اطلاعات مناقصات وم زایدات ثبت شده تاریخ 96.6.23 در سایت

 1. فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران، فراخوان S P/F CONTROL VALVE C.C.I
 2. مزایده آپارتمان بخش یازده تهران / مزایده,مزایده آپارتمان بخش یازده تهران
 3. مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال نگهداری تمدید / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال نگهداری تمدید
 4. مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال توسعه تمدید / تمدید مناقصه عمومی , مناقصه تامین ، نصب و راه اندازی تجهیزات اتوماتیک سیستم انتقال توسعه تمدید
 5. مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید / مزایده,مزایده ملک بخش نه مشهد تجدید
 6. مزایده یک عدد کانکس / مزایده,مزایده یک عدد کانکس
 7. مزایده یک دستگاه لیفتراک آریا / مزایده,مزایده یک دستگاه لیفتراک آریا
 8. مزایده 839.9 هزارم یک دانگ مشاع از باغ منزل 2300متر / مزایده,مزایده 839.9 هزارم یک دانگ مشاع از باغ منزل 2300متر
 9. مزایده یک دستگاه سانترفیوژ / مزایده,مزایده یک دستگاه سانترفیوژ
 10. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی یک فرعی
 11. مزایده 444.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 444.2 هزارم یک دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از ششدانگ ملک
 12. مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزم / مزایده,مزایده یک دستگاه کامیونت ایسوزم
 13. مزایده دو خط تلفن ثابت / آگهی مزایده ,مزایده دو خط تلفن ثابت
 14. مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده دو سهم مشاع از هفت سهم سرقفلی مغازه
 15. مزایده دو دانگ و 570.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان / مزایده,مزایده دو دانگ و 570.9 هزارم یک دانگ مشاع از اپارتمان
 16. مناقصه احداث پست 20/ 63 کیلو ولت / آگهی مناقصه ,مناقصه احداث پست 20/ 63 کیلو ولت
 17. مزایده تعداد 46 دستگاه خودرو / آگهی مزایده, مزایده تعداد 46 دستگاه خودرو
 18. مزایده بالابر عنکبوتی ... نوبت سوم / آگهی مزایده، مزایده بالابر عنکبوتی ... نوبت سوم
 19. مزایده فروش نه قطعه زمین نوبت دوم / مزایده فروش نه قطعه زمین نوبت دوم
 20. مناقصه 6360 دست بیلرسوت در سایزهای مختلف.... نوبت دوم / آگهی مناقصه ,مناقصه 6360 دست بیلرسوت در سایزهای مختلف... نوبت دوم
 21. مزایده یک دستگاه سواری ... نوبت دوم / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه سواری ... نوبت دوم
 22. مناقصه تامین مقدار ۴۵۰۰ لیتر سم علف کش بوتیزان استار / آگهی مناقصه ,مناقصه تامین مقدار ۴۵۰۰ لیتر سم علف کش بوتیزان استار
 23. مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ... / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کمیسیونهای خرید در شعبات , جابجایی و نگهداری توتونهای خریداری شده در انبارها ...
 24. مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - نوبت دوم / مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه خودرو - نوبت دوم
 25. مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم زار 54690متر / مزایده ششدانگ زمین زراعی دیم زار 54690متر
 26. مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات مالچ پاشی
 27. مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی... / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه انجام عملیات بهره برداری از فعالیت های آبرسانی...
 28. تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار / آگهی تجدید فراخوان , تجدید فراخوان مشارکت و سرمایه گذاری جهت طراحی و اجرای مجموعه پارک و بازار میوه و تره بار
 29. مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت / مزایده ,مزایده یک دستگاه کولر گازی دو تکه اسپیلت
 30. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تامین نیروی انسانی
 31. مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی / آگهی مزایده عمومی، مزایده واگذاری کارخانه قطعات بتنی
 32. مناقصه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح نوبت دوم
 33. تجدید فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری پروژه مرکز ارائه خدمات و ... / تجدید فراخوان ,تجدید فراخوان و مشارکت و سرمایه گذاری پروژه مرکز ارائه خدمات و ...
 34. مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع / مزایده,مزایده فروش یکباب خانه باغ مساحت 3150مترمربع
 35. تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری انجام کارهای کارگری گاوداری- نوبت دوم / مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری انجام کارهای کارگری گاوداری- نوبت دوم
 36. مناقصه خرید انواع کنتور فهام / مناقصه عمومی, مناقصه خرید انواع کنتور فهام
 37. مزایده منزل مسکونی قدمت 5 سال / مزایده,مزایده منزل مسکونی قدمت 5 سال
 38. مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه اهواز / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب منزل بخش سه اهواز
 39. مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS / مناقصه عمومی, مناقصه طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS
 40. مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم / آگهی مناقصه, مناقصه واگذاری تعمیرات شبکه و انشعابات و حفاظت کاتدیک نوبت دوم
 41. مزایده منزل مسکونی عرصه 203.03متر / مزایده منزل مسکونی عرصه 203.03متر
 42. مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی / مزایده ششدانگ اپارتمان مسکونی قطعه یک تفکیکی
 43. اصلاحیه مزایده کمپرسی اسکانیا جفت چرخ / اصلاحیه مزایده ، مزایده کمپرسی اسکانیا جفت چرخ
 44. مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 100.70متر / مزایده ششدانگ یکباب خانه عرصه 100.70متر
 45. مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه مساحت 110.29متر / مزایده ششدانگ آپارتمان بخش سه مساحت 110.29متر
 46. مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل / مزایده ششدانگ یکباب خانه بخش دو اردبیل
 47. مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه / فراخوان مناقصه ,مناقصه خرید اقلام زیستی شامل پتو، چادر امدادی و البسه
 48. مناقصه خرید قطعات بالگرد / مناقصه ,مناقصه خرید قطعات بالگرد
 49. مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه اصلاح و توسعه شبکه آب با انشعابات در شهر لیکک و تکمیل اتاق نگهبانی نوبت دوم
 50. مزایده نسبت به واگذاری رستوران - نوبت سوم / مزایده ,مزایده نسبت به واگذاری رستوران - نوبت سوم
 51. مناقصه انجام امور نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث / آگهی مناقصه ,مناقصه انجام امور نظارت عالیه و کارگاهی ساختمان اداری جدیدالاحداث
 52. تجدید مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه خرید 15 میلیون عدد لیبل چند لایه پشت چسب دار
 53. مزایده یک دستگاه خودروی سواری / آگهی مزایده ,مزایده یک دستگاه خودروی سواری
 54. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت 13 ساله / مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی قدمت 13 ساله
 55. مزایده واگذاری روز بازارهای یکشنبه بازار و جمعه بازار-نوبت دوم / آگهی مزایده، مزایده واگذاری روز بازارهای یکشنبه بازار و جمعه بازار- نوبت دوم
 56. مزایده هشت قطعه زمین آبی و دیم نوبت اول / مزایده هشت قطعه زمین آبی و دیم نوبت اول
 57. فراخوان مناقصه اجرای پروژه 45 واحد هامون چم کاکا / فراخوان مناقصه , فراخوان مناقصه اجرای پروژه 45 واحد هامون چم کاکا
 58. مزایده دو عدد فولاد غلتک نوار پیچی ... / مزایده دو عدد فولاد غلتک نوار پیچی ...
 59. مزایده یک قطعه زمین مساحت 932.52متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 932.52متر
 60. مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات تعمیر و نگهداری تجهیزات و شبکه های ICT ...نوبت دوم
 61. مزایده یک قطعه زمین مساحت 196متر / مزایده یک قطعه زمین مساحت 196متر
 62. مزایده پلاک بصورت مغازه تجاری 26.49متر / مزایده,مزایده پلاک بصورت مغازه تجاری 26.49متر
 63. مزایده زمین به مساحت 13590متر / مزایده,مزایده زمین به مساحت 13590متر
 64. مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک نوبت دوم / آگهی مزایده اموال منقول ، مزایده فروش دستگاه تزریق پلاستیک نوبت دوم
 65. مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی تک جداره با متعلقات مربوطه .... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی تک جداره با متعلقات مربوطه ....
 66. مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی دو جداره با متعلقات مربوطه... / آگهی مزایده اموال منقول , مزایده فروش مخزن استیل 6 تنی دو جداره با متعلقات مربوطه...
 67. مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه / مزایده,مزایده سه دانگ مشاع از سرقفلی مغازه
 68. مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 3575متر نوبت دوم / مزایده یکباب ساختمان مساحت عرصه 3575متر نوبت دوم
 69. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی - نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی اپراتوری واحدهای عملیاتی - نوبت دوم
 70. مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای سیستم فومینگ و کولینگ مخازن- نوبت دوم
 71. مناقصه تعمیرات پل درکش ورکش 2 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تعمیرات پل درکش ورکش 2
 72. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی- نوبت دوم / فراخوان مناقصه ، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات فاضلاب و گاز خدمات مهندسی نوبت دوم
 73. مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی - 96.06.23 / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات تعمیر و نگهداری مراکز روستایی - 96.06.23
 74. مزایده یک دستگاه دریل (ام 22) ساخت ایران / آگهی مزایده, مزایده یک دستگاه دریل (ام 22) ساخت ایران
 75. مزایده دو باب خانه مسکونی و سواری پراید / مزایده,مزایده دو باب خانه مسکونی و سواری پراید
 76. مزایده ششدانگ باغ و زمین کشاورزی 2770متر / مزایده ششدانگ باغ و زمین کشاورزی 2770متر
 77. مزایده هفت قطعه زمین و مغازه تجاری / مزایده هفت قطعه زمین و مغازه تجاری
 78. مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.85متر / مزایده آپارتمان مسکونی مساحت 96.85متر
 79. مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر نوبت اول / مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 500متر نوبت اول
 80. مزایده فروش سیب زمینی نیمه سرخ شده- نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش سیب زمینی نیمه سرخ شده- نوبت دوم
 81. مزایده ششدانگ یکباب ملک مساحت 250متر / مزایده ششدانگ یکباب ملک مساحت 250متر
 82. مزایده پلاک ثبتی نود و هفت فرعی بصورت پاساژ / مزایده,مزایده پلاک ثبتی نود و هفت فرعی بصورت پاساژ
 83. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش
 84. مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش / آگهی مناقصه، مناقصه خرید انواع پایه سیمانی چهارگوش
 85. مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی احداث مخزن 5000 مترمکعبی- نوبت دوم
 86. تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان / تجدید مناقصه ,تجدید مناقصه تهیه و اجرای خط با رنگ سرد در سراسر استان
 87. مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری / آگهی مناقصه ,مناقصه تکمیل ساختمان تجاری و اداری سازمان خدمات موتوری
 88. مناقصه اجرای ساماندهی ورودی شهر همدان / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای ساماندهی ورودی شهر همدان
 89. مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه امور راهبری و نگهداری تاسیسات مرکز آموزشی
 90. مناقصه خرید قطعات یدکی / آگهی مناقصه عمومی، مناقصه خرید قطعات یدکی
 91. فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی ساده ، فراخوان مناقصه انجام خدمات ناجیان غریق و امور تاسیسات استخر... - نوبت دوم
 92. آگهی مزایده یک دستگاه خودرو / آگهی مزایده ,آگهی مزایده یک دستگاه خودرو
 93. مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک باب سوله سبک... نوبت دوم / اگهی مناقصه عمومی , مناقصه طراحی ، ساخت و نصب یک باب سوله سبک... نوبت دوم
 94. مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین) 36 دستگاه خودروی سنگین 12، 6 و 24 ساعته- نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی, مناقصه انجام خدمات خودرویی (تهیه و تامین) 36 دستگاه خودروی سنگین 12، 6 و 24 ساعته- نوبت دوم
 95. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 48 تفکیکی / مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه 48 تفکیکی
 96. مزایده یک فقره خط تلفن همراه / آگهی مزایده اموال منقول ,مزایده یک فقره خط تلفن همراه
 97. مناقصه خرید کالا توسط پرسنل و پیمانکاران / آگهی مناقصه خرید کالا توسط پرسنل و پیمانکاران
 98. آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار نوبت دوم / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی،آگهی دعوت به ارزیابی کیفی ایمن سازی ترانشه‌های ناپایدار نوبت دوم
 99. استعلام خودرو استیجاری سواری کم کارکرد / استعلام ,استعلام خودرو استیجاری سواری کم کارکرد
 100. استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا / استعلام درب و پنجره دو جداره آکیا
 101. استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته / استعلام خرید و نصب و راه اندازی دوربین های مداربسته
 102. استعلام خرید لپ تاب asus / استعلام خرید لپ تاب asus
 103. استعلام خرید الی سی دی سامسونگ با گارانتی / استعلام خرید الی سی دی سامسونگ با گارانتی
 104. فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ، ادارات و تاسیسات نوبت دوم / فراخوان مناقصه عمومی، فراخوان مناقصه انجام خدمات نیروی انسانی واحد تعمیرات منازل ، ادارات و تاسیسات نوبت دوم
 105. استعلام اسکنر سایز A3 / استعلام اسکنر سایز A3
 106. استعلام فتوکپی مدل توشیبا / استعلام فتوکپی مدل توشیبا
 107. استعلام لوله پلی اتیلن / استعلام,استعلام لوله پلی اتیلن
 108. استعلام برنج پاکستانی / استعلام,استعلام برنج پاکستانی
 109. استعلام فرش ۵۰۰ شانه / استعلام,استعلام فرش ۵۰۰ شانه
 110. استعلام برنج هندی دانه بلند کاکا / استعلام,استعلام برنج هندی دانه بلند کاکا
 111. استعلام گوشت منجمد / استعلام,استعلام گوشت منجمد
 112. استعلام مرغ منجمد / استعلام,استعلام مرغ منجمد
 113. مزایده محل استقرار کنونی کیوسک سواری کرایه شرکت محبان و ...نوبت دوم / مزایده , مزایده محل استقرار کنونی کیوسک سواری کرایه شرکت محبان و ...نوبت دوم
 114. استعلام موتور چمن زن / استعلام ,استعلام موتور چمن زن
 115. استعلام بررسی و شناسایی و تعیین حریم ثبت آثار تاریخی / استعلام,استعلام بررسی و شناسایی و تعیین حریم ثبت آثار تاریخی
 116. استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت / استعلام, استعلام فعالیت های مشاوره ای مربوط به مدیریت
 117. استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری / استعلام, استعلام خرید تجهیزات کامپیوتری
 118. استعلام چاپگر چندکاره / استعلام, استعلام چاپگر چندکاره
 119. استعلام سرور / استعلام, استعلام سرور
 120. استعلام پشم سنگ دانسیته ۱۵۰ / استعلام ,استعلام پشم سنگ دانسیته ۱۵۰
 121. استعلام اخذ استاندارد آسانسور ۶ دستگاه / استعلام,استعلام اخذ استاندارد آسانسور ۶ دستگاه
 122. مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل / آگهی مزایده , مزایده تعداد 2 دستگاه اتومبیل
 123. استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی / استعلام,استعلام فعالیت های تهیه غذای مراسم و سایر خدمات غذایی
 124. استعلام نوار مینی DV / استعلام,استعلام نوار مینی DV
 125. استعلام مواد شیمیایی / استعلام ,استعلام مواد شیمیایی
 126. استعلام مخزن شارژ باتری / استعلام, استعلام مخزن شارژ باتری
 127. استعلام تخلیه چاه به همراه تخلیه آب و .... / استعلام,استعلام تخلیه چاه به همراه تخلیه آب و ....
 128. استعلام خرید اسپیسر دمپر دوباندله / استعلام خرید اسپیسر دمپر دوباندله
 129. استعلام اصلاح و بهینه سازی ساختمان / استعلام , استعلام اصلاح و بهینه سازی ساختمان پست های ناحیه قزوین
 130. استعلام میز مدیریت / استعلام ، استعلام میز مدیریت
 131. استعلام میز ریاست / استعلام ، استعلام میز ریاست
 132. استعلام یک عدد صندلی طبی مدل 3000 نیک صتعت / استعلام ,استعلام یک عدد صندلی طبی مدل 3000 نیک صتعت
 133. مناقصه پروژه تکمیل فرهنگسرا / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه پروژه تکمیل فرهنگسرا
 134. استعلام بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی و برق رسانی / استعلام , استعلام بازسازی و نوسازی سیستم روشنایی و برق رسانی
 135. استعلام تهیه و ارسال یکدستگاه تلویزیون ال ای دی / استعلام تهیه و ارسال یکدستگاه تلویزیون ال ای دی
 136. استعلام سرویس 98 پارچه چینی زرین / استعلام، استعلام سرویس 98 پارچه چینی زرین
 137. استعلام تهیه و ارسال تجهیزات / استعلام ، استعلام تهیه و ارسال تجهیزات
 138. استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی -96.06.23 / استعلام, استعلام خرید اقلام مصرفی پزشکی - 96.06.23
 139. استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.23 / استعلام, استعلام 22 قلم لوازم التحریر و لوازم اداری- 96.06.23
 140. استعلام دیتالاگر دما و رطوبت / استعلام, استعلام دیتالاگر دما و رطوبت
 141. استعلام شماره گوش گونه گاوی / استعلام, استعلام شماره گوش گونه گاوی
 142. استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 24000 / استعلام, استعلام کولر اسپیلیت اینورتر دار گری 24000
 143. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 173متر / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی عرصه 173متر
 144. استعلام پرینتر / استعلام ,استعلام پرینتر
 145. استعلام لپ تاپ / استعلام ,استعلام لپ تاپ
 146. استعلام کامپیوتر کامل / استعلام, استعلام کامپیوتر کامل
 147. استعلام خرید لوازم گاردریل / استعلام، استعلام خرید لوازم گاردریل
 148. استعلام خرید لوازم ایمنی / استعلام، استعلام خرید لوازم ایمنی
 149. استعلام گاز استریل / استعلام ,استعلام گاز استریل
 150. استعلام کاندوم شیت / استعلام کاندوم شیت
 151. استعلام دستکش یکبار مصرف / استعلام دستکش یکبار مصرف
 152. استعلام خرید تجهیزات رایانه / استعلام خرید تجهیزات رایانه
 153. مناقصه تعمیر سکوهای تخلیه نفتکوره- نوبت دوم / مناقصه عمومی , مناقصه مناقصه تعمیر سکوهای تخلیه نفتکوره- نوبت دوم
 154. استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت / استعلام خرید پل کامل کلید وکیوم بانک خازنی 20 کیلوولت
 155. استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت / استعلام, استعلام سیستم اعلان حریق پست 400 کیلوولت
 156. استعلام احداث مجموعه ورزشی بویراحمد / استعلام, استعلام احداث مجموعه ورزشی بویراحمد
 157. استعلام سرویس سه دستگاه ترانس / استعلام سرویس سه دستگاه ترانس
 158. استعلام مقنعه باند (100) بروجرد و ... / استعلام, استعلام مقنعه باند (100) بروجرد و ...
/ 0 نظر / 18 بازدید