مناقصات و مزایدات به روز شده تاریخ 96.6.4

 1. تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83 / آگهی تجدید مزایده ، تجدید مزایده یک دستگاه خودرو پیکاپ مدل 83
 2. فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv / فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای , فراخوان خرید 5 دستگاه بوستر پمپ 6kv
 3. مزایده اموال و املاک مازاد و تملیکی / مزایده,مزایده اموال و املاک مازاد و تملیکی
 4. مناقصه عـملیات مربوط به: آب بندی مخزن 83000 مترمکعبی ..- نوبت دوم / مناقصه عـملیات مربوط به: آب بندی مخزن 83000 مترمکعبی ..- نوبت دوم
 5. مزایده مقدار 99 % دانگ از ششدانگ سه باب مغازه متصل بهم / مزایده,مزایده مقدار 99 % دانگ از ششدانگ سه باب مغازه متصل بهم
 6. مزایده 3.187 دانگ از ششدانگ یکباب منزل و دالستان متصل بهم / مزایده,مزایده 3.187 دانگ از ششدانگ یکباب منزل و دالستان متصل بهم
 7. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.18مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 100.18مترمربع
 8. تجدید مزایده بهره برداری از 20 سالن گلخانه / تجدید آگهی مزایده,مزایده بهره برداری از 20 سالن گلخانه
 9. آگهی مزایده دو دستگاه مینی بوس هیوندا کروز مدل 88 رنگ سفید / آگهی مزایده ، آگهی مزایده دو دستگاه مینی بوس هیوندا کروز مدل 88 رنگ سفید
 10. مزایده واگذاری ساختمان ... / مزایده واگذاری ساختمان ...
 11. مزایده فروش شیر مرکز تحقیقات امور دام دانشگاه آزاد اسلامی اراک / آگهی مزایده , مزایده فروش شیر مرکز تحقیقات امور دام دانشگاه آزاد اسلامی اراک
 12. مزایده یک قطعه باغ مشجر آبی مرحله اول / مزایده,مزایده یک قطعه باغ مشجر آبی مرحله اول
 13. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76/85متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 76/85متر
 14. مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم / آگهی فراخوان مناقصه عمومی، مناقصه عمومی ابزارآلات و تجهیزات کارگاهی - نوبت دوم
 15. تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن - نوبت دوم / آگهی تجدید مناقصه عمومی ، تجدید مناقصه احداث خطوط انتقال آب شرب بین مخازن - نوبت دوم
 16. مزایده ملک کاربری گاوداری شیری عرصه 1099.13متر / مزایده ملک کاربری گاوداری شیری عرصه 1099.13متر
 17. اصلاحیه مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات / اگهی مزایده ,مزایده فروش 44 دستگاه ماشین آلات
 18. تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر - نوبت دوم / تجدید مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری از 120 سازه لمپست سطح شهر - نوبت دوم
 19. مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ... نوبت دوم / آگهی فراخوان عمومی, مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری خطوط انتقال ... نوبت دوم
 20. مزایده ششدانگ خانه مساحت 138مترمربع / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مساحت 138مترمربع
 21. مناقصه خرید PIG LAUNCHER & RECEIVER نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی ، مناقصه خرید PIG LAUNCHER & RECEIVER نوبت دوم
 22. مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان قطعه سه تفکیکی
 23. مزایده فروش پنج گروه کالای خارج از رده نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده فروش پنج گروه کالای خارج از رده نوبت دوم
 24. تجدید مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب .... / تجدید آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه انجام عملیات خروج یا نصب الکتروپمپ 120 حلقه چاه آب شرب ....
 25. مناقصه پیمانسپاری رانندگی، تعمیر و نگهداری لیفتراکها / آگهی مناقصه,مناقصه پیمانسپاری رانندگی، تعمیر و نگهداری لیفتراکها
 26. فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت نوبت دوم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , فراخوان ارزیابی کیفی تهیه ، طبخ و توزیع غذا در رستوران شرکت نوبت دوم
 27. فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری غرفه صرافی و فضاهای تبلیغاتی / آگهی فراخوان عمومی , فراخوان شناسایی متقاضی جهت واگذاری غرفه صرافی و فضاهای تبلیغاتی
 28. فراخوان مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب تجدید نوبت دوم / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه تامین خودروهای مورد نیاز جهت ایاب و ذهاب تجدید نوبت دوم
 29. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه نود متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه سه نود متر
 30. مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189.20متر / مزایده,مزایده ششدانگ یکباب خانه به مساحت 189.20متر
 31. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.92متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 96.92متر
 32. مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9056 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ پلاک ثبتی شماره 9056 فرعی
 33. مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 104.9متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مسکونی مساحت 104.9متر
 34. مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب نوبت دوم / مزایده ، مزایده تعداد 1154 شماره تلفن ثابت رند و مرتب نوبت دوم
 35. تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف - نوبت دوم / تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید 532 دستگاه باطری ، شارژر و برقگیر فشار ضعیف- نوبت دوم
 36. مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ...نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 4000 عدد اسپیسر بین فازی خطوط ...نوبت دوم
 37. مناقصه واگذاری امور نگهداری شبکه RNC-TC-BSS / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری امور نگهداری شبکه RNC-TC-BSS
 38. مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 نقره ای / آگهی مزایده اموال منقول, مزایده یک دستگاه خودرو پراید 141 نقره ای
 39. مناقصه واگذاری امور خودرو سواری و ... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مناقصه واگذاری امور خودرو سواری و ...
 40. مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 86.85متر / مزایده,مزایده ششدانگ خانه مسکونی مساحت 86.85متر
 41. مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) و ... / آگهی مناقصه/ مزایده عمومی, مزایده واگذاری آزمایشگاه بیمارستان حضرت فاطمه (س) و ...
 42. فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان چاپ سررسید و تقویم / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی تامین کنندگان چاپ سررسید و تقویم
 43. مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه پیاده رو سازی بلوار امام موسی - نوبت دوم
 44. مزایده واگذاری سهم شرکت سیمان عمران انارک / آگهی مزایده , مزایده واگذاری سهم شرکت سیمان عمران انارک
 45. مناقصه کلیه عملیات تعمیرات ،نوسازی و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه کلیه عملیات تعمیرات ،نوسازی و بهینه سازی شبکه های 20 کیلوولت
 46. مناقصه عملیات راتون با بلدوزر و ... / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات راتون با بلدوزر و ...
 47. مزایده فروش زمین کاربری تعمیرگاهی و نمایشگاهی و خدماتی / مزایده فروش زمین کاربری تعمیرگاهی و نمایشگاهی و خدماتی
 48. تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR .... نوبت اول / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه خرید دستگاه رادار نفوذی زمین GPR .... نوبت اول
 49. فراخوان تجدید مناقصه خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت اول / فراخوان تجدید مناقصه عمومی , فراخوان تجدید مناقصه خدمات پروژه احداث سردرب ورودی شهرک صنعتی ... نوبت اول
 50. مزایده بهره برداری از داروخانه سرپایی بیمارستان ساسان نوبت دوم / آگهی مزایده , مزایده بهره برداری از داروخانه سرپایی بیمارستان ساسان نوبت دوم
 51. مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 139.72متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان طبقه 4 مساحت 139.72متر
 52. مناقصه ایاب و ذهاب و ... / آگهی دعوت به مناقصه عمومی , مناقصه ایاب و ذهاب و ...
 53. مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریای صادرات مواد پلیمری نوبت دوم / آگهی مناقصه، مناقصه دریافت خدمات حمل و نقل دریای صادرات مواد پلیمری نوبت دوم
 54. مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت اول / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تامین مواد ، طبخ و توزیع غذای کارکنان نوبت اول
 55. مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ...تجدید نوبت دوم / تجدید مناقصه عمومی , مناقصه بهره برداری ، سرویس ، نگهداری ، تعمیرات و حراست از خط انتقال ..تجدید نوبت دوم
 56. مناقصه خریداری انواع فویل - انواع لید و درب بطری / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری انواع فویل - انواع لید و درب بطری
 57. مزایده فروش ماشین آلات صحافی جلد سخت / آگهی مزایده , مزایده فروش ماشین آلات صحافی جلد سخت
 58. فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار مدیریت بهره برداری و راهبردی آب شیرین کن / آگهی فراخوان شناسایی , فراخوان شناسایی انتخاب پیمانکار مدیریت بهره برداری و راهبردی آب شیرین کن
 59. مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
 60. مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و بهره برداری از سایت / آگهی شناسایی سرمایه گذار , مناقصه شناسایی سرمایه گذار جهت توسعه و بهره برداری از سایت
 61. مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405 / آگهی مزایده، مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پژو 405
 62. مزایده ششدانگ زمین مساحت 230متر / مزایده,مزایده ششدانگ زمین مساحت 230متر
 63. مزایده فروش آپارتمان مساحت 141متر نوبت دوم / مزایده,مزایده فروش آپارتمان مساحت 141متر نوبت دوم
 64. مزایده ششدانگ زمین مساحت 3443مترمربع / مزایده ششدانگ زمین مساحت 3443مترمربع
 65. حراج اثاثیه اداری / آگهی حراج , حراج اثاثیه اداری
 66. مزایده سه و نیم دانگ از زمین مساحت 12.920متر / مزایده,مزایده سه و نیم دانگ از زمین مساحت 12.920متر
 67. مناقصه کلیه عملیات معدنی اعم از استخراج، پیشروی، تعمیرات تونلی ... / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه کلیه عملیات معدنی اعم از استخراج، پیشروی، تعمیرات تونلی ...
 68. مزایده دستگاه های چاپ و صحافی / مزایده ، مزایده دستگاه های چاپ و صحافی
 69. مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شماره 1164 فرعی / مزایده,مزایده ششدانگ زمین پلاک ثبتی شماره 1164 فرعی
 70. مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - تجدید / آگهی تجدید مزایده عمومی , مزایده واگذاری اجاره جایگاه CNG - تجدید
 71. مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دیتالاگر واحد دو گازی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید، نصب و راه اندازی سیستم دیتالاگر واحد دو گازی
 72. مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران- نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نیروی حجمی مجتمع دخانیات مازندران- نوبت دوم
 73. مناقصه خرید خوار و بار مصرفی یکساله - نوبت دوم / آگهی فراخوان, مناقصه خرید خوار و بار مصرفی یکساله نوبت دوم
 74. مناقصه احداث فیدرهای فشار متوسط / آگهی مناقصه , مناقصه احداث فیدرهای فشار متوسط
 75. مزایده فروش 5 دستگاه خودروسواری مازاد برنیاز / مزایده ، مزایده فروش 5 دستگاه خودروسواری مازاد برنیاز
 76. مناقصه عملیات تهیه و اجرای ساخت الباقی پروژه فروشگاه رفاه / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه عملیات تهیه و اجرای ساخت الباقی پروژه فروشگاه رفاه
 77. مزایده فروش تعدادی از خودروها و ماشین آلات مازاد بر نیاز / آگهی مزایده, مزایده فروش تعدادی از خودروها و ماشین آلات مازاد بر نیاز
 78. همایش بزرگ تحول در مدیریت سازمانی / همایش بزرگ تحول در مدیریت سازمانی
 79. مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات تخلیه و بارگیری گندم
 80. مناقصه پرس غذای روزانه / مناقصه عمومی , مناقصه پرس غذای روزانه
 81. مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3500 تن ذرت سبز علوفه ای / مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 3500 تن ذرت سبز علوفه ای
 82. مناقصه سیستم تحریک واحد اشکودایک / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه سیستم تحریک واحد اشکودایک
 83. مزایده عمارت مسکونی با قدمت بیش از 50 سال / مزایده,مزایده عمارت مسکونی با قدمت بیش از 50 سال
 84. مناقصه molybdenum oxide - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه molybdenum oxide - نوبت دوم
 85. مزایده حق بهره برداری از سالن مجموعه های شماره یک و دو مشهد به صورت بصورت اجاره / آگهی مزایده عمومی، مزایده حق بهره برداری از سالن مجموعه های شماره یک و دو مشهد به صورت بصورت اجاره
 86. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمان - نوبت دوم / مناقصه , مناقصه عملیات حفظ و نگهداری و تعمیرات در بخش های مختلف ساختمان - نوبت دوم
 87. مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر - نوبت دوم / آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای، مزایده چوب درختان ناشی از هرس درختان سطح شهر - نوبت دوم
 88. مزایده سه قطعه متصل بهم شامل پلاک ثبتی بخش شش تهران / مزایده,مزایده سه قطعه متصل بهم شامل پلاک ثبتی بخش شش تهران
 89. مناقصه لوله داکتیل... - نوبت دوم / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه لوله داکتیل... - نوبت دوم
 90. مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.73متر / مزایده,مزایده ششدانگ آپارتمان مساحت 85.73متر
 91. مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 85.73مترمربع / مزایده,مزایده آپارتمان طبقه سه مساحت 85.73مترمربع
 92. مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری طبخ و توزیع غذای دانشجویی
 93. مناقصه واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات نظافتی خوابگاه های دانشجویی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری مدیریت ، اسکان و خدمات نظافتی خوابگاه های دانشجویی
 94. مناقصه خریداری 10.000 کیلوگرم عایق AGM / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خریداری 10.000 کیلوگرم عایق AGM
 95. مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک / مزایده,مزایده 2 سهم مشاع از 9 سهم ششدانگ ملک
 96. مزایده دو دانگ و 907.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین / مزایده,مزایده دو دانگ و 907.4 هزارم یک دانگ مشاع از زمین
 97. مزایده یکباب آپارتمان قولنامه ای 87متر / مزایده,مزایده یکباب آپارتمان قولنامه ای 87متر
 98. مزایده 364.4 هزارم تمامت قسمتی از یک کارگاه اهن الات / مزایده,مزایده 364.4 هزارم تمامت قسمتی از یک کارگاه اهن الات
 99. مزایده زمین به مساحت 1.009.788مترمربع / مزایده زمین به مساحت 1.009.788مترمربع
 100. مزایده تعداد 2665 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا / مزایده,مزایده تعداد 2665 کارتن 15 عددی مایع ظرفشویی ریکا
 101. مزایده دو باب منزل تجدید / مزایده,مزایده دو باب منزل تجدید
 102. فراخوان لیست کوتاه نصب تجهیزات و تست و راه اندازی پست gis / آگهی مناقصه , مناقصه فراخوان لیست کوتاه نصب تجهیزات و تست و راه اندازی پست gis
 103. مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز
 104. مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز مشهد اردهال / مناقصه عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز مشهد اردهال
 105. دعوتنامه تعمیرات دوره ای قایق بهمن ۳ / دعوتنامه تعمیرات دوره ای قایق بهمن ۳
 106. دعوتنامه خدمات مشاوره ای فنی تخصصی / دعوتنامه خدمات مشاوره ای فنی تخصصی
 107. مناقصه امور تایپ و تکثیر واقع در محوطه اداره / آگهی مناقصه , مناقصه امور تایپ و تکثیر واقع در محوطه اداره
 108. مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه / مناقصه عمومی واگذاری امور تغذیه
 109. استعلام قیمت نظارت بر عملیات رپرگذاری رودخانه چهل چای / استعلام قیمت نظارت بر عملیات رپرگذاری رودخانه چهل چای
 110. اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خودرویی شبکه بهداشت / اصلاحیه مناقصه واگذاری امور خودرویی شبکه بهداشت
 111. فرخوان ارزیابی کیفی پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی / فرخوان ارزیابی کیفی , فرخوان ارزیابی کیفی پروژه گازرسانی به صنایع و مجتمع های مسکونی
 112. استعلام دوربین، صوتی و تصویر / استعلام، استعلام دوربین، صوتی و تصویر
 113. استعلام دوربین، صوتی و .... / استعلام، استعلام دوربین، صوتی و ....
 114. مزایده انبار به متراژ 207 مترمربع درب کامیون رو / آگهی مزایده , مزایده انبار به متراژ 207 مترمربع درب کامیون رو
 115. استعلام دستمال کاغذی جعبه ای / استعلام,استعلام دستمال کاغذی جعبه ای
 116. استعلام تعمیر و سرویس الایزاریدر micro plate reader / استعلام, استعلام تعمیر و سرویس الایزاریدر micro plate reader
 117. استعلام مانتو شلوار / استعلام , استعلام مانتو شلوار
 118. استعلام چراغ / استعلام، استعلام چراغ
 119. استعلام چراغ لگان توکار نشرال ps48-mh415.48pst / استعلام چراغ لگان توکار نشرال ps48-mh415.48pst
 120. استعلام کابل / استعلام کابل
 121. استعلام ساخت و نصب ورق فایبرگلاس / استعلام, استعلام ساخت و نصب ورق فایبرگلاس
 122. استعلام چراغ 60*60 / استعلام چراغ 60*60
 123. استعلام بازکردن و شستشوی پرده شانل / استعلام ,استعلام بازکردن و شستشوی پرده شانل
 124. مزایده یک قطعه زمین متراژ 5400مترمربع / مزایده,مزایده یک قطعه زمین متراژ 5400مترمربع
 125. استعلام تجهیزات آشپزخانه / استعلام، استعلام تجهیزات آشپزخانه
 126. استعلام باتری ups / استعلام باتری ups
 127. استعلام کولر گازی / استعلام ,استعلام کولر گازی
 128. استعلام خرید 131 دست لباس حراست / استعلام خرید 131 دست لباس حراست
 129. استعلام خرید 131 جفت کفش طبی کارمندی / استعلام، استعلام خرید 131 جفت کفش طبی کارمندی
 130. استعلام خرید دو دستگاه منبع آبگرم کوئل دار 1000 لیتری / استعلام خرید دو دستگاه منبع آبگرم کوئل دار 1000 لیتری
 131. استعلام تجهیزات شبکه - سوئیچ و اتصالات مربوطه / استعلام تجهیزات شبکه - سوئیچ و اتصالات مربوطه
 132. استعلام رک ایستاده 27 یونیت / استعلام رک ایستاده 27 یونیت
 133. استعلام انجام کابل کشی OPGW / استعلام, استعلام انجام کابل کشی OPGW
 134. استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی / استعلام, استعلام تعمیر رایانه و تجهیزات ارتباطی
 135. آگهی مزایده فروش اموال مازاد غیر ضروری و مستهلک / آگهی مزایده ، مزایده فروش اموال مازاد غیر ضروری و مستهلک
 136. استعلام نصب لاین تراپ / استعلام نصب لاین تراپ
 137. استعلام خرید 100 عدد تیغه سکسیونر / استعلام, استعلام خرید 100 عدد تیغه سکسیونر
 138. استعلام خرید دوربین / استعلام ,استعلام خرید دوربین
 139. استعلام احداث و تعمیر جاده / استعلام احداث و تعمیر جاده
 140. استعلام تابلو آرایش فازی و تابلو حریم خطوط دکل / استعلام، استعلام تابلو آرایش فازی و تابلو حریم خطوط دکل
 141. استعلام 2 دستگاه کامپیوتر و متعلقات / استعلام، استعلام 2 دستگاه کامپیوتر و متعلقات
 142. استعلام خرید کلر مایع 99/99% / استعلام، استعلام خرید کلر مایع 99/99%
 143. استعلام پایانه کامپیوتری / استعلام، استعلام پایانه کامپیوتری
 144. استعلام نرم افزار کامفار 3.3 / استعلام، استعلام نرم افزار کامفار 3.3
 145. استعلام شلوار نگهبانی / استعلام, استعلام شلوار نگهبانی
 146. استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی / استعلام پک بسته البسه نیروهای حفاظتی
 147. استعلام عملیات بهسازی ساختمانی / استعلام, استعلام عملیات بهسازی ساختمانی
 148. استعلام چاپ و تکثیر 151 جلد / استعلام, استعلام چاپ و تکثیر 151 جلد
 149. استعلام تعمیر و بهسازی ترانسفورماتور / استعلام ، استعلام تعمیر و بهسازی ترانسفورماتور
 150. استعلام ترمه ابریشم / استعلام , استعلام ترمه ابریشم
 151. استعلام آفتابگیر سایه بان ماشین / استعلام , استعلام آفتابگیر سایه بان ماشین
 152. استعلام خودکار / استعلام, استعلام خودکار
/ 0 نظر / 25 بازدید