مناقصات و مزایدات سایت پارس نماد داده ها 1394/04/04 از سراسر کشور

 1. مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار فاز 2 مدیریت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعویض سیم با کابل خودنگهدار فاز 2 مدیریت
 2. مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه انجام خدمات بازرسی و نظارت بر توزیع گاز
 3. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات گازرسانی به صنایع شماره یک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,آگهی اجرای عملیات گازرسانی به صنایع شماره یک
 4. فراخوان عمومی بهسازی و نوسازی شبکه برق / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ,مناقصه بهسازی و نوسازی شبکه برق
 5. مناقصه قالب بندی پای تیرهای بتونی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قالب بندی پای تیرهای بتونی
 6. مناقصه احداث ساختمان اداری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, مناقصه احداث ساختمان اداری
 7. مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه مدیریت و اداره امور انبارها
 8. مناقصه نگهداری شبکه کابل به تعداد 8100 شماره مشغول به کار / مناقصه , مناقصه نگهداری شبکه کابل به تعداد 8100 شماره مشغول به کار
 9. مناقصه برکناری و احداث مجدد خط 20 کیلوولت هوایی / آگهی مناقصه , مناقصه برکناری و احداث مجدد خط 20 کیلوولت هوایی
 10. مناقصه عمومی عملیات خاکی و ابنیه فنی و زیراساس محور ملایر - خنداب / مناقصه عمومی , مناقصه عمومی عملیات خاکی و ابنیه فنی و زیراساس محور ملایر - خنداب
 11. مناقصه خرید دستگاه آنالایزر سولفور / مناقصه, مناقصه خرید دستگاه آنالایزر سولفور
 12. مناقصه خرید لوله داربست بندی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله داربست بندی
 13. P/F ROSEMOUNT ALARMMONITORمناقصه / مناقصه,P/F ROSEMOUNT ALARMMONITOR
 14. P/F ROSEMOUNT ALARMMONITORمناقصه / مناقصه,P/F ROSEMOUNT ALARMMONITOR
 15. مناقصه تهیه ، تعمیر و تعویض درز انبساط پلهای بزرگ / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه تهیه ، تعمیر و تعویض درز انبساط پلهای بزرگ
 16. مناقصه نصب انشعابات آب در شهر بندرعباس و حومه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه نصب انشعابات آب در شهر بندرعباس و حومه
 17. مناقصه نگهداری فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 18. مناقصه واگذاری مجموعه بازیافت زیاله شهرداری / آگهی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه واگذاری مجموعه بازیافت زیاله شهرداری
 19. مناقصه پروژه جدول کاری / آگهی مناقصه, مناقصه پروژه جدول کاری
 20. مناقصه عملیات جمع آوری پسماند روستایی / مناقصه , مناقصه عملیات جمع آوری پسماند روستایی
 21. استعلام ریکلوزر فشار متوسط خلاء ولتاژ KV24 / استعلام,استعلام ریکلوزر فشار متوسط خلاء ولتاژ KV24
 22. مناقصه اجرای کانال 80*70 خیابان نیما... / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال 80*70 خیابان نیما...
 23. مناقصه بهسازی محور دوآب - خطیر کوه / آگهی مناقصه , مناقصه بهسازی محور دوآب - خطیر کوه
 24. تجدید مناقصه اجرای پیاده روسازی / تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه اجرای پیاده روسازی
 25. مناقصه آسفالت محور / آگهی فراخوان شناسایی, مناقصه آسفالت محور
 26. تجدید مناقصه مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه مبارزه با سد معبر و رفع اشغال پیاده روها
 27. مناقصه اجرای کانال 80×80 از ابتدای حریم راه آهن تا کانال سمنا دشت / آگهی تجدید مناقصه عمومی , مناقصه اجرای کانال 80×80 از ابتدای حریم راه آهن تا کانال سمنادشت
 28. تجدید مناقصه پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه پیاده روسازی مسیر اصلی خیابان
 29. مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تهیه طبخ و توزیع غذای کارکنان
 30. مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاههای... / آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان , مناقصه ترمیم و نگهداری فضای سبز ایستگاههای...
 31. مناقصه بکارگیری 43 نفر از نیروهای خدماتی شرکتی / آگهی مناقصه,مناقصه بکارگیری 43 نفر از نیروهای خدماتی شرکتی
 32. مناقصه ارتقا ضریب انعکاس داخلی تونل / آگهی مناقصه , مناقصه ارتقا ضریب انعکاس داخلی تونل
 33. تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه زیرسازی معابر سطح شهر
 34. فراخوان عمومی صدور مجوز تاسیس تعدادی مهد کودک - مراکز و موسسات خیریه و عام المنفعه غیر دولتی / فراخوان عمومی , فراخوان عمومی صدور مجوز تاسیس تعدادی مهد کودک - مراکز و موسسات خیریه و عام المنفعه غیر دولتی
 35. تجدید مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید خدمات گروه تغذیه و روان شناسی / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری امور مربوط به خرید خدمات گروه تغذیه و روان شناسی
 36. مناقصه عملیات خاکی زیرسازی آسفالت / آگهی مناقصه , مناقصه عملیات خاکی زیرسازی آسفالت
 37. مناقصه تعریض کمربندی احمد چاله پی بابل / آگهی مناقصه , مناقصه تعریض کمربندی احمد چاله پی بابل
 38. تجدید مناقصه تست و اصلاح لوازم اندازه گیری / آگهی مناقصه ,مناقصه تست و اصلاح لوازم اندازه گیری
 39. تجدید مناقصه تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی / مناقصه' تجدید مناقصه تست و اصلاح لوازم اندازه گیری مشترکین عادی
 40. مناقصه خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و تعمیر و... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به حمل و نقل کارکنان و تعمیر و
 41. مناقصه واگذاری خدمات استخر ، واگذاری عملیات نصب 260 تن استیل استراکچر و ... / مناقصه , مناقصه واگذاری خدمات استخر ، واگذاری عملیات نصب 260 تن استیل استراکچر و ...
 42. مناقصه امحاء دیوار نویسی و جلوگیری از نصب پوستر و اطلاعیه و جمع آوری آنها / آگهی مناقصه,مناقصه امحاء دیوار نویسی و جلوگیری از نصب پوستر و اطلاعیه و جمع آوری آنها
 43. مناقصه برق رسانی، تعمیر و نگهداری و توسعه و بازسازی / مناقصه , مناقصه برق رسانی، تعمیر و نگهداری و توسعه و بازسازی
 44. مناقصه اجرای شبکه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای شبکه گازرسانی
 45. مناقصه حمل، نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS کابینتی / مناقصه , مناقصه حمل، نصب و راه اندازی دو ایستگاه TBS کابینتی
 46. مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خدمات کنتورخوانی و توزیع صورتحساب
 47. تجدید مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و تست کابلهای فیبرنوری ADSS با اسپن 80 / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تهیه , نصب , راه اندازی و تست کابلهای فیبرنوری ADSS با اسپن 80
 48. تجدید مناقصه خرید 7000 متر انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت آلومینیومی و مسی / آگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه خرید 7000 متر انواع کابل کراسلینگ 20 کیلوولت آلومینیومی و مس
 49. مناقصه پروزه اجرای تعمیرات پست زمینی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروزه اجرای تعمیرات پست زمینی
 50. مناقصه خرید تعداد 572/42 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز تخت / مناقصه , مناقصه خرید تعداد 572/42 دستگاه انواع کنتور دیجیتالی تکفاز تخت
 51. مناقصه خرید تجهیزات جهت افزایش دکل 24 متری / مناقصه ,مناقصه خرید تجهیزات جهت افزایش دکل 24 متری
 52. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 8000 متر روستای.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری به طول حدودا 8000 متر روستای....
 53. مناقصه امور نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستانهای... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه امور نگهداری تاسیسات آب شرب روستاهای شهرستانهای...
 54. مناقصه خرید لوله پلی اتیلن / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه خرید لوله پلی اتیلن
 55. مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث مرکز بهداشتی درمانی
 56. استعلام دستگاه فتوکپی / استعلام,دستگاه فتوکپی
 57. استعلام کامپیوتر / استعلام,کامپیوتر
 58. استعلام برد هوشمند / استعلام,برد هوشمند
 59. استعلام تلویزیون ، دوربین،دستگاه DVD / استعلام,استعلام تلویزیون ، دوربین،دستگاه DVD
 60. اسکنر plustek sn 8016uاستعلام / استعلام,اسکنر plustek sn 8016u
 61. مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سی و سه دستگاه / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خرید و نصب و راه اندازی تجهیزات سی و سه دستگاه
 62. مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح / آگهی ارزیابی توان اجرای کار , مناقصه اجرای تقاطع غیر همسطح
 63. آگهی مناقصه عمومی واگذاری احداث مخزن 2000 هزار متر مکعبی بتنی ثلاث / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان واگذاری احداث مخزن 2000 هزار متر مکعبی بتنی ثلاث
 64. تجدید مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری ثابت / آگهی تجدید مناقصه عمومی ,تجدید مناقصه خرید خدمات نیروی کارگری ثابت
 65. مناقصه خدمات دفتر ، تاسیسات و باغبانی و تنظیفات / آگهی مناقصه یک مرحله ای,مناقصه خدمات دفتر ، تاسیسات و باغبانی و تنظیفات
 66. تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب 300 فقره انشعاب آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب 300 فقره انشعاب آب
 67. مناقصه واگذاری فعالیت های قرائت کنتور، پردازش، چاپ و توزیع قبوض و انجام امور اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه واگذاری فعالیت های قرائت کنتور، پردازش، چاپ و توزیع قبوض و انجام امور اداری و پاسخگویی به ارباب رجوع
 68. مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانهای اداری / مناقصه , مناقصه انجام امور خدمات نگهبانی و حفاظت فیزیکی از ساختمانهای اداری
 69. مناقصه بازسازی جداول و موزائیک فرش و نورپردازی / آگهی مناقصه , مناقصه بازسازی جداول و موزائیک فرش و نورپردازی
 70. آگهی مناقصه عمومی واگذاری احداث مخزن 2000 هزار متر مکعبی بتنی ثلاث / فراخوان مناقصه عمومی ,فراخوان واگذاری احداث مخزن 2000 هزار متر مکعبی بتنی ثلاث
 71. تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب 300 فقره انشعاب آب / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای , تجدید مناقصه اصلاح شبکه توزیع آب و نصب 300 فقره انشعاب آب
 72. مناقصه واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه واگذاری فعالیتهای قرائت کنتور
 73. مناقصه نگهداری فضای سبز / مناقصه عمومی , مناقصه نگهداری فضای سبز
 74. تجدید مناقصه عمومی تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی / تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه عمومی تکمیل مجموعه فرهنگی تفریحی
 75. مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 30.000 تن انواع نهاده ای زارعی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 30.000 تن انواع نهاده ای زارعی
 76. مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان / مناقصه , مناقصه واگذاری امور آشپزخانه بیمارستان
 77. مناقصه گازرسانی پراکنده / مناقصه , مناقصه گازرسانی پراکنده
 78. مناقصه خرید 10 دستگاه سرور HPG9 - دو دستگاه سوییچ و .... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید 10 دستگاه سرور HPG9 - دو دستگاه سوییچ و ....
 79. مناقصه واگذاری پروژه ممیزی شهر / فراخوان پیمانکار, مناقصه واگذاری پروژه ممیزی شهر
 80. مناقصه تهیه مصالح ، نصب و اجرای 600 انشعاب پراکنده در سطح شهرستان / فراخوان آگهی ارزیابی کیفی , مناقصه تهیه مصالح ، نصب و اجرای 600 انشعاب پراکنده در سطح شهرستان
 81. مناقصه لکه گیری آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لکه گیری آسفالت معابر
 82. مناقصه به کارگیری پنج دستگاه خودرو سواری سمند و پژو (مدل 90 به بالا با راننده) به منظور انجام امور نقلیه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه به کارگیری پنج دستگاه خودرو سواری سمند و پژو (مدل 90 به بالا با راننده) به منظور انجام امور نقلیه
 83. تجدید مناقصه تعمیرات کولر گازی / آگهی تجدید مناقصه , تجدید مناقصه تعمیرات کولر گازی
 84. مناقصه اجرای عملیات پروژه ساختمان اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات پروژه ساختمان اطفاء حریق
 85. تجدید مناقصه احداث معابر روستا شامل آسفالت ، جدول گذاری / تجدید آگهی مناقصه , تجدید مناقصه احداث معابر روستا شامل آسفالت ، جدول گذاری
 86. آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری شارژ کپسولهای اطفاء حریق / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای, واگذاری شارژ کپسولهای اطفاء حریق
 87. فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه روستاهای / فراخوان , فراخوان تهیه مصالح و اجرای خط تغذیه روستاهای
 88. مناقصه نصب گاردریل / آگهی فراخوان نخست ,مناقصه نصب گاردریل
 89. مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری تامین نیروی انسانی
 90. فراخوان مدیریت گارگاههای آموزشی احصاء شده / آگهی فراخوان عمومی,مناقصه مدیریت گارگاههای آموزشی احصاء شده
 91. مناقصه واگذاری فاز اول پروژه احداث ساختمان / مناقصه عمومی,مناقصه واگذاری فاز اول پروژه احداث ساختمان
 92. مناقصه خرید 340000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف / آگهی مناقصه دو مرحله ای (خرید) , مناقصه خرید 340000 متر لوله پلی اتیلن در سایزهای مختلف
 93. مزایده یخچال فریزر شش درب ایستاده / آگهی مزایده, مناقصه یخچال فریزر شش درب ایستاده
 94. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سبک) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سبک)
 95. فراخوان انجام خدمات صدور بیمه نامه بدنه جهت 532 دستگاه خودرو / فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات صدور بیمه نامه بدنه جهت 532 دستگاه خودرو
 96. فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سنگین) / فراخوان مناقصه عمومی , فراخوان مناقصه انجام خدمات خودرویی (هدایت و نگهداری ترابری سنگین)
 97. مناقصه تهیه و طبخ غذا در مهمانسراهای دشت بلوط / مناقصه , مناقصه تهیه و طبخ غذا در مهمانسراهای دشت بلوط
 98. مناقصه خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای ترابری / مناقصه , مناقصه خدمات صدور بیمه نامه شخص ثالث خودروهای ترابری
 99. مناقصه بیمه بدنه خودروهای ترابری / مناقصه , مناقصه بیمه بدنه خودروهای ترابری
 100. مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری و رفع حوادث و اتفاقات شبکه توزیع آب...
 101. مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه احداث مخزن 500 مترمکعبی
 102. مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث مخزن بتنی زمینی
 103. مناقصه تکمیل زیرسازی و روسازی راه دسترسی از آزادراه / مناقصه , مناقصه تکمیل زیرسازی و روسازی راه دسترسی از آزادراه
 104. مناقصه تامین نیروی انسانی / آگهی مناقصه, مناقصه تامین نیروی انسانی
 105. مناقصه خرید تعداد 72 دستگاه ساعت انگشتی / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید تعداد 72 دستگاه ساعت انگشتی
 106. آگهی مناقصه خرید تجهیزات ADSL / آگهی مناقصه,مناقصه خرید تجهیزات ADSL
 107. تجدید مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه خرید و لوله گذاری پروژه
 108. آگهی مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 120L / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه اجاره یک دستگاه لودر 120
 109. تجدید مناقصه حفر دو حلقه چاه آهکی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه حفر دو حلقه چاه آهکی
 110. مناقصه اجرای عملیات بهسازی و موزائیک فرش پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی و موزائیک فرش پیاده رو
 111. مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو
 112. تجدید مناقصه 8282 متر لوله گذاری / تجدید مناقصه, تجدید مناقصه 8282 متر لوله گذاری
 113. مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو بلوار رحمت / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات بهسازی پیاده رو بلوار رحمت
 114. مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله، کانیوا) / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات بهسازی جداول (لوله، کانیوا)
 115. مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی به عمق 400 متر / مناقصه , مناقصه حفر یک حلقه چاه آهکی به عمق 400 متر
 116. آگهی مناقصه واگذاری انجام عملیات نسوزکاری / آگهی مناقصه ,آگهی مناقصه واگذاری انجام عملیات نسوزکاری
 117. مناقصه عملیات حمل آسفالت و مصالح / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات حمل آسفالت و مصالح
 118. مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان / مناقصه , مناقصه اجرای عملیات احداث ساختمان
 119. مناقصه عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار رحمت... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه عملیات رفع حریم تاسیسات برقی پل هوایی عابر پیاده واقع در بلوار رحمت...
 120. مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت پل روگذر... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات روسازی و آسفالت پل روگذر...
 121. مناقصه فضای سبز واحد / مناقصه , مناقصه فضای سبز واحد
 122. انجام عملیات خاکی ( خاکبرداری ، خاکریزی ) تا مرحله ساب بیس و نیز اجرای جداول جهت آبهای سطحی و دیوارهای حائل / فراخوان شناسایی پیمانکار , انجام عملیات خاکی ( خاکبرداری ، خاکریزی ) تا مرحله ساب بیس و نیز اجرای جداول جهت آبهای سطحی و دیوارهای حائل
 123. مناقصه تهیه و اجرای عملیات احداث زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی واحد / مناقصه , مناقصه تهیه و اجرای عملیات احداث زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی واحد
 124. مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی / مناقصه, مناقصه تهیه رنگ و اجرای خط کشی
 125. مناقصه انجام خدمات مشاغل گروه پرستاری / مناقصه , مناقصه انجام خدمات مشاغل گروه پرستاری
 126. مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه واگذاری امور تاسیسات شامل تعمیر و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات برودتی و حرارتی
 127. مناقصه تکمیل ابتدایی 12 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تکمیل ابتدایی 12 کلاسه
 128. مناقصه برگزاری دومین مسابقه بزرگ شهروندی / فراخوان مشارکت, مناقصه برگزاری دومین مسابقه بزرگ شهروندی
 129. مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E / آگهی مناقصه عمومی ,مناقصه عملیات حفظ و نگهداری فضای سبز محدوده E
 130. استعلام لوله و اتصلات پلی اتیلن / استعلام, لوله و اتصلات پلی اتیلن
 131. مناقصه خرید اسپیلت سرمایشی گرمایشی دیواری / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید اسپیلت سرمایشی گرمایشی دیواری
 132. مناقصه خرید پره رادیاتور / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید پره رادیاتور
 133. استعلام لوله UPVC 110 استاندارد (4 اینچ) / استعلام , استعلام لوله UPVC 110 استاندارد (4 اینچ)
 134. استعلام خرید کامپیوتر / استعلام, استعلام خرید کامپیوتر
 135. فراخوان عملیات اجرایی باند فرود پهباد... / آگهی فراخوان , فراخوان عملیات اجرایی باند فرود پهباد...
 136. مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه خویش / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه امور تهیه ، طبخ و توزیع غذای واحدهای تابعه خویش
 137. مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت گرم راههای روستایی / آگهی فراخوان , مناقصه واگذاری عملیات زیرسازی و آسفالت گرم راههای روستایی
 138. مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی / مناقصه عمومی, مناقصه عملیات اجرای پروژه های عمرانی
 139. مناقصه پروژه گازرسانی / آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ), مناقصه پروژه گازرسانی
 140. مناقصه تامین خدمات خودرویی منطقه یک / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تامین خدمات خودرویی منطقه یک
 141. اگهی مناقصه خرید - حمل -نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید - حمل -نصب و راه اندازی دستگاه اکسیژن ساز
 142. مناقصه پروژه تعمیر و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه تعمیر و سرویس دستگاههای برودتی و سرمایشی
 143. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 15... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 15...
 144. تجدید مناقصه عمومی انجام تعمیرات و عملیات عمرانی / تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه عمومی انجام تعمیرات و عملیات عمرانی
 145. مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطار به مشترکین / آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای, مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض و اخطار به مشترکین
 146. مناقصه جابجایی خط لوله انعطاف پذیر / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه جابجایی خط لوله انعطاف پذیر واقع در میدان هندیجان
 147. فراخوان مربوط به تزریق ژل در ستون چاه و قطع موقت ارتباط لایه تولیدی / فراخوان , فراخوان مربوط به تزریق ژل در ستون چاه و قطع موقت ارتباط لایه تولیدی
 148. مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه خرید حمل نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
 149. فراخوان مناقصات عملیات بازسازی ساختمان CELLROOM / فراخوان مناقصه ,فراخوان مناقصه عملیات بازسازی ساختمان CELLROOM و...
 150. مناقصه تامین سه دستگاه کامیون یدک کش / آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تامین سه دستگاه کامیون یدک کش
 151. مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور حمل نفر / آگهی مناقصه دو مرحلهای ,مناقصه خرید و نصب یک دستگاه آسانسور حمل نفر
 152. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه / مناقصه,مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه
 153. مناقصه عمومی خدمات قرائت و توزیع قبوض / مناقصه عمومی ,مناقصه خدمات قرائت و توزیع قبوض
 154. مناقصه اجرای عملیات جوشکاری / فراخوان مناقصه عمومی ,مناقصه اجرای عملیات جوشکاری
 155. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 44 ... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 44 ...
 156. مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 176... / فراخوان مناقصه عمومی , مناقصه مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 176...
 157. TILE SUPPORTSفراخوان ارزیابی کیفی / TILE SUPPORTSفراخوان ارزیابی کیفی , فراخوان ارزیابی کیفی
 158. مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 057 انحرافی ... / فراخوان مناقصه عمومی ارزیابی کیفی , مناقصه احداث جاده و محل چاه شرق 057 انحرافی ...
 159. استعلام ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت تامین منابع مالی / استعلام,ارزیابی و انتخاب سرمایه گذاران جهت تامین منابع مالی
 160. مناقصه محوطه سازی و حصارکشی مرکز ارتقاء مهارت (آموزش فنی حرفه ای) شهرک... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه محوطه سازی و حصارکشی مرکز ارتقاء مهارت (آموزش فنی حرفه ای) شهرک...
 161. مناقصه تأمین تجهیزات، حمل، نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری سیستم تله متری خط انتقال / آگهی مناقصه دومرحله ای ,مناقصه تأمین تجهیزات، حمل، نصب، آزمایش، راه اندازی و بهره برداری سیستم تله متری خط انتقال
 162. مناقصه احداث ، بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث ، بازسازی و تعمیر سرویس های بهداشتی سطح شهر
 163. تجدید مناقصه روکش آسفالت / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای ,تجدید مناقصه روکش آسفالت مکانیزه
 164. مناقصه خرید 1.000.000 عدد پد پلاستیکی / مناقصه,خرید 1.000.000 عدد پد پلاستیکی
 165. تجدید مناقصه اجرای جمع آوری زباله مناطق مارلیک , شرق و غرب سر آسیاب / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای جمع آوری زباله مناطق مارلیک , شرق و غرب سر آسیاب
 166. مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه پروژه زیرسازی و آسفالت معابر
 167. مناقصه تجهیز و نصب و اجرای آزمایشگاه / آگهی مناقصه , مناقصه تجهیز و نصب و اجرای آزمایشگاه
 168. آگهی فراخوان دعوت سرمایه گذاری و ساخت مجتمع مسکونی / آگهی فراخوان دعوت ,آگهی سرمایه گذاری و ساخت مجتمع مسکونی
 169. مناقصه واگذاری راهبری وعملیات اجرایی سیستم جامع مشترکین برق BILLING / مناقصه , مناقصه واگذاری راهبری وعملیات اجرایی سیستم جامع مشترکین برق BILLING
 170. تجدید مناقصه پشتیبانی دو ساله تعداد 1394 دستگاه خودپرداز / تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه پشتیبانی دو ساله تعداد 1394 دستگاه خودپرداز
 171. مناقصه عمومی ساخت و نصب پیشخوان شهر نت / آگهی مناقصه ,مناقصه ساخت و نصب پیشخوان شهر نت
 172. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر
 173. مناقصه عمومی خرید انواع جعبه داروئی / مناقصه عمومی , مناقصه خرید انواع جعبه داروئی
 174. مناقصه احداث جاده سلامتی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث جاده سلامتی
 175. مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث سکوی زباله / آگهی مناقصه , مناقصه واگذاری اجرای پروژه احداث سکوی زباله
 176. مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر روستاها / آگهی مناقصه , مناقصه زیرسازی و جدولگذاری معابر روستاها
/ 0 نظر / 3 بازدید