اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.6.11 در سایت

 1. مزایده فروش آپارتمان به مساحت 91.52مترمربع نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش آپارتمان به مساحت 91.52مترمربع نوبت دوم
 2. مزایده چیلر منولار / آگهی فروش اموال منقول, مزایده چیلر منولار
 3. مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای، مناقصه احداث یک باب مخزن پنجاه هزار متر مکعبی یزد - نوبت دوم
 4. مناقصه خرید الکتروپمپ P-406 A/B - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی تولید کنندگان و تامین کنندگان, مناقصه خرید الکتروپمپ P-406 A/B - نوبت دوم
 5. تجدید مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت / تجدید مناقصه ,مناقصه انجام عملیات لکه گیری و روکش آسفالت
 6. تجدید فراخوان عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب / تجدید فراخوان , عملیات اجرایی باقی مانده خط اصلی شرقی شبکه فاضلاب
 7. مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خدمات ترابری امور انتقال نیروی تهران
 8. فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...نوبت دوم / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی وصول مطالبات معوقه آب بهاء و حق انشعاب ...نوبت دوم
 9. فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها...نوبت دوم / فراخوان انجام کار و مناقصه عمومی پیش فروش انشعاب فاضلاب و وصول مطالبات معوقه آب بها...نوبت دوم
 10. فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم / فراخوان عملیات اجرای کلکتورهای اصلی خطوط انتقال فاضلاب ناحیه s1 و s3 ...نوبت دوم
 11. مناقصه خرید ALFA VALVOLE PNEUMATIC BALL VALVE نوبت دوم / مناقصه خرید ALFA VALVOLE PNEUMATIC BALL VALVE نوبت دوم
 12. مزایده خودرو نیسان وانت / مزایده,مزایده خودرو نیسان وانت
 13. فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 دستگاه ترانس / فراخوان ارزیابی کیفی خرید 10 دستگاه ترانس
 14. مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید با نظارت بر ساخت یک دست از پره های متحرک نوبت دوم
 15. مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورهای ورامین / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه تهیه ، نصب و تعمیرات گاردیل محورهای ورامین
 16. مناقصه خرید خدمات اسمز معکوس / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید خدمات اسمز معکوس
 17. مناقصه خرید نظارت و مشاوره خرید ساخت روتور / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید نظارت و مشاوره خرید ساخت روتور
 18. فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی, فراخوان انجام عملیات تعمیرات و نگهداری شبکه برق بالاسری...نوبت دوم
 19. مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خدمات مهندسی و مشاور مربوط به انجام خدمات نقشه برداری - نوبت دوم
 20. مناقصه خرید 4 تن لیبل / آگهی مناقصه,مناقصه خرید 4 تن لیبل
 21. مزایده ششدانگ ملکی مسکونی مساحت 94.40متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملکی مسکونی مساحت 94.40متر
 22. مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع تجدید / فراخوان عمومی دعوت به مناقصه ,مناقصه نگهداری و تعمیرات دستگاه ها و واحدهای مجتمع تجدید
 23. مزایده فروش OFF3-2102TX00 / آگهی مزایده, مزایده فروش OFF3-2102TX00
 24. آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار انجام پروژه پیشگیرانه از تقلب FM / آگهی فراخوان شناسایی پیمانکار ،آگهی انجام پروژه پیشگیرانه از تقلب FM
 25. مزایده واگذاری سهام ​بنگاه سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت...نوبت دوم / خلاصه آگهی عرضه سهام به عمومی، مزایده واگذاری سهام ​بنگاه سرمایه گذاری گسترش و توسعه صنعت...نوبت دوم
 26. مناقصه خدمات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو / مناقصه, مناقصه خدمات دمونتاژ و مونتاژ قطعات و مجموعه ها خودرو
 27. فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعانی / آگهی فراخوان , فراخوان تامین کنندگان بانک اطلاعانی
 28. مزایده فروش قسمت سل روم واحد کلر نوبت سوم / آگهی مزایده عمومی , مزایده فروش قسمت سل روم واحد کلر نوبت سوم
 29. شناسایی منابع خرید / آگهی عمومی , شناسایی منابع خرید
 30. مزایده ششدانگ پلاک 46/93 اصلی مساحت 84.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک 46/93 اصلی مساحت 84.80متر
 31. مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی پشتیبانی HSEQ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی پشتیبانی HSEQ
 32. مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی
 33. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات نوبت دوم
 34. فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی فونداسیونهای خطوط لوله و کانالهای آبهای سطحی تقویت فشار گاز - نوبت دوم / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه تعمیر و بازسازی فونداسیونهای خطوط لوله و کانالهای آبهای سطحی تقویت فشار گاز- نوبت دوم
 35. مزایده ملک مساحت عرصه 181.5مترمربع / مزایده,مزایده ملک مساحت عرصه 181.5مترمربع
 36. مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش نه بلوک منازل سازمانی
 37. مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگر - نوبت دوم -چاپ اول / مناقصه عمومی، مناقصه پروژه ساماندهی مسیل های شهر سوسنگرد- نوبت دوم -چاپ اول
 38. اطلاعیه تعداد 6 دستگاه انواع خودرو سواری / اطلاعیه ، اطلاعیه تعداد 6 دستگاه انواع خودرو سواری
 39. مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهبانی (حفاظت فیزیکی) بیمارستان بقایی نوبت دوم
 40. مناقصه خریداری 1500 تن سیم لاکی مسی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 1500 تن سیم لاکی مسی
 41. مزایده دو باب پلاک ثبتی زمین عرصه هرکدام 510مترمربع / مزایده,مزایده دو باب پلاک ثبتی زمین عرصه هرکدام 510مترمربع
 42. مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد / آگهی مزایده, مزایده اجاره محل واگذاری بوفه مواد غذایی گرم و سرد
 43. مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات - نوبت دوم / مناقصه ,مناقصه انجام خدمات حراست و نگهبانی از اماکن تاسیسات - نوبت دوم
 44. مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی - تجدید / آگهی تجدید مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بازسازی فونداسیون ها و سایر سازه های صنعتی - تجدید
 45. آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان - نوبت دوم / مزایده ، آگهی مزایده اجاره غرفه های فروشگاهی باباامان - نوبت دوم
 46. مناقصه رنگ آمیزی چرخ و فلک، کشتی صبا / آگهی مناقصه, مناقصه رنگ آمیزی چرخ و فلک، کشتی صبا
 47. مزایده فروش ضایعات / مزایده, مزایده فروش ضایعات
 48. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 123.43متر
 49. مزایده فروش خودرو / آگهی مزایده,مزایده فروش خودرو
 50. مزایده یک دستگاه جروسینگ مازاد / مزایده یک دستگاه جروسینگ مازاد
 51. مزایده 54.62 سهم از یکصد سهم سهام منزل مسکونی / مزایده,مزایده 54.62 سهم از یکصد سهم سهام منزل مسکونی
 52. مزایده یک دستگاه سواری پراید / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه سواری پراید
 53. مزایده اپارتمان مساحت 142.52متر / مزایده,مزایده اپارتمان مساحت 142.52متر
 54. فراخوان مناقصه خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه خرید و نصب سیستم اعلام و اطفاء حریق
 55. مزایده ملک مرحله اول / مزایده,مزایده ملک مرحله اول
 56. مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت8000متر / مزایده,مزایده یک واحد مرغداری گوشتی مساحت8000متر
 57. آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی / مزایده,آگهی مزایده فروش اقلام ضایعاتی
 58. مناقصه تهیه و توزیع اقلام غذایی بسته بندی و با کیفیت بوفه مدارس / مناقصه تهیه و توزیع اقلام غذایی بسته بندی و با کیفیت بوفه مدارس
 59. مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه زیرسازی و آسفالت معابر
 60. مزایده ملک تحت پلاک 39 اصلی شامل 18 قطعه دیمزار و باغ / مزایده,مزایده ملک تحت پلاک 39 اصلی شامل 18 قطعه دیمزار و باغ
 61. مناقصه عملیات اجرای نمای بیرونی سنگ و اجر پروژه ساختمانی / مناقصه عملیات اجرای نمای بیرونی سنگ و اجر پروژه ساختمانی
 62. مزایده فروش منازل سازمانی / مزایده,مزایده فروش منازل سازمانی
 63. مناقصه پروژه ساخت و مونتاژ ایستگاهها / مناقصه, مناقصه پروژه ساخت و مونتاژ ایستگاهها
 64. مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3714/8متر / مزایده,مزایده فروش ششدانگ زمین مساحت عرصه 3714/8متر
 65. مناقصه اجرای کانال هدایت آبهای سطحی کارخانه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای کانال هدایت آبهای سطحی کارخانه
 66. مناقصه نگهداشت و تعمیرات تجهیزات تانک مانیتورینگ LG-TG / آگهی فراخوان, مناقصه نگهداشت و تعمیرات تجهیزات تانک مانیتورینگ LG-TG
 67. مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم / مزایده فروش تعدادی از املاک کاربری تجاری خدماتی مسکونی نوبت دوم
 68. مناقصه خرید یک دستگاه واترجت دیزلی و ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه واترجت دیزلی و ...
 69. مناقصه خرید پانل ساندویچی دیواری و سقفی / مناقصه عمومی، مناقصه خرید پانل ساندویچی دیواری و سقفی
 70. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای دانشجویی و کارمندی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 71. مزایده اجاره ساختمان - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره ساختمان - نوبت دوم
 72. تجدید مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه - نوبت پنجم / تجدید آگهی مناقصه عمومی,مناقصه عملیات تهیه و اجرای سازه و تاسیسات یک واحد گلخانه - نوبت پنجم
 73. مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت / آگهی مزایده، مزایده اجاره بوفه، انتشارات و کافی نت
 74. مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس هیوندای کروز / آگهی مزایده، مزایده یک دستگاه خودروی مینی بوس هیوندای کروز
 75. مزایده اجاره یک باب رستوران پارک تاجیکستان / آگهی مزایده عمومی، مزایده اجاره یک باب رستوران پارک تاجیکستان
 76. مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی... / مزایده , مزایده یک دستگاه تلویزیون ال ای دی...
 77. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 133.08متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 133.08متر
 78. مزایده اجاره پارکینگ های عمومی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده اجاره پارکینگ های عمومی - نوبت دوم
 79. مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری خدمات حجمی ، نگهداری و بهره برداری از تاسیسات آب شرب نوبت دوم
 80. مزایده تعداد 660 عدد شلوار پارچه ای کشی.... / مزایده, مزایده تعداد 660 عدد شلوار پارچه ای کشی....
 81. مزایده تعداد 8 دستگاه از خودروهای فرسوده .... / آگهی مزایده عمومی , مزایده تعداد 8 دستگاه از خودروهای فرسوده ....
 82. فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها ... - نوبت دوم / فراخوان مناقصه, فراخوان ساماندهی حاشیه شهرها ....نوبت دوم
 83. همایش ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار / همایش ضرورت های دستیابی به توسعه پایدار
 84. تجدید مناقصه عمومی خرید لوله های پلی اتیلن شبکه آب خام / مناقصه عمومی , تجدید مناقصه خرید لوله های پلی اتیلن شبکه آب خام
 85. مناقصه خرید یک دستگاه ماشین عایق زنی باتری های / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید یک دستگاه ماشین عایق زنی باتری های
 86. آگهی مزایده واگذاری مغازه مطهری / آگهی مزایده،آگهی مزایده واگذاری مغازه مطهری
 87. مزایده تعداد 30 دستگاه انواع خودرو سبک ،سنگین / مزایده ,مزایده تعداد 30 دستگاه انواع خودرو سبک ،سنگین
 88. تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع - نوبت دوم
 89. مناقصه عمومی بهسازی پشت دیوار جانبازان / مناقصه عمومی , مناقصه بهسازی پشت دیوار جانبازان
 90. مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش املاک بصورت نقدی و اقساطی نوبت دوم
 91. مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن 96.6.11 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه توزیع پلی اتیلن 96.6.11
 92. فراخوان مناقصه 8 ردیف استانداردهای آزمایشگاهی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , فراخوان مناقصه 8 ردیف استانداردهای آزمایشگاهی
 93. مزایده ششدانگ آپارتمان با مقدار 16.83 متر بالکن / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان با مقدار 16.83 متر بالکن
 94. مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 745.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ عرصه و اعیان زمین مساحت 745.60متر
 95. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 243.15متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 243.15متر
 96. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.34مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 129.34مترمربع
 97. مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت صد و هشت متر
 98. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.90متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 83.90متر
 99. مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های.... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های.... - نوبت دوم
 100. مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 71.81متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان اداری 71.81متر
 101. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 98.2متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه اول مساحت 98.2متر
 102. مناقصه دوربین هم محور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه دوربین هم محور
 103. مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجناس اسقاطی و اجناس سالم مازاد نوبت دوم
 104. تجدید مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری بصورت اجاره ملک تجاری
 105. مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 162.80متر / مزایده,مزایده ششدانگ منزل مسکونی عرصه 162.80متر
 106. مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین خودروهای استیجاری حمل و نقل درون و برون شهری شرکت- نوبت دوم
 107. مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد 96.6.11 / مزایده,مزایده فروش تعدادی از املاک و زمین های خود بصورت نقد 96.6.11
 108. مناقصه تکمیل پلیس راه / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه تکمیل پلیس راه
 109. اگهی مزایده کود میکرومعدنی - نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده کود میکرومعدنی- نوبت دوم
 110. اصلاحیه فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی / اصلاحیه فراخوان شناسایی و ارزیابی پیمانکار، اصلاحیه فراخوان سرویس و نگهداری و راهبری سیستم ایمنی و آتش نشانی
 111. تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه انجام عملیات راهداری شهرستان های کوهرنگ
 112. مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران,مناقصه طراحی، خرید تجهیزات، نصب، تست و راه اندازی - نوبت دوم
 113. مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی / آگهی مزایده عمومی، مزایده عمومی واگذاری اکتشاف و بهره برداری تعدادی از محدوده های اکتشافی
 114. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 199.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 199.43متر
 115. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 74.43متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه مساحت 74.43متر
 116. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.10مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 105.10مترمربع
 117. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه بیست و هفت تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه بیست و هفت تفکیکی
 118. فراخوان خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید و اجرای عملیات پوشش عایق سیلیکونی ...
 119. مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده اجاره تبلیغات بدنه اتوبوس های خود نوبت دوم
 120. مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان / آگهی مناقصه، مناقصه تهیه و طبخ و توزیع غذای بیماران و کارکنان بیمارستان
 121. مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع جلد و درب باتری های ساکن صنعتی
 122. استعلام تجهیزات انفورماتیک 10 عدد هارد سرور / استعلام , استعلام تجهیزات انفورماتیک 10 عدد هارد سرور
 123. استعلام بورد ضبط کننده مکالمات VHF / استعلام ,استعلام بورد ضبط کننده مکالمات VHF
 124. استعلام دکل مهاری 45 مثلثی 6 متری / استعلام ,استعلام دکل مهاری 45 مثلثی 6 متری
 125. استعلام برد کوپلر / استعلام ,استعلام برد کوپلر
 126. استعلام رنگ آنادایز مات ... / استعلام ، استعلام رنگ آنادایز مات ...
 127. استعلام واگذاری سالن همایش سازمان / استعلام ,استعلام واگذاری سالن همایش سازمان
 128. استعلام واگذاری سالن چند منظوره / استعلام ,استعلام واگذاری سالن چند منظوره
 129. استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی معابر / استعلام ,استعلام تهیه مصالح و اجرای شبکه روشنایی معابر
 130. استعلام ست مبلمان اداری میز و صندلی / استعلام ,استعلام ست مبلمان اداری میز و صندلی
 131. مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط / آگهی حراج عمومی, مزایده فروش اقلام و تجهیزات مخابراتی مازاد و اسقاط
 132. استعلام فرش گلیم / استعلام فرش گلیم
 133. استعلام خرید مواد غذایی / استعلام خرید مواد غذایی
 134. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیبر نوری / مناقصه عمومی، مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید فیبر نوری
 135. مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان هاچ بگ / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه اتومبیل سواری لیفان هاچ بگ
 136. مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه های زیرمجموعه صنعت کشاورزی (غرب) / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی گازرسانی به اولین خوشه های زیرمجموعه صنعت کشاورزی (غرب)
 137. مناقصه خرید الکتروموتورها ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیل لوازم پایاب / مناقصه خرید الکتروموتورها ، پمپها ، شیرآلات و سایر تجهیزات تکمیل لوازم پایاب
 138. مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت288.50متر / مزایده,مزایده ششدانگ ملک مشاعی مساحت288.50متر
 139. مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری / فراخوان ارزیابی کیفی, مناقصه اصلاح شبکه برق رسانی و اتاق توزیع سالن مسافری
 140. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ورق فایبرگلاس / مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید ورق فایبرگلاس
 141. فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه کرمان و زرند / فراخوان ارزیابی کیفی نگهداری و ترمیم فضای سبز ایستگاه کرمان و زرند
 142. مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده میبد / مناقصه عمومی دومرحله ای تکمیل استخر سرپوشیده میبد
 143. استعلام روغن موتور و فیلتر روغن و ... / استعلام روغن موتور و فیلتر روغن و ...
 144. مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387 / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یکدستگاه خودرو سواری پراید مدل 1387
 145. استعلام خرید تجهیزات پزشکی / استعلام, استعلام خرید تجهیزات پزشکی
/ 0 نظر / 34 بازدید