت در زمینه کاهش آلایندگی صوتی در نیروگاهها تجدید- نوبت دوم
 69. مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا / مزایده , مزایده یک دستگاه خودرو سواری تیبا
 70. مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت اعیان 104.18متر
 71. مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر نوبت دوم / مزایده,مزایده منزل مسکونی عرصه طبق سند 68.78متر نوبت دوم
 72. مزایده یک فقره فیش حج عمره / آگهی مزایده، مزایده یک فقره فیش حج عمره
 73. مزایده ملک به پلاک ثبتی 10470 واقع در 15 خرداد / مزایده ,مزایده ملک به پلاک ثبتی 10470 واقع در 15 خرداد
 74. مزایده فروش پلاک ثبتی 1925/4 شماره 96.9ج.134 / مزایده ,مزایده فروش پلاک ثبتی 1925/4 شماره 96.9ج.134
 75. مزایده قسمتی از پلاک 2101 اصلی / مزایده,مزایده قسمتی از پلاک 2101 اصلی
 76. مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سیستم نیسان ماکسیما (اتومات) / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش یکدستگاه خودرو سواری سیستم نیسان ماکسیما (اتومات)
 77. ارزیابی کیفی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی ، ارزیابی کیفی پروژه خرید خدمات مشاوره مرتبط با پروژه های حفاظت فنی نوبت دوم
 78. مزایده کانکس - کانتینر - موتور جوش و ... / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده کانکس - کانتینر - موتور جوش و ...
 79. مناقصه خرید دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده پروژه.... / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید دستگاههای اکسیژن ساز و هوای فشرده پروژه....
 80. مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 88.01متر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان طبقه دوم 88.01متر
 81. مزایده ملک مساحت عرصه 146.43متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 146.43متر
 82. اگهی مزایده کانکس... / اگهی مزایده , مزایده کانکس ...
 83. فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی، فراخوان اجرای کلیه پروژه های ساختمانی - نوبت دوم
 84. مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت352متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت352متر
 85. مزایده ملک مساحت عرصه 836.33متر / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 836.33متر
 86. مزایده ملک به مساحت 165.42متر نوبت اول / مزایده,مزایده ملک به مساحت 165.42متر نوبت اول
 87. مزایده ملک مساحت 172متر نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک مساحت 172متر نوبت دوم
 88. مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه فاز 2 بخشداری ارداق - نوبت دوم
 89. فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز دانشکده / آگهی فراخوان ,فراخوان شناسایی سرمایه گذار به منظور ساخت و تجهیز دانشکده
 90. مزایده فروش قطعات تجاری مسکونی صنعتی / مزایده,مزایده فروش قطعات تجاری مسکونی صنعتی
 91. مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه برونسپاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر
 92. مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ... / مناقصه ,مناقصه عملیات متفرقه راهداری و ...
 93. مزایده جعبه نوشابه مستعمل و ... / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده جعبه نوشابه مستعمل و ...
 94. مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها / آگهی مناقصه ,مناقصه عملیات احداث روشنایی و رفع نواقص برقی ایستگاهها
 95. مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد .... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه اجرای خط کشی سرد راه ها ( تجدید خط کشی ) شهرستان های کرمان - شهداد ....
 96. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 98 متر و 26 دسیمتر / مزایده,مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی مساحت 98 متر و 26 دسیمتر
 97. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.58متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 60.58متر
 98. مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه عملیات تعمیرات اساسی و بهسازی پل های- نوبت دوم
 99. فراخوان تکمیل سالن ورزشی / فراخوان, فراخوان تکمیل سالن ورزشی
 100. مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی ابیک فاز 2 / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل کانون فرهنگی ابیک فاز 2
 101. مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه کودکان استثنائی ارداق فاز 2 / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای تکمیل مدرسه کودکان استثنائی ارداق فاز 2
 102. مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز 2 تکمیل ساختمان اداری / مناقصه ،مناقصه عمومی دو مرحله ای فاز 2 تکمیل ساختمان اداری
 103. مناقصه تامین روشنایی زمین چمن, سایت ستاد / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین روشنایی زمین چمن
 104. مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا / مزایده یک دستگاه خودرو پراید صبا
 105. فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی / اگهی فراخوان , فراخوان احداث سالن چند منظوره ورزشی
 106. استعلام خدمات پشتیبانی شبکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی, سامانه ستاد / استعلام,استعلام خدمات پشتیبانی شبکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و تجهیزات ارتباطی
 107. استعلام رب گوجه فرنگی / استعلام,اداره کل بهزیستی استان خراسان شمالی
 108. استعلام کره 30 گرمی کاله / استعلام , استعلام کره 30 گرمی کاله
 109. استعلام پنیر 30 گرمی هراز / استعلام , استعلام پنیر 30 گرمی هراز
 110. استعلام دمونتاژ دکل مخابراتی / استعلام,استعلام دمونتاژ دکل مخابراتی
 111. استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش / استعلام,استعلام دستگاه تمام اتوماتیک تست نیروی کشش
 112. استعلام چاپ و رایت سی دی, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام چاپ و رایت سی دی
 113. استعلام تولید، انتقال و توزیع برق, سایت ستاد / استعلام,استعلام تولید، انتقال و توزیع برق, سایت ستاد
 114. استعلام داکت کشی کنار لدرهای اطاق ماکس / استعلام، استعلام داکت کشی کنار مسیر لدرهای اطاق ماکس
 115. مزایده آپارتمان مساحت 84.64متر / مزایده,مزایده آپارتمان مساحت 84.64متر
 116. استعلام اجرای کنسول مدیریت شبکه سیستم های انتقال / استعلام، استعلام اجرای کنسول مدیریت شبکه سیستم های انتقال
 117. آگهی مزایده برون سپاری داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج) شبکه بهداشت و درمان / آگهی مزایده برون سپاری داروخانه بیمارستان ولیعصر(عج) شبکه بهداشت و درمان
 118. مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی / مزایده عمومی - فروش اموال و وسایل اسقاطی
 119. مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)- نوبت سوم / آگهی مناقصه, مناقصه خدمات خودرویی (امور نقلیه)- نوبت سوم
 120. مزایده یکباب دکان و انبار تحتانی بخش یک نیشابور / مزایده,مزایده یکباب دکان و انبار تحتانی بخش یک نیشابور
 121. مزایده یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی وانت سایپا 151
 122. تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه / آگهی تجدید مناقصه، تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی عملیات تکمیل کارهای باقیمانده تصفیه خانه
 123. مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85 / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی پراید مدل 85
 124. آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری ازتاسیسات ابرسانی / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,آگهی مناقصه تعمیر و نگهداری ازتاسیسات ابرسانی
 125. استعلام رله ایزولاتور با مارک io-link... / استعلام، استعلام رله ایزولاتور با مارک io-link...
 126. استعلام گیربکس برج فایبر گلاس 250 ... / استعلام، استعلام گیربکس برج فایبر گلاس 250 ...
 127. استعلام کفپوش لاستیکی اجدار لوزی.... / استعلام, استعلام کفپوش لاستیکی اجدار لوزی....
 128. استعلام گیربکس برج خنک کننده ... / استعلام , استعلام گیربکس برج خنک کننده ...
 129. استعلام ​گیت تعمیراتی و دسته نازل /آذین پاش / استعلام,استعلام ​گیت تعمیراتی و دسته نازل /آذین پاش
 130. استعلام پرده کرکره سانوی هلند .... / استعلام , استعلام پرده کرکره سانوی هلند ....
 131. مزایده واگذاری یک قطعه زمین ملک شهرداری / مزایده,مزایده واگذاری یک قطعه زمین ملک شهرداری
 132. استعلام اقلام یدکی سرو گان / استعلام,استعلام اقلام یدکی سرو گان
 133. استعلام نگهداری مدیریت فشار ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال شبکه توزیع انشعابات / استعلام, استعلام نگهداری مدیریت فشار ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال شبکه توزیع انشعابات
 134. استعلام انجام خدمات نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، شبکه توزیع ، انشعابات و استانداردسازی / استعلام, استعلام انجام خدمات نگهداری ، تعمیرات حوادث خطوط انتقال ، شبکه توزیع ، انشعابات و استانداردسازی
 135. اصلاحیه مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب در منطقه دو ، شهر اصفهان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب در منطقه دو ، شهر اصفهان
 136. مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب ...اصلاحیه / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه GIS شبکه آب و فاضلاب اصلاحیه
 137. مناقصه نصب انشعاب فاضلاب کل سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه نصب انشعاب فاضلاب کل سطح شهر
 138. استعلام RAM 16GB 2RX4 / استعلام، استعلام RAM 16GB 2RX4
 139. مزایده سه دستگاه خودرو سواری نوبت دوم / اگهی مزایده , مزایده سه دستگاه خودرو سواری نوبت دوم
 140. استعلام دوربین عکاسی Canon d5 / استعلام, استعلام دوربین عکاسی Canon d5
 141. استعلام دوربین CANON D750 / استعلام دوربین CANON D750
 142. استعلام کوپلینگ / استعلام کوپلینگ
 143. استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی / استعلام تجهیزات خانگی ، اداری و صنعتی
 144. استعلام جوشکاری صنادیق صدقات / استعلام جوشکاری صنادیق صدقات
 145. استعلام برنج هندی 1121 دانه بلند / استعلام برنج هندی 1121 دانه بلند
 146. استعلام خرید کلمپ ارت پایینی ارت موقت و کلمپ ارت آلومی
/ 0 نظر / 17 بازدید