مناقصات و مزایدات سایت پارس نماد داده ها تاریخ 94/03/20 در سراسر ایران

 1. اصلاحیه مناقصه انجام خدمات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شرکت / اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی , اصلاحیه مناقصه انجام خدمات حفظ و نگهداری و توسعه فضای سبز شرکت
 2. اصلاحیه / اصلاحیه
 3. مناقصه واگذاری پروژه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری پروژه توسعه و احداث و اصلاح و بهینه سازی
 4. خرید 000/40 متر لوله فولادی "4 ، "172/0 و 000/40 متر لوله فولادی "4 ،"172/0 گرید Bمناقصه / خرید 000/40 متر لوله فولادی "4 ، "172/0 و 000/40 متر لوله فولادی "4 ،"172/0 گرید Bمناقصه, مناقصه
 5. مناقصه سامانه روشنایی و ... / مناقصه, سامانه روشنایی
 6. مناقصه اجرای 6540 متر خط تغذیه / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه اجرای 6540 متر خط تغذیه
 7. مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه VGS 1400-250-30000 مسطح / آگهی مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه ایستگاه VGS 1400-250-30000 مسطح
 8. مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه تعمیر و نگهداری تاسیسات آب شرب
 9. مناقصه واگذاری پروژه رینگ فیدر 4 و 10 هرات / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه واگذاری پروژه رینگ فیدر 4 و 10 هرات
 10. مناقصه عملیات مرمت ، زیرسازی و آسفالت محلهای لوله گذاری... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات مرمت ، زیرسازی و آسفالت محلهای لوله گذاری...
 11. فرم استعلام بها لول سوئیچ / فرم استعلام بها, فرم استعلام لول سوئیچ
 12. مناقصه انجام امور حقوقی / آگهی فراخوان مناقصه های عمومی دو مرحله ای,مناقصه انجام امور حقوقی
 13. مناقصه احداث بند انحرافی / آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه احداث بند انحرافی
 14. مناقصه تکمیل پروژه استخر مجموعه ورزشی بانوان شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل پروژه استخر مجموعه ورزشی بانوان شهر
 15. مناقصه فعالیت های پشتیبانی و خدمات / آگهی مناقصه , مناقصه فعالیت های پشتیبانی و خدمات
 16. مناقصه تهیه کارگران فصلی / آگهی مناقصه , مناقصه تهیه کارگران فصلی
 17. مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت همدان... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان انبارهای نفت همدان...
 18. مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب / فراخوان اعلام آمادگی مناقصه گران , مناقصه انجام عملیات گشت و بازرسی و حفاظت از منابع آب
 19. مناقصه خرید و حمل و کوبش (تراکم) خاک سرخ جهت پروژه عملیات خاکی و بسترسازی و محوطه سازی و ابنیه ترمینال / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و حمل و کوبش (تراکم) خاک سرخ جهت پروژه عملیات خاکی و بسترسازی و محوطه سازی و ابنیه ترمینال
 20. تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن و محوطه های بندر / آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای, تجدید مناقصه تعمیر و نگهداری ابنیه، اماکن و محوطه های بندر
 21. تجدید مناقصه واگذاری خدمات درمانی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه واگذاری خدمات درمانی
 22. مناقصه اجاره تعداد شش دستگاه خودرو رونیز یا سرانزا جهت انتقال وجه و اوراق بهادار / آگهی مناقصه , مناقصه اجاره تعداد شش دستگاه خودرو رونیز یا سرانزا جهت انتقال وجه و اوراق بهادار
 23. مناقصه احداث دیوار بلوکی و زیرسازی / آگهی مناقصه, مناقصه احداث دیوار بلوکی و زیرسازی
 24. مناقصه احداث پست برق 250 کیلوولت براساس نقشه های ارائه شده / مناقصه احداث پست برق 250 کیلوولت براساس نقشه های ارائه شده
 25. مناقصه جهت واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی / مناقصه , مناقصه جهت واگذاری امور پشتیبانی و خدماتی
 26. مناقصه نقشه برداری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه نقشه برداری
 27. مناقصه شریک سرمایه گذار جهت پروژه های ساختمان سازی ، گاوداری... / مناقصه , مناقصه شریک سرمایه گذار جهت پروژه های ساختمان سازی ، گاوداری...
 28. مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه احداث دبستان 3 کلاسه
 29. مناقصه Invitation to International Tender for Purchase of BONDED CALCIUM SILICATE& LOW DENSITY VERMICULITE / مناقصه , مناقصه Invitation to International Tender for Purchase of BONDED CALCIUM SILICATE& LOW DENSITY VERMICULITE
 30. مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل / مناقصه,مناقصه خرید قطعات مکانیکال سیل
 31. استعلام ساخت شفت / آگهی استعلام بها , استعلام ساخت شفت
 32. استعلام خرید قطعات پمپ NEMO / استعلام , استعلام خرید قطعات پمپ NEMO
 33. استعلام ساخت قطعه یدکی کمپرسور / استعلام ساخت قطعه یدکی کمپرسور
 34. مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون 250 میلیمتر همراه با واشر / مناقصه , مناقصه خرید لوله چدن داکتیل تایتون 250 میلیمتر همراه با واشر
 35. مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب بیمارستان .... / آگهی مناقصه, مناقصه انجام سرویس ایاب و ذهاب بیمارستان ....
 36. مناقصه خرید یکصد و پنجاه دستگاه رایانه / آگهی مناقصه, مناقصه خرید یکصد و پنجاه دستگاه رایانه
 37. مناقصه فروش و تحویل 11 دستگاه تابلو برق کشویی و 24 متر با سداکت به همراه متعلقات / مناقصه , مناقصه فروش و تحویل 11 دستگاه تابلو برق کشویی و 24 متر با سداکت به همراه متعلقات
 38. مناقصهULTRASONIC FLARE / آگهی ارزیابی کیفی تامین کنندگان , مناقصهULTRASONIC FLARE
 39. آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران نگهداری و تعمیرات عمومی / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران ,مناقصه نگهداری و تعمیرات عمومی
 40. تجدید مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر / آگهی تجدید مناقصه , مناقصه اجرای لکه گیری آسفالت معابر سطح شهر
 41. مناقصه سیستم TANK GAUGING تانک های خوراک / مناقصه عمومی,مناقصه سیستم TANK GAUGING تانک های خوراک
 42. تجدید مناقصه خرید رگولاتور / آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای , تجدید مناقصه خرید رگولاتور
 43. استعلام اتوریکلوزر 630 آمپر / استعلام,استعلام اتوریکلوزر 630 آمپر
 44. استعلام یخچال 12 فوت / استعلام,استعلام یخچال 12 فوت
 45. دعوتنامه گازرسانی / دعوتنامه,دعوتنامه گازرسانی
 46. مناقصه عمومی دو مرحله ای تعویض پنجره های معمولی با پنجره های دوجداره صنعتی / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای تعویض پنجره های معمولی با پنجره های دوجداره صنعتی
 47. استعلام توسعه شبکه رایانه ای / استعلام , استعلام توسعه شبکه رایانه ای
 48. دعوتنامه خرید لوله پلی اتیلن sdr۱۳.۶ / مناقصه خرید لوله پلی اتیلن sdr۱۳.۶
 49. دعوتنامه خرید لوله پلی اتیلن sdr۱۱ / دعوتنامه , دعوتنامه خرید لوله پلی اتیلن sdr۱۱
 50. مناقصه اصلاح میادین / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اصلاح میادین
 51. مناقصه حمل و تخلیه لیچه زیر بونکر باطله / آگهی مناقصه عمومی, حمل و تخلیه لیچه زیر بونکر باطله
 52. مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه مناطق / مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات کلیه مناطق
 53. مناقصه تهیه پیمانکار جهت لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر / آگهی مناقصه, مناقصه تهیه پیمانکار جهت لکه گیری و روکش آسفالت معابر سطح شهر
 54. مناقصه واگذاری خدمات عمومی کاشت و داشت و برداشت / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه واگذاری خدمات عمومی کاشت و داشت و برداشت
 55. مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان انقلاب / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه اجرای عملیات زیرسازی و آسفالت خیابان انقلاب
 56. مناقصه واگذاری تهیه٬ طبخ و توزیع غذای بیمارستان / تجدید مناقصه , مناقصه واگذاری تهیه٬ طبخ و توزیع غذای بیمارستان
 57. تجدید مناقصه تامین نیرو فضای سبز شهرداری / آگهی تجدید مناقصه عمومی , تجدید مناقصه تامین نیرو فضای سبز شهرداری
 58. مناقصه اصلاح، خط تغذیه توسعه شبکه انشعابات گاز پراکنده روستاها / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه اصلاح، خط تغذیه توسعه شبکه انشعابات گاز پراکنده روستاها
 59. مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه tbs کابینتی / آگهی ارزیابی کیفی,مناقصه حمل، نصب و راه اندازی یک ایستگاه tbs کابینتی
 60. مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه عملیات اجرایی لوله گذاری
 61. مناقصه خرید یک دستگاه برفخور تراکتوری / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خرید یک دستگاه برفخور تراکتوری
 62. مناقصه خرید قطعات سیستم واتر جت شناور ناجی 14 / مناقصه , مناقصه خرید قطعات سیستم واتر جت شناور ناجی 14
 63. مناقصه احداث زمین چمن مصنوعی / مناقصه, احداث زمین چمن مصنوعی
 64. مناقصه تکمیل زمین ورزشی / مناقصه , مناقصه تکمیل زمین ورزشی
 65. مناقصه طرح ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار واحد عمرانی D1 گاوشان / طرح ایستگاه پمپاژ شبکه آبیاری تحت فشار واحد عمرانی D1 گاوشان مناقصه , مناقصه
 66. تجدید مناقصه خرید 5 دستگاه پمپ 110 کیلو وات فاضلابی / تجدید مناقصه , تجدید مناقصه خرید 5 دستگاه پمپ 110 کیلو وات فاضلابی
 67. مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه و مراکز انتقال نفت / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای,مناقصه پیمان خدمات فنی منطقه و مراکز انتقال نفت
 68. مناقصه پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار روستاهای شهرستان دالاهو / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید ,مناقصه پروژه تبدیل شبکه سیم مسی به کابل خودنگهدار روستاهای شهرستان دالاهو
 69. مناقصه پروژه بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور بیستون.... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه بهسازی لکه گیری و روکش آسفالت محور بیستون....
 70. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور صحنه... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور صحنه...
 71. مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور کرمانشاه ... / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پروژه لکه گیری و روکش آسفالت محور کرمانشاه ...
 72. مناقصه ایمن سازی و ساماندهی ترافیک معابر شهر کنگاور / آگهی مناقصه عمومی ، مناقصه ایمن سازی و ساماندهی ترافیک معابر شهر کنگاور
 73. مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 20.000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فوکس / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 20.000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فوکس
 74. مناقصه خصوص مناقصه تهیه و حمل و نصب 3 دستگاه پل عابر پیاده / مناقصه , مناقصه خصوص مناقصه تهیه و حمل و نصب 3 دستگاه پل عابر پیاده
 75. آگهی مناقصه احداث و توسعه ساختمان اداری ٬ تعمیرات / آگهی مناقصه,آگهی مناقصه احداث و توسعه ساختمان اداری ٬ تعمیرات
 76. مناقصه عملیات پروژه توسعه فرمانداری / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات پروژه توسعه فرمانداری
 77. مناقصه پیمان باغبانی و نظافت مراکز انتقال نفت مهرآران .. / آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه پیمان باغبانی و نظافت مراکز انتقال نفت مهرآران
 78. مناقصه انجام امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری و ماموریت های اداری / آگهی مناقصه , مناقصه انجام امور مربوط به حمل و نقل درون و برون شهری و ماموریت های اداری
 79. مناقصه خریداری 20000 تن کود حیوانی گاوی تولید گاوداری های صنعتی / آگهی مناقصه , مناقصه خریداری 20000 تن کود حیوانی گاوی تولید گاوداری های صنعتی
 80. مناقصه تجهیز چاههای استان / مناقصه , مناقصه تجهیز چاههای استان
 81. مناقصه توسعه و اصلاح معابر / آگهی مناقصه , مناقصه توسعه و اصلاح معابر
 82. مناقصه تامین گوشت قرمز ( گوسفند و گوساله) مورد نیاز / مناقصه , مناقصه تامین گوشت قرمز ( گوسفند و گوساله) مورد نیاز
 83. مناقصه فوگ سیل محور سه راهی ابارق... / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه فوگ سیل محور سه راهی ابارق...
 84. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی بلوک اول / مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی بلوک اول
 85. آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران پروژه احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی / آگهی فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی پیمانکاران ,فراخوان پروژه احداث ساختمان خوابگاه دانشجویی
 86. مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی بلوک دوم شامل مراکز تلفن علی ابن ابیطالب (ع) و توابع روستایی / مناقصه نگهداری بهینه شبکه کابل و هوایی بلوک دوم شامل مراکز تلفن علی ابن ابیطالب (ع) و توابع روستایی
 87. مناقصه خرید لوله / آگهی مناقصه ,مناقصه خرید لوله
 88. مناقصه جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی / مناقصه جهت انجام خدمات حفاظت فیزیکی اداره مرکزی و تأسیسات آبی
 89. مناقصه نگهداری تلفنهای همگانی سیرجان / مناقصه, نگهداری تلفنهای همگانی سیرجان
 90. استعلام اجاره 6 دستگاه خودرو / استعلام , استعلام اجاره 6 دستگاه خودرو
 91. تجدید مناقصه الکتروموتور جمکو / تجدید مناقصه , مناقصه دو دستگاه الکتروموتور
 92. مناقصه خرید کفپوش ورزشی / مناقصه , مناقصه خرید کفپوش ورزشی
 93. مناقصه انجام امورخدماتی،عمومی،آبدارخانه،دفتری،نگهبانی ورسانه ای و...بصورت حجمی / مناقصه انجام امورخدماتی،عمومی،آبدارخانه،دفتری،نگهبانی ورسانه ای و...بصورت حجمی
 94. مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر / مناقصه , مناقصه خرید یک دستگاه مینی لودر
 95. مناقصه تکمیل اداره کل استانداد / آگهی مناقصه, مناقصه تکمیل اداره کل استانداد
 96. مناقصه عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهر نرجه / آگهی مناقصه, مناقصه عملیات رفت و روب و نگهداری فضای سبز شهر نرجه
 97. مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه راهبری سیستم امداد و آتش نشانی
 98. مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای علی آباد / آگهی فراخوان مناقصه عمومی,مناقصه پروژه گازرسانی به روستاهای علی آباد
 99. مناقصه احداث پروژه کلانتری پردیسان / آگهی مناقصه, مناقصه احداث پروژه کلانتری پردیسان
 100. مناقصه لنژری، سی اس آر و نظافت ساختمانهای مرکز آموزشی درمانی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه لنژری، سی اس آر و نظافت ساختمانهای مرکز آموزشی درمانی
 101. تجدید مناقصه تعمیرات خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات / اگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای ,مناقصه تعمیرات خط لوله، مخازن، تجهیزات و تاسیسات
 102. مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی از نوع منوفلامنت 5 سانتی متری با تراکم بالا / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه خرید و نصب چمن مصنوعی از نوع منوفلامنت 5 سانتی متری با تراکم بالا
 103. مناقصه گازرسانی به روستاهای / مناقصه یک مرحله ای,مناقصه گازرسانی به روستاهای
 104. استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد / استعلام ,استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد
 105. استعلام بلوک سیمانی دیواری 20سانتی / استعلام ,استعلام بلوک سیمانی دیواری 20سانتی
 106. استعلام آجر گری کوار / استعلام ,استعلام آجر گری کوار
 107. استعلام فن کوئل / استعلام , استعلام فن کوئل
 108. استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی / آگهی استعلام ,استعلام دستگاه تصفیه آب خانگی
 109. استعلام مودم روتر / آگهی استعلام ,استعلام مودم روتر
 110. استعلام لوله UPVC 110 استاندارد / لوله UPVC 110 استاندارد استعلام , استعلام
 111. استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد 200 کیسه / استعلام ,استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد 200 کیسه
 112. استعلام میلگرد اجدار 14 اصفهان / استعلام,میلگرد اجدار 14 اصفهان
 113. استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد 20/83 تن / استعلام ,استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد 20/83 تن
 114. استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد46/625 تن / استعلام ,استعلام سیمان کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد46/625 تن
 115. مناقصه امور خدماتی و تخلیه و بارگیری / مناقصه امور خدماتی و تخلیه و بارگیری
 116. مناقصه خرید GASKET HEAT EXCHANGER TUBE / خرید GASKET HEAT EXCHANGER TUBE مناقصه , مناقصه
 117. مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی شیراز... / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای , مناقصه بهسازی ، لکه گیری و روکش آسفالت کمربندی شیراز...
 118. مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی / آگهی مناقصه عمومی,مناقصه انجام خدمات مورد نیاز در منطقه عملیاتی سرخون و گشوی جنوبی
 119. مناقصه پروژه جمع اوری شبکه فشار متوسط هوایی و احداث شبکه فشار متوسط / آگهی فراخوان مناقصه, مناقصه پروژه جمع اوری شبکه فشار متوسط هوایی و احداث شبکه فشار متوسط
 120. مناقصه اجرای بهسازی معابر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای بهسازی معابر
 121. تجدید مناقصه عملیات اجرای دیوار بلوکی به همراه پلاستر / اگهی تجدید مناقصه عمومی, تجدید مناقصه عملیات اجرای دیوار بلوکی به همراه پلاستر
 122. مناقصه انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری / آگهی شناسایی پیمانکار, مناقصه انجام امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری
 123. مناقصه تکمیل مدرسه راهنمایی / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه تکمیل مدرسه راهنمایی
 124. فراخوان واگذاری خدمات توزیع غذای پرسنل مرکز شبانه روزی / فراخوان , فراخوان واگذاری خدمات توزیع غذای پرسنل مرکز شبانه روزی
 125. مناقصه تامین بخش تنظیم و جمع آوری و ... / مناقصه تامین بخش تنظیم و جمع آوری و ...
 126. مناقصه عملیات اندازه گیری آبهای سطحی / آگهی شناسایی کیفی پیمانکار,مناقصه عملیات اندازه گیری آبهای سطحی
 127. مناقصه 2 دستگاه دیزل ژنراتور با کلیه لوازم جانبی / مناقصه , مناقصه 2 دستگاه دیزل ژنراتور با کلیه لوازم جانبی
 128. مناقصه عملیات موزاییک فرش معابر سطح شهر / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه عملیات موزاییک فرش معابر سطح شهر
 129. مناقصه احداث ساختمان بیمه / آگهی فراخوان شرکت در مناقصه عمومی, مناقصه احداث ساختمان بیمه
 130. مناقصه اجرای پروژه های عمرانی / آگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران, مناقصه اجرای پروژه های عمرانی
 131. مناقصه انجام روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت / آگهی مناقصه, مناقصه انجام روکش آسفالت و زیرسازی و آسفالت
 132. مناقصه تهیه و اجرای تخریب ، خاکبرداری ، پارکینگ نفتکش .... / مناقصه عمومی دو مرحله ای , مناقصه تهیه و اجرای تخریب ، خاکبرداری ، پارکینگ نفتکش ....
 133. مناقصه خرید دیزل ژنراتور / مناقصه , مناقصه خرید دیزل ژنراتور
 134. استعلام لوله سبز یک دوم استاندارد / استعلام , استعلام لوله سبز یک دوم استاندارد
 135. استعلام میلگرد آج دار A3 اصفهان Q14 / استعلام ,استعلام میلگرد آج دار A3 اصفهان Q14
 136. استعلام کاشی هفت رنگ شیراز / استعلام ,استعلام کاشی هفت رنگ شیراز
 137. استعلام سیمان کیسه ای / استعلام , استعلام سیمان کیسه ای
 138. استعلام ر / استعلام , اجر ناما کارتنی محک 3 سانتی
 139. استعلام مسجد روستای اسلاملو قره باغ / استعلام , استعلام لوله سبز یک دوم استاندارد
 140. استعلام مسجد حضرت ابوالفضل شهرستان زرقان / استعلام ,استعلام مسجد حضرت ابوالفضل شهرستان زرقان
 141. استعلام یخچال فریزر / استعلام , استعلام یخچال فریزر
 142. استعلام سرامیک 25*40 عقیق یزد / استعلام , سرامیک 25*40 عقیق یزد
 143. استعلام مسجد روستای کوشک بیدک / استعلام ,استعلام مسجد روستای کوشک بیدک
 144. استعلام آماتور نمره 16 اصفهان / استعلام آماتور نمره 16 اصفهان
 145. استعلام مرکز تلفن رهیاب و اپراتور حرفه ای طبق لیست پیوست / استعلام , استعلام مرکز تلفن رهیاب و اپراتور حرفه ای طبق لیست پیوست
 146. استعلام مجتمع فرهنگی مذهبی شاه زندو / استعلام ,استعلام مجتمع فرهنگی مذهبی شاه زندو
 147. میلگرد آجدار A3 اصفهان Q14 استعلام / میلگرد آجدار A3 اصفهان Q14 استعلام , استعلام
 148. استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد... / استعلام , استعلام سیمان سیاه کیسه ای تیپ 2 فیروزآباد...
 149. استعلام آبسردکن مخزن دار ایرانی / استعلام , استعلام آبسردکن مخزن دار ایرانی
 150. استعلام مسجد صاحب الزمان خیرآباد زرقان / استعلام ,استعلام مسجد صاحب الزمان خیرآباد زرقان
 151. استعلام سرامیک سفید 20*25 یزد... / استعلام , استعلام سرامیک سفید 20*25 یزد...
 152. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی مسجد روستای احمد آباد / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی مسجد روستای احمد آباد
 153. استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی مسجد الرضا فتوح آباد / استعلام ,استعلام تاسیسات و مصالح ساختمانی مسجد الرضا فتوح آباد
 154. میلگرد آجدار A3 -استعلام / میلگرد آجدار A3 -استعلام , استعلام
 155. استعلام مسجد 14 معصوم آبجوار / استعلام ,استعلام مسجد 14 معصوم آبجوار
 156. استعلام حسینیه 14 معصوم سیاخ دارنگون کدنج / استعلام ,استعلام حسینیه 14 معصوم سیاخ دارنگون کدنج
 157. استعلام تعمیر اسانسور / استعلام , استعلام تعمیر اسانسور
 158. استعلام متر لیزری لایکا مدل D510 / استعلام,استعلام متر لیزری لایکا مدل D510
 159. استعلام سیمان سیاه کیسه ای / استعلام , استعلام سیمان سیاه کیسه ای
 160. استعلام مسجد و حسینیه امام حسین شهرک صنعتی گلستان شمالی / استعلام ,استعلام مسجد و حسینیه امام حسین شهرک صنعتی گلستان شمالی
 161. استعلام حسینیه ثارا.. 20 متری سوم پدنک / استعلام ,استعلام حسینیه ثارا.. 20 متری سوم پدنک
 162. استعلام مسجد روستای شکرآباد / استعلام ,استعلام مسجد روستای شکرآباد
 163. استعلام سنگ چینی تبریز 60*30 / استعلام , استعلام سنگ چینی تبریز 60*30
 164. مناقصه انجام امور خدماتی / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه انجام امور خدماتی
 165. مناقصه طراحی و اجرای کامل عملیات احداث پروژه های تجاری خدماتی / آگهی مناقصه دو مرحله ای مشارکت, مناقصه طراحی و اجرای کامل عملیات احداث پروژه های تجاری خدماتی
 166. مناقصه خدمات مربوط به جمع آوری و حمل مکانیزه از امور شهری شاهرود / آگهی مناقصه عمومی , مناقصه خدمات مربوط به جمع آوری و حمل مکانیزه از امور شهری شاهرود
 167. مناقصه اجرای عملیات نازک کاری پروژه 144 واحدی دامغان / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه اجرای عملیات نازک کاری پروژه 144 واحدی دامغان
 168. مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی منطقه / مناقصه , مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای کارکنان عملیاتی منطقه
 169. مناقصه بهره برداری و نگهداری ازتاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب / فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ,مناقصه بهره برداری و نگهداری ازتاسیسات شبکه جمع آوری فاضلاب
 170. مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی / آگهی مناقصه, مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی
 171. مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت / مناقصه حفاظت فیزیکی از اراضی تحت مالکیت دولت
 172. مناقصه تعمیرات و لایروبی و رنگ آمیزی مخازن 3... / آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران , مناقصه تعمیرات و لایروبی و رنگ آمیزی مخازن 3...
 173. مناقصه احداث پل بن رود در محور فنوج - کتیج... / آگهی فراخوان , مناقصه احداث پل بن رود در محور فنوج - کتیج...
 174. مناقصه طبخ وتوزیع غذای بیماران بیمارستان / مناقصه , مناقصه طبخ وتوزیع غذای بیماران بیمارستان
 175. مناقصه طبخ وتوزیع غذای بیماران بیمارستان / مناقصه , مناقصه طبخ وتوزیع غذای بیماران بیمارستان
 176. مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور مربوط به نگهداری / مناقصه تامین نیروی انسانی جهت امور مربوط به نگهداری
 177. مدیریت تولید ایرانشهر / مناقصه انجام امور مربوط به خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت در نیروگاه بخار ایرانشهر
 178. مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب دجها / مناقصه , مناقصه عملیات اجرایی تکمیلی خط انتقال آب دجها
 179. مناقصه تامین ۵۷۸ عدد کنسول دیواری بالای تخت / مناقصه تامین ۵۷۸ عدد کنسول دیواری بالای تخت
 180. مناقصه تعداد چهارده دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول با راننده / آگهی عمومی مناقصه یک مرحله ای , مناقصه تعداد چهارده دستگاه پژو 405 و دو دستگاه پاترول با راننده
 181. مناقصه اجرای نقاط انفصال و... / مناقصه اجرای نقاط انفصال و...
 182. مناقصه احداث ساختمان / فراخوان ارزیابی کیفی , مناقصه احداث ساختمان
 183. مناقصه ادامه پیاده روسازی فضای سبز / آگهی مناقصه عمومی, مناقصه ادامه پیاده روسازی فضای سبز
 184. فراخوان طراحی ساخت نصب و راه اندازی هود استیل / فراخوان طراحی ساخت نصب و راه اندازی هود استیل
 185. مناقصه تهیه و اجرای رنگ آمیزی کف فلزی سالن تولید / مناقصه عمومی , م
/ 0 نظر / 14 بازدید