اطلاعات مناقصات و مزایدات ثبت شده تاریخ 96.7.04 در سایت

 1. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.24متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 157.24متر
 2. فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و ... / فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان خرید ، نصب و راه اندازی سیستم پایش آنلاین و ...
 3. مزایده واگذاری بخشی از موزه / مزایده ,مزایده واگذاری بخشی از موزه
 4. مزایده واگذاری بوفه دانشکده معماری- تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده واگذاری بوفه دانشکده معماری- تجدید
 5. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 126.64متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه همکف 126.64متر
 6. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری نواحی غرب
 7. مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری خدمات پشتیبانی بهره برداری در بخشهای امداد، گازبانی و کنتورخوانی
 8. فراخوان اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی .... / آگهی فراخوان پیمانکار, فراخوان اجرای 20160 متر شبکه 60 psi پلی اتیلن جهت گازرسانی ....
 9. مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی, مناقصه راهبری ناحیه- خدمات- تعمیر و نگهداشت - عملیات انبار و ...
 10. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی, مناقصه گازرسانی به روستاهای محور ...
 11. مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده.... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده....
 12. مزایده ششدانگ آپارتمان 165.37متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان 165.37متر
 13. مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان مناقصه، مناقصه خرید 15 دستگاه نشت یاب لیزری گاز طبیعی
 14. مناقصه گازرسانی به روستاهای ... / آگهی مناقصه ارزیابی کیفی ، مناقصه گازرسانی به روستاهای محور کارده....
 15. تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه و ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه پروژه تهیه تجهیزات و احداث شبکه توزیع , خط تغذیه و ...
 16. مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات خودرویی هدایت و نگهداری خودروهای سنگین
 17. مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری / فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه انجام خدمات روزانه عملیات و جوشکاری
 18. تجدید فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی / تجدید فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه ارزیابی پوشش خطوط لوله غیر قابل پیگرانی
 19. فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی / فراخوان تعمیرات اساسی و تامین قطعات یدکی
 20. تامین خدمات سازندگی و جوشکاری .... / آگهی مناقصه همراه با ارزیابی کیفی, تامین خدمات سازندگی و جوشکاری ....
 21. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 176متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه 176متر
 22. فراخوان مناقصه عمومی مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه عمومی مطالعه ، طراحی ، تهیه ، اجرا و راه اندازی سیستم LG - TG
 23. فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات و ... / فراخوان مناقصه عمومی, فراخوان مناقصه ارائه خدمات نگهداری فضای سبز و تنظیفات و ...
 24. فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION و ... / فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران HEAT SHRINKABLE INSULATION و ...
 25. فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی, فراخوان تهیه مصالح و اجرای حدود 13 کیلومتر شبکه توزیع روستاهای
 26. مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و.... / آگهی عمومی ، مناقصه گازرسانی به صنایع و مشترکین عمده و جایگاه های CNG و....
 27. استعلام بهاء خرید و نصب کفپوش های آنتی باکتریال، آنتی استاتیک / استعلام بهاء, استعلام بهاء خرید و نصب کفپوش های آنتی باکتریال، آنتی استاتیک
 28. استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید / استعلام بها سرویس ایاب و ذهاب اساتید
 29. مزایده اجاره محل فروشگاه و محل چاپ و تکثیر بیمارستان / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره محل فروشگاه و محل چاپ و تکثیر بیمارستان
 30. مزایده واگذاری فروشگاه داخلی بیمارستان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری فروشگاه داخلی بیمارستان
 31. مزایده ساختمان 4 طبقه زیربنای هر طبقه 192متر / مزایده,مزایده ساختمان 4 طبقه زیربنای هر طبقه 192متر
 32. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 176متر
 33. مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و پخش آسفالت
 34. فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی نوبت چهارم / آگهی فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار , فراخوان مشارکت در ساخت مجتمع تجاری - اداری و خدماتی نوبت چهارم
 35. فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی- نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان شناسایی و جذب سرمایه گذار در ساخت مجتمع تجاری- اداری و خدماتی- نوبت دوم
 36. فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت و بهره برداری شهربازی- نوبت دوم / آگهی فراخوان, فراخوان مشارکت در طراحی و ساخت و بهره برداری شهربازی- نوبت دوم
 37. مزایده واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری سرقفلی 43 باب مغازه تجاری
 38. مزایده یک دستگاه نوار نقاله 10 متری ... / مزایده ، مزایده یک دستگاه نوار نقاله 10 متری ...
 39. مزایده 1700 کیلوگرم پلت sd شده کوکتل / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 1700 کیلوگرم پلت sd شده کوکتل
 40. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان همکف 143متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی اعیان همکف 143متر
 41. مزایده 17500 کیلوگرم پلت sd شده / آگهی فروش اموال منقول , مزایده 17500 کیلوگرم پلت sd شده
 42. مزایده ششدانگ زمین مزروعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مزروعی
 43. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت عرصه دویست متر
 44. مزایده 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی / آگهی فروش اموال منقول , مزایده توقیف 7100 کیلوگرم پلت sd شده رنگی
 45. مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 547متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین محصور مساحت 547متر
 46. مناقصه خرید ، نصب (بازسازی اتاق های عمل ) / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید ، نصب (بازسازی اتاق های عمل )
 47. مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات - تجدید / تجدید مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری بیمه شخص ثالث و بدنه کلیه ماشین آلات - تجدید
 48. مزایده بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از یکباب سالن چند منظوره و ...
 49. مزایده بهره برداری از استخر چهارفصل بانوان و ... / آگهی مزایده عمومی, مزایده بهره برداری از استخر چهارفصل بانوان و ...
 50. آگهی فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S نوبت اول / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی، فراخوان عمومی ارزیابی تامین خدمات کنترل گاز H2S نوبت اول
 51. مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500 نوبت اول / آگهی مناقصه، مناقصه PARTS FOR NATIONAL SWIVEL MODEL P-500 نوبت اول
 52. فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب و ... / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه خرید فلزیاب کابل یاب ، دریچه یاب و ...
 53. مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه کاهش تلفات شهرستان نوبت دوم
 54. مزایده یک دستگاه واحد تجاری بخش نه تهران / مزایده,مزایده یک دستگاه واحد تجاری بخش نه تهران
 55. فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان مناقصه خرید تجهیزات توانبخشی (ویلچر) نوبت دوم
 56. مزایده پلاک ثبتی 654 اصلی بخش یک خمین / مزایده,مزایده پلاک ثبتی 654 اصلی بخش یک خمین
 57. مزایده مالکیت و سرقفلی مغازه مساحت 23.7متر / مزایده,مزایده مالکیت و سرقفلی مغازه مساحت 23.7متر
 58. مناقصه خدمات حمل و نقل / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات حمل و نقل
 59. مزایده اراضی زراعی آبی / مزایده,مزایده اراضی زراعی آبی
 60. مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 192.40متر / مزایده,مزایده یکباب واحد مسکونی عرصه 192.40متر
 61. مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 21 اردبیل / مزایده,مزایده ششدانگ زمین زراعی بخش 21 اردبیل
 62. مزایده یک دستگاه پانچ هشت کاره هیدورلیک تیغه 60 سانتی / مزایده یک دستگاه پانچ هشت کاره هیدورلیک تیغه 60 سانتی
 63. مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به ان 1297.60متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه و باغچه متصل به ان 1297.60متر
 64. مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات گازرسانی نوبت دوم
 65. تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده واگذاری 14 عدد تابلو تبلیغاتی - نوبت دوم
 66. تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه - نوبت دوم / آگهی تجدید مزایده عمومی ، تجدید مزایده واگذاری 2 باب غرفه - نوبت دوم
 67. مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت
 68. مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش نوبت دوم / آگهی مناقصه ، مناقصه خرید 42 قطعه یدکی مربوط به دستگاه های شمارش نوبت دوم
 69. مناقصه خرید تجهیز ذخیره سازی مرکزداده / خلاصه آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید تجهیز ذخیره سازی مرکزداده
 70. فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه اجرای عملیات سازه پروژه پژوهشکده
 71. مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات نوبت دوم / آگهی مزایده, مزایده اجاره پارکینگ چهارراه مخابرات نوبت دوم
 72. مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 89 / آگهی مزایده ، مزایده یک دستگاه پژو پارس مدل 89
 73. مناقصه کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه کنتور آب 1/2 اینچ مولتی جت خشک
 74. مزایده فروش دو دستگاه کولر اسپیلت ایستاده / آگهی مزایده مال منقول , مزایده فروش دو دستگاه کولر اسپیلت ایستاده
 75. تجدید مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری / تجدید مناقصه ,مناقصه تهیه و نصب آسانسور بروی پل عابر پیاده تقاطع بلوار بسیج و ایستگاه نوری ....
 76. مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه مساحت 306متر
 77. مزایده اجاره جایگاه CNG - مرحله سوم نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی, مزایده اجاره جایگاه CNG - مرحله سوم - نوبت دوم
 78. مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ.....تجدید / آگهی تجدید مزایده, مزایده خط رول فرمینگ شامل ماشین رول فرمینگ.....تجدید
 79. مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق و ... تمدید / آگهی تمدید مناقصه عمومی, مناقصه خرید تجهیزات قدرت مانور شبکه برق و ... تمدید
 80. مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات تهیه و تامین مواد اولیه غذایی، طبخ و توزیع غذای کارکنان
 81. مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام مطالعات طرح جامع توسعه شبکه های توزیع برق - نوبت دوم
 82. مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری استقرار کانتر خدماتی / آگهی مزایده، مزایده بهره برداری از فضاهای موقت تجاری با کاربری استقرار کانتر خدماتی
 83. مزایده 17 فضای تجاری خود با کاربری عطر و ادکلن / آگهی مزایده, مزایده 17 فضای تجاری خود با کاربری عطر و ادکلن
 84. مزایده تعدادی از فضاهای موقت تجاری با کاربری سمپلینگ و فروش لوازم آشپزخانه / آگهی مزایده, مزایده تعدادی از فضاهای موقت تجاری با کاربری سمپلینگ و فروش لوازم آشپزخانه
 85. مزایده اجاره یک واحد دفتر کار و دفتر خدمات تالار و پذیرایی / آگهی مزایده , مزایده اجاره یک واحد دفتر کار و دفتر خدمات تالار و پذیرایی
 86. تجدید سوم مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز - نوبت دوم / آگهی تجدید سوم مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه حفاظت فیزیکی شعبه شیراز تجدید سوم - نوبت دوم
 87. مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه واگذاری حفاظت فیزیکی و خدمات ایمنی و آتش نشانی - نوبت دوم
 88. تجدید اول مناقصه خرید مواد اولیه تولید واکسن - نوبت دوم / آگهی تجدید اول مناقصه عمومی, تجدید اول مناقصه خرید مواد اولیه تولید واکسن - نوبت دوم
 89. مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از غرفه های تجاری با کاربری های مختلف در ایستگاههای مترو / آگهی مزایده, مزایده واگذاری به اجاره تعدادی از غرفه های تجاری با کاربری های مختلف در ایستگاههای مترو
 90. مزایده واگذاری 20 فضای تجاری با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی / آگهی مزایده, مزایده واگذاری 20 فضای تجاری با کاربری اغذیه سرد و نوشیدنی
 91. تجدید مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ... / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه نگهداری و راهداری راههای شهرستان های حوزه استحفاظی ...
 92. مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید SOR PRESSURE SWITCH
 93. مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری شهرها - نوبت دوم / آگهی ارزیابی کیفی پیمانکاران,مناقصه واگذاری کلیه فعالیتهای اداری، مشترکین و بهره برداری شهرها - نوبت دوم
 94. مزایده فروش یک قطعه ملک / مزایده,مزایده فروش یک قطعه ملک
 95. مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله... / آگهی مناقصه کتبی، مناقصه کلیه خدمات رفت و روب، جمع آوری و حمل و دفن زباله...
 96. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری... / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری...
 97. تجدید مزایده عمومی اجاره ساختمان پلاک ثبتی 347/6933 / آگهی تجدید مزایده عمومی، تجدید مزایده عمومی اجاره ساختمان پلاک ثبتی 347/6933
 98. فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه و حمل کلیه لوله ها و شیرآلات - نوبت دوم / فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی,فراخوان خدمات پیمانکاری تهیه و حمل کلیه لوله ها و شیرآلات - نوبت دوم
 99. مناقصه واگذاری امور کاشت و نگهداری فضای سبز / فراخوان مناقصه، مناقصه واگذاری امور کاشت و نگهداری فضای سبز
 100. مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم / آگهی مزایده کتبی، مزایده کلیه خدمات امور بهشت قاسم
 101. مزایده مقدار 8000 کیلوگرم پسته تولیدی / آگهی مزایده، مزایده مقدار 8000 کیلوگرم پسته تولیدی
 102. مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 664 فرعی / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی 664 فرعی
 103. فراخوان مناقصه روکش آسفالت...نوبت دوم / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی ، فراخوان مناقصه روکش آسفالت...نوبت دوم
 104. مناقصه تثبیت پل ها و ... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه تثبیت پل ها و ...
 105. مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت سوم / مزایده,مزایده فروش زمین مساحت 347.52مترمربع نوبت سوم
 106. مزایده ملک ششدانگ عرصه دو هکتار نوبت دوم / مزایده,مزایده ملک ششدانگ عرصه دو هکتار نوبت دوم
 107. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 122.78متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی 122.78متر
 108. مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی بیلبورد / مزایده ,مزایده واگذاری پایه های تبلیغاتی بیلبورد
 109. مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 108متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین با بنای احداثی 108متر
 110. مزایده پلاک ثبتی مساحت 214.24متر / مزایده,مزایده پلاک ثبتی مساحت 214.24متر
 111. مزایده سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122141476 / مزایده سیم کارت تلفن همراه به شماره 09122141476
 112. شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خدمات تنظیفات ...- نوبت دوم / آگهی شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران , شناسایی و ارزیابی کیفی پیمانکاران جهت خدمات تنظیفات ...- نوبت دوم
 113. مزایده فرش ماشینی کناره ریزماهی / مزایده,مزایده فرش ماشینی کناره ریزماهی
 114. مزایده کیف چرم - جاسوئیچی... / مزایده, مزایده کیف چرم - جاسوئیچی...
 115. مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای ، مناقصه پروژه آبرسانی حیدرآباد لوداب نوبت دوم
 116. مزایده مغازه تجاری همکف مساحت نود و هفت متر / مزایده,مزایده مغازه تجاری همکف مساحت نود و هفت متر
 117. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.4متر / مزایده,ممزایده ششدانگ پلاک ثبتی مساحت 144.4متر
 118. استعلام فلاش تانک خانگی / استعلام, استعلام فلاش تانک خانگی
 119. استعلام انجام خدمات تایپ نامه های اداری شرکت, سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / استعلام,استعلام انجام خدمات تایپ نامه های اداری شرکت
 120. استعلام تامین کابل بخش حفاظت و کنترل / استعلام,استعلام تامین کابل بخش حفاظت و کنترل
 121. استعلام لایسنس آنتی ویروس / استعلام,استعلام لایسنس آنتی ویروس
 122. استعلام تهیه و نصب حفاظ / استعلام,استعلام تهیه و نصب حفاظ
 123. استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان / استعلام ,استعلام سایر فعالیتهای تخصصی ساختمان
 124. تجدید مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان / آگهی مزایده عمومی, مزایده واگذاری 5 مورد کانکس و ساختمان
 125. استعلام نصب تابلو DC و کابلکشی در سالن دیتا ... / استعلام,استعلام نصب تابلو DC و کابلکشی در سالن دیتا ...
 126. استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی و اتاق استراحت ... / استعلام , استعلام بهسازی و نوسازی اتاق نگهبانی و اتاق استراحت ...
 127. استعلام تلویزیون LCD 32 IN مدل 32LCD350 نام تجارتی ال جی ... / استعلام , استعلام تلویزیون LCD 32 IN مدل 32LCD350 نام تجارتی ال جی ...
 128. استعلام لوله پلی اتیلن 160 / استعلام ,استعلام لوله پلی اتیلن 160
 129. استعلام اجرای پوششی پارکینگ واحد ترابری / استعلام اجرای پوششی پارکینگ واحد ترابری
 130. استعلام اسکنر الکترو مکانیکی چک / استعلام, استعلام اسکنر الکترو مکانیکی چک
 131. استعلام حفر حوضچه 70*60 به عمق 2 متر و حمل خاک به خارج از منطقه / استعلام ,استعلام حفر حوضچه 70*60 به عمق 2 متر و حمل خاک به خارج از منطقه
 132. استعلام قند سفید شکسته / استعلام , استعلام قند سفید شکسته
 133. مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف-96.07.04 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات لوله گذاری فولادی و پلی اتیلن در اقطار مختلف-96.07.04
 134. استعلام با متعلقات power Analysis / استعلام , استعلام با متعلقات power Analysis
 135. استعلام کولر اسپلیت 24000 اوجنرال اصل / استعلام،استعلام کولر اسپلیت 24000 اوجنرال اصل
 136. استعلام خرید اجناس / استعلام , استعلام خرید اجناس
 137. استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان / استعلام,استعلام سایر فعالیت های تخصصی ساختمان
 138. استعلام خرید باسکول / استعلام خرید باسکول
 139. استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل / استعلام خرید تجهیزات رادیویی و دکل
 140. استعلام خرید پاسپورت خوان / استعلام, استعلام خرید پاسپورت خوان
 141. استعلام خرید تجهیزات رایانه ای / استعلام, استعلام خرید تجهیزات رایانه ای
 142. استعلام خرید دوربین پلاک خوان , سایت ستاد / استعلام,استعلام خرید دوربین پلاک خوان
 143. استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران / استعلام, استعلام ساخت سایر پروژه های مهندسی عمران
/ 0 نظر / 18 بازدید