کلیه اخبار مناقصه ها و مزایده های تاریخ 1394/03/06در سایت www.parsnamaddata.com

 1. مناقصه عملیات جدول گذاری خیابان های شهر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جدول گذاری خیابان های شهر
 2. مناقصه انجام خدمات عمومی مجتمع سنگ آهن میشدوان / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه انجام خدمات عمومی مجتمع سنگ آهن میشدوان
 3. مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور پکیج کشور کره / مناقصه , مناقصه خرید 3 دستگاه آسانسور پکیج کشور کره
 4. فراخوان تکمیل مرکز بهداشتی درمانی عقدا / فراخوان , فراخوان تکمیل مرکز بهداشتی درمانی عقدا
 5. تجدید مناقصه تکمیل عملیات آب و خاک / آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه تکمیل عملیات آب و خاک
 6. مناقصه انواع پایه بتنی گردو H / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای,مناقصه انواع پایه بتنی گردو H
 7. مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقیمانده سازه و زمین بازی استادیوم 5000 نفری / آگهی منقاصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه پروژه تکمیل کارهای باقیمانده سازه و زمین بازی استادیوم 5000 نفری
 8. اصلاحیه زیرسازی معابر / اصلاحیه ,مناقصه زیرسازی معابر
 9. مناقصه اجرای آسفالت توپکا (19-0) معابر روستای... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجرای آسفالت توپکا (19-0) معابر روستای...
 10. مناقصه تکمیل سالن ورزشی / مناقصه , مناقصه تکمیل سالن ورزشی
 11. مناقصه اجرای پروژه جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه ,مناقصه جدولگذاری معابر
 12. مناقصه واگذاری عملیات جایگاه شرکتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری عملیات جایگاه شرکتی
 13. مناقصه خرید ۵۰۲۵اصله پایه بتونی گرد واچ / مناقصه خرید ۵۰۲۵اصله پایه بتونی گرد واچ
 14. مناقصه خرید ۵۰۰۰عددانواع مقره سلیکونی / مناقصه خرید ۵۰۰۰عددانواع مقره سلیکونی
 15. مناقصه خرید گیاهان پوششی / مناقصه , مناقصه خرید گیاهان پوششی
 16. مناقصه خرید گل و گیاه / مناقصه , مناقصه خرید گل و گیاه
 17. مناقصه شناسایی شرکت های ایجاد کننده سامانه مدیریت / آگهی فراخوان , مناقصه شناسایی شرکت های ایجاد کننده سامانه مدیریت
 18. مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در روستاهای شهرستان میناب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه واگذاری خدمات امور مشترکین در روستاهای شهرستان میناب
 19. مناقصه تامین مصالح / اگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح
 20. مناقصه تامین مصالح (ماسه بادی) / اگهی مناقصه , مناقصه تامین مصالح (ماسه بادی)
 21. مناقصه واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی واگذاری تهیه مصالح و اجرای شبکه گازرسانی
 22. مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه گچین / مناقصه , مناقصه تکمیل دبستان 6 کلاسه گچین
 23. آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید ترانسمیتر در انواع مختلف / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان خرید ترانسمیتر در انواع مختلف
 24. مناقصه تهیه و نصب تجهیزات چراغ راهنمایی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه و نصب تجهیزات چراغ راهنمایی
 25. فراخوان دعوت به مناقصه طرح معماری و اجرای فضای داخلی و سر درب ساختمان / فراخوان دعوت ,فراخوان به مناقصه طرح معماری و اجرای فضای داخلی و سر درب ساختمان
 26. مناقصه عملیات پیوند لوله ای و شکمی 15000 اصله از درختان پسته / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات پیوند لوله ای و شکمی 15000 اصله از درختان پسته
 27. مناقصه اجرای کفپوش پارکهای سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای کفپوش پارکهای سطح شهر
 28. مناقصه خرید 300 تن سیم لینکس / مناقصه , مناقصه خرید 300 تن سیم لینکس
 29. مناقصه دیوار ساحلی و جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه دیوار ساحلی و جدولگذاری معابر
 30. مناقصه انجام توسعه شبکه LAN فیبرنوری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه انجام توسعه شبکه LAN فیبرنوری
 31. مناقصه انجام بازرسی غیرمخرب پیشرفته از راکتور و مبدلهای فشار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه انجام بازرسی غیرمخرب پیشرفته از راکتور و مبدلهای فشار
 32. مناقصه انجام تمامی عملیات اجرایی، (معماری سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی) توسعه ساختمان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام تمامی عملیات اجرایی، (معماری سازه، تأسیسات مکانیکی و برقی) توسعه ساختمان
 33. خرید FINNED STRAIGHT TUBE, SMLS COLDDRAWN MATA312TP.342&213 TP3161&A335P22ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان / خرید FINNED STRAIGHT TUBE, SMLS COLDDRAWN MATA312TP.342&213 TP3161&A335P22ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان , ارزیابی کیفی تامین کنندگان و سازندگان
 34. فراخوان انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای ایزوماکس / آگهی فراخوان ارزیابی کفی مناقصه گران , مناقصه انجام حجم تعمیرات اساسی واحدهای ایزوماکس
 35. مناقصه جدول گذاری معابر روستا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه جدول گذاری معابر روستا
 36. مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان / آگهی مناقصه, مناقصه امور مربوط به نقلیه ایاب و ذهاب مددجویان
 37. مناقصه انجام عملیات اجرای پروژه های ساختمانی، اداری، کارگاهی، معابر و کلیه پروژه های عمرانی / فراخوان شناسایی پیمانکاران, مناقصه انجام عملیات اجرای پروژه های ساختمانی، اداری، کارگاهی، معابر و کلیه پروژه های عمرانی
 38. مناقصه گاز رسانی به روستای هبران / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه گاز رسانی به روستای هبران
 39. مناقصه شبکه پلی اتیلن و نصب 60 مورد انشعاب / گهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای, مناقصه شبکه پلی اتیلن و نصب 60 مورد انشعاب
 40. مناقصه احداث ساختمان تجاری / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه احداث ساختمان تجاری
 41. مناقصه پروژه آسفالت خیابان کنارگذر 24 متری وازرود / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه آسفالت خیابان کنارگذر 24 متری وازرود
 42. مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه شبکه توزیع گاز حفره های خالی
 43. مناقصه روکش آسفالت فاز اول.... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روکش آسفالت فاز اول....
 44. مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر / آگهی مناقصه آسفالت خیابان های سطح شهر
 45. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام سرویس چای و نظافت ساختمانهای اداری / مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی جهت انجام سرویس چای و نظافت ساختمانهای اداری
 46. تجدید مناقصه خرید دوربین های ترافیکی / تجدید مناقصه و مناقصه خرید دوربین های ترافیکی
 47. مناقصه پروژه تکمیل مجتمع پرورش ماهیان سرد آبی / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار , مناقصه پروژه تکمیل مجتمع پرورش ماهیان سرد آبی
 48. مناقصه نسبت به واگذاری تمامی امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نسبت به واگذاری تمامی امور خدماتی
 49. مناقصه باقی مانده ساخت پروژه مسکونی / آگهی مناقصه , مناقصه باقی مانده ساخت پروژه مسکونی
 50. دعوتنامه تراس بندی و آماده سازی بستر کاشت نهال کمربندی / دعوتنامه تراس بندی و آماده سازی بستر کاشت نهال کمربندی
 51. دعوتنامه تراس بندی و آماده سازی بستر کاشت نهال کمربندی / دعوتنامه تراس بندی و آماده سازی بستر کاشت نهال کمربندی
 52. مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد وانبار کالا / مناقصه انجام امور خدمات پشتیبانی ستاد وانبار کالا
 53. مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به روستاها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای شبکه گازرسانی به روستاها
 54. مناقصه عمومی اجرای شبکه گازرسانی به روستاها / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی اجرای شبکه گازرسانی به روستاها
 55. اصلاحیه / اصلاحیه
 56. مناقصه تامین تجهیزات و ملزومات طرح فیبر نوری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تامین تجهیزات و ملزومات طرح فیبر نوری
 57. مناقصه واگذاری خدمات عمومی با مواد شوینده / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات عمومی با مواد شوینده
 58. مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن پروژه خط انتقال آب تالش / مناقصه , مناقصه خرید انواع لوله و اتصالات پلی اتیلن پروژه خط انتقال آب تالش
 59. مناقصه خرید انواع کابل- پست کمپکت / مناقصه عمومی,مناقصه خرید انواع کابل- پست کمپکت
 60. مناقصه تامین نیروی نظافتچی / مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی خدماتی نظافتچی
 61. مناقصه احداث پل بتنی با دهانه 6 متر و عرض عبور 8 متر / آگهی مناقصه کتبی, مناقصه احداث پل بتنی با دهانه 6 متر و عرض عبور 8 متر
 62. مناقصه گازرسانی به خوشه پاسکه از توابع صومعه سرا / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه پاسکه از توابع صومعه سرا
 63. مناقصه گازرسانی به خوشه خالکی از توابع رشت / فراخوان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به خوشه خالکی از توابع رشت
 64. مناقصه احداث و تکمیل ساختمان مرکز علوم قرآنی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث و تکمیل ساختمان مرکز علوم قرآنی
 65. مناقصه احداث تونل / فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه احداث تونل
 66. مناقصه خرید 47305 متر لوله دو جداره کاروگیت فاضلابی 200 الی 1000 میلیمتری / مناقصه , مناقصه خرید 47305 متر لوله دو جداره کاروگیت فاضلابی 200 الی 1000 میلیمتری
 67. مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی... / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و روکش آسفالت راه روستایی...
 68. مناقصه خرید مقدار 1020 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی با دهانه 60 سانتی متر / مناقصه , مناقصه خرید مقدار 1020 عدد دریچه کامپوزیت فاضلابی با دهانه 60 سانتی متر
 69. مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری / مناقصه ,مناقصه خرید 23400 متر لوله پوشفیت فاضلابی 110 و 125 میلی متری
 70. تجدید مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه ترانس برق / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه خرید تعداد 10 دستگاه ترانس برق
 71. مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی چشمه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی و آسفالت راههای روستایی چشمه...
 72. مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی و بهینه سازی چراغهای راهنمایی تقاطعات / مناقصه عمومی , مناقصه خرید و نصب تجهیزات هوشمندسازی و بهینه سازی چراغهای راهنمایی تقاطعات
 73. مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب
 74. مناقصه پروژه اجرای خط جمع آوری و انتقال فاضلاب / فراخوان مناقصه یک مرحله ای عمومی ,مناقصه پروژه اجرای خط جمع آوری و انتقال فاضلاب
 75. تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب انشعابات آب
 76. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب
 77. مناقصه نسبت به واگذاری امور راهبردی و نگهداشت / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور راهبردی و نگهداشت
 78. مناقصه عملیات اجرایی تخریب و جمع آوری مسیر آسفالت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی تخریب و جمع آوری مسیر آسفالت
 79. تجدید مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری / تجدید مناقصه , مناقصه انجام عملیات فضای سبز و خدمات شهری
 80. مناقصه احداث ساختمان رادیولوژی مرکز بهداشتی درمانی گهواره دالاهو / آگهی مناقصه,مناقصه احداث ساختمان رادیولوژی مرکز بهداشتی درمانی گهواره دالاهو
 81. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی
 82. مناقصه ساخت و نصب پلاک ساختمانی و پلاک پستی شهر / مناقصه عمومی , مناقصه ساخت و نصب پلاک ساختمانی و پلاک پستی شهر
 83. مناقصه اجرای نازک کاری دو بلوک 3 و 4 پروژه 80 واحدی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای نازک کاری دو بلوک 3 و 4 پروژه 80 واحدی
 84. آگهی مناقصه عمومی واگذاری احداث رواق و صحن زیارتی مجموعه بقعه احمد بن اسحاق / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری احداث رواق و صحن زیارتی مجموعه بقعه احمد بن اسحاق
 85. مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و استانداردسازی
 86. مناقصه خرید یک دستگاه لودر / مناقصه,خرید یک دستگاه لودر
 87. مناقصه روغن گرین / مناقصه روغن گرین
 88. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 107 کیلومتر شبکه توزیع
 89. تهیه ، نصب و راه اندازی بی سیم جهت توسعه شبکه رادیویی VHF مناقصه / تهیه ، نصب و راه اندازی بی سیم جهت توسعه شبکه رادیویی VHF مناقصه , مناقصه
 90. تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بر روی دودکش کوره کک سازی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین بر روی دودکش کوره کک سازی
 91. مناقصه تکمیل جاده دسترسی و آسفالت بخشی از محوطه... / آگهی مناقصه , مناقصه تکمیل جاده دسترسی و آسفالت بخشی از محوطه...
 92. مناقصه عملیات جدولگذاری و کانیوهای تعدادی از معابر سطح شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات جدولگذاری و کانیوهای تعدادی از معابر سطح شهر
 93. مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی فضای سبز و نگهبانی شبکه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری امور خدمات عمومی فضای سبز و نگهبانی شبکه
 94. مناقصه احداث ساختمان سوله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه احداث ساختمان سوله
 95. فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع روستاها / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه و شبکه توزیع روستاها
 96. مناقصه عمومی تکمیل محور و بهسازی و روکش آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی تکمیل محور و بهسازی و روکش آسفالت
 97. فراخوان تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تعمیرات و نگهداری شبکه و تاسیسات گازرسانی
 98. فراخوان انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری، برآورد مصرف و طراحی / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه انتخاب مشاور پیمان نقشه برداری، برآورد مصرف و طراحی
 99. فراخوان تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 600 انشعاب سری / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح، نصب و اجرای کامل 600 انشعاب سری
 100. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه
 101. مناقصه اجرای حصار کشی و بخشی از فنس کشی / مناقصه اجرای حصار کشی و بخشی از فنس کشی
 102. فراخوان اجرای تعدادی از تقاطع های غیر همسطح شهر سنندج / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای تعدادی از تقاطع های غیر همسطح شهر سنندج
 103. مناقصه خدمات شهری و فضای سبز / اگهی مناقصه , مناقصه خدمات شهری و فضای سبز
 104. فراخوان اجرای تعدادی از تقاطع های غیر همسطح شهر سنندج / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران , فراخوان اجرای تعدادی از تقاطع های غیر همسطح شهر سنندج
 105. فراخوان مدیریت گارگاههای آموزشی احصاء شده / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه مدیریت گارگاههای آموزشی احصاء شده
 106. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابانهای شهر دهدشت / آگهی مناقصه , مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت خیابانهای شهر دهدشت
 107. مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب
 108. مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه لودر معادل 90 / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید تعداد 4 دستگاه لودر معادل 90
 109. اصلاحیه مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت... / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لکه گیری و روکش آسفالت...
 110. مناقصه احداث بزرگراه یاسوج .... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه احداث بزرگراه یاسوج ....
 111. مناقصه اجرای فنداسیون، سقف، اسکلت فلزی دانشکده مهندسی دانشگاه / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران, مناقصه اجرای فنداسیون، سقف، اسکلت فلزی دانشکده مهندسی دانشگاه
 112. مناقصه قطعات یدکی شیرهای کنترل "6 و "12 گاز به فلر / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه قطعات یدکی شیرهای کنترل "6 و "12 گاز به فلر
 113. مناقصه ادوات سیستم اطفاء حریق توربین / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه ادوات سیستم اطفاء حریق توربین
 114. مناقصه نصب پمپ عمودی / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه نصب پمپ عمودی
 115. مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی مراکز رفاهی / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری امور پشتیبانی و خدمات عمومی مراکز رفاهی
 116. مناقصه تهیه و اجرای خط کشی طولی شهر قزوین و تهیه و اجرای خط کشی عرضی شهر قزوین / اگهی مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای خط کشی طولی شهر قزوین و تهیه و اجرای خط کشی عرضی شهر قزوین
 117. مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب / آگهی فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه اجرای خط انتقال فاضلاب
 118. مناقصه خرید ورق کنگره ای از جنس آلومینیوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید ورق کنگره ای از جنس آلومینیوم
 119. مناقصه جوشکاری ، ساخت و نصب حدود یکصد تن اسکلت فلزی مربوط به ساختمان تاسیسات / مناقصه , مناقصه جوشکاری ، ساخت و نصب حدود یکصد تن اسکلت فلزی مربوط به ساختمان تاسیسات
 120. آگهی مناقصه عمومی اجاره جرثقیل / آگهی مناقصه عمومی, اجاره جرثقیل
 121. آگهی ارزیابی کیفی و انتخاب سرمایه‌گذاران جهت مشارکت در توسعه و تکمیل تاسیسات / آگهی ارزیابی کیفی,آگهی انتخاب سرمایه‌گذاران جهت مشارکت در توسعه و تکمیل تاسیسات
 122. تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت قم به روش حجمی زمانی / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اداره امور انبار نفت قم به روش حجمی زمانی
 123. مناقصه خرید 30.000 کیسه PAC-LV / آگهی فراخوان , مناقصه خرید 30.000 کیسه PAC-LV
 124. مناقصه ساخت داخل تجهیزات مکانیکی پیش گرمکن ، کوره و کولر / فراخوان عمومی شناسایی پیمانکار , مناقصه ساخت داخل تجهیزات مکانیکی پیش گرمکن ، کوره و کولر
 125. مناقصه سبک سازی ترانشه های ناپایدار / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست,مناقصه سبک سازی ترانشه های ناپایدار
 126. مناقصه انجام خدمات نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی,آگهی مناقصه عمومی انجام خدمات نگهبانی
 127. مناقصه تکمیل کامل ساختمان امداد شهری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تکمیل کامل ساختمان امداد شهری
 128. مناقصه گلایکول / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه گلایکول
 129. تجدید مناقصه واگذاری تنظیف , جمع آوری زباله و خدمات شهری معابر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری تنظیف , جمع آوری زباله و خدمات شهری معابر
 130. مناقصه عملیات اجرای لبه گذاری و جدول گذاری و کانیو گذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای لبه گذاری و جدول گذاری و کانیو گذاری معابر
 131. تجدید مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه انجام کلیه امور خدماتی و نظافتی
 132. مناقصه موزائیک فرش پیاده روها و اجرای سکوبندی ، حوضچه و باغچه مرکزی پارک / مناقصه , مناقصه موزائیک فرش پیاده روها و اجرای سکوبندی ، حوضچه و باغچه مرکزی پارک
 133. مناقصه عملیات جابجایی شبکه گاز زیرگذر / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات جابجایی شبکه گاز زیرگذر
 134. مناقصه خرید دو دستگاه آمبولانس / مناقصه , مناقصه خرید دو دستگاه آمبولانس
 135. مناقصه نسبت به عملیات شستشوی پلهای هوایی / مناقصه نسبت به عملیات شستشوی پلهای هوایی
 136. مناقصه عملیات تهیه و نصب 4000 متر گاردریل / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات تهیه و نصب 4000 متر گاردریل
 137. مناقصه نگهداری و رفع اتفاقات و قسمتی از امور مشترکین آب / فراخوان مناقصه عمومی و ارزیابی کیفی یک مرحله ای ,مناقصه نگهداری و رفع اتفاقات و قسمتی از امور مشترکین آب
 138. مناقصه واگذاری انجام امور تعمیرگاهی خودروهای شهرداری / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری انجام امور تعمیرگاهی خودروهای شهرداری
 139. اصلاحیه مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز کمربند سبز / اصلاحیه مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز کمربند سبز
 140. مناقصه یکباب سرویس بهداشتی / مناقصه,یکباب سرویس بهداشتی
 141. مناقصه کانال سیل / مناقصه,کانال سیل
 142. مناقصه خرید 4500 عدد استوانه ایمنی / مناقصه, مناقصه خرید 4500 عدد استوانه ایمنی
 143. مناقصه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی مناطق 4و5و9 / مناقصه, مناقصه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی مناطق 4و5و9
 144. مناقصه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی مناطق 10،8،7،6 / مناقصه, مناقصه عملیات نصب و جمع آوری تجهیزات ترافیکی مناطق 10،8،7،6
 145. مناقصه اجرای عملیات بهسازی طرح های هادی روستایی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی طرح های هادی روستایی
 146. مناقصه عملیات اجرای خط کشی ، نقوش با رنگ دو جزئی جهت مناطق 6،9،10 / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط کشی ، نقوش با رنگ دو جزئی جهت مناطق 6،9،10
 147. مناقصه خرید شبرنگ کیوالایت / مناقصه, مناقصه خرید شبرنگ کیوالایت
 148. استعلام واگذاری مشارکتی مشاوره تغذیه / استعلام,واگذاری مشارکتی مشاوره تغذیه
 149. مناقصه واگذاری عملیات جابجایی شبکه برق تقاطع امیر کبیر -مطهری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری عملیات جابجایی شبکه برق تقاطع امیر کبیر -مطهری
 150. مناقصه عملیات نصب و تعمیر و تهیه و تعویض علائم ترافیکی مناطق 7،9،10 / مناقصه, مناقصه عملیات نصب و تعمیر و تهیه و تعویض علائم ترافیکی مناطق 7،9،10
 151. مناقصه پروژه کانیوا لبه و جدول گذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کانیوا لبه و جدول گذاری
 152. مناقصه عملیات اجرای خط کشی ، نقوش با رنگ دو جزئی جهت مناطق 5،7،8،2 / مناقصه, مناقصه عملیات اجرای خط کشی ، نقوش با رنگ دو جزئی جهت مناطق 5،7،8،2
 153. تجدید مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه تکمیل کتابخانه عمومی
 154. مناقصه طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت شهیدتندگویان / مناقصه , مناقصه طبخ و توزیع غذای کارکنان انبار نفت شهیدتندگویان
 155. استعلام مسجد بین راهی خیر آباد / استعلام , استعلام مسجد بین راهی خیر آباد
 156. استعلام یخچال 6 فوت / آگهی استعلام , استعلام یخچال 6 فوت
 157. استعلام مسجد محله طالقانی فادر / استعلام , استعلام مسجد محله طالقانی فادر
 158. استعلام مسجد ولی عصر خورجان / استعلام , استعلام مسجد ولی عصر خورجان
 159. استعلام تک لبه بتنی / استعلام,تک لبه بتنی
 160. استعلام چهار حلقه لاستیک خودرو نیسان پاترول / آگهی استعلام , استعلام چهار حلقه لاستیک خودرو نیسان پاترول
 161. استعلام ماسه شسته صالحی 60 تن سیمان سیاه / استعلام , استعلام ماسه شسته صالحی 60 تن سیمان سیاه
 162. استعلام رنگ ترافیکی / استعلام , استعلام رنگ ترافیکی
 163. استعلام مسجد ولی عصر خورجان / استعلام , استعلام مسجد ولی عصر خورجان
 164. استعلام ماسک تمام صورت ضد گاز همراه با فیلتر مخصوص / استعلام , استعلام ماسک تمام صورت ضد گاز همراه با فیلتر مخصوص
 165. استعلام لوله فولادی / آگهی استعلام , استعلام لوله فولادی
 166. استعلام شیر ساده / استعلام , استعلام شیر ساده
 167. استعلام لوله نقره ای یکسر بزرگ یکسر کوچک / استعلام, استعلاملوله نقره ای یکسر بزرگ یکسر کوچک
 168. مناقصه راهبری و مدیریت امور انبار اکبراباد / مناقصه راهبری و مدیریت امور انبار اکبراباد
 169. استعلام خرید لب تاب / آگهی استعلام , استعلام خرید لب تاب
 170. فراخوان خرید ورق پلیمری ایرانی / فراخوان , فراخوان خرید ورق پلیمری ایرانی
 171. تمدید مناقصه راهبری شهرکها و نواحی سمنان / فراخوان تمدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه راهبری شهرکها و نواحی سمنان
 172. مناقصه انجام خدمات آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آمبولانس
 173. استعلام توربین بادی / استعلام , استعلام توربین بادی
 174. آگهی مناقصه واگذاری رفع سد معبر سطح شهر / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری رفع سد معبر سطح شهر
 175. مناقصه نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های طرحهای هادی روستایی / آگهی فراخوان عمومی , مناقصه نظارت کارگاهی بر اجرای پروژه های طرحهای هادی روستایی
 176. مناقصه انجام عملیات خدماتی مهمانسرا و منازل مسکونی / مناقصه , مناقصه انجام عملیات خدماتی مهمانسرا و منازل مسکونی
 177. دعوتنامه خرید سیم آلومینیوم کاناری / دعوتنامه , دعوتنامه خرید سیم آلومینیوم کاناری
 178. آگهی مناقصه خرید برج مورد نیاز خط 63 کیلوولت زمین / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید برج مورد نیاز خط 63 کیلوولت زمین
/ 0 نظر / 5 بازدید