کلیه اخبار مناقصات و مزایدات سراسر کشور گرداوری شده در پارس نماد 1394/01/20

 1. مناقصه خرید 120 تن کلکتور آپاتیت آنیونی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 120 تن کلکتور آپاتیت آنیونی
 2. مناقصه خرید 120 تن نشاسته صنعتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید 120 تن نشاسته صنعتی
 3. مناقصه خرید 7دستگاه ایستگاه میترینگ / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 7دستگاه ایستگاه میترینگ
 4. مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات حمل و نقل و ایاب و ذهاب مدیران و کارکنان
 5. مناقصه اجرای 10000 متر شبکه و 500 عدد انشعاب پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای 10000 متر شبکه و 500 عدد انشعاب پلی اتیلن
 6. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستای تنگ چنار / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه اجرای عملیات گازرسانی به روستای تنگ چنار
 7. مناقصه خرید 16 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار ده هزار مترمکعب / آگهی مناقصه , مناقصه خرید 16 دستگاه ایستگاه تقلیل فشار ده هزار مترمکعب
 8. مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه انجام خدمات نظارت کارگاهی بر پروژه های گازرسانی
 9. فرم استعلام بهاء سرویس کیت تعمیرات واحد... / فرم استعلام بهاء, فرم استعلام بهاء سرویس کیت تعمیرات واحد...
 10. استعلام بلبرینگ / آگهی استعلام , استعلام بلبرینگ
 11. اصلاحیه مناقصه عمومی پروژه آبیاری بارانی بلوار / اصلاحیه مناقصه عمومی , مناقصه پروژه آبیاری بارانی بلوار
 12. مناقصه اجرای پروژه ساختمان اداره منابع آب / آگهی فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران, مناقصه اجرای پروژه ساختمان اداره منابع آب
 13. همایش / همایش
 14. فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن آب سایز 63 الی 315 میلیمتر / فراخوان مناقصه, فراخوان مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن آب سایز 63 الی 315 میلیمتر
 15. تجدید مناقصه انجام امور نقلیه سبک / آگهی تجدید مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور نقلیه سبک
 16. مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن آب سایز ۶۳ الی ۳۱۵ میلیمتر / مناقصه , مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن آب سایز ۶۳ الی ۳۱۵ میلیمتر
 17. مناقصه ساخت پمپ سانتریفیوژ 4 مرحله ای / مناقصه , مناقصه ساخت پمپ سانتریفیوژ 4 مرحله ای
 18. مناقصه اجرای پروژه بلوار ورودی شهر / آگهی فراخوان , مناقصه اجرای پروژه بلوار ورودی شهر
 19. مناقصه تعمیر اساسی ساختمان 605 و 606 کمپ مسکونی / مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه تعمیر اساسی ساختمان 605 و 606 کمپ مسکونی
 20. مناقصه عملیات پروژه احداث پارک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات پروژه احداث پارک
 21. مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات پیاده روسازی معابر سطح شهر
 22. مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی
 23. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام امور خدماتی
 24. مناقصه عمومی انجام امور پخت و پز آموزشی درمانی شریعتی - دانشکده بهداشت و مرکز آموزش بهورزی / مناقصه عمومی. مناقصه عمومی انجام امور پخت و پز آموزشی درمانی شریعتی - دانشکده بهداشت و مرکز آموزش بهورزی
 25. مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ,مناقصه تعمیر و نگهداری تجهیزات سیستم علائم الکتریکی
 26. مناقصه خرید، نصب و بهره برداری از باسکول های ثابت محور کش / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه خرید، نصب و بهره برداری از باسکول های ثابت محور کش
 27. مناقصه امور خدماتی ، نظافتی ایستگاهها ، شهرکها و نگهداری ، سرایداری خوابگاهها / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی , مناقصه امور خدماتی ، نظافتی ایستگاهها ، شهرکها و نگهداری ، سرایداری خوابگاهها
 28. مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات برق رسانی بیمارستان کودکان / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی خرید و نصب تجهیزات برق رسانی بیمارستان کودکان
 29. مناقصه تعمیر و نگهداری 9 دستگاه لکوموتیو سبک / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان نخست,مناقصه تعمیر و نگهداری 9 دستگاه لکوموتیو سبک
 30. مناقصه تخلیه و بارگیری کالاها / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه تخلیه و بارگیری کالاها
 31. مناقصه خرید راشینگ رینگ کربنی / مناقصه,مناقصه خرید راشینگ رینگ کربنی
 32. مناقصه 2 قلم لوله فلزی (LINE PIPE) / مناقصه, مناقصه 2 قلم لوله فلزی (LINE PIPE)
 33. خرید CONTROL VALVEمناقصه عمومی / خرید CONTROL VALVEمناقصه عمومی , مناقصه عمومی
 34. مناقصه خرید P/F FOXBORO / مناقصه, مناقصه خرید P/F FOXBORO
 35. 6 قلم لوله فلزی LINE PIPEمناقصه / 6 قلم لوله فلزی LINE PIPEمناقصه , مناقصه
 36. استعلام شیم بیرینگ / استعلام بها , استعلام شیم بیرینگ
 37. 3 قلم لوله فلزی LINE PIPEمناقصه / 3 قلم لوله فلزی LINE PIPEمناقصه , مناقصه
 38. استعلام خرید فن ضد افنجار / استعلام,استعلام خرید فن ضد افنجار
 39. مناقصه خرید فن ضد انفجار / مناقصه, مناقصه خرید فن ضد انفجار
 40. آگهی مناقصه عمومی خرید مقدار 300 تن سیم لینکس / آگهی مناقصه عمومی, خرید مقدار 300 تن سیم لینکس
 41. مناقصه امور گازبانی، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه امور گازبانی، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز
 42. مناقصه امور گازبانی، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز شهرها / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه امور گازبانی، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز شهرها
 43. مناقصه امور امداد ، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز شهرها / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه امور امداد ، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز شهرها
 44. مناقصه طراحی و نظارت کامل , سازه , برق , مکانیک و تهیه اسناد / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه طراحی و نظارت کامل , سازه , برق , مکانیک و تهیه اسناد
 45. مناقصه عملیات حفاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری
 46. تجدید مناقصه عملیات حفاری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حفاری
 47. مناقصه امور امداد، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز شهرها / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه امور امداد، تعمیرات و نگهداری شبکه گاز شهرها
 48. مناقصه امور گازبانی / آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای,مناقصه امور گازبانی
 49. آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای واگذاری اجرای 5.400 متر شبکه پلی اتیلن / آگهی مناقصه,مناقصه واگذاری اجرای 5.400 متر شبکه پلی اتیلن
 50. مناقصه خرید شیرآلات صنعتی / آگهی ارزیابی کیفی سازندگان,مناقصه خرید شیرآلات صنعتی
 51. مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف و پاکسازی و جمع اوری و حمل زباله / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه انجام خدمات نگهداری فضای سبز و خدمات تنظیف و پاکسازی و جمع اوری و حمل زباله
 52. مناقصه جهت انجام شرح خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال / آگهی مناقصه , مناقصه جهت انجام شرح خدمات نظافت و تنظیف فضای اداری فعال
 53. اصلاحیه / اصلاحیه
 54. مناقصه احداث ساختمان مخزن زباله و سوله بیلر نیروگاه زباله / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان مخزن زباله و سوله بیلر نیروگاه زباله
 55. مناقصه مقدار 1500 تن زیرشانه / آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای , مناقصه مقدار 1500 تن زیرشانه
 56. آگهی مناقصه عمومی جهت امور خدماتی نظیر ، امور نظافت / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه جهت امور خدماتی نظیر ، امور نظافت
 57. مناقصه بخشی از خدمات عمومی ، باغبانی و زراعت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بخشی از خدمات عمومی ، باغبانی و زراعت
 58. مناقصه جهت امور خدماتی نظیر : امور نظافت ، ماشین نویسی / مناقصه , مناقصه جهت امور خدماتی نظیر : امور نظافت ، ماشین نویسی
 59. مناقصه جدول کشی، پیاده روسازی و .. / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه جدول کشی، پیاده روسازی و ..
 60. مناقصه مشاورین بومی جهت مشاور نظارت بر پروژه 1200 واحدی / مناقصه , مناقصه مشاورین بومی جهت مشاور نظارت بر پروژه 1200 واحدی
 61. مناقصه تکمیل انبار مسقف و احداث انبار روباز / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل انبار مسقف و احداث انبار روباز
 62. مناقصه احداث کانال / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث کانال
 63. تجدید مناقصه خرید لوله پلی اتیلن خطوط فرعی آبیاری بارانی / تجدید مناقصه, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن خطوط فرعی آبیاری بارانی
 64. مناقصه عملیات تولید کامپاند / مناقصه, مناقصه عملیات تولید کامپاند
 65. همایش / همایش
 66. مناقصه تهیه برج و احداث کامل انتهای خط 63 کیلوولت / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه برج و احداث کامل انتهای خط 63 کیلوولت
 67. اصلاحیه / اصلاحیه
 68. تجدید مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه تهیه اقلام و اجرای شبکه توزیع آب
 69. مناقصه اجرای جدول هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای جدول هدایت آبهای سطحی
 70. تجدید مناقصه شاسی zyxle ies-5106m و ... / تجدید آگهی مناقصه یک مرحله ای , تجدید مناقصه شاسی zyxle ies-5106m و ...
 71. مناقصه انجام کلیه امور پشتیبانی سیستمهای رایانه ای / مناقصه , مناقصه انجام کلیه امور پشتیبانی سیستمهای رایانه ای
 72. مناقصه اجرای بیس و آسفالت شهرک صنعتی گنبد / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه اجرای بیس و آسفالت شهرک صنعتی گنبد
 73. مناقصه نیروهای امور خدماتی / مناقصه ,مناقصه نیروهای امور خدماتی
 74. تجدید مناقصه واگذاری امور خدماتی دانشگاه / مناقصه ,مناقصه واگذاری امور خدماتی دانشگاه
 75. مناقصه خرید و اجرای حفاری و کابلکشی کابل خاکی و مفصلبندی مسکن مهر / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و اجرای حفاری و کابلکشی کابل خاکی و مفصلبندی مسکن مهر
 76. مناقصه خرید تجهیزات توسعه پورتهای سوئیچ / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه خرید تجهیزات توسعه پورتهای سوئیچ
 77. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جایگزینی الکتروپمپ به جای توربو پمپ ها / آگهی مناقصه ,مناقصه جایگزینی الکتروپمپ به جای توربو پمپ ها
 78. مناقصه خدمات بارسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه خدمات بارسی و حفاظت فنی در مناطق عملیاتی
 79. مناقصه خرید قطعات و تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه خرید قطعات و تجهیزات سرور و ذخیره سازی اطلاعات
 80. مناقصه خرید شیرآلات / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ، مناقصه خرید شیرآلات
 81. مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور کششی / آگهی مناقصه , مناقصه خرید و نصب دو دستگاه آسانسور کششی
 82. تجدید مناقصه خرید تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی / تجدید مناقصه , مناقصه خرید تابلوهای علائم راهنمایی و رانندگی
 83. تجدید مناقصه خرید تابلوهای اسامی معابر / تجدید مناقصه , مناقصه خرید تابلوهای اسامی معابر
 84. مناقصه آزاد سازی و اصلاح شبکه فشار قوی برق خط 132 کیلوولت در حریم باند دوم کرمان - بم در منطقه تهرود و ابارق / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه آزاد سازی و اصلاح شبکه فشار قوی برق خط 132 کیلوولت در حریم باند دوم کرمان - بم در منطقه تهرود و ابارق
 85. مناقصه سه کیلومتر لوله جدار سایز 14 اینچ / مناقصه , مناقصه سه کیلومتر لوله جدار سایز 14 اینچ
 86. تجدید مناقصه پروژه تامین و انتقال آب به فضای سبز / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه پروژه تامین و انتقال آب به فضای سبز
 87. مناقصه اجرای آسفالت / مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت
 88. مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای پروژه آسفالت معابر ...
 89. فراخوان نصب دوربین های نظارتی / فراخوان, مناقصه نصب دوربین های نظارتی
 90. مناقصه انجام امور تنظیف و رفت و روب کلیه معابر / مناقصه عمومی,مناقصه انجام امور تنظیف و رفت و روب کلیه معابر
 91. تجدید مناقصه نسبت به حمل و تخلیه 20000 تن کود حیوانی از استان اصفهان / آگهی تجدید مناقصه,تجدید مناقصه نسبت به حمل و تخلیه 20000 تن کود حیوانی از استان اصفهان
 92. آگهی مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور خدماتی
 93. مناقصه خرید ماسه سیلیسی / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تأمین کنندگان کالا, مناقصه خرید ماسه سیلیسی
 94. مناقصه هدایت آبهای سطحی / آگهی مناقصه, مناقصه هدایت آبهای سطحی
 95. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای سیاهمکان / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای سیاهمکان
 96. فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای نرگسی / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه انجام خدمات تهیه ، طبخ و توزیع غذا و خدمات اتاقداری در مهمانسرای نرگسی
 97. فراخوان مربوط به انجام خدمات تنظیفات در نواحی مسکونی ادارات و تاسیسات / فراخوان ,فراخوان مربوط به انجام خدمات تنظیفات تاسیسات , منازل سازمانی و جمع آوری پسماندهای عای و خانگی تاسیسات
 98. مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات هوشمند سازی مدارس
 99. مناقصه خرید آسفالت و قیر معابر شهر / آگهی مناقصه عمومی تجدید شده , مناقصه خرید آسفالت و قیر معابر شهر
 100. مناقصه برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرهای / مناقصه , مناقصه برنامه تامین مراقبت های اولیه سلامت در حاشیه شهرهای
 101. مناقصه تهیه لوله پلی اتیلن / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه تهیه لوله پلی اتیلن
 102. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع و سرویس غذای بیماران / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع و سرویس غذای بیماران
 103. مناقصه حفر چاه عمیق / فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفر چاه عمیق
 104. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه , مناقصه تامین نیروی انسانی
 105. مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه , مناقصه تامین نیروی حفاظت فیزیکی
 106. مناقصه عمومی نوار پوشش لوله و پرایمر / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی نوار پوشش لوله و پرایمر
 107. مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت ,نگهداری و بهسازی انواع ایستگاه های BTSو BSC / مناقصه انجام امور مربوط به حفاظت ,نگهداری و بهسازی انواع ایستگاه های BTSو BSC
 108. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی شامل احداث پارک ورزشی و ... / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی شامل احداث پارک ورزشی و ...
 109. مناقصه اجاره 80 (هشتاد) دستگاه خودرو سواری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجاره 80 (هشتاد) دستگاه خودرو سواری
 110. مناقصه اجرای عملیات ساخت درب و پنجره UPVC تعداد 5 بلوک آپارتمانی / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات ساخت درب و پنجره UPVC تعداد 5 بلوک آپارتمانی
 111. آگهی مناقصه عمومی واگذاری حمل آب شرب و غیر شرب / آگهی مناقصه ,مناقصه واگذاری حمل آب شرب و غیر شرب
 112. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 113. مناقصه عملیات اجرایی بهسازی معابر شهر / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی بهسازی معابر شهر
 114. مناقصه تعریض پل دهانه 4 متری / آگهی مناقصه, مناقصه تعریض پل دهانه 4 متری
 115. مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات زیرسازی و آسفالت کوچه ها و معابر شهر
 116. مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان / مناقصه , مناقصه خرید مواد اولیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویان
 117. مناقصه اجرای محوطه سازی و سنگ چینی / آگهی مناقصه, مناقصه اجرای محوطه سازی و سنگ چینی
 118. مناقصه احداث ساختمان بحران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان بحران
 119. مناقصه نسبت به واگذاری امور پشتیبانی و تاسیساتی ساختمان های تحت نظارت / آگهی مناقصه , مناقصه نسبت به واگذاری امور پشتیبانی و تاسیساتی ساختمان های تحت نظارت
 120. مناقصه جمع آوری آبهای سطحی / آگهی مناقصه , مناقصه جمع آوری آبهای سطحی
 121. مناقصه اجاره خودرو جهت انجام امور نقلیه / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اجاره خودرو جهت انجام امور نقلیه
 122. اصلاحیه اجاره دستگاه خودروی سواری / اصلاحیه
 123. تجدید مناقصه تامین 108 نفر نیروی نگهبان / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,مناقصه تامین 108 نفر نیروی نگهبان
 124. مناقصه امور ایاب و ذهاب اساتید / آگهی مناقصه , مناقصه امور ایاب و ذهاب اساتید
 125. استعلام کابل افشان گرد 3*25 با عایق و روکش SWR / استعلام کابل افشان گرد 3*25 با عایق و روکش SWR
 126. استعلام کامپیوتر 2 دستگاه / استعلام , استعلام کامپیوتر 2 دستگاه
 127. استعلام لامپ کم مصرف / آگهی استعلام استعلام لامپ کم مصرف
 128. مناقصه قطعات یدکی FISHER CONTROL VALVE / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه قطعات یدکی FISHER CONTROL VALVE
 129. مناقصه طراحی و نقاشی / آگهی مناقصه , مناقصه طراحی و نقاشی
 130. مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انواع ترانسفورماتور کم تلفات
 131. مناقصه عمومی دو مرحله ای اتصالات / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای اتصالات
 132. استعلام آکروجت ژیمناستیک / آگهی استعلام , استعلام آکروجت ژیمناستیک
 133. استعلام 80 عدد لاستیک / استعلام,80 عدد لاستیک
 134. استعلام تاتامی رزمی / آگهی استعلام , استعلام تاتامی رزمی
 135. استعلام لامپ مهتابی / آگهی استعلام , استعلام لامپ مهتابی
 136. مناقصه تمدید قطعات یدکی توربین زیمنس / آگهی تمدید مناقصه عمومی دو مرحله ای ,مناقصه قطعات یدکی توربین زیمنس
 137. استعلام ایزوگام فویل آلومینیومی / استعلام , استعلام ایزوگام فویل آلومینیومی
 138. استعلام مبل ، میز و گل میز / استعلام , استعلام مبل ، میز و گل میز
 139. استعلام تابلو روان LED / استعلام , استعلام تابلو روان LED
 140. استعلام اینترنت اختصاصی / استعلام , استعلام اینترنت اختصاصی
 141. مناقصه انجام خدمات آمبولانس / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات آمبولانس
 142. مناقصه توسعه و احداث و روشنایی معابر / آگهی مناقصه دو مرحله ای, مناقصه توسعه و احداث و روشنایی معابر
 143. مناقصه احداث ساختمان آموزشی / آگهی تمدید مناقصه, مناقصه احداث ساختمان آموزشی
 144. فراخوان انجام پروژه های عمران روستایی (شامل زیرسازی راه ، آسفالت جدول گذاری / فراخوان , فراخوان انجام پروژه های عمران روستایی (شامل زیرسازی راه ، آسفالت جدول گذاری
 145. مناقصه خرید لوله UPVC سایز 400 میلیمتر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید لوله UPVC سایز 400 میلیمتر
 146. مناقصه تکمیل پروژه برج / آگهی دعوت به سرمایه گذاری و مشارکت, مناقصه تکمیل پروژه برج
 147. مناقصه بهسازی محیط و اصلاح معابر / آگهی مناقصه, مناقصه بهسازی محیط و اصلاح معابر
 148. استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس / استعلام , استعلام بسته نرم افزار آنتی ویروس
 149. مناقصه پروژه احداث میدان / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه پروژه احداث میدان
 150. تجدید مناقصه راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین / آگهی ارزیابی کیفی ساده و مناقصه , تجدید مناقصه مناقصه راهبری وسائط نقلیه سبک و سنگین
 151. مناقصه عملیات اجرایی خط انتقال آب / مناقصه, عملیات اجرایی خط انتقال آب
 152. مناقصه امور خدماتی و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه امور خدماتی و سرایداری خوابگاه های اداره کل راه آهن
 153. مناقصه تامین منابع مالی، تکمیل، بهره برداری و انتقال پروژه تاسیسات فاضلاب شهر / فراخوان ارزیابی کیفی جهت شناسایی سرمایه گذار,مناقصه تامین منابع مالی، تکمیل، بهره برداری و انتقال پروژه تاسیسات فاضلاب شهر
 154. مناقصه عملیات تفکیک بالاست پلها / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه عملیات تفکیک بالاست پلها
 155. فراخوان خرید یکدستگاه کوره شاتل پخت مقره سرامیکی / آگهی فراخوان , فراخوان خرید یکدستگاه کوره شاتل پخت مقره سرامیکی
 156. مناقصه اجرای آسفالت در معابر شهر ... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای آسفالت در معابر شهر ...
 157. مناقصه عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه عملیات جدولگذاری معابر سطح شهر
 158. مناقصه اجرای عملیات خاکی / مناقصه, اجرای عملیات خاکی
 159. مناقصه ارائه خدمات نقلیه جهت تامین خودرو / آگهی مناقصه , مناقصه ارائه خدمات نقلیه جهت تامین خودرو
 160. مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل 500.000 تن سنگ آهن / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات حمل 500.000 تن سنگ آهن
 161. مناقصه احداث و تکمیل شبکه آب خام / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث و تکمیل شبکه آب خام
 162. فراخوان احداث نصب سه دستگاه پمپ افقی / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه احداث نصب سه دستگاه پمپ افقی
 163. مناقصه تعداد 500 عدد کارتهای الکترونیکی تابلوهای هشدار دهنده / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای,مناقصه تعداد 500 عدد کارتهای الکترونیکی تابلوهای هشدار دهنده
 164. مناقصه روغن ترانس / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه روغن ترانس
 165. مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار / آگهی مناقصه , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشار
 166. مناقصه حفاری و کابلکشی فیبرنوری و OCDF بندی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه حفاری و کابلکشی فیبرنوری و OCDF بندی
 167. مناقصه عملیات خاکی و تحکیم بستر زمین نیروگاه / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی پیمانکاران , مناقصه عملیات خاکی و تحکیم بستر زمین نیروگاه
 168. مناقصه عمومی یک مرحله ای ایجاد آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه آرشیو الکترونیکی پرونده های ثبتی
 169. فراخوان مناقصه راهبری تجمیعی مهمانسراها و اجرای خدمات تنظیفات و فضای سبز / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه راهبری تجمیعی مهمانسراها و اجرای خدمات تنظیفات و فضای سبز
 170. مناقصه خرید 400 عدد دریچه چدن بتن فاضلابی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 400 عدد دریچه چدن بتن فاضلابی
 171. مناقصه عمومی عملیات آبیاری مزارع نیشکر به وسعت 4500 هکتار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات آبیاری مزارع نیشکر به وسعت 4500 هکتار
 172. مناقصه عمومی دو قلم خرید لوله های سوپر هیتر کوره های بخار / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی دو قلم خرید لوله های سوپر هیتر کوره های بخار
 173. اجرای سیستم آبیاری تحت فشاراراضی 107 هکتاری / مناقصه , مناقصه اجرای سیستم آبیاری تحت فشاراراضی 107 هکتاری
 174. تجدید مناقصه پشتیبانی و فروش خدمات اینترنتی / تجدید آگهی مناقصه عمومی , تجدید مناقصه پشتیبانی و فروش خدمات اینترنتی
 175. مناقصه بازسازی خودروی آتش نشانی واحد HSE / آگهی مناقصه عمومی توأم با ارزیابی, مناقصه بازسازی خودروی آتش نشانی واحد HSE
 176. مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و چاهها / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه حفاظت و نگهبانی از تاسیسات و چاهها
 177. مناقصه عملیات کوددهی مزارع نیشکر به وسعت 6000 هکتار / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات کوددهی مزارع نیشکر به وسعت 6000 هکتار
 178. مناقصه اصلاح پیوینگ باسکول جنوبی / آگهی مناقصه عمومی توأم با ارزیابی, مناقصه اصلاح پیوینگ باسکول جنوبی
 179. مناقصه کلیه تجهیزات و مایحتاج مورد نیاز اجرای پروژه آبیاری تحت فشار اراضی 107 هکتاری / مناقصه ,مناقصه کلیه تجهیزات و مایحتاج مورد نیاز اجرای پروژه آبیاری تحت فشار اراضی 107 هکتاری
 180. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 207 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 207 ...
 181. مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز ورودی شهر / مناقصه , مناقصه ایجاد و توسعه فضای سبز ورودی شهر
 182. مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 280 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث جاده و محل چاه غرب 280 ...
 183. مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی / مناقصه , مناقصه راهبری ، تعمیر ، حفظ و نگهداری از تاسیسات برق و روشنایی
 184. فراخوان مناقصه مربوط انجام خدمات کارگری ساده / فراخوان مناقصه عموم
/ 0 نظر / 3 بازدید